Sunteți pe pagina 1din 56

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE JOC I JOC SPORTIV

1.1. Ce este jocul?


O contrbue nsemnat n denrea nounor de |oc |oc sportv -au avut specat
romn. n ucrarea "Termnooga educae zce sportuu" (1973) noune amntte sunt
dente astfe:
Jocul este o actvtate compex, predomnant motrc emoona, desfurat
spontan dup regue prestabte. n scop recreatv, sportv totodat de adaptare a
reatatea soca;
Jocul sportiv este "un compex de exerc zce practcate sub form de |oc cu un
anumt obect (mnge, puc etc.) avnd dmensun specce, prn care dou echpe sau do
adversar se ntrec conform unor regu de organzare desfurare".
1.2. Jocurile De Micare
1.2.1. Caracteristici
Pentru a competa dena |ocuu, este neaprat necesar s um n consderare
prncpaee caracterstc pe care e are. n acest sens. M. Epuran (1986) consder c cee
ma mportante caracterstc ae |ocuu sunt: actvtatea natura; actvtatea ber;
actvtatea spontan; actvtatea atractva; actvtate deznteresat;
1.2.2. Criterii De Sistematizare
n genera, |ocure de mcare (smboce, de construce, de creae, ndvduae, cu
partener, dnamce sau de mcare etc.) au fost sstematzate dup dou criterii
u!d"#e!t"le anume: dup u!c$iile did"ctice %i dup o&iectivele did"ctice pe
care e pot rezova.
a) Sistematizarea dup funciile didactice avem funca formatv-educatv a
personat umane; de cunoatere; funca smuatv a motrctat; func strct specce
|ocuu
Sstematzarea u Ouerat: I - |ocur cu caracter eredtar (upta, vntoarea, urmrrea
etc); II- |ocur de mtae (actvt umane); III - |ocur de magnae. Sstematzarea u
Caparede: I - |ocure funcor generae (|ocur senzorae, |ocur pshce, afectve,); II -
|ocure funcor specae (|ocur de upt, |ocur socae, |ocur famae - cu ppu).
b. Sistematizarea dup obiectivele instrucionale
Consderm c acest crteru s-a nscut nc de pe vremea u Arstote Paton. Se
ple"c de l" idee" c '! orice (oc e)ist o *o! de i!struc$ie pri! c"re pute#
i!+ue!$" s"u #odel" ,-!dire". "ptitudi!ile i!telectu"le. c"p"cit"te" de
i!vesti,"$ie. '!su%ire" de !oi cu!o%ti!$e. depri!deri %i priceperi #otrice etc/ n
acea tmp, zona de i!ter"c$iu!e se nterfereaz cu *o!" s"tis"c$iilor ludice a
eementeor care asgur savoarea pcerea |ocuu.
Pe baza deor ma sus menonate ma aes a conexunor dntre acestea au aprut s-
au consodat aa numtee jocuri didactice. Jocurile didactice vzeaza nsurea cunotneor
teoretce practce specce unor dscpne coare, vzeaza dezvotarea, cu a|utoru or, a
capact de cunoatere creae. |ocure ddactce au factat apara ator metode de
nstrure, cum ar : metoda |ocuror nstructve, metoda de nstrure prn |oc, metoda udc
etc. 0etod" (ocurilor i!structive - se dezvot ma aes ca urmare a descoperror unor
smtudn ntre mecansmu de construce funconare a cacuatoareor eectronce a
unor |ocur cu gur geometrce (|ocur cu cubur). Astfe de |ocur modeeaz gndrea
apttudne nteectuae, dezvot capactatea de nvestgae perseverena n acun,
nesnesc nsurea unor cunotne.
Jocul de #i%c"re 1s"u di!"#ic2 este un exponent a |ocuror ddactce apcate n
domenu educae zce a sportuu. Are o mare ecen educaona (nstructv), o
structur preponderent motrc, care desfurat sub form de ntrecere, provoac bun
dspoze tuturor partcpanor ce se anga|eaz cu toat pentudnea foreor pentru
obnerea succesuu. Se desfoar ntotdeauna dup regu bne preczate, ndvdua sau pe
echpe, pe spa mtate, cu sau fr obecte de |oc, consttund prncpau m|oc de
1
actvzare a partcpanor pentru ndepnrea unor obectve nstruconae cu caracter motrc.
Cascarea |ocuror de mcare dup crteru sarcnor ddactce vzate avem: |ocur de
mcare pentru formarea perfeconarea deprnderor de baz apcatve; |ocur de
mcare pentru formarea perfeconarea deprnderor motrce specce ramuror sportve
(fotba, handba, baschet etc); |ocur pentru educarea sensbt motrce cator
motrce de baz; |ocur pentru educarea unor func procese pshce.
1/3/ Ce sunt jocurile sportive ?
De4!i$ie 5 Dup E. Bayer (1987) n denrea noun de |oc sportv trebue s um n
consderae tre eemente dstncte: actvtatea |uctoruu; deea de |oc; reguamentu de
concurs.
a) Activit"te" (uctorului poate prezentat urmrnd cu atene "Ce face ?" "Cum
se comport ?" un sportv n tmpu mecuu.
b) Idee" de (oc apare, ma nt, n momentu apare, ar apo n vederea gsr ceor
ma optme procedee de a reaza scopu pe care -1 propune ecare |oc n parte. n |ocure
sportve dee de |oc sunt ntrunte sub denumrea de concepe de |oc. Concepa de |oc
trebue consderat ca un sstem abstract de pancare apcare n practc a
comportamentuu |uctoror(echpe). Idee de |oc capt a un moment dat un statut
"standardzat" de aconare pe care- respect cu strctee to |uctor
c) Re,ul"#e!tul de (oc (de concurs) - este un act normatv, oca eaborat pentru
ecare dscpn sportv n parte. E preczeaz toate detae necesare prvnd organzarea
desfurarea |ocuu. n acea tmp, e este documentu prn care se regeaz
comportamentu sportvor (echpe), antrenoror a tuturor persoaneor care a|ut sau
partcp a buna desfurare a compete. Reguamentu de |oc are un caracter dnamc. n
genera, modcre u sunt determnate e de apara unor fenomene negatve n
desfurarea u, e dn psa unor preczr pentru stua nou aprute, e p|ntru stmuarea
unor caracterstc sau une tendne de dezvotare. Scopu acestor schmbr de reguament
este perfeconarea, actvzarea creterea spectacuozt |ocuu. Regue de |oc sunt
strns egate de structura metrc a ecru |oc sportv n parte.
C"rcteristicile Jocurilor Sportive
|ocure sportve au orgnea n exerce de ntrecere (n genera) n |ocure de
mcare (n speca) crora s-a mprmat un pronunat caracter sportv. Prncpaee
caracterstc sunt: exstena unu obect de |oc; caracteru de ntrecere compex; regu de
|oc untare obgator; arbtra| oca - neutru; demtarea durate de |oc; preczarea
crteror de aprecere; standardzarea nventaruu de |oc a aparatur tehnce a
dmensunor terenuu; tehnca tactca specc pentru ecare |oc sportv n parte; sstem
competona bne determnat; frumuseea spectacouu sportv; management sportv
specc, s.a.
Siste#"ti*"re" Jocurilor Sportive
a Dup criteriul asocierilor regulilor de joc
Prma sstematzare a |ocuror sportve a fost reazat de Buher (1921), dup crteru
asocer reguor de |oc.
O at cascare reut o face L. Teodorescu (82. p. 14-15) care sstematzeaz |ocure
sportve dup urmtoaree crter generae: - caracteru acunor: ndvduae, coectve; -
segmentu cu care se |oac: cu mna (drect), voe, baschet, handba etc.; (cu nstrument):
tens, hoche, cu pcoru: fotba, mxte: rugby. - cu depasare: aparatu ocomotor, m|oace de
ocomoe. - cu upt pentru mnge: cu contact drect cu adversaru; cu contact ndrect (voe,
tens. Cea ma reut sstematzare a |ocuror sportve o reazeaz H. Dober care are n
vedere 4 crter, dup cum urmeaz: 1. Jocuri sportive cu tr",ere l" $i!t (poart, co,
but, gur .a.) care presupune anaza eementeor tehnco-tactce de ovre a nte,
respectv oprrea (deran|area adversaruu) s oveasc nta. Aceasta se produce n
urmtoaree con|unctur: a) cu co!t"ct corpor"l per#is: fotba amercan (S.U.A.). hoche
pe ghea, fotba, handba, hurng (Iranda), a crosse (Canada. S.U.A.). rugby, poo de ap;
2
b) fr co!t"ct corpor"l5 baschet, hoche n saa bandy (hoche pe ghea cu mngea -
Rusa Pennsua Scandnav) poo care, hoche pe patne cu rote. 2. Jocuri cu retur 6
c"re i#pu! disput"re" #i!,ii peste un eu, ne sfoar. Se |oac (ndvdua), 22
(dubu), 33 (trpu) pe echpe actute dn ma mu |uctor (forma) 44, 55, 66, 77 ...
1515. a) si#plu %i du&lu5 badmnton. tens de mas. tens Squash (Marea Brtane, S.U.A.),
ndaca (Amerca de Sud), peota (Prne); b) pe ec7ipe de trei: tens cu pcoru, voe, beach
voey (S.U.A.). 3. Jocuri cu lovire" 1percut"re"2 #i!,ii - care mpc uneor prnderea
mng dup ce este ovt. Dn aceast categore fac parte urmtoaree |ocur: baseba
(S.U.A., Cuba, |apona) . Jocuri de co!ducere " #i!,ii l" $i!t pri! percutri. '#pi!,eri
%i loviri: bardu, gofu.
CAPITOLUL 8 9 E:I;EN<ELE PRO=ESIEI DE ANTRENOR
Profesa de antrenor a cptat o mportan o preure deosebt n vaa soca a um
contemporane. Aceast profese este strns egat de edcarea capact sportve de
performan a naun n orce ramur sau dscpn sportv n parte. Astfe spus, cu ct
cunotnee prcepere profesonae ae antrenoror vor ma eevate, a toate nveure
formatve ae sportvor, cu att performanee naun vor ma nate. La ora actua, nu
orce persona| care dorete s devn antrenor are dsponbt pentru exerctarea acestu
ro.
8/1/ Aptitudi!i Proesio!"le ="vori*"!te n stabrea "apttudnor pentru ro",trebue
s ne punem ma nt ntrebarea:
>Ci!e tre&uie s pr"ctice "ce"st proesie ?" Rspuns: - ce care au practcat cu
abengac sportu respectv care au smt "pe vu" rgore antrenamentuu a
confruntror compettve. Sunt prefera |uctor de nat performan a cror personatate
sportv se armonzeaz cu prou profese de antrenor: - ce care au vocae (chemare,
taent) pentru exerctarea aceste profes. n aceast stuae voc"$i" '!se"#! u!
"!s"#&lu de '!su%iri "le perso!"lit$ii di! c"re !u tre&uie s lipse"sc5
c"p"cit"te" e!er,i*"!t n stare s stmueze, actvzeze, mobzeze, echpa (sportv)
s rezove orce probem, ndferent de caracteru dcutatea e; trsturi c"r"cteri"le
di! c"re s !u lipse"sc nuta conduta mora, pasunea, perseverena, stpnrea
afectv, socabtatea, modesta, prncpatatea; "ptitudi!i de educ"tor c"re presupun
deprea mteor sportvo-practce mpcarea n ceeate atur educaonae ae
personat: mora,estetc, nteectua; "ptitudi!i de psi7olo, care sunt ntruchpate
n expresa "S- fac s cread". ncrederea nemtat se ctg numa atunc cnd
sportv (echpa) obsev c decze recomandre antrenoruu sunt ncununate de
succes. n sfera apttudnor pshoogce ntr capacitatea de de exortare; "&ilit$i
i!telectu"le5 ntegena verba, sprtu de observae, rapdtatea gndr, magnaa,
memora, atena dstrbutv, sprtu pragmatc ogc; "ptitudi!i de co!ductor %i
or,"!i*"tor/ Orce antrenor trebue s ab o autortate de competen profesona nu
numa de funce (prn numre). Conducerea optm presupune, n prmu rnd, o pre,tire
de speci"lit"te ri,uro"s (cunotne teoretce, experen practc, nformare
permanent, cunotne ddactce, pshoogce, bomecance, bochmce, socoogce etc.) ,
n a doea rnd, o pre,tire strict !eces"r '! do#e!iul %tii!$ei co!ducerii
1#"!",e#e!tul2 cu apca a speccu actvt sportve. Pri!cip"lele cu!o%ti!$e
c"re tre&uie "si#il"te pe!tru co!ducere" "ctivit$ii cure!te %i de perspectiv
su!t5 "2 cunoaterea temenc apcarea egtor acteor normatve care
regementeaz actvtatea a nveu team-work-uu reae cu sportv; &2 cunoaterea
temenc a prncpor egtor consodate de tna antrenamentuu sportv n vederea
conducer corecte a echpe n |oc n procesu de pregtre. c2 cunoaterea mnuoas a
agenor a ecru sportv n parte, pstrarea unu contact permanent cu aceta
angrenarea or n actvtate pentru reazarea obectveor propuse; d2 organzarea optm a
ntreg actvt conduse de antrenor const dn: expcarea car a obectveor propuse;
3
repartzarea de sarcn atrbu precse; controu exgent ndrumarea
permanentcapactatea de a stab contacte cu a factor pentru reazarea obectveor
propuse. Este vorba ac de organsmee nsttuonae de nve superor (federae, mnster,
departamentu ttuar), de rea cu reprezentan mass-mede (zart, reporter,
comentator), reae cu reprezentan organzaor de tneret ma aes cu sponsor:
apanarea tmpure a concteor obnerea unu anga|ament ma ferm dn partea
coaboratoror. Alte "ptitudi!i %i c"p"cit$i5 - capactatea de ntue; - capactatea de
creae; - capactatea de conducere autortar; - capactatea de decze rapd; - sprtu de
sacrcu; V"lo"re" "!tre!orilor nu este egat nc de voumu (uneor mens) de munc,
nc de amptudnea preocupror, nc de energa zc nervoas consumat, c de
rezutatu sportv reazat. Fecare rezutat sportv n parte te urc te coboar pe scara
profesona. Omu chee, care- asum rspunderea n toate mpre|urre este antrenoru.
Profesa de antrenor este ma mut dect o mesere, este o vocae, cu tot ceea ce se
neege prn aceast noune: credn, pasune, entuzasm, sacrcu. i "ce"st voc"$ie
este exerctat ntr-o ume a ncerttudn sau a hazarduu: - s cau |uctor s- formez
fr s t ntotdeauna ce vor a|unge; - s up cu toat na fr sperane prea mar; - s
supor totu uptndu-te; - s sper s te vez emnat, fr s vre s- expc sau fr a
putea neege; - s urc foarte sus apo s "caz"; - s dovedet mereu c et bun, s
bun s nu uat n seam; - s ctg gora, de cee ma mute or pentru a, sau s
supor nfrngerea atora; - s a uza vctore s regre c a nvns: s t c a nvns,
consemnndu- n agend vctora, cnd de partea ceaat exst un nvns care-
consemneaz eecu;
8/8/ =or#"re". Perec$io!"re" i Recicl"re" A!tre!orilor Cee ma competente
ma nteresate organsme nsttuonae sunt federaiile de specialitate care trebue s duc o
astfe de potc, nct s asgure sstematc un numr sucent de mare de antrenor
caca care s acopere toate eaoanee formatve de performan ae sportvor.
Prncpaee nsttu care asgur formarea propu-zs a tehncenor sunt A/N/E/=/S.
%colile de "!tre!ori autorzate. ntre aceste nsttu federae de specatate trebue
s exste o u!it"te de vederi '! cee" ce prive%te o&iectivele 4!"le "le cursurilor
teoretice. pr"ctice %i #etodice pred"te, sau crtere de seece apreere a
cursanor. Dn nefercre, aceast untate de veder este acceptat ca prncpu, dar
nematerazat n practc, ar procesu de formare a antrenoror decurge anarhc.
Formarea vtoror antrenor (ncusv perfeconarea reccarea) are a baz urmtoarea
"untate de veder": "2 stabrea statutuu soca a profese de antrenor; &2 preczarea
condor de admtere n coa (specazare) n care se va ne seama ma aes de
apttudne profesonae; c2 resursee umane, materae, nancare, nformaonae necesare
desfurr cursuror; d2 preczarea obectveor nae ae procesuu de formare a
antrenoruu sau ce vor %ti (teoretc) ce vor "ce (practc-metodc) a sfrtu acestor
cursur; e2 eaborarea programeor de stud n concordan cu obectvee nae stabte,
durata numru de ore aocate cursuror (tmp ddactc); 2 stabrea tehnooge a
formeor de organzare a procesuu de nstrure a nveu coor de antrenor; ,2 sstemu
de evauare a cunotneor practce teoretce achzonate pe parcurs sau n na; 72
categora de cacare obnut.
Cursurile de formare a antrenorilor trebue predate de ctre cadree cu experen
ndeungat n actvtatea de antrenorat. Nu pot preda cursur (practco-metodce)
persoanee care n-au smt ncodat (sau numa ocazona), rspunderea formr
pregtr unor |uctor sau a une echpe. Dec formarea antrenoror trebue s ab ca o
prm prems apcabtatea ecena connutuu actvtor practce raportate a
sarcne ce revn antrenoruu a ocu de munc acestea raportate, nu a tmpu prezent, c
a perspectva urmtoror 5 an. O at categore de persoane care predau a aceste cursur
sunt anat (metodt, cercettor, bochmt, medc, pshoog, pedagog,
pshopedagog, nformatcen, zoterapeu etc.) cu preocupr seroase n domenu
4
ramur sportve vzate. Contrbua or este determnant pentru scentzarea procesuu de
antrenament, numa n conde n care aceta ocazeaz fenomenee a speccu sportuu
pus n dscue. n cadru cursuror de formare a antrenoror (specazror) trebue s
aocm un ma mare voum (tmp ddactc) actvtor practco-metodce. n acest sens,
pr"ctic" de "!tre!or"t desfurat cu studen n cadru cursuror de specazare dn
A.N.E.F.S., trebue s mpementeze n mod deosebt metodee ddactce partcpatv-formatve,
cum ar : "nva tcnd, nva-cercetnd, |ocu de ro, studu de caz etc". >?!v"$
c-!d>. aceasta ar metoda cea ma ecent de achzonare a cunotneor necesare
exerctr profese de antrenor poate apcat cu succes a nveu echpeor de cop
|unor. Metoda "nva fcnd" (earnng by dong) are ce ma mare randament de achze
a cunotneor (90%) fa de cee bazate pe ate smur (10% - dn ceea ce ctm; 20% - dn
ceea ce auzm; 30% - dn ceea ce vedem; 50% - dn ceea ce vedem auzm). Nu-s de
neg|at nc metodee de "nvare prn cercetare" (earnng by research) unde studentu
(subectu supus nstrur) este pus n stuaa de a cerceta fenomene a trage concuz
care de fapt sunt asmate n ece teoretce. n aceea msur, trebue s rdcm
ponderea actvtor practco-metodce n cadru cursuror de reccare sau de promovare a
antrenoror dntr-o categore nferoar, n ata superoar. Procesul de perfecionare
reciclare! a antrenorilor se desfoar sub ate forme organzatorce de nstrure cum
ar : vzte recproce pentru schmbur de experen, stag de perfeconare n strntate.
ntregu proces de formare perfeconare (reccare) a antrenoror trebue prvt prntr-o
optc sstemc, dec, ca un sstem deschs, respectv, ca o untate care ngobeaz n care
se condoneaz recproc nu numa componentee aferente procesuu de formare, c
aceea care preced succed acest proces, n cadru aa numte >i!struiri per#"!e!te>
8/3/ Cultiv"re" U!ei Noi 0e!t"lit$i Scentzarea antrenamentuu sportv atrage
dup sne schmbarea mutor trastur dn prou profesona a antrenoror sau dascuu
de sport tradona. Desgur, pstrnd unee caracterstc ae vechuu pro
(perseveren, abnegaa, pragmatsmu .a), antrenoru zeor noastre trebue s
ndepneasc urmtoaree cerne: s e e nsu o persoan care nva; s ptrund n
tanee tneor compexe; s- ameoreze contnuu urmtoaree capact profesonae; s-
schmbe mentatatea conduta ddactca. =ilo*o4" 1co!cep$i"2 "!tre!orului
nseamn manera persona de a neege, nterpreta gnd (concepe) ntreaga actvtate
pe care o desfoar. Fozoa antrenoruu se consodeaz n decursu tmpuu, o dat cu
ctgarea experene practce. Mentatatea antrenoruu ma nseamn un ansambu de
opn, convnger, credne pre|udec prn prsma crora gndete aconeaz.
Co!vi!,erile, rezut dn asocerea une idei de or$ (care se mpune n raport cu atee)
cu o trebun sau motvae mperoas. Credi!$" este o co!vi!,ere puter!ic asupra
unu fenomen care n gndrea subectv capt vaoarea une certtudn. n mod concret,
credna unu antrenor este consttut dn opn opun ferme, n care demonstrae
raonae sunt nute sau nefoostoare. Pre|udece sunt |udece personae sau de grup
nsucent vercate n practc sau de grup, ntemeate ogc. 0e!t"lit"te" '! co!duit"
did"ctic a unu antrenor presupune untatea dntre comportament (demtat de sfera
reacor obectve observabe) fenomenee pshce nterne (subectve). Pri! pris#"
4lo*o4ei. #e!t"lit$ii %i co!duitei did"ctice. "!tre!orii pot 4 siste#"ti*"$i '! #"i
#ulte c"te,orii 1s"u tipuri de "!tre!ori2. dup cu# ur#e"*5 E0PIRITII - sunt
adep vech mentat condute ddactce care se bazeaz pe prncpu "vznd
fcnd". Aceasta este o condut ddactc supus hazarduu. Fnate munc or sunt
pun probabe, sau ma degrab ntmptoare. RUTINA<II I CONSERVATORITII - sunt
antrenor care se bazeaz pe cunotnee cu care au rmas de pe bnce co de antrenor
a care se adaug o sere de convnger (credne, pre|udec) muabe. CANTITATIVITII -
sunt o "spece" aparte de antrenor. Prncpu or fundamenta este "merg, or crap".
ANTRENORII6JUC@TORI - Consttue o categore deosebt de tehncen. Este vorba de ace
sportv care, a apusu carere, schmb peste noapte echpamentu de |uctor cu ce de
5
antrenor. n ce ma bun caz, acet antrenor vor ucra ma bne, dac pe parcursu formr
or (ca sportv) au avut de-a face cu tehncen bun de a care au motent o metodooge
bun de antrenament. Nou" #e!t"lit"te %i co!duit did"ctic " "!tre!orului se
opune categorc vechor concepte prezentate anteror. Noua mentatate ddactc
mpementeaz n prou profese de antrenor o seam de cerne dntre care amntm pe
aceea de a deven: - cercettorul propriei "ctivit$i/
8/A/ Cl"rvi*iu!e" i Pr",#"tis#ul =ilo*o4ei A!tre!orului Clarviziunea i
pragmatismul sunt doar dou nsur profesonae fr de care nu se obne succesu n
actvtatea de antrenor. Clarviziunea presupune profunzmea de neegere a unu fenomen
uarea cee ma potrvte decz (msur) pentru ameorarea u n vtor. Pragmatismul se
dstnge prn capactatea de a aege ntotdeauna numa sou ute (avanta|oase, ecente
sau de mare randament) n rezovarea tuturor probemeor care revn antrenoruu. Dn
mumea deor, convngeror, pre|udecor, mpementate n ozoa antrenoruu,
aceasta trebue s treze, s seeconeze, s adapteze, s restructureze, ma aes s
modeeze pe aceea care rezov ecent o anumt stuae concret (rea). Rezovarea
ecent a traseuu: stuae-soue pragmatc - rezutat na (ct ma bun) fundamenteaz
conceptu de gndre carvztoare pragmatc. Pragmatsmu ozoe antrenoruu
presupune cunoaterea apcarea n practc a factoror catazator a dezvotr
(progresuu). Cadru generc de formare (consodare) a une ozo carvztoare
pragmatc, dn care sunt demne de renut urmtoaree aspecte: - concepa este o
component (subsstem) a modeuu de |oc aat n reae bunvoc (determn este
determnat) cu modeu de pregtre; - crcutu este deschs ntroducer noutor (tactc,
tehnc, deor prncpor de |oc, aparatur, reguament, strateg ate nforma) a
propagr concepe de sus n |os (nternaona, naona, antrenoruu) de |os n sus.
CAPITOLUL 3 9 =OR0AREA ECBIPELOR DE PER=OR0AN<A
Echpa sportv poate asemut cu un grup soca de dmensun reduse speca consttut
bne organzat, aa cum ar un "grup de munc" actut n vederea efectur unor ucrr
pretenoase sau un grup de upt ment s ntreprnd opera mtare specae. Acturea,
organzarea conducerea echpe sportve sunt asgurate de specat cu o nat nut
profesona.
3/1/ SELEC<IA JUC@TORILOR Echpee de |ocur sportve profesonste, n genera, se
formeaz prn racoarea ceor ma taenta |uctor care atng pragu capact maxme de
performan sau care fac fa cu prsosn exgeneor mpuse de compete de mare
anvergur a care partcp, n mod obnut, racoarea. Seeca sportvor pentru aceste
echpe se reazeaz pe urmtoaree c: - partcparea sstemc; - contactarea ncherea
unor contracte avanta|oase cu |uctor foarte vaoro de pe orce tertoru sau ar dn
ume; - "vnderea" |uctoror propr de ctre unee cubur; - racoarea unor tner taenta
(17-19 an) cu dsponbt certe pentru sportu de nat performan cu acceptu fame
sau cu toat fama; atragerea |uctoror a cror contract cu o at echp expr n sezonu
curent.
3/8/ CONTRACTUL JUC@TORULUI CU CLUCUL
Reae dntre cub |uctor achzona sunt regementate prntr-un contract ncheat
ntre cee dou pr. Prn acest contract este stabt statutu ecru |uctor n cadru
echpe, obgae drepture care revn ecre pr semnatare etc. Un contract corect
ntocmt dn punct de vedere |urdc trebue s prevad neaprat urmtoaree puncte:
-partener contractuu; menonarea faptuu c echpa este nscrs n camponat (g
profesonst, categora) n foru ttuar (federae, asocaa |uctoror) care rezov dn
punct de vedere |urdc eventuaee neneeger dntre partener; saaru (care, de obce,
este secret); peroada de vaabtate a contractuu drepture ceor dou pr dup
termnarea u; obgae cubuu ae |uctoruu; ocu, data ora ncheer contractuu;
semntura ambeor pr; martor care au asstat a ncheerea documenteor.
6
3/3/ RECO0AND@RI 0ETODOLO;ICE PRIVIND =OR0AREA ECBIPELOR
Drectoru tehnc este prma persoan care gndete, decde rspunde de formarea
pregtrea une echpe performanae. Pn a urm, se cade a "nvoa" (pact) care n
mod norma conduce a uarea unor decz ntmptoare sau eronate.
3/3/1/ 6 ceri!$e pre"l"&ile nante de a trece a reconstruca sau construca une
echpe, antrenoru trebue s ab n vedere urmtoaree aspecte: s cunoasc n detau
caracterstce tendnee de dezvotare a |ocuu pe pan nternaona; s ab o concepe
(ozoe) propre de |oc pregtre, pragmatc, ecent; cunoaterea mnuoas a
|uctoror a echpe pe care o antrenm; cunoaterea sportvor pe care dorm s-
racom; anaza cunoaterea ecene modeuu de |oc cu care s-a concurat n sezonu
precedent. Numa dup cunoaterea n detau a acestor aspecte, antrenoru poate t ce
are de fcut pentru creterea contnu a capact de performan a echpe pe care o
nstruete.
3/3/8 /6 c-tev" prec"*ri ter#i!olo,ice Echpa de |ocur sportve este un sstem soca
nast performaa, care conne urmtoaree tpur de eemente: sportv repartzarea or
pe postur; acune (comportamentu sau conduta or n teren) repreznt chntesena
sstemuu propru-zs, deoarece sstemu presupune o mume de acun; reae de
coaborare dntre sportv. Scopu na a acestu grup de acun este performana sportv.
Este mportant s facem deosebrea dntre sstem structur. Structur" repreznt modu
de organzare ntern a unu sstem. Siste#ul poate avea una sau ma mute structur.
Structur" de &"* " ec7ipei este o component a modeuu de |oc care preczeaz
posture pe care e ocup constant ce ma bun |uctor (ttuar) sau modu de organzare a
formae de |oc care facteaz obnerea ceor ma bune rezutate. Structur" u!c$io!"l
" ec7ipei este o caracterstc specc structur de baz a echpe n sensu c antrenoru
trebue s gseasc formua optm de echp capab de ce ma nat randament posb.
Structura funcona a echpe se refer, dec, a optmzarea reaor de coaborare
cooperare dntre |uctor n vederea creter ecene n |oc a formae dn teren.
Alctuire" ec7ipei denete numru tota de |uctor care ntr n componena echpe.
aceast dmensune este xat prn reguamentu de concurs dfer de a un |oc a atu.
3/A/ v"ri"!te str"te,ice u!d"#e!t"le n actvtatea practc ntnm dou varante
strategce fundamentae de formare a echpeor puternce anume: acatrea echpe pentru
natat sportve maxme; formarea ecipei pentru !naliti sportive maxime "n funcie de
materialul uman de care dispunem. Cu mc excep, cee dou varante au a baz cam
aceea operaun metodoogce numa c varanta A vzeaz modeu capact maxme
de performan, varanta B vzeaz atngerea capact maxme de performan n funce
de vaoarea materauu uman pe care- a a dspoze. Ambee varante trebuesc
cunoscute, deoarece n practc este recomandat ca ma nt s ncep cu varanta B s
contnu cu varanta A.
A/ ALC@TUIREA ECBIPEI PENTRU =INALIT@<I SPORTIVE 0A:I0E
Aceast varant este vaab pentru toate echpee de performan de|a formate
pentru care sunt asgurate toate conde de a dobnd capactate maxm de performan.
Fnatatea st n faa tuturor demersuror de formare a echpe presupune parcurgerea
urmtoareor operaun: 1. "la#orarea modelului prospectiv de joc #!naliti
prospective$ Modeu prospectv de |oc apare ac ca o natate (obectv na) dstnct a
echpe pe care dorm s o formm. 2.. $naliza i optimizarea structurii de #az% a
ec&ipei. Anaza structur de baz a echpe trebue efectuat raportnd capactatea de
performan a sportvor de care dspunem a proee (modeee) ceor ma bun sportv
dn ume. '. $lc%tuirea ec&ipei sau de(nitivarea componentei ec&ipei Dup ce
stabm ttur pentru ecare post n parte ne ndreptm atena asupra |uctoror de
rezerv. ).Sta#ilirea rolului i a sarcinilor pe posturi Aceast operae preczeaz, aa
dup cum am ma artat, comportamentu conduta ecru |uctor n parte pe postu pe
care aconeaz. *. Sta#ilirea relaiilor de cola#orare dintre sportivi. Reae de
7
coaborare dntre sportv sunt reprezentate de acune cu ntreaga echp. Aceast metod
presupune efectuarea unor pa dscre care se reazeaz prn varaa unu comportament,
care se evaueaz dup crteru succesuu consttue o funce a reazr scopuu
urmrt sau o anumt tactc ecent de |oc. Reae psho-socae dntre |uctor sunt, de
asemenea, foarte mportante pentru creterea capact de performan a echpe. Acestea
pot cunoscute prn apcarea unor c7estio!"re socio#etrice ntocmte astfe nct s
dezvue adevratee probeme pshosocae ae echpe. ?!toc#ire" #"tricei
socio#etrice %i socio,r"#ei ec7ipei antrenate trebuesc apcate sstematc n practc,
putnd stab (cacua) cu mut exacttate o sere de ndcator cum ar : ndcee statutuu
soca a ecru |uctor n parte; ndcee expansun afectve; ndcee statutuu preferena;
ndcee de coezune ae echpe; ndcee de expresvtate a echpe; statutu socometrc a
|uctoruu. Sociograma ecipei% indicele de coeziune i statutul sociometric a |uctoruu
sunt dmensun foarte mportante pentru un antrenor, ma aes n ceea ce prvete stabrea
ameorarea funconat structur de baz a echpe, stabrea deruu, cunoaterea
motvaor trebuneor pentru nata performan. Astfe, socograma echpe sugereaz
rea de anaz a structur de baz a echpe acceptate sau conrmate de ns aspraa
(dorna) sportvor. n acea tmp, socograma echpe stabete deru nforma.
Dinamica grupului este o at probem care trebue pus n dscue n formarea une
echpe puternce. Componena echpe performanae este eterogen n ceea ce prvete
urmtoaree varabe: profesa, rega, vrsta, naonatatea, rasa, temperamentu,
motvae nteresee personae. +. ,ptimizarea procesului de instruire Creterea
capact de performan categorc nu se face numa prn seece sau racoare de mar
|uctor. -. $si.urarea activit%ii de mana.ement sau or.anizarea/ conducerea i
controlul 0ntre.ii activit%i de c%tre ec&ipa te&nic% sau team12or31ul. D/ "valuarea
capacit%ii de performan% 0n cele mai importante competiii internaionale
Pregtrea prn compete este o component a procesuu de antrenament unanm
recunoscut.
C/ 0ODELUL DE JOC =INALIST. PROSPECTAT PENTRU JUC@TORII DE CARE
DISPUNE0 Varanta a 2-a de formare a une echpe puternce are ca punct de pecare
v"lo"re" (uctorilor pe c"re6i "ve# l" dispo*i$ie eaborarea unu mode prospectv
de |oc care s fructce (expoateze) a maxmum potenau de performan de care dspun
aceta. Acest mode de |oc este rodu produc$iei i!ter!e n care structura de baz a
echpe este determnat de materau uman pe care-1 are a dspoze un antrenor.
Dnamca echpe este reatv constant pe o peroad ma scurt de tmp (1-2 an). Aceast
varant este dec temporar ma devreme sau ma trzu orce cub care se respect
trebue s abordeze prma varant de formare a une echpe puternce. C"*uri tipice de
"plic"re a "cestei v"ri"!te5 formarea echpeor reprezentatve (otur-naonae) unde
sunt chema ce ma bum |uctor; echpee de cubur (asoca) n care dnamca grupuu
este foarte mc. Oper"$iu!ile #etodolo,ice de formare a echpe n cea de-a doua
varant sunt: 1/ "valuarea capacit%ii de performan% a juc%torilor Aprecerea
normarea capact de performan a |uctoror se face cu a|utoru bateror de teste
obnute. 2. $lc%tuirea structurii de #az% a ec&ipei Aceast operaune trebue s
poarte foarte pun amprenta concepe personae a antrenoruu, care poate conduce a
mtarea desfurr foreor pe teren. Ce ma mportant aspect de rezovare a aceste
operaun este pasamentu |uctoror n teren. 3/ $lc%tuirea ec&ipei sau de(nitivarea
componenei ec&ipei Structura de baz a echpe se construete pe consderentu c,
pentru ecare post n parte, a sucen |uctor de rezerv. A/ Sta#ilirea rolului i
sarcini4or pe posturi Cunoscnd nsure acune preferate de ecare |uctor n
parte este necesar s e demtm s e ordonm vaore sarcne pe postur astfe
nct to |uctor s aconeze dscpnat energc n toate fazee de |oc. n genera,
pasamentu pe postur, atrburea de rour, sarcn, se face cu gndu a vtoaree acun de
coaborare cu cea partener, n deea c acune or con|ugate vor produce un efect
8
ampcat ca ecen. *. Sta#ilirea relaiilor de cola#orare dintre posturi Ce ma
mportant aspect pe care trebue s- rezovm n aceast operaune este s rspundem
corect a ntrebarea "Cne pentru cne ucreaz?". Pecnd de a reaa optm de |oc care
se poate reaza ntre partener apropa (22, 33, 44 etc.). stabm prortatea
succesunea acunor coectve de coaborare pn a|ungem s construm prncpe de
aconare cu ntreaga echp n sstem (atac-aprare). n genera exst o serie de re,uli
orie!t"tive dup care ne-am putea ghda anume: n atac, der capt ntotdeauna
prorte de acune n toate stuae de |oc prn eberarea unor cuoare de ptrundere,;
orce combnae tactc coectv trebue s aduc n poze favorab de nazare der
atacuu sau ce ma bun nazator; orce combnae coectv, decsv ntre |uctoru cu
mngea partener apropa trebue dubat de combnae |uctoror fr mnge sau
prn acun ndvduae (ptrundere, pasament), care s permt |uctoruu "gata s
nazeze" nc 1-2 varante ma bune de nazare; orce acune de nazare trebue
urmrt cu mare atene putem avea o nou ans de nazare; dac avem do der n
echp este de preferat s ne pregtm combnae succesve n care aceta s ntre pe
rnd n acune; dac der de echp nu se pot desprnde de aprtor aprg, atunc
trebue s ucrm pentru e, bocndu-e aprtoru drect cu unu sau do coechper,
factndu-e ncucarea, anga|ndu- sau pasndu-e decsv mngea. Consderm c pentru
toate aceste regu vor opta antrenor cu ma pun experen s- aeag sstemu de atac
de aprare cu ntreaga echp n care se vor ntegra, bnenees, acune de coaborare
dntre do sau ma mu |uctor, precum acune ndvduae pe postur. +
,ptimizarea procesului de instruire n afar de vaorcarea |udcoas a materauu de
care dspunem, optmzarea pregtr sportvor n aceast varant rmne ce ma
mportant resort a creter capact de performan. Secretu optmzr procesuu de
nstrre const n asgurarea "anuu praxoogc", obectve operaonae - resurse
educaonae + cond de desfurare a pregtr, stratega nstrur, conducerea
organzareanstrur -evauarea cat ecene vaor acestu an prn feed-back. E/
"valuarea capacit%ii de performan% 0n cadrul competiiilor o(ciale n urma
demersuror metodoogce reazate prn ntermedu ceor 6 operaun anteroare se
sconteaz ntotdeauna pe o capactate de performan a echpe mut superoar staduu
precedent. Aprecerea progreseor reazate se face prn prsma parametror de |oc aa cum
am recomandat c se procedeaz n prma varant de formare a echpe.
3/A/ PERSONALITATEA ECBIPEI DE JOCURI SPORTIVE Perso!"lit"te" ,rupului
soci"l (n cazu nostru echpa de |ocur sportve) apare este neeas ca un fenomen de
extndere a conceptuu de enttate ndvdua a cee de enttate coectv (comunt,
etn, naun, case, fam, grup soca). Personatatea echpe de |ocur sportve se dstnge
prntr-o structur de eemente bo-psho-socoogce asemntoare (comune) sportvor care
o actuesc care n urma experene comune de conveure a|ung a o smtudne de
trstur pshce manfeste (observabe) aa cum ar attudne, comportamentu
conduta grupa. Comportamentu conduta echpe este rezutatu reaor pshosocae,
vaoarea sportvor, trebuneor motvaor, rou (poztv-negatv) a deror, mentat
sportvor, antrenoror manageror. Ce ma mportant factor care nueneaz n mod
determnant comportamentu ecru sportv n cadru grupuu este nvarea soca,
consderat ca un proces de achzonare a experene socae. Personatatea echpe poate
purta amprenta unu popor sau a mentat acestua. Cunoaterea personat
echpe de |ocur sportve este o probem destu de pun tratat n teratura noastr de
specatate.D/Peterso! '!ce"rc s co!ture*e perso!"lit"te" u!ei ec7ipe. "rt-!d
c "ce"st" tre&uie s "i& ur#to"rele c"r"cteristici5 s !e profesionist (anga|at
content, motvat, dscpnat, orentat spre scop); s !e orgolioas (s mpun respectu
s n a prestgu ctgat); s !e ecilibrat (vaoare performana nat
constant); s tie s se mobilizeze (atunc cnd trebue): s tie s se concentreze (pe
toat durata partde, camponatuu etc.); s aib coeziune (sprt de echp, rea de
9
amce); s !e optimist (s nu erte neputna adversaror, s nu ab prncp atunc
cnd dorete s- mpun nteresee); s !e stp&n pe sine (domnatoare, s nu se
anga|eze n |ocu adversaror, sngura preocupare nd mpunerea |ocuu propru); s !e
vivace (cu putere de upt, o man care ucreaz dn pn, stresant pentru adversar); s
!e expert (s constate rapd carenee adversaror, s apce cu ecen rapd tactca de
|oc pregtt); s !e viclean (s nee s conduc adversar n "capcane" dnante
pregtte); s !e stoic (s suporte s nvng sufernee, s nu cread n vctor face, s
e pregtt s nvng n preungr); s !e imbatabil acas i cu ecipele mai slabe. ntr-o
formuare ma reast, conceput n urma une experene practce ndeungate conchdem
c perso!"lit"te" u!ei ec7ipe de (ocuri sportive re*ult dn: storcu (vrsta),
trade, popuartatea, rezutatee, mare personat sportve care au evouat n
decursu tmpuu pn n momentu de fa; caracteru etst de aegere a sportvor, dar
a tehncenor cu o nat probtate, competen profesona; contrbue echpe n
dezvotarea ramur sportve puse n dscue.=e!o#e!ul de co!t",iu!e co#port"6
#e!t"l are a baz tre mecansme anume:mtaa. De mute or ndvdu se poart
frete pentru c- preten cu ce care susne o proste; sugesta - receponat de a un
partener, antrenor, adversar; reaca crcuar n an cu mute de care, dup ce se
transmte ceora, revne a "productor" cu o ntenstate ma mare, "ntrndu-"
convngerea. Dac antrenoru este un bun pshoog, e poate cu mare uurn s
fooseasc cee tre mecansme pentru a produce o contagune poztv prn exortare
(sugestonare).
CAPITOLUL A 6 CONCEPTUL DE SISTE0 I APLICAREA LUI ?N DO0ENIUL NOSTRU
DE ACTIVITATE
Connutu |ocuu, seeca, pregtrea, adaptarea organsmuu a efort, managementu
sportv, sunt numa cteva exempe de procese, fenomene sau actvt supercompexe
care nu pot neese sau souonate depn, dac nu reum s e anazm n viziune
sistemic. Capactatea de gndre sstemc este un atrbut foarte mportant pentru
antrenor care dspun de o inteligen analitic superioar% acioneaz "n funcie de faptele
concrete% pe baza scemelor operaionale sau pe baza unui demers coerent de aciuni
mente s reazeze obectvee nstruconae propuse. Acune sunt, egate de deea de
ameorare nsemnnd, n mod concret: fapte, provocarea efectuu, exerctarea nuene
asupra sportvuu, mod de ntervene n ordnea ntern sau extern a desfurr
evenmenteor (fenomeneor), comportament, condut, formare, transformare content.
A/1/ CE ESTE UN SISTE0 1S2 F Probema denr noun de sstem nu poate rmne a
nve de abstractzare (n sensu de prea genera) n conde n care o sere de tne
conexe (sau care se ocup de ns tna sstemeor) au fcut mar progrese. Nounea de
SISTEM poate expcat apcat n practc cu a|utoru urmtoare den:
A2 PRI0A DE=INI<IE "2 ' mulime de (lemente #($ "nrudite ) n oc de termenu eement
(E) se m foosesc noune de: obecte, fenomene, procese, cunotne, concep, modur de
organzare operaonazare, componente, mrm (exempu sstemuu metrc
nternaona. &2 - ' mulime de conexiuni #C$ #interaciuni$ interne #Ci$ ntre eementee (E)
mum; - ' mulime de conexiuni #C$ #interaciuni$ externe #Ce$ ntre eementee (E)
mum Medu extern (Me). c2 Cele trei mulimi stabilite #( * Ci + Ce$ care aconeaz
snerge asupra nat sstemuu. Aceste mum, de preznt aspecte de invariant
(rmn constante), au un caracter dnamc, varab n decursu tmpuu. d2 +inalitatea
sistemului (obectvu na) este dat prn asocerea ceor tre mum E.C.Ce. Repetm,
dac E

= SS
1
= SI, atunc SI poate deven, un sstem reatv ndependent (SRI) dac
ndepnete restrce ceor ceor patru operaun (a,b,c,d.) consemnate n prma dene.
Dac n cadru S
1
(fost subsstem) vom gs ate eemente care ndepnesc cernee unu
sstem, atunc dn nou va nevoe de o ampcare a eementeor, conexunor nator.
Raonamentu poate contnua pn a|ungem a nveu sstemuu de organzare a matere.
10
Dn cee reatate pn n prezent, nc nu am uat n consderare urmtoaree aspecte:
rea nterne ntre subssteme (SS) eemente (E

, E
2
.... E
n
); reae externe dntre
subssteme (SS) medu exteror; coreaa sstem-subsstem-eement. Apara acestor
aspecte no necest rede!nirea sau reuarea dene. C2 A DOUA DE=INI<IE (RELUAREA
DEFINI|IEI) Toate cee reatate pn n prezent ne determn s reum dena noun de
sstem s artm c acesta este: "2 o mume de subssteme sau E; &2 mumea C*
dntre subssteme /sau subsstem, e Me* (medu extern); c2 mumea E*, C*, Ce* cu
acune snergc spre natatea (F) sstemuu goba (S); d2 natatea sstemuu (F.S.)
asocat cu reaa goba (snergc) dntre sstem, subssteme eementee sae
ampante. Ce-a de a doua dene a sstemuu, precum reazarea e (n dou etape), n-a
fost aeas ntmptor.
A/8/ TIPOLO;IA SISTE0ELOR Ununea cea ma smp care preznt caracterstce
unu sstem este activitatea uman propriu)zis&. Aceasta este egat de nounea de proces
care presupune o nnure sau un sistem ierarizat de aciuni. Eementee (E) subordonate
actvtor (AV) umane sunt aciunile #a$ i operaiile #op$. ,ctivitatea uman are
ntotdeauna o motivaie provocat de starea untrc (ntrnsec) sau de medu extern
(trebunee, nevoe etc). ,ciunile se dstng prn scop. ar operaiile sunt eementee
tehnce care deservesc att acune, ct operae propru-zse. Dac a |ocure sportve
ndvduae suprasstemu sau sistemul predominant este organismul uman. n |ocure
sportve coectve pe ng acestea apare un sistem social (grup sau mcrosstem de
acune) care presupune partcparea ma mutor persoane a reazarea nator vzate.
A/ Sistemul uman #organismul uman$ este un ntreg, format dn Eemente Subssteme
segmente, ceue, esutur, organe, ssteme funconae bne stabte ntre care se
reazeaz conexun nterne permanente. ntre organsmu uman meda extern se
stabesc n permanen corea materae, energetce nformaonae strct necesare.
Aceste resurse nu sunt preuate numa dn medu extern, c organsmu nsu este astfe
construt nct s e reproduc. Sstemu uman are propretatea c- conserv structura
funcona prn m|oace de aprare propr, metabosm prn propretatea de reproducere
(ncusv a spece) a matere v. C/ Sistemul social% este consderat ca sstem
(ndvdua), s presupune partcparea ma mutor persoane a natatea actvt. C/
Sisteme speci(ce activit%ii sportive5 12 Sstemu nsttuona-organzatorc de
conducere a actvt sportve; 82 Sstemu moduar de conducere organzare a procesuu
de nstrure; 32 Sstemu de organzare conducere a ntreg actvt; A2 Echpa sportv -
ca mcrosstem soca; G2 Sstemu moduar a antrenamentuu sportv; H2 Sstemu compex
de nstrure om-cacuator.
A/3/ TEORIA ;ENERAL@ A SISTE0ELOR 1T/;/S/2 este o tn care apare n m|ocu
secouu 20 ca o consecn a acumuror dn tnee natur ae socet ca o
!ecesit"te " "&ordrii u!it"re " #etodelor %i #odulelor utili*"te n toate tnee.
-n esen% ../.S. cere tratarea interdisciplinar a activitii pe care o desfuram i% "n
acelai timp. abordarea relaional dintre tipurile de elemente #subsistem% sistem$ care
aparin unor domenii existeniale diferite0 5ratarea interdisiciplinar% presupune
cunoaterea ceor 4 prncp tr"!sdiscipli!"re5 Prncpu determnsmuu daectc (tot ce
exst se a n nteracune; tot ce se ntmp este consecna unor nnur de cauze
efecte, condonat de factor eg, prn nteracun necesare repetatve); Prncpu I - C -
R (nvarant -conservare - rega| cu reace negatv); Prncpu O - F - R (orentarea -uxur
- rega| cu reace poztv); Prncpu duasmuu. La baza exstene stau dou prncp
(eemente) dstncte care sunt reductbe (opuse), dar care accept reaa bunvoc
(exempu: zc-pshc). A&ord"re" rel"$io!"l dntre tpur de eemente (ssteme) dferte,
presupune nterpretarea corect a nteracun care necest exstena a 1 laturi0
informaie (maner a organzr), energie (maner a mcr), spaiu i timp. 5.6.S. are
un grad mare de apcabtate n domenu nostru de actvtate, ma aes "a sstemee de
autoorganzare", caracterzate ca nd capabe, n cadru nteracun cu medu, s-
11
schmbe structura, pstrndu- n acea tmp ntegrtatea s- aeag una dn ne
posbe de condut". Ara de apcabtate a T.G.S. este foarte arg. Ea poate extns spre
souonarea unor probeme dce (compexe) a prma vedere, prntre care enumerm:
reae ntersstemce antrenor-echp-sportv-amban; sportvu ca sstem ndvdua
subsstem a sstemuu soca (grupuu, echpe); cercetarea tnc a actvt corporae
prn metoda sstemc; construca ntegratoare a sstemuu pe ramur de sport;
erarhzarea tpuror de ssteme (componente) care actuesc modeee de |oc de
pregtre; seszarea conexunor optme care conduc a succes; regarea autoregarea
modeeor de |oc de nstrure, n funce de rezutatee obnute: orentarea, organzarea
pancarea procesuu de pregtre; -sstemee de comuncare transmtere a cunotneor
formarea (nstrurea) sportvor de performan etc.
A/A/ PRE;@TIREA SISTE0ELOR PENTRU 0ODELARE Apcarea n practc a
conceptuu de sstem este condonat de tre cerne fundamentae: cunoaterea profund
a procesuu, fenomenuu sau actvt pe care dorm s o supunem gndr sstemce;
stabrea str de moment n care se a sstemu pus n dscue; elaborarea unui crociu
#sci% scem$ "n care inem seama de cele dou de!niii ale sistemului.
A/G/ SOLU<ION@RI DE PROCLE0E INSTRUCTIONALE ?N VIIIUNEA TEORIEI
SISTE0ELOR Foarte mute dntre actvte desfurate cu sportv trebue tratate n
vzunea teore generae a sstemeor. Pentru neegerea depn a demersuror de operare
sstemc vom expune n contnuare exempee cee ma concudente.
).*.1. S7S5"M89 7:S5758;7,:$9 6C,<"9$<"$ 987 C8 P<,C"S89 D" 7:S5<87<".
Sstemu de nstrure presupune organzarea nsttuona a nstrur. Acest sstem apare ca
un an de unt formatve care funconeaz ndependent, dar n aceea tmp snerge
ampant spre reazarea capact de performan. Sstemu de nstrure presupune un r
de unt organzatorce de baz a procesuu de nstrure compuse dntr-un numr bne
detemnat de sportv de aceea vrst, de acea nve de pregtre, care ucreaz dup
acea program de nstrure, n mod concret, este vorba de echpee de cop, de |unor III, II,
I, tneret senor. Sstemu de nstrure este format dn modue sau subssteme erarhzate
(de nveur) sau dspuse n anumt ordne. Fecare modu are un anumt mode (de |oc, de
pregtre) de reazat aa c promovarea dntr-un modu n atu este condonat de
exgenee modeuu superor. Un ro mportant n evauarea ecene ecru modu n
parte a ntreguu sstem de nstrure au unntoaree eemente: uxure de ntrare
(cop, |unor etc, vaoarea or sportv, m|oace materae, baz matera, nane,
competena antrenoror etc.) uxure de ere (nat de vaoare nternaona.
).*.2. S7S5"M"9" D" $5$C =7 D" $P><$<" $9" 8:"7 "C?7P". Eaborarea (aegerea,
construrea, reconstrurea, restructurarea etc.) unu sstem de |oc (atac, parare, atac-
aprare) este una dntre cee ma mportante operaun care atest (sau nu) prceperea
profesona a unu antrenor.
).*.'. @7A78:"$ S7S5"M$57C> $ J,C89 87 P<,P<781A7S. Orce |oc sportv poate
consderat ca un sstem (S) hpercompex, actut dn elemente "! sau su#sisteme SS!
subordonate care aconeaz snerge spre reazarea unor nat performanae bne
determnate. 1. Eementee (E) sau subsstemee subordonate erarhzate ae |ocuu (|)
sunt: E = SS 1 = Tactca de |oc; E2 = SS2 = Tehnca de |oc; E3 = SS3 = Capactatea zc;
E4 = SS4 = Capactatea pshc; E5 = SS5 = Cunotne teoretce. 2. Ierarhzarea
subsstemeor a fost reazat pe cae deductv (de a genera a partcuar), ncepnd cu
tactca, care are a rndu e n subordne ate subssteme (tactca de echp, coectv,
ndvdua), precum ceeate subssteme SS2, SS3. SS4, SS5. Cee 3 mum stabte (SS
+ C + Ce) aconeaz snerge spre reazarea nat sstemuu (|ocu propru-zs). '.
Fnatatea sstemuu este reazarea unu comportament performana adecvat exgeneor
competonae.
).*.). @7A78:"$ S7S5"M7C> $S8P<$ M,D"98l87 D" J8C>5,<. Prou unu |uctor
surprnde o sere ntreag de eemente (subssteme) dntre care se remarc: SS -
12
capactatea zc(ncusv ndcator morfofuncona), SS2 -capactatea tactc (abtatea
de a desfura acune dup un pan sau scheme operaonae), SS3 - capactate tehnc:
SS4 - capactate pshc, SS5 -cunotne teoretce.
).*.*. @7A78:"$ S7S5"M7C> $S8P<$ M,D"98987 B,<M$57@ $9 P"<S,:$975>;77
SP,<57@8987. Procesul i!structiv educ"tiv ocup ce ma mportant oc n angrena|u
sstemuu de management consttut pe ng o echp de |ocur sportve. Acest cupu de
categor ddactce se adreseaz agenor ega drect de procesu de nstrure - antrenor,
sportv, echp. n cadru acestu cupu: i!struire" este neeas ca u! proces de
i!struc$ie pr"ctic; educ"$i" este procesu prn care se formeaz se perfeconeaz
ature fundamentae ae ne umane (nteectua, mora, zc, patrotc etc.), conform
unu "dea educaona" mpus de socetate (comand soca). Astfe, procesu nstructv-
educatv apare ca un sstem de acun ddactce, organzate content sstematc spre
reazarea unor nat dnante stabte. Prncpau obectv asupra crua sunt ndreptate
acune ddactce este perso!"lit"te" sportivului/ Dac n |ocure sportve ndvduae,
formarea personat sportvuu rmne prncpau obectv ddactc asupra crea se
ndreapt procesu nstructv-educatv. n |ocure sportve coectve, aceasta este tratat
att ca obectv ndvdua, ct ca obectv ntegrat n angrena|u grupuu de aconare
(echp). Ddactca modern susne c "n repertoru nator procesuu nstructv-
educatv gsm o categore de obectve ndreptate n mod deosebt asupra formr unor
eemente structurae (denumte structur operator) ae personat umane. Aceste
eemente sunt: "&ilit$ile. priceperile. c"p"cit$ile sc7e#ele oper"torii>/ Aceste
componente structurae ntrunte ma poart denumrea de !ucleul or#"tiv "l
perso!"lit$ii u#"!e/ >Nucleul or#"tiv> "l perso!"lit$ii sportivului asupra crua
este ndreptat procesu nstructv-educatv este actut dn urmtoaree ansambur
(subssteme): SS1-abt, SS2-deprnder prceper motrce specce, SS3-apttudn sau
cat motrce,
SS1 a#ilit%ile - actuesc un sstem hpercompex de nsur care garanteaz
practcarea cu succes a une dscpne sportve. n structura acestu sstem sunt acceptate o
sere ntreag de eemente, aa cum ar : deprndere, prcepre, dexterte,
cunotnee, capacte care, aate n conexune, evdenaz precza, uurna ecena
acunor de |oc sau a ator tpur de actvt practce. Combnae fercte dntre aceste
eemente (nsur) contureaz magnea t"le!tului sportiv/ Abte (ca de fapt toate
componentee nuceuu formatv) au o trp determnare: genera-eredtar natura;
favorzante pentru practcarea unu |oc sportv; formatv-nstrucona. A&ilit$ile cu
deter#i!"re eredit"r 1,e!etic2 ma poart denumrea de predispo*i$ii eredit"re
asupra crora nstrurea are o sab nuen. A&ilit$ile "vori*"!te pr"cticrii u!ui
(oc sportiv poart denumrea de predispo*i$ii voc"$io!"le/ Ee rezut dn partcuart
ndvduae dstncte (cuese dn predspoz eredtare motrce) ae sportvuu.
A&ilit$ile deter#i!"te de procesul i!structiv6educ"tiv sunt mut ma numeroase.
SS2 Priceperile i deprinderile motrice speci(ce. Deprinderile sunt componentee
automatzate ae une actvt care se reazeaz constant ecent de cee ma mute or
fr ntervena controuu content. Prn exersare (supranvare), ee dobndesc o sere de
nsur catatve superoare de execue, aa cum ar : precza, adresa, coordonarea,
uurna, automatsmu, pastctatea. La baza deprnderor motrce stau stereotpure
dnamce sau structure motrc-funconac n care sunt reunte ce aferente efector a
acteor reexe.
Priceperea motric% este dent ca nd capactatea sportvuu de a efectua content cu
o anumt rapdtate uurn o sere de acun motrce achzonate anteror cum sunt:
cunotnee, deprndere, schemee operaonae, abte motrce achzonate,
experena persona. n practca de antrenament ntnm urmtoaree categor de
prceper: priceperi elementare formate n stadu ner sau nvr acteor motrce
specce unu |oc sportv; priceperile superioare presupun, pe ng o structur motrc-
13
funcona compex de|a nsut (automatzat), ntervena masv a actuu de
contentzare, att n execua acteor motrce propru-zse, ct n aegerea or n funce
de stuaa de |oc.
SS' $ptitudinile calit%ile! motrice evdenaz n mod deosebt cate zce
mpcate n execua orcre acun motrce. Cate zce (motrce) ae sportvuu sunt
ntotdeauna asocate cu mcre segmenteor corpuu (pcoare, mn, cap, trunch), cu
tpure de deprnder schemee operaonae specce ecru |oc sportv n parte.
Sstemu apttudnor motrce (SS3) are ca subdvzun: SS3.1. - apttudne generae
anatce (V, , R, F) SS3.2. - apttudne specce combnate mpementate n structura
tuturor acteor motrce specce.
SS) Capacit%ile sunt "ssteme de nsur funconae operaonae n unune cu
deprndere, cunotnee experena necesar, care duc a acun ecente de
performan. Capactatea este ntodeauna demonstrab prn fapte, spre deosebre de
apttudn, care repreznt un segment a capact". Formee generae ae acestora sunt :
capacitatea #c$ de a aciona% c. de a g&ndi% c. de a simi. c. de a deveni etc. iar formele
speci!ce sunt0 c. de performan% c. psiic% c. funcional% c. de efort. c. motric. c.
tenic% c. !zic% c. tactic.
SS* Sc&emele operaionale sunt acune (actvte) motrce care se desfoar
dup un pan menta bne stabt. Panu menta stocheaz o sere de scheme operaonae
de aconare ecent care sunt seeconate apcate spontan, n funce de o sere
de repere bne determnate, cum ar adversaru, parteneru de |oc. pasamentu n
teren, dstana fa de poart (co, but), stuaa de |oc. Schemee operaonae au ns un
cmp ma arg de apcatvtate (dec nu numa n tactca de |oc). Ee vaorc toate
structure personat umane n conde mereu schmbtoare ae |ocuu.
SS+ Cunotinele teoretice i practice! actuesc un sstem de de, noun
generae tnce, dentcr, nforma, eg prncp de aconare, consodate n urma
generazr practc nantate, a cercetr tnce, expermentae de aborator, au
drept scop dezvurea sau preczarea unor norme de comportament sau a unor procedeur
fundamentae de aconare n desfurarea ntreg actvt sportve. SS- $titudinile sunt
modat de raportare sau reaconare a sportvuu fa de anumte atur ae actvt pe
care o desfoar (soca sau sportv) fa de propra persoan. Attudne pot cpta
o nuan coectv (grupa), ca de exempu attudne echpe fa de anumte actvt
prestate n antrenament, fa de anumte evenmente fenomene care apar n
desfurarea ntreg actvt. n |ocure sportve ntnm urmtoaree tpur de attudn:
attudnea corpora; poza de pecare dn care se efectueaz acune motrce; poza
pregttoare pentru a acona; poza fa de mportana |ocuu rou pe care exerct n
echp n |oc (agresv, amenntor, crtc, democratc, mobzator, ndferent, contncos
concator); opna fa de anumte practc, evenmente, fenomene, aprute n echp n
compete; predspoza antcpat de a adopta o anumt poze, |udecat, mentatate,
credne, convnger; concepa de |oc de pregtre; concepa sau ozoa persona
despre va. Sstemu de attudn dfer de a un sportv a atu. Attudne pot educate,
"potote", "modeate", nuenate prn sau cu a|utoru trebuneor motvaor
CAPITOLUL G 0ANA;E0ENTUL ACTIVIT@<II SPORTIVE
PROCLE0E =UNDA0ENTALE 1DE=INI<II. =UNC<II. 0ETODE I TEBNICI2
G/ 0ANA;E0ENTUL este un termen acceptat n consens pe pan nternaona
consderat ca nd un "proces de coordonare a resurseor umane, nformaonae, materae
nancare n vederea reazr scopuror organzae". Spre deosebre de organzarea
conducerea emprc a actvt (bazat pe prncpu "vznd fcnd"), tna
managementuu propune preocuparea cheturea efectv ecent a resurseor umane,
nancare, materae-zce nformaonae, astfe nct ntotdeauna s putem rezova
nate programate.
14
*.1. Bunciile mana.ementului 12 Previ*iu!e" rspunde a ntrebarea "ce trebue
ce poate reazat n cadru actvt sportve desfurate'?" n raport cu resursee
dsponbe conde deconcuren. Pentru a rspunde corect a aceast ntrebare,
trebue s estmm evoua proceseor fenomeneor vtoare, a efecteor poztve
negatve care se pot produce, s stabm stratege scenare mnmazr rscuror
maxmzr reazr obectveor propuse. 82 Or,"!i*"re" presupune gruparea sarcnor
stabrea responsabtor necesare ndepnr or dup crtere de funconatate. 32
Coordo!"re" "const n ansambu proceseor de munc prn care se armonzeaz decze
acune personauu une organza, a subsstemeor sae n cadru funcor stabte
anteror (prevzune, organzare) n ceea ce prvete dr|area resurseor, astfe nct acestea
s e dsponbe a tmpu necesar, n canttatea catatea stabt, n scopu atnger
obectveor organzae". A2Co!ducere 1e)ecu$ie. "!,re!"re2 "ncorporeaz ansambu
proceseor de produce (actvtate, pregtre, munc) prn care se determn personau
organzae s contrbue a stabrea a reazarea obectveor prevzonate. pe baza ur
n consderare a factoror care motveaz". Aceast funce are un profund caracter
operaona rspunde a ntrebarea: "Care sunt cauzee pentru care personau organzae
se anga|eaz partcp constant a reazarea obectveor propuse?". Rspunsu a
aceast ntrebare este smpu. Cauzee trebuesc gste n motvae (ntrnsec
extrnsec). n trebunee fundamentae care regzeaz motvae (zoogce, de securtate,
nevo socae, trebune egate de "EU", nevoa de reazare a bneu, nevo cogntve, estetce,
staduu de concordan. G2 Co!trol6ev"lu"re6'!dru#"re -este funca prn care
cunoatem, pe de o parte, modu n care se desfoar dferte actvt (acun, procese
etc.) n vederea dentcr emnr curente a factoror perturban care apar n
funconatatea sstemuu, ar pe de at parte, facem msurarea rezutateor obnute
compararea or cu obectvee standardee stabte na. Procesu de evauare contro
se reazeaz n cnc etape: msurarea rezutateor obnute; compararea reazror cu
obectvee standardee stabte na, evdennd abatere produse; determnarea
cauzeor care au generat abatere constante; efectuarea "corectveor" ce se mpun.
ncusv aconarea asupra fenomeneor cauz care produc fenomenee efect; no aspra,
no obectve, reorganzr, restructurr, modernzr. Pentru ca procesu de contro s e
ecent, e trebue s ndepneasc urmtoaree: S "i& relev"!$ (s se exercte a ocu
de munc, mportant pentru reazarea obectveor urmrte: s e adaptat speccuu
ocuu de munc actvtor prestate de personau anga|at); S "i& +e)i&ilit"te
1"dic s se adapteze schmbror care ntervn de a o peroad de tmp a ata); S 4e
oc"li*"t pe pu!ctele critice adc pe punctee strategce esenae reazr produsuu
(obectvuu) na; S "i& o dur"t redus %i vite* #"re de r"port"re (n vederea
ur unor msur corectve n tmp ut); S 4e si#plu %i cl"r (s se neeag de to ce
mpca ce- bne ce- ru n rezovarea obectvuu na); S !u coste #ult (nu
chetuesc n pus pentru a obne acea rezutat); S 4e "d"pt"&il (adc s nu dentce
numa devae de evoue a sstemuu, c corectvee care sunt necesare pentru
regaarea u). Controu evauarea trebuesc nsote de o actvtate susnut de
ndrumare. n afara acestu ccu compex, manageru ma ne seama de urmtor factor:
Ti#p - o decze se a se apc oportun (a momentu sau ntr-un nterva de tmp
potrvt) pentru ca probabtatea reazr succesuu s e maxm; R"$io!"#e!t -
procesu deczona s se desfoare pe baza unor date obectve raonamente ucde
(ogce) care s excud subectvu; Risc - n stua de ncerttudne dcutatea actuu
deczona crete, ar rscu devne ma mare; Stilul de co!ducere5 "utocr"tic (manageru
decde sngur nu ne seama de cea); persu"siv (manageru a decz expcnd
coaboratoror decza uat ncearc s obn accepunea or); consutatv (manageru
anga|eaz dscu cu coaborator n egtur cu modu de apcare n practc a decze
uate); de#ocr"tic (manageru adopt decza mpreun cu coaborator prn neegere
recproc sau n consens).
15
*.2. Metode i te&nici de mana.ement Aceste metode ( tehnc) sunt utzate
pentru rezovarea ecent a probemeor specce dferteor func ae manageror de top
(decden): a) 0etod" di",!osticrii - const n constturea une echpe mutdscpnare
a cre sarcn este dentcarea pror tar sabe ae domenuu anazat, cu stabrea
cauzeor care e genereaz cu propuner cu caracter corectv sau de dezvotare. b)
0etod" %edi!$ei - const n reununea ma mutor persoane pentru un nterva de tmp ct
ma scurt pentru anaza souonarea (n comun) a unor probeme, sarcn, decz. c)
0etod" dele,rii - const n atrburea temporar de ctre manager a unea dn sarcne
sae de servcu unu subordonat. nsot neaprat de competena responsabtatea
corespunztoare. d) T"&loul de &ord - ansambu de nforma curente prezentate ntr-o
form snoptc n stare s asgure neegerea tuturor probemeor ma|ore ae actvt,
rezutatee obnute. e) 0etode de sti#ul"re " cre"tivit$ii perso!"lului5
branstormng, snectca. Matrcea descoperror, metoda debecq, metoda deph.
G/8/ OR;ANI;RA0A ACTIVIT@<II 0ANA;ERIALE SPORTIVE Organgrama repreznt
un nstrument de ucru ment s ordoneze, expcteze s mpementeze conceptu de
management n |ocure sportve n conde de dezvotare soca-economc specce dn
ara noastr. Cu a|utoru organgrame putem dstnge urmtoaree aspecte managerae ae
actvt sportve de performan: Comanda social%. ntreaga actvtate sportv de
performan cade sub ncdena comenz socae exerctat de puterea de stat. In acest
sens, puterea de stat trebuie s provoace fenomene cauz care sa produc fenomene efect
bene!ce pentru dezvoltarea activitii sportive de performan. Procesu de management
se exerct pe tre nveur anume:
*.2.1. Mana.ementul De 5op anga|eaz toate organsmee mnsterae superoare
(Mnsteru Tneretuu Sportuu, Mnsteru Educae Naonae, Mnsteru Aprr etc.).
Manager de top sunt conductor (mntr) acestor organza. Aceta sunt prm care
transpun n practc comanda soca prn eaborarea de proecte prospectve de dezvotare
n care sunt preczate nat bne determnate stratega reazr or. Dn aceast cauz
#"!",e#e!tul de top ma poart denumrea de #"!",e#e!t str"te,ic n stare s
orenteze ntreaga actvtate sportv de performan. Manager de top practc o anumt
potc sportv managera n sensu acordr unor credte supmentare sporturor
(federaor) susceptbe de a obne cu sguran performane deosebte. n cadru
managementuu de top sunt mpementate particularitile activitii manageriale%
considerate at&t ca proces (exerctarea funcor de prevedere, organzare, comand,
coordonare, contro), c&t i ca sistem complex (cu subsstemee: organzatorc, nformaona,
deczona, metodoogc .a.) care se transmt a nveure nferoare de management
(funcona operaona). Totodat, stmueaz respectarea apcarea prncpor de
management. +ederaiile de specialitate sunt organsmee sportve aate sub drecta
|ursdce a Mnsteruu Tneretuu Sportuu, care desfoar o actvtate managera
(tot de top) pentru ecare ramur sportv n parte.
*.2.2. Mana.ementul Buncional 5actic! Urmrete apcarea strategor de
aconare emse de federae de specatate de ctre cubure sau asocae sportve
consttute n cadru unor departamente socae (nsttu, co, sndcate) care au drept
scop reazarea unor obectve pcrformanae sanogenetce. Manager funcona fac
egtura ntre manager de top manager operaona. Organzarea conducerea a acest
nve presupune rezovarea raona rguroas a dou aspecte fundamentae: 1/
anga|area echpeor sportve n apcarea strategor mpuse de federae numa n msura
n care resursee dsponbe ae cubuu permt acest ucru; 8/ maxmzarea capact
sportve de performan prn vaorcarea ntegent a m|oaceor metodeor managerae
Prncpau reprezentat a managementuu funcona este manageru genera a echpe.
Manageru genera a echpe este aes de organsmee superoare de top a cubuu
(Adunarea genera a aconaror Consu de admnstrae) cu care uteror se consut
n uarea deczor.
16
*.2.'. Mana.ementul ,perativ (concret) se reazeaz n mod curent a nveu
actvtor productve propru-zse. Agen (conductor) aror de management sunt:
contabu ef (nancar), drectoru admnstratv (cond optme de pregtre a capact
de performan), specastu n marchetng (sponsor, fund rasng), |urstu (purttoru de
cuvnt, aprarea drepturor egsatve, rea cu dferte organsme etc), drectoru tehnc
(conseru), efu departamentuu cercetare-dezvotare. medcu, pshoogu, socoogu.
Uneor, pentru a evta deformarea nformae, manageru genera reazeaz egtura drect
char cu utmu subordonat, cu conda ca e aror de management s cunoasc acest
ucru eventua s partcpe a schmbu de nforma.
*.2.). Coloana @erte#ral% $ ,r.ani.ramei este consttut dn: puterea de stat
(comanda soca), managerii de top (stratega genera partcuar a modernzr
actvt sportve de performan), managerii funcionali (a nve de cub) managerii
operaionali (a nve de echp). Acest an este propru sstemeor cbernetce deschse care
ucreaz pe baz de feed-back.
*.2.*. 6ruparea $riilor De Mana.ement Organgrama demonstreaz n mod concret
vzunea sstemc a actvt de management sportv. Un at crteru de grupare a aror de
management este ce a procurr a aocr resurseor asupra crora vegheaz n
permanen manageru genera a echpe. Astfe, se poate observa c are de
management aate n partea superoar a organgrame au menrea de procurare a
resurseor, ar cee dn partea nferoar e consum. Prncpau agent care cere apcarea
resurseor pentru procesu de pregtre este drectoru tehnc, care este prncpau
responsab sau agent-mangera care asgur coachng-u. Coactng)ul este ansambu de
actvt cu caracter managera ment s optmzeze desfurarea pregtr a
manfestr depne a capact de performan a echpe (sportvor) n compete.
Persoana care se ocup de aceast actvtate se numete drector tehnc, conser sau
manageru echpe. Totodat, e are n subordne team-work-u (echpa tehnc). .eam 2or3)
ul are ma mute neesur n actvtatea de management.
*.2.+. Sarcinile =i Bunciile $.enilor $riilor De Mana.ement. "2 0"!",erul
,e!er"l "l ec7ipei este agentu prncpa a ntreg actvt care n angrena|u sstematc
artat ndepnete urmtoaree sarcini: stabete obectvee nae, precum ae ecre
ar de management; admnstreaz, supmenteaz, vaorc aoc cea ma bun
destnae resurseor procurate; gndete proecteaz ntreaga actvtate prn prsma
dezderatuu "ecen catate", adoptnd strateg de aconare de tpu mnmax (ce
ma pun pot ctga) sau maxmn (ce ma mut pot perde); exerct un contro
ndrumare permanent; evaueaz sstematc performanee reazate de ecare are de
management pentru a putea ua msure necesare. BunciiC prevedere, organzare,
conducere, coordonare, contro a ntreguu ansambu de rea. Aceste func sunt
exerctate pe baza nformaor trmse-prmte (feed-back) de a e ceorate ar de
management sau char de a subordona acestora (char sportv). &2 Directorul te7!ic
1co!silierul2 este prncpau agent care rspunde de producerea manfestarea capact
de performan a echpe. n executarea funcor sarcnor sae e coaboreaz permanent
ndeaproape cu cea agen a team work-uu tehnc (antrenoru prncpa -head coach-
u-, medc, pshoog metodst, cercettor) pentru a gs cee ma bune sou de cretere a
capact de performan a sportvor. SarciniC asgur coachng-u sau ansambu de
actvt cu caracter genera mente s optmzeze desfurarea pregtr a creter
capact de performan a echpe (sportvor) n compete; coaboreaz cu head coach-
u n eaborarea modeuu de |oc pregtre, stratege de concurs; racoarea |uctoror
ncheerea contracteor cu cubu. BunciiC organzare, conducere, coordonare controu
ntreg actvt de pregtre concurs a echpe antrenate; transmterea ntenor
comenzor manageruu genera ctre subatern n acea tmp. cuegerea transmterea
nformaor provente de a subatern spre manageru genera a echpe. c2 A!tre!orul
pri!cip"l (head-coach-u) - expertu care pregtete conduce echpa (sportvu) de pe
17
margne, n tmpu compete, cu a|utoru m|oaceor de comuncare permse. E se remarc
n prmu rnd prn cunotnee personae eevate n ceea ce prvete organzarea,
programarea, desfurarea dr|area procesuu de antrenament. Totodat e este
persona|u prncpa care a decz n urmtoaree momente: nante de |oc (expunerea
concs a panuu mobzare, sfturea |uctoror, exersarea, antcparea "surprzeor
nepcute" etc.), n tmpu pauzeor dntre reprze sau preungr, n mnutee de ntrerupere
(tamaut-ur), n momentee de ntrerupere a |ocuu pe toat durata desfurr partde.
Prncpaee sarcini: conducerea strategc tactc a echpe. d2 A!tre!orii secu!*i
co"c7es. tr"i!er sunt subatern antrenoruu prncpa. n mod obnut, e rspund de
anumte componente ae |ocuu sau pregtr: tehnc, tactc, pregtre zc sau a
compartmenteor de |oc (atac-aprare), dar numa n vzunea ndepnr exgeneor mpuse
de antrenoru prncpa care asambeaz aceste actvt. SarciniC apcarea n practc a
desgn-uu nstrucona eaborat de antrenoru prncpa; conducerea secvena a ecor
de antrenament (coectve ndvduae; asgur catatea ecena ddactc a procesuu
de pregtre sportv; urmrete maxmazarea capact de performan a sportvor;
asst a mecur nregstreaz carenee observabe n comportamentu sportvor pentru
componenta de care rspunde; asst a|ut antrenoru prncpa n conducerea echpe de
pe margne n tmpu |ocuu; coaboreaz ndeaproape cu cea agen a team-work-uu.
BunciiC organzeaz, conduce, coordoneaz controeaz componenta de antrenament
sau compartmentu de care rspunde. e2 Or,"!i*"torul de co#peti$ie SarciniC
cunoaterea apcarea reguamenteor de compete; cunoaterea condor crteror
de partcpare a anumte compet; asgurarea condor optme de manfestare a
potenauu performana dobndt de echp (|uctor). Este vorba de m|ocu de transport,
ora pecr sosr, conde de cazare, masa, oree care pot orcnd mtate,
manfestarea capact de performan. 0edicul. psi7olo,ul. sociolo,ul
1psi7osociolo,ul2 ec7ipei sunt persoanee care asgur asstena medca, pshoogc
soca a tuturor sportvor. ?! su&ordi!e" #edicului %i psi7olo,ului ntr: asstentu
medca, maseoru, terapeu (kneto, zo, farmacst, detcan .a.). SarciniC asgurarea
str optme de sntate (zc pshc); dobndrea capact bopshoogce de
pregtre concurs; refacerea dup efort recuperarea dup accdente; consutng
permanent acordat drectoruu tehnc, antrenoruu prncpa ceora coaborator,
oferndu-e acestora nu numa magnea rea a unor fenomene, a capact de
performan etc. c sou pertnente (novatoare uneor) de rezovare a probemeor
decate sau "de caz". 2 eul dep"rt"#e!tului cercet"re6de*volt"re poate o
persoan avzat n probema cercetr tnce a actvtor corporae, dar n probema
metodooge nstrur sportvor. n componena acestu departament ntr: metodstu,
nformatcanu, anastu - ncusv agen care deservesc departamentu, asstena
medca, pshoogc soca. SarciniC documentarea permanent n domenu ma aes
mpementarea demersuror tnce n actvtatea practc; preuarea nterpretarea
dateor provente dn dferte departamente ma aes dn ce de nstrure partcpare n
concurs; cercetarea fenomeneor manfestate n pregtre |oc regarea or spre rezutate
benece; desfurarea une actvt creatve novatoare n ceea ce prvete nvestgaa
unor fenomene compexe creterea ecene procesuu de pregtre a sportvor;
consutng tnc permanent. BunciiC organzarea, coordonarea, conducerea controu
ntreg actvt tnce desfurat pe ng echp n vederea creter capact de
performan. ,2 Co!t"&ilul s"u %eul serviciului 4!"!ci"r SarciniC controu
evauarea resurseor nancare necesare procesuu de pregtre, de partcpare n
compet, dar a ceorate departamente (n funce de necest); actvt nancare cu
caracter antcpatv: asgurarea de fondur, dscpna nancar n reae cu partener, preu
contractuu de anga|are saarzare recompensee bnet, nvest raonae n baza
matera sportv, aparatur de antrenament (ncusv echpament), nvest n afacer
rentabe cu partener sero; actvt nancare curente post operatve: controu
18
rentabt resurseor nancare nvestte, evdena venturor provente dn nchrer,
demonstra compet sportve, ndrumarea comse de negocer. BunciiC organzarea,
coordonarea controu ntreg actvt nancare. 72 Speci"listul '! #"rJeti!,5
SarciniC coaborarea drect sau prn ntermedu manageruu prncpa cu to e aror
de management n vederea asgurr resurseor necesare; popuarzarea |ocuu sportv
(echpe, |uctoror) prn: organzarea unor mecur demonstratve (n co, unverst,
nteprnder, ocat rurae); recame aate sau pubcate n pres; |ocur teevzate;
stabrea strategor de atragere a sponsoror (persoane partcuare, rme, nteprnder)
prn mecenat, dona, subven, cene; utzarea de m|oace, metode tehnc de
organzare a unor actvt afacer rentabe n tmpu compete sau ate actvt, n
vederea procurr de fondur nancare supmentare (fund rasng); cercetr de tp
marketng: cercetarea, cunoaterea partcparea a compete supreme (|.O., CM.) sau a
trgure(drafture) n care sunt preu, dsputa racoa sportv debutan (Rookes) sau
sco "a vnzare" ce transferab. "Paa vaoror" trebue cercetat n permanen,
deoarece taentee sportve (ncusv tehncen vaoro) trebue contactate nantea
apare eventuaor concuren. i2 Directorul &"*ei sportive. SarciniC asgurarea
ucrror de ntrenere a baze materaeor sportve aate n dotare: modernzarea baze
sportve prn reorganzarea spauu aat n dotare, amena|r, construc aparate no;
asgurarea servcor admnstratve nerente desfurr procesuu de pregtre, cond
gence, mcrocmat, funconatatea aparatur de desfurare a competor. (2 eul
dep"rt"#e!tului rel"$ii trebue s e neaprat un om cu pregtre personatate
dnstnct (|urst-zarst-fost sportv de mare perfonnan) care s te s provoace reae
(dpomatce avanta|oase), s e ntren, s dspun de cunotne |urdce (cunoaterea
egor, reguamenteor), care s e "purttoru de cuvnt" a cubuu (echpe) n reae cu
organsmee de decze superoar (mnster, federae, asocaa sndca), cu reprezentan
mass-meda (redactor, zart, reporter, comentator), cu spectator, cu arbtr, cu
partener de ntrecere, cu sportv .a.m.d. Tot n cadru acestu departament trebuesc
rezovate, pe cae oca, reae conctuae dntre sportv-antrenon-e de departament-
cub.
CAPITOLUL H 9 CO0PONENTELE =UNDA0ENTALE ALE JOCULUI
Modeu |ocuu propru-zs (orgnauu) este construt dn urmtoaree componente
(subssteme): 1. Tactc; 2. Tehnc: 3. Capactate zc; 4. Capactate pshc: 5. Cunotne
teoretce. Str"te,i" de (oc nu este o component dstnct de |oc, c un "coroar" a
ceorate componente.
H/1/ TACTICA DE JOC. D"B7:7;7"C .actica reprezint un sistem coerent de aciuni
selecionate% plani!cate i pregtite anticipat spre a ! utilizate "n jocul ecipei "n funcie de
adversari i condiiile de concurs% pe o perioad mai scurt sau mai lung de timp "n scopul
"ndeplinirii obiectivelor de performan stabilite. 0o#e!tele u!d"#e!t"le de
oper"$io!"li*"re " solu$iilor t"ctice sunt: stabrea formae de |oc, pasamentu
|uctoror n teren, repartzarea sarcnor pe postur a sarcnor specae de |oc, stabrea
acunor ndvduae de coaborare prortare, a prncpor de aconare n sstem,
momentee de schmbare a tempouu de |oc de apcare a stratagemeor (surprzeor),
schmbre de |uctor, mnutee de ntrerupere, modcr n pasamentu sarcne
|uctoror n tmpu desfurr |ocuu, acceptarea temporar a dezavanta|eor pentru
"mcnarea foreor" obnerea succesuu na, mascarea careneor. Tactca de |oc a
echpe trebue s se bazeze ma nt pe foree propr ae echpe; decze propr s
gndrea tactc ConinutC acune tactce ndvduae; acun tactce de coaborare ntre
do sau ma mu |uctor; acun tactce coectve de echp. Cee tre subdvzun ae
connutuu tactc de |oc sunt armonos orchestrate n aa numta concepe tactc de |oc
a echpe. Siste#"ti*"re" t"cticii Ce ma mportant crteru de sstematzare a tactc de
|oc este ce care- desemneaz structura funconatatea n |oc, pregtnd-o pentru a
19
preuat de procesu de nstrure. n acest sens, eementee mportante care trebuesc
"surprnse" n orce "schem de sstematzare" sunt: compartimentele de jocC atac-
aprare; ) caracterul aciunilorC ndvduae, coectve, de echp; ) .rupele de aciuniC
fr mnge, cu mnge, ntre 2-3 sau ma mu |uctor cu ntreaga echp; ) varianta de
acionare i re.im de solicitareC ma mute sou pentru aceea stuae de |oc; sou
varabe n funce de comportamentu adversaruu. Te!di!$e de de*volt"re " t"cticii
de (oc. T"ctic" (ncusv stratega de |oc) pstreaz n permanen dsponbt sau
rezerve seroase de dezvotare pentru ecare |oc sportv n parte. Prncpaee surse de
dagnoz de prognoz a tendneor de dezvotare a tactc sunt compete sportve.
Pl"!urile t"ctice de (oc sunt cu mnuoztate pregtte, apcate seros anazate. ?!
(ocurile sportive i!dividu"le dstngem urmtoaree tendne de dezvotare a tactc
(uneor factor stmuator a dezvotr): - premedtarea sau antcparea recproc a
comportamentuu tehnco-tactc; - mpunerea une manere de |oc nconvenab pentru
adversar; - dozarea efortuu schmbre de rtm n decursu seturor sau de a un set a
atu; - anga|r n rscur raonae cu acceptarea temporar a unor dezavanta|e pentru
obnerea unu rezutat na poztv; - anga|r n rscur raonae dup prncpu "totu sau
nmc"; dezvotarea capact sportvuu de a gnd a rezova ecent orce stuae de |oc
sau or#"re" i!teli,e!$ei oper"$io!"le/ Aceast caracterstc a personat
sportvuu de supercas este o consecn a procesuu de nstrure. Ea are a baz
formarea obnune (deprnder) de a gnd (antcpa - dentca, decde) de a aege
oportun ntegent soua cea ma bun dn noanu de acun tactce stocate n memore.
?! (ocurile sportive colective, tactca de |oc devne mut ma amp ma compex.
Prncpaee tendne de dezvotare a tactc |ocuror coectve de echp sunt: aciunile
tactice individuale: -creterea capact executantuu de a "masca" adevratee nten
de aconare prn fente, ate acun netoare n stare s surprnd adversaru; -
ntegena operaona sau capactatea unversa a ecru |uctor n parte de a rezova
cu uurn ecen orce stuae de |oc pe orce post s-ar aa. $ciunile tactice
colective de doi sau mai muli juc%tori: Catatea ecena acestor acun vor crete
pe seama vaor ndvduae a sportvor. Scopu acestor coaborr este simpli!carea
situaiilor de joc sau a jocului "n ansamblu ncdecum compcarea u. Simpli(care
jocului (stuaor de |oc) n atac const dn cunoaterea prncpuu fundamenta de
coaborare a parteneror care are n vedere asgurarea caracteruu decsv a acunor
ofensve. $plicarea sistemic% a atacului i ap%r%rii de tranziie: Atacu de tranze
presupune surprnderea aprtoror tocma n momentu cnd aceta sunt preocupa s-
organzeze sstemu defensv prn decanarea unor acun smpe decsve de nazare.
n acest sens, atacu de tranze are a dspoze tre sou (forme) de nazare, anume:
1. prn ce de-a doea eaon (va) de contraatac sau atac rapd. 8/ combna tactce smpe
(de 2-4 |uctor) decsve; '. acune tactce ndvduae decsve; ). aprre de tranze
se opun ceor 3 varante ae |ocuu de tranze.
TACTICA DE ECBIP@ mbn armonos toate acune ndvduae coectve ae
|uctoror n teren dup o seam de prncp de desfurare dnante stabte. Prntre
tendnee de dezvotare a tactc de echp, enumeram urmtoaree: - T"ctic" de ec7ip
v" co!ti!u" s 4e el"&or"t '! u!c$ie de co#po!e!$" ec7ipei 1"lctuire2 %i #"i
"les de structur" de &"* " ec7ipei 1(uctorii2 '! u!c$ie de c"re st"&ili#5
pl"s"#e!tul (uctorilor '! tere!K siste#ele de (oc. co#&i!"$iile siste#elor.
co#&i!"$iile l" #o#e!tele 4)e. s"rci!ile pe posturi pe!tru to"te co#p"rti#e!tele
%i "*ele de (oc l" c"re i"u p"rte to$i (uctoriiK - At"cul po*i$io!"l este secvena de
|oc cu cea ma mare frecven de utzare , n acea tmp, ce ma greu de rezovat n
tmpu desfurr mecuu. - Activi*"re" %i "uto"ctivi*"re" (uctorilor '! tere! este o
tendn pregnant a dezvotr tactce de |oc. Activi*"re" este, o consecn a
competene profesonae a antrenoruu a exgene cu care acesta nstruete urmrete
respectarea aceste tendne de ctre sportv s. Auto"ctivi*"re" este o prcepere sau o
20
"dbce" pe care pun |uctor -o nsuesc sau reuesc s o fac. C" "t"c"!t aat n
posesa mng, un |uctor se autoactveaz e prn ptrunderea n drbng pe un cuoar
vunerab a aprr adverse, e c- creeaz acest cuoar prn punerea aprtoror "pe
pcor gret", e prn conducerea aprtoruu drect n boca|u unu coechper.
Adevr"t" "uto"ctivi*"re o reazeaz |uctor care paseaz unu partener, o nou
acune asemntoare. At"c"!tul r #i!,e se autoactveaz e prn demarca|e e prn
antcparea desfurr fazeor de atac pasament oportun n momentee decsve ae
nazr. ?! "pr"re |uctoru se autoactveaz prntr-o sere de nsur votve regator
voonae. Activi*"re" (ocului este o exprese des foost n practca actua care
surprnde n prncpu toate aspectee ma sus amntte. $ctivizarea jocului este o
practic% opus% temporiz%rii jocului. Activi*"re" "t"cului po*i$io!"l presupune
renunarea a crcuaa ndeungat a mng |uctoror apcarea unor combna
decsve, fugertoare, n stare s aduc un |uctor n poze favorab de aruncare.
Activi*"re" (ocului '! aprare nseamn presune exerctat asupra crcuae |uctoror
a mng.
H/8/ TEBNICA DE JOC De(niie0 Tehnca de |oc este un sstem de mcr ntegrate
sau o nure de mcr parae specazate automatzate, cu a|utoru crora rezovm
scopu sarcne de atac aprare ae |ocuu. Ea contureaz structura motrc a ecru
|oc sportv n parte, ar ecena e este drect egat de capactatea performana a ecre
echpe (|uctor) n parte. Ele#e!tele te7!ice sunt categor generae de mcr care
facteaz rezovarea scopuu a sarcnor gobae ae |ocuu n conformtate cu
reguamentu de concurs. Ee au o denre abstract strct demtat de sarcne gobae
ae |ocuu. Procedeul te7!ic se disti!,e n prmu rnd prn structura motrc de
organzare ntern, nvat perfeconat pn a automatsm n cadru procesuu de
antrenament . Procedeee tehnce au o strucur motrc smp sau compex. Procedeele
te7!ice si#ple sunt gestur motrce a cror funce de execue se ncadreaz n tre faze
(momente) dstncte: poza na; mcarea propru-zs; poza na. Procedeele
te7!ice co#ple)e au o mare frecven de utzare n |ocure sportve, structura motrc a
acestora eag dou sau ma mute procedee tehnce smpe. Procedeele te7!ice
su&ordo!"te ,-!dirii devi! sc7e#e oper"$io!"le/ Gndrea sau ntegena |uctoruu
sunt snguree nsur n stare s modce structura motrc a procedeuu tehnc. 0odelul
corect de e)ecu$ie a procedeului te7!ic 1s"u de c7i!o,r"#2 este ce ma mportant
aspect pe care trebue s- reazm n prma faz a formr deprnderor motrce specce.
E rmne n permanen m|oc (prob norm) de contro a executantuu pentru a
constata msura n care -a nsut sau "dstana" a care se a fa de modeu de
chnogram. Stilul te7!ic - n momentu n care partcuarte ndvduae ntervn se
mpun cu pregnan n una, ma mute sau n toate secvenee modeuu de execue,
respectvu procedeu devine stil te&nic. E apare att n efectuarea acteor motrce smpe,
ct n cee compexe. Stu tehnc poate caracterza char comportamentu tehnc a une
echpe. Stu tehnc este adnc mpementat n tactc, nd vorba ac de acun
ndvduae subordonate gndr. 0iestri" te7!ic caracterzeaz doar |uctor cu o nat
capactate tehnc achzonat n decursu tmpuu. Ea este rezutatu nstrur (coectve
ndvduae) autoantrenamentuu a care se adaug neaprat "predspoze
vocaonae" pentru |oc. Criteriile dup% care se poate aprecia 0nalta m%iestrie
te&nic% sunt: numru de eemente procedee tehnce de atac de aprare achzonate
uurna cu care e apc n rezovarea sarcnor de |oc; acurateea, vrtuoztatea, precza
ecena cu care e execut n conde gree de concurs; stabtatea cu care execut
procedeee tehnce n conde apare unor factor perturbator: opoza adversaruu,
oboseaa, ncordarea nervoas, stresu, rzbou pshoogc; prceperea de a aege, rega
schmba structura motrc a procedeeor tehnce sau a fazeor de execue n funce de
reace adversaruu; ncrederea sgurana constant cu care execut procedeee tehnce
care necest mare precze ecene de reuta crora depnde (uneor) rezutatu
21
mecuu sau a compete. =e!tele ocup un ro mportant n mestra tehnc a
|uctoror. Ee "ascund" adevrata ntene a ceu care aconeaz, care are natva,
smueaz acun fase pentru a percepute de adversar . 0ultipl" e!t de
"#e!i!$"re: fenta de aruncare (tras a poart), fenta de depre fenta de pas sunt
ansambur de mcr utzate n cee ma mportante stua de |oc. =e!t" de "ru!c"re
(tras) a poart (co) este demtat de dstana a care se a |uctoru de nt. n tehnca
|ocuu, ocu fenteor este mut ma mportant dect s-ar putea crede. Fentee nsoesc toate
procedeee tehnce de execue sau orce procedeu tehnc poate utzat cu fent. n |ocu
propru-zs, tehnca apare n dou postaze dstncte: 1. Te7!ic" le!t n care vteza de
depasare a sportvuu este mc, ar segmentee corporae efectueaz mcr ente de
mare amptudne. Aceast metod este bun doar pentru "procesu de nvare" a tehnc
unde, char se recomand vteza ent de execue. 2. Te7!ic" '! re,i# de vite*.
CON<INUTUL I CLASI=ICAREA TEBNICII. Tehnca este componenta care desemneaz
structura motrc specc a ecru |oc sportv n parte. Cascarea tehnc nseamn
sstematzarea tuturor eementeor procedeeor pe categor grupe bne determnate
pentru a e recunoate apca n practc. TENDIN<E Tehnca |ocuu va contnua s se
dezvote n vtor pe seama urmtoror factor: rdcarea contnu a mestre tehnce
ndvduae armonzarea e n angrena|u de aconare a echpe; cunoaterea apcarea
unu numr tot ma mare de eemente procedee tehnce, asocerea or cu partcuarte
ndvduae a prceper de utzare a or n cond dce de |oc; creterea capact de
asocere ber creatv a procedeeor tehnce care nesnesc acun ndvduae surprn-
ztoare, varate cu vaorcarea tuturor dsponbtor zce pshce; creterea
stabt tehnce n cond mereu schmbtoare sau n momentee de mare
responsabtate pentru desemnarea nvngtoruu; tendna spre mestre tehnc unver-
sa, ns fr dmnuarea mportane sarcnor eementeor tehnce specce postuu pe
care funconeaz n echp; apara unor varante no de execue a procedeeor tehnce
cunoscute pe baza unor nsur somatce (tae, gabart) cat motrce deosebte de
exempu, n baschet: varantee mutpe de executare a aruncror a co "de sus n |os";
H/3/ CAPACITATEA =IIIC@
C"p"cit"te" 4*ic este a trea component structura a |ocuu care poteneaz n
esen ntreaga capactate de performan a sportvuu (echpe). n prmu rnd, c
nounea de capacitate !zic este o component observabil a modelului de joc i se
dinstinge printr)un comportament performanial demonstrat% iar pregtirea !zic este o
component a modeuu de pregtre de care se ocup stratega nstrucona. -n al doilea
r"nd% capacitatea !zic a unui sportiv este asemut cu potenau goba de efort a unu
sportv, datort crua acesta reuete s ndepneasc n mod constant sarcne de |oc. n
genera, nounea de capacitate (atnescu capactas = cuprndere) este o enttate
compex care presupune exstena unu sstem de nsur sau apttudn eredtare, naturae
dobndte n preaab (prn nvare, nstrure, educae experen) care, n coreae
cu ceeate structur formatve ae personat umane (cunotne, abt, deprnder,
prceper motrce, scheme operaonae) conduc a prestarea unor acun ecente de
performan. Capactatea este ntotdeauna manfestat (demonstrat demonstrab),
observab msurab. Evauarea capact une persoane se reazeaz e n cadru
actvt prestate prn cacuarea unor ndc de ecen (randament), e cu a|utoru unor
teste n stare s dentce para ntenstatea, voumu, (durata) compextatea actvt
prestate.
Siste#"ti*"re" c"p"cit$ii 4*ice n |ocure sportve, capactatea zc a sportvor este
sstematzat dup crter uttare strct necesare dmensunor metodoogce ae pregtr.
Astfe, sunt receptate tre stad sau componente ae capact zce: 1) Capacitatea !zica
genera4 (CFG), obectv genera a pregtirii !zice generale (PFG); 2) Capacitatea !zic
selectiv (CFSe) sau pregtirea !zic multilateral (PFM); 3) Capacitatea !zic speci!c
(CFSp), obectv genera a pregtirii !zice speci!ce (PFSp).
22
7. Capacitatea (zic% .eneral% (CFG) pune n dscue potenau zc genera a
sportvuu, und cu preponderen n consderare zestrea eredtar, natura
partcuarte de vrst partcuarte ndvduae cu care se preznt subectu a
seeca na. Desgur c nsure educabe dn zestrea natura, precum unee
componente ae CFG formatve (educabe) vor cdea n sarcna procesuu de pregtre
zc genera (PFG). Capactatea zc genera se dentc prn unee componente cu
co!di$i" 4*ic sau 4t!ess6ul/ Bitnessul nseamn vtatatea ntegra (vaoarea
dsponbtor zce conexe) a organsmuu uman, susceptb de a obne rezutate
superoare ntr-o anumt actvtate corpora, prob sau dscpn sportv. Tabou
componenteor capact zce generae a fost competat n decursu tmpuu. Ordnea n
care au fost consemnate aceste componente este: "ctivit$i #otrice "ctive. p"sive %i
#i)te/ Cee actve: fora% viteza pe 56 m% 7violena7 actelor motrice speci!ce aruncrilor i
sriturilor (Gaenus, sec. a II-ea); co#&i!"$i" di!tre c"lit$ile 4*ice (fora-agtatea) %i
cele psi7ice (vona dbca); depri!deri #otrice u!d"#e!t"le5 mers (9 procedee),
aergare (14 procedee), srtur (21 procedee), crr (8 procedee), fora frumuseea
femnn; p"r"lelis#ul di!tre virtu$ile corpor"le %i cele #or"le5 sntatea, buna
dspoze a sprtuu: vrtoena - vrtatea caracteruu, puterea ndemnarea - cura|u
prezena de sprt n faa prme|de; corpu = mana de esut ree gndr; |ocure =
nmcur mportante; &"*ele 4*iolo,ice "le c"p"cit$ii 4*ice ,e!er"le %i li#itele de
lucru " #uscul"turii); #i(lo"cele !"tur"le de loco#o$ie. #u!c" %i "pr"re"5 mersu,
aergarea, srtura, crarea, rdcarea transportu greutor, aruncarea aprarea prn
box, upt not; atetu compet se dezvot natura, avnd neaprat urmtoaree cat
zce: rezsten, vtez ndemnare; &io#ec"!ic" #i%crilor (cronograa, nscrerea
grac), i!dic"torii 4*iolo,ici %i co!stitu$i" corpor"l; putere" picio"relor (detent
sau combnaa V+F, urmrt prn testu SARGENT) sau putere" "!"ero& l"ctic.
cacuat prn formua Pmax.(WATI) = 0,002 X greutatea (Kg) Xh 1/2; h = rdcarea centruu
de greutate; cele G co#po!e!te "le c"p"cit$ii 4*ice5 fora, puterea, vteza de reace,
supeea, echbru rezstena. Co!ceptul de =ITNESS (dup numeroasee den
menonate n teratura ango-saxon) nseamn: starea de sntate, prevenrea
predspozor de mbonvre, stagnarea fenomeneor de mbonvre. conservarea
apttudnor profesonae, bunstare zc pshc ctgate prn practcarea actvtor
de osr. reconstruca propre personat nu n utmu rnd. c"p"cit"te" 4*ic
,e!er"l c" u!d"#e!t "l o&$i!erii re*ult"telor sportive de '!"lt peror#"!$/
77. Capacitatea (zic% selectiv% 1C/=/Se/2 s"u pre.%tirea (zic% multilateral%
1P/=/0/2 Operaunea va ncununat de succes numa dac rspundem corect a dou
ntrebr anume "care dntre varabee C.F.Sp - trebue potenate?" "care dntre
varabee C.F.G. trebue mpcate pentru reazarea acestor potenr?". Rspunsure a
aceste ntrebr sunt de dou tpur: standardzate: determnate strct de structura motrc,
zc pshc a |ocuu nestandardzate: determnate de carenee ecru sportv n
parte. Rspunsure standardzate vor nesn constturea obectveor nstruconae ae P.F.M
pentru ntreaga echp, ar cee nestandardzate vor facta preczarea obectveor
ndvduae. Renem c n cadru pregtr ndvduae, char n stuaa n care do
sportv au aceea caren ca trebue rezovat dferenat. n concuze, varabee C.F.Se.
sunt stabte, n prmu rnd, n funce de structura motrc pshc a |ocuu, n a doea
rnd de varabee C.F.Sp. care trebuesc potenate pentru o anumt echp n funce de
necest (nve de pregtre, rmner n urm, carene generae .a.) n a treea rnd de
carenee (rmnere n urm) sau ndsponbte zce ae ecru |uctor n parte.
777. Capacitatea (zic% speci(c% pune n dscue dsponbte zce egate drect de
structura ecru |oc sportv n parte. Tehnca tactca de |oc, ncusv

capactatea pshc
sunt fundamentate de varabee capact zce specce, ar conexune dntre aceste
componente sunt att de strnse nct acestea dn urm (CFSp.) devn observabe.
5ipurile Bundamentale $le Capacit%ii Bizice (generae, seectve specce) sunt
23
sstematzate astfe nct s e cu uurn preuate de pregtrea zc ca obectve
nstruconae ae procesuu de nstrure. Ee sunt: 1/ C"p"cit"te" 4*ic speci4c (C.F.Sp.)
este o component a orgnauu (|ocuu propru-zs) care este n genera determnat de
structura motrc a |ocuu (S.M.|.) de tpure de soctare funcona pshc pe care
acesta e provoac. 8/ C"p"cit"te" 4*ic selectiv (C.F.Se.) (dup vechea denumre
mutatera) este o component determnat de C.F.Sp. care, prn componentee sae, se
cere potenat (fundamentat) supmentar pentru a atnge cote vaorce ma nate. 3/
C"p"cit"te" 4*ic ,e!er"l (CFG.) pune n dscue potenau zc genera a ndvduu
care- pemte s desfoare cu ecen dferte actvt corporae. Aceast actvtate se
dentc de mute or cu co!di$i" 4*ic s"u cu (tness1ul c"re '!se"#! vit"lit"te"
i!te,r"l " or,"!is#ului u#"! suscepti&il de " o&$i!e re*ult"te superio"re '!tr6
o "!u#it "ctivit"te corpor"l (respectv prob sportv). Toate cee tre tpur ae
capact zce au n subordne cnc eemente subordonate: starea de sntate
(nexorab); nzestrarea somatc a |uctoror; motrctatea; pshomotrctatea; capactatea
funcona.
H/A/ CAPACITATEA PSIBIC@ este componenta (subsstemu) |ocuu care pstreaz
mute "rezerve" pentru creterea capact de performan. n vederea vaorcr depne
a acestor dsponbt, este necesar s o cercetm ma n profunzme pentru a o rdca a
nveu de cu!o"%tere %i de re*olv"re pr"ctic a ceorate subssteme ae |ocuu. n
vederea rezovr aceste dornte dorm, de a bun nceput, s subnem urmtoaree
aspecte mportante: 12 Principalul artizan al furirii capacitii psiice este antrenorul% care
n cadru procesuu de |oc nstrure, provoac evenmente, dentc, regeaz sau
creeaz ocaz, con|unctur scenar ddactce care actveaz sau potoesc manfestre
pshocomportamentae ae sportvuu. Intervena pshooguu apare ca strct necesar,
acoo unde puterea de comprehensune (de neegere, cuprndere) a antrenoruu ncepe s
sbeasc. 82 'rice act motric efectuat contient de ctre un sportiv are o cota aparte de
solicitare psiic #emoional$. 32 Dac pentru ceeate componente ae |ocuu (tehnca,
tactca, capactatea zc) benecem de sstematzr bne consttute prn ntermedu
crora dentcm cu cartate obectvee nstruconae, nu acea ucru se ntmp
pentru componenta "capactate pshc". n vederea depr acestu mpedment, este
necesar ca ecare |oc sportv n parte s- eaboreze propra PSIHOGRAMA. Psi7o,r"#"
(sau monograa pshoogc) face nventaru, descrerea, expertza sstematzarea
soctror pshce pentru ecare |oc sportv n parte. Cunoaterea nventaruu de cerne
soctr pshce, permte antrenoruu eucdarea rezovarea urmtoareor probeme
concrete ae capact pshce: preczarea obectveor pregtr pshce; stratega rezovr
obectveor nstruconae; evauarea soctror pshce dn |oc antrenament; dentcarea
resurseor pshce pe baza crora se ma pot ameora performanee sportve. Schema
genera de eaborare a pshograme unu |oc sportv cuprnde urmtoaree categor de
soctr:
1/ Solicit%ri psi&ice le.ate de caracteristicile actelor motrice speci(ce
jocului C 1/1/ Predispoziii ereditare i naturale )vizate de selecie0 generale% somatice%
motrice% psio)motrice. funcionale% biocimice etc. (amntte n captou "Efortu n
|ocure sportve"): cognitive)volitive)afective0 combatvtatea, drzena, agresvtatea,
perseverena, memora motrc, creatvtatea, echbru afectv; trsturi ale personalitii0
temperament vo-puternc echbrat, dscpna, combatvtatea, rezstenta a stres. 1//8/
Solicitri psiice legate de componentele motrice ale jocului #tactica% tenica% capacitatea
!zic$. n genera, actee motrce ncorporeaz n structura or soctr pshce de natur
endogen sau exogen; str pshce pshocomportamentae asocate specce
componenteor de |oc: tehnca, tactca, capactatea zc .a. Aceste conexun vor deven
prncpaee obectve nstruconae ae pregtr pshoogce. 1/3/ Deprinderi motrice
dob&ndite i asociate cu: capactatea de mobzare pshc n momentee gree de |oc,
capactatea de refacere pshc de rezsten a stres, percepe spato-temporae
24
(tmpu de concden), senza knestezce necesare n controu obectuu de |oc precza
procedeeor tehnce, senza proproceptve necesare formr stereotpuu dnamc cortca -
automatzat, pn a nveu n care factor perturban nu e ma nueneaz dect n foarte
mc msur. 1/A/ Deprinderi inteligent)motrice de tip algoritmic sau i euristic. Scop0
souonarea stuaor probematce care apar a baza crora stau urmtor factor
pshc: informaionali0 atena, recepa, gndrea; decizionali0 determna de stratega de
concurs; reglatori0 stpnrea afectv n momentee decsve, controu mpusu votv,
ntue, antcpare, ucdtate, creatvtate, dscpn .
8/ Solicit%ri psi&ice le.ate de coneDiunea dintre conduita tactic% i
conducerea strate.ic%. 8/1/ /&ndirea tactic de tip mixt. bazat pe funce cogntve,
agortmce, operaonae eurstce (nformare, aprecere, decze). 8/8/ /&ndirea
algoritmic ) ca rezutat a nstrur preaabe n care se nva regue de |oc, de nsure
execue a eementeor tehnce, de condut tactc ndvdua coectv, prncpe de
aconare cu ntreaga echp n dverse momente ae |ocuu. 8/3/ /&ndirea operaional -
reazarea, adaptarea acunor de |oc a stuaa concret de pe teren. 8/A/ /&ndirea
euristic ) stuae de |oc sunt rezovate ca untare a capact de creae tehnco-tactc a
|uctoror antrenoror. Presupune asumarea unor rscur raonae (conteaz reuta) sau
hazardate (eecu reuta sunt echprobabe). 8/G Contientizarea i activizarea
aciunilor pentru schmbarea condute tehnco-tactce, prn utzarea ceor tre tpur ae
gndr tactce decze strategce. 8/H/ Conducerea strategc dr|area condute
tactce (de pe margne sau dn teren) de ctre antrenor, der, conductor de |oc .a. -
nante, n tmpu reprzeor n pauzee de |oc, n ednee de pregtre anaz a |ocuu.
8/E/ Sstemu de attudn condute pshocomportamentae de concurs concordana or
cu stratega genera operaona de concurs (etape, momente, arme strategce
utzate).
3/ Procesele i st%rile psi&ice inte.rativeC 3/1/ Strile psiice optime de
maximizare a capacitii de performan care "nseamn0 - stre de form sportv optm;
- parcurgerea sstematc a stror de preparae: dspunerea, antcparea, angrenarea,
modearea, apcarea, adaptarea, anaza mente s asgure obnerea performaneor
superoare n concurs; str pshce cogntv-nformaonae, caracterstce nate mestr
sportve: percep, aegerea oportun a momenteor structuror motrce corecte de
aconare, atena cu toate nsure e structurae. 3/8/ Stri psio!ziologice care apar
"nainte de joc manifestate individual #difereniat$ sau colectiv #prin contagiune$0 - str
pshce de natur compex (cogntv-afectv-votv) care nueneaz S.N. Vegetatv, n stare
s modce o sere de ndcator zoogc (pusu, tensunea artera, transpraa, cuoarea
tegumenteor). 3/3/ Stri psiice individuale i4sau colective manifestate "nainte i "n
timpul desfurrii meciului #competiiei$. 3/A/ Provocarea sau contracararea strilor
emoionale negative care apar "n decursul desfurrii competiiei #meciului$. 3/G/
Provocarea strilor de entuziasm permanent% de frenezie nedisimulat% "n vederea unei
mobilizri psiice continue i totale #aparent p&n la fanatism$8
A/ Caracteristici ale structurii personalit%ii juc%torilor i a ec&ipei A/1/
Personalitatea juctorului rezult din0 statut soca asocatv atrbut pe baz de vaoare
apttudn favorzante; statut vaorc achzonat pe baz de nstrure; statut profesona
forma n conformtate cu structura funcona a echpe (vaoarea mportana |uctoruu
pe postu pe care |oac n sstem); statut profesona nforma - conform ecene n |oc;
statu cetenesc - cu dmensun orzontae (rea cu coechper) vertcae (erarhce n
echp sau n socetate), cetean content de ndatorre sae, cu attudne corect fa de
munc fa de semen s, punctua, seros ntegrat depn n vaa soca; statutu
|uctoruu profesonst care este stabt concret prntr-un contract n care sunt
consemnate: prescrp normatve de comportament (dreptur, ndatorr, nterdc de
comportament). A/8/ Personalitatea ecipei. 0etodolo,i" utili*rii "cestei 4%e este
o"rte si#pl5 Fecare sportv n parte este trecut prn "sta" prmeor patru componente
25
ae capact pshce, precum prn sta cator pshce manfestror
pshocomportamentae adacente. Aceast operaune facteaz consemnarea pr$ilor
puter!ice (pentru a vaorcate, pentru a mennute ameorate), pr$ilor sl"&e
(pentru a e supune proceseor de pregtre), c"preit"te" pote!$i"l. l"te!t
!e"ctivi*"t (pentru a e dnamza). n urma aceste operaun am conturat cu destu
precze prou pshoogc a ecru sportv n parte, nsure, cate manfestre
pshocomportamentae, consemnate n trebue ameorate, mennute, achzonate,
dezvotate , dec, devn obectve sarcn operaonae ae pregtr pshce ndvduae. n
funce de obectvee nstruconae consemnate (I-IV), aegem Metodee (M) Materae (M)
M|oacee (M) de nstrure (V). Idea este s stabm o combnae ferct dntre cee tre "M-
ur". astfe nct s reazm nate propuse. Fa devne ut dn momentu n care
consemnm sstematc observae noastre asupra demersuror metodce efectuate.
Ameorre nu sunt spectacuoase de a un antrenament a atu, deoarece presupun un
stagu ndeungat de nstrure n care partcp sau ntervn a factor.
H/G/ TEORIA JOCULUI Adaptat domenuu nostru de actvtate, teora ecru |oc
sportv n parte - descre expc connutu |ocuu (reatatea, orgnau, practca), cu
a|utoru unor expres sntetzate abstractzate. Teora trage dec orgne dn practca
vercat avansat, pentru ca uteror s devn un m|oc de dezvotare a acestea. Ac
este momentu s preczm c teora nu se refer numa a connutu |ocuu, c a ate
aspecte, aa cum ar conducerea organzarea ntreg actvt (management),
reguamentu de concurs (arbtra|u), metodca pregtr (teora practc sau praxooga),
termnooga, cercetarea tnc a practc. Bunciile didactice fundamentale ale
teoriei suntC denrea (prezentarea) descrerea acunor de |oc; expcaa tnc a
fenomeneor (cauz-efect) care se produc; sstematzarea |ocuu a ceorate actvt
aferente: pe componente (tactc, tehnc, capactate zc, capactate pshc), pe
compartmente (atac/aprare), dup caracteru acunor (ndvduae, coectve, de echp),
pe grupe de acun (fr mnge, cu mnge), pe eemente procedee tehnce, pe varante
regm de execue. anaza pror componente dentcarea reaor dntre sstemee de
nteracune; nformarea nteectv normatv; generazarea practc nantate.
Su#diviziunile teoriei joculuiC sistemul terminologic; popularizarea permanent a
practicii "naintate ) sau a actvtor practce care stau a baza succesuu; activitatea de
cercetare tiini!c este una dntre prncpaee furnzoare de cunotne teoretce pe baza
crea se dezvot actvtatea practc. n teore, actvtatea de cercetare tnc
capt o oarecare autonome. Actvtatea manageraa. Teora trebue neaprat competat
cu acea secven organzatorc de conducere a ntreg actvt care ustreaz cum
trebue procurate vaorcate resursee umane, matrae, nancare, nformaonae,
ddactce .a. n vederea reazr obectveor performanae propuse. Actvtatea de
management propune teore un set de operaun care asgur certtudnea c resursee
dponbe ( cee necesare) vor efectv vaorcate (optm) ecent (corect). Metodca
pregtr sportvor este ea parte consttutv a teore. La baza metodooge pregtr
sportvor stau dou operaun fundamentae anume proectarea ddactc tnc
(desgnu nstrucona sau a tehnooge ddactce) praxooga (teora acunor ecente).
Proectarea ddactc tnc are a baz teora acunor ecente, denumt de T. Parsons
(3951) T. Kotarbmsk (1970) praxooge. "Praxooga este o dscpn osoc care se
ocup de practca, de acunea efectv ecent, tot aa cum gnoseooga se ocup de
cunoatere. Praxooga se ntretae cu socooga cu pshooga conduteor coectve
ndvduae preznt n termen rguro metodooga optmzr acun''. Partea ogc a
gndr (partea teoretc) se transform n metodooge (teora practc de pregtre) sau n
nstrument de gndre a actvt practce. Canttatea catatea cunotneor teoretce
ae antrenoruu au un ro determnant n conducerea pregtrea echpe. Nveu de
pregtre teoretc a antrenoruu are o mare mportan n optmzarea reae cu |uctor
echpa. Nveu de pregtre teoretc a |uctoror depnde n foarte mare msur de
26
capactatea antrenoruu de a contentza acune de |oc connutu procesuu de
pregtre. Nveu de pregtre teoretc poate rdcat prn ece teoretce speca
organzate, prn ednee de pregtre anaz a mecuror sau a sezonuu. Indferent de
achze teoretce ae |uctoror, prerea na sau decza aparne ntotdeuna
antrenoruu, deoarece e rspunde de rezutatee mecuror sau a compete
CAPITOLUL E PROIECTAREA DIDACTICA TIIN<I=ICA
E/1/ PROIECTAREA TIIN<I=IC@ I E:TRAPOLAREA EI ?N DO0ENIUL NOSTRU
DE ACTIVITATE Proiect"re" %tii!$i4c. raona a aprut ma nt n econome. Ea a
avut drept scop redres"re" eco!o#iei %i cre%tere" c"lit$ii produselor eco!o#ice
pentru dobndrea supremae pe paa nternaona de desfacere. n urma rezutateor
exceente obnute n econome, dee proectr tnce au fost preuate de ate sectoare
de actvtate (ecooge, modernzare urbanstc etc.), de tnee fundamentae (au aprut
teor tne no), de tnee educaonae , ceva ma trzu, de tna educae zce
a sportuu. n domenu nostru de actvtate, rgore proectr tnce gsesc cmpu de
apcae n tre stua dstncte:
-.1.1. Proiectul De <edresare $ $ctivit%ii De "ducaie Bizic% =i Sport
Eaborarea unu astfe de proect cade n sarcna organsmeor managerae de top
educae zce a sportuu, comandate de socetate pentru dferte categor de ceten
(cop, coar, eev, studen, mtar etc.), precum crearea cadruu organzatorc optm
de rezovare a acestora n practc.
-.1.2. Proiectul De <edresare $ 8nei <amuri Sportive Acest tp de proect este
determnat, n prmu rnd, de stratega sau potca sportv dus de organsmee
managementuu de top, de a provoca cauze care s produc efectu dezvotr unu sport
sau atu, n funce de aceast potc, ecare federae eaboreaz propru proect n
care angreneaz to specat avza n probema dezvotr respectve ramur sportve.
-.1.'. Proiectarea Didactic%1=tiini(c% ) consttue prncpau subect a acestu
capto de care ne vom ocupa uteror. "tapele ela#or%rii proiectului tiini(c:
obectvee prospectve propuse; resursee necesare pentru reazarea obectveor propuse;
stratega de produce n stare sa reazeze obectvee propuse; organzarea conducerea
procesuu tehnoogc; evauarea (controu) cat ecente procesuu de produce
E/8/ PROIECTAREA DIDACTIC@ TIIN<I=IC@ SAU DESI;NUL INSTRUCTIONAL
Proectarea ddactc reazeaz nzuna tuturor educatoror dn ume anume: >de " ,si
o c"le c"re s "si,ure '!totde"u!" re"li*"re" depli! " o&iectivelor i!struc$io!"le
propuse/ Ate!$ie5 e vor&" de certitudi!e" c '!totdeu!" re*ult"tele vor 4 &u!e %i
!u de &!ui"l" c. u!eori. "ceste" vor 4 &u!e !" (I.|nga. 54. p.3()9). Proectarea
tnc propune antrenoruu un concept de gndre aconare ddactc c"re
preci*e"*. e)plic. ordo!e"* un sstem de operaun metodoogce (recomandr ,
prescrp, ndrumr) care asgur ntotdeauna catatea ecena procesuu de pregtre
desfurat.
-.2.1. C,:S57587<"$ 9$:;8<79,< P<$E7,9,67C" Proiect"re" %tii!$i4c 6
did"ctic "p"re %i su& de!u#ire" de desi,! i!structio!"l/ Desgnu nstructona
este fundamentat de Teora genera a sstemeor, care, a rndu e, mpementeaz Teora
genera a acunor ecente (PRAXIOLOGIA) teora host, teora decze, teora
modeeor moder etc/ PRA:IOLO;IA (praxs = practca, acune practc; ogos
cuvnt, studu) este tna care se ocup de acune practce ecente a condor n
care acestea sunt organzate, conduse controate. n praxooge, orce teore se
transform n demers metodoogc sau n nstrument de gndre operaonazare practc.
Desgnu ceor cnc etape de eaborare a proectuu ddactc tnc formeaz aa-numtu
LAN< PRA:IOLO;IC STANDARDIIAT care este format de urmtoaree verg: "AGENT
(profesor, eev, cas) - INTERESE MOTIVA|II (nomoogce, pshoogce, axoogce) - SCOP -
STRATEGIE (programat sau pancat) - SITUA|IE (cond, m|oace, norme) - OPERA|II DE
27
REALIZARE (decze, conducere, execue-efectuare) - OBIECT AL AC|IUNII -VALORIZARE
PRODUS". Lanu praxoogc se propag pe scara mcrostructura, mezostructura
macrostructuraa.
-.2.2. C,MP,:":5"9" D"S76:89 87 7:S5<8C;7,:$9 #P9'-(C.:; :-
<.--=>-+-C$ Desgnu nstrucona (proectarea ddactc) are componente dstncte
anume: tehnooga, stratega, raonazarea creatvtatea ddactc.
A 5e&nolo.ia didactic% peda.o.ic%! Tehnooga este o noune mprumutat dn
domenu actvtor productve ae ve socae are dou neesur dstncte anume:
a) cunoaterea fenomenuu prn ntermedu tehncor (ansambu de nstrumente,
metode, norme) utzat n actvte productve; b) totatatea metodeor, m|oaceor
tehncor de preucrare a materaeor, materor prme a dateor. Dezderatu tehnooge
este creterea productvt munc, ar n actvtatea sportv creterea productvt
procesuu de antrenament. Te7!olo,i" did"ctic sportiv este un concept sstemc cu
caracter dnamc, care ntegreaz toate cementee dstncte ae procesuu de nstrure:
metode, m|oace, materae ddactce, prncp, norme, eg, strateg, forme organzatorce
de pregtre, forme de evauare, reae antrenor/sportv/echp, man de nstrure,
computere.
C Strate.ia didactic% repreznt un sstem metodoogc coerent, ndreptat spre
rezovarea unor obectve nstruconae foarte bne preczate. Ea seeconeaz dn
nventaru genera a tehnooge ddactce doar acee metode - materae - m|oace (exerc)
- prncp, norme, eg forme organzatorce n stare s reazeze obectvee nstruconae
propuse. Strate.ia didactic% se dstnge prn urmtoaree caracterstc: se anga|eaz n
permanen pe traseu reaona: obiective instrucionale ? 9esurse ? coninutul
programei de instruire ? @Aetode #A$ ) Aateriale didactice #A$ ) Aijloace #A$B ? combinaia
fericit dintre cei 5 A plani!care #programare$ ? aplicare "n practic ? forme
organizatorice de pregtire ? evaluare ? corectare prin feed)bac3, care desemneaz de
fapt, etapee operaune fundamentae ae proectuu ddactc bne gndt; urmrete
decanarea vaorcarea capactor atente, pshopedagogce ae nvr (nstrur)
adc a partcuartor ndvduae de vrst a condor concrete n care se desfoar
nstrurea, partcparea content actv, stmuarea motvae pentru nstrure,
tr"!sor#"re" u!or #otiv"$ii e)tri!seci (nvarea, pregtrea, cunoaterea, provocate
de trebune exteroare, cum ar : pcerea de a udat, evdenat, recompensat) '!
#otiv"$ii i!tri!seci (str - pornr untrce decanate de nteresu pentru nstrure,
nevoa de cunoatere, nevo udce); se desfoar sau aconeaz pe un teren pn de
obstacoe "capcane". n consecn, desfurarea natatea e ncude o oarecare doz
de ncerttudn (grad de probabtate); orce stratege nstrucona presupune rea
omnprezente: antrenor - sportv, antrenor - echp. n care rou ceor tre agen (antrenor -
sportv - echp) are un connut o amptudne dfert; stratega ddactc este, n utm
nstan, expresa capact profesonae a antrenoruu. Ea mpc ntr-un tot untar ma
mute aspecte atur ae probeme dntre care se dstng cu preponderen te7!ic" de
lucru. #"!ier" de lucru s"u co!cep$i" de "plic"re " ei '! pr"ctic; conceptu de
stratege nstrucona (educaona, ddactc) este nc deosebt de dscutat dsputat n
umea specator domenuu nostru de actvtate.
C <aionalizarea instruirii "A r"$io!"li*"> nseamn a gnd, a chbzu, a |udeca
prn prsma unor argumente bne determnate. n sportu de performan, nu numa
connutu |ocuu procesu de nstrure trebuesc supuse raonazr, c toate
actvte adacente acestora. R"$io!"li*"re". n genera, se reazeaz practc prn
mbuntrea tehnooge ddactce, perfeconarea strategor de nstrrea, economsrea
resurseor (materae, nancare, de tmp), smpcarea procesuu de nstrure n scopu
reazr cat ecene procesuu de antrenament. Ce ma sgur nstrument de ucru,
care asgur precza rgoarea raonazr nstrur, este proectu tnc (sau raona).
E este consecna >u!ui eort de ,-!dire ped",o,ic de r"$io!"lit"te " lucrului
28
did"ctic &i!e cut. c" o i*&-!d " !evoii de desv-r%ire "supr" #e!t"lit$ii c"re
co!duce l" lucrul cut de #-!tui"l %i l" "ctivit"te" des%ur"t l" '!t-#pl"re> (I/
|nga, 1983. p. 309). Acea autor arat c "proectarea ddactc" obg educatoru ca,
nante de demersu concret, s fac n mnte ceea ce are de reazat practc. Este foarte
mportant s punem n dscue conceptu de !ivel de "spir"$ie/ Nveu de asprae poate
stabt prn cunoaterea ecru sportv n parte a echpe, n ansambu, prn estmarea
dsponbtor sau posbtor (resurseor) de reazare, a experene de concurs
achzonat, a modeeor de |oc nstrure adaptate. Av-!d. deci. o 4!"lit"te &i!e
deter#i!"t. st"!d"rdi*"re" presupu!e "lctuire" u!ui tr"seu #etodolo,ic "l
crui eect &e!e4c este di!"i!te cu!oscut/ Se cere c" "cest tr"seu. c"re "si,ur
'!totde"u!" succesul. s 4e c-t #"i si#plu. c-t #"i "ccesi&il. c-t #"i #"le"&il %i.
&i!e'!$eles. s "si,ure re"li*"re" 4!"lit$ilor propuse/ Nor#" are semncaa unu
mode, regu, prescrpe care regeaz conduta sportvor a echpe. n genera,
"normee" sunt de 3 tpur: nterdc (manere de comportament nterzse apara or nd
pedepst); recomandr (condut consderat optm; reazarea e este recompensat);
modur (c) de a face un ucru (modee de condut; metodooge de condut n funce de
stuae etc.). ?! pr"ctic" sportiv. #"i '!t-l!i# %i "lte tipuri de !or#e aa cum ar :
!or# de co!duit soci"l n cadru echpe (mcrogrupuu soca) care exprm cernee
coectvuu (ncusv a team-work-uu) n ceea ce prvete attudne obnute, modur de
comportament etc.; !or#" did"ctic care orenteaz pe antrenor n eaborarea stratege
ddactce voumu de munc a antrenoruu sportvor; !or#" ped",o,ic. recomandr
metodce strct necesare pentru desfurarea nstrur (prncp, eg, regu, prescrp);
!or#" de co!trol. ca rezutat a une probe de contro, a unu demers nstrucona .a.,
mpus n mod obgatoru spre a reazat. Prescrip$iile st"!d"rdi*"te sunt snonme cu
prncpe, ndcae, avzre, reetee, prevedere, dspoze, care trebuesc obgatoru
respectate pentru a pstra traseu standardzat sau pentru proectarea, vercarea sau
executarea unu anumt sstem de nstrure. St"!d"rdi*rile se pot reaza prn
ntermedu unor acte (documente ocae) scrse, aa cum ar contractu |uctoruu cu
cubu, caendaru competona, documentee de pancare evden, a care se adaug
prescrpe ma sus menonate. n |ocure sportve, ntnm urmtoaree tpur de
standardzr: st"!d"rdi*ri i#puse de docu#e!te o4ci"le emse de forure
nternaonae naonae (MTS), federae nternaonae naonae; st"!d"rdi*ri
i#puse de situ"$ii de (oc. Aceste standardzr pot rezuta att dn desfurarea |ocuu
propru-zs sau pot provocate cu scopu de a aduce adversaru n stuae dc. Jocul
st"!d"rd ntnm ma aes a handba, baschet, poo hoche pe ghea, cnd una dntre
formae care se confrunt rmne n nferortate numerc. Acest |oc este tpc pentru
atacu pozona dn faa por. |oc standard este consderat acea n care o echp (sau
un |uctor) rmne trbutar unu sngur prncpu sau mod de aconare. 1/
St"!d"rdi*rile #etodolo,ice au strnt aprge dscu n rndu specator dn
rndure |ocuror sportve. Punctu nostru de vedere este foarte mpede. n practca de
antrenament ntnm dou tpur de standardzr metodoogce anume: "2
st"!d"rdi*"re" dup #odelul de (ocK &2 de#ersuri #etodolo,ice st"!d"rdi*"te.
Ate standardzr de acest tp: structura formeor organzatorce de antrenament; formee
de organzare a ecor: a ece propru-zse pe secvene, a ruu de ec, mcroccuror,
mezoccuror, macrocuror de antrenament. St"!d"rdi*"re" '! (ocurile sportive se
reazeaz prn mutpe raonazr, mente s optmzeze ntreaga actvtate de pregtre a
sportvor.
D/ Creativitatea este o form superoar a actvt umane. n denrea noun de
creatvtate nu s-a a|uns a un consens conceptua unanm recunoscut. Desprndem tre de
fundamentae de abordare a conceptuu de creatvtate anume: ca dmensune specc
actvt umane; ca dmensune a produsuu creat; ca proces de creae propru-zs ". a!
Creativitatea ca tr%s%tur% speci(c% activit%ii umane/ Aceasta este dmensunea cea
29
ma mportant pentru desfurarea procesuu de nstrure. Ea are a orgne capactatea
pshc care anga|eaz n totatate personatatea uman de a rezova n mod orgna
dferte soctr externe pe baza unor factor a creatvt de natur dfert. ="ctorii
psi7ici sunt, a rndu or, dvza n tre categor care ntereseaz att capactatea de
creae a sportvuu, ct pe cea a antrenoror: "2 I!telectu"li5 udtatea, exbtatea,
orgnatatea, caracteru dvergent a gndr, magnaa creatoare; &2 Aptitudi!"li5
ntegena apttudne specae, concepte compementare: 1i!teli,e!$" #otric
"ptitudi!i speci"le2 I!teli,e!$" #otric apare ca o apttudne speca ce mpc n
structura e eementee cogntve K Aptitudi!ile speci"le sunt sstemee de nsur ae
subectuu care facteaz reuta acunor de |oc. c2 ="ctori !o!6i!telectu"li (sau de
personatate): "titudi!e". #otiv"$i". te#per"#e!tul. c"r"cterul. "ctorii soci"li/
Atitudi!e" cre"tiv nseamn dponbtatea subectuu de a rspunde favorab a
apara unu fenomen. 0otiv"$i" cre"tiv apare dn nevoa de exporare, de cunoatere,
de (auto)reazare, de ndependen, de curoztate, de nve de asprae .a.
Te#per"#e!tul - echbru afectv, fora EU-u, mpusvtatea, tendne obsesve.
C"r"cterul - tendna de armare, ncrederea n foree propr, perseverena, amb,
metcuoztatea, egocentrsmu. ="ctorii soci"li - poza socet fa de actu de creae,
consderarea ntegene ca eement component a moduu de seece de erhzare soca-
profesona-ocupaona; #! Creativitatea ca dimensiune a produsului creat Produsu
creat nseamn produsu na a actvt de creae. E capt o form matera. Pentru a
consemnat, produsu creae trebue s e orgna, ut comensurab. c! Creativitatea
ca proces presupune parcur.erea unui drum cu urm%toarele etape: ETAPA
PREPARA<IEI. cnd se achzoneaz nforma, se ntrezresc ce de abordare
souonare a probeme souonate. ETAPA DE INCUCA<IE. cnd se face anaza
compararea dateor concrete, n aceast etap frmntre nteroare sunt att de puternce
nct sunt prezente n subcontent. ETAPA DE VERI=ICARE. cnd se testeaz vadtatea
soue. n contnuare preczm unee aspecte concrete ae moduu n care se manfest
creatvtatea n |ocure sportve anume: Creatvtatea are un profund substrat pshoogc,
nu poate redus a nounea de apttudne, c presupune o dispo*i$ie ,e!er"l "
perso!"lit$ii n care sunt orchestrate funce pshomotrce, psho-nteectuae,
pshoafectve, pshoregator, pshosocae. n |ocure sportve avem de a face cu dverse
tpur de creatvtate. Pentru uzana practc este necesar s renem c aceasta se
manfest dstnct dferenat, n tre postaze anume: 1/ cre"tivit"te sportivului este
fundamentat ma aes pe ntegena motrc apttudne specae amntte anteror.
Ad"pt"re" %i cre"$i" sunt prncpaee trstur ae condute sportvor pe teren. 8/
cre"tivit"te" "!tre!orului este compet deosebt de cea a sportvuu. 3/ Al,orit#ul
producerii ideilor sau creaa n grup este adaptab team-work-uu const dn
urmtoaree operaun: determnarea fapteor; gsrea de; gsrea soue.
Pri!cipiile "ctului de cre"$ie5 Amn |udece pn dup ntocmrea une ste care
ncude toate soue posbe eaborate. Canttatea nate catate: cu ct numru deor
este ma mare, cu att aegerea une sou potenae - optme este ma marc.
E/3/ ETAPELE I OPERA<IUNILE PROPRIU6IISE ALE PROIECTULUI
INSTRUC<IONAL Conceptu de proectare ddactc sau desgn nstrucona este rezutatu
cercetror tnce nterdscpnare, precum a unor conexun reazate ntre o seam de
teor care au aprut n decursu tmpuu, aa cum ar : teora genera a ucruu bne fcut
sau praxooga (T. Kotarbnsk. R.M. Gagne. I.|.Bnggs), prncpe uttarsmuu osoe
ango-saxone (Stuart M), prncpe managementuu (W: Tayor), cascr tnce sau
taxonome obectveor nstruconae (B. Boom, D. Krathwoh B. Masa).
-.'.1. ,peraiuni preala#ile ela#or%rii proiectului de pre.%tirea ec&ipelor i
juc%torilor "2 cunoaterea performaneor maxme reazate, precum a tendneor de
dezvotare a dscpne (probe) sportve de care ne ocupm; cunoaterea modeeor de
seece, de concurs de pregtre eaborate de federaa ramur sportve de care se ocup
30
antrenoru; &2 anaza actvt desfurate anteror. c2 ordonarea dateor construrea
(ameorarea) modeeor de concurs pentru sezonu care urmeaz (eventua pentru un nou
ccu ompc); d2 eaborarea proectuu de pregtre potrvt etapeor operaunor.
-.'.2. Sc&ema standardizata de ela#orare a proiectului didactic Urmrnd
connutu scheme prezentate vom dentca cu uurn urmtoaree aspecte: Eaborarea
proectuu nstrucona presupune operaun preaabe de evauare a ntreg actvt dn
sezonu precedent ma aes a modeuu de concurs pregtre. Fecare etap este
demtat de ntrebr pragmatce. Cu ct vom rspunde ma corect a cee cnc ntrebr
vom souona ma bne cee 15 operaun ddactce, cu att rezutatee obnute vor ma
bune.
-.'.'. Preciz%ri privind soluionarea corect% a etapelor i operatiunilor
didactice. De a bun nceput se mpun cteva regu care trebue respectate cu strctee:
ordnea sau succesunea acestor etape operaun (desgnu) nu trebue ncodat nccate;
cu creonu pe hrte se competeaz corect cu date autentce connutu ecre
operaun n parte; frmnta-v mntea pentru a gs sou optme char orgnae de
rezovare aceor 15 operaun; nu atepta rezutate medate. Roadee proectuu se ntrevd
dup un an e cueg dup do-tre an de pregtre. Re,ul5 Orce actvtate nstrucona-
educatv care se desfoar fr "nte ddactce" se transform ntr-o aventur ddactc
care conduce a rezutate ntmptoare. Re,ul5 n sportu de performan nu exst
nstrure fr un mode de concurs bne preczat. Stabrea exgeneor modeeor se face de
sus n |os (mode nternaona - mode naona a nve de senor, tneret, |unor, cop), ar
edcu nateor performane sportve se cdete "de |os n sus" cu a|utoru procesuu de
nstrure. Dac acest drum nu este corect rguros parcurs, apar acunee procesuu de
nstrure, care trebue remedate uteror. n consecn, nu promova sportv de a un nve
formatv nferor a unu superor dac comportamentu performana mnm ateptat (ce
nferor) nu este reazat. Re,ul5 Proectu nstrucona se eaboreaz pe traseu O.F.
(obectve nae) - O.I. (ntermedare) - O.OP (operatonae) se apc n practc,
parcurgnd nvers acest traseu, adc O.OP - O.I. -O.F. Re,ul5 Pentru a emna confuze
ambgute dntre obectve ate actvt propunem antrenoror s exerseze dup
schema prezentat.
ETAPA I. rezovat prn ntermedu operaunor notate cu 1, 2 3 OPERA<IUNEA 1
- Se stabesc obectvee nae (prospectve) pentru sezonu care urmeaz (rezutate dn
anaza modeeor de |oc pregtre a sezonuu precedent). Dn obectvee nae derv
obectvee ntermedare, ar dn acestea dn urm obectvee operaonae. OPERA<IUNEA
8 - Performana mnm ateptat. E vorba de comportamentu performana mnm-
ateptat dup ntregu sezon sau dup anumte peroade ntermtente de pregtre. Re,ul5
O dat cu stabrea obectveor nstruconae se stabesc nstrumentee (testee) de
aprecere prn care ne dm seama de msura n care acestea s-au ndepnt. Asemenea
nstrumente sunt: comportamentae parametr modeuu de concurs; testee de contro
(probe norme de contro pe componentee antrenamentuu sportv: pregatrea zc, p.
tehnc, p tactc, p. pshc-anatc /sau un compex de componente). OPERA<IUNEA 3
- Tmpu de nstrure. Este vorba de asgurarea tmpuu ddactc necesar pentru ndepnrea
ecru obectv nstrucona n parte. Re,ul"5 este c acest tmp trebue neaprat
procurat prn preungrea durate antrenamenteor, prn preungrea peroadeor de
pregtre, prn forme ndvduae de antrenament, prn "teme pentru acas" prn
autoantrenament.
ETAPA A II6A/ RESURSELE PROCESULUI DE INSTRUIRE 1Cu ceF Cu ci!e
"ce# F2 Aceast etap este rezovat prn ntermedu operaunor 4. 5 6.
OPERA<IUNEA A - Connutu programe de antrenament este stabt prn ntermedu
obectveor operaonae de|a eaborate n operaunea 1. Fecare obectv operaona n
parte face "nventaru" cunotneor teoretce, prceperor, deprnderor, cator zce,
capactor, strct necesare rezovr or. Re,ul: ntura "baastu" nstrucona
31
consumu de tmp ddactc, prn "acoperrea" obectveor nstruconae operaonae numa
cu achze pe care e consdera a strct necesare. OPERA<IUNEA G/ Dsponbte
(somatce, motrce, funconae, pshce, metaboce, endocrne) nveu de pregtre
sportv anteror dobndte, consttue, desgur, prncpaee resurse de reazare a
obectveor nstruconae. OPERA<IUNA H/ Resursee materae, nancare
nformaonae Re,ul5 Ncodat un obectv nstrucona, operaona, nu este dent n
funce de resursee materae, nancare nformaonae, c nvers. Nu v compromte
acceptnd "capcana" redenr obectveor dn cauza pse resurseor necesare. Aceast
practc nu corespunde cu prncpe proectr ddactce consttue n acea tmp o
grav greea nstrucona. Prncpaee resurse care trebue puse n dscue sunt:
m|oacee nancare (ban), spae aparatura de antrenament, materaee ddactce
necesare, materaee audo-vzuae (MAV), aparatura de msurare-aprecere- cercetare,
nstaa speca construte pentru nstrurea sportvor, aparatura standard de concurs,
amena|r n aer ber, nstaa necesare refacer, tmp ddactc necesar.
ETAPA A III6A/ STRATE;IA INSTRUC<IONAL@ Eaborarea stratege nstruconae
se face cu a|utoru operaunor 7, 8. 9, 10 11. OPERA<IUNEA E/ Metodee de nstrure
(antrenament) se aeg n funce de ecare obectv operaona: pentru obectve
operaonae formatve - metode formatve, pentru obectvee nformatve - metode
nformatve. OPERA<IUNEA D/ Face nventaru tuturor materaeor ddactce n stare s
actveze metodee s sporeasc ecena m|oaceor. OPERA<IUNEA L/ M|oacee de
antrenament (exerc, tehnc, procedur) Re,ul5 Toate m|oacee de antrenament sunt
bune numa dac asgur reazarea depn a obectveor nstruconae operaonae. Toate
metodee de antrenament mresc ecena atunc cnd ntr n combnae ferct cu
cea 2 M (Materae, Metode). Prncpaee m|oace de pregtre sunt: concursu propru-
zs, secvenee de concurs transformate n exerc anaoge sau modeate, exerce zce,
factor genc natura m|oacee de refacere, aocuune teoretco-metodce
mpementate n procesu de nstrure sau n afara u (dscu, daog deschs, edne de
anaze - pregtre a concursuu). OPERA<IUNEA 1M/ Combnaa ceor 3 M. Fecare "M" n
parte n combnae cu cea 2 M ampc potena, producnd (nu nsumnd) un efect
na sport n aceast prvn, char ce ma avza specat se feresc s recomande
"reee unversa vaabe". OPERA<IUNEA 115 Pancarea sau programarea nstrur
Re,ul5 Orce antrenor care ntenoneaz s ucreze dup rgore proectr nstruconae
va ntocm urmtoaree documente: panu de perspectv, panu anua, panure pe etape
(mezoccur) panure ndvduae de pregtre (care comnementeaz sau competeaz
pe prmee).
ETAPA A IV6A/ Apcarea n practc a proectuu nstrucona presupune
parcurgerea operaunor 12, 13 14. OPERA<IUNEA 185 Documentee de pancare
operaona. Pancarea presupune transpunerea n practc a panuu anua de pregtre
eaborat n operaunea 11. Aceast operaune se reazeaz prn extragerea succesv dn
panu anua de pregtre a unor mezoccur ma scurte sau ma ung ae ecre etape n
parte. Re,ul5 Panure operaonae se ntocmesc pentru o peroad scurt de tmp care-
permte s po vedea cu cartate evenmentee nstrur (care se vor produce) dec se pot
evta cu uurn rscure sau soue hazardate. OPERA<IUNEA 135 Conducerea,
organzarea desfurarea pregtr propru-zse. Orct de bne gndt ar un proect
nstructona, e nu va da rezutatee ateptate dac nu va apcat corect n practc.
OPERA<IUNEA 1A5 0odel"re" di!"#icii eortului/ Este operaunea care presupune ma
nt exstena modeuu de concurs care, prn prsma componenteor sae, desemneaz
modeu de soctare zc ncordare nervoas.
ETAPA A V6A/ EVALUAREA (Vez cap 12) OPERA<IUNEA 1G5 EVALUAREA
presupune msurarea /sau aprecerea ndcatoror de canttate, catate ecena
procesuu de pregtre. desfurat n urma apcr n practc a proectuu nstrucona.
32
CAPITOLUL D 6 0ETODOLO;IA ELACOR@RII 0ODELELOR DE JOC
Conceptu de mode cunoate o mpetuoas dezvotare n domenu nostru de actvtate.
D/1/ CE ESTE UN 0ODELF 0odelul este o construce sau o "reprezentare zc,
ogc sau matematc a structur unu obect, fenomen sau proces" (An Teodorescu. 1993).
Scopul co!struirii #odelului de (oc este e reprezentarea, expcarea descoperrea
factoror motor a dezvotr orgnauu (|ocuu propru-zs), e reazarea moder
ddactce, (care urmrete creterea contnu a cat ecene procesuu de
antrenament), e reazarea moder tnce care urmrete descoperrea unor no
dsponbt ae capact de performan.
D/8/ TIPURI DE 0ODELE =or#" "ute!tic de #"!iest"re " ori,i!"lului este.
pe!tru "!tre!or. (ocul propriu6*is (de baschet, de handba, de voe etc.). practcat de
echp - |uctor ncadra ntr-o anumt categore de vrst, cu un anumt nve de pregtre
capactate de performan.
A/ 0ODELUL INTE;RATIV DE JOC 1;LOCAL2 Dent prn prsma teore sstemeor, |ocu
propru-zs este un sstem hpercompex, format dntr-o mume de subssteme
(componente) ntre care se reazeaz o sere de conexun (nterne -ntre ee; externe - ee
cu medu extern ambant), care aconeaz snerge spre nat performanae. Trecnd
n revst subsstemee sau modeee subordonate modeuu ntegratv (sau varabee
structur fundamentae ae |ocuu) este necesar s renem pentru ecare n parte,
urmtoaree aspecte:
F.2.1. Modelul De "c&ip% C se construete prn ntermedu urmtoareor opera:
stabrea structur de baz (funcona) a echpe (ttuaror) care este n stare s reazeze
ce ma nat randament sau comportament performana; stabrea |uctoror de rezerv pe
postur sau a nocutoror; stabrea sarcnor pe postur ma aes a reaor de
coaborare dntre postur; stabrea exgeneor comportamentuu performana de nve
formatv.
F.2..2. Modelul De Juc%tor - varab a modeuu ntegratv, dar a modeuu de
echp. n modeu (prou) |uctoror pe postur ntr 4 crter de aprecere: apttudne
pentru exerctarea rouu pe postur (somatce, motrce, funconae, pshce, pshomotrce,
bochmce .a.); nveu de pregtre (tehnc, tactc, zc, pshc teoretc); rou
exerctat n fazee n sstemee de |oc (sarcne pe postur) performanee ndvduae
ateptate.
F.2.'. Modelele Componentelor Bundamentale $le Jocului. Pentru ecare
component a |ocuu, poate eaborat un mode caracterstc, dup cum urmeaz:
modeu tactc (ncusv strategc) sau concepa tactca de |oc; modeu tehnc de |oc;
modeu capact zce; modeu capact pshce (pshograma); modeu cunotneor
teoretce
F.2.). Modelul De $m#ian% n cadru modeuu de amban vor consemnate
urmtoaree varabe: reguamentu de |oc de concurs, manera de arbtra|, sstemu
competona; nstaa materae de concurs: saa, dmensune starea terenuu sau a
podumuu; manfestarea pubcuu (ost, smpatzant, zgomotos, far-pay etc.); modeu de
|oc a echpe adverse: stuctura de baz, concepa tactc de |oc, vaoare, pre puternce
sabe; mportana compete (mecuu) pentru casament; m|oace "reguamentare" de
frustrare a adversaruu: ore nepotrvte, deznformare, propaganda de
ntmdare:mcrocmat anttetc (opozant ceu norma), abaterea atene neg|ena
adversaruu prn oferrea unor tenta, aparent bne ntenonate. Varabee modeuu de
amban ntr n conexune cu ceeate modee prezentate pn acum. cptnd o
mportan deosebt pentru operaunea de modeare (anaoge) a procesuu de pregtre.
F.2.*. Modelul Comportamentul 8i Pereormanial "c&ip%6Juc%tori! Acest mode
este, de fapt, o sntez a modeeor anteror.
F.2.+. Modele De Performana $#solut% Exst un a treea tp de mode pe care
putem denum "mode maxma" sau "mode de performan superoar absout" a cru
33
vaoare este cutat cu nssten de sportv, aprecat de pubc specat. Acest tp de
mode este "ansat" de mut vreme n |ocure sportve profesonste nord-amercane
(baschet, hoche pe ghea, fotba amercan, baseba .a.)
C/ 0ODELUL DE ORIENTARE I SELEC<IE Structura acestu tp de mode are ca
eemente consttutve o mume de apttudn naturae care n-au fost nccnd supuse unu
proces de nstrure organzat. Dn aceast categore de apttudn fac parte nsure
motenite pe cale ereditara particularitile individuale (somatce, motrce, funconae
etc.) ieite din comun% acceerate de factor meduu ambant (conde cmatce
natura geograce, amentae, gence de protece soca etc.), predispoziiile native
pentru joc (pcerea, patma, concentrarea atene, vteza de acune, retena, gndrea
operaona, combatvtatea, stpnrea acteor motrce, sprt de cooperare etc.) toate
acestea ntrunte ntr-un sstem vocaona (taent) anume consttut pentru practcarea unu
anumt |oc sportv. Fecare |oc sportv n parte trebue s ab propru- mode de orentare
seece na. Odat consttut, acest tp de mode va deven un nstrument comun de
reazare a procesului de orientare pentru educator, nvtor, profesor, nstructor etc.,
care vor nforma cop despre nsure (predspoze) pe care e au - vor ndruma spre
practcarea unu anumt |oc sportv.
C/ 0ODELUL DE PRE;@TIRE Modeu ntegratv de |oc furnzeaz toate datee necesare
pentru construrea modeuu de pregtre. De atfe, modeu de |oc determn esena
modeuu de pregtre n ceea ce prvete succesunea connutu urmtoareor
operaun: stabrea obectveor nstruconae, performane mnme ateptate, resurse
necesare, programa de nstrure, stratega ddactc, pancarea actvtor, organzarea
conducerea pregtr, evauarea, regarea modeuu de pregtre prn feed-back. Modeu de
|oc modeu de pregtre se a ntr-un raport bunvoc ceea ce nseamn exstena une
corespondene ntre componentee structurae ae ceor dou modee.
D/ 0ODELUL DE CERCETARE TIIN<I=IC@ Apcarea n practc a modeuu ntegratv
de |oc, precum modearea acestua n procesu de pregtre, sunt procese a cror
desfurare efecte (consecne) nu pot rmne neobsevate. Modeu de cercetare
tnc presupune parcurgerea urmtoareor operaun: cercetarea constatarea
ecene modeuu ntegratv de |oc (concepe de |oc) cu care s-a concurat n sezonu
(etapa) precedent; constatarea ameorror care s-au produs n modeu de |oc ca o
consecn a modauu de pregtre apcat; peca de a prezuma c echpa antrenat
pstreaz dsponbt nevaorcate c modeee cu care ucrez sunt ntotdeauna
ameorabe.
D/3/ 0ETODOLO;IA ELACOR@RII 0ODELELOR PENTRU JOCURILE COLECTIVE
F. '.1. ,peraiuni Preala#ile nante de a trece a eaborarea propru-zs a modeuu de
|oc, trebue s cercetm cu mnuoztate toate probemee fenomenee egate de
capactatea de performan a echpe (|uctoror), pn a depna or neegere. Informae
de care avem nevoe n eaborarea modeeor vor cuese prn ntermedu urmtoareor
operaun: anaza comportamentuu performana anteror (sezonu precedent); anaza
procesuu de antrenament desfurat anteror; anaza tuturor aror de management care
concur a creterea capact de performan a sportvor (echpe); cunoaterea
caracterstcor tendneor de dezvotare a |ocuu pe pan monda; cunoaterea
concepe untare de |oc de pregtre (modeu) preconzat de federaa de specatate;
cunoaterea adversaror; cunoaterea condor de amban n care se desfoar
competa. Aceast operaune face o nventarere statstc a stuaor stabe de
desfurare a concursuu (reguamentu de |oc de concurs, sstemu competona,
mportana compete), precum a unor eemente varabe, cum ar : nstaae
materaee de concurs, manfestarea pubcuu, manera de arbtra| etc. F.'.2. CGnd
ela#or%m corect%m! modelul de joc? Presupunnd c aceast exgent este
satsfcut, antrenoru trebue s cunoasc momentee prence de eaborare (sau
corectare) a modeuu de |oc. Aceste momente sunt: a termnarea sezonuu competona;
34
n tmpu sezonuu care se desfoar; cnd formm o echp (reprezentatv, seeconat
etc.); corectr sstematce ae modeuu de |oc. Corecture modeuu de |oc sunt
determnate de unee schmbr care se produc n cadru echpe/ F.'.'. Metodele de
ela#orare a modelelor n eaborarea orcru mode de actvtate (fenomen, obect etc.)
sunt utzate dou c: prn i*o#or4s# prn 7o#o#or4s#/ 0etod" i*o#or Utzat ca
metod de eaborare a modeuu de |oc zomorsmu presupune c ecare component
structura a orgnauu s ab o coresponden smar (anaoag) nstructura modeuu
de |oc (ve*i 4,/ !r/ 88). Caracterstca prncpa a zomorsmuu este bunvoctatea
corespondee eementeor sau a reaor dentcate n sstemu orgna consemnate n
modeu de |oc. Bo#o#or4s#ul presupune ca modeu de |oc s e o reprezentare
smpcat a orgnauu. Modeee construte prn homomorsm sunt deosebt de ute n
urmrrea comportamentuu performana a echpe. F.'.). "tapele Construirii 8nui
Model Construrea unu mode care s nesneasc reprezentarea cercetarea orgnauu,
precum eaborarea modeeor coaterae (B, C, D, vez g. 22) nu se poate face numa prn
smpa cuegere a dateor emprce cu a|utoru observaor nregstrror. n practc,
ntnm dou% modalit%i de a#ordare i rezolvare a pro#lemei construirii
modelelor, anume: "2 Ale,ere" u!ui #odel ,"t" co!struit %i '!cerc"re" de "6l
reproduce '! pr"ctic. n acest caz, modeu este o potez (mode potetc) pe care o
po apca n concurs dup un anumt stagu de pregtre. &2 0odelul %tii!$i4co6#etodic
are a baz un r de raonamente o succesune de operaun metodoogce dspuse n 5
etape, dup cum urmeaz: etapa 1: dentcarea componenteor (varabeor) esenae
constante ae |ocuu; etapa 2 - preczarea reaor zce, ogce matematce dntre
varabee dentcate; etapa 3- stabrea exgeneor modeuu de |oc; etapa 4- nsurea,
expermentarea testarea funconr modeuu n cond determnate; etapa 5 -
reformuarea (regndrea sau corectarea) componenteor performanae care nu corespund
orgnauu. nsurea, expermentarea testarea modeuu de |oc eaborat vor conduce a
unee constatr prvnd catatea ecena |ocuu prestat de echp. Unee dntre aceste
constatr pot negatve, fapt care ne determn s reanazm connutu ceor 5 etape de
construre a modeuu de |oc.
D/A/ 0ETODOLO;IA ELACOR@RII 0ODELELOR INDIVIDUALE
F.).1. 5ipuri De Modele 7ndividuale Modeee ndvduae se construesc pentru
urmtoaree categor de |ocur sportve: #odel i!dividu"l i#pus de ctre 4ec"re (oc
sportiv '! p"rte/ Acest tp de mode are drept scop dentcarea persoaneor taentate
sau cu vocae pentru un anumt |oc sportv. Componentee modeuu sunt nsure
(apttudne) de orgne eredtar, determnate de medu ambant partcuarte
ndvduae ete dn comun. Este foost n procesu de orentare seece na
despre care am ma dscutat; #odele i!dividu"le pe posturi specce ecru |oc sportv
n parte. Acest tp de mode pune n dscue urmtoaree categor de apttudn:
eredit"re (partcuart ndvduae) care au contnuat s se dezvote de a sne sau ca
urmare a procesuu de nstrure; "vori*"!te pentru ndepnrea rouu (sarcnor) pe
care- are de ndepnt n cadru echpe; ele#e!te %i procedee te7!ice specce
postuu; "c$iu!i t"ctice i!dividu"le specce postuu; '!su%iri psi7ice %i
psi7o#otrice. "c$iu!i t"ctice i!dividu"le angrenate n combnae coectve n
sstemee de atac aprare ae echpe; #odelul postului de port"r. precum a unor
postur ,chee" care n unee |ocur sportve coectve trebue tratate cu mut atene,
deoarece ee au un ro decsv n obnerea succesuu ntreg echpe; #odelul speci4c
pr"cticrii u!ui (oc sportiv i!dividu"l/ n aceast categore ntr 2 tpur de |ocur
sportve ndvduae anume: jocuri sportive cu retur sau lovire0 tens, tens de mas,
tensu cu pcoru, bard, gofu, practcate ndvdua (|ocu de smpu) sau n do (|oc de
dubu) n care partener nu coaboreaz prn pase sau ate acun; jocuri sportive de
ecip bazate pe comportamentu performana ndvdua adune de puncte. Fecare
|uctor n parte reazeaz un anumt numr de puncte care se adaug a scoru
35
echpe. n prncpu, construca tuturor metodeor ndvduae ma sus enumerate
focazeaz componentee coreatve ae personat umane (bo-psho-socae) transmse
pe cae eredtar, i!+ue!$"te de medu sau or#"te (perfeconate) n decursu tmpuu
sau/ n urma procesuu de nstrure. n n generae, modeee ndvduae se construesc
n aceea maner ca modeee ntegratve de |oc, parcurgnd aceea etape.
F.).2. "tapele Construirii Modelelor 7ndividuale Pe Posturi5 Et"p" 15
Ide!ti4c"re" v"ri"&ilelor co!st"!te %i ese!$i"le "le (ocului6 Potrvt ceor artate n
structura modeeor ndvduae este necesar s ntre urmtoaree componente: starea de
sntate; prou morfometrc (portretu morfoogc); zometrc; motrc pshomotrc;
pshoogc; endocrn-metaboc; psho-soca; tehnco-tactc sarcn specce postuu
(sportuu ndvdua) pe care- ocup n echp; ambana de concurs s comportamentu
performana ndvdua aprecat prn ntermedu cfreor care demonstreaz, pe de o
parte, aportu |uctoruu a determnarea rezutatuu obnut de echp, pe de at parte
performanee sae ndvduae. Et"p" 85 Preci*"re" rel"$iilor 4*ice. lo,ice %i
#"te#"tice di!tre v"ri"&ilele 1pro4lele2 ide!ti4c"te/ Toate varabee preczate n
etapa I ntr n conexune (reae). Aceste conexun sunt cutate sau dentcate n
vederea creter cat ecene modeuu ndvdua. Et"p" 35 St"&ilire"
e)i,e!$elor #odelului i!dividu"l de (oc/ n aceast etap sunt etaate varabee
(componentee) structurae ae |ocuu (preczate n etapa a II-a) performanee care
trebue reazate. Et"p" " A5 ?!su%ire". e)peri#e!t"re" %i test"re"
u!c$io!"lit$ii #odelului i!dividu"l '! co!di$ii deter#i!"te Operaune dn
aceast etap sunt asemntoare cu demersure metodoogce pe care e efectum n
eaborarea modeuu ntegratv de |oc. Et"p" G5 Reor#ul"re" 1re,-!dire" s"u
corect"re"2 co#po!e!telor peror#"!$i"le %i " rel"$iilor di!tre "ceste"/ Prn
operaun de evauare a comportamentuu performana (parametr ndvdua de |oc,
proee etc.) vom dstnge pe aceea care trebue corectate (ameorate, achzonate,
recuperate, compensate etc.) n cadru modeuu na construt. F.).'. "tapele
Construirii Modelelor Speci(ce Jocurilor Sportive 7ndividuale n |ocure sportve
ndvduae, probema reaor de |oc cu partener este excus. Sportvu rmne fa n
fa cu adversaru pe care-1 domn sau nu prn anumte nsur, apttudn, nve de
pregtre, dspoze de |oc etc. Subectu construr modeuu ndvdua este ns
perso!"lit"te" sportivului, anazat prn prsma componenteor motente (eredtare,
determnate de medu, partcuart ndvduae ete dn comun), formatve (capact,
apttudn, prceper, deprnder, scheme operaonae) cunotne asmate sau
achzonate n decursu tmpuu. Modeu ntegratv a |ocuu ndvdua cuprnde (n genera)
aceea varabe structurae (proe, subssteme, mcromodee) fundamentae observabe
obectvzabe pe care e-am enumerat pentru modeu |uctoror pe postur Modeu
|ocuu modeu de |uctor sunt dou componente untare care concur snergc a
creterea capact de performan. Modeu de |uctor preznt portretu sportvuu (cum
trebue s arate sportvu), ar modeu de |oc preznt comportamentu performana (cum
trebue s |oace sportvu).
D/G/ 0ODELAREA n teora practca |ocuror sportve ntnm 4 tpur de
modeare, dup cum urmeaz:
F.*.1. Modelarea Modelizarea! ,ri.inalului Sau <ealului Operaa propru-zs
de construre (eaborare) a modeuu de |oc, care reproduce a scar redus (n esen)
magnea orgnauu se numete modeare. Modearea nseamn un ansambu de opera
transformr apcate orgnauu (sstem hpercompex) n vederea reproducer u sub
form de mode (sau magnea orgnauu), ar anaoga este o treapt a moder (prmu
pas) prn care se dentc asemnre esenae comune dntre cee dou ssteme.
F.*.2. Modelarea comportamentului performanial Aceat metod este foost
d cee ma bune rezutate pe cmpu de apcae a actvt sportve. Ea presupune,
ma nt, exstena unu mode performana (conceptua, dea) prospectve de tp nductv
36
sau construt prn raonamente nductve ampante. Modeu performana trebue s
asmeze foarte mute sau ct ma mute eemente, cum ar : seeca |uctoror (dup
modee de |uctor), structura de baz a echpe, acturea otuu rgt, concepa de |oc,
modeu de pregtre, amban, sstemu competona, organzarea conducerea
(managementu) echpe tehnce (team-work-u). Partea esena a acestu tp de modeare
rmne reaa bunvoc dntre modeu de |oc modeu de pregtre.
F.*.'. Modelare prin simulare Consderm c aceast metod este permanent n
actvtatea de pregtre a sportvor, dar, dn motve necunoscute, este pun amntt n
ucrre noastre de specatate. 0etod" si#ulrii este o tehnc de cercetare sau de
antrenament tpc expermenta, care const n substturea orgnauu (|ocuu) cu un
mode (de |oc), e n vederea cercetr fenomeneor (reaor, proceseor etc.) care se
petrec n reatate (n orgna), e n cazu orentr procesuu de pregtre spre obectve
ddactce bne determnate. n funce de acest decaa|, avem de-a face cu tre tpur de
smur dstncte anume:
F.*.'.1. Simularea iconic% sau/ guratv este dup prerea noastr metoda cea
ma rspndt de apcare a smuror n |ocure sportve coectve ndvduae. Ea se
bazeaz pe prezentarea guratv-descrptv anaogc a sstemeor de |oc, a prncpor de
aconare cu ntreaga echp, a reaor de coaborare dntre |uctor, a acunor tactc
ndvduae (bere pe postur), precum a tehnc de execue a procedeeor tehnce
mpcnd n aceste dmensun (tot prn anaoge) soctre zce pshce, cunotnee
teoretce, precum ntervena factoror meduu ambant (favorzan perturbator).
Si#ul"re" ico!ic are cteva caracterstc care trebue renute: permte |ocu de smuare
care nseamn s ncerc dferte sou de ameorare a componenteor modeeor pentru a
vedea ce se ntmp n orgna sau n |ocu propru-zs; |ocure de smuare duc pn a urm
a gsrea prncpor, schemeor, mcror reatv standardzate; este adnc mpcat n
metoda demonstrae, n corectarea mcror gret nsute, n optmzarea coaborr
dntre |uctor.
F.*.'.2. Simularea sim#olic% reazeaz reproducerea orgnauu cu a|utoru
semneor convenonae. Ea este apcat ma aes n studu reaor dntre partener
aceea echpe sau a reaor antagonce dntre atacan aprtor. ntr-un fe, smuarea
smboc competeaz pe cea conc smpcnd mba|u de expunere a prncpor
generae de aconare cu ntreaga echp, a schemeor tactce de coaborare dntre postur
a acunor ndvduae. Smuarea smboc permte mpementarea ordnatoruu ca
nstrument de nformae a sportvor de competare a varante conce cu parametr
ndcator obectv.
F.*.'.'. Simularea formalizat%. Formazarea presupune o stratege de cercetare
a orgnauu bazat pe utzarea de tehnc matematce (statstce, probabstce dn teora
|ocuror, teora smur, metoda grafeor etc.) pentru preuarea nterpretarea dateor
emprce. Smuarea formazat presupune exstena unu mode ogc matematc n care
comportamentu preferena este exprmat cu a|utoru cfreor ceea ce- face transpozab n
mba|u ordnatoareor. Scopure smuror formazate sunt predomnant prospectve
(predctve) evoutve.
F.*.). Modelarea =tiini(c1Metodic%. Modearea tnc-metodc peac de a
premsa c "modeu este un surogat a orgnauu sau a reauu". E se eaboreaz pe baz
de poteze aternatve sau provne dn nsu modeu performana modeu conceptua-
teoretc. Lucrez pe e ma nt c nu-m pot permte s-1 ncerc drect pe orgna, n tehnc
ma aes. n cazu moder tnce, organzez un proces formatv prn poteze sugerate de
modeu dea (teoretc-performana) de |oc. Nu- reazez n ntregme, ns gsesc
mecansmu cu care pot a|unge acoo unde doresc s a|ung.
F.*.*. Modelarea Sau Modelajul De 5renajoare =i Simulatoare. n sporture
ndvduae, aceast modeare se face destu de smpu. n canota| ramee sunt egate de
nte cabur nfurate pe tambur conecta a trena|or sau smuator. Modeare compet
37
nseamn exersarea respectve mcr n ambana (vnt, temperatur, vaur .a.)
dnamc (rtmu de vsre, adversaru, oboseaa etc.) curse. Dec acet factor sunt
programa pe cacuator pentru a reaza o modeare depn. Modearea tnc nu
excude raonamente ogce.
CAPITOLUL L 9 ORIENTAREA I SELEC<IA SPORTIV@
L/1/ DE=INIREA l DELI0ITAREA NO<IUNILOR Orentarea seeca na sunt
dou procese nseparabe dar care sunt n mod evdent demtate de scopure pe care e
urmresc. 'rientarea pleac de la individ #subiect)persoan$ i are drept scop0
identi!carea "nsuirilor preponderente cu care este "nzestrat% informarea lui despre faptul
c este "nzestrat cu aceste "nsuiri i "ndrumarea #orientarea% recomandarea% sftuirea$ lui
spre practicarea unei ramuri sportive "n care s)ar putea a!rma. Selec$i" i!i$i"l peac de
a exgenee (nsur, apttudn, abt, predspoz vocaonae .a.) pe care e pretnde
un anumt |oc sportv pentru a practcat are drept scop dentcarea tmpure (nante
de a supus procesuu de nstrure specazat) a ndvzor care corespund acestor cerne
(exgene). 0odelul de orie!t"re %i selec$ie i!i$i"l este uncu nstrument operaona
comun care eag aceste operaun. Selec$i" dup #odele de !ivel or#"tiv %i de
peror#"!$ peac de a exgenee modeeor grupeor de cop, consttute n urma
seece nae, contnu cu exgenee crescnde ae modeeor formatve superoare:
|unor III, II, I, tneret, g superoar, ot naona. Predspoze vocaonae (favorzante)
de care s-a nut seama n procesu de orentare seece na rmn n contnuare
vaabe.
L/8/ PARTICULARIT@<ILE DES=@UR@RII PROCESULUI DE ORIENTARE
Orentarea este un proces de preseece care a aprut cu mut tmp n urm. n procesu
de orentare sportv sunt angrenate n prmu rnd o sere ntreag de unt socae, cum
ar : fama, antura|u (grupu soca cutura), unte de nvmnt (precoar, prmar,
gmnaza, cea, unverstar etc.) n cadru crora dstngem dou grupur de agen
(persoane), dup cum urmeaz: 6rupul 7C Prn, bunc, neamure, cunotnee
apropate preten de |oac a copor. Aceste persona|e aconeaz (uneor decsv) nc
de a vrsta fraged a copre. Ee "duc" cop s fac sport sau s practce o anumt
dscpn sportv ndferent dac au sau nu ncna. 6rupul 77C Cea ma mportant
categore de persona|e care partcp a procesu de orentare sportv sunt educator,
nvtor profesor de educae zc care- exerct profesa n cadru untor de
nvmnt. Procesu de orentare mpc actvtatea de reorentare sportv.
L/3/ 0ODELUL DE ORIENTARE l SELEC<IE INI<IAL@ Acest mode este
nstrumentu de egtur dntre cee dou procese cu care opereaz att agen procesuu
de orentare (ma aes dn grupa a II-a), ct antrenor care reazeaz n mod efectv
seeca na. Construrea unu astfe de mode cade n sarcna federaor de specatate
care se preocup de apcarea u n practc.
L/A/ PARTICULARIT@<ILE DES=@UR@RII PROCESULUI DE SELEC<IE INI<IAL@
Seeca na este procesu de care se ocup n excusvtate antrenor care pregtesc
grupee de cop |unor. Prncpaa or sarcn este de a cuta n permanen n orce
stuae eemente taentate de a e anaza nsure prn prsma componenteor
modeuu de orentare seece na. Aceast operaune (de anaz) este vaab
pentru tehncen expermenta care tresc nc, cu convngerea c "ochometru" este ce
ma bun nstrument de aprecere. n con|unctura n care procesu de orentare funconeaz
contnuu, este necesar ca unte sportve nteresate n dentcarea taenteor sportve
(cubur, asoca, co sportve) s facteze seeca na prn uarea unor msur
organzatorce. A doua form de organzare a procesuu de seece na este cea
perodc. Sunt recomandate cteva peroade dstncte: a nceputu sfrtu vacane de
var, n tmpu vacane de arn (hoche, bandy) prmvar. Cu ate cuvnte, "concursu
de seece" nu trebue s se desfoare n anonmat, c trebue s capete aura unu
38
spectaco sportv bne organzat.
L/G/ PRO;NOIA CRETERII I A DEIVOLT@RII =IIICE
H.*.1. Sistemul De Cunotine 5eoretice =i Metodolo.ice Procesu de
dentcare a eementeor taentate a vrsta tmpure devne ecent dac agen
(nstructor, profesor, antrenor) care se ocup n mod efectv de aceast probem
dspun de cunotnee teoretce necesare expcr fenomeneor care se produc n decursu
peroade |uvene. Prognoza creter dezvotr zce este ma pun probab n
conde n care organsmu uman nc nu -a dezvut pe depn capactatea de
performan. n acest sens sugerm antrenoror ma pun expermenta soue de
rezovare a urmtoareor probeme: "2/ ntura confuza dntre procesu de cretere
procesu de dezvotare zc; &2/ cunoate, dentca departa|a partcuarte
determnate de motenrea eredtar, de vrst, de medu natura ndvduae; c2/
cunoate cee 8 eg ae creter dezvotr zce prncpaee eg care guverneaz
procesee de cretere dezvotare zc sunt: egea coreae dntre organsm medu;
egea unt nterdependene dntre organsm sstemee u; egea rtmuu de
cretere dezvotare zc; egea aternane creter dezvotr zce (godn); egea
determnr ontogenetce ogenetce a proporonat corporae. ontogeneza
presupune procesu de dezvotare ndvdua n pan organc, neuropshc pshosoca de
a natere pn a sfrtu ve, ar ogeneza presupune procesu de evoue a formeor
organce de a natere pn a sfrtu ve. egea antagonsmuu dntre excesu de
cretere de dezvotare zc. egea pubert. egea asmetre d2/ nsu-v conceptu
de purtate corpora. Purtatea corpora, structura consttua corpora precum
coreaa acestora cu performanee obnute n |ocure sportve sunt probeme care de au
fost cercetate, trebuesc reactuazate. Unee dntre aceste probeme sunt consemnate n
subcaptou urmtor.
H.*.2. Predispoziii Bavorizante Pentru Jocurile Sportive O anaz sumar a
sstemuu actua de seece sportv conduce a concuza c acesta este actut dn teste
care dentc cu prortate cate atetce ma pun pe cee udce, care
prognostcheaz nsure favorzante pentru practcarea |ocuror sportve. Practca a
conrmat c exst predspoz udce generae, comune pentru toate |ocure sportve.
Acestea capt de tmpuru o stare manfest nante de a supuse unu proces de
pregtre sstematc. n categora de predspoz sunt ncuse, n ordne, urmtoaree
nsur: vteza de acune; antcparea stuaor; coordonarea; gndrea operatv;
orentarea spre un anumt scop; actvzarea; concentrarea; mrrea atene; atena
dstrbutv.
Caracterul compensator al predispo ziiilor favorizante Lpsa unor apttudn
sau nveu sab de manfestare a atora nu trebue s conduc a excuderea canddatuu
dn concurs, dn dou motve anume: seeca na efectundu-se de foarte tmpuru,
nsure dentve ae canddatuu nu s -au consodat nc; nsure specce au un
caracter compensator. Uneor este ma ut s ucrez pentru o nsure compensatore dect
pentru ata care are o sab stare de manfestare. Sta#ilirea i ierar&izarea predispozi 1
iilor favorizante n urma efectur unu studu mnuos asupra |ocuror sportve
practcate n ara noastr am a|uns a concuza c mumea predspozor favorzante, au
un caracter unversa vaab. "valuarea predispoziiilor ludice. Msurarea aprecerea
predspozor favorzante pentru practcarea |ocuror sportve presupune utzarea
testeor obnute pentru dentcarea cator motrce, dezvotarea zc, capactatea
anaerob etc. care sunt ndeoseb arhcunoscute de to antrenor. Evauarea n cond de
teren devne mut ma dc atunc cnd ncercm s dentcm nsur strct partcuare
practcr |ocuu aa cum ar cee de natur pshomotnc, pshozoogc pshosoca.
7nstrumente de dia.noz% i pro.noz% a creterii i dezolt%rii (zice. Pentru a uura
actvtatea antrenoror care se ocup de seeca naa a copor recomandm
urmtoaree tehnc metode de prognoz5 1/ Cunoaterea curbei de cretere a staturii la
39
diferite v&rste. 8/ Diteza de cretere a subiecilor exprimat prin raportul numrului de
centrimetri crescui pe ani. 3/ Prognoza creterii staturii cu ajutorul gra!celor calculate "n
centrigrade #centile$. A/ Prognoza tipului corporal #robusteii$ cu ajutorul centilelor "n
perioada pubertii.
L/H/ SELEC<IA DUP@ 0ODELELE DE NIVEL =OR0ATIV
H.+.1. Selecia Sportiv% Seeca sportv propru-zs ncepe n momentu n care
subec (cop) adm prn seeca na sunt supu procesuu de nstrure sstematc
ndreptat spre nsurea cunotneor fundamentae care stau a baza practcr unu |oc
sportv (nerea) corespondente cu exgenee competonae a care au parte. n
decursu carere sportve marcat de cee dou momente (nceputu-sfrtu), nstrurea
seeca au un demers parae. Pe de o parte, nstrurea are drept scop nzestrarea
personat sportvuu cu no achz (capact, prceper, deprnder etc.) dn ce n ce
ma eevate, ar pe de at parte, seeca are drept scop pstrarea vaoror sau emnarea
stada a baastuu uman necompettv. Prn urmare, o seece tnc presupune
anaza rguroas a concordane care exst ntre exgenee de concurs totatatea
dsponbtor bo-psho-socae ae persoaneor supuse examnr. Procesu de seece
sportv opereaz n practc cu dou tpur de crter anume: crter medco-boogce;
crtere modeeor de nve formatv de perfoman.
H.+.2. Selecia Medico I Jiolo.ic% Crtere medco-boogce au fost bne puse a
punct de ctre medcna sportv. Seeca medco-boogc are drept scop dentcarea
taenteor prn prsma a 6 categor de crter, dup cum urmeaz: sanogenetc, genetc,
somatc, neuropshc, funcona bochmc . H.+.'. Selecia Dup% Modelele De :ivel
Bormativ =i De Performan% Modeee de nve formatv au drept scop stabrea unor
"baremur" de condut performana pentru ecare categore de vrst n parte. Seeca
pe modee formatve ncepe medat ce cop orenta ae pentru practcarea unu |oc
sportv ncep s se pregteasc sstematc. Ea const dn stabrea unor baremur de
condut performanta mnm ateptat pentru ecare categore de vrst n parte. @Grsta
cronolo.ic% i vGrsta #iolo.ic% Vrsta cronoogc (caendarstc) este vrsta care
aprecaz numru anor de a natere pn a un anumt moment a ve. Dac acest
moment nu corespunde cu data nater, atunc sportvu este repartzat n grupa nferoar
sau superoar n feu urmtor: dac are 12 an se repartzeaz n grupa de 12 an; dac
are 11 an 6 un sau 12 an 5 un 29 ze se repartzeaz n grupa de 12 an; dac
are 12 an 6 un se repartzeaz n grupa de 13 an. Aceast sstematzare cronoogc a
vrste este necesar doar ca ter de reguament , de asemenea, pentru dentcarea
unor ndvz supradota promovarea or n grupee superoare depregtre. Vrsta
boogc presupune aprecerea partcuartor ndvduae ae ecru sportv n parte sau
a ceor care se abat de a partcuarte de vrst generae. Aceast vrst consttue un
ndcator accesb foarte mportant pentru antrenor care poate medat apreca gradu de
maturzare a sportvuu. n aprecerea vrste boogce ntr n cacu o sere ntreag de
ndcator care sunt n genera apreca n cond de aborator. Aprecerea corect a
vrste boogce are o semncae mportant pentru antrenor. Performana presupune
dentcarea rezutateor sau a coteor vaorce normatve de comportament condut
atnse de sportv de echp n compete se exprm prntr-o sere de ndcator de
canttate, catate ecen. n esen, aceste atrbute ae performane se raporteaz a
componentee modeeor formatve dup cum umeaz: Cantitatea comportamentuu sau
condute este aprecat prn frecvena de utzare (pondere) a unor acun pe toat durata
mecuu n raport cu exgenee modeuu. Calitatea este aprecat n procenta|e, avera|e,
note, cacatve, corecttudnea acunor motrco-tactce etc. fa de exgenee modeuu
de nve sau de execue. "(ciena se refer a tre aspecte fundamentae ae progresuu:
dentcarea ecene sportvuu n |oc (ndepnrea sarcnor pe postur, puncte nscrse,
pase decsve, mng ctgate, mng perdute); ecen sau capactatea profesona a
antrenoruu de a- forma pe sportv (repede bne); capactatea sau vteza de nvare a
40
sportvor. n cadru acestor dmensun seeca pregtrea trebue prvte dup modeee
de nve formatv pe care e prezentm n contnuare: 0ODEL VI - cop 6-12 an (voe,
baschet, handba, fotba, rugby, hoche); 0ODEL V/ - |unor III (baschet, fotba, voe, tens
13-14 an; handba 12-14 an); 0ODEL IV - |unor II - cde; 0ODEL III -|unor (17-18
an); 0ODEL II - tneret 19-22 an (dvza B).
CAPITOLUL 1M 9 PLANI=ICAREA SAU PRO;RA0AREA ANTRENA0ENTULUI
1M/1/ ;ENERALIT@<I Pancarea sau programarea (n mba| cbernetc) pregtr
sportve nseamn, ma nt de toate, stabrea categoror de obectve nstruconae
eaonarea or pe ntervae de tmp bne determnate. Obectvee nstruconae nae se
stabesc prmee. Cu!o"%tere" o&iectivelor i!struc$io!"le presupune pe de o parte
aprecerea vaorc a comporta-mentuu performana (prn prsma unor ndcator
parametr), ar pe de at parte stabrea corect a connutuu programe de pregtre,
stratega de nstrure (metode, materae, m|oace), tmpu ddactc necesar rezovr
obectveor, crtere de evauare a rezutateor obnute. Cee 3 tpur de obectve
nstruconae capt semncaa unor ndcator de pan care trebue reaza a termenu
xat (na, ntermedar, operaona). Di#e!siu!ile c"!tit"tive ae pancr sunt redate
de: durata untor ccce de tmp, numru de ze de antrenament, de ore, de mnute, de
voumu goba de ucru, de formee organzatorce m|oacee de pregtre utzate.
Di#e!siu!ile c"lit"tive ae panuu sunt redate, n prmu rnd, de canttatea procesuu
de pregtre programat n a doea rnd de catatea propru-zs a procesuu de nstrure
sportv, care se bazeaz pe ecen nsrucona, economc (nancar), soca
(vaoarea sportv prodas pe pan soca) de ntegena profesona sau creatvtatea
nvestt de antrenor n desfurarea ntreb actvt.
1M/8/ TEORIA CURRICULU06ului Aceast teore recomand ca stabrea
connutuu conducer nstrur s se desfoare ntr-o maner mut ma raona mut
ma democratc. Teora currcuum-uu presupune ca ntreaga actvtate sportv
(antrenament, compet ate forme de pregtre) s se desfoare pe baza: documenteor
de pancare scrse, n care sunt preczate obectvee, metodee m|oacee de reazare a
or, precum tehnce de evauare (contro) ae acestor obectve; factoror care concur a
formarea une echpe compettve sau a factoror care au net n consderae o sere de
eemente ndcator dea, corespunztor nveuu de asprae a echpe sau |uctoror.
Sstemu de pancare ncude neaprat dou operaun de mare mportan metodc:
controu sau vercarea obectveor propuse (crter, teste, ndcator de pregtre |oc)
ntocmrea documentuu de evden a actvt desfurate dup pan cu a|utoru crua
putem consemna dferena dntre ndcator panca ce reaza. Pancarea nu trebue
confundat cu proectarea tnc (desgnu nstrucona). Ea se rezum numa a
msure m|oacee de reazare a panuu este o operaune subordonat proectr
tnce.
1M/3/ UNIT@<ILE CICLICE DE TI0P Ccure de pregtre concurs sunt, n genera,
determnate de: caendaru competora, sstemu competona, de treptee formatve pe
care trebue s e parcurg sportvu. n mod concret, denumrea dmensune
documenteor executve de pancare cu care se opereaz n practc sunt:
1K.'.1. Ciclul Boarte 9un. De $ntrenament care nsoete n mod obnut
proectee tnce de redresare a unu |oc sportv, const dn eaborarea unu pan de
perspectv ndeprtat, 8-12 an, care mpc 2-3 ccur ompce. Un astfe de pan
presupune parcurgerea ntegra mnuoas a trepteor (modeeor), formatve de a
seeca copor n grupee de pregtre, pn a dobndrea capact maxme de
performan.
1K.'.2. Ciclul lun. de antrenament durat% de 2/ ' %i ) ani!. Acest tp de ccu
presupune de|a exstena unu potena de performan a |uctoror (echpe), dar ae cror
rezerve n-au fost nc pe depn vaorcate sau se a n stadu n care nc ma pot
41
potenate. Acest tp de pan se eaboreaz pentru echpee tnere (|unor, tneret), sau de
perspectv medat. n structura unu astfe de pan ntr ma mute macroccur care se
nnuesc n decursu staguu de pregtre stabt (2-4 an).
1K.'.'. Macrociclul mc!. Un macroccu este actut n mod obnut dn tre
peroade dstncte: pregttoare, competona, tranze. Fecare dntre acestea au
obectve propr foarte bne preczate, care n esen redau fazee ccce de cretere a
nveuu de pregtre a capact de performan a forme sportve (ntrare-mennere-
ere). Peroada competona dene rou preponderent n xarea durate ceorate
peroade (pregttoare tranze).
1K.'.). Mezociclul Mzc! De Pre.%tire Ccure de mrme m|oce sunt actute
dn 3-6 mcroccur. n mod norma ee poart amprenta peroadeor de antrenament. Astfe:
perioada pregtitoare are 3 MZC (etape) - I angrenare-fundamentare: II - desvrrea; III -
de mennere (a nveuu de pregtre, a forme sportve); perioada competiional0 2-3
etape de |oc formeaz un MZC; perioada de tranziie0 1-3 etape (degrevare, odhn-
tratament, odhn-angrenare).
1K.'.*. Microciclurile 1M/3/G/1/ 0icrociclurile lu!,i sunt ansambur de ma mute
ec (5-9) a cror raune este aternarea efortuu cu refacerea, astfe nct sportvu s
evte n permanen starea de obosea cronc (zc sau/ pshc n conde depuner
unu voum mare de munc).
1M/3/G/8/ 0icrociclurile scurte sunt ansambur de 3-4 antrenamente cu obectve
dferte - rezovate sstematc (ntr-o anumt ordne, n 2-3 ze).
1K.'.+. 9ecia De $ntrenament (edn de antrenament) poate tratat ca
unitate de timp didactic de sne stttoare cu obectve sarcn operaonae bne dente
ca untate ccc durn (2-3 antrenamente pe z cu obectve operaonae dferte); ca
parte consttutv a unu r de ec cu aceea tem, dar cu obectve sarcn dferte; ca
untate consttutv a unu mcroccu care se repet constant znc, dn 2 n 2 ze dn 3 n
3 ze. Structura secvenee ecor rmn n oarecare msur neschmbate pn cnd
obectvee nstruconae sunt rezovate.
1K.'.-. $ntrenamentul 7ndividual este determnat de o mume de factor care
conduc a creterea capab de performan a |uctoror a echpe.
1K.'.F. $utoantrenamentul ca actvtate autotec (propra persoan devne
obect obectv nstrucona) ndreptat spre autodeprea propror performane sau
pentru atngerea ceor ma na ndcator a capact de performan.
1M/A/ 0ETODICA ELACOR@RII DOCU0ENTELOR DE PLANI=ICARE
1K.).1. Planul de perspectiv% pe 2/'/) ani Panure de perspectv se ntocmesc
pentru dobndrea treptat a capact maxme de performan, a nate mestr sportve,
ctgarea experene competonae .a.m.d. ntr-o peroad ung de tmp. Dmensune
panuror de perspectv sunt cacuate de obce n funce de cea ma mportant
compete dn ume - |ocure Ompce. Dar ntr-un ccu ompc (4 an) au oc ate
compet mportante, aa cum sunt Camponatee Mondae, Camponatee Contnentae
(echpe naonae de cub) etc. Aceste compet marcheaz cu exacttate durata
panuror de perspectv care pot de 2, 3, 4, 5, 6, 8 an. n eaborarea panuror de
perspectv se au n vedere: dsponbte manfeste ae sportvor (de pecare), resursee
necesare (umane, materae, nancare, nformaonae, tmp) ae obner capact de
performan ateptate, cunoaterea tendneor de dezvotare a |ocuu, prognoza dnamc
de cretere a achzor nstructonae etc. Un pan de perspectv orct de bne ar e
ntocmt, rmne o utope (uze) dac nu- subvenonat de categore de resurse ma sus
amntte. Panu de perspectv se eaboreaz pentru ecare sportv n parte. Acest pan
se apc n parae cu ce de pregtre a echpe. Prmu desvrete pe a doea (pentru
echp). Panu de perspectv nu nseamn nsumarea panuror anuae (curente)
prestabte, c modcarea permanent a acestora n vederea atnger obectveor nae
propuse. Panu de perspectv eaborat pentru o echp de performan va cuprnde
42
urmtoaree eemente: 1/ Obectvee nae ae modeuu de |oc de nstrure
preconzate spre a reazate dup 4 an, precum obectvee ntermedare reazate
stada n ecare sezon (an) de pregtre n parte. 8// Stabilirea competiiilor de importan
major n care trebue s conrmm cee tre categor de obectve pancate
(comportament, performan, concepe). 3/ 9esurse (umane, nancare, materae,
nformaonae) strct necesare pentru organzarea, conducerea controu ecent a ntreg
actvt de nstrure de concurs. A/ Stabilirea structurii planului i coninutului
programului de instruire "n ceea ce privete0 Stabrea macroccuror repartzarea
connutuu propru-zs a nstrur pentru ecare n parte. Stabrea ncrctur de
antrenament (voum, ntenstate, compextate) pentru ecare sezon n parte. G/ Stabilirea
strategiei de instruire (metode, materae ddactce, aparate de antrenament, exerc) a
formeor de desfurare a pregtr. H/ (valuarea% controlul i evidena stadial (pe
sezoane) a rezutateor obnute n vederea corectr permanente a panuu de perspectv
reazat.
1K.).2. Planul 7ndivdual De Perspectiv% n |ocure sportve coectve, dobndrea
capact maxme de perfoman nu poate reazat numa prn antrenamente coectve.
n |ocure sportve ndvduae, ecare sportv trebue s ab un pan de perspectv
persona. Acest pan este o conde fr de care nu se obn rezutate de performan.
1K.).'. Planul $nual De Pre.%tire Acest pan se ntocmete pentru ecare sezon de
pregtre pentru toate eaoanee formatve de performan. E este e o parte
ntegratv a panuu de perspectv, e un pan curent care se ntocmete a ecare sfrt
de sezon. nante de eaborarea propru-zs a panuu anua, antrenoru trebue s se
nformeze s efectueze o sere de demersur preaabe, cum ar : s anazeze cu
mnuoztate ntreaga actvtate desfurat n sezonu precedent.
St"&ilire" rel"$iei o&iectiv6co!$i!ut pro,r"#6secve!t" ciclic de "!tre!"#e!t
1#"cro6#e*o6#icrociclu6"!tre!"#e!t2 O pancare corect se reazeaz pe traseu de
ma sus, cu urmtoaree preczr: O&iectivele 4!"le 1O=/2 - sunt echvaente cu
obectvee de rangu I care trebue reazate a sfrtu sezonuu. Prn OF. preczm dou
aspecte dstncte: "2 general - abstract: exempe: ctgarea medae.... ocuparea ocuu....
promovarea n.... cacarea a ...; &2 concret0 comportamentu performana exprmat prn
parametr prospectv de |oc. O&iectivele i!ter#edi"re 1OI/2 sau obectve de rangu II sunt
echvaente cu nate ecru MC - Macroccu n parte, "drum" spre reazarea OF, ae
sfrtuu de sezon, dup tur, dup retur, n turneu na. Obectvee ntermedare sunt
concasate (desfcute) rezovate prn anumte secvene de nstrure sau mezoccur
specce peroadeor de antrenament. O&iectivele oper"$io!"le 1O/Op/2 sau obectvee
de rangu III sunt obectve de ucru propru-zse reazate n cadru ecru antrenament n
parte, a ruu de ec, mcroccuror de antrenament. Aceste obectve aconeaz n
profunzmea procesuu de nstrure, pn a cee ma mc secvene ddactce sau pn se
a|unge a ndepnrea sarcnor ddactce: nvat, nsut, educat, dezvotat. Stabrea
reae obectve-program-ccu este o probem metodoogc care condoneaz uteror
efectuarea corect a ceorate operaun.
Pro,r"#"re" '!crcturii co#peti$io!"le %i de "!tre!"#e!t/ ?!crctur"
co#peti$io!"l este n mare msur "de|a programat" de caendaru competona
ntern nternaona, precum de sstemu de dsputare a |ocuror. Aceste dou
documente programeaz oca ncrctura competona a care, echpa partcp
"obgatoru", n decursu sezonuu. Dar a aceast ncrctur oca (numru tota de
mecur ocae) se ma adaug |ocure de vercare (test), |ocure pregttoare pentru
compete ma|ore. |ocure amcae, demonstratve etc. care aparn att ncrctur de
pregtre (vez pregtrea prn |oc), ct ncrctur competonae.
Pro,r"#"re" '!crcturii de "!tre!"#e!t se face n concordan cu ncrctura
competona. Nu trebue s utm ncodat c ns ncrctura competona face parte
dn ncrctura de antrenament, deoarece competa este ce ma eevat m|oc de
43
pregtre.
Programarea ncrctur de antrenament este o operaune mgoas n acea tmp
cere dn partea antrenoruu mute cunotne profesonae. n efectuata programr este
excus cu desvrre mprovzaa. n ocu e trebue s apar precza rgoarea
programr tnce care nseamn: capactatea de cuprndere, cunoatere ptrundere a
structur |ocuu a procesuu de nstrure; capactatea de creae n provocarea
fenomeneor cauz care s produc fenomenee efect; capactatea de predce a
evenmenteor fenomeneor; cunoaterea nterpretarea |ust a prncpor de
antrenament, a reguor de determnare a structur ccuror ecor de antrenament;
cunoaterea profund a egor creter dezvotr zce; cunoaterea fenomeneor a
proce-seor zoogce, bomecance, bochmce, pshce, socae, pshosocae care se produc
n organsm provocarea (apcarea) unor stmu optm men s e ameoreze contnuu;
cunotne fundamentae ae nstrur programate programr cbernetce.
1K.).). Planul De Pre.%tire Pe "tap% Mezociclu! Cea ma sgur ma smp cae
de transpunere n practc a panuu anua este extragerea (succesv) a ecre etape a
peroadeor de antrenament (pregttoare, competona de tranze) cu obectvee
ntermedare (semoperaonae) de|a preczate precum pregtrea unu scenaru ddactc
care a natere sub semnu pancr operaonae ae detaor (mezoccu-mcroccu-r
de ec-ece-secven de ece). Panu de etap are urmtoaree eemente dstncte:
ocazarea etape; obectvee nstruconae semoperaonae; programarea pregtr;
reuarea obectveor nstruconae; tmpu ddactc afectat; evauarea ndepnr
obectveor. Panu de etap permte stabrea secveneor ddactce subordonate (de
nfrastructur): tpure de mcroccur, ru de ec, eca de antrenament care au fost
preczate n subcaptoee anteroare.
1K.).*. Sta#ilirea Structurii Microciclurilor =i Pro.ramarea Dinamicii "eortului
Structura unu mcroccu ung - asambeaz 5-9 teme, obectve sarcn nstruconae pe
parcursu a 4 (rareor 5) ze de antrenament. Aceste mcroccur au n structur ce pun un
ccu durn de 3 antrenamente (n mod obnut dou) dup formua 3-3-2-1 - (9
antrenamente): (8 antrenamente): 2-2-2-1 -(7 antrenamente) efectuate n 4 ze. :ot%C cee 3
mcroccur succesve ung formeaz un mezoccu. Cee 9 antrenamente (A1-A9) formeaz
un mcroccu de antrenament pe care antrenoru programeaz spre a reuat de attea
or pn cnd e consder c obectvee de antrenament au fost reazate. Fecare tem
(obectv, sarcn) ddactc prortar este cupat cu at tem sau obectv nstrucona.
Ce-a de a doua tem (A2) face parte, e dn grupa obectveor de ameorare permanent
(exempu: precza aruncror/uturor/a poart sau a co), e dn grupa obectveor
nstruconae care vzeaz corectarea unor deprnder gret nsute, e emnarea unor
carene de pregtre. Structur" u!ui #icrociclu scurt de pre,tire Acest mcroccu
preconzeaz efectuarea unu ansambu de 3-5 antrenamente n 2-3 ze. Durata
antrenamentuu (cea. 90-120 mn), dar cu ntenst foarte mar (ma tare ca n mec) va
rezova 3-5 teme (obectve, sarcn) nstruconae strns egate de modeu de |oc. Ce ma
concudent exempu de mcroccu scurt de pregtre este acea n care sunt programate 3
antrenamente n 2 ze de pregtre. Pro,r"#"re" di!"#icii eortului '! dierite tipuri
de #icrocicluri/ Pentru programarea corect a dnamc efortuu n decursu macroccuror
mezoccuror de pregtre un ro mportant |oac tipurile de #icrocicluri care au a
baz o sere de le,i sau pri!cipii (zoogce, pshoogce, ddactce etc.) foarte bne
preczate n ceea ce prvete apcarea stmuor optm de pregtre. Aceste eg prncp
trebue foarte bne cunoscute ma aes n ceea ce prvete apcarea armonzarea
parametror canttatv catatv a dnamc efortuu (voum, ntenstate, compextate).
1M/G/ PLANUL SAU CONSPECTUL LEC<IEI DE ANTRENA0ENT Leca de
antrenament este forma organzatorc cu cea ma mare frecven de utzare n pregtrea
sportvor. Succesu (rezutatee) unu antrenor este n mare msur egat de neepcunea
metcuoztatea cu care pregtete dnante conspectu sau panu ece de
44
antrenament. Pregtrea unor astfe de panur este tot att de mportant pentru
antrenaor care ucreaz a nve formatv (cop, |unor), ct pentru ce care pregtesc
echpee de nat performan. n eaborarea panuu de ece, ca n reazarea ece
propru-zse este necesar s nem seama de urmtoaree cerne fundamentae: s ab
tem (subect) ddactc preuat dn programa de nstrure a echpe (|uctoruu); s ab
obectv (scop) nstrucona (preuat dn tem) exprmat prn aspecte comportamentae
normatve (vez eca de antrenament); s ab sarcn ddactce exprmate n mod obnut
prn verbee: a nva, a perfecona, a educa, a dezvota, a ameora; s menoneze
materaee ddactce necesare: de predare, de msurare, nregstrare-redare, de
nvestgae tnc, aparate materae de antrenament; s preczeze ocu de
desfurare; s preczeze tmpu ddactc afectat ecru obectv de pregtre precum; s
asgure transferu (ce s-a renut dn eca precedent) retena (no "ancore" pentru
obectvee urmtoruu antrenament); s asgure feed-back-u; s ncud n na (dup
partea de ncheere a ece) durata connutu programuu de refacere a organsmuu
dup efort. Panu unu antrenament este, regzarea antcpat a unu scenaru ddactc pe
care- apcm n practc "sub semnu rgor", a ndepnr obectveor operaonae
concrete. Acest pan devne un nstrument de ucru precs (concret) ecent pentru
emnarea hazarduu sau mprovzae dn procesu de nstrure. Panu de antrenament
trebue cu strctee respectat. Este recomandab s foosm exerc de durat scurt. 10-
15 mnute nu ma mut, deoarece dup aceast peroad de tmp ucru devne ma
monoton nu se bucur de aceea partcpare dn partea sportvor. Preungrea acestor
peroade se face rareor, dar numa ca "pedeaps" anunat n preaab efectur
exercuu. Sportv se vor strdu dn toate putere s evte asemenea "pedepse".
"Pedeapsa" capt caracter coectv (soca) n sensu c "to" |uctor se strduesc s o
evte n asemenea momente. Programee specae de ndvduazare coectv
ndvduazare sunt eaborate n scopur ddactce bne preczate. Ee constau dntr-un set
de exerc (m|oace) anume seeconate apcate sstematc pe care ntreaga echp e
exerseaz, to |uctor de pe acea post, to |uctor de pe postur care ntr n
coaborare sau numa "un" |uctor dn echp.
1M/H/ EVIDEN<A ACTIVIT@<II PLANI=ICATE Pancarea este o operae ncompet
dac nu urmrm cu atene raportu dntre ndcator panca ce reaza. Aceast
operaune se reazeaz cu a|utoru unu "document de evden" n care se consemneaz
sstematc toate actvte propuse spre a reazate n panu anua. La prma vedere s-ar
prea c este vorba doar de consemnarea cantt de munc depus n decursu unu an
de pregtre, uteror ns. vom observa c acest document scoate n evden ate
aspecte ae actvt depuse, ma aes n ceea ce prvete ponderea componenteor de
antrenament, evoua forme sportve, dnamca efortuu etc. n penutma cooan dn
dreapta ("Actvt pancate/reazate") avem n fa "sumaru" ntreg actvt - ban
care va sen, fr ndoa, a eaborarea panuu de pregtre pentru urmtoru sezon.
Acest document de evden, dac este corect oportun ntocmt (medat dup termnarea
une anumte etape), devne un nstrument de orentare corect a procesuu de pregtre.
CAPITOLUL 11 9 E=ORTUL I RE=ACEREA
11/ 1/ PRECII@RI TER0INOLO;ICE EFORTUL este rezutatu mutpeor soctr
(muscuare, cardorcsprator, endocrn - metaboce, pshce) a care este supus organsmu
uman (omu) n tmpu prestr unor actvt de natur dfert. Capactatea de efort este
o enttate dmensona care dfer de a un ndvd a atu, nd dependent n mare
msur de motenrea genetc, de apttudne naturae de conda zc asmat prn
antrenamente (munc). Capactatea maxm de efort este rareor pe depn soctat.
Astfe, n reaa: soctare (munc, actvtate) - capactatea maxm de efort se nstaureaz
urmtoaree raportur procentuae: Dec, organsmu uman ucreaz ntotdeauna cu
oarecare "econome" pstrnd n permanen o rezerv (genetc) dsponb spre a
45
vaorcat numa dac este necesar. n toate momentee desfurr efortuu, sstemee
funconae ae organsmuu aconeaz snerge se autoregeaz n urma soctror
(exctaor) apcate n vederea optmzr randamentuu sportv. Reace organsmuu a
efort sunt mpementate n dnamca efortuu. Ee trebue cunoscute de antrenor dn tre
motve anume: gsrea unu mba| comun cu medcu pshoogu echpe, vaorcarea
depn a nformaor (dateor) furnzate de medcna sportv apcarea or ecent n
practc. Medcna sportv sstematzeaz reace organsmuu a efort dup 3 crter
fundamentae: zoogce (I). bochmce (II) pshce (III). N"tur" solicitrilor Soctre
a care este supus organsmu sportvuu sunt, n genera, strns egate de procesee
metaboce de eberare a energe care se produc sub mperu aportuu de oxgen, precum
a reexuu de autoregare a ceorate ssteme funconae (resprator, cardovascuar).
Dn acest punct de vedere, soctre sunt astfe sstematzate: Soctr aerobe - n care
nevoe de O
2
sunt acoperte n tmpu desfurr efortuu. Soctr anaerobe - n care
efortu se desfoar n conde une dator de oxgen (datore "acopert" aba dup
termnarea efortuu). Soctr mxte - n care momentee de soctare aerob sunt
ntercaate cu momente (ma ung sau ma scurte) de soctare ntens anaerob.
Soctre de natur mxt sunt specce |ocuror sportve, ntre care unee (hocheu pe
ghea, baschetu, handbau, poo) sunt predomnant anaerobe, drept pentru care se
procedeaz a schmbarea permanent a |uctoror sau char a ntreg forma dn teren:
atee au ca domnant soctre aerobe anaerob-actacde (fotbau, tensu,
badmntonu), ar unee sunt de pur soctare aerob (gofu, bardu a), dar care soct
dn pn capactatea pshc.
5ipuri de efort i resurse de ener.ie Eort de "!dur"!$: poate efectuat foarte
mut tmp, de a cteva mnute pn a cteva ze (crchet, bard etc). Factoru pshc
(nervos) este prmu care oprete contnuarea acestu efort, apo ce muscuar. Sursa de
energe n acest tp de efort este gcoza aerob, ar pe msur ce efortu se preungete,
ntervne poza; substanee energetce de baz; pdee, trgcerdee. Eort de
re*iste!$: orce tp de soctare maxm poate susnut de organsm tmp de 60 sec. n
aceast peroad organsmu nu are tmp s- procure oxgenu necesar arder acduu
actc care se acumueaz n organsm. Practc, n aceast peroad, energa este furnzat
de procesee nterne fr de aport de oxgen (anaerob). Un anumt tmp (pn a 10-15 sec,
dup un autor 60 sec, sprntur, hatere, srtur) energa este furnzat de ATP (Adenozn
trfosfat) CP (creatnfosfat), ar apo prn gcoza anaerob care st a baza efortuu de
rezsten. Toate aceste aspecte sunt ustrate n schema aturat. Eort o"rte scurt:
pn a 10 sec., specc fore pure, vteze pure, a reae dntre acestea (V+F; F+V), a
reae acestea cu ate cat motrce (exempu: V+F + ndemnare) sau procedee
tehnce n regm de cat motrce (ptrundere n drbng cu for vtez). Furnzoru de
energe n eforture scurte este creatn fosfatu (CP) adnozn trfosfat (ATP). Eorturile
de scurt dur"t e ntnm n sprntur pn a 80 m (bere-demarca|e-ptrunder; cu
mnge-drbng-pase-nazr: srtur, upt corpora, transmterea paseor, utu sau
aruncre a poart-co, acun tactce ndvduae executate rapd etc.).
11/8/ DINA0ICA E=ORTULUI ?N JOCURILE SPORTIVE Raportu permanent vaab
dntre parametr voumuu, ntenst compext soctror (zce, zoogce,
pshce tchnco-tactce etc) prestate de sportv pe parcursu unor peroade ma scurte sau
ma ung de pregtre sau |oc denete dnamca efortuu. Componentee fundamentae
ae dnamc efortuu sunt: voumu, ntenstatea compextatea.
11.2.1. @olumul "fortului #D.(.$ - dimensiuni comensurabile: Voumu efortuu (VE)
este enttatea care desemneaz o sere de ndcator canttatv a tuturor tpuror de
soctare a care este supus organsmu sportv.
11.2.2. 7ntensitatea "fortului 7.".! Este un ndcator snonm cu puterea (dn
zc) care nseamn "canttatea de ucru mecanc efectuat n untatea de tmp: LM/T.
avnd ca unt de msurare Kgmf sec. WATT. " n practca de antrenament este foarte
46
mportant s apcm stimuli de intensitate optim sau potrivit pentru rezovarea unu
obectv nstrucona, s controm (msurm) cu ce ntenstate ucreaz sportvu
bnenees, s dr|m ntenstatea soctror n cadru tuturor formeor organzatorce de
pregtre a sportvor.
11.2.'. CompleDitatea "fortului n |ocure sportve, compextatea efortuu este
cea ma mportant component a dnamc efortuu, deoarece ea se aprope ce ma mut
de connutu orgnauu (modeu efortuu propru-zs). Connutu compex a acunor de
|oc provoac soctr de natur dfert cu ndcator dfer (de voum, ntenstate,
denstate) care angreneaz snerge dar dferenat, aparatu ocomotor sstemee
funconae ae organsmuu. Aceast asocere de soctr contureaz compextatea
efortuu. Compextatea efortuu este prncpaa component a capact de performan
susceptb anaoge moder. A|ungnd a concuza c n |ocure sportve
compextatea efortuu este determnat de reae dntre urmtoaree tpur de soctr:
solicitri de natur complex% provocate de aparatul locomotorK solicitri statice ae
muscuatur, provocate de mennerea poze fundamentae; solicitri !zice provocate de
conexiunile dintre componentele modelului de joc; solicitri psiice determnate de carac-
terstce |ocuu provocate de stre de concurs; solicitri de natur intelectual;
solicitri de natur volitiv: capactatea de mobzare, motvaa persona, nvngerea
stror de obosea; solicitri afective: mza rezutatu mecuu, vaoarea adversaruu,
ncrederea n sne n vaoarea adversaror; solicitri psiosociale: aderena a pubc,
amban de concurs, reae cu partener, sprtu de echp, personatatea echpe a
deruu. Compextatea efortuu este strns egat de structura motrc a |ocuu (esena)
de factor care provoac dferte tpur de soctare povaent a organsmuu. n acest
context, voumu ntenstatea efortuu devn eemente de regare a dnamc efortuu.
11.2.). Metode De Conducere Controlat% $ Dinamicii "fortului Ln
$ntrenament Conducerea controat a dnamc efortuu ncepe cu anaza graduu de
compextate a structur motrce a |ocuu, care, de fapt, provoac dferte tpur de
soctare a organsmuu sportvuu. Apo se dentc voumu ntenstatea acestor
soctr. Pe baza acestor operaun s-au stabt dferte scr de aprecere a exercor
metodeor utzate, a ecor de pregtre a echpeor. Astfe, s-a a|uns n stadu
m|oaceor, metodeor antrenamenteor standardzate. n genera, tehnce de evauare a
D.E. au fost extrapoate dn ate dscpne sportve (atetsm, hatere, not) adaptate
|ocuror sportve. 1/ Aetoda .,;E)SP((D (vteza de vorbre) cu soctr de sub 50-60 % dn
Intenstatea Maxm care preconzeaz executarea unor exerc foarte uoare (|oggng,
stretchng etc.) astfe nct 2 sau ma mu |uctor s poat purta o dscue fr s poat
deran|a de resprae (nevoe de O
2
). 8/ Aetoda determinrii "ncrcturii de
antrenament const dn aprecerea prn puncte (de a 7 a 19) a 6 tpur de antrenamente
(A-A6). 3/ Aetoda exerciiilor standardizate, presupune cunoaterea preaab a mrm
soctr ecru m|oc (exercu) de pregtre n parte raportat a un anumt stadu (nve)
de pregtre a sportvuu. A/ Aetoda creterii indicelui de intensitate presupune
cunoaterea structur motrce a exercuu (compext) a recorduu persona (RP)
reazat de ecare sportv n parte. Ea se foosete cu preponderen n pregtrea zc a
sportvor, dar dac gsm exerc care s ndepneasc cee 2 cond de anaoge
(structur recordu) putem s e foosm cu succes pentru pregtrea tehnco-tactc a
echpe. Avnd toate aceste nstrumente de conducere controat a dnamc efortuu vom
reu s eaborm corect documentee de pancare o dr|are ecent a procesuu de
nstrure.
11.'.1. Bactori Dinamizatori Dn noanu de factor care dnamzeaz, creterea
contnu a capact de efort, consderm c ce ma mportan sunt: "2 Pregtrea
boogc pentru susnerea efortuu de antrenament. Pregtrea boogc pentru efort a
devent de curnd o component dstnct a antrenamentuu sportv. Ea foosete o gam
arg de m|oace naturae artcae cu efect ergotrop-stmuatv pentru potenau
47
funcona a organsmuu supus unor soctr sstematce n antrenament concurs. &2
Programarea antcpat conducerea controat a dnamc efortuu. c2 Respectarea
rguroas a fazeor ccce de propagare a efortuu refacere a scar mcro
macrostructura a proceseor de pregtre |oc. Fazee de propagare a efortuu sunt: B1 -
pregtrea, angrenarea (ntrarea) n efort; =8 -apcarea efortuu optm; =3 - aprecerea
consecneor efortuu apcat pregtrea organsmuu pentru un nou efort. Fecare faz
n parte are obectve, sarcn, connut o stratege nstrucona (metode, m|oace,
forme organzatorce, prncp eg) propr. ns garana creter contnue a capact
de efort este dat numa de puternca conexune dntre aceste faze.
11/3/8/ Pre.%tirea or.anismului pentru efort. ,peraiuni fundamentale
I/ ?!cl*ire" 1pre,tire" or,"!is#ului pe!tru eort2.
De(niieC ansambu de msur opera preparator stabte de antrenor (medc)
utzate de |uctor nantea prestr unu anumt tp de efort n scopu nstar str
optme de ucru a organsmuu, rezovr obectveor nstruconae stabte, mobzr
dsponbtor boogce de performan a prentmpnr evenmenteor nepcute
cum ar : traumatsmee, stressure, stre de nhbe. Ce ma mportant aspect a
nczr este obnerea str optme de funconatate a organsmuu n vederea
mobzr depne a dsponbtor boogce de performan. Ca secven ddactc
dstnct, nczrea se efectueaz: a! 1 0nainte i 0n timpul de desf%urare al unui
meci. Fnclzirea pasiv ncepe nc dn vestar. Ea const dn apcarea unor manevre de
masa| tonant, gmnastc terapeutc (exerc pasve pentru traumatsmee ma vech),
utzarea unguenteor, bor cade (pentru mn abee pcoareor), duure cade,
procedure datermce a., dup care se apc banda|ee necesare pentru stabtatea
artcuaor puternc soctate. nczrea pasv are un caracter strct ndvdua. Connutu
durata acestea sunt stabte supravegheate de medc apcate de personau
medca a|uttor (asstentu medca, maseur, knetoterapt, farmact. Fnclzirea pasiv
are efecte benece asupra crcuae sangune perferce (vasodatarea cutanat),
exctabt SNC care facteaz creterea vteze de reace execue, sensbzr
receptoror senzora fusuror muscuare, regarea stror pshce nante de mec.
Durata0 crca 3-10 mn; n cazur specae peste 10 mn. ;imite0 nu asgur nczrea
ntreguu organsm, nu reazeaz conexunea optm dntre funce organce, nu
pregtete actee motrce specce |ocuu. Fnclzirea activ are drept scop atngerea
praguu optm de temperatur corpora (muscuar, osteo-artcuar, a organeor nterne)
n vederea vaorcr depne a dsponbtor de performan exstente. nczrea
actv se reazeaz cu a|utoru urmtoareor grupe de m|oace: 1/ Exerc de stretchng
pasv utzate pentru ameorarea supee (eastct) muscuar-gamentare a
mobt artcuare. 8/ Exerc de pregtre a eementeor de mcare n teren (atac-
aprare).3/ Exerc de pregtre a procedeeor tehnce acunor tactce cu mngea.
nczrea trebue condus supravegheat de antrenor. Fnclzirea mental se reazeaz
antcpat strbate (dubeaz) ceeate tpur de nczre prezentate anteror (pasv
actv). Prn nczrea menta sportvu autorepreznt magnea desfurr |ocuu, a
acunor decsve pe care e va ntreprnde, sarcne pe care trebue s e ndepneasc.
nczrea dn tmpu desfurr mecuu este mportant ma aes a |ocure sportve n
care este perms schmbarea permanent a |uctoror dn teren (hoche, baschet, voe,
handba, fotba). n mod concret este vorba de nczrea |uctoror de rezerv (nocutor)
efectuat nantea ntrr or n teren, ntnm stua n care char |uctor nocu
contnu s se nczeasc pe margnea terenuu pentru a menne organsmu n stare
optm de concurs. Apo, connutu nczr dn tmpu pauze rmne mportant pentru o
comportare bun a sportvor n cea de a doua reprz. #! 0nc%lzirea 0nainte i 0n
timpul desf%ur%rii leciei de antrenament. nczrea este o secven ddactc
dstnct ndspensab a ece de antrenament. n esen, aceast nczre are drept
scop nstaarea str optme de ucru a organsmuu n stare s facteze reazarea
48
obectveor operaonae ae ece de antrenament. Formue de reazare a acestu tp de
nczre sunt: nczrea pasv, dentc cu cea dnantea mecuu. nczrea actv, care
cuprnde urmtoaree grupe de exerc: 12 Stretchng (statc-dnamc) sau exerc
extrapoate dn atetsm, gmnastc etc. adaptate speccuu |ocuu sportv. 82 Exerc
care pregtesc organsmu sportvuu pentru rezovarea sarcnor ddactce (nvare,
perfeconare, dezvotare, educare) prevzute de prmu obectv nstrucona ae ece de
antrenament. II/ 0icrociclurile s"u #e*ociclul de "!,re!"re '! eort La scar
macrostructura a desfurr procesuu de pregatre, faza de ntrare n efort (FI) este
souonat cu a|utoru mcroccuror sau mezoccuror de angrenare n efort. Astfe dup
ntreruperea temporar a procesuu de pregtre (concedu de odhn. mbonvr,
traumatsme, surmenr) organsmu |uctoror va angrenat treptat n efort pn cnd
toate sstemee funconae se nscru pe coordonate optme de ucru.
11.'.'. $plic%rea "fortului Minim B
2
! III/ 0odelul %i #odel"re" eortului/
0odelul eortului Componentee acestu mode sunt exprmate cu a|utoru cfreor
(parametr) care consttue |aoanee pe baza crora dr|m dnamca efortuu n
antrenament. Construrea modeeor de efort se reaazeaz cu a|utoru aparatur
eectronce-teemetrce-audo-vzuae de teren. Asemenea modee sunt eaborate pentru
ecare |oc sportv n parte sau char pentru ecare echp (|uctor) n parte, deoarece nu
putem antrena o formae sab pregtt (de categore nferoar) foosnd parametr
standardza stab pentru echpee de nat performan. 0odel"re" eortului
Operaunea de modeare a efortuu (sau a ator componente dstncte ae modeuu de
|oc) presupune: 1. Cunoaterea structur motrce a |ocuu care provoac att soctr de
natur dfert (zoogc, pshoogc, soca, bochmc, tehnc-tactc, bomecanc), ct
vaor dferte de voum, ntenstate compextate. 8/ Cunoaterea exact a parametror
de soctare (natur vaoare) a modeeor de |oc de nve formatv-performana. 3/
Cunoaterea sstemuu de desfurare a compete dup care se vor modea
mcroccure mezoccure specce peroade precompetonae competonae.
Modearea efortuu n eca de antrenament presupune o sere de cerne prntre care cee
ma mportante sunt: operarea permanent cu stmu optm, sngur n stare s reazeze
efectee scontate; operarea cu parametr modeuu de efort a echpe propr, sngur n
stare s sugereze stmu optm pentru |uctor pe care- antrenm.
11.'.). $precierea "fectelor =i Pre.%tirea ,r.anismului Pentru Susinerea
8nui :ou "fort B
'
! IV/ O&ose"l" n urma prestr unor efortur de dferte tpur,
ntenst voum, apare n mod resc fenomenu de obosea zc pshc a
organsmuu. Oboseaa atnge urmtoaree stad de manfestare: Norma sau necesar
care se nstaeaz dup ecare ece de antrenament. Oboseaa acut se manfest n
urmtoaree stad: 'boseala acut central se manfest a nveu SNC. Ea se manfest
prntr-o sere de smptome pshomotrce aa cum ar : dmnuarea precze coordonr
acteor motrce; deregr ae percepor optce, spaae temporare; scderea capact
de concentrare a atene a gndr; scderea vteze de reace execue, a funce de
feed-back. 'boseala acut periferic este produs de suprasoctarea unor grupe
muscuare (febr muscuar), a soctr muscuatur neantrenate pentru prestarea unor
efortur dferte de ce cu care suntem acomoda sau angrenarea unor grupe muscuare
neobnute cu un anumt tp de actvtate corpora. Oboseaa cronc sau de supra-
antrenament nsumeaz efectee negatve ae ceorate stad de obosea. Oboseaa
pshc (observab neobservab, rea sau magnar) nu numa c dmnueaz
capactatea de performan, dar anun c urmeaz un decn categorc a acestea tnznd
s capete nuanee fenomeneor patoogce greu tratabe. V/ Rep"usul s"u odi7!"
Organsmu obost are nevoe de un rgaz strct necesar pentru revenrea ndcatoror
tuturor sstemeor soctate a vaore normae de repaus. n mede, dup 4 ore de repaus,
to ndcator revn a vaore de repaus sau optme pentru apcarea urmtoareor
soctr. Ma greu revn a norma ndcator neuroendocrno-hormona enzmatc (1-2
49
ze) pentru care, n cond de teren, nu avem prea mute teste de dentcare obectv.
Caracteru fazc a acestor fenomene ne obg s stabm peroada optm de odn
necesar pentru a reven cu urmtoru efort n faza de supra-compensae sau de
suprarefacere a organsmuu care asgur dobndrea unor dsponbt supmentare de
adaptare. Fenomenee de refacere se produc n mod resc - pe cae natura sau/ pe cae
artca - prn ntervena dn afar. n atare stuae, dstngem dou tpur de odhn:
odhna pasv odhna actv. 'dina pasiv nseamn ntervau de tmp necesar
refacer organsmuu pe cae natura. Odhna pasv este natura propune utzarea
m|oaceor de refacere natura, ar odhna actv presupune schmbarea domnante de
efort mpementarea formeor de refacere dr|at. VI/ Re"cere" !"tur"l %i diri("t
Refacerea este un proces de regenerare a organsmuu supus ntens, repetat contnuu
unor efortur susnute. Ea are drept scop nturarea stror de obosea readucerea
potenauu bomotrc pshc a organsmuu afectat de efortu acut dn antrenament
concurs, a vaore bazae sau a un nve ma rdcat n faza de supracompensare a
sstemeor soctate. Obectvu refacer nu- putem mta numa a acune de reabtare
ntegra a potenauu de efort a sportvor, c e este dubat de efectu
supracompensae sau suprarefacer - snguree fenomene care asgur dobndrea
supmentuu de adaptare conda perfeconr motrce. Refacerea este n prmu rnd
un fenomen natura, spontan zoogc. Ea este determnat de efortu zc prestat de
sportv, care apare char dn momentu nceper u contnu mut tmp dup ncetarea
u. Prmu m|oc de refacere natura este ns prestarea sstematc a efortuu.
Refacerea natura spontan nu poate nocut prn m|oace medcamentoase. Somnu,
amentaa raona, odhna nu pot nocute de "pastee sau buture mracuoase".
Totu, refacerea natura trebue spr|nt de refacerea dr|at, atunc cnd soctre
sunt mar, sau atunc cnd tmpu dsponb dntre dou efortur este prea scurt (1-3 ore)
pentru ca procesee de regenerare a organsmuu s se produc. Atfe spus, formee de
refacere natura dr|ate aconeaz snergc pentru acceerarea procesuu de restture
a potenauu boogc pshc consumat. Refacerea cu substane farmacoogce
(trofotrope ergotrope) este mpus uneor de prescrpe medcae se face numa sub
strctu contro a medcuu specast. Refacerea este strns egat de pregtrea boogc
pentru efort (antrenament - concurs). n aceast reae refacerea este TROFOTROPICA
(adc are tendna de a menne ntact structura de baz a organsmuu prn reasmarea
resurseor energetce care au fost consumate), ar pregtrea boogc pentru efort este
ERGOTROPICA (adc supmenteaz organsmu cu resurse de energe pentru obnerea
unor performane superoare). Refacerea este consderat ca fcnd parte ntegrant dn
procesu de antrenament.
Oper"$iu!ile de re"cere co!duse de "!tre!or n desfurarea actvt sae
antrenoru dspune de 2 categor de procedur, dup cum urmeaz: "2 Procedur
metodoogce (ddactce) cu caracter preventv, &2 Procedur (metode, m|oace, tehnc)
eementare.
Proceduri metodologice cu caracter preventiv au a baz prncpu aternr sstematce
a peroadeor de efort cu peroadee de odhn refacere a organsmuu. n esen,
m|oacee ddactce preventve care stau a baza refacer organsmuu constau dn
raonazarea operaunor de programare ampasare a soctror, a ntervae optme
de tmp, strct necesare pentru restabrea resurseor consumate, precum dn utzarea
une strateg de pregtre n stare s rezove ecent catatv obectvee nstruconae
propuse. Procedurile #metode% mijloace% tenici$ elementare propriu)zise Antrenoru trebue
s cunoasc procedeee eementare de refacere a organsmuu, char dac acestea ntr
sub |ursdca medcor pshoogor. Patru motve stau a baza acestu dezderat: nu
toate echpee pot asgura prezena permanent a unu coectv medca specazat; nsu
procesu de refacere trebue "predat" de antrenor "nvat" de sportv nc dn copre;
asstena antrenoruu a efectuarea corect a procesuu de refacere este necesar char
50
dac acesta este condus de ctre medc-pshoog; procesu de refacere ncude procesu
de cre a organsmuu prn factor natura (ap, aer, soare) n stare s ameoreze
contnuu starea de sntate a sportvuu. Antrenoru trebue s cunoasc neaprat
urmtoaree procedur eementare de refacere: 1. Duu dup antrenament sau |oc (durata
15-30 mnute); 8/ Duu de nvorare 3/ Duu scoan const dn efectuarea unu du cu
ap rece de temperatur norma; A/ Sauna baa de abur. G/ Baznu cu ap cad. H/
Oxgenarea - are drept scop acceerarea refacer cardoresprator, metaboce
neuropshce; E/ Reechbrarea hdroeectrotc (reete); D/ Masa|u automasa|u; L/
Muzcoterapa. VII/ Tr"t"#e!tul %i recuper"re". Dup cum se observ aceste operaun
nu se nscru n crcutu fazeor de pregtre a efortuu de care rspunde antrenoru. Ee
aparn n excusvtate medcor, pshoogor a personauu medca speca anga|at
pentru restaurarea (reabtarea) funconat organsmuu a menner str optme
de sntate a sportvor. Antrenoru trebue s- nsueasc sucente cunotne
prceper pentru a putea rezova cu uurn urmtoaree evenmente: "2 Prentmpnarea
accdenteor (ncusv mbonvror) care presupune: cunoaterea cauzeor care produc
accdentee; cunoaterea msuror de prevenre a accdenteor n raport cu cauzee ma sus
amntte. &2 Identcarea rapd a traumatsmuu acordarea prmuu a|utor. c2
Angrenarea treptat n efort a sportvor recupera. Ignorarea programuu de recuperare
propus de medc nseamn de cee ma mute or reaccdentarea sportvuu
transformarea accdentuu n recdv recuperab uteror.
CAPITOLUL 18 EVALUAREA
Evauarea este o operaune ddactc prn care msurm aprecem att predspoze
vocatonae dsponbte pentru practcarea |ocuror sportve ct capactatea de
performan achzonat de sportv (echp) n urma desfurr proceseor de pregtre
|oc.
18/1/ =UNC<IILE I TIPURILE DE EVALUARE Funce evaur sunt de dagnoz, de
prognoz, de regare de motvae. TIPURILE DE EVALUARE Tehnooga ddactc
sstematzeaz tpure de evauare n funce de: moment: na, curent, perodc
(ntermedar) na; modul de efectuare: ora, scrs, practc. Evauarea ora
scrs foosete nstrumente de aprecere cum ar convorbre, anchetee, chestonaree;
scopul didactic: a) formatv; b) sumatv; c) normatv; d) matera; e) catatv; f)
ecent. Aceste tpur de evauare sunt strns egate de procesu de antrenament dec
este necesar s e preczm connutu.
"2 "valuarea formativ% vzeaz nuceu formatv a personat umane (cunotne,
apttudn, capact, scheme operaonae, attudn) supus procesuu de nstrure sportv.
Accentu cade ma mut asupra operaunor de nvare-corectare-perfeconare a com-
portamentuu observab (procedeee tehnce, acune tactce, str pshce, attudn etc.),
dect a performaneor manfeste (vtez, numr etc.). n sportu de performan,
evauarea formatv trebue neaprat nsot de evauarea normatv. n evauarea
formatv sunt utzate testee de moment care msoar progresu reazat "n drum" spre
reazarea unor obectve propuse. Funca esena a evaur formatve este dentcarea
acuneor (careneor) temporae ae sportvor pentru a e rezova medat, fr a sa n
urm cunotne neachzonate. Dec, evauarea formatv este corectv, asmatoare de
cunotne neachzonate.
&2 "valuarea sumativ% se reazeaz dup o peroad ma ndeungat de nstrure
verc toate cunotnee acumuate n decursu acestea. Ea urmrete, de fapt,
aprecerea unor obectve termnae (nae) n funce de care se face dferenerea
seeca persoaneor supuse evaur. Evauarea sumatv (cumuatv) a cunotneor
teoretce sau practce se face cu a|utoru noteor cacatve, puncteor, scror de
aprecere, sau a testeor nae. Ee poart amprenta subectvt de aprecere a
examnatoruu. De ac pornesc o sere de eror pe care e fac "nentenonat" arbtr sau
51
examnator. Evauarea sumatv se ma reazeaz cu a|utoru unor probe norme
standard care marcheaz nveu mnm de exgen ateptat sau nte "bareme" nae
ateptate.
c2"valuarea normativ% nseamn vercarea tuturor |uctoror dntr-o echp (sau dn
ma mute echpe) prn ntermedu aceua test compararea performaneor obnute de
un subect fa de rezutatee obnute de cea. De obce, evauarea normatv se face n
conformtate cu o scar exprmat n unt etaon de cascare vaorc a subecor.
Evauarea normatv este susceptb de a apcat n |oc (mec), cnd "parametr"
prospectv a modeuu de |oc ndepnesc rou de baremur normatve.
d2 "valuarea criterial% presupune vercarea unor obectve nstruconae sarcn
de natur dfert (zc, tehnc, tactc, pshc etc.) pentru care se stabesc performane
standardzate pentru ecare sportv n parte. Obectvee nveure de performan
ndvduae consttue tocma crtere de evauare propru-zs. Testee de evauare
crtera gnor vaoarea mede a grupuu (ca n evauarea normatv) pun n evden
"dstana" performane ndvduae fa de performana standard stabt. n feu acesta,
rezutatu evaur crterae se transform n nstrument regator a actvt de nstrure
ndvdua.
e2 "valuarea calit%ii procesului de pre.%tire presupune uarea n consderae a
dou rea de asocere fundamentae: G. cantitate)calitate, adc egea daectc conform
crea "acumure canttatve produc satu catatv". Dar n con|uctura actua toate
echpee de performan ucreaz mut atunc trebue s um n consderare cea de-a
doua conexune. H. pregtire calitativ - stratege nstrucona, ocazate pe obectve de
pregtre foarte bne preczate. Aceasta nseamn emnarea orcre mprovza, a
"baastuu" de nstrure nut certtudnea c obectvee nstructonae vor
ntotdeauna reazate. Catatea antrenamentuu sau antrenamentu catatv vzeaz doar
stratege ddactce poztve care reazeaz ntotdeauna obectvu propus nu
comportamente probabe (uneor devante). Cacuarea cat nstrur sau a
antrenamentului calitativ $C! se face dup urmtoarea formu: AC N re*ult"tul
o&$i!ut 1RO2Oo&iectiv i!struc$io!"l propus 1OP2. Acest raport poate apcat numa
dac obectvee de pregtre (operaonae, ntermedare, nae) preczeaz corect
comportamentu performana propus.
2 "valuarea e(cienei procesului de pre.%tire este dat de raportu dntre
rezutatee obnute eforture fcute de team-work-u echpe. n speccu actvt
noastre ntnm 3 tpur do evauare a ecene: Ecen economc: EE = (Obectv)/
(Chetue) reazarea dezderatuu (Maxmzarea rezutateor) / (Mnmzarea chetueor);
Ecena soca-cutura presupune aprecerea rezonane pe care o produc performanee
sportvor (echpeor) pe pan soca, naona nternaona. Ee satsfac neceste
socae (nevoa de spectaco sportv, satsfaca nvngtoruu ca reprezentant a grupuu
soca sau a naun), emn comportamente devante produc efecte poztve asupra
ntreg socet. Ecena ddactc (E.D.) este dat de raportu dntre rezutatee obnute
resursee chetute (consumate). Formua de cacuare a ecene ddactce este;
Ecena pregtr este consecna expoatr ntegente a tuturor dsponbtor
(manfeste, atente, neactve, potenae) sportvuu de ctre antrenor n cadru strategor
nstruconae apcate. Ddactca modern recomand ca actvte ddactce prestate s
e aprecate prn cuparea urmtoareor tpur de evauare: normatv crteraa; formatv-
sumatv; catate-ecen.
18/8/ 0@SURAREA I SISTE0ELE DE 0@SURARE Formua cea ma smp a
operaun de evauare este: E = M + A n care E - evauarea; M - msurtoare; A -
aprecerea. 0sur"re" 102 este ntotdeauna obectv, dac reum s exprmm
fenomenee evauate (dsponbte, capacte, obectvee) n unt comensurabe,
ceea ce presupune formarea obnune de a opera permanent cu sstemee de cacu
anaz matematc, cum ar :
52
12.2.1. Sistemul 7nternaional De M%surare #S.-.A.$ care cuprnde o sere ntreag
de tabee n care sunt consemnate unte fundamentae de msurare, dervatee
acestora, precum convertrea untor de msurare dntr-un sstem n atu.
12.2.2. Sistemele De M%surare 8tilizate De Disciplinele =tiini(ce $plicate
12.2.'. Sistemele De Prelucare =i 7nterpretare $ Datelor M%surate Astfe, n
actvtatea practc propru-zs sunt utzate (n
funce de caz, stua nve de neegere) urmtoaree procedur: 12.2.'.1. <irul
numerelor reale, care este cea ma smp operae de descrere a une acun
(caracterstc). 12.2.'.2. 'peraiile aritmetice elementare (adunarea, scderea, nmu-
rea, mprrea) a care se adaug ate opera, cum ar : raportu dntre 2 numere;
procenta|u - se cacueaz prn regua de 3 smpe; atene a apcarea regu de 3 smp
atunc cnd untatea de msur scade. 12.2.'.'. Scalele (scre) de msurare sunt de
ma mute tpur: nomnae, ordnae, cu ntervae egae, de mrme. Scara nomna este o
smp st (tabe) pe care o ntocmm fr a necesar ntroducerea une unt de
msur sau crteru de vaoare, cum ar : sta de evden a |uctoror dntr-o echp,
tabeee cu numru de pe trcou prezentate a masa ocaor nante de mec, sta
afabetc. Scara ordna care se ntocmete se foosete n vederea stabr
casamenteor, ordn ranguror vaoror msurate; Scaa nsumat este rezutatu
conexun ceor dou scae menonate anteror, nomna ordna; Scara de ntervae
egae n care amptudnea dntre mta nferoar mta superoar este mprt n
ntervae egae; Scara de mrme care presupune msurarea untor de ungme,
greutate tmp care se pot modca de a un moment a atu.
18/3/ APRECIEREA l SISTE0ELE DE APRECIERE
$precierea (A) este o operaune pshopedagogc care pstreaz amprenta
subectvt examnatoruu (arbtruu) orct de mut s-ar strdu acesta s evte acest
ucru. n mod obnut, entte vaorce (de ordn tehnc, tactc, pshc, soca,
pedagogc) puse n dscue sunt evauate prn note, cacatve, puncte, tem, casamente,
scr de aprecere. n mod concret, sunt aprecate ma aes execue tehnce, acune
tactce, (n funce de modeu de knogram); comportamentu |uctoror n mec, attudn,
opn, |udec, aspra, motva, convnger, satsfac, trstur de personatate, rea
socae, catatea ecena antrenamentuu. Operaunea de aprecere se face dup nte
prncp de notare bne stabte cunoscute att de examnator ct de |uctor.
Operaunea de aprecere este pe arg utzat n procesu de pregtre unde notee sau
cacatvee devn nstrumente de stmuare a nvr corectr, perfeconr.
12.'.1. Sistemele De $preciere Prin :ote =i Cali(cativ S-au eaborat o sere de
scr (scae) de aprecere care permt examnatoruu o amptudne arg de acordare a
noteor (cacatveor), precum o sere de crter rguroase pentru departa|area vaoror,
dferenerea sau compararea subecor supu vercror. Cea ma cunoscut scar de
aprecere (sau de notare) este cea eaborat de H. Pcron, utzat n mod obnut n
sstemu romnesc coar de notare. Aceast scar (ntnt sub denumrea de "postuat
decmoogc") cuprnde note de a 1 a 10 poate ncadrat n curba u Gauss.
12.'.2. Sc%rile Descriptive cuprnd nsure ncomensurabe (dar comensurabe)
n stare s desemneze un anumt pro (tehnc, tactc, pshc, soca etc.) a |uctoruu sau
un pro ntegra n care sunt mpcate nsur dferte. Se foosesc dferte tpur de scr
descrptve, cum ar : 12.'.2.1. =i%" de "preciere %i "uto"preciere "
co#port"#e!tului sportivului Ce ma potrvt exempu pentru un astfe de sstem de
aprecere este a mode de evauare-autoevauare a comportamentuu tehnco-tactc a
sportvor n |ocu de handba. Deoarece aceast are o mare vaoare uttar ne
permtem s o resstematzm s o facem apcab n orce |oc sportv. Antrenor vor
avea posbtatea de a o apca, smpca sau char s- schmbe connutu (tehnc, pshc).
Asemenea e de pro se pot actu pentru toate componentee de |oc antrenament
(tehnc, tactc, capactate zc, cunotnee teoretce), aprecndu-se prn note, puncte,
53
cacatve.
12.'.'. Sc%rile 7temizate Tendna actua n efectuarea evauror este de msurare
de exprmare cfrc a tot ceea ce cndva era nemsurab. n acest sens s-a ncercat s
se obectvzeze o sere ntreag de atrbute ae actvtor corporae de natur pshc,
soca pedagogc cum ar : opne, |udece, asprae, motvae, convngere,
satsface, vteza de nvare, capactatea de asmare, partcpare content actv,
memore ung scurt. Pentru toate acestea se pot face aprecer asupra exstene or
(apar sau nu apar) asupra ntenst cu care se manfest (foarte tare, tare, norma,
sab, foarte sab, acord depn, acord nedecs, dezacord, dezacord tota, foarte bne, bne,
nesatsfactor, ncompetent).Att formee de manfestare ct ntenste atrbuteor
sunt stabte cu operatoru chestonareor, ancheteor, ntervuror, convorbror testeor.
Sportv (subec), de obce, sunt pu s rspund a o sere de ntrebr, precznd
exstena ntenstatea atrbutuu pus n dscue. Fecare ntrebare-rspuns repreznt o
secven sau un tem a atrbutuu cercetat. Cee ma mportante tpur de scr de
temzare pe care e putem utza n actvtatea noastr sunt: scre de erarhzare, scre
de aprecere a ntenst atrbutuu prn note sau cacatve temzare ddactc.
18/A/ PROCE. NOR0E I TESTE DE EVALUARE ?N JOCURILE SPORTIVE
12.).1. Pro#a De Control este cea ma smp operaune de evauare (dentcare,
constatare, descoperre, vercare) a une nsur sau a une componente dente a
capact de performan. Cu a|utoru or sunt dentcate, constatate, descoperte sau
vercate toate ature personat mpementate n comportamentu sportvuu:
prceper, deprnder, capact etc. motente sau achzonate n decursu pregtr.
Probee de contro se ma dentc cu obectvu nstrucona, tem acestua sau cu unu
dntre exerce (m|oacee) cu care se rezov obectvu nstrucona. Proba de contro
este dec un nstrument de evauare a comportamentuu sportvuu: operaona (dup
ecare ece sau r de ec), ntermedar (mezoccur) na (mcroccu). Renem c
probee de contro sunt adnc mpcate n stratega nstrucona, sugernd cee ma
ecente m|oace utzate n procesu de pregtre. Ncodat nu vom foos probe de
contro pentru evauarea unor nsur care n-au cu nmc de-a face cu obectvu
nstrucona vzat pentru care efectv nu s-a ucrat. Proba de contro ramane constanta.
12.).2. :orma De Control este ntotdeauna conexat cu proba de contro presupune
gsrea unor ndcator obectv (parametr) n stare s evaueze cota vaorc a une
nsur (grad de dezvotare, nve de pregtre), program reazat dup parcurgerea une
anumte peroade de pregtre, performan comportamenta mnm ateptat. Normee
de contro sunt nte baremur standardzate prestabte n funce de care |uctor sunt
seecona, promova sau decara ap (nap) pentru urmtoru stadu de pregtre.
Norma de contro se poate modca de a un stadu de pregtre a atu.
12.).'. 5estul, presupune neaprat o procedur standardzat de examnare. Aceast
standardzare se refer a connutu probe(or), conde de apcare baremure de
evauare. Testu nu trebue confundat nc cu expermentu, "n experment, subec rmn
n stare constant (aceea) schmbm conde de pregtre, ar n testare pstrm
conde constante schmbm subec". Cernee care se mpun n eaborarea unu test
sunt: S vadeze vaoarea trstur (comportamentuu) evauate. S ab detate (s
vzeze exact fenomenu evauat). S ab baremur standardzate potrvte pentru vrsta,
nve de pregtre capactate de performan a sportvor (echpeor) testate. S e
sensbe a dferena dntre vaoarea sportvor orct de mc ar aceast dferen.
12.).). Jateria De 5este presupune un compex de teste seeconate, mente (ecare
n parte apo goba) s evaueze anumte eemente ae structur personat sportvuu
sau a capact de performan de care dspune echpa. n |ocure sportve este char
recomandab s ntocmm s facem vercr mutdmensonae cu a|utoru batere de
teste.
18/G/ CONTRICU<IA TESTELOR 1PROCELOR2 ?N CONDUCEREA PROCESELOR DE
54
SELEC<IE. PRE;@TIRE I JOC
12.*.1. Sistematizare =i Cerine Bundamentale Cernee fundamentae de
eaborare apcare a testeor sunt: 1/ Stabrea gndt argumentat a testeor. 8/
Apcarea unu test presupune: respectarea cerneor standard de testare (proba, conde,
crteru); furnzarea de nforma pertnente dn punct de vedere tnc; s e exact
ct ma obectv; s e nventat modcat, adaptat categore de vrst, nveuu de
pregtre obectvuu urmrt; s e uat n consderare n decursu tmpuu (evdena
rezutateor); s se ntegreze organc n cee tre procese ma sus amntte; s nu e mtat
(unatera); s asgure dr|area soctror zce, pshce a capact de efort n toate
ccure de pregtre.
12.*.2. ,#iectivele "valu%rii Prin 5este 12.*.2.1. ,#iectivele orient%rii i
seleciei iniiale. Aceast categore de obectve vzeaz n prncpa predspoze
vocaonae formatve a personat copor. 12.*.2.2. ,#iectivele seleciei
permanente reazat pe modee de comportament performana (de nve formatv).
12.*.2.'. ,#iectivele le.ate de controlul nivelului de pre.%tire a componentelor
antrenamentului sportiv. Pre,tire" 4*ic5 - Seectv (mutatera), care
fundamenteaz pregtrea zc specc, apttudn sanogenetce formatve, capactatea
motrc, capactatea pshomotrc, capactatea funcona; - Specc, egat de structura
motrc soctre efortuu specc. Pre,tire" te7!ic"5 - aprecerea prn note
cacatve a corecttudn de execue a procedeeor tehnce n comparae cu "modeu
de chnogram" n cond zoate de |oc; - mestre tehnc: procedee tehnce compcate
cum ar ovrea mng cu dferte segmente corporae, mnur trecer rapde de mnge
n combnae cu fentee, efectuarea or pe spa agomerate, cu schmbarea pozor de
ucru; numru varetatea, catatea ecena procedeeor tehnce utzate n |oc aprecate
cu a|utoru nregstrror. Pre,tire" t"ctic i!dividu"l: - aprecerea corecttudn de
execue (note, cacatve) n comparae cu modeee de chnogram; capactatea de
utzare ntegent (gndt) a acunor ndvduae; cunoaterea apcarea reguor
fundamentae de aconare n reaa 1; - reaa 11 (ber pe postur) sau 11+1
(|uctor care paseaz); - proba specc pe postur; - comportamentu reae 11, pe
dferte suprafee de teren. Pre,tire" t"ctic colectiv de 8 s"u #"i #ul$i (uctori: -
|oc 22. urmrndu-sc capactatea de coaborare cu anum partener (postur); |oc 33,
44 etc. 32, 23, 43, 34 etc. ber cu tem, cu respectarea de regu, cu aprecerea
utzr unor combna, cu dentcarea |uctoror de nazare sau de construce.
Pre,tire" t"ctic colectiv de ec7ip: |oc de antrenament pe ,
1
/
1
teren pentru
vercarea apcarea n practc a concepe tactce de |oc n atac aprare (structur,
ssteme, prncp de aconare, regu, sarcn ndvduae, coectve, de echp); |oc de
antrenament cu tema tactc stabt; |oc de coa n care antrenoru "coete" echpa
(|uctor) adc nva, corecteaz, perfeconeaz n funce de erore constatate
permanent (eror de comportament dfert de ce stabt). Pre,tire" psi7ic Testee de
cunoaterea (auto-cunoaterea) structur personat sportvuu presupun aprecerea
temperamentuu, attudnor, apttudnor pshocomportamentae regator
autoregator (cogntv, afectv, soca). Ev"lu"re" pre,tirii teoretice Evauarea
cunotneor teoretce se reazeaz rareor cu a|utoru testeor sau a unor forme
organzatorce specae de vercare. n mod obnut, estmarea cunotneor teoretce se
face n cadru tuturor formeor organzatorce de pregtre concurs cunoscute. Cee ma
mportante subcomponente de pregtre teoretc vzate spre a aprecate sunt: sstemu
termnoogc utzat (argou termnooga corect); cunoaterea reguamentuu de |oc;
prceperea de a expca propre execu motrce (procedee tehnce, acun tactce);
cunoaterea concepe de |oc a echpe apcarea e consecvent n mec; cunoaterea
respectarea restrcor ve sportve a antrenamentuu nvzb. C"p"cit"te" de
peror#"!$ " sportivului 1" ec7ipei2 de#o!str"t '! (oc |ocu oca este cea ma
nat prob de evauare a sportvuu echpe. Cu a|utoru nregstrror computerzate se
55
obn cee ma obectve dee date despre comportamentu performana a |uctoruu
echpe. Prn ntermedu parametror (canttatv catatv) de |oc, vom evaua corect
randamentu ecena |uctoror (echpe), ecena stratege concepe tactce de |oc
apcat, verdctatea panuu tactc. |ocu de vercare (|ocu test) se face cu adversar ma
sab, ega ma bun ca vaoare; cu echpe asemntoare cu stu de |oc a unor adversar
care urmeaz s- ntnet. Modearea adversaror, |ocure cu handcap (de un go sau
ma mute puncte) etc., sunt tot attea ocaz n care capactatea de performan poate
corect evauat.
18/H/ EVALUAREA ACTIVIT@<II DES=@URATE DE ANTRENOR Aprecerea actvt
antrenoruu se face pe baz de e sau formuare n care sunt consemnate prncpaee
obectve ae actvt sae, precum performanee sportve reazate. Prncpau aspect
urmrt este modu n care reuete s produc evenmente ddactce n stare s reazeze
obectvee nstruconae vzate (operaonae, ntermedare nae). Pentru aceasta e
necesar controarea actvt antrenoruu n ma mute ec de antrenament ampasate
n dferte ccur de pregtre.
56