Sunteți pe pagina 1din 6

Economix 05.01.

2014

Activitatea economica si agentii economici
premisele activitatii economice - bunurile economice
Activitatea economica si rationalitatea activitatii (Sectoarele)
Angentii economici: unctii! sursa lor "e venit.
1. Activitatea economica! are "rept scop crearea bunurilor necesare pentru satisacerea nevoilor
materiale! sociale si spirituale.
#remisele "esasurarii oricarei activitati economice sunt:
nevoile umane
resursele necesare pentru satisacerea acestora
$evoile sunt cerinte! "oleante! necesitati obiective ale in"ivi%ilor si ale societatii. #e parcursul
istoriei nevoile au evoluat si s-au "iversiicat. Aceasta evolutie s-a "esasurat o"ata cu "e%voltarea
societatii! "e i si a omului! "ar si a posibilitatilor lui. Astel "iversiicarea nevoilor a "eterminat
necesitatea clasiicarii lor "upa urmatoarele criterii:
&n unctiile "imensiuni:
nevoi i%iologice (biologice)
nevoi spiritual- psi'ologice
nevoile sociale ("e grup)! care repre%inta un ansamblu "e nevoi a caror satisactie este posibila
"oar prin actiunea a "ieritor grupuri sociale
2. "upa gra"ul lor "e complexitate :
nevoi "e ba%a:
- inerioare si elementare
- superioare
(in punct "e ve"ere a sociologului american )aslo* exista urmatoarele tipuri "e nevoi! in care
sunt evi"entiate 5 grupuri "e necesitati:
i%iologice elementare
siguranta si securitatea
nevoile sociale
stima si statutul social
autoreali%area! creativitatea
$evoile umane pot i caracteri%ate prin trasaturi:
nevoile sunt nelimitate ca numar
nevoile sunt limitate "upa capacitate si volum: orice nevoie "escreste in intensitate pe masura ce
ea este satisacuta
nevoile sunt concurente intre ele (o necesitate poate i inlocuita cu alta)
nevoile sunt complementare
orice nevoie se stinge momentan prin satisactie! "eci nevoile satisacute se transorma in
obiceiuri! tra"itii si in interese economice.
Sporirea numarului nevoilor! cit si preocuparea permanenta a omului "e a le satisace repre%inta
motivatia principala a oricarui progres economic. Astel si s-a "eterminat si s-a "emonstrat legea
cresterii si "iversiicarii nevoilor umane. &n scopul satisacerii nevoilor sale! in"ivi"ul este obligat
sa recurga la valoriicare anumitor resurse! care si sunt numite resurse economice.
+esursele economice repre%inta totalitatea elementelor si premiselor olosite "e catre om in
activitatea sa economica pentru a obtine bunuri "e care are nevoie. ,"ata cu cresterea nevoilor!
omul este nevoit sa atraga in circuitul economic o cantitate "in ce in ce mai mare "e resurse.
+esurselee conomice olosite "e catre om sunt extrem" e variate! astel clasiicin"u-se:
resursele primare:
resursele umane! omul iin" "eterminat prin elul sau: experienta! caliicare! capacitatea sa
antreprenoriala.
resursele naturale: pamint! apa!
2. resurse "erivate! care sunt cre-e "e generatiile anterioare
capitalul te'nic: masini! ec'ipamente! constructii
experienta stiintiica: potentialul inovational
resursele monetare si valutare "e care "ispune societatea respectiva.
Se cunosc si alte clasiicari privin" resursele.
(in punct "e ve"ere a "uratei si al caracterului utili%arii lor:
repro"uctibile (regenerabile) ex: on"ul unciar! apa! orta "e munca
nerepro"uctibile: petrol aur
"upa volumul resurselor in raport cu cererea pietii:
abun"ent
"eicitarr
"upa apartenenta:
proprii
atrase.
&nsa trasatura principara a resurselor consta in caracterul lor limitat.
/aracterul limitat al resurselor! in raport cu nevoile mereu crescin"e! "evin problema principala a
activitatii economice! constituin" astel continutul urmatoareai legi: 0egea raritatii
re%urselor. Astel bunurile economice repre%inta un mu1loc "e satisacere a nevoilor umane. #rin
bun intelegem: un obiect material sau un serviciu (nematerial) care prin proprietatile lui poate sa
satisaca o necesitate umana sau o trebuinta.
/unoastem:
bunuri libere! sunt acele bunuri ale carui cantitate! raportate la necesitatile oamenilor! apac ca
nelimitate.
bunuri economice! care la rin"ul lor! repre%inta unr e%ultat al activitatii economice si sunt limitate.
2unurile economice "etermina si urmatoarele con"itii:
existenta unei nevoi care trebuie satiscuta
proprietatile corporale (parametri unctionali) si acorporale ale bunurilor (marca! serviciul)
"isponibilitatea si accesibilitatea
raritatea relativa a bunurilor economice.
/on"itiile mentionate "etermina utilitatea bunurilor economice.
/unoastem urmatoarea tipologie a bunurilor economice:
(upa materiale:
materiale (pro"use! maruri)
nemateriale (servicii)
(upa origine:
naturale! rare
pro"use prin munca omului
"upa "estinatie sau utilitate
"e consum inal!s ub orma "e - pro"use sau - servicii
"e consum interme"iar: - energie! - materie prima
"e ec'ipament
in unctie "e substituire
substituibile
nesubstituibile
"in punct "e ve"ere. complementaritatii:
complementare
necomplementare
Astel! "iversitatea economica a bunurilor economice poate i clasiicata si "in punct "e ve"ere a
criteriilor (bunurilor):
"upa orma "e mniestare
bunuri materiale
valori spiritule (manuscrise! picturi)
"upa gra"ul "e prelucrare
primare ( ciupercile "in pa"ure)
interme"iare (secla "e %a'ar pentru prelucrarea si primirea %a'arului)
inale (o incapere)
"upa "estinatia inala:
satisactori! -bunuri "e consum personal! -bunuri "e consum social: servicii "e e"ucatie! sanatate
pro"actorii! lucrurile investitionale
"upa subiectul consumului:
bunuri private! se cnsuma "e in"ivi" sau "e membrii unei amilii
bunuri publice
"upa "urata olosintei:
"e olosinta curnta
"e o singura olosinta
"e olosinta in"elungata.
Astel mara repre%inta un bun economic! un pro"us al muncii omului!care satisace o anumita
cerinta! poate i "estinata sc'imbului prin interme"iul actului "e vin%are-cumparare.
(eci! un bun! pentru a i mara! trebuie sa aiba utilitate sociala si sa treaca "e la pro"ucator la
consumator! prin interme"iul sc'imbului.
)arurile pot i sistemati%ate in urmatoarele grupuri
maruri corporale "e consum personal curent
maruri corporale "e consum personal in"elungat
maruri incoprporale "e consum personal (serviciile tel! netu)
maruri incorporale "e consum social(servicii! scoli)
maruri capital (instrumentele! masinele! utila1ul)
maruri resurse naturale (pamintul etc.)
maruri resursa "e munca (orta "e munca)
"iversele componente ale avutiei nationale
maruri corporale si incorporale re%ultate "in cercetarile stiintiice (cartile! programele pc)
maruri servicii manageriale si "e mar3eting ( serviciile 1uri"ice)
marurile 'irtii "e valoare ( obligatiunile! actiunile)
orice mara are "oua aspecte
valoare "e curs! utilitatea
valoarea "e sc'imb.
2. Activitatea economica repre%inta un proces complex ce relecta asnamblul comportamentului
oamenilor al reactiilor si al "eci%iilor reeritoare la atragerea si la utili%area resurselor economice
in ve"erea pro"ucerii circulatiei consumului "e bunuri! in unctii "e nevoi si interese. &n ca"rul
evolutiei! activitatea economica a cunoscut un complex "e "iversiicare "e speciali%are si "e
integrare ce poate i "einit ca "ivi%iunea sociala a muncii.
Structura activitatii economice cuprin"e :
pro"uctie ( +epre%inta combinarea si utili%area resurselor materiale si umane in ve"erea obtinerii
"e noi bunuri economice cu o utilitate sporita! "eci pro"uctia repre%intaa ctivitatea oamenilor "e a
transorma resursele naturale corespun%ator necesitatilor lor cu scopul "e creare a bunurilor si
serviciilor care vor satisace anumite categorii "e nevoi. Astel pro"uctia inclu"e : pro"uctia "e
bunuri( primara si pro"uctia secun"ara ( ex. pro"uctia in"ustriala)pro"uctia "e servicii(tertiara)
carecuprin"e transporturile! consultatiile pro"uctia "e inormatii( sunt cercetarile stiintiice)
circulatie ( sau sc'imbul! care cuprin"e acele activitati ce asigura miscarea continua a bunurilor
economice! a banilor! precum si a capitalurilor intre vin%atori si cumparatori. /ea mai vec'e orma
"e circulatie o constituie sc'imbul "e maruri! care initial a ost eectuata sub orma "e troc. ,"ata
cu aparitia banurilor sc'imbul sa "iversiicat! vin%are (mara-bani) cumparare(bani-mara)! astel
s-a ormat sara circulatiei marurilor prin interme"iul banilor. /a o activitate speciica economiei
"e piata care cuprin"e: - activitatea "e aprovi%ionare! - "e transport! - "e "epo%itatre! - "e pastrare!
- "e comert interior si exterior.
/irculatia banilor repre%inta si totalitatea operatiunilor "e incasare si "e plati "eterminate "e
luxurile "e maruri si servicii. Astel! circulatia capitalului cuprin"e: luxul capitalului! "e cre"ite!
"e actiuni si "e alte 'irtii "e valoare.
repartitie. +epre%inta acea componenta a activitatiie conomice prin interme"iul careia bunurile
materiale si serviciile sunt orientate spre "estinatie si se asigura "istribuirea si re"istribuirea
veniturilor. ex: plata salariilro! a proitelor! a impo%itelor! a taxelor.
consum. +epre%inta utili%area eectiva a bunurilor economice "e catre oameni! agenti! inclusiv "e
catre stat in scopul satisacerii necesitatilor. &n acelasi timp! comsumul veri"ica utilitatea
economica a bunurilor! "eci si cooncor"anta "intre nevoi si preerintele oamenilor.
/onsumul poate i: -consum interme"iar (materie prima! materialele! utila1ele! "eci pentru
pro"ucerea altor bunuri)4 - consum inal! care se imparte in 5 personal si 5 social care "etermina
utilitatea bunului "e consum si prin care se asigura existenta satisacerii a unor cerinte ale
societatii. Ansamblul elementelor "e care "epin"e activitatea economica! cuprin"e toate
componentele si ormele sociale ale activitatii "e pro"uctie si anume: - mi1loacele "e pro"uctie4 -
orta "e munca ( potentialul i%ic si intelectual al omului)4 - te'nologiile4 - ormele "e organi%are
"e pro"uctie4 - inovatiile te'nico-stiintiice4 - abilitatile (capacitatea "e a organi%a! "e a con"uce o
aacere! "eci este priceperea intreprin%atorului).
6.Agentii economici.
Economia "e piata se caracteri%ea%a prin existenta si actiunea subiectilor! "eci a agentilor
economici! care eectuia%a operatiuni "e natura "ierita pentru a pro"uce bunuri! a inanta si a
asigura! a re"istribui si consuma.
Agentii economici repre%inta persoane sau grupuri "e persoane i%ice sau 1uri"ice cu
comportamente economice care participa la viata economica. 7iecare agent repre%inta ie intrari
sau ie iesiri "e resurse in relatiile multiple cu alti agenti economici! ie la nivel al economiei
nationale sau al economiei mon"iale.
#rincipalele trasaturi ale subiectilor economici:
alocarea "e resurse pentru a pro"uce bunuri si a obtine proit
integrarea in relatiile economice "e piata
iintarea ca centre "e "eci%ii economice autonome
"esasurarea activitatii pe ba%a legislatiei in vigoare.
&n orice economie mo"erna "e piata! actionea%a o "iversitate "e agenti economici! tinin" cont "e
mai multe criterii:
ramura in care isi "esasoara activitatea
unctiile economice in"eplinite
statutul 1uri"ic.
8n agent economic repre%inta o unitate institutionala! "aca "ispune "e autonomie! "e optiune si "e
"eci%ie in exercitarea unctiilormsale! si anume:
"e a pro"uce
"e a inanta
"e a asigura
"e a consuma! cu "reptul "e in"ivi"ual "e a consuma resursele "upa "orinte.
(in punct "e ve"ere al criteriului institutional cunoastem urmatoarele categorii "e agenti:
intreprin"erile (irmele) non-inanciare
gospo"ariile amiliale sau mena1ele
institutiile "e cre"it si "e asigurari
a"ministratiile publice si private
agentii externi (restul lumii).
Sursele "e inante:
intreprin"erile noninanciare pro"uc bunurile materiale si serviciile "estinate vin%arii! ormarea
sectorului pro"uctiv sau al aacerilor...
gospo"ariile amiliale sau mena1ele cuprin un ansamblu "e persoane care inaptuiesc activitati
legate "e viata amiliala! se reera "a pro"uctie! consum si gestiunea patrimoniului amiliei.
9eniturile mena1elor provin "in remunerarea muncii (salariile)! "in titluri "e proprietate si "in
transerurile eectuate "e celelalte sectoare.
inst "e cre"it s'i "e asigurari - inclu" unitatile publice! private si mixte... 9eniturile sint: "obin%ile!
etc.
A"ministratiile care cuprin" institutiile cus cop nelucrativ care urni%ea%a "ierite servicii sau
prestatii si se grupea%a in: - a"ministratii publice si - private. A"ministratiile publice urmareasc
re"istribuirea veniturilor! "eci si al avutiei pe ba%a serviciilor non marale prestate! care la rin"ul
sau inclu"e: a"ministratiile locale si centrale! "eci si toate institutiile publice. 9eniturile acestui
sector provin "in varsamintele eectuate "e catre agentii economici "in alte sectoare primite "irect
sau in"irect. A"ministratiile private se reera la organi%atii private! ca ex. asociatii! un"atii.
9eniturile lor "eriva "in contributii voluntare! coti%atii.
Agentii economici externi! cuprin" toti subiectii nere%i"enti pe teritoriul economiei nationale care
"esasoara o activitate in interiorul acestuia.
Evernote :;<;=>?@ A>< :;<BC@D AEF C G?H @IJK> ;I=>BCH;A>@D EA;L MCHBD. N>=IJHC@D
Evernote.