Sunteți pe pagina 1din 18

COCKTAILS

COCKTAIL CAIPIRINHA
Ingrediente Cachaa Pitu
20 gr Zahar brun
70 gr Lime
4-5 cuburi gheata
2 gr menta !entru "#c$r %
Cai!irinha e&te un c$c'tai( re(ati) n$u integrat* "e&i a +$&t in)entat cu ce)a tim! in urma in C$!acabana* ,ra-i(ia*
un"e e&te &i in !re-ent cea mai !$!u(ara bautura. Cai!irinha e&te c$c'tai(-u( ,ra-i(iei recun$&cut (a ni)e( nati$na(* &i
c$ntine cachaca bautura &!irt$a&a% care &e $btine !rin "i&ti(area tre&tiei "e -ahar !r$ce"eu a&emanat$r in $btinerea
r$mu(ui%.
Ace&t c$c'tai( nu era +$arte !$!u(ar in a(te !arti a(e (umii "e$arece cachaca nu era (a +e( "e (arg ra&!an"it ca a(te
&!irt$a&e )$"'a* r$m etc/%. In ceea ce !ri)e&te !$!u(aritatea* Cai!irinha e&te !rinci!a(u( c$c'tai( a( ,ra-i(iei*
!utan" +i ga&it in t$ate baruri(e* re&taurante(e* anumite !er&$ane !re!aran"u-( chiar (a ei aca&a.
0Cai!irinha0 e&te "e +a!t un "iminuti) "e 0cai!ira0* care 1n bra-i(iana 1n&eamna* 0!er&$ana "e (a tara0* +$arte
a&emanat$r cu 02i((bi((30* "ar can" un bra-i(ian c$man"a Cai!irinha* ace&t &en& e&te u(timu( (ucru (a care &-ar !utea
gan"i. Ace&t c$c'tai( e&te un &imb$( !er+ect a( ,ra-i(iei +iin" e4$tic* re)ig$rant &i cu im!act a&u!ra c$n&umat$ri($r.
Ingre"iente(e "e ba-a &unt cachaca* (ime !r$a&!at &i -ahar brun* !entru a $btine Cai!irinha trebuie &a ame&tecati
5umatate "e (ime taiat +e(ii cu $ (ingurita &au 2 "e -ahar brun a!$i a"augati cachaca iar "ea&u!ra !uneti gheata
+arimitata. Prin ame&tecu( (ime-u(ui cu -aharu( brun !e&te care a"augati gheata &i cachaca )eti $btine un e+ect
e4ce(ent "e$arece !e +un"u( !aharu(ui &e )$r )e"ea +e(ii(e "e (ime* 5umatate "e !ahar )a a)ea $ cu($are )er"e-
mar$nie* iar cea(a(a(ta 5umatate )a +i $!aca "at$rita ghetei
2. Kir Royale (Strawberry )
Ingrediente ca!&una 2 ca!&une %
60 gr -ahar 6 (ingurita "e -ahar %
600 m( Sam!anie
20 m( crema ca&&i& 6 (ingurita "e Creme "e Ca&&i&%- c$aca-a
Se amestec cpuni i zahr ntr-un castron si se lasa sa stea timp de 5-10 minute. Se
amestec ocazional. mprii n doupahare de vin alb, se adau ampanie i cr!me de cassis.
3.COCKTAIL SCR!"RI#R
IN$R"INT 70 m( - 8$"ca
650 m( &uc !$rt$ca(a
90 gr !$rt$ca(a !entru "#c$r %
4-5 - cuburi gheata
:&te un c$c'tai( rac$rit$r * in care gu&tu( "e a(c$$( nu &e &imte !rea tare * ci mai mu(t ar$ma !$rt$ca(e($r
!r$a&!ete.
%od de &re&arare '
(. Intr-un !ahar &e !un 4-5 cuburi "e gheata* a!$i &e t$arna )$"'a &i (a +ina( &e c$m!(etea-a cu &ucu( "e
!$rt$ca(e
2. Inainte "e a &e &er)i trebuie "e ame&tecat un !ic !entru a &e c$mbina &ucu( cu )$"'a.
9. Pentru "#c$r +$($&im $ +e(ie "e !$rt$ca(a &i un !ai.
). Co*+tail %argarita
Ingrediente ' (. 620 gr (ime 6 (ime ; 5umatate (ime !entru c$c'tai(* 6 +e(iuta !entru a ume-i
gura !aharu(ui* 6 +e(iuta !entru "ec$r%
2. 90 m( te<ui(a
3. 60 m( tri!(u &ec
). 60 gr &are
,. 9-4 cuburi gheata

Co*+tail %argarita* una "intre ce(e mai cun$&cute bauturi "in (ume* &e &er)e&te a"e&ea (a "i)er&e reuniuni &au
ba(uri "e &eara. =iecare ingre"ient +$($&it are un r$( im!$rtant &i im!reuna "au bauturii un a&!ect +$arte e(egant.
%od de &re&arare Co*+tail %argarita '
(. Pentru a !re!ara ace&t c$c'tai( a)em ne)$ie "e un &ha'er. Punem 9-4 cuburi "e gheata in &ha'er* a!$i
a"augam &ucu( "e (ime* tri!(u &ec &i te<ui(a
2. Inchi"em ca!acu( &i agitam bine &ha'er-u( !ana can" &e t$!e&te gheata
3. >me-im gura !aharu(ui "e ?argarita cu $ +e(iuta "e (ime * a!$i !e $ +ar+urie in care am turnat in !rea(abi(
&are* !unem !aharu( cu gura in 5$& &i i( r$tim "e cate)a $ri* a&te+e( incat &area &a ramana g(a-urata !e gura
!aharu(ui )e-i +$t$%
). Turnam c$ntinutu( &ha'er-u(ui in !aharu( g(a-urat &i "ec$ram cu $ +e(ie "e (ime
,. COCKTAIL T-.ILA S.NRIS
>nu( "intre ce(e mai !$!u(are c$c'tai(uri* a)an" un nume mai mu(t "ecat &$n$r* Te/0ila S0nri1era&arit "e &$are%*
a +$&t in)entat in anii 50 "e americani !entru a-&i !r$m$)a bautura ($r $rigina(a* Te<ui(a.
Ingrediente Co*+tail Te/0ila S0nri1e
1. 50 m( te<ui(a
2. 650 m( &uc "e !$rt$ca(e
3. 60 m( &ir$! grena"ine
4. 9-4 cuburi "e gheata
5. 90 gr P$rt$ca(a $ +e(ie "e !$rt$ca(a !entru "#c$r %
2. 60 gr )i&ina c$n+itata $ )i&ina !entru "#c$r %
%od de &re&arare Co*+tail Te/0ila S0nri1e
1. Punem intr-un !ahar 9-4 cuburi "e gheata* a!$i turnam !e&te e(e &ir$!u( grena"ine
2. A"augam +$arte u&$r &ucu( "e !$rt$ca(e* turnan"u-( "e !re+erinta !e un cub "e gheata &au cu mare gri5a i(
turnam !e marginea !aharu(ui* a&t+e( incat &a nu &e ame&tece cu &ir$!u( grena"ine
3. La +ina( turnam te<ui(a* +$arte u&$r !e&te &ucu( "e !$rt$ca(e
4. Pentru "ec$r )$m +$($&i $ +e(ie "e !$rt$ca(a &i $ )i&ina c$n+itata* un !ai &i $ umbre(uta c$($rata
Ace&t c$c'tai( &e !re!ara in &traturi* "irect in !ahar* a&a ca trebuie &a re&!ecti $r"inea "e a"augare a ingre"iente($r

6. Co*+tail Co13o&olitan
Ingrediente' (. )0 m( )$"c@*
2. (, m( C$intreau tri!(u &ec %
3. 30 m( cranberr3 5uice &uc "e meri&$r %
). 50 gr Aumatate "e (ime &ucu( 65 m(%
,. 9-4 cuburi "e gheata
2. 20 gr (ime $ +e(ie !entru "#c$r %
4. 60 gr )i&ina c$n+itata $ )i&ina !entru "#c$r %
"#$%&&'( )%*+' ,0 $-
"#+./ 0ointreau 15 $-
1%+ -'2$' 15 $-
3-4+).&&52 6%+ 70 $-
%od de &re&arare'
(. A"augam intr-un &ha'er 9-4 cuburi "e gheata* )$"ca* (i<ueur C$intreau* cranberr3 5uice &i 5umatatea "e (ime
&t$ar&a
2. Inchi"em &ha'eru( &i agitam bine cate)a minute* a!$i turnam c$ntinutu( intr-un !ahar
3. Pentru "ec$r )$m +$($&i $ 5umatate "e +e(ie "e (ime &i $ )i&ina c$n+itata

7. Co*+tail %o5ito
Ace&t *o*+tail %o5ito e&te $ bautura $riginara "in Cuba* care intre tim! a "e)enit unu( "intre ce(e mai !$!u(are
c$c'tai(uri "in intreaga (ume. C$nce!ut ca +iin" $ bautura rac$rit$are "e )ara* ace&t c$c'tai( a intrat re(ati) re!e"e
in t$!u( !re+erinte($r c$n&umat$ri($r "at$rita ar$mei !uternice "e menta* in c$mbinatie cu (imeu( !r$a&!at &i r$mu(
+in cubane-.
Ingrediente Co*+tail %o5ito'
6. 50 ml rom alb
2. 100 gr lime ( 1 lime pentru cocktail si o felie pentru decor)
9. 4-5 gr menta 10 frunze de menta / pentru cocktail si pentru decor)
4. 20 gr -ahar brun 2 lingurite zahar brun )
5. S!rite 6 buc 0.990 m(
7. gheata farimitata
%od de &re&arare Co*+tail %o5ito'
6. Se taie (imeu( in B cubu(ete &i &e !un in !aharu( "e c$c'tai(
2. Se a"auga 2 (ingurite "e -ahar brun &i cate)a +run-e "e menta* a!$i &e &t$rc in !ahar cu un !i&a($g
9. Punem r$mu( &i gheata +arimitata * iar (a &+ar&it !aharu( &e um!(e cu a!a minera(a
4. Pentru "ec$r &e !$t +$($&i cate)a +run-e "e menta &i $ +e(ie "e (ime

8. Co*+tail Pina Colada
Pina Colada e&te un c$c'tai( e4$tic* e4ce(ent !entru $rice $ca-ie* in care &unt imbinate !er+ect* gu&tu( "e (ichi$r
"e c$c$&* cu ce( "e r$m +in* +ri&ca (ichi"a &i &uc "e anana&. Pina Colada e&te una "intre ce(e mai cun$&cute
bauturi* a)an" un gu&t &i a&!ect a!arte.
Ingrediente Co*+tail Pina Colada
40 m( r$m a(b
20 m( (ichi$r "e c$c$& c$c$nut cream &e !$ate +$($&i &i &ir$! "e c$c$&%
5 m( +ri&ca (ichi"a
200 m( &uc natura( "e anana&
9-4 cuburi "e gheata
90 gr !$rt$ca(a $ +e(ie !entru "#c$r %
60 gr )i&ina c$n+itata $ )i&ina !entru "#c$r %
%od de &re&arare Co*+tail Pina Colada
6. Pentru ace&t c$c'tai( )$m a)ea ne)$ie "e un &ha'er* in care a"augam 9-4 cuburi "e gheata* +ri&ca (ichi"a*
(ichi$ru( "e c$c$& &e !$ate +$($&i &ir$! "e c$c$& "aca )rei &a +ie mai &(ab a(c$$(i-at%* &ucu( "e anana& &i
r$mu(
2. Agitam &ha'er-u( cate)a minute* !ana can" &e t$!e&te gheata* a!$i turnam c$ntinutu( intr-un !ahar
9. Ca "ec$r 6 +e(iuta "e anana& &iC&au $ +e(ie "e !$rt$ca(a &i $ )i&ina c$n+itata

9. Co*+tail Se6 on t7e 8ea*7
>n c$c'tai( ce(ebru* ce nu are ne)$ie "e !rea mu(te !re-entari* !entru ca gu&tu( &i ar$ma inc$n+un"abi(e i(
rec$man"a. 8ei ga&i in *o*+tail0l Se6 on t7e 8ea*7 t$t ceea ce ai ne)$ie !entru $ bautura c$m!(e4a.
Ingrediente Co*+tail Se6 on t7e 8ea*7
90 m( )$"ca
20 m( (ichi$r "e !ier&ici
5 m( &ir$! grena"ine
50 m( &uc "e !$rt$ca(e
50 m( &uc "e !ier&ici
20 m( &uc "e anana&
cuburi "e gheata
90 gr !$rt$ca(a C anana& $ +e(ie !entru "#c$r %
60 gr )i&ina c$n+itata $ )i&ina !entru "#c$r %
%od de &re&arare Co*+tail Se6 on t7e 8ea*7
6. De&i c$ntine "e&tu( "e mu(te ingre"iente ace&t c$c'tai( e&te +$arte u&$r "e !re!arat. 8ei a)ea ne)$ie "e un
&ha'er* in care )ei !une 9-4 cuburi "e gheata &i a!$i re&tu( ingre"iente($r* &ir$!u( grena"ine* (ichi$ru( "e
!ier&ica* &ucu( "e !$rt$ca(e* &ucu( "e anana&* ce( "e !ier&ica &i )$"ca
2. Inchi"e ca!acu( &ha'er-u(ui &i agita bine* tim! "e cate)a minute* !ana can" cuburi(e "e gheata &e )$r t$!i
9. T$arna c$ntinutu( intr-un !ahar &i a!$i "ec$rea-a-( cu $ +e(ie "e !$rt$ca(a &au "e anana& &i $ )i&ina c$n+itata
10. Co*+tail 8 9 ,2
Ingrediente ' (. 25 m( (ichi$r Kah(ua
2. 25 m( ,e3(e&
3. 25 m( Tri!(u &ec
Pa7ar 'Sh$t
%od de &re&arare ; Turnati !arti ega(e "in +iecare ingre"iente in $r"inea "ata !entru a crea 9 &traturi "i+erite.
Se a!rin"e Tri!(e Sec-u( &i &e &er)e&te. Se bea !rintr-un !ai


Non: Al*7o7oli* Co*+tail1
(. Co*+tail Co*on0t Ki11
Ingrediente ' (. 50 m( &uc anana&
2. 50 m( Suc "e !$rt$ca(e
3. 90 m( Lichi$r &au crema "e c$c$&
). 90 m( =ri&ca (ichi"a
,. 9-4 cub gheata
2. 90 gr !$rt$ca(a $ +e(ie !entru "#c$r %
4. 90 gr anana& c$n&er)at $ +e(ie !entru "#c$r %
;. 60 gr )i&ina c$n+itata $ )i&ina !entru "#c$r %

%od de &re&arare:
6. Se ame&tec@ t$ate ingre"iente(e 1ntr-un &ha'er cu mu(t@ ghea@.
2. Se $rnea-@ cu $ +e(ie "e !$rt$ca(@ i una "e anana&.


2. Co*+tail #irgin Pina Colada
8arianta +ara a(c$$( a c$c'tai(u(ui Pina C$(a"a* #irgin Colada &au Pina Colada #irgin a&a cum mai e&te
cun$&cuta. Ace&t c$c'tai( re&!ecta aceea&i reteta "e Pina C$(a"a* "in care "i&!are r$mu( &i (ichi$ru( "e c$c$&* +iin"
in($cuit cu &ir$! "e c$c$&.
Ingrediente ' (. 250 m( &uc "e anana&
2. 5 m( &ir$! "e c$c$&
3. 60 m( +ri&ca (ichi"a
). 9-4 cuburi "e gheata
,. 60 gr )i&ina c$n+itata $ )i&ina !entru "#c$r %
%od de &re&arare Co*+tail Pina Colada #irgin'
6. Pentru a !re!ara ace&t c$c'tai( )$m a)ea ne)$ie "e un &ha'er* in care a"augam 9-4 cuburi "e gheata* &i a!$i
t$ate ingre"iente(e in ce $r"ine "$re&ti
2. Du!a ce am a"ugat in &ha'er &ucu( "e anana&* &ir$!u( "e c$c$& &i +ri&ca (ichi"a* )$m inchi"e ca!acu( &i
agitam bine cate)a minute* !ana can" &e t$!e&c cuburi(e "e gheata
9. Turnam c$ntinutu( intr-un !ahar &i i( )$m "ec$ra cu $ +e(iuta "e anana&E )i&ina c$n+itata* &i bineinte(e& un
!ai

3. Co*+tail S7irley Te3&le
C$c'tai(u( Shir(e3 Tem!(e e&te $ bautura "e(ici$a&a* +ara a(c$$(* cu un a&!ect !(acut &i +$arte u&$r "e !re!arat +iin"
c$m!u&a "in 2 ingre"iente* S!rite &i &ir$! Frena"ine.
Ingrediente ' 6. 5 m( &ir$! grena"ine
2. S!rite $ cutie%
9. cuburi "e gheata
4. 60 gr )i&ina c$n+itata $ )i&ina !entru "#c$r %
5. 60 gr (amiie
%od de &re&arare Co*+tail S7irley Te3&le
6. Se !un intr-un !ahar 2-9 cuburi "e gheata* !e&te care &e a"auga &ir$!u( grena"ine
2. Se um!(e u&$r re&tu( !aharu(ui cu S!rite
9. Se "ec$rea-a cat mai &im!(u* cu $ cirea&a c$n+iata &au $ +e(ie "e (amaie &i un !ai
A*e1t *o*+tail <a =i &re&arat in 1trat0ri> a1a *a <a treb0i 1a re1&e*ta3 ordinea de ada0gare a ingredientelor.

). %il+17a+e Strawberry
Ingrediente ' 600 gr ca!&une inghetate
50 gr inghetata
600 m( (a!te
60 gr +ri&ca tub
60 gr ca!&una 6 ca!&una !entru "#c$r %
2-9 cub gheata
%od de &re&arare ' 6. Pentru a !re!ara ace&t &ha'e a)em ne)$ie "e un b(en"er. A"augam !e ran" in
b(en"er* ca!&une(e* inghetata* (a!te(e &i cuburi(e "e gheata.
2. ?i4am bine t$ate ingre"iente(e !ana can" "e)in $ !a&ta +ina* a!$i turnam c$ntinutu(
intr-un !ahar
9. Dec$ram cu $ ca!&una


,. %il+17a+e 8anana
Ingrediente ' 200 gr banana 6 banana%
50 gr inghetata
600 m( (a!te
60 gr +ri&ca tub
2-9 cub gheata
60 gr )i&ina c$n+itata !entru "#c$r %
%od de &re&arare ' 6. A"augam !e ran" in b(en"er banana* inghetata* (a!te(e &i cuburi(e "e gheata
2. ?i4am bine t$ate ingre"iente(e !ana can" "e)in $ !a&ta +ina* a!$i turnam c$ntinutu(
intr-un !ahar
9. Dec$ram cu $ )i&ina c$n+itata &au $ +e(ie "e banana

2. %il+17a+e #anila
Ingrediente ' 6 gr e&enta "e )ani(ie
50 gr inghetata "e )ani(ie
600 m( (a!te
60 gr +ri&ca tub
2-9 cub gheata
60 gr )i&ina c$n+itata !entru "#c$r %
%od de &re&arare ' 6. A"augam !e ran" in b(en"er inghetata* (a!te(e* e&enta "e )ani(e &i cuburi(e "e
gheata
2. ?i4am bine t$ate ingre"iente(e !ana can" "e)in $ !a&ta +ina* a!$i turnam c$ntinutu(
intr-un !ahar
9. Dec$ram cu $ )i&ina c$n+itata &au $ +e(ie "e banana
4. %il+17a+e C7o*olate
Ingrediente ' 600 gr inghetata "e ci$c$(ata
600 m( (a!te
20 gr &ir$! "e ci$c$(ata
60 gr +ri&ca tub
2-9 cub gheata
5 gr ci$c$(ata !entru "#c$r %
60 gr )i&ina c$n+itata 6 )i&ina !entru "#c$r %
%od de &re&arare ' 6. A"augam !e ran" in b(en"er inghetata* (a!te(e* &ir$!u( "e ci$c$(ata &i cuburi(e "e
gheata
2. ?i4am bine t$ate ingre"iente(e !ana can" "e)in $ !a&ta +ina* a!$i turnam c$ntinutu(
intr-un !ahar
9. Dec$ram cu ci$c$(ata ra&a &au )i&ina c$n+itata

;. %il+17a+e Strawberry : 8anana
Ingrediente ' 50 gr inghetata "e ci$c$(ata
600 m( (a!te
70 gr ca!&una inghetata
600 gr banana 5umate banana %
60 gr +ri&ca tub
2-9 cub gheata

%od de &re&arare ' 6. A"augam !e ran" in b(en"er inghetata* (a!te(e* banana* ca!&una &i cuburi(e "e
gheata
2. ?i4am bine t$ate ingre"iente(e !ana can" "e)in $ !a&ta +ina* a!$i turnam c$ntinutu(
intr-un !ahar
9. Dec$ram cu $ ca!&una inghetata &i $ +e(ie "e banana