Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnica a Moldovei

la experiena de laborator Nr. 2c


Verificarea principiului fundamental al dinamicii
miscarii de translatie la miscarea unui carucior
pe planul inclinat
A efectuat studentul grupei : T!"#$$
Numele si prenumele
student%ului&ei':
(idiuc Victor
A verificat profesorul: )opovici Ana
!hisinau 2*#$
1. +copul experienei:
Verificarea principiului fundamental al dinamicii
miscarii de translatie la miscarea unui carucior
pe planul inclinat
2. Aparate ,i accesorii:
Verificarea principiului fundamental al dinamicii
miscarii de translatie la miscarea unui carucior
pe planul inclinat
3. -ependena studiat.:
$ #
# 2 $
sin /
2 2
unde:
este acceleraia c.ruciorului pe planul 0nclinat1
este unghiul de 0nclinare a planului fa. de ori2ontal.1
este acceleraia gravitaional.1
este diametrul obtur
d t d t h
a g g
t t t l
a
g
d

= =
+ +

#
atorului 0n,urubat 0n c.rucior1
este 0n.limea planului 0nclinat1
este lungimea planului 0nclinat1
este intervalul de timp 0n care obturatorul c.ruciorului 0ntretaie fascicolul
primului sen2or1
h
l
t
t
$
2
este intervalul de timp 0n care obturatorul c.ruciorului 0ntretaie fascicolul
celui de al doilea sen2or1
este intervalul de timp ce durea2. de la descoperirea fascicolului primului
sen2or p3n.
t
la 0nceputul acoperirii fascicolului sen2orului al doilea.
4. +chema experien ei:
4. Tabelul m.sur.rilor:
d =
*/*# m1
m =
*/$52 6g1
h =
*/#5 m1
l =
*/427 m1
N
#
/ s t
2
/ s t
$
/ s t
2
/ m s a
#
*/*#87 */###2 */**74 $/57889
2
*/*#8: */###8 */**74 $/59559
$
*/*#87 */#### */**79 $/5*:*7
4
*/*#52 */#### */**75 $/8*729
9
*/*#5# */#*75 */**7: $/9$529
8
*/*#59 */##*5 */**77 $/928$#
5
*/*#58 */##*$ */**77 $/9824$
:
*/*#59 */##*$ */**77 $/9$58:
7
*/*#59 */##*$ */**77 $/9$58:
#*
*/*#54 */##*$ */**77 $/9#28#
9. Tabelul valorilor medii:
n
X h l =
2
/ m s Y a =
#
*/22*97 #/7*84
2
*/288$4 2/4*97:
$
*/$##59 2/582:8
4
*/$948# $/25*:5
9
*/$7825 $/8*:95
8. )relucrarea datelor experimentale:
p =
7/5#2*9
2
m s b = "*/2#:74
2
m s
fr
F =
*/*:#49 N1
* * *
X h l = = */*2294 1
5. !alculul erorilor:
p =
*/2:558 1
=
*/*278$ 1
:. ;e2ultatul final:
p =
% 7/5#2*9<*/2:558 '
2
m s 1
=
2/
7
=
.
7. !onclu2ii:
frgrt
#*.>raficul dependenei studiate: