Sunteți pe pagina 1din 52

1.

Legtura ionic
Legtura ionic este formata prin atragerea electrostatica cu sarcini opuse si are loc intre metalele
tipice si nemetalele tipice. Pentru a forma o configura ie electronic exterioar de echilibru (8
electroni), atomii se pot asocia prin cedarea i respectiv primirea de unul sau doi electroni. Se
formez astfel o molecul a crei legtur ionic (polar, heteropolar, electrovalent) se bazeaz
pe atrac ia electrostatic exercitat ntre atomii ioniza i pozitiv sau negativ. !tomii astfel
construi i n stare solid se organizeaz sub form de cristale, care datorit tipului de legtur se
numesc cristale ionice.
"ristalele ionice tipice se formeaz ca rezultat al reac iei dintre un element metalic puternic
electropozitiv (grupele #,##) cu un element puternic electronegativ (grupele $#, $##). %etalele de
tranzi ie pot forma i ele cristale atunci c&nd diferen a de electronegativitate este ndea'uns de
mare. ex tipic(clorura de sodiu ()a"l) *eoria clasic a lui +orn i %adelung d o imagine clar
asupra naturii legturii ionice. ,ntre doi atomi apropia i, unul ionizat pozitiv i altul negativ, apar
for e electrostatice centrale de atrac ie care variaz cu ptratul distan ei i for e de respingere care
variaz rapid cu inversul distantei la o putere n-.. /or a de atrac ie f este dat de rela ia(
f0(e12e.)3
2. Legtura covalent
Legtura covalent este legtura chimic n care atomii sunt lega i ntre ei prin perechi de
electroni puse n comun, atomii av&nd pozi ii fixe unii fa de al ii. !ceasta apare doar ntre
atomii nemetalelor, iar rezultatul legrii se nume te molecul.
Legtura covalent poate fi de trei feluri, dup modalitatea de punere n comun a electronilor.
!stfel, ea este(
2 nepolar 4 apare la atomii din aceea i specie sau la atomii din specii diferite care au
electronegativit i foarte apropiate (ace tia fiind carbonul i hidrogenul). /iecare dintre cei doi
atomi pune n comun c&te un electron, i fiecare atrage la fel de mult perechea astfel format.
2 polar 4 exist doar ntre atomi ai nemetalelor din specii diferite. /iecare dintre cei doi atomi
pune n comun c&te un electron, dar atomul care are electronegativitatea mai mare atrage mai
puternic perechea format. !tomul cu electronegativitatea mai mic devine astfel dezvelit de
electroni.
2 coordinativ 4 este o legtur covalent polar special. ,n acest caz, doar un atom pune n
comun cei doi electroni necesari formrii legturii (acesta numindu4se donor), iar cellalt doar
accept perechea oferit (acesta numindu4se acceptor).
3. Structura i proprietile moleculei de ap
5 molecul de ap 4 6.5 4 con7ine . atomi de hidrogen 8i un atom de oxigen.
5xigenul este legat covalent de cei doi atomi de hidrogen, unghiul dintre legturi fiind 19:
9
, iar
lungimea legturii de 9,;; <.
=lectronii moleculei de ap, n total 19, sunt repartiza7i n modul urmtor (
4 . electroni n apropierea oxigenului>
4 . perechi care se rotesc pe dou orbite aflate n plan perpendicular pe planul moleculei
de ap, av&nd nucleul de oxigen n focare. !ce8tia se numesc electroni neparticipan7i deoarece
nu particip la legtura covalent>
4 . perechi de electroni care se rotesc pe dou orbite ce ncon'oar legtura dintre oxigen
8i hidrogen, n planul moleculei de ap (planul format de cele trei nuclee). Prin ace8ti electroni se
realizeaz legtura covalent.
!ceast dispunere a orbitelor determin structura tetraedric a moleculei de ap, cu nucleul
oxigenului n centru 8i cei doi protoni, respectiv cele dou perechi de electroni neparticipan7i n
v&rfuri
4. Proprietile fizice ale apei.
!pa are propriet7i fizice speciale, care se explic prin caracterul ei dipolar 8i prin capacitatea de
a forma legturi de 6. ?intre cele mai importante pentru sistemele biologice se pot men7iona(
4 cldur specific mult mai mare dec&t cea a oricrei substan7e solide sau lichide> este
foarte important n procesele de termoreglare la nivelul organismului viu. ?e exemplu, eforturi
musculare intense ar putea duce la o supranclzire.
4conductibilitate termic de c&teva ori mai mare dec&t cea a ma'orit7ii lichidelor (
@amortizor termicA al apei n organism>
4 cldur latent de vaporizare mult mai mare dec&t a altor lichide( factor determinant al
homeotermiei (rcirea corpului prin evaporare pulmonar 8i transpira7ie)>
4 densitate maxim la B
9
" 4 important pentru via7a acvatic>
4 constant dielectric foarte mare 4 favorizeaz disocia7ia electrolitic>
5. Structura i rolul apei n itemele !iologice
5rganismul uman are un mare con7inut n ap (C:4D9E). 5 mare parte a apei din organism
manifest propriet7i fizice deosebite( se evapor foarte greu, nghea7 la temperaturi mult sub
9
9
", nu dizolv cristaloizii, nu particip la osmoz 4 aceasta este apa legat. Problema apei n
structurile vii nu este complet elucidat. =xisten7a apei legate se explic prin prezen7a unui mare
numr de specii moleculare, macromoleculare 8i ionice, care structureaz apa din 'ur. 5 mare
parte a apei intracelulare prezint un grad superior de ordonare. !ceast ordonare are un rol
important n desf8urarea proceselor celulare (excita7ie, contrac7ie, diviziune, secre7ie etc). 5
serie de studii au artat ca apa este @compartimentalizatA( exist ap liber, ap par7ial legat 8i
ap legat, fiecare din aceste compartimente av&nd propriet7i specifice. ?at fiind importan7a
apei n desf8urarea proceselor biologice, exist un mare numr de tehnici care permit studiul
propriet7ilor acesteia n organismul viu.
". #eniunea uperficial. $olul de agent tenioactiv n medicin
Fenomene la nivelul interfeelor
%nterfa 4 suprafa7a care separ dou faze aflate n contact. 5 interfa7 are tendin7a de a avea o
suprafa7 minim (n baza principiului de minim, orice sistem tinde s48i minimizeze energia
poten7ial) astfel nc&t, tangen7ial la suprafa7a ei, se exercit o tensiune interfacial. ,n cazul
lichid4gaz, aceasta se nume8te tensiune superficial. 5 mrime caracteristic pentru aceasta este
coeficientul de tensiune superficial F(
F & d'(dl
(for7a pe unitatea de contur) sau(
F & )dL(dS
(lucrul mecanic necesar pentru a mri stratul superficial cu o unitate> semnul minus apare
datorit conven7iei de semne( lucrul mecanic efectuat asupra sistemului este negativ, iar mrirea
suprafe7ei cu o unitate presupune efectuarea de lucru mecanic asupra sistemului).
La dizolvarea n ap a unor substan7e poate s apar una dintre urmtoarele trei situa7ii,
datorit structurii substan7ei respective 8i a caracterului hidrobob sau hidrofil, implicit a modului
n care aceast substan7 interac7ioneaz cu moleculele de ap(
4 tensiunea superficial s rm&n constant atunci c&nd solvitul nu modific for7ele
intermoleculare datorit faptului c se ncadreaz n re7eaua de legturi de hidrogen a apei
(zahrul n ap)
4 tensiunea superficial cre8te u8or ca n cazul solu7iilor de electrolit la care exist o
interac7iune puternic ntre ionii dizolva7i 8i dipolii apei, ceea ce duce la cre8terea for7elor
intermoleculare din lichid, cresc&nd astfel tensiunea superficial. ,n acela8i timp ionii
sunt atra8i n interiorul lichidului, concentra7ia lor n stratul superficial fiind mic, a8adar
putem concluziona c cre8terea tensiunii superifciale este nesemnificativ.
4 tensiunea superficial scade. =ste cazul substan7elor care con7in grupri hidrofobe acestea
ptrunz&nd ntre moleculele de ap 8i mic8or&nd astfel for7ele intermoleculare. Se numesc
substan7e tensioactive. Simultan cu aceste procese de ptrundere ntre moleculele
stratului superficial, tot datorit caracterului lor hidrofob, sunt expulzate ctre suprafa7a
liber, concentra7ia lor aici cresc&nd semnificativ, determin&nd astfel o scdere
important a tensiunii superficiale. Substan7ele tensioactive pot fi ordonate conform legii
lui #rau!e, care arat c tensioactivitatea unei substan7e este cu at&t mai pronun7at cu
c&t aceast substan7 con7ine mai multe grupri hidrofobe, iar n cadrul aceleia8i serii
organice, tensioactivitatea cre8te cu lungimea catenei, n cazul acizilor gra8i, cu gradul de
nesaturare.
Gnul dintre efectele tensiunii superficiale este ascensiunea (depresiunea capilar). /enomenele
capilare sunt foarte importante ntr4o serie de procese biologice (ascensiunea sevei, accidente
vasculare de tipul emboliilor gazoase 4 ptrunderea de gaze n s&nge poate bloca capilarele).
Rolul fenomenelor superficiale la nivelul alveolelor pulmonare. Surfactantul pulmonar
!lveolele pulmonare din 'urul unei bronhiole au n medie o raz (dac le considerm
sferice) de 9.9: 4 9.1 mm. !lveolele pulmonare sunt n numr de circa 199 de milioane, iar
suprafa7a total pe care o ocup este de 199 m
.
(prin compara7ie, pielea are . m
.
). ?eci, prin
acestea se realizeaz cel mai important contact cu aerul atmosferic. Suprafa7a alveolelor variaz
n cursul ciclului respirator cu cca. D m
.
. Peretele intern al unei alveole este acoperit de un film
lichid foarte sub7ire (9,: Hm). ,ntre aer 8i acesta exist o tensiune superficial.
!pare deci o diferen7 de presiune n interior, conform legii Laplace(
Ip & 2F(r
Pentru ap, la o raz cum este cea a alveolelor, Ip J 1. 4 .B *orr. ,n realitate Ip sunt doar de
c&7iva *orr. !ceast discrepan7 se datoreaz existen7ei unui agent tensioactiv 4 surfactant
pulmonar 4 av&nd drept cel mai important constituent o fosfolipid, care reduce tensiunea
superficial. Kolul acestui agent tensioactiv este acela de a face ca Ip s nu varieze prea mult n
cursul ciclului respirator, mpiedic&nd golirea complet a alveolelor mici n cele mari (din cauza
Ip 1Lr, la contrac7ie presiunea ar tinde s creasc n cazul n care coeficientul de tensiune
superficial ar fi constant). Prin ac7iunea agentului tensioactiv este posibil egalizarea presiunii
la o valoare medie pentru alveolele de dimensiuni diferite, care trebuie s func7ioneze simultan.
!bsen7a sau insuficien7a acestui agent tensioactiv poate duce la grave accidente respiratorii.
;. P$%*+%P%,L al %%)lea -L #.$/01%*-/%+%% 2principiul creterii entropiei3
Principiul al ##4lea al termodinamicii generalizeaz constatarea practic a imposibilit7ii ca o
ma8in termic s transforme integral o cantitate de cldur n lucru mecanic (perpetuum mobile
de speta a II-a), randamentul de transformare fiind ntotdeauna subunitar.
=xist mai multe formulri ale principiului ##. ,n varianta care indic sensul spontan al
desf8urrii proceselor termodinamice, principiul ## se nume8te principiul creterii entropiei.
"onform acestei variante, procesele ireversibile care se desf8oar spontan n sistemele
termodinamice izolate au acel sens care duce la cre8terea entropiei.
14. .ntalpia
Pentru procesele care au loc n atmosfer liber, a8a cum sunt cele din sistemele
biologice, presiunea este constant (condi7ii izobare). ,n acest caz, n locul energiei interne G se
introduce mrimea numit entalpie, 5(
?ac scriem expresia principiului #(
IG 0 M 4 L 0 M 4 pI$
cantitatea de cldur M va fi(
6 & I, 7 pI8 & I2, 7 p83 & I5
deci(
I5 & 6izo!ar (cldura schimbat de sistem izobar)
%rimea 5 & , 7 p8 se nume8te entalpia sistemului 8i este foarte util n studiul termodinamic
al reac7iilor chimice. "&nd I6 - 9 sistemul prime8te cldur (reac7ii endoterme) 8i c&nd I6N 9
sistemul cedeaz cldur (reac7ii exoterme).
11. Entropia este un parametru de stare care msoar gradul de dezordine a unui sistem
termodinamic. =a poate fi definit n dou moduri, unul macroscopic ("lausius)(1) 8i unul
microscopic (+oltzmann)(.).
(1) "onform modului n care a fost introdus ini7ial acest concept, dac o cantitate de cldur IM
este absorbit reversibil de ctre un sistem, la temperatura * (izoterm), se define8te o func7ie de
stare S, care cre8te cu IS, n modul urmtor(
IS & I6(#
(.) +oltzmann a artat c entropia exprim n mod nemi'locit alctuirea atomo4
molecular a sistemului 8i anume, gradul de ordonare a ansamblului de particule din care este
alctuit. ?ac avem ) particule identice (atomi, molecule) distribuite pe % nivele energetice
distincte, c&te )i pe fiecare nivel, entropia ansamblului va fi(
S & ) 9 O2 *i(*3 ln 2*i(*3
unde P 0 1,Q8 J 19
4.Q
RLS (constanta lui +oltzmann), iar )iL) 0 pi 4 probabilitatea de ocupare a
nivelului i, cu O)i 0 ) (atunci c&nd ) este foarte mare). ,n func7ie de probabilitatea de ocupare a
nivelului se poate scrie(
S & )9O pi ln 2pi3
,ntr4un sistem foarte ordonat sunt posibile foarte pu7ine stri, doar c&teva probabilit7i sunt
diferite de zero 8i S va avea o valoare foarte mic. ,ntr4un sistem dezordonat exist o distribu7ie
haotic a particulelor, numrul de stri posibile este foarte mare 8i S va avea o valoare maxim.
Pentru un sistem total dezordonat )1 0 ). 0 ... 0 )i 0 1, 8i n acest caz(
S & 9 ln *
) 4 probabilitatea termodinamic a strii 4 numrul de aran'amente ale particulelor care dau
aceea8i stare.
,n cazul unui sistem perfect ordonat (cristal perfect) (
S & ) 9 ln *(* & 4
12. Energia liber i entalpia liber
?in energia intern G a unui sistem, numai o parte poate fi convertit n lucru mecanic(
IG 0 I/ T *IS
*IS U 9 se degradeaz n mod ireversibil n cldur. ?ac scriem(
IG 0 I(/ T *S)
se define8te ca energie liber mrimea ' (free energV) cu(
G 0 / T *S
!ceast mrime exprim capacitatea efectiv a sistemului de a efectua diferite ac7iuni.
,n sistemele izolate, n care G 0 ct., IG 0 9 8i (
I/ 0 4 *IS N 9 deoarece IS - 9.
?eci, o formulare mai complet a principiului ## ar fi(
*oate procesele care au loc n sisteme izolate decurg n sensul cre8terii entropiei 8i al scderii
energiei libere (al scderii capacit7ii de a efectua lucru mecanic).
"apacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic n condi7ii izobare este numit
entalpie liber (Gibbs) W(
6 0 W T *S
1Q. -PL%+-$.- P$%*+%P%,L,% % -L #.$/01%*-/%+%% :* ;%0L0<%.
Sistemele biologice sunt sisteme termodinamice deschise, iar procesele biologice sunt procese
termodinamice ireversibile. 5rganismele vii sunt sisteme a cror energie intern poate s creasc
sau sau s scad n func7ie de diferite condi7ii (v&rsta, starea fiziologic etc.). Pentru a aplica
corect principiul # n cazul organismelor, trebuie s se 7in seama de faptul fundamental c ele
sunt sisteme deschise care iau 8i dega' n exterior energie, astfel nc&t problema conservrii
energiei se pune numai pentru sistemul format din organismul respectiv mpreun cu mediul su
ncon'urtor.
Bilanul energetic al organismului
!plic&nd principiul # n cazul unui organism, se poate formula urmtorul bilan7 energetic(
energia preluat din mediu travaliul mecanic efectuat ! cldura dega"at ! energia
depo#itat $n re#ervele organismului.
*estul clinic al intensit7ii metabolismului bazal, prin care se stabile8te valoarea de referin7 la
care s fie raportat efectul diferi7ilor factori care influen7eaz metabolismul energetic, este un
exemplu de asemenea bilan7 n condi7ii simplificate. Subiectul este n repaus (nu efectueaz lucru
mecanic) 8i nu a m&ncat 1. ore (nu preia energie din mediu)(figura). ,n acest caz, bilan7ul
energetic se poate scrie(
cldura dega"at - energia depo#itat energia utili#at
14. -PL%+-$.- P$%*+%P%,L,% %% :* ;%0L0<%.
Stri taionare i procee cuplate n itemele !iologice
Starea de echilibru termodinamic
,ntotdeauna, existen7a unei for7e determin apari7ia unui flux care tinde s o anuleze. !stfel, un
gradient de temperatur determin un flux de cldur de la temperatura superioar la cea
inferioar p&n c&nd acestea se egaleaz 8i gradientul dispare. "&nd ntr4un sistem care evolueaz
spontan (fr interven7ii din exterior), adic ntr4un sistem izolat, exist la un moment dat mai
multe for7e, n el se vor produce fluxurile corespunztoare p&n c&nd toate for7ele devin nule.
!ceasta este starea de ec=ili!ru termodinamic n care, ncet&nd toate procesele din sistem (R1 0
R. 0 ...0 9), nceteaz 8i producerea de entropie Xechilibru 0 9, iar valoarea entropiei devine 8i se
men7ine maxim. ?e exemplu, dac ntre dou compartimente separate de o membran
permeabil se creeaz un gradient de concentra7ie al unei substan7e (Yc 4 for7a termodinamic) va
aprea un flux Rc de particule (difuzie) care tinde s egalizeze concentra7iile. Se a'unge la un
echilibru termodinamic(
Yc 0 dcLdx Rc 0 dZLdt [ F YcRc - 9
La ec=ili!ru>
Yc 0 9 Rc 0 9 F 0 9 S & ma?im
Starea staionar
"&nd, ns, un sistem deschis nu este lsat s evolueze spontan, ci prin interven7ia unor cauze
externe anumite for7e din sistem sunt men7inute la valori constante, sistemul nu va putea a'unge
n starea de echilibru, deci disiparea de energie 8i producerea de entropie nu sunt zero, dar au
valoarea minim posibil n condi7iile date. !ceasta este tarea taionar, numit uneori 8i
starea de ec=ili!ru dinamic, n care toate caracteristicile sistemului, deci 8i entropia, sunt
constante n timp.
S sta7ionar 0 ct. dS sta7ionarLdt 0 9
"um ns(
dSLdt 0 deSLdt T diSLdt
rezult(
deS sta7ionarLdt 0 4 diS sta7ionarLdt
Prin urmare@ un item aflat n tare taionar elimin n e?terior toat entropia ce e
produce prin proceele ireveri!ile care au loc n el@ entropia a rmAnAnd atfel contant.
,n stri @aproape de echilibrul termodinamicA n care sunt valabile rela7iile lui 5nsager,
producerea de entropie are o valoare minim n situa7ia impus de condi7iile la limit.
Starea sta7ionar, de mare stabilitate, se realizeaz n organism prin mecanisme homeostatice.
Prin aceste mecanisme, organismul 8i men7ine constan7i, cu consum de energie metabolic,
parametrii mediului su interior.
Procee cuplate i procee cuplante
"onform principiului ## al termodinamicii, prin procesele care au loc ntr4un sistem diS - 9. =ste,
ns, posibil ca n acela8i sistem s se desf8oare simultan mai multe procese, dintre care unele
pot determina scderea entropiei diS
(1)
N 9, dar cu condi7ia ca altele s creasc entropia diS
(.)
- 9,
astfel nc&t, n ansamblu, s fie o producere, nu un consum de entropie. Procesele prin care
entropia cre8te, se numesc procese cuplante, iar cele prin care entropia scade sunt procese
cuplate.
!cest mecanism explic aparenta func7ionare antientropic a organismelor vii, cel pu7in n prima
parte a vie7ii lor. !stfel, acestea se organizeaz, mrindu48i gradul de ordine, iar entropia lor n
loc s creasc, scade. ?ar organismul viu nu este un sistem izolat. ?ac vom lua n considerare
sistemul alctuit din organismul viu mpreun cu mediul su ncon'urtor, vom observa ca
entropia lui scade pe seama cre8terii entropiei mediului. 5rganismele vii preiau din mediu (sub
forma de hran) molecule complexe cu entropie sczut 8i elimin n exterior moleculele simple
ce rezult din arderea acestora. Se spune c organismul preia din mediu entropie negativ
(numit 8i neg-entropie) 8i elimin n mediu entropie pozitiv.
5 formulare local a principiului II spune c desf%urarea unui proces ireversibil $ntr-un
domeniu c&t de mic al unui sistem termodinamic este $nsoit $ntotdeauna de producere de
entropie c'iar $n acel loc. ,n organismul viu, procesele anabolice, cu biosinteza de produ8i
complec8i, macromolecule 8i structuri biologice complexe, sunt procese cuplate consumatoare de
entropie, pe c&nd cele catabolice, de degradare a substan7elor organice prin ardere, sunt procese
cuplante, generatoare de entropie. Produ8ii de ardere sunt elimina7i prin respira7ie, excre7ie etc.,
cresc&nd entropia mediului. ,n ansamblu, deci, sistemul organism 4 mediu nu ncalc principiul ##
al termodinamicii.
Pe baza acestor considerente termidinamice, se poate spune ca procesul de mbtr&nire a
organismului se datoreaz unei evolu7ii nspre cre8terea entropiei acestuia.
1". .tapele contraciei muculare sunt urmtoarele( excita7ia fibrei, cupla'ul excita7ie \
contrac7ie 8i contrac7ia propriu4zis a fibrei.
1. .?citaia fibrei musculare ncepe la nivelul sinapsei neuro4musculare unde moleculele
de mediator chimic (acetilcolina) eliberate din termina7ia nervoas se fixeaz pe moleculele
receptoare din membrana post4sinaptic determin&nd deschiderea por7ilor unor canale cationice.
"ationii intr n fibr, interiorul acesteia devine local pozitiv 8i n felul acesta se produce
poten7ialul de ac7iune. !cesta se deplaseaz prin sarcolem n lungul fibrei, iar prin membrana
tubilor transversali n profunzime.
2. +uplaBul e?citaie C contracie ncepe cu deschiderea canalelor de calciu din
membrana cisternelor terminale, n momentul n care poten7ialul de ac7iune trece prin dreptul
acestor cisterne. #onii de "a
TT
sunt elibera7i din cisterne, iar concentra7ia lor n sarcoplasm cre8te
de la cca 9,1 m% la 19 m% (199 ori). *roponina fixeaz ionii de "a 8i n urma unei modificri
conforma7ionale deplaseaz moleculele de tropomiozin din 8an7urile filamentului sub7ire astfel
nc&t locurile de legare ale actinei cu miozina nu mai sunt mascate, iar contrac7ia propriu4zis
put&nd astfel ncepe.
3. +ontracia include eliberarea energiei chimice necesare 8i fenomenele mecanice care
stau la baza producerii for7ei, respectiv scurtrii fibrei. =xtremitatea globular miozinic a pun7ii
transversale dispune de dou locuri de legare, unul pentru actin 8i unul pentru !*P. ?e ndat ce
este fixat, molecula de !*P este imdiat scindat n !?P 8i Pi, ace8tia fiind produ8i ai scindrii
ce urmeaz s fie elibera7i la un moment dat n sarcoplasm. "ontrac7ia apare numai dac locul
pentru !*P al pun7ii transversale este ocupat de !?P 8i Pi (deci, neaprat dup scindarea !*P) 8i
dac tropomiozina nu mpiedic interac7iunea actomiozinic. !stfel, prin legarea pun7ii
transversale de filamentul sub7ire, produ8ii de scindare sunt rapid elibera7i, iar puntea care p&n
n acest moment fcea un unghi drept cu axa filamentului sub7ire, se nclin la B:
9
fa7 de acesta.
1D. Lucrul mecanic efectuat de muc=i
?epinde de for7a dezvoltat de mu8chiul considerat 8i de deplasarea punctului de inser7ie
pe osul pe care l pune n mi8care, cu alte cuvinte lucrul mecanic depinde de for7a mu8chiului 8i
de contrac7ia lui.
Lucrul mecanic maxim (ma) al mu8chiului este produsul dintre for7a maxim Fma)
desf8urat 8i contrac7ia maxim a mu8chiului *ma). ?ar Fma) este propor7ional cu sec7iunea
mu8chiului
Fma) +S
iar contrac7ia maxim este propor7ional cu lungimea l a mu8chiului
* ma) +,l
5b7inem( ( ma) 0 +S +,l
8i consider&nd pentru simplitate, mu8chiul ca av&nd form cilindric, produsul dintre aria
sec7iunii transversale 8i lungime este chiar volumul mu8chiului, a8adar
L max = k2 V
adic lucrul mecanic efectuat de mu8chi este direct propor7ional cu volumul su
18. .fectele !iologice ale unor factori mecanici ) ;iofizica mecanorecepiei
La nivelul pielii 8i al mucoaselor exist numero8i receptori tactili capabili s reac7ioneze la
apsare, atingere, ntindere sau torsiune, interac7iunile mecanice ale organismului cu mediul
ambiant realiz&ndu4se la acest nivel.
$eceptorii tactili. Gnii dintre ace8tia sunt forma7i numai din termina7ii nervoase libere, al7ii au o
structur mai complex, cum ar fi corpusculii %eisner 8i corpusculii Pacini.
+orpuculii /einer \ termina7ie nervoas ncolcit ca un ghem. )umeroase fibrile
con'unctive ultrasub7iri se inser pe termina7ia nervoas ancor&nd4o cu diferite structuri din
vecintate, astfel nc&t, la atingerea pielii s se exercite trac7iuni asupra fibrei nervoase,
determin&nd generarea poten7ialelor de ac7iune.
+orpuculul Pacini are forma unui elipsoid de rota7ie 8i este alctuit din lamele membranare,
suprapuse ca foile unui bulb de ceap, ntre care se afl un lichid v&scos. ,n centrul corpusulului
ptrunde o termina7ie nervoas nemielinizat a unei fibre senzitive.
La apsare, variaii brute de presiune, corpusculul se alunge8te, sub7iindu4se pe direc7ia
exercitrii for7ei, ca urmare a deplasrii lichidului spre extremit7ile elipsoidului. ,n cazul
apsrii lente, lichidul are timp suficient penrtu a se deplasa printre lamele, iar termina7ia
nervoas nu este afectat n nici un fel. !stfel, corpusculul nu rspunde la presiunile permanente
din 'ur, cum ar fi presiunea atmosferic, sau la cele care se instaleaz lent. =l reac7ioneaz numai
la varia7ii bru8te de presiune care sunt resim7ite de termina7ia nervoas, lichidul v&scos dintre
lamele neav&nd timpul necesar s se insere printre acestea.
,n cazul unor solicitri mecanice foarte intense, receptorii transmit semnale interpretate la nivelul
scoar7ei drept semnale dureroase. =xist 8i receptori nociceptivi specializa7i numai pentru
percep7ia durerii.
%u8chiul este echipat cu o serie de mecanoreceptori dintre care corpuculii lui <olgi 8i
fusurile neuro4musculare sunt cei mai importan7i. "orpusculii lui Wolgi sunt responsabili pentru
transmiterea datelor privind tensiunea mecanic din tendoane, msur&nd for7a de contrac7ie a
mu8chiului. Sunt forma7i prin reunirea capetelor tendinoase ale unor fibre musculare ntr4un
mnunchi n interiorul cruia ptrund una sau mai multe termina7ii nervoase lipsite de teaca de
mielin.
'uurile neuro)muculare se afl n interiorul mu8chiului 8i msoar gradul de scurtare sau de
alungire a acestuia. =le sunt formate dintr4un grup de c&teva fibre musculare sub7iri, fibre
intrafuzale, ncon'urate de o teac de natur con'unctiv fixat prin extremit7ile sale de fibrele
extrafuzale sau de aponevroze. "entrul fusului este dilatat 8i las s ptrund n interior c&teva
termina7ii nervoase. %ecanoreceptorii musculari sunt proprioreceptori deoarece transmit date
despre propria stare a mu8chiului 8i nu despre evenimente care au loc n mediul extern sau intern
al organismului.
1;. .fectele !iologice ale Preiuni =idrotatice mari @efectul gravitatiei i efectul acceleratiei
Preiuni =idrotatice mari
?atorit incompresibilit7ii lor, 7esuturile vii rezist la presiuni hidrostatice foarte mari
(exist via7 chiar 8i la ad&ncimi unde presiunea atinge 1999 atm). S4a constatat experimental c
la presiuni de ordinul sutelor de atmosfere au loc, n func7ie de tipul 7esutului, urmtoarele
fenomene( diviziunea celular este blocat, for7a 8i viteza contrac7iei musculare scad,
excitabilitatea nervoas cre8te, p&n la autoexcitabilitate.
<ravitaia. Sunt cunoscute fenomenele de geotropism negativ (tulpinile plantelor cresc n sus) 8i
geotropism pozitiv (rdcinile cresc n 'os). Kamurile de ordinul # ale arborilor cresc oblic fa7 de
vertical, manifest&nd plageotropism, iar ramurile de ordin . 8i Q sunt ageotrope. %ecanismul
geotropismului este bazat pe dependen7a de for7ele gravita7ionale a eliberrii unui hormon de
cre8tere care se nume8te auxin.
,n navele cosmice 8i n sta7iile orbitale, for7a centripet gravita7ional este anulat de for7a
centrifug, imprimat de mi8carea de revolu7ie 8i se instaleaz starea de imponderabilitate.
"osmonautul trebuie s se adapteze acestei stri pe diferite planuri, n special n ceea ce prive8te
circula7ia sangvin, func7ia aparatului locomotor pentru evitarea unor fenomene de atrofie
muscular 8i de decalcifiere osoas.
-cceleraiile. /or7a centrifug poate fi responsabil pentru anumite traumatisme. ,n zborurile
curbilinii, for7a centrifug propor7ional cu ptratul vitezei tangen7iale 8i invers propor7ional cu
raza traiectoriei induce o greutate aparent a pilotului numit greutate multipl de c&teva ori mai
mare dec&t greutatea sa real (cele dou for7e se compun vectorial). =xperien7a arat c un pilot
poate suporta n direc7ia picioare4cap o for7 centrifug de Qg, n direc7ia cap4picioare :g, n
direc7ia spate4piept, p&n la 1:g. (?e exemplu, ntr4un avion cu o vitez de C99 PmLh, care
execut un loop4ing cu raza de :99m, aviatorul este supus unei for7e centrifuge de :g). ,n aceste
condi7ii apare fenomenul de pierdere temporar a vederii n hipotensiunea cerebral, a8a numitul
vl negru, sau, dimpotriv, apari7ia a8a4numitului vl ro8u, la acumularea s&ngelui n
extremitatea cefalic. /enomenele acestea sunt datorate dezechilibrului din aparatul circulator.
/or7a centrifug ndreapt s&ngele ctre picioare, iar celelalte regiuni ale organismului nu mai
sunt irigate suficient pentru o vreme. La redresarea avionului, fenomenele au loc n sens invers 8i
aviatorul revine la starea normal. !ntrenamentul duce la acomodarea organismului prin apari7ia
reflexelor de adaptare prin compensare cardiac etc.
.9. +entrul de greutate al corpului uman
Wreutatea unui corp poate fi definit ca rezultanta for7elor gravita7ionale exercitate asupra
corpului de ctre toate celelalte corpuri din univers. Punctul de aplica7ie al greut7ii se nume8te
centrul de greutate ("W) al corpului. ,n cazul corpurilor omogene 8i de form geometric
regulat, centrul de greutate coincide cu centrul geometric al corpului. Pentru toate corpurile,
inclusiv cele neomogene, cum este 8i cazul corpului uman, "W se afl la intersec7ia a cel pu7in
trei plane fa7 de care se compenseaz momentele for7elor de gravita7ie (momentul for7ei este o
mrime fizic vectorial egal cu produsul vectorial dintre for7 8i distan7a de la punctul de
aplica7ie al for7ei la axa de rota7ie).
"orpul uman are o form neregulat 8i o structur neomogen 8i nerigid 8i din acest
motiv centrul de greutate ("W) al corpului nu are o pozi7ie fix ci depinde de pozi7ia corpului, a
membrelor, de ncrcarea suplimentar a acestora etc.
Pozi7ia "W al corpului uman se determin ca fiind la intersec7ia a trei plane reciproc
perpendiculare , 8i anume ( un plan orizontal 5, un plan frontal /, un plan median % antero4
posterior.
4 datorit structurii corpului uman "W se afl n planul median antero posterior, plan de simetrie>
4 planul orizontal mparte corpul n dou pr7i de greutate egal 8i n acest plan se afl "W>
4 planul frontal cuprinde "W n timpul sta7ionri verticale, trece prin mi'locul pavilionului
urechii, posterior de articula7ia coxo4femural, anterior de articula7ia genunchiului 8i a
articula7iei tibio4tarsiene.
Pozi7ia centrului de greutate se modific la orice modificare a pozi7iei membrelor 8i chiar n
repaus aparent, centrul de greutate 8i modific pozi7ia datorit mi8crilor ritmice de respira7ie
.1. PArg=iile in medicina
P&rghiile sunt ni8te ma8ini mecanice foarte simple, ele fiind folosite pentru a multiplica
for7a sau deplasarea n condi7ii optime. ,n organismul uman se nt&lnesc peste .99 de p&rghii
osoase.
!c7iunea p&rghiilor se bazeaz pe echilibrul momentelor a dou for7e( o for7 de rezisten7
pasiv 8i o for7 activ. =le sunt caracterizate prin trei puncte principale(
4 punctul de aplica7ie a for7ei /,
4 punctul de aplica7ie a rezisten7ei K,
4 punctul de aplica7ie S a rezultantei for7elor, numit punct de spri'in al p&rghiei, n 'urul acestuia
for7ele / 8i K d&nd p&rghiei o mi8care de rota7ie
(egea p&rg'iilor( momentele for7elor / 8i K s fie egale.
*lasificarea p&rg'iilor se face n func7ie de pozi7iile celor trei puncte de aplica7ie /, K 8i S(
)pArg=ia de gradul % sau p&rghia de ec=ili!ru (deoarece realizeaz echilibru static) are punctul
de spri'in S situat ntre punctul de aplica7ie a for7ei / 8i cel de aplica7ie a rezisten7ei>
) pArg=ia de gradul al %%)lea sau p&rghia de for \ are punctul de aplica7ie a rezisten7ei ntre
cel de aplica7ie a for7ei 8i cel de spri'in> prin structura lor, distan7a de la K la S este mai mic
dec&t de la / la S , a8adar / este mai mic dec&t K, motiv pentru care putem amplifica for7a
) pArg=ia de gradul al %%%)lea sau p&rghia de deplaare \ are / ntre K 8i S, ele utilizeaz o for7
mare 8i nving o for7 mic, n schimb deplaseaz mult punctul lui K> acest tip de p&rghii este cel
mai nt&lnit n corpul uman (punctul de aplica7ie a for7ei, adic locul de inserare a mu8chiului, se
afl ntre punctul de spri'in care este articula7ia 8i punctul de aplica7ie a rezisten7ei).
Prg=iile de gradul %
Sunt relativ pu7ine n organism. *runchiul se afl n echilibru pe picioare ca o p&rghie de
gradul #, la fel 8i capul, care spri'init pe atlas, func7ioneaz ca o p&rghie cu bra7e inegale,
verticala "W netrec&nd prin atlas> antebra7ul n extensie se comport ca o p&rghie de gradul #.
,n practica medical, p&rghiile de gradul # sunt foarte numeroase, n primul r&nd p&rghiile
duble cum sunt foarfecele 8i cle8tii, care se mpart n func7ie de utilitate, dup lungimea bra7elor.
/oarfece pentru nvins rezisten7e mari (cum ar fi gipsul sau cle8tii pentru extrac7ii dentare) cu
gur puternic 8i mic 8i m&nere lungi> aps&nd pe un bra7 de p&rghie lung se poate nvinge o
rezisten7 mare>
"le8tii la care bra7ele p&rghiei pe care apsm sunt mici, iar cele pe care se aplic
rezisten7a sunt lungi (forcepsul). /oarfecele 8i cle8tii la care mrimea bra7elor for7ei nu difer
prea mult de cea a bra7elor rezisten7ei (cle8tele pentru trac7iunea limbii n caz de asfixiere,
cle8tele de manipulat pansamentele etc.)
,n sec7iile de fizioterapie 8i n laboratoare exist tot felul de p&rghii de gradul # (balan7e analitice,
scripe7i etc.)
PArg=iile de gradul al %%)lea
,n organism, se pot men7iona, ca prim exemplu, incisivii 8i caninii.
!ceste p&rghii au form de pan, iar condi7ia necesar 8i suficient pentru echilibrul
for7elor la un astfel de instrument este ca raportul dintre for7 8i rezisten7 s fie acela8i ca ntre
mrimea bazei de apsare 8i lungimea suprafe7ei laterale a instrumentului (eficacitatea
instrumentului cre8te cu c&t baza este mai mic, deci, cu c&t el este mai ascu7it).
"a p&rghie de gradul al ##4lea func7ioneaz 8i piciorul, av&nd ca rezisten7 greutatea corpului
transmis prin tibie> greutatea corpului este aplicat la nivelul articula7iei tibio4tarsiene, a8a nc&t
for7a o vor da mu8chii insera7i prin tendonul lui !hile pe calcaneu> punctul de spri'in, c&nd stm
pe v&rful picioarelor, se afl la extremitatea metatarsienelor n contact cu solul. #nstrumentele
medicale ca( bisturiu, dalt, lan7et func7ioneaz tot ca p&rghii de gradul al ##4lea (au form de
pan).
PArg=iile de gradul al %%%)lea
Sunt elemente de deplasare .
!ntebra7ul n flexie func7ioneaz ca o p&rghie de gradul al ###4lea c&nd mu8chii flexori se
contract pentru a4l ridica> bicepsul se contract produc&nd o for7 care are punctul de aplica7ie
pe antebra7.
,n general, distan7a dintre punctul de aplica7ie al for7ei / 8i punctul de spri'in S este de 8 ori mai
mic dec&t distan7a dintre punctul de aplica7ie a rezisten7ei K 8i punctul S. Kezult, c n acest
caz, for7a desf8urat de mu8chi pentru a roti antebra7ul este de 8 ori mai mare dec&t rezisten7a.
,n schimbul pierderii de for7 avem un c&8tig de deplasare, contrac7ia de c&7iva cm a bicepsului
determin&nd o deplasare liniar de 8 ori mai mare a extremit7ii antebra7ului. ,n laborator 8i n
practica medical nt&lnim p&rghii de gradul al ###4lea cum ar fi( pensele anatomice, pedalele
diferitelor aparate dentare etc.
PArg=ii umane multiple
Sunt grupe de p&rghii ac7ionate de un singur mu8chi. ?e exemplu( falangele care au
extensorii 8i flexorii comuni. La p&rghiile multiple suma rota7iilor diverselor p&rghii osoase
mi8cate de un singur mu8chi este egal cu rota7ia pe care ar determina4o acest mu8chi, ac7ion&nd
asupra unei singure p&rghii umane, mu8chiul contract&ndu4se cu aceea8i lungime.
PArg=ii aociate
Sunt nt&lnite n mi8carea membrelor. ?e exemplu, datorit faptului c membrele superioare sunt
compuse din dou segmente, viteza liniar a m&inii este mai mare c&nd antebra7ul descrie un
unghi fa7 de bra7 8i concomitent bra7ul descrie un unghi fa7 de trunchi. Se observ cum
aducerea m&inii la nivelul umrului se face mai rapid, dac ambele segmente se mi8c simultan,
dec&t n cazul n care membrul superior se mi8c rigid.
22. Structura mem!ranei !iologice
Structura i funciile mem!ranei celulare
5rganismele vii sunt alctuite dintr4un numr foarte mare de compartimente fluide
interdependente, mrginite de membrane plasmatice. %embranele celulare sunt structuri planare
cu grosimi moleculare cuprinse ntre C 8i 19 nm (1 nm 0 19
4;
m) care ndeplinesc cel pu7in dou
func7ii dinamice esen7iale, ele neput&nd fi privite ca ni8te pelicule pasive care delimiteaz dou
medii care au caracteristici fizico4chimice diferite (lichidul intersti7ial 8i citoplasma).
Prima func7ie a membranei celulare este de a mpiedica mi8carea liber a particulelor ntre dou
compartimente adiacente (lichidul intersti7ial 8i citoplasma), prin urmare membrana are rolul
unei bariere fizice active. Lichidul intersti7ial 8i citoplasma sunt iteme dipere av&nd ca
solvent apa, iar ca faze dispersate electroli7i (ioni de )a, S, "l, "a, %g), macromolecule (de ex.
proteinele), organite intracelulare (de ex. mitocondriile) 8i molecule polare mici, n concentra7ii
diferite. Lichidul intersti7ial 8i citoplasma au aceea8i osmolaritate de aproximativ Q99 m5s%Ll,
fiind deci, lichide izotonice.
/iind emipermea!ile 8i elective, membranele celulare ndeplinesc 8i o a doua func7ie foarte
important 8i anume reglarea volumului 8i a compozi7iei mediului intracelular. !ceast reglare
asigur men7inerea la valori constante a compozi7iei 8i volumului intra4 8i extracelular, n ciuda
fluctua7iilor din mediul extern.
Principalii constituen7i ai membranelor biologice sunt lipidele 8i proteinele, conform modelului
mozaicului fluid proteolipidic (/ig. 1) al lui )icholson 8i Singer elaborat n 1;D.( membrana
este format dintr4un bistrat lipidic, n care sunt inserate proteine 8i glicoproteine. !cest model
presupune distribu7ia uniform a diferitelor tipuri de lipide n bistrat, lucru care a fost infirmat n
ultimii ani. Simon si #Ponen au demonstrat n 1;8D existen7a asa numitelor microdomenii lipidice
(@lipid raftsA) de colesterol 8i sfingomielina care nu sunt solubile n detergen7i nonionici, adic
prezen7a unor insule membranare, lipidele nedistribuindu4se uniform pentru a forma bistratul
lipidic.
.Q. #ranportul paiv
Prin transport paiv moleculele 8i ionii se deplaseaz n sensul gradientului electrochimic
sau de presiune fr consum de energie metabolic, sistemul av&nd tendin7a de a a'unge la
echilibru termodinamic. Wradientul electrochimic este o for7 termodinamic productoare de
flux 8i reprezint rezultatul unor procese desf8urate cu consum energetic. ,n timpul
transportului, moleculele 8i ionii utilizeaz energia mi8crilor de agita7ie termic 8i cea derivat
din atrac7ia sau respingerea electrostatic.
=xist trei tipuri de transport pasiv( difuzia simpl, difuzia facilitat 8i difuzia prin canale
8i pori.
1ifuzia impl se produce prin dizolvarea speciei moleculare transportate n membran. ?atorit
structurii membranei de bistrat lipidic, zona intern fiind hidrofob, o particul, pentru a trece de
pe o fa7 a membranei pe cealalt, trebuie s strbat o zon hidrofil 8i s ptrund n zona
hidrofob. ?e aici rezult ca mecanismele de difuzie sunt diferite pentru particulele hidrofile
(ioni 8i molecule polare) 8i particulele hidrofobe (nepolare), respective particulele hidrosolubile
8i liposolubile.
1ifuzia facilitat
%oleculele hidrofile mari, cum sunt mul7i factori nutritivi necesari celulei, precum 8i unii ioni
traverseaz membrana prin difuzie facilitat, utiliz&nd molecule transportoare existente n
membran sau introduse artificial n aceasta. !semenea molecule transportoare au o anumit
specificitate, recunosc&nd specia molecular sau ionic pe care o transport. =xist transportori
pentru glucoz, colin, pentru diferi7i ioni (ionofori).
.B. #ranportul activ
=ste o form de transport care necesit consum de energie metabolic (a unei reac7ii
chimice, de exemplu). Se realizeaz n sensul invers gradientului de poten7ial electrochimic. Se
disting dou forme de transport activ( transportul activ primar 8i transportul activ secundar.
#ranportul activ primar se realizeaz folosind proteine integrale numite pompe ionice
membranare. #n urma transportului activ se stabile8te gradientul de concentra7ie n sensul cruia
se desf8oar transportul pasiv. Pompa leag ionul pe o parte a membranei ntr4o anumit zon
activ numit situs de legare 8i, datorit unor modificri conforma7ionale care intervin n urma
legrii ionului, l transfer pe cealalt parte unde l elibereaz. Pompa folose8te, de obicei,
hidroliza !*P n !?P 8i P.
=xemplul cel mai cunoscut este !*P4aza )a
T
LS
T
care transloc Q ioni de )a
T
din interiorul
celulei, unde concentra7ia acestuia este mic, spre mediul extracelular 8i . ioni de S
T
din
exteriorul celulei n interiorul acesteia.
?eoarece rezultatul unui ciclu este un transfer net de sarcin pozitiv n exteriorul celulei,
spunem c pompa este electrogenic. ?e asemenea, pompa de )a
T
LS
T
asigur prin func7ionarea
ei osmolaritatea egal pe ambele fe7e ale membranei.
#ranportul activ ecundar
Prin transport activ secundar speciile transportate ptrund ntr4un compartiment
(extracelular sau intracelular) mpotriva gradientului lor electrochimic, asociindu4se cu molecule
care se deplaseaz n sensul gradientului de concentra7ie. Specia transportat c&t 8i molecula care
efectueaz transport pasiv se leag de aceea8i molecul transportoare.
*ransportul activ secundar utilizeaz transportorii nt&lni7i la difuzia facilitat, ace8tia
put&nd lega substratele transportate n aceea8i stare conforma7ional sau n stri conforma7ionale
diferite (/ig. 1;). ?ac ambele specii moleculare transportate se leag de aceea8i parte a
proteinei, transportul poart denumirea de simport sau co-transport, iar transportorul 8i poate
modifica starea conforma7ional doar dup ce ambele substrate au a'uns n situsurile de legare.
"azul n care speciile transportate se leag pe cele dou pr7i ale transportorului, care se va afla
astfel n stri conforma7ionale diferite, se nume8te antiport sau contra-transport.
,nt&lnim simport la ptrunderea glucozei n celulele mucoasei intestinale> ea se asociaz
cu )a
T
care intr pasiv. #onii de )a
T
sunt elimina7i activ prin transport primar, prin !*P4aza de
)a
T
LS
T
, iar glucoza rm&ne.
]i n acest caz, avem de4a face cu un transport electrogenic deoarece rezultatul net const n
transportul unei sarcini pozitive dintr4o parte a membranei n cealalt.
25. +anale ionice
1ifuzia prin canale ionice
Substan7ele ionizate nefiind liposolubile, difuzia lor prin membran se poate face prin structuri
proteice specializate care strabat membrana pe toat grosimea ei 8i creeaz ci de trecere pentru
ioni, form&nd canale au pori. )o7iunea de por este folosit pentru structurile neselective,
fc&nd o discriminare doar pe baza diametrului particulei. "u precdere, prin pori trece apa, caz
n care ace8tia se numesc porine. #onii au n 'urul lor o zona de hidratare, din care cauz au
diametrul prea mare pentru pori.
2". $eceptorii mem!ranari
Keceptorii membranari din membrana plasmatic celular sunt proteine intrinseci cu
func7ie enzimatic care au capacitatea de a recunoa8te o molecul semnal din mediul
extracelular, numit meager prim, 8i de a interac7iona cu ea rapid 8i reversibil. %olecula
purttoare de informa7ie se nume8te ligand specific 8i se poate lega de un anumit tip de receptor.
,n mod obi8nuit, moleculele semnal nu ptrund n interiorul celulei, rolul lor fiind doar de a
transmite prin diferite mecanisme membranare informa7ia pe care o poart.
-esagerii primi pot fi molecule dar 8i factori fizico4chimici. Printre moleculele cu rol de
mesager prim se nt&lnesc( mediatorii chimici, hormonii polipeptidici, factori de cre8tere,
antigenii, medicamentele, drogurile.
,n urma interac7iei, celula poate sintetiza o alt molecul semnal numit meager ecund
care declan8eaz rspunsul celular specific. %esagerul secund poate fi, uneori, chiar complexul
receptor \ mesager prim.
-esageri secun#i frecvent nt&lni7i sunt( acidul adenozin monofosforic ciclic (c4!%P),
acidul guanozin monofosforic ciclic (c4W%P), diacil glicerolul (?!W), inozitol trifosfatul
(#nosPQ).
Procesele care au loc la nivel celular sunt urmtoarele (/ig. ..)( de ndat ce ligandul s4a fixat de
receptor, informa7ia este transmis la nivelul membranei, acest lucru survenind de obicei, n urma
modificrii conforma7iei receptorului> n urma acestui proces se declan8eaz o cascad de reac7ii
n interiorul celulei av&nd ca urmare o modificare a activit7ii celulare la nivelul metabolismului
sau la nivelul expresiei genelor> informa7ia se transmite 8i de4a lungul membranei celulare, prin
semnale electrice sub forma de poten7iale locale 8i de tip tot \ sau \ nimic.
2D. 'ormarea imaginii prin lentile divergente
Lentile divergente dau imagini virtuale ale obiectelor reale, indiferent de pozi7ia acestora fa7 de
lentil (/ig. 19).

2E. 'ormarea imaginii prin lentile convergente
Pentru a construi mersul razelor de lumin printr4o lentil convergent putem desena mersul a
dou raze mpr8tiate de v&rful obiectului( raza care trece nedeviat prin centrul optic al lentilei
8i raza care cade pe lentil paralel cu axul optic principal (aceasta se va refracta prin focar). ,n
figurile :\; ave7i desenate imaginile unui obiect situat la distan7e diferite de o lentil
convergent. Se observ c imaginea este real (se afl la intersec7ia rezelor de lumin 8i poate fi
captat pe un ecran) dac obiectul este situat la o distan7 mai mare dec&t distan7a focal fa7 de
lentil. ,n cazul n care (/ig. ;) obiectul este situat ntre focar 8i centrul lentilei imaginea devine
virtual (aflat la interesec7ia prelungirilor razelor de lumin, nu poate fi captat pe un ecran)
2F. 0c=iul ca item optic centrat. 0c=iul redu.2<ulltrand3
/odele ale oc=iului redu
Prin ochi redus se n7elege o schem simplificat a ochiului. 5chiul va fi reprezentat
printr4un dioptru prin care razele se propag la fel ca n ochiul real. ,n modelul (isting, ochiul
este un dioptru sferic cu raza de C mm care separ aerul de un mediu transparent cu indice de
refrac7ie n 0 1.QQD.
-odelul Gullstrand const dintr4un un sistem optic centrat n care un dioptru sferic unic
cu raza :,D mm (care reprezint practic corneea( " 0 C9 ?) separ aerul de un mediu transparent
de indice de refrac7ie 1,QQC. "entrul optic este centrul de curbur al dioptrului. ?istan7a dintre
centrul optic 8i retin este de cca. 1: mm. Ketina se afl n planul focal.
5chiul este considerat un sistem optic centrat alctuit din urmtoarele elemente(
4 corneea, av&nd indicele de refrac7ie n 0 1,QD., separat de aer printr4un dioptru anterior convex
8i de
4 umoarea apoas, n 0 1,QQC, printr4un dioptru posterior concav
4 cristalinul, n 0 1,B1Q (1,QD:41,BDQ) este separat de umoarea apoas printr4un dioptru anterior
convex 8i de
4 umoarea vitroas (n 0 1,QQC), printr4un dioptru posterior tot convex.
"orneea este mediul cel mai refringent, cca B9 ?. !re cea mai mare contribu7ie la
convergen7a total de cca C9 ?. "ristalinul contribuie cu restul de .9 ?. "onvergen7a
cristalinului este mai mic deoarece acesta este mrginit de medii cu indici de refrac7ie apropia7i,
n timp ce corneea se afl n contact cu aerul care are indicele de refrac7ie mult mai mic dec&t cel
al corneei.
"ristalinul este o lentil biconvex cu K1 0 19 mm 8i K. 0 C mm (n stare neacomodat).
=ste alctuit din straturi celulare concentrice al cror indice de refrac7ie cre8te dinspre periferie
spre centru.
"onvergen7a cristalinului este variabil datorit modificrii curburii. Gmoarea vitroas
confer tensiune globului ocular.
34. -cuitatea viziala. $efle?ul pupilar.
!cuitatea vizual
,n ochiul redus, imaginea unui punct se formeaz la intersec7ia cu retina a dreptei care
trece prin punctul respectiv 8i centrul optic, dimensiunea imaginii unui obiect fiind dat de
unghiul format de dreptele care trec prin centrul optic 8i extremit7ile obiectului, unghi care
define8te diametrul aparent (msurat n minute de arc). 5biectele de dimensiuni diferite pot avea
acela8i diametru aparent, n func7ie de distan7a la care se afl. Sub o anumit valoare a
diametrului aparent, imaginile celor dou puncte se suprapun par7ial. )umim distan
separatoare minim sau minumum separabil diametrul aparent limit sub care imaginile celor
dou puncte se suprapun. -cuitatea vizual sau puterea de rezoluie este definit ca fiind
inversul distanei separatoare minime.
!cuitatea vizual depinde de(
4 factori dioptrici( abera7ia de sfericitate 8i cromatic (dat de fenomenul de dispersie \
varia7ia indicelui de refrac7ie cu lungimea de und), difrac7ia datorit imperfec7iunilor
mediilor oculare, dispersia luminii datorit reflectrii pe retin, erori de refrac7ie
4 factori retinieni( lega7i de structura granular 8i discontinu a retinei, centrul petei ce
reprezint imaginea trebuind s se gseasc pe celule receptoare distincte>
4 factori lega7i de stimul( forma 8i mrimea detaliului, contrastul de luminozitate,
iluminarea fondului, timpul de expunere, compozi7ia cromatic (prin eliminarea
abera7iilor cromatice, lumina monocromatic mre8te acuitatea vizual).
?iminuarea acuit7ii vizuale se nume8te ambliopie.
-daptarea la lumin 2refle?ul pupilar3
#risul reprezint o diafragm care limiteaz fluxul luminos ce cade pe retin 8i contribuie la
mic8orarea abera7iilor cromatice 8i de sfericitate produse de lentilele ochiului. ?imensiunea
pupilei este controlat de doi mu8chi netezi, unsfincter inelar 8i un dilatator radial, plasa7i n iris.
"&nd luminozitatea este slab, fibrele radiale ale irisului se contract (midriaz), diametrul
pupilei cre8te. La iluminare excesiv, fibrele circulare ale irisului mic8oreaz pupila (mioz).
!cest fenomen se nume8te adaptare la lumin. !daptarea de la lumin la ntuneric cere mai mult
timp dec&t adaptarea invers de la ntuneric la lumin.
-comodarea la ditan
,ntr4un ochi normal, imaginea unor obiecte foarte ndeprtate se formeaz pe retin (/ig.
1. a)). ?ac obiectele sunt situate la o distan7 mai mic de C m de ochi, imaginea lor s4ar forma
n spatele retinei dac cristalinul nu s4ar bomba mrindu48i convergen7a (/ig.1B). Pentru ca
imaginea s fie clar, ea trebuie s se formeze pe retin. !ceasta se realizeaz astfel( cristalinul
este ncon'urat de un ligament circular, zonula lui ^inn, pe care se afl nsera7i mu8chii ciliari
circulari 8i radiali. La contrac7ia fibrelor circulare, zonula se relaxeaz 8i cristalinul iese de sub
tensiune, bomb&ndu4se sub efectul propriei elasticit7i. "onvergen7a sa va cre8te 8i imaginea se
formeaz mai aproape de centrul optic (mai n fa7, deci pe retin). #nvers, la contrac7ia fibrelor
radiale, zonula este din nou pus sub tensiune, cristalinul se sub7iaz 8i 8i mic8oreaz
convergen7a. ,n acest fel se realizeaz acomodarea.
$ederea clar se realizeaz ntre dou puncte( punctum pro)imum . pp4 8i punctum remotum .
pr4. Pp \ cel mai apropiat, vzut clar cu acomodare maxim. Pr \ cel mai deprtat, vzut clar fr
acomodare. La ochiul normal (emetrop) pp 0 .: cm, pr [ _
31. /iopia.
/iopia
!cest defect de vedere se manifest prin cre8terea convergen7ei ochiului. ,n func7ie de
cauza acestei cre8teri avem de a face cu mai multe tipuri de miopii 8i anume(
4 %iopia a)ial, cel mai fecvent nt&lnit, este caracterizat de axul anteroposterior mai lung
dec&t cel al ochiului emetrop, din aceast cauz imaginea se formeaz naintea retinei. /p 8i pr se
afl mai aproape de ochi.
4 %iopia de curbur( curbura cristalinului este mai mare, convergen7a va fi mrit (de obicei este
legat de oboseal).
4 %iopia de indice caracterizat de cre8terea indicelui de refrac7ie datorit cre8terii concentra7iei
saline n anumite stri patologice (vrsturi incoercibile, diarei rebele, mari hemoragii 8i
plasmoragii, expuneri excesive la soare, 8ocuri traumatice, lipotimie \ n aceste din urm dou
cazuri, deshidratarea 8i hiperconcentrarea salin consecutiv apar ca o consecin7 a fugii apei din
7esuturi spre patul vascular lrgit ca urmare a epuizrii mecanismelor neuro4hormonale de
men7inere a tonusului vascular).
,n toate cazurile se corecteaz cu lentile divergente (/ig. 1:) care au convergen7a negativ (" N
9, focare virtuale) care, adugat convergen7ei crescute a ochiului, o aduc n limitele normale.
32. Prez!itimul.
Pre!iopia sau prez!itimul este o ametropie de elasticitate care apare, n general, dup v&rsta
de B9 de ani. +ombarea cristalinului se face mai dificil, deoarece elasticitatea acestuia se
diminueaz o dat cu naintarea n v&rst. Se folosesc lentile convergente pentru a vedea
obiectele apropiate.
33. ;iofizic recepiei vizuale. $etina.
;iofizica recepiei vizuale
Structura retinei
?up ce strbat mediile transparente ale ochiului, razele luminoase care provin de la
diferitele obiecte ale mediului ncon'urtor cad pe retin (/ig. 1D) care reprezint o structur
complex cu o suprafa7 de cca . cm
.
8i grosimea de Q:9 Hm. =xist : tipuri de celule prezente n
retin dispuse n straturi succesive (/ig. 1D, sgeata din st&nga figurii indic sensul luminii)(
- celulele epiteliului pigmentar 4 alctuiesc stratul distal format dintr4un singur 8ir de celule
epiteliale> pigmentul con7inut de acestea \ melanina \ absoarbe lumina (pentru a evita difuzia).
4 celulele fotoreceptoare, celulele cu conuri 8i bastona8e, care con7in pigmen7ii fotosensibili.
"elulele fotoreceptoare sunt orientate cu extremitatea fotosensibil nspre coroid, fiind par7ial
ngropate n epiteliul pigmentar. Keparti7ia lor n retin nu este uniform. ,n pata oarb, pe unde
ies fibrele nervului optic, celulele fotoreceptoare lipsesc complet.
4 celule ori#ontale fac sinaps cu celulele fotoreceptoare (C4:9 celule fotoreceptoare).
- celulele bipolare, alctuind primul strat al neuronilor vizuali (de aceea retina poate fi
considerat o por7iune de creier periferic), realizeaz legturi ntre celulele receptoare 8i cele
ganglionare. #n zona foveal coresponden7a este biunivoc( fiecare con realizeaz legturi
sinaptice cu o bipolar 8i fiecare bipolar cu o ganglionar. /iecare ganglionar prime8te astfel
informa7ii de la un singur con. Spre periferia foveei 8i n afara acesteia, mai multe celule
receptoare realizeaz conexiuni sinaptice cu o bipolar 8i mai multe bipolare trimit informa7ii
unei singure ganglionare.
- celulele amacrine realizeaz conexiuni ntre neuronii bipolari, la fel cum celulele orizontale
interconecteaz celulele fotoreceptoare. Sunt lipsite de axon 8i trimit informa7ii dinspre centru
spre periferie.
\ celulele ganglionare \ fac sinaps cu cele bipolare, iar axonii lor alctuiesc nervul optic. Pata
oarb, lipsit de celule fotoreceptoare, este locul n care nervul optic se ndreapt spre corpii
genicula7i laterali, dup ce strabate nveli8ul globului ocular.
34. Structura i funciile celulelor fotoreceptoare.
Structura i funcia celulelor fotoreceptoare
"elulele fotoreceptoare realizeaz funcia de traducere a semnalului vi#ual . radiaia
electromagnetic din domeniul vi#ibil- $n semnal electric.
"elula cu bastona8 (/ig. 18 a)) este alctuit din dou pr7i( segmentul e)tern (S0B), sub
form alungit, cilindric, de bastona8, 8i segmentul intern (SIB). Segmentul extern este
fotoreceptorul propriu4zis, cel intern are rol metabolic. +astona8ele asigur vederea scotopic (la
lumin crepuscular), av&nd o mare sensibilitate. S=+ are o structur special, con7in&nd un
mare numr de discuri membranare (p&n la .999) suprapuse. %embrana discurilor este format
din subunit7i membranare (cca : nm diametru) n centrul crora se gse8te pigmentul
fotosensibil \ rodopsina (19
D
419
8
moleculeLbastona8).
Kodopsina este format din opsin (fosfolipoprotein format din QB8 de aminoacizi,
form&nd D `4helixuri a8ezate transversal pe membrana discului, legate ntre ele prin segmente
neelicoidale) 8i din retinal (aldehida vitaminei !) care este cromoforul, cu axa longitudinal
paralel cu suprafa7a membranei. %aximul de absorb7ie al rodopsinei este la :99 nm (verde).
%embrana bastona8ului con7ine numeroase canale de )a
T
8i "a
TT
, astfel nc&t, la
ntuneric, exist un influx pasiv de )a
T
8i "a
TT
(curent de $ntuneric) (/ig. 1;) (1941:E "a
TT
). ,n
ntuneric membrana este polarizat negativ (4.9 \ 4 B9 m$). #onii de )a
T
intr n celulele
fotoreceptoare prin canale, dar nu se acumuleaz deoarece sunt evacua7i pe msur ce intr de
ctre pompele ionice din S#+. "alciul este evacuat printr4un mecanism antiport Q)a
T
L1"a
TT
n
S=+. "urentul de )a
T
("a
TT
) reprezint curentul de ntuneric.
,n urma fotoexcitrii 8i activrii rodopsinei (/ig. .9), se nchid canalele de )a
T
("a
TT
),
curentul de ntuneric dispare 8i membrana se hiperpolarizeaz. Poten7ialul celular poate a'unge
la \89 m$, depinz&nd de intensitatea luminii. $aria7ia de poten7ial declan8eaz excita7ia
neuronilor bipolari, astfel nc&t poten7ialele de ac7iune aprute n ace8tia a'ung n final la sinapsa
cu neuronul ganglionar, pe care4l excit. ?e la neuronul ganglionar vor porni trenuri de
poten7iale de ac7iune tot sau nimic care, pe calea nervului optic, a'ung n corpii genicula7i 8i apoi
n scoar7a cerebral (scizura calcarin) unde produc senza7ia vizual. +astona8ele au o
sensibilitate foarte mare( un singur foton poate duce la blocarea intrrii n celul a 19
C
sarcini
pozitive \ amplificare de putere. /otonul este doar declan8ator, restul se datoreaz energiei
proceselor metabolice.
"elulele receptoare cu bastona8 sunt responsabile de vederea scotopic, la luminozitate sczut,
fr vederea culorilor (alb4negru).
35. #eoria a vederii tricromate.
1icromatopiile
?iscromatopsia este o anomalie a vederii, cauzat de absen7a sau de dereglarea
func7ional a celulelor fotoreceptoare. Persoanele cu discromatopsie prezint tulburri ale vederii
colorate. Lipsa percep7iei culorilor, acromatopsia1 este rezultatul lipsei conurilor. %a'oritatea
persoanelor cu probleme de percep7ie a culorilor pot identifica anumite culori, n foarte pu7ine
cazuri pacien7ii nefiind capabili s recunoasc nici o culoare, ci vd doar nuan7e de gri, alb 8i
negru. 2icroma#ia const n perceperea a dou culori( dac pacientul nu percepe culoarea ro8ie
avem de4a face cu protanopie1 dac nu este perceput verdele ne referim la acel tip de dicromazie
ca fiind deuteranopie, iar n cazul absen7ei culorii albastre avem tritanopie. "onform teoriei
tricromatice a vederii colorate (aoung, %axbell, 6elmholtz) orice culoare se poate ob7ine prin
combinarea a trei culori. ?iscromatopsiile sunt, n general, transmise genetic caz n care ambii
ochi sunt afecta7i, aceste tulburari fiind ireversibile 8i netratabile, neput&ndu4se ns agrava.
?iscromatopsiile pot fi dob&ndite ca urmare a unor boli (de exemplu, cataracta care
const n opacifierea par7ial sau total a cristalinului) 8i traumatisme ale ochiului sau pot s
apar cu naintarea n v&rst. ?iscromatopsiile dob&ndite pot fi unilaterale sau asimetrice (unul
dintre ochi este afectat mai puternic). !cestea pot fi tratate, n func7ie de cauz, prin interven7ie
chirurgical (n cazul n care cataracta a produs discromatopsia respectiv), prin oprirea
medicamentelor care au cauzat tulburarea de vedere, prin recomandarea folosirii lentilelor de
contact colorate sau a lentilelor antireflex (celulele cu bastona8 func7ion&nd mai bine la lumin
mai slab). *estarea pacien7ilor const n recunoa8terea culorilor 8i a denumirii acestora(
subiectului i se cere s priveasc un a8a4numit @patternA care este un ptrat cu puncte colorate
care realizeaz o liter sau un numr 8i s recunoasc imaginea alctuit din punctele colorate
(testul #shihara). "ei cu vedere cromatic intact pot recunoa8te aceste pattern4uri, persoanele
suferind de discromatopsie nu vor recunoa8te sau vor identifica doar anumite litere sau cifre.
?iscromatopsiile pot afecta dezvoltarea cognitiv (un copil cu rezultate slabe va trebui consultat
8i de un oftalmolog) dar pot limita 8i op7iunile profesionale.
QC. 1enitatea
?ensitatea unui material omogen se define8te ca fiind masa con7inut n unitatea de
volum. Gnitatea de msur pentru densitate este PgLm
Q
sau gLcm
Q
(1999 PgLm
Q
0 1gLcm
Q
).
?ensitatea se noteaz cu litera greceasc (ro). "onform defini7iei (
3
m
=
?ensitatea relativ a unui material este raportul dintre densitatea lui 8i densitatea unui
material considerat referin7, prin urmare, un numr adimensional (fr unitate de msur). Se
poate demonstra c densitatea relativ a unui material este egal cu raportul dintre masa unui
corp din acel material 8i masa aceluia8i volum din materialul de referin7. Pentru corpurile solide
8i lichide se ia drept referin7 apa.
Pentru determinarea densit7ii relative, n locul raportului maselor unor volume egale ale
substan7elor se folosesc greut7ile acestor volume, care, pe aceea8i vertical sunt direct
propor7ionale cu masele (conform principiului fundamental al dinamicii, vezi cursul 4oiuni
generale de mecanic).
!stfel ( G mg 8i pentru referin7 G mg. ,mpr7ind cele dou egalit7i una la cealalt,
ob7inem(
c c c G
G
m
m
G
G
relativ
= =
?ensitatea absolut a apei la B,.
o
" este egal cu 1 gLcm
Q
, prin urmare masa de ap la
aceast temperatur este exprimat prin acela8i numr ca 8i volumul ei.
=xpresia densit7ii absolute a unui corp se poate scrie
apa
G
G

c
=
unde ap reprezint densitatea apei la temperatura de lucru t.
QD Preiunea =idrotatic
Prin defini7ie, presiunea este for7a exercitat pe unitatea de suprafa7(
S
F
p =
=ste o mrime fizic scalar derivat a crei unitate de msur este )Lm
.
. Presiunea are 8i
alte unit7i de msur tolerate cum ar fi 1Pa 0 1)Lm
.
, 1 atm d 19
:
)Lm
.
, 1 torr 0 1 mm6g, DC9
mm6g 0 19
:
)Lm
.
. Gnitatea de msur din hemodinamic este mm6g (milimetru coloan de
mercur).
Presiunea hidrostatic este presiunea exercitat de o coloan de fluid
1
la baza sa.
,n orice punct din interiorul fluidului exist o presiune datorat greut7ii straturilor de
deasupra acelui punct. Se poate calcula presiunea pe care o exercit o coloan de lichid de
densitate 8i grosime ' la baza vasului av&nd aria sec7iunii transversale S ,!stfel (
g'
S
'Sg
S
3g
S
mg
S
G
p

= = = = =
Se observ c presiunea hidrostatic nu depinde de suprafa7a fundului vasului, ci numai
de densitatea lichidului 8i de grosimea acestuia. ?ac punem n c&teva vase comunicante care au
sec7iunile bazelor diferite , un lichid, observm c nl7imea lichidului n vase este aceea8i.
!cest lucru este datorat presiunii hidrostatice care are aceea8i valoare la baza tuturor
vaselor, iar lichidul este n echilibru.
Q8. Principiul lui Pacal
Se enun7 astfel( /resiunea aplicat unui lic'id aflat $ntr-un vas este transmis integral
oricrei poriuni a fluidului1 precum %i pereilor vasului.
!plica7iile legii lui Pascal sunt numeroase. ?intre ele, amintim presa hidraulic al crei
principiu de func7ionare presupune utilizarea unui piston de suprafa7 mic 5,, prin intermediul
cruia se exercit o for7 mic F, direct asupra unui lichid (/ig. Q).
"onform legii lui Pascal, presiunea p F, 6 5, este transmis prin tubul de legtur unui
cilindru mai larg, prevzut cu un piston mai mare de suprafa7 57. Kezult c
1
Presiunea atmosferic este presiunea hidrostatic exercitat de atmosfer la suprafa7a pm&ntului
1
1
.
.
.
.
1
1
F
5
5
F
5
F
5
F
p = = =
!8adar, presa hidraulic este un dispozitiv de amplificare a for7ei, cu un factor de
multiplicare egal cu raportul suprafe7elor pistoanelor. ,nt&lnim presa hidraulic la scaunele
folosite n cabinetele dentare, precum 8i la fr&nele hidraulice pistoanele pe care se apas
corespunz&nd ramurii de sec7iune mic.
Q;. Principiul lui -r=imede
Gn corp scufundat n ap pare s aib o greutate mai mic dec&t n aer, iar un corp a crei
densitate este mai mic dec&t a apei poate pluti la suprafa7a acesteia. !sta nseamn c n ap,
asupra corpului scufundat mai ac7ioneaz o for7 al crei sens este invers sensului greut7ii.
!ceasta este for7a arhimedic.
=nun7ul principiului lui !rhimede( 8n corp scufundat $ntr-un lic'id este $mpins de "os $n
sus cu o for egal cu greutatea volumului de lic'id di#locuit de corp 9
F5 lic'id3di#locuitg
unde g este accelera7ia gravita7ional, iar lic'id reprezint densitatea lichidului n care este
scufundat corpul.
/or7a arhimedic se aplic ntr4un punct al corpului, numit centru de presiune, acesta coinciz&nd
cu centrul de greutate al masei de lichid dizlocuit de corp.
B9. Plutirea corpurilor
a. *orpul plute%te la suprafaa lic'idului \ n acest caz, greutatea corpului este egal cu
greutatea lichidului dizlocuit, dar volumul de lichid dizlocuit este mai mic dec&t volumul
corpului care plute8te >
b. *orpul plute%te $n interiorul lic'idului \ n acest caz, greutatea corpului este egal cu
greutatea lichidului dizlocuit, iar volumul de lichid dizlocuit este de asemenea egal cu volumul
corpului care plute8te >
c. *orpul nu plute%te \ n acest caz, greutatea corpului este mai mare dec&t greutatea lichidului
dizlocuit, corpul este ac7ionat, a8adar, de dou for7e care nu48i mai fac echilibrul > volumul
corpului este egal cu volumul de lichid dizlocuit de corp
B1.%etode denitometrice
?ensimetria cuprinde metode 8i procedee de determinare a greut7ii specifice a diferitelor
corpuri. ?intre metodele densimetrice amintim(
a) %etode bazate pe aplicarea principiului lui !rhimede . determinarea calitativ a densit7ii. Se
introduce corpul n ap, observ&ndu4se condi7iile de echilibru ale plutirii. =vident, aceast
metod se poate aplica doar corpurilor insolubile n ap. ,n cazul n care corpul se scufund,
densitatea lui relativ este mai mare dec&t 1, n cazul n care corpul plute8te, atunci densitatea sa
relativ este mai mic dec&t 1.
-etoda picturilor \ folosit pentru determinri cantitative ale densit7ii unor corpuri
lichide, mai ales n cazurile n care dispunem de cantit7i mici de substan7 pentru opera7iunile
respective.
Pentru aplicarea acestei metode este nevoie de un set de solu7ii etalon de densit7i
diferite, dar foarte apropiate ntre ele, cunoscute cu precizie. Se introduce o pictur din lichidul
de cercetat ntr4o cantitate mic din una din solu7iile etalon. ?ac pictura cade la fundul vasului,
densitatea lichidului este mai mare dec&t cea a etalonului. Se ia urmtoarea solu7ie etalon 8i se
repet procedura. ,n momentul n care pictura din lichidul de studiat plute8te n interiorul
solu7iei etalon, densit7ile celor dou lichide sunt egale. !ceast metod serve8te la determinarea
densit7ii s&ngelui, cu o precizie suficient. ?ensitatea s&ngelui are o valoare constant n cazuri
normale, datorit mecanismelor fiziologice reglatoare, ea put&nd varia pu7in din cauza ingerrii
alimentelor, mai ales a celor lichide. $alorile normale ale densit7ii s&ngelui sunt cuprinse ntre
1,9:D gLcm
Q
8i 1,9CC gLcm
Q
, admi7&ndu4se ca densitate medie la brba7i valoarea de 1,9C1 gLcm
Q
,
iar la femei de 1,9:8 gLcm
Q
.
%etoda se poate aplica 8i materialelor aflate n stare solid.
5reometrele (/ig. D) sunt aparate confec7ionate din sticl care pot pluti, formate dintr4un cilindru
cu diametrul de .4Q cm, partea superioar av&nd forma unei ti'e de o anumit lungime 8i
diametru 9,Q49,C cm. ,n partea inferioar aparatul are un rezervor de form sferic sau ovoidal,
n care se afl o substan7 grea, cum ar fi plumb sau mercur. ?in cauza acestei greut7i, centrul
de greutate al plutitorului este mult cobor&t fa7 de centrul de presiune, iar rezultatul const n
men7inerea areometrului n pozi7ie vertical n lichid.
b) %etode bazate pe folosirea balan7ei 4 !ceste metode presupun c&ntrirea cu a'utorul
unui vas de volum cunoscut gol 8i apoi plin cu lichidul a crui densitate absolut dorim s o
determinm. Gn astfel de vas de form special se nume8te picnometru. Prin mpr7irea masei
lichidului la volumul picnometrului se ob7ine valoarea densit7ii.
c) %etoda vaselor comunicante4\ se aplic n cazul n care avem dou lichide nemiscibile cu
densit7i diferite.
!ceast metod se folose8te pentru determinarea densit7ii lichidelor nemiscibile cu apa, dar nu
este foarte precis din cauza impreciziei n msurarea nivelelor lichidului.
B.. .cuaia de continuitate
Pentru deducerea ecua7iei de continuitate vom considera un tub de curent ntr4un fluid n
mi8care (/ig. 1.). Prin defini7ie, de!itul volumic de curgere, 6, reprezinta volumul de fluid
care traverseaz o sec7iune a tubului n unitatea de timp, n timp ce viteza de curgere, v,
reprezint distan7a parcurs de un element de lichid n unitatea de timp.
Pentru un fluid incompresibil care curge sta7ionar 8i nu se disip prin pere7ii laterali,
debitul de curgere M este constant. Se observ c viteza de curgere este mai mare dac sec7iunea
este mai mic 8i scade cu cre8terea sec7iunii transversale a tubului. !cest lucru se scrie
matematic (
S1v1 & S2v2 & contant
adic produsul dintre aria sec7iunii transversale a tubului 8i viteza de curgere a lichidului este
constant.
!ceasta este ecuaia de continuitate.
BQ. .cuaia lui ;ernoulli
"&nd un lichid curge de4a lungul unui tub de curent orizontal cu sec7iune variabil, viteza
lui variaz, el fiind accelerat sau ncetinit. Prin urmare, asupra acestui lichid trebuie s ac7ioneze
o for7 rezultant deci de4a lungul tubului presiunea trebuie s varieze, de8i nl7imea nu se
modific.
Pentru dou puncte aflate la nl7imi diferite, diferen7a de presiune depinde nu numai de
diferen7a de nivel, ci 8i de diferen7a dintre vitezele din punctele respective.
Pentru tubul din /ig. 1B putem scrie un bilan7 al presiunilor n felul urmtor (
.
. . .
.
1 1 1
.
1
.
1
v g' p v g' p + + = + +
sau
.
1
.
p g' v constant + + =
!ceasta este expresia matematic a legii lui +ernoulli referitor la curgerea lichidelor. *ermenul
,67v
7
se nume8te presiune dinamic, iar suma primilor doi termeni ai egalit7ii este chiar
presiunea static. Presiunea dinamic reprezint presiunea pe care o exercit lichidul datorit
vitezei sale de curgere.
!8adar, conform legii lui +ernoulli, de4a lungul unui tub prin care curge un fluid, suma dintre
presiunea static a fluidului 8i presiunea dinamic este constant, presiunea static scade pe
msur ce viteza cre8te
BB. Legea lui Sto9e
"&nd o particul se deplaseaz ntr4un lichid v&scos, ntre masa de lichid n repaus 8i pelicula de
lichid antrenat n mi8care de ctre particul se exercit for7e de frecare interne a cror valoare
depinde de vitez . Kezisten7a opus de lichid la naintare reprezint rezultanta for7elor de
frecare. !ceast for7 de frecare are o valoare variabil, ea fiind direct propor7ional cu viteza. La
un moment dat, for7a a'unge s egaleze for7a motrice (n cdere, greutatea) 8i din acest moment,
corpul se mi8c av&nd vitez constant.
,n cazul unei particule sferice de raz r, la viteze mici v, legea lui StoPes d expresia
for7ei rezistente(
R : r v
La echilibru, cunosc&nd viteza limit se poate determina, de exemplu, valoarea
coeficientului de v&scozitate.
/or7a motrice poate fi( greutatea, explicand astfel sedimentarea> for7a centrifug, aplicat
la centrifugare sau ultracentrifugare> for7a electric, aplicat la electroforez.
Particulele de diferite tipuri pot difuza ntr4un anumit lichid func7ie de v&scozitatea
acestuia, iar acest lucru este folosit in practica prin introducerea medicamentelor n solven7i sau
dispersan7i v&sco8i, ncetinind astfel viteza lor de difuzie.
B:. Legea Poieuille)5agen
"urgerea laminar poate fi privit ca deplasarea unor tuburi coaxiale care alunec unele
fa7 de altele, cu viteze diferite, mai mari spre centru 8i scz&nd spre pere7i. ,n afara stratului
periferic mi8carea este foarte neregulat 4 turbulent, datorit curen7ilor circulari locali forma7i,
distribui7i haotic, numi7i v&rte'uri. !cestea produc o cre8tere considerabil a rezisten7ei la
curgere, urmat de o scdere a presiunii totale a lichidului real de4a lungul tubului .
"onform legii lui Poiseuille46agen scderea de presiune de4a lungul distan7ei l strbtut
de fluid ntr4un tub cilindric de raz r este(
B . . 1
8 8
r
l;
r
lv
p p


= =
deoarece viteza v ;6S ;6r
7
, unde ; este debitul lichidului prin conduct, S aria sec7iunii
transversale a acesteia, iar v&scozitatea lichidului.
Prin urmare, n cazul fluidelor reale, v&scoase, energia poten7ial a fluidului scade pe
msur ce fluidul avanseaz n tub, datorit frecrilor interne.
Se poate face o analogie ntre mrimile hidrodinamice 8i cele electrocinetice, diferen7a de
presiune corespunz&nd diferen7ei de poten7ial electric, debitul M al curgerii corespunz&nd
intensit7ii curentului electric, iar factorul (8lLK
B
) fiind echivalentul rezisten7ei electrice (el
chiar reprezent&nd rezisten7a nt&mpinat de fluid n timpul curgerii sale prin tub).
Legea lui Poiseuille este similar legii lui 5hm, ambele fiind expresii ale disiprii energiei.
BC. *umrul lui $eGnold
"aracterul curgerii unui fluid printr4un tub cu pere7i netezi poate fi anticipat dac se
cunosc viteza de curgere a fluidului (v), densitatea lui (), coeficientul de v&scozitate () 8i
diametrul tubului (2). "u a'utorul acestor mrimi, care caracterizeaz at&t fluidul c&t 8i tubul prin
care acesta curge, se poate calcula numrul lui KeVnolds 4R, definit ca urmtorul raport(

=
v2
4
R
4R este o mrime adimensional 8i are aceea8i valoare numeric n orice sistem de unit7i.
=xperien7ele arat c(
4 dac 4R H 2444 curgerea este laminar
4 dac 4R I 3444 curgerea este tur!ulent
4 pentru 2444 H 4R H 3444 exist un regim de tranziie au netaionar, curgerea este inta!il
8i poate trece de la un regim la altul.
,n ceea ce prive8te curgerea pulsatorie a s&ngelui aceasta este o curgere n regim
nesta7ionar.
BD. $olul de pomp al inimii
Kolul principal al inimii const n expulzarea s&ngelui n circula7ie, prin nchiderea 8i
deschiderea n mod paiv a valvulelor care au rol de supap. #nima este constituit din dou
pompe , conectate prin circula7iile pulmonar 8i sistemic(
4 pompa dreapt care are rolul de a pompa spre plm&ni s&ngele dezoxigenat colectat din
organism (circula7ia pulmonar)
4 pompa tAng colecteaz s&ngele oxigenat din plm&ni 8i l pompeaz n corp (circula7ia
sistemic)
/iecare parte a inimii este echipat cu dou seturi de valvule care, n mod normal, impun
deplasarea s&ngelui ntr4un singur sens, cele dou pompe ale inimii av&nd fiecare c&te dou
camere( atriul este un rezervor care colecteaz s&ngele adus de vene 8i ventriculul care
pompeaz s&ngele n artere. Septul este peretele care desparte at&t atriile c&t 8i ventriculele 8i
care mpiedic trecerea s&ngelui dintr4un atriuLventricul n cellalt. =tan8eitatea pompelor este
determinat de musculatura cardiac.
%i8carea valvulelor este reglat de diferen7a de presiune dintre atrii, ventricule 8i vase
sanguine, ele mpiedic&nd s&ngele s curg n direc7ie gre8it. %usculatura cardiac asigur at&t
varia7ia volumului inimii 8i presiunii s&ngelui precum 8i energia necesar func7ionrii prin
procesele biofizice 8i chimio4mecanice din miocard.
B8. Legea lui Laplace stabile8te ce calibru va avea vasul de s&nge, care se comport ca o
membran elastic de form cilindric, atunci c&nd s&ngele are o anumit presiune. *ensiunea <
depinde de structura peretelui vasului sanguin.
Legea lui Laplace se scrie matematic astfel (
R
<
p =
unde p este presiunea arterial, < este tensiunea exercitat de s&nge asupra pere7ilor arteriali iar R
este raza arterei. Se observ c pentru o diferen7 de presiune dat p, tensiunea n vas <
depinde de raz. Pentru aceea8i presiune de distensie rezisten7a pere7ilor vasculari este invers
propor7ional cu raza vasului de s&nge.
Legea lui Laplace are o importan7 deosebit n biofizica aparatului circulator. "u
a'utorul ei se pot explica unele particularit7i anatomo4func7ionale fiziologice 8i patologice ale
inimii 8i ale vaselor de s&nge 8i anume(
4 dac scade raza de curbur R a stratului median al mu8chiului inimii, av&nd constant
tensiunea parietal <, conform legii Laplace, se constat c presiunea la care are loc
expulzarea s&ngelui cre8te >
4 n regiunea apical peretele ventricular se sub7iaz, raza de curbur a cordului fiind mai mic,
la aceea8i presiune a s&ngelui, tensiunea din perete este mai mic>
4 n cazul hipertrofiei cardiace, cre8terea razei de curbur duce la diminuarea presiunii
sistolice, a8adar la o expulzare deficitar, pentru aceea8i tensiune n fibrele musculare >
4 n cazul cardiomiopatiei dilatative, mu8chiul cardiac este slbit, raza ventriculului cre8te
(inima slbit nu mai poate s pompeze mult s&nge, dup fiecare btaie de inim rm&n
cantit7i mai mari n ventriculi, iar ace8tia se dilat) 8i pentru a crea aceea8i presiune de
expulzie este necesar o tensiune parietal mrit>
4 n cazul anevrismelor, deoarece cre8te raza vasului (/ig. .;), la aceea8i presiune distal, vom
avea o cre8tere a tensiunii parietale 8i, n consecin7, o cre8tere a riscului de rupere a peretelui
vascular.
B;. 8Acozitatea Angelui
S&ngele reprezint o suspensie de elemente celulare (:9E din volumul su) ntr4o solu7ie
apoas (plasma) de electroli7i, neelectroli7i 8i substan7e macromoleculare (dispersie coloidal),
fiind a8adar un sistem dispers complex. ?in punct de vedere al v&scozit7ii, s&ngele este un lichid
nenebtonian, pseudoplastic. ,n cazul unei suspensii v&scozitatea sistemului depinde at&t de
mediul de dispersie (plasma n cazul s&ngelui), c&t 8i de particulele aflate n suspensie, fiind
func7ie de volumul total al acestor particule.
$aloarea v&scozit7ii s&ngelui la temperatura de QD
9
" este de aproximativ
Q cP. $&scozitatea relativ a s&ngelui n raport cu apa (apa 0 9,D9 cP), va fi, n medie(
B

=
apa
sange
relativ
$&scozitatea sanguin relativ la subiec7ii snto8i are valori cuprinse ntre Q,; 8i B,;,
fiind puternic dependent de v&rst (atinge maximul de B,; la v&rste cuprinse ntre Q: \ B9 de
ani).
?atorit compozi7iei neomogene a s&ngelui, v&scozitatea acestuia variaz cu valoarea
'ematocritului, cu vite#a de curgere 8i cu ra#a vasului de s&nge.
5ematocritul reprezint procentul de elemente figurate, n special hematii, dintr4un
anumit volum de s&nge. ?eoarece plasma este un lichid nebtonian, elementele figurate sunt cele
care confer s&ngelui caracterul nenebtonian. Prin urmare, v&scozitatea s&ngelui va fi mai mare
acolo unde densitatea de elemente figurate este mai mare( venos - arterial.
La omul sntos, valoarea hematocritului este de B9 4 :9E, variind n func7ie de v&rst
8i sex. ?ependen7a v&scozit7ii relative a s&ngelui, r, de hematocrit este exponen7ial, put&nd
atinge valoarea de 1. pentru un hematocrit de 89E. 6ematocritul, alturi de numrtoarea
globulelor ro8ii 8i de dozarea hemoglobinei, a'ut la punerea unui diagnotic mai precis de
anemie (hematocrit sczut).
$&scozitatea s&ngelui variaz cu viteza de curgere, scz&nd cu cre8terea acesteia,
datorit deformrii elastice a eritrocitelor. Scade, de asemenea, c&nd diametrul vasului devine
mai mic dec&t 1 mm (n capilare).
$&scozitatea serului d indica7ii referitoare la propor7ia 8i calitatea proteinelor cuprinse
n el. ,n stare normal, la o temperatur de QD
o
", v&scozitatea specific a serului uman este
constant, cu fluctua7ii mici n intervalul 1,CB \ 1,C;. ,n stri patologice, v&scozitatea serului
variaz mult, put&nd lua valori cuprinse n intervalul 1,: \ Q. ,n timp ce prezen7a substan7elor
cristaloide n ser (uree, )a"l) nu modific sensibil v&scozitatea serului, cre8terea procentului de
proteine duce la mrirea v&scozit7ii acestuia.
:9. .fectul 'a=raeu C LindJvit 2acumularea a?ial a eritrocitelor3
S&ngele nu este un lichid omogen, ci o suspensie de celule. !stfel, n capilare ale cror
diametre sunt de acela8i ordin de mrime cu diametrul eritrocitelor, profilul vitezei plasmei este
determinat de celulele n mi8care care se deformeaz semnificativ n vasele nguste 8i ramificate,
aceasta constituind o problem de microreololgie a circula7iei. ,n vasele de diametre mari, pe de
alt parte, apare a8a numitul efect /ahraeus \ Lindevist care duce la concentrarea eritrocitelor n
regiunile n care tensiunile de forfecare sunt minime, adic pe axa longitudinal a vasului.
Kezult c v&scozitatea s&ngelui care este dependent de hematocrit va cre8te n aceast regiune
8i va scdea n vecintatea peretelui vasului. !stfel se a'unge la o scdere a rezisten7ei la curgere
a debitului sanguin total.
Pe de alt parte, profilul parabolic al vitezelor straturilor adiacente de fluid n curgere
laminar se schimb semnificativ, aplatiz&ndu4se spre axul vasului. %ai mult, acest efect
conduce la distribu7ia diferen7iat a diferitelor tipuri de celule sanguine, mrimea for7ei care
deplaseaz celulele prin efectul /ahraeus \ Lindevist n regiunile cu tensiuni de forfecare
minime, depinz&nd de dimensiunea celulelor. ,n consecin7, celulele cu diametre mai mici, cum
sunt plachetele sanguine nu sunt influen7ate at&t de puternic de acest efect, spre deosebire de
eritrocite ale cror diametre sunt mai mari. !stfel, n timp ce eritrocitele se concentreaz ctre
axul vasului, plachetele se aglomereaz spre pere7ii acestuia. =fectul /ahraeus \ Lindevist poate
fi n7eles ca o consecin7 a principiului producerii minimei entropii al lui Prigogine. !plicat n
cazul curgerii s&ngelui, principiul producerii minimei entropii presupune concentrarea celulelor
n zonele n care pierderea de energie prin frecare este minim, adica n regiunile cu tensiuni de
forfecare minime.
51. /urarea teniunii arteriale.
Primul document care atest msurarea presiunii arteriale dateaz din secolul al Y$###4
lea. ,n 1DDQ, cercettorul englez Stephen 6ales a msurat n mod direct presiunea s&ngelui unui
cal prin inserarea unui tub cu un capt deschis direct n vena 'ugular a animalului. S&ngele a
urcat n tub p&n la nl7imea de .,: m adic p&n la nl7imea la care presiunea coloanei de
s&nge (greutatea coloanei raportat la suprafa7) a devenit egal cu presiunea din sistemul
circulator. !cest experiment st la baza utilizrii cateterului pentru msurarea direct a presiunii
arteriale. "ateterul este o sond care se introduce direct n arter, prevzut cu un manometru
miniaturizat care permite monitorizarea continu a presiunii s&ngelui (metoda este folosit rar,
mai ales n urgen7).
,n mod uzual, presiunea arterial se msoar prin metode indirecte bazate pe principiul
comprimrii unei artere mari cu a'utorul unei man8on pneumatic n care se realizeaz o presiune
msurabil, valorile presiunii intraarteriale apreciindu4se prin diverse metode, comparativ cu
presiunea cunoscut din man8et. ?intre metodele indirecte men7ionm( metoda palpatorie,
metoda auscultatorie, metoda oscilometric.
/etoda palpatorie (Kiva Kocci) msoar numai presiunea sistolic, prin perceperea
primei pulsa7ii a arterei radiale (palparea pulsului) la decomprimarea lent a man8onului aplicat
n 'urul bra7ului.
,n metoda acultatorie (SorotPob) n loc de palparea pulsului, se ascult cu a'utorul
unui stetoscop plasat n plica cotului zgomotele ce apar la nivelul arterei brahiale la
decomprimarea lent a man8onului, datorit circula7iei turbulente, urm&ndu4se a determena at&t
presiunea sistolic, c&t 8i cea diastolic. Se pompeaz aer n man8on p&n ce prin stetoscop nu se
mai aude nici un zgomot (presiunea din man8on este mai mare cu Q94B9 mm 6g peste cea la
care dispare pulsul radial), dup care aerul este decomprimat lent. "&nd presiunea aerului devine
egal cu presiunea sistolic, s&ngele reu8e8te s se deplaseze prin artera brahial dincolo de zona
comprimat de man8on, iar n stetoscop se aud primele zgomote. ,n acest moment se cite8te
presiunea pe manometru, ea reprezent&nd valoarea presiunii sistolice. ^gomotele provin de la
v&rte'urile ce apar n coloana de s&nge care curge cu vitez mare. "urgerea se face n regim
turbulent deoarece se ngusteaz lumenul arterial. Pe msur ce aerul din man8on este
decomprimat, zgomotele se aud tot mai tare deoarece amplitudinea mi8crilor pere7ilor arteriali
cre8te 8i odat cu ea se intensific vibra7iile sonore. ,n momentul n care presiunea aerului din
man8on 8i presiunea diastolic sunt egale, artera nu se mai nchide n diastol, zgomotele scad
brusc n intensitate 8i dispar. Presiunea citit n acest moment pe manometru este presiunea
diastolic. !8adar, momentul n care se aude n stetoscop primul zgomot marcheazf presiunea
sistolic> momentul n care zgomotele nu se mai aud marcheaz presiunea diastolic.
/etoda ocilometric (Pachon) permite determinarea presiunii sistolice, diastolice 8i
medii. !ceast metod urmre8te amplitudinea oscila7iilor pere7ilor arterei brahiale n timpul
decomprimrii treptate a aerului din man8onul gonflabil. Presiunea sistolic se nregistreaz la
apari7ia oscila7iilor, presiunea diastolic la dispari7ia acestora, iar presiunea medie n momentul
n care amplitudinea oscila7iilor este maxim.
:.. -pecte !iofizice ale patologiei circulaiei Angelui
Se refer la modificri ale v&scozit7ii sanguine, ale dimensiunilor inimii, precum 8i la
modificri aprute n diametrele 8i elasticitatea vaselor de s&nge.
+reterea vAcozitii anguine duce la o rezisten7 vascular mrit (conform legii
Poiseuille46agen). !pare suprasolicitarea cordului prin cre8terea presiunilor arteriale n circula7ia
sistemic 8i n special pulmonar, acest lucru favoriz&nd staza sanguin, aderen7a trombocitar,
ateroscleroza 8i accidentele vasculare.
"re8terea v&scozit7ii sanguine se poate datora unui numr anormal de leucocite (de
exemplu n leucemii) sau unei cantit7i crescute de proteine plamatice 4 fibrinogenul (n
inflama7ii) sau ca lan7urile S (proteine ce intr n compozi7ia anticorpilor) secretate de o linie
limfocitar anormal (boal numit macroglobulinemie n care v&scozitatea relativ a serului este
-B ).
$&scozitatea s&ngelui cre8te n intoxica7iile cu bioxid de carbon din cauza cre8terii
volumului hematiilor.
+reterea =ematocritului se nt&lne8te rar, n cazul deshidratrii (prin transpira7ie, prin
febr, prin vrsturi) precum 8i n poliglobulie (boal care se caracterizeaz prin cre8terea
exagerat a numrului de globule ro8ii). ?in cauza valorilor mari ale hematocritului, cre8te
v&scozitatea s&ngelui prin st&n'enirea mi8crii libere a hematiilor care sunt deformate mecanic 8i
favorizarea apari7iei de aglomerri eritrocitare. !ceste cre8teri ale hematocritului pot aprea ca
un mecanism compensator n hipoxie (scderea presiunii par7iale a oxigenului n s&nge) 4 de
exemplu hipoxia datorat altitudinii sau hipoxia din unele boli ce afecteaz ventila7ia pulmonar.
"onform legii lui Poiseuille, pentru a trece printr4un vas un anumit debit de s&nge, trebuie
s se ac7ioneze cu o presiune cu at&t mai mare cu c&t v&scozitatea lichidului este mai mare. Prin
urmare, cre8terea v&scozit7ii s&ngelui cere o contrac7ie mai mare din partea inimii pentru a
asigura circula7ia, ceea ce se traduce prin cre8terea tensiunii arteriale.
Scderea vAcozitii anguine este nt&lnit n strile de anemie, ating&nd uneori
valoarea ., c&nd poate fi cauza apari7iei unor sufluri la un cord normal, prin favorizarea unei
curgeri turbulente, n pierderea de s&nge sau c&nd se consum multe lichide nainte de recoltarea
s&ngelui, n hidremie 8i hiperglicemie.
/odificarea dimeniunilor inimii poate s apar ca urmare a presiunii mrite a s&ngelui care
necesit din partea inimii efectuarea unui lucru mecanic mai mare. ,n aceste condi7ii, inima
mrindu48i dimensiunile (razele de curbur ale pere7ilor devenind mai mari), conform legii lui
Laplace, pentru a realiza o aceea8i presiune sistolic se produce o tensiune mai mare n pere7i.
"&nd pereii arteriali e rigidizeaz aportul de lucru mecanic al arterei fa7 de inim
dispare sau se mic8oreaz foarte mult, inima fiind nevoit s efectueze un lucru mecanic mai
mare dec&t n mod obi8nuit, ceea ce duce la obosirea acesteia. %ai mult, poate s apar 8i riscul
curgerii turbulente, urmat de cre8terea rezisten7ei la naintare a coloanei de s&nge 8i la apari7ia
unor sufluri.
,n aterocleroz depozitele de colesterol de pe pere7ii vaselor de s&nge, micoreaz
diametrul acestora. "onform ecua7iei de continuitate, aria sec7iunii transversale ngust&ndu4se,
cre8te viteza fluidului prin acea sec7iune. 5 cre8tere a vitezei de curgere a fluidului atrage dup
sine, conform ecua7iei lui +ernoulli, o cre8tere a presiunii dinamice, urmate de o scdere a
presiunii statice, vasul put&ndu4se bloca, la fel cum, de asemenea, este posibil ca un cheag de
s&nge s blocheze vasul ngustat.
53. ,rec=ea i auzul.
Structura urec=ii
Structura general este prezentat n figura :. 8rec'ea e)tern este format din pavilion
8i conductul auditiv extern 8i are rolul de a capta undele sonore 8i de a le direc7iona spre
membrana timpanic. !ceasta este o membran de form elipsoidal iar n sec7iune are form
conic cu v&rful spre interior 8i vibreaz sub ac7iunea sunetelor. %embrana timpanic are o
iner7ie mic astfel nc&t vibra7iile ei nceteaz aproape imediat
8 +iofizic. )o7iuni de biacustic \ %W .9984.99;
(Bg19
4Q
s) ce nceteaz sunetul permi7&nd distingerea separat a sunetelor succesive. Pavilionul,
prin forma sa, permite determinarea cu mare precizie a direc7iei din care vin sunetele (eroarea
este de Q4Bh).
8rec'ea medie este o cavitate n osul temporal aflat ntre membrana timpanic 8i
peretele intern. ,n peretele intern, ce asigur comunicarea cu urechea intern, se gsesc dou
orificii fereastra oval n partea superioar 8i fereastra rotund n partea inferioar. ,n partea
inferioar a urechii medii se gse8te un canal, trompa lui =ustache ce asigur comunicarea cu
cavitatea nazofaringean permi7&nd egalizarea presiunilor intern 8i extern ce se exercit asupra
timpanului. *rompa lui =ustache este, n mod obi8nuit, nchis nedeschiz&ndu4se dec&t c&nd
nghi7im sau cscm. ?e aceea n cazul varia7iilor rapide de presiune (urcarea cu telefericul,
zborul cu avionul) trebuie s nghi7im n sec. ,n interiorul urechii medii se gse8te un sistem de
oscioare( ciocanul, spri'init pe timpan, nicovala 8i scri7a spri'init de fereastra oval. 5scioarele
sunt articulate ntre ele 8i ac7ionate de mu8chi proprii. =le au at&t rolul de a transmite undele
sonore dinspre urechea extern spre cea intern c&t 8i acela de a atenua sau amplifica vibra7iile.
Prin contrac7ia mu8chiului ciocanului diminueaz amplitudinea vibra7iilor n timp ce contrac7ia
mu8chiului scri7ei duce la amplificarea oscila7iilor. !cest mecanism intervine n adaptarea
urechii la intensit7i diferite ale sunetelor.
8rec'ea intern con7ine la!irintul oo 8i la!irintul mem!rano. ,n labirintul osos se gse8te
perilimfa iar n cel membranos endolimfa. !mbele lichide au rolul de a transmite undele sonore.
Labirintul osos con7ine( vestibulul osos, Q canale semicirculare orientate n trei planuri
perpendiculare ntre ele unul fiind orizontal 8i melcul osos (cohleea). $estibulul osos este situat
central 8i comunic prin intermediul ferestrelor oval 8i rotund cu urechea medie. =l comunic
de asemenea cu melcul osos 8i cu cele Q canale semicirculare. "analele semicirculare prezint o
extremitate mai dilatat (ampula). %elcul osos este situat anterior fa7 de vestibul 8i este format
dintr4un canal osos de aproximativ Q cm spiralat av&nd .,D:4 Q,: spire n 'urul unei coloane
cilindrice conice. Wrosimea lumenului se mic8oreaz pe msura spiralrii. "analul este mpr7it
de ctre lama osoas 8i membrana bazilar n dou rampe( vestibular spre fereastra oval 8i
timpanic spre fereastra rotund. "ele dou comunic ntre ele la v&rful melcului osos printr4un
orificiu \ helicotrema. Labirintul membranos este alctuit din( utricula 8i sacula, Q canale
membranoase 8i melcul membranos. Gtricula 8i sacula sunt vezicule situate n vestibulul osos 8i
care comunic ntre ele. La r&ndul ei sacula este n legtur cu melcul membranos iar utricula cu
cele Q canale semicirculare membranoase. %elcul membranos este de fapt canalul cohlear 8i
con7ine endolimf. =l con7ine organul "orti fixat pe toat lungimea membranei bazilare. 5rganul
"orti con7ine celule ciliate 8i celule de sus7inere.
"elulele ciliate sunt de dou tipuri( interne 8i externe. =xist circa Q.:99 celule ciliate
interne a8ezate ntr4un singur 8ir 8i circa 1..999 celule ciliate externe dispuse n trei 8iruri. "ilii
celulelor interne sunt liberi n endolimf n timp ce cei ai celor externe vin n contact cu
membrana tectoria. Principalul rol n transformarea vibra7iilor mecanice n poten7iale de ac7iune
revine celulelor ciliate externe. /iecare celul ciliat este conectat prin intermediul sinapselor
chimice cu mai multe fibre nervoase ale nervului auditiv. %embrana bazilar se ntinde pe toat
lungimea cohleei 8i are l7imea cresctoare de la baz spre v&rf av&nd 9,91 mm la nivelul
ferestrei ovale 8i 9,9C: mm la nivelul helicotremei. !ceasta face ca frecven7a proprie de vibra7ie
s fie mare la baz 8i mic la v&rf. !stfel undele sonore de frecven7e mari (.9 P6z) vor produce
vibra7ii de amplitudine mare la baza membranei bazilare 8i pe msura scderii frecven7ei
maximul amplitudinii de oscila7ie se va apropia de v&rf. Grechea intern are dou roluri
func7ionale ma'ore(
1. orientarea spa7ial 8i men7inerea echilibrului
.. transformarea vibra7iilor mecanice n poten7iale de ac7iune n nervul auditiv 8i codificarea
caracteristicilor undelor sonore.
Primul rol este ndeplinit cu a'utorul labirintului membranos un rol esen7ial 'uc&ndu4l
canalele semicirculare. %odificrile de gravita7ie 8i de accelera7ie ale capului determin
modificri n dinamica lichidelor din cele Q canale semicirculare care, la r&ndul lor, ac7ioneaz
asupra cililor celulelor senzitive prezente at&t n canalele semicirculare c&t 8i n utricul 8i sacul.
#nforma7iile sunt apoi transmise prin intermediul nervului vestibular cerebelului care le
transform n cuno8tin7e privind pozi7ia capului fa7 de direc7ia accelera7iei gravita7ionale 8i apoi
n decizii de ac7iune pentru pstrarea echilibrului.
! doua func7ie va fi tratat n capitolul urmtor.
54@55 i 5". %ntenitatea Sunetului@ Pragul de audi!ilitate i pragul de durere
Intensitatea (tria) sonor indic percep7ia mai puternic sau mai slab a sunetului. =a
este legat de energia ce trece n unitatea de timp prin unitatea de suprafa7 (intensitatea undei
sonore) dar 8i de sensibilitatea analizorului auditiv pentru diferite frecven7e. Pentru fiecare
frecven7 analizorul auditiv prezint dou praguri( pragul de audi!ilitate 8i pragul de durere
(/ig. B).
Pragul de audi!ilitate reprezint intensitatea minim a undei sonore care mai permite
percep7ia acesteia. !cesta variaz cu frecven7a av&nd un minim n regiunea 1.9994 ..999 6z 8i
cresc&nd mult spre limitele spectrului audibil.
Pragul de durere reprezint intensitatea undei sonore minime la care apare senza7ia de
durere 8i de presiune n ureche. =l prezint un maxim n aceea8i regiune de 1.9994 ..999 6z
scz&nd spre limitele spectrului audibil unde devine aproape egal cu pragul de audibilitate (deci
atunci c&nd apare senza7ia sonor aproape apare 8i senza7ia de durere).
"ele dou praguri pot fi determinate n clinic folosind audiometrul. Subiectului i se pun pe
urechi c8ti care l izoleaz fonic de mediul exterior. Pe r&nd, n fiecare casc se trimit unde
sonore pure (ce con7in o singur frecven7) cresc&nd intensitatea p&n c&nd se ob7ine senza7ia de
audibilitate. Kezultatul este marcat pe grafic ob7in&ndu4se audiograma. Se traseaz separat
audiograme pentru fiecare ureche n parte. ,n practic se traseaz doar pragul de audibilitate.
Pe l&ng intensitate unda sonor trebuie s aib 8i o durat minim de circa 9,9C s (C9 ms) pentru
a putea fi perceput. ?e asemenea dou sunete pentru a fi percepute independent trebuie s fie
separate de minim 19 ms.
5D. Seni!ilitatea urec=ii umane.
Prelucrarea informaiilor din undele onore n analizorul auditiv
,n ureche natura 8i caracteristicile undei sonore nu se modific p&n c&nd aceasta nu
a'unge la membrana bazilar. !ici are loc o separare a componentelor undei sonore n func7ie de
frecven7 (analiz /ourier) iar la nivelul celulelor ciliate are loc 8i transformarea naturii
informa7iilor din informa7ii de tip mecanic n informa7ii de tip electric apoi chimic 8i n final din
nou electric (poten7iale de ac7iune) la nivelul nervului auditiv.
,n pavilionul urechii are loc diri'area undei sonore spre conductul auditiv, dar pavilionul 'oac un
rol esen7ial 8i n determinarea direc7iei din care vin sunetele. Gnda sonor care este sferic n aer
devine plan n conductul auditiv pstr&ndu48i astfel densitatea de energie. Presiunea creat de
unda sonor determin vibra7ii ale membranei timpanice. ?eoarece membrana timpanic are
iner7ie mic vibra7iile ei vor reproduce vibra7iile aerului produse de unda sonor. Prin
intermediul timpanului vibra7iile sunt transmise celor Q oscioare din urechea medie 8i apoi
ferestrei ovale. !ici are loc o amplificare a presiunii exercitate de unda sonor. ?at fiind faptul
c aria membranei timpanice este de circa C: mm
.
iar cea a ferestrei ovale de circa .,: mm
.
presiunea poate fi amplificat de aproximativ .; de ori, la for7e aproximativ egale
)ivelul amplificrii poate fi controlat prin intermediul mu8chilor ce ac7ioneaz ciocanul
8i scri7a care pot modifica for7a ce ac7ioneaz asupra ferestrei ovale. $ibra7iile ferestrei ovale
sunt transmise perilimfei din rampa vestibular apoi prin helicotrem a'ung n perilimfa din
rampa timpanic 8i n cele din urm a'ung la fereastra oval. $ibra7iile ferestrei ovale sunt n
antifaz cu cele ale aerului din urechea medie 8i cu cele ale ferestrei rotunde (c&nd fereastra
oval este deformat maxim spre interior fereastra rotund este deformat maxim spre exterior).
!ceasta duce la o deformare mai mare a membranei bazilare echivalent cu o amplificare
suplimentar (de circa C d+). $ibra7iile perilimfei se transmit 8i endolimfei dar determin 8i
vibra7ii ale membranei bazilare. Localizarea amplitudinii maxime de vibra7ie pe membrana
bazilar are loc, prin rezonan7 acolo unde frecven7a undei sonore coincide cu frecven7a proprie
de vibra7ie a membranei (vezi figura). $ibra7iile din endolimf 8i deformarea membranei bazilare
determin ndoirea cililor celulelor ciliate interne cu precdere a celor situate n regiunea de
deformare maxim a membranei bazilare. ?eformarea cililor determin deschiderea unor canale
de potasiu 8i ptrunderea ionilor S
T
(din endolimfa bogat n potasiu) n celula ciliat al crei
interior este la poten7ial negativ. "a urmare are loc depolarizarea membranei celulare 8i
eliberarea neurotransmi7torului (glutamat) n captul celulei dinspre membrana bazilar unde se
gsesc sinapsele cu fibrele nervoase asociate celulei respective. %ediatorul chimic produce
stimularea neuronilor 8i apari7ia poten7ialelor de ac7iune. Se observ c nl7imea undelor sonore
(frecven7a) este codificat spa7ial n membrana bazilar 8i tot spa7ial n nervul auditiv 8i apoi n
cortex. Se pare c intensitatea sunetelor este codificat prin frecven7a poten7ialelor de ac7iune
prin fibrele nervoase iar tonalitatea este ob7inut din ambele codificri pentru fiecare armonic.
(ocali#area po#iiei sursei de sunete este apana'ul audi7iei binauriculare. !m vzut c, prin
intermediul pavilionului urechii putem determina cu precizie direc7ia din care provin sunetele. ,n
audi7ia binauricular se pot determina dou direc7ii, u8or diferite, din care vin sunetele la cele
dou urechi. !ceasta se face determin&nd micile decalri temporale cu care a'ung sunetele la cele
dou urechi. =vident sursa sunetului se va afla la intersec7ia celor dou direc7ii astfel
determinate. ,n practic se simuleaz spa7ialitatea sunetelor prin decalarea lor n c8ti (audi7ie
stereofonic) sau n ., B, : T1 difuzoare (sunet spa7ial).
5E. .fectul 1oppler \ apare atunci c&nd sursa de unde se deplaseaz fa7 de observator sau
observatorul fa7 de surs. =fectul apare 8i n cazul reflexiei undelor pe un obiect n mi8care.
=fectul ?oppler se manifest prin modificarea frecven7ei undei conform rela7iei(
v0v9 (1i vLc)
unde Z reprezint frecven7a undei percepute (respectiv reflectate) Z9 este frecven7a undei emise de
surs, v este viteza de deplasare a sursei, observatorului sau obiectului pe care are loc reflexia, iar
c reprezint viteza undei. Semnul jTA reflect situa7ia n care sursa se deplaseaz spre observator
iar semnul j4A cea n care sursa se ndeprteaz (respectiv apropierea sau ndeprtarea obiectului
pe care are loc reflexia).
/enomenul este folosit n determinarea vitezei de deplasare a autovehiculelor (radar) iar n
medicin n ecografia 2oppler.
5F. $adioactivitate. $adioactivitatea -lfa@ ;eta@ gamma.
$adioactivitate natural
S4a descoperit c unele nuclee, existente n natur, emit spontan particule (unde) numite
radiaii. /enomenul se nume8te radioactivitate natural. Kezultatul radioactivit7ii const n
transformarea nucleului ntr4unul cu un numr diferit de nucleoni sau n apari7ia a dou nuclee
mai u8oare (fisiune nuclear). Studiul emisiei radia7iilor duce la concluzia c nucleele care emit
radia7ii (numite nuclee radioactive) sunt instabile. #nstabilitatea unui nucleu poate fi determinat
de trei cauze(
1. nucleele au energie intern prea mare
.. nucleele sunt prea mari
Q. nu exist un raport optim ntre numrul de protoni 8i neutroni
radia7iile ` reprezint nuclee de heliu, alctuite din . protoni 8i . neutroni, au sarcina T.
8i masa B u.a.m. Sunt particule av&nd at&t masa c&t 8i sarcina mare.
4 radia7iile k sunt electroni (k
4
) sau pozitroni (k
T
) care provin din nucleu n urma dezintregrrii
acestuia. Kadia7iile k
4
sunt identice cu electronii av&nd mas de repaus mic (negli'abil dar nu
zero) 8i sarcina 41. Kadia7iile k
T
, numite pozitroni, au aceea8i mas cu a electronilor 8i sarcina
egal cu a acestuia dar pozitiv. =ste ceea ce n fizic se nume8te o antiparticul (n cazul nostru
antiparticula electronului). La modul general, o antiparticul este o particul care are cel pu7in o
proprietate cu semn schimbat fa7 de particul, iar antimateria este format din antiparticule.
!ntimateria nu exist natural n universul cunoscut, dar antiparticule se produc n laboratoare de
cercetri nucleare, iar particulele k
T
apar 8i n mod natural n procesele de dezintegrare
radioactive. La nt&lnirea unei particule cu antiparticula sa are loc reac7ia de anihilare n urma
creia masa particulelor este transformat integral n energie.
radia7iile l apar n urma interac7iunilor dintre particulele subatomice cum ar fi anihilarea
electron4pozitron, dezintegrare radioactiv, fuziune, fisiune sau mpr8tiere "ompton invers.
Kadia7iile l sunt fotoni de mare energie deci nu au nici mas de repaus nici sarcin electric.
"4. $adiaii ionizante.
Kadiatiile ionizante sunt radiatii emise de substantele radioactive.
Kadia7iile ionizante sunt de dou tipuri(
a) radia7ii corpusculare(` , k , neutroni, protoni, deuteroni
b) radia7ii electromagnetice( x, l
a) Kadia7iile ` reprezint nuclee de heliu, alctuite din . protoni 8i . neutroni, au sarcina T. 8i
masa B u.a.m. Kadia7iile k sunt electroni (k4) sau pozitroni (kT) care provin din nucleu n urma
dezintregrrii acestuia. Protonii, neutronii 8i deuteronii sunt particule care apar prin dezintegrarea
nucleului sau n urma unor reac7ii nucleare.
b) Kadia7iile x (Koentgen) se pot produce n tuburile "oolidge prin fr&narea unor electroni
accelera7i (dar ele exist 8i n radia7iile cosmice). Kadia7iile l apar n urma unor dezintegrri
radioactive sau se pot produce prin fr&narea unor electroni accelera7i n sincrotroane.
?eci, radia7iile ionizante apar, n general, atunci c&nd este prezent o surs de radia7ii
oarecare, fie dispozitiv tehnic, fie substan7 radioactiv.
"1. K)raze.
Kazele Y sunt radia ii electromagnetice ionizante, cu lungimi de und mici, cuprinse ntre 9,1 i
199 < (mngstrnm).
,n timpul unor experimente, fizicianul german oilhelm "onrad Knntgen, bombard&nd un corp
metalic cu electroni rapizi, a descoperit c acesta emite radia ii foarte penetrante, radia ii pe care
le4a denumit raze Y (descoperire realizat n anul 18;:). Kadia iile Y au fost numite mai t&rziu
radia ii Koentgen sau Knntgen.
:n la!orator
Kazele Y se pot ob ine n tuburi electronice vidate, n care electronii emi i de un catod
incandescent sunt accelera i de c&mpul electric dintre catod si anod ( anticatod). =lectronii cu
vitez mare ciocnesc anticatodul care emite radia ii Y. =lectronii rapizi care ciocnesc anticatodul
interac ioneaz cu atomii acestuia n dou moduri(
=lectronii, av&nd vitez mare, trec prin nveli ul de electroni al atomilor anticatodului i
se apropie de nucleu. )ucleul, fiind pozitiv, i deviaz de la direc ia lor ini ial. "&nd
electronii se ndeparteaz de nucleu, ei sunt fr&na i de c&mpul electric al nucleului> n
acest proces se emit radia ii Y.
La trecerea prin nveli ul de electroni al atomilor anticatodului, electronii rapizi pot
ciocni electronii atomilor acestuia. ,n urma ciocnirii, un electron de pe un strat interior
(de exemplu de pe stratul S) poate fi dislocat. Locul rmas vacant este ocupat de un
electron aflat pe straturile urmtoare (de exemplu de pe straturile L, % sau )).
Kearan'area electronilor atomilor anticatodului este nso it de emisia radia iilor Y.
ropriet ile radia iilor !
=le prezint urmtoarele propriet i(
n vid ele se propag cu viteza luminii>
impresioneaz plcile fotografice>
nu sunt deviate de c&mpuri electrice i magnetice>
produc fluorescen a unor substan e (emisie de lumin)> =xemple de substan e
fluorescente( silicat de zinc, sulfurp de cadmiu, sulfurp de zinc, care emit lumina galben4
verzuie.
sunt invizibile, adic spre deosebire de lumin, nu impresioneaz ochiul omului>
ptrund cu u urin prin unele substan e opace pentru lumin, de exemplu prin corpul
omenesc, lamele metalice cu densitate mic, h&rtie, lemn, sticl .a., dar sunt absorbite de
metale cu densitatea mare (de exemplu( plumb). Puterea lor de ptrundere depinde de
masa atomic i grosimea substan ei prin care trec.
ionizeazp gazele prin care trec. )umprul de ioni produ i indica intensitatea radia iilor. Pe
aceast proprietate se bazeazp func ionarea detectoarelor de radia ii.
au ac iune fiziologicp, distrug&nd celulele organice, fiind, n general, nocive pentru om.
Pe aceast proprietate se bazeazp folosirea lor n tratamentul tumorilor canceroase, pentru
distrugerea esuturilor bolnave.
"2. $adiatii non)ionizante.
Kadiatiile pe care le numim neionizante sunt radiatii de natura electromagnetica cu lungimea de
unda cuprinsa n domeniul 1:9 nm si undele centimetrice.
Kadiatiile electromagnetice reprezinta o forma de propagare n spatiu a energiei unui c&mp
electric = si a unui c&mp magnetic +, ai caror vectori oscileaza cu aceeasi perioada *, sau
frecventa n, n plan perpendicular unul pe celalalt si care sunt perpendiculare pe directia de
propagare a undei cu viteza @vA.
5rice radiatie electromagnetica poate fi considerata simultan at&t unda c&t si corpuscul (foton).
#n functie de frecventa undelor, se manifesta cu precadere fie unul, fie celalalt aspect. La
frecvente 'oase (unde radio, *$, microunde) predomina caracterul ondulatoriu, iar pentru
radiatiile cu frecventa mare (infrarosii, vizibile, ultraviolete) ncepe sa se manifeste si caracterul
corpuscular.
Pentru explicarea interactiei radiatiilor electromagnetice cu substanta (efect fotoelectric, reactii
fotochimice, mprastiere), se impune considerarea caracterului corpuscular (flux de fotoni),
principalul fenomen fizic rezultat n urma acestei interactiei fiind absorbtia de energie.
?in categoria radiatiilor neionizante ne vom ocupa de( radiatiile ultraviolete cu l ntre 1:94B99
nm, radiatiile vizibile cu l ntre B994899 nm, radiatiile infrarosii cu l ntre 899419
C
nm,
microundele cu l ntre 19
C
419
;
nm.
"3. %nteractiunea radiatiilor ,ltraviolete.
.fectele radiaiilor ultraviolete 2,83
Kadia7iile G$ se situeaz n spectru dincolo de radia7iile vizibile de lungime de und mic
(violet) 8i din punct de vedere al efectelor biologice sunt clasificate astfel(
G$4!, cu lungimea de und cuprins ntre Q1:4B99 nm
G$4+, cu lungimea de und cuprins ntre .89 4 Q1: nm
G$4", cu lungimea de und mai mic de .89 nm.
"ea mai mic energie o au radia7iile G$4! 8i cea mai mare G$4". =nergia radia7iilor G$
se afl n domeniul Q4D e$, deci este mai mic dec&t energia de ionizare a principalilor atomi
constituen7i ai biomoleculelor. Kadia7iile G$ pot produce ruperi de legturi chimice 8i reac7ii
fotochimice. ?intre efectele radia7iilor G$ se pot men7iona urmtoarele(
4 ?imerizarea unor perechi de baze azotate (ex. dimerizarea timinei) cu sudura lan7urilor
de !?) n locul respectiv. !ceast sudur mpiedic copierea informa7iei de pe !?) pe !K).
Gna din consecin7ele dimerizrii este ac7iunea bactericid a G$ ndeprtat (lungimi de und mai
mici dec&t Q99 nm), prin mpiedicarea transcrip7iei este oprit diviziunea celular. ?emonstrarea
acestui lucru se poate face prin fotoreactivare( bacteriile iradiate cu G$ sunt imediat iradiate cu
radia7ii vizibile (Q894B:9 nm). Se activeaz prin aceasta o enzim care desface dimerii timinei.
Keactivarea nu se face ns 199E, eficacitatea procesului fiind determinat prin intermediul unei
curbe doz4efect.
4 =fecte asupra !?)( formare de dimeri, hidratarea bazelor pirimidinice, ruperea
legturilor de 6, ruperea lan7ului de !?), formarea unor legturi cu proteinele (!?)4protein
cross4linPs).
4 Producere de eritem (arsuri tegumentare) \ G$4+ (.;94Q.9 nm). Locul de ac7iune se
presupune a fi fosfolipidele din membranele organitelor celulare care con7in hidrolaze, n special
lipozomii din celulele epidermice. *ot n aceast zon se observ 8i efectul cancerigen al
radia7iilor G$, ;1E din cancerele pielii, n special melanoamele, se afl n zone cu expunere
solar mare. "ele mai periculoase sunt radia7iile cu Q99 nm.
4 Pigmentarea pielii (G$4!, Q.94B.9 nm) se datoreaz cre8terii concentra7iei de melanin
din piele, sectretat de melanocite. %elanocitele deriv, din punct de vedere embriologic, din
sistemul nervos 8i au prelungiri dendritice prin care in'ecteaz melanina n celelalte celule ale
epidermei. %elanina provine din oxidarea tirozinei, catalizat de tirozinaz. Spectrul de ac7iune
se consider a fi Q99 \ B.9 nm, acestui domeniu corespunz&ndu4i ns numai oxidarea unui
leucoderivat al melaninei, care d o pigmentare le'er 8i precoce. Spectrul de formare a
melaninei coincide cu spectrul de ac7iune al eritemului. Pigmentarea datorat melaninei este mult
mai intens 8i mai tardiv reprezent&nd o protec7ie eficient mpotriva eritemului. ?up 1941.
zile de expunere la soare ;9E din radia7iile G$ sunt absorbite.
4 *ransformarea ergosterolului n vitamina ?. (antirahitic). Spectrul de ac7iune are un
maximum la .89 nm. #radierea n G$ este folosit pentru prevenirea rahitismului, fiind suficient
o doz de 1L.9 din cea eritemal, aplicat zilnic pe o suprafa7 a pielii de .99 cm ptra7i.
4 #nflama7ia corneei numit Peratit put&ndu4se a'unge la cecitate tranzitorie sau chiar
definitiv. 5ftalmia este dat de G$ reflectate de zpad, chiar 8i pe vreme ce7oas, la mare
altitudine, de aceea se recomand ochelari din sticl special pentru protec7ie.
Protecia cea mai important fa de aciunea nociv a ,8 de energii mari este
realizat prin stratul de ozon (5Q) din partea superioar a atmosferei. 5xigenul absoarbe radia7iile
G$4" 8i se produc reac7iile(
02 7 =Z [ 0
q
7 0
q
0
q
7 02 [ 03
5
q
4 radicali liberi foarte nocivi 8i activi
5zonul rezultat absoarbe radia7iile G$4+ cu lungimi de und mai mici de Q99 nm care
sunt foarte duntoare pentru organismele vii.
hZ T 5Q[ 5. T 5
q
/otoprodu8ii rezulta7i reintr n reac7iile anterioare. ,n acest fel radia7iile G$ duc la formarea de
ozon n straturile superioare ale atmosferei, n mod limitat. "ea mai bun protec7ie se realizeaz
prin evitarea expunerii la G$. Se pot folosi ecrane protectoare cum ar fi ochelarii speciali din
substan7e absorbante (colir) prentru protec7ia ochilor 8i creme pentru piele. Principalele substan7e
folosite sunt acidul paraaminobenzonic (absoarbe ntre .;9 8i Q1: nm), benzotenona care
absoarbe ntregul spectru G$, sau preparate opace pe baz de oxid de zinc sau de titan care
asigur o protec7ie total.
"4. $adiaii infraroii.
Kazele infrarosii sunt radiatii electromagnetice a caror lungime de unda este superioara luminii
vizibile, aflandu4se la polul opus al spectrului fata de lumina ultravioleta. Kazele infrarosii isi
dovedesc eficienta doar in cazul in care lungimea de unda intensitatea se afla la parametri
adecvati pentru a actiona asupra tesutului. /izioterapeutii folosesc radiatiile infrarosii de cateva
decenii de'a, fiind perfect constienti de proprietatile vindecatoare ale caldurii emise, ce
actioneaza ca un analgezic si spri'ina decongestionarea si relaxarea musculara si arteriala.
Kezultatul este o eficienta vaso4dilatatie.
Kadia ia (lumina) infraro ie este foarte util n analize fizico4chimice prin spectroscopie. ?e
asemenea ea se mai utilizeaz pentru transmiterea de date fr fir dar la distan e mici, a a cum
este cazul la aproape toate telecomenzile pentru televizoare i alte aparate casnice.
C:. *impul de in'umatatire.
5 alt constant, mai intuitiv dar legat de constanta de dezintegrare, este timpul de
n'umt7ire (*r) definit ca timpul dup care 'umtate din nucleele radioactive prezente n prob
se dezintegreaz. Kela7ia dintre cele dou constante poate fi dedus 8i este
*r0s.ln
*impul de n'umt7ire are valori foarte diverse plec&nd de la frac7iuni de secund p&n la
milioane de ani. !cum, n mod natural, pe suprafa7a pm&ntului se mai gsesc doar izotopi cu
timp de n'umt7ire mare ("1B, G, Ka etc.) cei cu timpi de n'umt7ire mici dispr&nd prin
dezintegrri. ?e remarcat c radia7iile nucleare sunt prezente oriunde pe suprafa7a pm&ntului ele
provenind at&t din spa7iul cosmic (ma'oritatea din reac7iile termonucleare ce au loc n soare) c&t
8i din dezintegrarea izotopilor radioactivi prezen7i natural pe pm&nt.
Plec&nd de la legea dezintegrrii radioactive se poate determina activitatea unei surse (a
unui corp ce con7ine izotopi radioactivi) definit ca fiind numrul de radia7ii emise de surs n
unitatea de timp(
t0ud46dt0t9 e
4st
0s)
?in aceast rela7ie rezult c activitatea unei surse este cu at&t mai mare (deci sursa este cu at&t
mai periculoas) cu c&t sursa con7ine mai multe nuclee nedezintegrate 8i cu c&t timpul de
n'umt7ire al izotopului este mai mic.
"". $icului de radiaii.
"D. $adonul in atmofera.
"E. 1oza a!or!ita de radiatii.
?oza de radia7ii reprezint energia radia7iei care strbate unitatea de arie n unitatea de
timp. =fectele fizice ale radia7iilor sunt legate de energia absorbit de substan7.
La trecerea radia7iilor ionizante prin substan7e se produc ionizri apr&nd, n mod egal,
sarcini electrice pozitive 8i negative. =fectele fizice ale radia7iilor sunt legate 8i de numrul de
perechi de ioni (deci de sarcina electric de un anume semn) produs. %rimea care msoar
producere de sarcini electrice (ioni) se nume8te doz incident 8i reprezint sarcina pozitiv sau
negativ produs n unitatea de mas(
m;20
av&nd unitatea de msur n S.#.( vw+g*210
5 unitate tolerat este Knntgen 4ul (r) rela7ia dintre cele dou unit7i fiind(
1r 0 .,:8g19
4B
+g*.
Se define8te doza de radiaie absorbit ca energia absorbit de unitatea de mas a
corpului iradiat
m=2abs0
,n S.#. unitatea de msur va fi( vwG>+g?2abs1100 (WraV)
5 unitate tolerat este rad \ ul. Kela7ia dintre cele dou unit7i este(
1 WV0 199 rad
?oza (de energie sau de sarcin) n unitatea de timp se nume8te debitul dozei( t2d0
8i se msoar n s+g*J si respectiv ns+g?J.
?oza integral reprezint energia absorbit (sau sarcina electric produs) de ntreg
corpul fiind dat de rela7ia(
2int m@2abs sau 2int m@2
"F. 1oza !iologica efectiv.
?at fiind c efectele biologice ale radia7iilor ionizante nu depind numai de energia
acestora, ci 8i de natura lor, se impune alegerea unei radia7ii standard la care s se raporteze
efectele tuturor tipurilor de radia7ii ionizante. Kadia7ia de referin7 aleas este radia7ia Y cu
energia de .99 Pe$ (1 e$ 0 1,C.19
41;
R). %rimea care ne permite s comparm efectele unei
radia7ii ionizante oarecare cu cea a radia7iei de referin7 este efecti"itatea biologic relati" E#$
%&' a unei radia7ii. =a arat de c&te ori este mai mare efectul biologic al radia7iei respective
asupra 7esutului fa7 de efectul radia7iei de referin7 n condi7iile aceleia8i doze incidente. Pentru
radia7iile Y, l 8i k
4
=+K este x y 1, pentru neutronii termici (len7i) x y :, pentru protoni 8i
neutroni rapizi x y 19, iar pentru radia7iile ` x y .9. ?oza biologic (+) msoar efectul real al
radia7iilor asupra sistemelor biologice 8i este dat de rela7ia(
;&LM1
,n S.#. unitatea de msur pentru doza biologic este Sievert\ul (Sv).
?oza biologic de 1 Sv indic efectul produs de o radia7ie ionizant oarecare echivalent
cu efectul produs de 1 WV de radia7ie Y cu energia fiecrui foton de .99Pe$. 5 unitate tolerat
este rem \ul (prescurtare de la rnntgen eeuivalent man) rela7ia dintre cele dou unit7i fiind(
1 Sv 0 199 rem
Similar cu doza biologic putem ob7ine debitul dozei biologice(
b0 xgd
8i debitul biologic integral(
+int0 xg?int
D4. .fectele radiatiilor %nfraroii aupra organimelor vii.
D1. Surele de e?punere la microunde a organimelor vii.
D2. -plicatii medicale ale curentului continuu +.+.
-plicaii medicale ale curenilor electrici
,n aplica7iile medicale, electricitatea se utilizeaz sub urmtoarele forme (
4 electricitate static sau fran9linizare
4 curent electric continuu sau galvanizare
4 curent electric alternativ sau faradizare
4 curent electric n impuluri
.lectricitatea tatic
,n func7ie de efectele urmrite, electricitatea static (franPlinizarea) se poate aplica astfel(
1. ;aia electrotatic este indicat n hipotensiune arterial, insomnie, astenie, fiind un tonic
general 8i un sedativ al sistemului nervos> intensific arderile n organism, deoarece produce o
ozonizare a aerului (ozonul este un excitant energetic al hematozei). 5 8edin7 dureaz
aproximativ 1: minute, timp n care pacientul este plasat pe un scaun aflat pe o baz izolat din
punct de vedere electric. Pacientul este conectat la polul negativ al ma8inii, cellalt pol al
acesteia fiind mpm&ntat, iar poten7ialul la care este adus pacientul este de c&teva mii de vol7i.
=lectricitatea cu care se ncarc pacientul se pierde continuu prin asperit7ile corpului.
2. .fluviile electrice sunt sedative si calmante 8i se ntrebuin7eaz n tratarea plgilor atone, n
diferite ac7iuni cutanate (cum ar fi eczeme, prurit). ,n cazul acestei 8edinte, pacientul nu este
conectat direct la un pol al ma8inii, ci n dreptul regiunii ce urmeaz a fi tratate se plaseaz la o
distan7 determinat un electrod de metal cu v&rf ascu7it mpm&ntat.
3. 1uul electric este similar, at&t din punct de vederea al aplica7iei, c&t 8i din cel al efectelor cu
efluviile electrice, doar ca n acest caz, n locul electrodului se a8eaz un disc de lemn cu mai
multe v&rfuri de la care pornesc sarcini electrice.
4. ScAnteia direct se poate aplica apropiind de pacient electrodul legat de un pol al ma8inii
electrostatice, pacientul fiind plasat n fa7a acesteia la fel ca n cazul bii electrostatice> ntre
pacient 8i electrod se produc sc&ntei cu ac7iune local. Supun&nd zona de tratat unei serii de
sc&ntei apare la nceput o vasoconstric7ie periferic, pielea devine palid, urmat de vasodilata7ie.
Pe aceast cale se distrug epitelioame cutanate, negi.
+urentul continuu de 'oas tensiune, generat de baterii, acumulatori sau redresori de
curent alternativ, se aplic 7esuturilor prin intermediul a doi electrozi, numi7i anod 8i catod.
Gtiliz&nd electrozi inatacabili, insolubili, de platina, nichel sau crbune, se fac aplica7ii ale
electrolizei medicale.
=lectroliza biologic se poate face prin aplica7ie monopolar, c&nd se folosesc efectele
electrolitice produse la un singur electrod, numit electrod activ, sau prin aplica7ie bipolar, ambii
electrozi fiind activi.
=lectroliza medical se face monopolar sau bipolar, curentul circul&nd prin 7esuturi nu
numai de4a lungul liniei drepte ce une8te electrozii, ci 8i prin regiuni aflate n afara acestei linii,
dispers&ndu4se sub form de curen7i din ce n ce mai slabi. "uren7ii se numesc electrotonici(
anelectrotonici (mic8oreaz excitabilitatea 7esuturilor) n vecintatea anodului, catelectrotonici
(mresc excitabilitatea 7esuturilor), n vecintatea catodului.
La inteniti mici ale curentului electric continuu, pot aprea escare negative cenu8ii
n zona de contact a tegumentului cu catodul 8i escare pozitive brune la anod, n urma electrolizei
ce are loc n 7esuturi care sunt mici electrolizori n care se produce electroliza solu7iilor
biologice. =fectele sunt folosite pentru distrugerea pe cale galvanocaustic a unor tumori. Se
folosesc drept electrod negativ ace de aur, de platin sau de o7el, intensitatea curentului a'ung&nd
p&n la 1: \ .9 m!, durata de aplica7ie variind ntre Q9 \ 1.9 s.
/olosind electrodul activ drept anod, se pot trata hemoragiile uterine care sunt oprite de
ac7iunea hemostatic a reac7iei secundare produs la polul pozitiv. ,n afara fenomenelor care apar
la electrozi n timpul electrolizei biologice, curentul electric aplicat un timp ndelungat poate s
provoace 8i electroliza intersti7ial manifestat prin leziuni vizibile la microscop.
*ot n cadrul electrolizei medicale, se pot folosi electrozi olu!ili care sunt ataca7i de
substan7ele depuse la electrozi, substan7ele noi ob7inute av&nd propriet7i terapeutice speciale.
/olosind un anod de fier, ionul clor eliberat sub form de atom la anod, formeaz clorura feric
ce are ac7iune coagulant.
"urentul continuu de mic intensitate se folose8te 8i n cadrul ionoterapiei pentru
introducerea n organism, prin piele 8i prin mucoase, a unor ioni medicamento8i (iod, salicilat
etc.), fenomen numit ionoforez. !stfel introdu8i, ionii se elimin mai lent dec&t n cazul
in'ec7iilor subcutanate, prelungind timpul de exercitare a efectelor lor terapeutice. Pentru
introducerea ionilor metalici, se mbib cu solu7ia medicamentoas un electrod activ care se
leag la polul pozitiv al generatorului de curent continuu. #ntensitatea curentului va fi de .9 \
199 m!, durata aplica7iei fiind de Q9 p&n la C9 de minute. ?eoarece ionii medicamento8i
introdu8i prin piele ac7ioneaz local, ionoterapia electric se folose8te cu precdere n afec7iunile
dermatologice. #onoterapia electric poate fi folosit 8i n cazul tratamentului reumatismului
articular subacut, prin introducerea prin ionoforez a ionului salicilat, precum 8i pentru
ameliorarea artritelor cronice prin ionoterapia cu iod 8i calciu. ,n stomatologie, ionoforeza cu
novocain produce o bun anestezie local.
"urentul continuu se folose8te 8i la defi!rilarea cardiac, metod folosit n cazul
stopului cardiac.
+urenii alternativi de Boa frecven (:94199 6z) produc modificri circulatorii locale,
senza7ii dureroase, contrac7ii musculare precum 8i o nclzire local. "urentul alternativ de 'oas
frecven7 poate produce moartea prin electrocutare la o intensitate de patru ori mai mic dec&t
cea la care produce electrocutarea mortal un curent continuu, n condi7ii identice. "uren7ii
alternativi de frecven7e nalte nu produc electrocutare.
+urenii alternativi de nalt frecven nu produc excita7ii. =fectele lor principale sunt
cele termice, iar aplicarea lor n medicin poart numele de diatermie. =fectul curen7ilor de
nalt frecven7 poate fi folosit 8i pentru distrugerea unor tumori prin diatermocoagulare, ca 8i
pentru tierea 7esuturilor (bisturiu electric), precum 8i n electrofiziologia interven7ional.
+urentul electric u! form de impuluri poate produce efecte biologice diverse n
func7ie de forma, durata, amplitudinea 8i frecven7a impulsurilor( stimulare, contrac7ii =fectele
factorilor fizici \ "urs %W .99; Pagina 14 din 24
musculare, durere, sedare, anestezie, somn. #mpulsurile de durat mare se supun legilor
lui PflNger conform crora, la nchiderea circuitului electric, excitarea nervilor 8i a mu8chilor se
produce la catod iar la deschiderea circuitului, excitarea se produce la anod. !plicate la nivelul
capului, impulsurile pot produce sedare, electrosomn, electronarcoz sau electro8oc (n acelea8i
scopuri se folosesc 8i curen7ii alternativi de 'oas frecven7). *ot curent electric sub form de
impulsuri se folose8te 8i la electroporare. .lectroporarea reprezint un fenomen fiziologic care
are loc la nivelul membranelor fosfolipidice ale celulelor expuse unui c&mp electrostatic
pulsatoriu. ,n aceste condi7ii, este indus un poten7ial transmembranar amplu care duce la
cre8terea permeabilit7ii membranare. =lectroporarea se face prin aplicarea unor pulsuri de
poten7ial nalt, de durat scurt care permeabilizeaz tranzitoriu membrana fosfolipidic celular.
!stfel, moleculele mari, cum sunt cele ale unor medicamente sau ale acizilor nucleici incapabile
s traverseze membrana, vor ptrunde n interiorul celulei. ?e aceea, poate fi folosit pentru a
introduce diferite molecule direct n mediul citosolic, iar o aplicabilitate direct a acestei metode
se nt&lne8te la electrochemoterapie \ introducerea substan7elor chemioterapeutice direct n
celulele canceroase. %ulte dintre medicamentele folosite n chemioterapie sunt lipofilice 8i, ca
urmare, penetreaz membrana. ?ar, pentru unele dintre acestea, cum ar fi bleomicina,
citotoxicitatea poate fi masiv amplificat prin electroporare.
=lectroterapia const n folosirea impulsurilor electrice pentru nlturarea simptomelor de
durere, slbiciune a mu8chilor 8i depresiei, reprezent&nd una dintre cele mai sigure 8i eficace
metode de tratament deoarece are foarte pu7ine efecte secundare. "urentul, pulsatoriu de cele mai
multe ori, administrat pacientului provoac contrac7ia urmat de relaxarea mu8chiului,
stimulrile repetitive duc&nd la ntrirea acestuia 8i ndeprtarea durerii. Stimularea
electroterapeutica a mu8chilor reprezint un tratament efectiv al durerilor cronice 8i al oboselii
asociate cu fibromialgia (sindrom de durere cronica ce este caracterizat prin durere difuz,
sensibilitate excesiv n mu8chi 8i 7esutul moale, puncte sensibile localizate 8i tulburri de somn,
slbiciune).
Procedeele electroterapeutice sunt numeroase 8i variate, un loc deosebit n r&ndul lor fiind ocupat
de stimulatoarele electrice, cu ntrebuin7ri multiple (defibrilatoare, stimulatoare cardiace,
aparate de electroanestezie, aparate pentru electro8ocuri etc.). =lectroterapia poate fi comparat
cu un masa' al 7esuturilor, efectele ei sunt cumulative.
D3. ,ltraonoterapia. .fectele ultraunetelor
Gltrasunete sunt unde acustice cu frecven7e mai mari de .9.999 6z, produse prin
vibra7iile mecanice ale unui mediu elastic. 5 mare parte a insectelor 8i unele vertebrate (delfini,
lilieci) se orienteaz spa7ial cu a'utorul ultrasunetelor (frecven7e de p&n la .99 P6z) pe care le
pot produce 8i recep7iona. ,n tehnic, ultrasunetele se ob7in cu a'utorul unor traductoare aero4,
hidro4, electro4 sau magnetomecanice. "el mai frecvent utilizate sunt traductoarele electro) sau
magnetomecanice. ?intre acestea, traductoarele piezoelectrice se bazeaz pe proprietatea unor
cristale (cuar7, tartrat dublu de sodiu 8i potasiu, fosfat de amoniu etc.), tiate dup anumite plane
geometrice, de a se comprima 8i dilata succesiv atunci c&nd sunt supuse unei tensiuni alternative
de mare frecven7. !mplitudinea vibra7iilor produse n cristal este maxim pentru o frecven7
egal cu frecven7a proprie de rezonan7 a cristalului.
*raductoarele electrotrictive folosesc dielectrici (ex. titanat de +a) n loc de cristale.
*raductoarele magnetotrictive sunt reprezentate de materiale feromagnetice plasate n
interiorul unui solenoid alimentat cu curent alternativ de nalt frecven7. %iezul solenoidului se
comprim atunci c&nd curentul alternativ instantaneu trece prin valorile maxime 8i revine la
starea ini7ial atunci c&nd acesta trece prin valoarea de zero.
.fectele ultraunetelor
1. =fecte fizice
.. =fecte chimice 8i electrochimice
Q. =fecte biologice
1. .fectele fizice pot fi( mecanice (cavita7ie, omogenizare, precipitare, coagulare, dispersie),
electrice (formarea dublului strat ionic la suprafa7a de separare dintre dou medii cu apari7ia unor
diferen7e de poten7ial, ionizri), optice (modificarea indicelui de refrac7ie al substan7ei).
+avitaia. ,n anumite condi7ii, ultrasunetele produc ntr4un lichid ruperi locale ale
acestuia, cu apari7ia unor bule care con7in vapori de lichid sau gaze rarefiate. !cest fenomen se
produce datorit faptului c lichidul este supus unor dilatri 8i comprimri succesive cu o
frecven7 identic cu aceea a ultrasunetelor. ?e exemplu, la . %6z (s 0 9,D: mm) dou puncte
situate la d 0 sL. sunt unul comprimat, altul decomprimat, ating&nd o diferen7 de presiune de
zeci de atmosfere. Pentru o und cu # 0 Q9 oLcm
.
(
pmax
.
0 .^# 0 . zc# 0 . J19
Q
J1,: J19
Q
JQ J19
:
0 19
1.
pmax 0 19
C
)Lm
.
0 19 atm.
"avit7ile formate au durat de via7 foarte mic (19
4C
s), dar n interiorul lor se pot produce o
serie de fenomene cum ar fi( excitarea 8i ionizarea unor molecule, apari7ia unor diferen7e de
poten7ial electric ntre pere7ii cavit7ii, care pot duce la descrcri electrice n gazele rarefiate din
cavitate, emisii de radia7ii luminoase (ultrasonoluminescen7), formare de radicali liberi foarte
activi 8i nocivi. ?ispari7ia cavit7ii se face printr4o decompresie violent (implozie) n cazul n
care frecven7a ultrasunetelor este egal cu frecven7a proprie de rezonan7 a cavit7ii. Presiunea n
cavitate poate a'unge la mii de atmosfere, iar temperatura la mii de grade. !cestea pot avea ca
efect ruperea unor structuri sau a unor macromolecule aflate n apropiere.
.. .fectele c=imice 8i electroc=imice pot fi de oxidare, reducere, polimerizare, depolimerizare,
sintez, modificare a conductibilit7ii electrice a lichidelor.
Q. .fectele !iologice ale ultrasunetelor sunt consecin7a efectelor fizico4chimice asupra
structurilor vii. ,n func7ie de intensitatea ultrasunetelor, exist trei categorii de efecte(
a. GS de intensitate mic, N 9,: oLcm
.
, produc modificri func7ionale.
b. GS de intensitate medie, 9,: N # N : oLcm
.
, produc modificri structurale reversibile.
c. GS de intensitate mare, - : oLcm
.
, produc modificri structurale ireversibile. Pot fi utilizate la
distrugerea bacteriilor, prepararea vaccinurilor 8i distrugerea tumorilor.
D4. ,tilizarea de ,ltraunetelor n medicin.
,tilizarea ultraunetelor n medicin
Gltrasunetele se pot utiliza at&t n terapie c&t 8i n diagnostic. /recven7ele optime de utilizare sunt
cuprinse ntre 89941.99 P6z, iar ad&ncimea de ptrundere n 7esuturi este de :4D cm.
Gltrasunetele de nalt frecven7 sunt puternic absorbite 8i produc efecte locale. Gltrasunetele de
'oas frecven7 produc efecte generale. La doze moderate pielea are o permeabilitate mrit
pentru substan7ele medicamentoase. ?ozele mi'locii produc vasodilata7ie, cele mari
vasoconstric7ie. Gltrasunetele din categoriile a 8i b pot fi folosite n tratamentul strilor
reumatismale, afec7iunilor sistemului nervos periferic, nevralgiilor, nevritelor (diatermie cu
ultrasunete). Sunt spasmolitice, antialgice, antiinflamatorii. Se pot folosi, de asemenea, n
afec7iuni ale aparatului locomotor, nervilor periferici, aparatului circulator, n tratamentul bolii
ulceroase, spasme pilorice, intestinale etc.
Personalul care lucreaz cu ultrasunete (1C4.: P6z, 199 d+) pot s prezinte anumite manifestri
neurovegetative cum ar fi perturbarea func7iilor de termoreglare 8i a func7iei suprarenalei,
tulburri psihice (halucina7ii), tulburri de echilibru, bulimie.
D5. 'ototerapie.
'ototerapia ) utilizarea n medicin a efectelor biologice 8i fiziologice ale luminii.
Kadia7iile din spectrul vizibil au efecte notabile asupra organismelor vii n ceea ce
prive8te dezvoltarea, nutri7ia 8i mi8carea acestora.
La plantele verzi, fotosinteza clorofilei are loc sub ac7iunea radia7iilor vizibile, cu
descompunerea dioxidului de carbon 8i producerea oxigenului. !numite pr7i ale plantelor, sub
influen7a luminii, execut mi8cri caracteristice, cum ar fi, de exemplu, aplecarea tulpinii florii\
soarelui n permanen7 ctre soare. $&rful plantelor n cre8tere se apleac spre izvorul de lumin,
fenomen numit fototropism. ,n ceea ce prive8te dezvoltarea plantelor, cele cultivate n ntuneric
sunt lungi, sub7iri 8i lipsite de clorofil.
!supra organismului uman 8i animal, n general, efectele radia7iilor din spectrul vizibil se
observ la nivelul elementelor figurate din s&nge, lumina mrind numrul eritrocitelor, precum 8i
procentul de hemoglobin 8i rezisten7a globular. Sub influen7a luminii, compozi7ia chimic a
plasmei se modific, con7inutul de fosfor 8i calciu cre8te, iar concentra7ia n glucoz 8i tirozina
scade.
!supra ochiului uman lumina puternic din zona cu lungimi de und mici (zona violetului, la
limita cu radia7iile ultraviolete) poate produce o con'unctivit reversibil, care poate s apar
dup 1. ore de la expunere 8i trece dup .4Q zile. !ccidente de acest tip se observ la sudorii care
nu48i prote'eaz ochii n timpul lucrului, aceste afec7iuni fiind numite oftalmii electrice. Ketina
este prote'at de diferitele medii transparente ale ochiului care absorb mare parte din radia7iile
G$.
D". 5elioterapie.
6elioterapia, fototerapia realizat la malul mrii, mbunt7e8te func7ionarea inimii 8i a
respira7iei, sub efectul razelor soarelui, organismul re7ine mult mai bine calciul 8i fosforul cu
rezultate notabile n cazurile de rahitism. 6elioterapia stimuleaz activitatea glandei tiroide, bile
de soare constituind un tonic general al organismului. Sub ac7iunea radia7iilor solare se refac
globulele ro8ii 8i globulele albe, iar circula7ia s&ngelui, respira7ia 8i digestia sunt stimulate.
6elioterapia ac7ioneaz favorabil n cazuri de( dispepsii de origine nervoas, stare
general proast, randamentul muncii intelectuale scazut, dureri de cap, insomnii, debilitate
fizic, pubertate nt&rziat, anemie, hipocalcemie, peritonit tuberculoas, adenite cronice,
convalescen7, plgi atone, supura7ii cutanate, lupus, osteoartrite, reumatism, stafilococie
cutanata (furuncule, acnee), fistule, anexite, nefrite, diferite tipuri de tuberculoz (osoas 8i
articular).
*rebuie s se 7in cont ns 8i de efectele negative ale expunerii ndelungate la soare cum ar fi
grbirea mbtr&nirii pielii, iar n cazul persoanleor suferinde de boli febrile, tuberculoz
pulmonar, hipertensiune arterial n stadii avansate, hipertiroidie, cancer, expunerea la soare se
face numai la indica7ia medicului curant.
DD. #erapia cu radiaie L-S.$.
#erapia L-S.$
L-S.$4ul a permis dezvoltarea rapid a terapiei bazat pe iradierea cu raze laser a
organismului. ,tilizarea terapeutic a laerului cont n chirurgia cu radia7ii laser i n
biostimularea cu radia7ii laser.
Gn laser cu "5. cu o putere de c&7iva ba7i 8i care emite n regim continuu poate fi folosit pentru
realizarea unui !ituriu cu laer> radia7ia emis, condus printr4un ghid optic (un fascicul de
fibre optice) fiind focalizat pe 7esutul ce urmeaz a fi tiat, 7esut pe care l nclze8te rapid 8i
extrem de localizat p&n la vaporizare. "hirurgia cu laser este foarte precis, nu solicit efort
mecanic 8i nu este nso7it de s&ngerri importante, deoarece pere7ii plgii se coaguleaz termic
iar vasele mai mici se nchid.
Laserele medicale sunt folosite n oftalmologie de peste .9 de ani pentru corectarea
defectelor de vedere (de exemplu, n cataracta secundar, n unele forme de glaucom, n
retinopatia diabetic 8i unele afec7iuni ale fundului de ochi). Prima interven7ie pe ochi uman s4a
realizat n 1;88 n Wermania (PKS 4 Peratectomie fotoreactiv). ?e atunci, este perfec7ionat
ncontinuu, pentru corec7ia miopiei, hipermetropiei 8i astigmatismului. *ehnica L!S#S (laser
assisted in situ +eratomileusis) este mai eficace n viciile de refrac7ie severe. !ceast tehnic este
complet nedureroas 8i are un efect spectaculos, dup c&teva ore de la opera7ie, pacientul fiind
complet refcut.
,n esen7, n timpul unei interven7ii, raza laser, ghidat de computer, 8lefuie8te corneea,
model&nd curbura acesteia, n func7ie de tipul 8i gradul viciului de refrac7ie. "u o precizie
extraordinar, laser4ul nltur straturi ultrasub7iri de 7esut. ,n cazul miopiei, de exemplu, laser4ul
scurteaz axul ochiului, aplatiz&nd corneea. Pentru astigmatism, se ndeprteaz o suprafa7
eliptic dintr4un anumit meridian.
*erapia laser se folose8te n dezlipirile de retin1 deoarece fasciculul laser poate strbate
mediile transparente ale ochiului fr a fi absorbit de acestea, ntreaga lui energie fiind cedat
retinei, care se lipe8te de sclerotic prin fotocoagulare. Laserul este utilizat 8i n tratamentul
glaucomului, permi7&nd refacerea sistemului de drena' al lichidului intraocular 8i scz&nd, astfel,
presiunea intraocular.
,n multe cazuri, laserul este utilizat n endocopie, at&t pentru iluminare c&t 8i pentru eventuale
microinterven7ii chirurgicale. Gn exemplu este utilizarea laserului n chirurgia cardiac( prin
perforri punctiforme ale peretelui ventricular este stimulat geneza unor noi vase 8i, n final, o
mai bun vascularizare a miocardului.
Kadia7ia laser are capacitatea de a stimula unele procese biologice, de a grbi vindecarea rnilor
8i a fracturilor, de a produce efecte terapeutice prin laero)punctur (echivalent al acupuncturii)
etc.
DE. $adioterapie.
"onst n utilizarea medical a radia7iei ionizante ca parte a tratamentului cancerului
pentru a controla proliferarea celulelor maligne. Poate fi folosit n scop curativ sau ad'uvant n
tratarea cancerelor, n func7ie de tipul, localizarea 8i stadiul tumorii, precum 8i de starea general
a pacientului. Kadioterapia este combinat cu alte tipuri de tratament cum ar fi chemioterapie 8i
interven7ia chirurgical. /olosirea radia7iilor ionizante n distrugerea tumorilor cancerigene se
bazeaz pe legea lui +ergoni{ 8i *ribondeau, conform creia radiosensibilitatea unui 7esut este cu
at&t mai pronun7at cu c&t n el au loc mai multe mitoze 8i este mai pu7in diferen7iat, acestea fiind
chiar caracteristicile tumorilor maligne.
,n esen7, n radioterapie iradierea trebuie concentrat n zona tumorii, prote'&nd zonele
adiacente snatoase. ?e aceea, primul pas const n folosirea tehnicilor imagistice (de preferat a
celor care nu utilizeaz radia7ie ionizant) pentru localizarea precis a tumorii, urmat de
iradierea local a tumorii prin transmitere de fascicule de radia7ii ionizante din mai multe direc7ii,
evident cu un control foarte exact al dozelor de radia7ie absorbite de tumor 8i de zonele
sntoase. absorbite de tumor 8i de zonele sntoase.
Kadioterapia cuprinde proceduri teleradioterapice 8i !ra=iradioterapice. *eleradioterapia
utilizeaz surse exterioare de radia7ii, productoare de fascicule ce pot fi proiectate din multiple
direc7ii asupra tumorii, n func7ie de localizarea acesteia.
;ra=iradioterapia (numit 8i radioterapie de mic ditan sau radioterapie de contact)
presupune introducerea de izotopi radioactivi n tumor sau n imediata ei vecintate, sub form
de ace (de
..C
Ka sau
1QD
"s) care se las Q 4 D zile n tumor, sau sub form de capsule (acestea
con7in radioizotopi cu via7 scurt, spre exemplu
...
Kn cu timpul de n'umt7ire de Q,8 zile,
1;8
!u cu timpul de n'umt7ire de .,D zile) implantate permanent n tumor. 5 alt metod
brahiradioterapic este in'ectarea unei solu7ii coloidale de
1;8
!u.
DF. Siteme dipere.
1efiniia i claificarea itemelor dipere
Prin sistem dispers n7elegem un amestec de dou sau mai multe substan7e, av&nd o component
dispersant (solventul) 8i una dispersat (solvitul). Solventul reprezint elementul activ, iar
solvitul elementul relativ pasiv, deoarece 8i acesta influen7eaz caracteristicile sistemului.
Pentru caracterizarea sistemelor disperse din punct de vedere cantitativ se folose8te un
parametru intensiv de stare numit concentraie.
*lasificarea sistemelor disperse
Sistemele disperse se clasific n func7ie de dimensiunile particulelor, starea de agregare a
dispersantului, afinitatea dintre componen7i sau tipul fazelor componente (faza reprezint o parte
omogen a unui sistem, la suprafe7ele de separare de celelalte pr7i apr&nd varia7ii bru8te ale
propriet7ilor fizico 4 chimice).
1. Pornind de la dimeniunile particulelor olvitului, se define8te gradul de dispersie I
ca fiind inversul diametrului particulelor solvitului d(
d10I
n func7ie de care se disting(
4 soluii adevrate (moleculare) I - 19
;
m
41
, d N 1 nm, aceasta este invizibil la microscopul
optic sau la ultramicroscop
4 soluii coloidale 19
D
m
41
N I N 19
;
m
41
, 1 nm N d N 199 nm, vizibil la ultramicroscop
4 suspensii I N 19
D
m
41
, d - 199 nm, vizibil la microscopul optic sau chiar cu ochiul liber.
?eoarece n aplicarea acestui criteriu de clasificare se porne8te de la premisa ca
particulele solvitului sunt sferice, nu putem aplica aceast clasificare hidrocarburilor care sunt
molecule lungi.
.. ,n func7ie de tarea de agregare a olventului (solvitul put&nd fi gaz, lichid sau solid)
sistemele disperse pot fi(
4 ga#oase \ substan7a dispersant este un gaz (amestecurile gazoase, vaporii n aer, cea7a)
4 lic'ide \ substan7a dispersant este un lichid (lichide nemiscibile, lichid n gaz, solu7ii de
electrolit)
4 solide \ substan7a dispersant este un solid (unele alia'e)
Q. ,n func7ie de afinitatea dintre componeni sistemele disperse sunt(
4 liofile (exist afinitate ntre solvit 8i solvent)
4 liofobe (nu exist afinitate ntre solvit 8i solvent)
B. ?in punct de vedere al tipului fazelor componente sistemele disperse pot fi(
4 monofa#ice, care pot fi omogene (propriet7i identice n toate punctele sistemului) 8i
neomogene (propriet7ile difer de la un punct la altul)
4 polifa#ice 4 heterogene( ntre pr7ile componente exist suprafe7e de separare. (cea7a, aerosoli,
spuma ( lichid 8i gaz, gel ( solid cu lichid)
E4. Poteniale ionice. Legea *ernt.
/oteniale ionice. (egea lui 4ernst.
Se consider un metal (electrod) imersat ntr4o solu7ie care con7ine una din srurile sale
!pare un poten7ial $, metalul tinde s se ionizeze 8i s se dizolve n solu7ie. #onii solu7iei tind s
se recombine cu electrodul. La echilibru debitul de ioni n cele dou procese este acela8i.
*ravaliul de dizolvare este egal cu travaliul electric al recombinrii ionilor cu electrodul(
$# ln c & z'8
=xperimental diferen7a de poten7ial se msoar ntre dou solu7ii de concentra7ii c1, c.(
K* (ln c. 4 ln c1) 0 z/ ($. 4 $1) 0 z/=
sau
. & 2$#(z'3 ln2c2(c13
!ceasta este o ecua7ie de tip )ernst 8i are o larg aplicabilitate n fenomenele de transport prin
membranele celulare.
E1. Proprietile optice ale oluiilor.
Proprieti optice ale oluiilor
Sunt folosite pentru analiza calitativ 8i cantitativ a substan7elor n solu7ie, prin diferite
tehnici, cum ar fi(
4 Refractometria este o metod prin care, n urma msurrii indicelui de refrac7ie al unei
solu7ii se poate determina concentra7ia acesteia datorit interdependen7ei dintre aceste dou
mrimi, n 0 f(c). ,n laboratoarele de analize medicale poate fi folosit la determinarea
glicozuriei, adic a concentra7ie de glucoz n urin n caz de diabet (altfel, glucoza nu este
decelabil n urin).
4 /olarimetria este o metod pe baza creia se poate calcula concentra7ia unei solu7ii optic active
(substan7 care rote8te planul luminii polarizate (/ig. Q) n urma msurrii unghiului de rotire a
planului de polarizare a luminii (/ig. B), unghi direct propor7ional cu concentra7ia substan7ei
optic active 8i cu grosimea stratului de substan7 strbtut. !ceast metod se bazeaz pe faptul
c substan7ele organice care au cel pu7in un carbon asimetric sunt optic active, adic exist dou
structuri spa7iale diferite simetrice n oglind corespunztoare aceleia8i formule moleculare. ,n
mod normal, n organism se sintetizeaz 8i se re7ine numai una dintre cele dou structuri, n
func7ie de tipul acesteia. ?e exemplu, aminoacizii sunt levogiri (L), iar glucidele sunt dextrogire
(?).
E2. Spectrofotometrie.
Spectrofotometria de absorb7ie este o metod care permite analiza calitativ 8i cantitativ
a unor solu7ii. /iecare tip de molecul are un spectru de absorb7ie specific. !bsorb7ia luminii se
face conform legii +eer \ Lambert(
I, IA e
-` l c
unde #1 reprezint intensitatea fasciculului emergent (/ig. :), #9 reprezint intensitatea
luminoas a fasciculului incident, c este concentra7ia solvitului, iar ` este o constant de material.
Spectrele de absorb7ie n vizibil 8i ultraviolet corespund excitrii electronice, iar cele din #K
rota7iei 8i vibra7iei moleculare.
!naliza calitativ care poate fi efectuat se refer la identificarea substan7elor dintr4un
amestec, determinarea entropiei 8i a capacit7ii calorice, determinarea tipului legturilor chimice.
!naliza cantitativ permite evaluarea cantitativ a concentra7iei substan7elor,
determinarea purit7ii unei substan7e.
Spectrele de absorb7ie ale solu7iilor pot fi influen7ate de natura solventului, valoarea p64ului
(dac n solu7ie se afl dou substan7e ce se pot transforma una n alta, curbele de extinc7ie pentru
diferite p64uri se intersecteaz n punctul izobestic > modificarea p64ului se observ prin virarea
culorii), concentra7ia solu7iei (apari7ia a dou puncte izobestice, datorit concentra7iilor mari la
care pot s apar asocia7ii moleculare, cele dou puncte izobestice corespunz&nd monomerului 8i
dimerului, respectiv), temperatur (agita7ia termic inhib formarea dimerilor, a8adar cre8terea
temperaturii are efect invers dec&t cel al cre8terii concentra7iei), iradierea substan7ei.
E3. 1ifuzia.
'enomene de tranport n oluii
,n cazul n care ntr4un sistem exist gradien7i de concentra7ie, poten7ial sau presiune are
loc un transport de substan7 orientat spre atingerea unei stri de echilibru termodinamic.
*ransportul de substan7 n cazul solu7iilor se poate face prin dou moduri ( prin difuzie care
reprezint transportul de solvit sub ac7iunea gradientului electrochimic 8i prin omoz care
reprezint transportul de solvent sub ac7iunea gradientului de presiune. "ele dou fenomene pot
fi simultane.
1ifuzia impl 2'ig. "3
?ifuzia const n transportul de substan7 din regiunile cu concentra7ie mai mare spre cele cu
concentra7ie mai mic, realizat exclusiv prin mi8crile de agita7ie termic.
Legea # a lui /icP( "antitatea de substan7 dZ care difuzeaza n timpul dt printr4o sec7iune de arie
! este propor7ional cu gradientul de concentra7ie dxdc, cu dt 8i cu aria !
,n cazul n care difuzia este non4sta7ionar concentra7ia variaz 8i n timp 8i este guvernat de
legea a doua a lui /icP( $aria7ia n timp a concentra7iei ntr4o regiune dat a solu7iei este
propor7ional cu varia7ia n spa7iu a gradientului de concentra7ie.
E4. 0moza
0moza
=ste fenomenul de difuzie a solventului dinspre solu7ia mai diluat nspre cea mai
concentrat printr4o membran semipermeabil.
/resiunea osmotic reprezint presiunea mecanic necesar pentru mpiedicarea osmozei 8i se
datoreaz mi8crii de agita7ie termic a moleculelor de solvit care ciocnesc membrana pe o
singur parte neput&nd s o strbat
Bsmolul reprezint cantitatea de substan7 care, dizolvat n solvent, se disperseaz ntr4un
numr de particule osmotic active (capabile s se agite termic, dar nu s traverseze membrana)
egal cu numrul lui !vogadro )!.
mare (/ig. 8) se gse8te solventul pur, iar n tubul nchis n partea inferioar cu o
membran semipermeabil se afl o solu7ie cu acela8i solvent.
%oleculele de solvit neput&nd strbate membrane semipermeabil o s apar un flux de solvent
dinspre vasul mare spre tub 8i nivelul lichidului n tub va cre8te, duc&nd la diluarea solu7iei din
tub. Sistemul a'unge n starea de echilibru atunci c&nd presiunea hidrostatic zg' exercitat de
lichidul care a urcat n tub este egal cu presiunea exercitat de solu7ie |.
E5. Preiunea coloid)omotica.
Presiunea exercitata de catre proteinele din plasma, datorita sarcinilor electrice de la suprafata
lor. !re important rol in realizarea schimburilor hidrice la nivel capilar. Sinonim( presiunea
oncotica.