Sunteți pe pagina 1din 4

O RDO NAN ŢĂ

privind dispunerea efectuării expertizei


auto – tehnice și trasiologice

mun. Chişinău 28.11.2018


Organul de urmărire penală reprezentat de ofițerul superior urmărire penală al
SUPAR al SCAUP a DP mun. Chişinău, inspector superior, Vlad Acciu, examinând
materialele urmăririi penale exercitate pe cauza penală nr. 2018890408,-

A C O N S T A T A T:

La data de 26.08.2018 aproximativ la ora 22 şi 15 min., cet. Borș Sergiu,


a.n. 1975, conducând autovehiculul de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478,
pe bd. Dacia din direcția str. Aeroportului spre str. Grădina Botanica, mun. Chișinău.
În timpul deplasării, ajungând la intersecția bd. Dacia cu str. Băcioi Noi,
conducătorul auto Borș Sergiu, efectuând manevra de virare spre stânga spre
str. Bacioi Noi s-a ciocnit cu automobilul de model “BMW 320i”, cu n. î. BOS 5,
condus de Stepaniuc Alexandru, a. n. 1990, care se deplasa pe bd. Dacia din direcția
str. Grădina Botanica spre str. Aeroportului.
În urma acestui accident unitățile de transport au fost defectate tehnic
considerabil, iar pasagerul minorul Borș Marius Serghei, a. n. 2003, a decedat la faţa
locului.
Totodată, în urma accidentului rutier conducătorii auto cet. Borș Sergiu și
cet. Stepanciuc Alexandru, cărora au fost cauzate vătămări corporale.

DATE INIŢIALE:
1. Partea carosabilă:
1.1. Asfaltată, lățimea 12,5 m., pentru circulaţia în două sensuri, uscată, pantă.
1.2 Locul accidentului rutier se află în zona de acţiune a marcajul rutier orizontal
nr. 1.5 linia îngustă discontinuă, 1.14.1 – trecere pentru pietoni, Anexa nr. 4 al RCR.
1.3 Viteza maximă de circulaţie pe sectorul dat de drum: 50 km/oră.
2. Unitatea de transport:
2.1.1 Tipul, autovehiculul de model “BMW 320i”, cu n. î. BOS 5, conducătorul auto
Stepanciuc Alexandru, a. n. 1990.
2.1.2 Tipul, automobilul de model „Mazda 6” cu n/î LT KBZ 478, condus de cet. Borș
Sergiu, a. n. 1975.
2.2.1.Gradul de încărcare la a/m Borș Sergiu, a. n. 1975 - 1 conducător auto +
1 pasager, fără încărcătură.
2.2.2 Gradul de încărcare la a/m “BMW 320i”, - 1 conducător auto, fără încărcătură.
2.3.1.Starea tehnică a sistemului de frânare de dirijare a/m “BMW 320”,” – urmează
de stabilit.
2.3.2.Starea tehnică a sistemului de frânare de dirijare a/m „Mazda 6” stare tehnică
urmează de stabilit.
2.4.Viteza unității de transport a ambelor automobile urmează de stabilit - urmează de
stabilit.
2.5.Ciocnirea s-a produs cu partea din față a/m „BMW 320i” cu partea laterală
dreaptă a automobilului de model „Mazda 6”.
Ordonanţa privind dispunerea efectuării expertizei auto-tehnice din 28 octombrie 2018, pe 3 file.
3. Urme depistate pe carosabil:
3.1. Caracterul urmelor a/m pe partea carosabilă–urme de frânare lipsesc.
3.2. Urme de zgîrîiură pe asflat la o distanța de 7,7 m. de la marginea dreapta cu
lungimea 0,1m., a doua la 7,9 m. de la marginea dreapta cu lungimea 0,5 m. care se
termină la 7,8 m., a treia la 7,7 m. de la marginea dreapta cu lungimea 4,0 m. care se
termină la 6,9 m.
3.3. Urma asemănătoare cu ulei tehnic lăsată de automobilului de model „Mazda 6”,
cu lungimea totală 48,1m.
4. Locul ciocnirii:
4.1. Ciocnirea autovehiculelor a avut loc în intersecția bd. Dacia cu str. Bacioi Noi,
unde au fost depistate urma de zgârietură zgârietură pe asfalt. La distanța de 7,7 m. de
la marginea dreapta și 4,0 m. de la axa str. Băcioi Noi.

Luând în consideraţie cele expuse de mai sus şi ţinând cont de faptul că, pentru
efectuarea expertizei este necesar de cunoştinţe speciale în domeniul auto - tehnice,
în temeiul art. 57 din Codul de procedură penală, în conformitate cu prevederile
art.art. 142, 143, 144, 145 şi 255 din Codul de procedură penală,-

D I S P U N E:

I. De a efectua expertiza auto - tehnică și trasiologice, poruncind executarea ei


Centrului Tehnico - Criminalistic şi Expertize Judiciare MAI la expert, care va fi
desemnat de către Şef, dacă persoana în cauză corespunde cerinţelor prevăzute de
art. 88 din Codul de procedură penală, organul de urmărire penală este de acord cu
numirea acestui expert pentru efectuarea expertizei judiciare, în termen fixat;

II. De a soluţiona de către expert următoarele întrebări:


1. Care este viteza de deplasare automobilului de model “BMW 320”,
cu n. î. BOS 5, în condițiile accidentului rutier, reieșind din deteriorările
autovehiculelor și poziționarea lor după impact?
2. Care este viteza de deplasare automobilului de model „Mazda 6”,
cu n/î LTKBZ 478, în condițiile accidentului rutier, reieșind din deteriorările
autovehiculelor și poziționarea lor după impact?
3. Care este starea tehnică sistemului de dirijare și de frânare, dacă sunt careva
defecte tehnice, care puteau să fi fost observate până la începerea deplasării la
a/m „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478?
4. Care este starea tehnică sistemului de dirijare și de frânare, dacă sunt careva
defecte tehnice, care puteau să fi fost observate până la începerea deplasării la
a/m “BMW 320”, cu n. î. BOS 5?
5. Automobilului de model “BMW 320 este dotat cu dispozitive speciale de
semnalizare luminoasă și sonoră?
6. Care este coraportul a/m “BMW 320”, cu n. î. BOS 5 față de a a/m „Mazda 6”
cu n/î LTKBZ 478 la momentul impactului primar, luând în considerație locul
ciocnirii şi poziționarea urmelor de zgârieturi pe asfalt fixate pe schița
accidentului rutier?
7. Care este distanța de oprire a autoturismului de model “BMW 320”, cu n. î. BOS
5, în condițiile accidentului rutier la viteza 50 km/oră?

Ordonanţa privind dispunerea efectuării expertizei auto-tehnice din 28 octombrie 2018, pe 3 file.
8. Care este distanța de oprire a autoturismului de model “BMW 320”, cu n. î. BOS
5, reieșind din viteza calculată în răspunsul la întrebarea nr. 1?
9. Care este distanța de oprire a autoturismului de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ
478, în condițiile accidentului rutier la viteza 5-10 km/oră?
10. Care este distanța de oprire a autoturismului de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ
478, reieșind din viteza calculată în răspunsul la întrebarea nr. 2?
11.În care moment automobilul de model ”Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, care
efectuează manevra de virare spre stângă de pe banda extrema stângă din sens
opus prezintă obstacol(pericol) pentru automobilul de model “BMW 320”,
cu n. î. BOS 5, care se deplasează pe banda a doua de circulație pe drum cu
prioritate în condițiile accidentului rutier?
12.În care moment automobilul de model “BMW 320”, cu n. î. BOS 5, care se
deplasează pe banda a doua de circulație pe drum cu prioritate prezintă obstacol
pentru automobilul de model ”Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, care efectuează
manevra de virare spre stângă de pe banda extrema stângă din sens opus în
condițiile accidentului rutier?
13.Avea oare posibilitate tehnică cet. Stepanciuc Alexandru, conducătorul unității de
transport de model “BMW 320”, cu n. î. BOS 5, să evite ciocnirea cu
automobilul de model ”Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478 în condițiile în care viteza
automobilului de model “BMW 320” este de 50 km/h, aplicând metoda frânării
când automobilul de model ”Mazda 6” reprezintă obstacol reieșind din răspunsul
la întrebare nr. 8?
14. În ce perioada de timp automobilul de model “BMW 320”, cu n. î. BOS 5,
traverseze cu viteza regulamentar distanța când apare în câmpul de vizibilitatea a
conducătorului automobilului de model ”Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, stabilita în
cadrul experimentului din 14.09.2018?
15.În ce perioada de timp de model “BMW 320”, cu n. î. BOS 5, deplasând-se cu
viteza regulamentara pe acea porțiune de drum, în condițiile accidentului rutier
să frâneze până la oprirea definitivă?
16. Reieșind din timpul necesar pentru efectuarea manevrei de virare a
automobilului de model ”Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478 stabilit în cadrul
experimentului din data de 13.09.2018, și timpul stabilit la întrebare nr. 14, avea
sau nu posibilitatea conducătorul automobilului de model “BMW 320”, cu n. î.
BOS 5 să evite ciocnirea cu automobilului de model ”Mazda 6” cu n/î LTKBZ
478?
17.Oare sunt careva încălcării prevazute în Regulamenului Circulaţei Rutiere
comise conducătorul automobilului de model “BMW 320”, cu n. î. BOS 5, dacă
da care sunt acestea?
18. Oare sunt careva încălcării prevazute în Regulamenului Circulaţei Rutiere
comise conducătorul automobilului de model ”Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, dacă
da care sunt acestea?
19.Care este cauza accidentului rutier din punct de vedere tehnic?
20.De întocmit schiță la scară.

III. De a fixa termenul de efectuare expertizei auto - tehnice către data de


20.12.2018, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (3) Cod de procedură penală;

Ordonanţa privind dispunerea efectuării expertizei auto-tehnice din 28 octombrie 2018, pe 3 file.
IV. De a pune la dispoziţia expertului:
- copia prezentei ordonanţe,
- autovehiculul de model “BMW 320”, cu n. î. BOS 5, se află la parcarea de pe
teritoriul IP Botanica, bd. Cuza Vodă 9/3, mun. Chișinău.
- autovehiculul de model ”Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, se află la parcarea de pe
teritoriul IP Botanica, bd. Cuza Vodă 9/3, mun. Chișinău.
- copiile materialelor din cauza penală nr. 2018890408.

Reprezentantul organului de urmărire penală


reprezentat de ofițerul urmărire penală
în cadrul SUPAR al SCAUP a DP mun. Chişinău
inspector superior Vlad ACCIU

Ordonanţa privind dispunerea efectuării expertizei auto-tehnice din 28 octombrie 2018, pe 3 file.