Sunteți pe pagina 1din 5

Institutiile si rolul lor in economia de piata

Esenta si rolul institutiilor in dezvoltarea economica


Proprietatea: aparitia, esenta, aspectul economic, aspectul juridic
Pluralismul formelor de proprietate
Rolul statului in economia contemporana
1. Stiinta economica contemporana acorma o atentie tot mai mare intitutiilor, deoarece ele joaca
rolul determinant in viata societatii.
Institutiile economice sunt niste fenomene cu caracter stabil, dar care impun oamenilor un
oarecare comportament obligatoriu. Deci, institutiile stabilesc si o anumita ordine in activitatea
economica, anumite reguli, numite reguli de joc.
Institutiile pot fi:
formale oficiale! " proprietatea, ...
neformale neoficiale! " traditiile, obiceiurile
#neori institutiile si organizatiile pot coincide, desi e$ista diferenta. Daca organizatiile reprezinta
un ansamblu de oameni, atunci institutia reprezinta totalitatea legilor, regulilor care determina
interactiunea intre oameni. de dat e$emple % !
Potrivit adeptilor institutionalismului, institutiile reprezinta elementul principal, forta motrica
principala in dezvoltarea societatii, deoarece anume institutiile determina directiile, caracterul
progresului economic.
&ele mai determinante sau influente institutii in societatea contemporana, care au influenta si
asupra dezvoltarii economice sunt:
statul
religia
proprietatea
Piata fiind una din principalele institutii economice.
'. Relatiile social"economice care determina o forma concreta de insusire a bunurilor materiale si
in primul rind a mijloacelor de productie se numeste proprietate.
(otiunea de proprietate, intr"un sens larg, inseamna:
apartenenta valorilor materiale si spirituale unor subiecte economice
sunt drepturile juridice de apartenenta
relatiile economice dintre oameni, care sunt stabilite in legatura cu insusirea si redistribuirea
obiectivelor proprietatii.
Proprietatea este un fenomen social, specific pentru fiecare societate, care la rindul sau ordoneaza
relatiile dintre oameni in domeniul insusirii si instrainarii bunurilor, serviciilor si veniturilor.
Proprietatea nu poate e$ista in afara societatii. Deci lucrurile, obiectele nu constituie proprietate
deoarece ea apare doar atunci cind intre oameni se determina unele relatii de proprietate. Deci
bunurile pot fi insusite doar atunci.
Din punct de vedere juridic proprietatea reprezinta averea proprietarului sub ) forme:
dreptul de a poseda
dreptul de a folosi
dreptul de a administra
Posedarea inseamna stapinirea efectiva a bunurilor.
*olosirea prevede aplicarea calitatilor utile ale acestora.
+dministrarea determina scopul producerii acestora, a bunurilor.
Deci continutul juridic acorda dreptul de proprietate si reprezinta o totalitate de norme, reguli
legislative, care e$prima vointa omului sau a unor grupuri sociale sau a societatii in ansamblu.
Din punct de vedere economic proprietatea reprezinta relatiile economice intre indivizi, care sint
determinate de:
modul de interactiune a angajatilor cu mijloacele de productie aceasta o face sectia juridica!
determinara conditiilor de insusire si utilizare a factorilor de productie
determinarea relatiilor dintre oameni, care la rindul sau sunt conditionate de insusirea rezultatelor
de productie.
In esenta proprietatea reprezinta si o unitate dintre obiect si subiect al proprietatii.
Subiectul proprietatii reprezinta relatiile dintre oameni care sunt determinate de modul de insusire
a rezultatelor. Deci, ca subiect al proprietatii poate fi orice persoana fizica sau juridica, statul,
organele de administratie locala. ,biectul proprietatii poate fi reprezentat de un lucru, in jurul
caruia iau nastere de proprietate. &a obiect al dreptului de proprietate pot fi: pamintul, subteranul,
apele, cladirile, instalatiile etc. -oate obiectele de proprietate pot fi divizate in ' grupuri:
factori de productie
rezultatele productiei
Din punct de vedere istoric sunt cunorcute ' forme de proprietate:
In lumea contemporana coe$ista ) tipuri:
privata
publica
mi$ta
*iecarui tip ii revin mai multe forme.
). In economia de piata sunt ) tipuri:
privata
publica
mi$ta
Privata particilara! cu urmatoarele forme:
individuala
individual"asociativa
privata de familie
privat"asociativa
Publica de stat! cu urmatoarele forme:
proprietatea statului
proprietatea administratiilor locale proprietatea municipala!
.i$ta cu urmatoarele forme:
privat"publica nationala
privat"publica internationala
In economia de piata, locul central ii apartine proprietatii private. +stfel, reprezentitnd in
apro$imativ /0"123 din PI4 al tarilor dezvoltate, care este creat de proprietate privata.
Proprietatea publica e prezenta in toate sistemele economice in proportie de 10"503.
*ormele de instrainare a proprietatii sunt:
vinzarea"cumpararea bunurilor pe baza contra ec6ivalentului
donatia, mostenirile
inc6irierea, arenda, determinate de o perioada stricta de timp, prin contract
relatiile manageriale, temporare, prin delegarea dreptului prin contract
Proprietatea de stat apare prin caile:
nationalizarea unor intreprinderi sau a unor ramuri
construirea intreprinderilor noi, pe contul mijloacelor statului
cumpararea de catre stat a actiunilor unor companii sau participarea statului in calitate de
antreprenor
Proprietatea de stat include:
infrastructura de productie: drumurile, caile ferate, conductele de apa, sistemul energetic etc.
o parte din infrastructura sociala: scoli, spitale
obiecte ale ramurii e$tractive: zacamintele
o parte a institutiilor stiintifice
o parte din loturile de pamint, in deosebi nearabile
toate tipurile de armament sau obiecte militare
Proprietatea privata reprezinta baza e$istentei economiei de piata sia partine subiectelor
economice.
Proprietatea privata include:
case de locuit
pamint privativat
institutii private
6irtii de valoare
obiecte de uz casnic
*ormele proprietatii private sunt:
individuala, particulara " cel ce stapineste factorii de productie ii si foloseste direct
privat"individuala " un anumit proprieta detine factori de productie, insa ii utilizeaza impreuna cu
angajatii non"proprietari
privat"asociativa " o asociere unde proprietarii angajeaza salariati non"proprietari sau fie ca ei
insusi sunt participanti directi la procesul de productie
Proprietatea privat"asociativa are urmatoarele forme:
proprietatea intreprinderilor de arenda
proprietatea intreprinderilor pe actiuni
proprietatea societatilor economice
proprietatea uniunii economice
.i$ta reprezinta o forma de proprietate care se fondeaza prin comasarea capitatului auto6ton al
statului sau al intreprinderilor cu capital strain, deseori cu scopul: " reutilizarea te6nicii sau a
economiei nationale.
7. -imp de mai mult de doua secole, una din problemele cele mai importante ale teoriei economice
a fost si ramine problema rolului statului. &6iar si in prezent, cind economiile in andamblu au un
caracter mi$t, unde implicarea statului in viata economica se intelege de la sine, de la sistem la
sistem, prin confruntarea pro si contra a implicarii statului ramine actuala s6i pentru Republica
.oldova.
*actorii principali de interventie a statului sunt:
insuficienta dezvoltarii initiativei private in unele domenii de interes social, de e$: prin programe
agricole guvernamentale, programe energetice...
asigurarea ec6ilibrului si a stabilitatii economice: ocupare deplina in cimpul muncii
cresterea comple$itatii vietii economice, solutionarea unor probleme care apar in situatii dificile,
crize, razboaie
satisfacerea nevoilor colective ale societatii prin asumarea de catre stat a unor responsabilitati, de
e$: programa de asistenta medicala si sociala
ameliorarea conditiilor generale de e$istenta si de dezvoltare a natiunii, producera bunurilor de
calitate conform cerintelor consumatorilor
finantarea de catre stat a c6eltuielilor pentru aparare
apararea ordinii de drept corespunzator fiecarei etape de evolutie economica
solutionarea problemei demografice in anumite perioade sau anumite zone
dorinta, tendinta de a se e$tinde in amplificarea si dezvoltarea atit la nivel national cit si
international.
Rolul statului ina activitatea economica difera de la un sistem la altul in functie de:
forma de organizare
potentialul economic
numarul populatiei
ponderea sectorului public, de stat
.etodele de reglementare a economiei de piata:
directe: " stabilirea proportiilor in dezvoltarea economiei nationale prioritara8 " elaborarea
programelor de dezvoltare a raioanelor, a ramurilor in R. mai mult in ramura agrara!8 "
interventia directa a statului in solutionarea problemelor din sectorul agricol se acorda granturi
s.a.8 " intervenirea asupra politicii de reglemntare a veniturilor populatiei
indirecte: " impozitarea intreprinderilor, a organizatiilor si a populatiei8 " reglamentarea ratei
dobinzii a resurselor creditare8 " subventionarea intreprinderilor cu o eficienta redusa8 " platirea
indemnizatiilor familiilor social"vulnerabile
*unctiile economice ale statului:
producera bunurilor materiale care nu sunt rentabile pentru sectorul privat
stabilizarea dezvoltarii economiei nationale: asigurarea unei cresteri economice cu ocuparea in
cimpul muncii depline
reglementarea veniturilor populatiei prin modificari in sistemul tarifar
stabilirea salariului minim
inde$area veniturilor
elaborarea bugetului national, deci si a sistemului impozitar
asigurarea bazei juridice de functionare a economiei nationale
reglementarea circulatiei banilor, deci si a sistemului creditar
protectia economiei si pietii nationale de concurenta straina in R., mai ales in sectorul agrar!
asigurarea paturilor social"vulnerabile
Statul, la rindul sau, pentru indeplinirea functiilor economice, aplica politici economice de nivel
sectorial, regional, general.
Deci si politicile economice difera de la sistem la sistem, de la tara la tara deoarece determina
aspectele ina nsamblu ale natiunii pe plan intern si e$tern.
Politica economica reprezinta un ansamblu de masuri, norme, reguli ale statului cu scopul de
influenta asupra vietii economice, deci a dirijarii ei, a modificarii structurii c6eltuielilor publice,
determinarea inde$arii veniturilor conform cresterii ratei inflatiei, reducerea ta$elor de impozite si
stimularea populatiei in activitatea sa.
,biectivele politicii economice:
asigurarea cresterii economice stabile
controlul asupra somajului, determinarea unor ec6ilibruri intre cererea si ofera de forta de munca
controlul asupra inflatiei, asigurarea conjuncturii stabilirii pretului
determinarea si stabilirea unei balante de plati ec6itabile
repartitia ec6itabila a veniturilor
un ec6ilibru e$terior
protectia mediului
consolidarea suveranitatii, deci a independentei nationale, solutionarea problemei transnistrene.
&oncluzie: Stiinta economica, pornind de la premisa ca drepturile de proprietate sunt strict
determinate de legislatie, care la rindul sau determina si formele de proprietate, se reduce doar la
dreptul sau modul de realizare a dreptului. +stfel, conform practicii mondiale, numai un sistem
economic in care se imbina eficient si ec6ilibrat tipul proprietatii cu mecanismul de coordonare
macroeconomica ofera libertate economica in activitate, pastreaza motivatia activitatii cu
resoectarea atit a intereselor publice cit si a celor private.
+stfel, motivatia activitatii economice nu poate fi redusa doar la constientizarea nevoilor sau la
formularea intereselor, deoarece posibilitatile de realizare a scopurilor depind de o multitudine de
factori de ordin social, cultural, politic.