Sunteți pe pagina 1din 8

PROTECTIA TALUZELOR

CONTINUT
503.1. Generalitati 503 - 2
503.1.1. Descriere 503 - 2
503.1.2. Documente de referinta 503 - 2
503.2. Materiale 503 - 2
503.2.1. Stratul suport 503 - 2
503.2.2. Geotextile 503 - 3
503.2.3. Mortar 503 - 3
503.2.4. Pereu din piatra 503 - 3
503.2.5. Protectia taluzelor cu dale de eton! turnate monolit 503 - 4
503.2.". Protectia taluzelor cu dale prefaricate 503 - 4
503.2.#. Protectia taluzelor cu anrocamente 503 - 4
503.2.$. Protectia taluzelor cu elemente celulare umplute cu eton 503 - 4
503.2.%. Plase din s&rma zincata dulu rasucita 503 - 5
503.3. 'c(ipamente 503 - 5
503.4. )e(nolo*ia de executie 503 - "
503.4.1. Generalitati 503 - "
503.4.2. Pereu din piatra. +mracarea taluzelor cu anrocamente 503 - "
503.4.3. Protectia taluzelor cu dale de eton turnate monolit 503 - "
503.4.4. Protectia taluzelor cu dale de eton prefaricate 503 - #
503.4.5. Protectia cu elemente celulare umplute cu eton 503 - #
503.4.". Protectia taluzelor cu plase de s&rma zincata dulu rasucita 503 - #
503.5. ,ontrolul calitatii pentru receptie 503 - #
503.1. Generalitati
503.1.1. Descriere
-ceasta lucrare consta .n prote/area taluzului prin furnizarea si plasarea pereului de piatra
din eton din caramizi! din pietris! locuri din eton celular auto*la0izat! plase de s&rma
rasucita dulu zincata pentru protectie.
503.1.2. Doc!ente "e re#erinta
1 1e*ea nr.1021%%5 1e*ea pri0ind calitatea .n constructii
2 )oate normele si standardele .n 0i*oare mentionate prin aceste instructiuni
503.2. $ateriale
503.2.1. %tratl s&ort
Stratul suport 0a fi unul poros fara material *ranular de drena/ si fara exces de umiditate!
*unoaie! materiale .n*(etate 3de*erate4 radacini! iara sau alte materiale noci0e! cu
*ranulatie uniforma! astfel sa .ntruneasca conditiile5
Dimensiunea sitei 6 3.n *reutate4 trecere prin sita
12.5 mm 1006
%0 m 0 7 %6
Materialul! de asemenea! treuie sa .ndeplineasca urmatoarele5
3a4 +ndicele de plasticitate conf. S)-S 1%1324-1%$" 5 " maximum!
34 1imita de lic(iditate conf. S)-S 1%1324-1%$" 5 30 maximum
503.2.2. Geote'tile
,erintele pentru *eotextile 0or fi .n conformitate cu sectiunea 214.
503.2.3. $ortarl
(a) $aterial. Daca contractul contine si alte lucrari de eton! acelasi tip de ciment utilizat
pentru alte lucrari poate fi utilizat si pentru mortar. ,ontractorul se 0a conforma
urmatoarelor5
(1) ,iment de zidarie2ciment Portland Susectia 303
(2) -*re*ate fine Susectia 303
(5) -pa Susectia 303
(*) Co!&o+itia. ,ompozitia 0a fi otinuta prin amestecarea unei parti de ciment de zidarie!
ciment Portland sau ciment Portland cu antrenatori de aer cu 2 parti a*re*ate fine! masurate
.n 0olume.
8ar sau cenusa pot fi adau*ate intr-o cantitate care sa nu depaseasca 106 din masa de
ciment Portland. +n locul cimentului Portland cu antrenator de aer poate fi utilizat cimentul
Portland cu adaus antrenator de aer conform Susectia 303.
(c) Re+istenta la co!&resine. ,ontractorul 0a utiliza mortar cu rezistenta minima la 2$
zile de 14 Mpa. Proele 0or consta .n cilindri cu un raport lun*ime2diametru de 2 la 1.
503.2.,. Pere "in &iatra
Pietrele 0or pro0eni din roci massi0e! dure! fara fisuri! minerale care pot fi deteriorate de
intemperii. Dimensiunile pentru pietre 0or fi conform urmatoarelor 5
3a4 Grosime minima5 100 mm!
34 1atime minima5 300 mm!
3c4 1un*ime minima5 de 1.5 ori latimea
,el putin 506 din 0olumul total al anrocamentelor 0a consta din roca a0&nd un 0olum de
0.025 m
3
.
503.2.5. Protectia tal+elor c "ale "e *eton trnate !onolit
Protectia taluzelor cu dale din eton monolit 0a consta .n utilizarea etonului de ciment
clasa , 12215 .n conformitate cu 9ormele 'uropene 39'4 012-%% cu dimensiunea maxima
a a*re*atelor de 31 mm si cu rezistenta minima la 2$ zile de 20 MPa.
503.2.-. Protectia tal+elor c "ale &re#a*ricate
:etonul 0a fi din dale (exa*onale prefaricate conform 9' 39orme 'uropene4 012-%% 7
dimensiunile aratate .n planse 3desene4 si aproate de +n*iner 3,onsultant4.
503.2... Protectia tal+elor c anroca!ente
1a protectia taluzelor cu anrocamente se folosesc pietre cu dimensiuni si *reutate 0ariaile
315-30;*4. Pietrele 0or fi solide! din roci masi0e! dure! fara fisuri! fara minerale care pot fi
deteriorate datorita intemperiilor. Dimensiunile pentru anrocamente 0or fi5
3d4 Grosime minima5 100 mm!
3e4 1atime minima5 300 mm!
3f4 1un*ime minima< de 1.5 ori latimea.
,el putin 506 din 0olumul total de anrocamente 0or a0ea un 0olum de 0.025 m
3
.
503.2./. Protectia tal+elor c ele!ente cellare !&lte c *eton
1a .mracarea taluzelor cu elemente celulare umplute cu eton se 0a folosi *eo*rid cu
caracteristicile aratate .n )aelul 1 3sau altele aproate de +n*iner4.
Ta*el 1
)aluze cu pante mici
3<3524
)aluze cu pante
mari 3>3524
Metoda de testare
Material =DP'
Densitate 3*2cm
3
4
0.%35 7 0.%"5
-S)M D1505
D+9 534#%
,aron 6 1.5 7 2.5 -S)M D 1"30
'S,>-anduranta la
solicitare - rupere
3ore4
1500minimum -S)M D 1"%3
Grosimea peretelui
celular 3mm4 1.25 3?2- 564
-S)M D #51
3-nnex -4 D+9
53$553-54
Sudura ultrasunete Suduri complete ultrasunete
+naltimea celulelor
3mm4
100
-nduranta minima a
portiunilor 394
1000
@S- ,orpul
+n*inerilor
1un*imea enzii
=DP' 3m4
3.3
9umarul enzilor pe
unitate
"0
9umarul celulelor pe
m
2
40 20
9umarul punctelor de
suduri pe anda
11 $
1un*imea unitatilor
utilizate 3m4
".1 $.#
1un*imea unei unitati
3m4
2.44
503.2.0. Protectia tal+elor c &lase "in sar!a +incata1 "*l rascita
S&rma utilizata pentru faricarea plaselor 0a a0ea minim rezistenta la .ntindere de 3$
;*2mm
2
3.nainte de faricarea plasei4. Diametrul plasei 0a fi prezentat spre aproare
+n*inerului 3,onsultantului4. )olerantele s&rmei treuie sa .ndeplineasca cerintele din )ael
1.
Ta*le 1
S&rma pentru plasa
3A mm4
2.00 2.20 2.40 2.#0 3.00
)oleranta s&rmei
3A mm B4
0.0" 0.0" 0.0" 0.0" 0.0"
,antitatea de zinc 3*2m
2
4 240 240 2"0 2"0 2#5
-lun*irea s&rmei pentru plasa nu 0a treui sa fie mai mare de 126 masurata pe o proa
de 30 cm lun*ime.
Stratul de zinc 0a a0ea minimum cantitatile de zinc mentionate .n )ael 1. -deziunea
stratului de zinc la s&rma! treuie sa fie astfel .nc&t! c&nd s&rma este .nfasurata de " ori "
cicluri pe un dorn a0&nd diametrul de " ori mai mare dec&t cel al s&rmei! zincul sa nu
crape sau exfolieze.
503.3. Ec2i&a!entl
)oate ec(ipamentele! uneltele si masinile utilizate pentru manipularea materialului si
executarea unor parti de lucrare 0or constitui suiect de aproare de catre in*iner 3consultant4
.nainte de .nceperea lucrarii! iar daca unele elemente sunt executate necorespunzator ele 0or
fi .nlocuite sau .munatatite! cum este cerut. )oate ec(ipamentele! uneltele! masinile si
containerele utilizate 0or fi tinute curat si .ntretinute corespunzator.
503.,. Te2nolo3ia "e e'ectie
503.,.1. Generalitati
)erasamentele 0or fi executate .n conformitate cu susectia 20#. )aluzele 0or fi pre*atite
sa aia suprafete netede fara asperitati.
Mortarul acolo unde este cerut 0a fi executat conform susectiunei 303.
Geotextilele acolo unde sunt utilizate 3cerute4 0or fi plasate pe o suprafata neteda. Pentru
protectia taluzului! f&siile de *eotextil 0or fi plasate 0ertical pe taluz. Pentru protectia
malurilor r&ului dimensiunea mare a materialului *eotextil 0a fi plasata paralel cu linia
canalului. Materialele *eotextile 0or fi suprapuse pe minim 300 mm ori 0or fi asamlate
conform recomandarilor faricantului. ,ontractorul 0a asi*ura asamlarea foilor de
*eotextile prin suprapunerea f&siei de sus peste cea de /os pe min.1!5 m.
-sternerea materialului de protectie a taluzului peste *eotextil se 0a .ncepe de la partea
de /os a taluzului. Materialul de protectie 0a fi pus peste *eotextil de la o inaltime de max.1
m. 1a suprapunerea foilor de *eotextile se 0or utiliza tarusi pentru fixare la distanta
de cca.1 m. >ulourile 3aloturile4 de *eotextile 0or fi prote/ate .mpotri0a apei daca sunt
depozitate afara 3.n aer lier4. ,&nd se utilizeaza *eotextilele! expunerea acestora la
razele ultra0iolete 0a fi limitata la mai putin de 10 zile.
503.,.2. Pere "in &iatra "in *eton. I!*racarea tal+elor c anroca!ente
Pereul din piatra din eton consta .n asternerea unor pietre de dimensiuni 0ariaile
310-30 ;*4 si forma 0ariaila asezate .ntr-un pat de mortar de ciment clasa $210! peste
*eotextilele 3.n conformitate cu pre0ederile din sectia 503.2.24 pe pat de nisip 3conf.sectia
503.2.14 asa cum este aratat .n desene 3planse4 ori cu aproarea +n*inerului
3,onsultantului4.
Protectia taluzelor cu anrocamente consta din pietre de dimensiuni si forme 0ariaile
conform 9' 39ormele 'uropene4 012-%%! asezate pe un pat de eton clasa $210 aratate .n
plansele 3desenele4 sau cu aproarea +n*inerului 3,onsultantului4.
,ontractorul 0a aseza pietrele cu .ntrea*a *rosime .ntr-un pat de mortar! printr-o sin*ura
operatie! astfel .nc&t sa e0ite deran/area patului! se*re*area 3spar*erea4 sau stricarea
suprafetei preparate. ,ontractorul 0a aseza 3sau 0a reaseza4 fiecare piatra prin mi/loace
mecanice sau manual pentru a otine o densitate uniforma si suprafete netede.
,ontractorul 0a asi*ura executarea unor aracane prin pereu asa cum este cerut.
Pietrele cu mortar 0or fi prote/ate de .n*(et si 0or fi tinute umede 3 zile dupa ce lucrarea a
fost executata.
503.,.3. Protectia tal+elor c "ale "e *eton trnate !onolit
Prote/area taluzelor cu dale monolite de eton 0a fi executata pe amplasamente si .n
conformitate cu detaliile de desene 3planse4 sau asa cum a dispus +n*inerul
3,onsultantul4.
:etonul 0a fi asezat peste stratul de *eotextile 3conform sectiunii 503.2.24 pe patul de nisip
3conform sectiunii 503.2.14 asa cum este aratat .n desene 3planse4 sau cum a aproat
+n*inerul 3,onsultantul4.
,ontractorul 0a asi*ura executarea unor aracane printre dale. Dalele de eton 0or fi
prote/ate de .n*(et si tinute la umezeala 3 zile dupa ce lucrarea e terminata.
Suprafetele expuse 0or fi finisate! netede si c(iar 0or fi date cu o perie .n timp ce etonul este
.nca lucrail.
503.,.,. Protectia tal+rilor c "ale "e *eton &re#a*ricate
Prote/area taluzelor cu dale prefaricate 0a fi executata .n amplasamente conform
detaliilor aratate .n desene 3planse4 sau conform dispozitiei +n*inerului 3,onsultantului4.
Dalele de eton 0or fi asezate pe un strat de eton de fundatie tip , $210 3conform 9'
012-%%4! asezate pe un strat de nisip 3conform sectiunii 503.2.14 asa cum este aratat .n
desene 3planse4 si conform aproarii +n*inerului 3,onsultantului4.
503.,.5. Prote4area tal+li c ele!ente cellare !&lte c *eton
Prote/area taluzelor cu elemente celulare 0a fi executata pe amplasamente .n conformitate
cu detaliile din plansele 3desenele4 de executie sau asa cum a dispus +n*inerul
3,onsultantul4.
Prote/area taluzelor consta .n aplicarea unui *eo*ril peste stratul de *eotextile 3conform
sectiunii 503.2.2.4 patul fiind din nisip 3conform sectiunii 503.2.14 asa cum este aratat .n
plansele de executie 3desene4 sau la aproarea +n*inerului 3,onsultantului4.
Geo*ridul 0a fi asi*urat cu ancore zincate de 400 mm diametru! cu aproarea +n*inerului
3,onsultantului4. Geo*ridul 0a fi umplut cu eton clasa 12215 de 100 mm *rosime conform
9' 012-%% si finisat conform ordinului dat de +n*iner 3,onsultant4.
Suprafetele expuse 0or fi finisate! netezite si date cu peria usoara de finisare! .n perioada .n
care etonul este lucrail.
503.,.-. Protectia tal+elor c &lase "in sar!a +incata "*l rascita
Protectia taluzelor cu plasa din sarma zincata dulu rasucita 0a fi executata .n
amplasamente .n conformitate cu detaliile aratate .n planse 3desene4 sau asa cum a
dispus +n*inerul 3,onsultantul4.
Suprafata taluzului 0a fi pre*atita conform susectiei 205. Plasa din sarma zincata dulu
rasucita 0a fi executata conform susectiei 401. :arele de otel pentru armatura plasei 0or
fi .n concordanta cu susectia 304.
503.5. Controll calitatii &entr rece&tie
)oate lucrarile de protectia taluzelor 0or fi e0aluate prin inspectie 0izuala. ,ontractorul 0a
asi*ura de asemenea certificatele de calitate emise de furnizori pentru *eo*rid si textile.
Mortarul 0a fi e0aluat .n aza testarilor executate conform planului de control al calitatii
propus de catre ,ontractor si aproat de catre +n*iner.
-plicarea mortarului 0a fi e0aluat 0izual.