Sunteți pe pagina 1din 3

CURATARE SI DEFRISARE

CONTINUT
202.1.
202.2.
202.3.
202.4.
202.5.

Generalitati
Materiale
Echipamente
Tehnologie de executie
Controlul Calitatii lucrarilor pentru receptie

202 - 2
202 - 2
202 - 2
202 - 2
202 - 3

202.1. Generalitati
Aceasta lucrare va consta in curatarea, defrisarea, indepartarea si depozitarea intregii
vegetatii, a copacilor care masoara mai putin de 0.15m in diametru la 1.0m deasupra
pamantului si grohotisului care se gasesc in limitele desemnate in cadrul limitelor amprizei
lucrarilor, cu exceptia obiectelor care sunt desemnate sa ramana sau care trebuie sa fie
indepartate in conformitate cu alte Sectiuni ale acestor Specificatii Tehnice. Aceste lucrari
vor include de asemenea si protejarea vegetatiei si a obiectelor desemnate sa ramana,
contra pagubelor sau degradarilor.
202.2. Materiale
Irelevant pentru acest articol.
202.3. Echipamente
Toate echipamentele, uneltele si masinile folosite pentru manipularea materialelor si
executarea oricarei parti a lucrarii vor fi supuse spre aprobare Consultantului inainte de
inceperea lucrarilor. Ori de cate ori acestea sunt gasite a fi nesatisfacatoare, vor fi schimbate
sau imbunatatite, dupa cerinte. Toate echipamentele, uneltele, masinile si containerele folosite
vor fi pastrate curate si vor fi mentinute intr-o stare satisfacatoare.
202.4. Metode de executie
Curatare. Copacii care se afla in afara limitei lucrarilor vor fi taiati doar in zona aratata in
Planuri. Copacii care se afla in limitele amplasarii lucrarilor, atunci cand au fost desemnati
de catre Consultant, vor fi lasati. Toate ramurile copacilor care atarna peste platforma
drumului, vor fi inlaturate pana la o inaltime de 6 m deasupra suprafetei drumului. Toate
scurtarile de ramuri ale pomilor lasati, vor fi facute de catre muncitori experimentati si in
conformitate cu cele mai bune practici de horticultura. Pomii si arbustii cu diametrul de
2.5cm sau mai mare, vor fi marcati cu vopsea acceptata de catre Consultant. Pomii
pastrati in amplasament nu vor fi afectati in timpul lucrarilor. Toata cheresteaua care se
poate vinde obtinuta din suprafata curatata care nu a fost indepartata din ampriza lucrarilor
inaintea inceperii lucrarilor de executie, vor deveni proprietatea Contractorului, doar daca
nu exista altfel de prevederi.
Toti ceilalti copaci, busteni, trunchiuri si materiale ce constituie piedici, trebuie mutate
ingropate, arse sau altfel inlaturate intr-un mod aprobat in prealabil.
Daca materialul perisabil este ars, acesta trebuie ars sub observatia permanenta a unor
observatori competenti intr-o perioada si intr-un asemenea mod, incat vegetatia

inconjuratoare, alte proprietati adiacente sau alte lucruri desemnate sa ramana in pe loc in
ampriza lucrarilor, sa nu fie afectate. Arderea va fi efectuata in conformitate cu legile si
ordonantele specifice aflate in vigoare.
Atunci cand este permis de catre Consultant, materialele si resturile care nu pot fi arse, si
materialele perisabile pot fi mutate din ampriza drumului si depuse in locuri in afara
limitelor vizibile ale locatiei proiectului, cu aprobarea in scris a proprietarului pe a carui
proprietate sunt plasate materialele si deseurile. Contractorul va face toate aranjamentele
necesare cu proprietarii terenurilor, pentru a obtine locatii potrivite pentru depozitare iar
costurile vor fi incluse in preturile unitare din oferta ori pot fi considerate ca accidentale la
operatiunile de sapaturi.
Defrisare Toate trunchiurile si radacinile aflate in cadrul limitelor amprizei drumului,
inclusiv din canalele de scurgerea a apelor din ampriza drumului, vor fi distruse sau
defrisate si indepartate in mod corespunzator, cu exceptia trunchiurilor si radacinilor care
nu deranjeaza si a obiectelor solide ne-perisabile care vor avea minimum 1m sub terenul
natural al drumului sau taluzul terasamentelor. Trunchiurile si obiectele ne-perisabile solide
pot fi lasate in rambleu sau in zonele canalului si nu vor fi lasate mai mult de 15 cm
deasupra liniei terenului natural sau al nivelului apei.
Conservarea zonelor care se afla in afara lucrarilor. Suprafetele care se afla in afara
taluzului lucrarilor, cu exceptia suprafetei necesare pentru constructia gardurilor vor fi
pastrate in starea lor naturala. Daca in planuri nu este specificat in mod expres, lucrarile
de curatare si defrisare nu vor fi extinse in afara zonei lucrarilor marcate cu tarusi,
exceptie facand operatiunile de indepartare a deseurilor, a copacilor uscati si a radacinilor.
Vegetatia mutata din zona lucrarilor, va fi ingropata, arsa sau depozitata in zonele stabilite
si intr-o modalitate aprobata de catre Consultant. Trebuie sa se tina seama, ca suprafetele
care se afla in afara marcajelor cu tarusi a lucrarilor, nu trebuie sa fie afectate, exceptie
facand cazul in care este necesara depozitarea pamantului vegetal care urmeaza a fi
folosit la executia lucrarilor. Orice suprafata aflata in cadrul amprizei lucrarilor afectata de
catre lucrarile Contractorului, va fi readusa la conditiile initiale pe cheltuiala acestuia, in
conformitate cu solicitarile Consultantului.
Taierea copacilor cu diametrul mai mare de 0.15m. Copacii vor fi mutati si indepartati
intr-o modalitate aprobata de catre Consultant. Toate trunchiurile si radacinile trebuie
indepartate complet in cazul in care structurile, debleele sau rambleele mai mici de 2
metri inaltime, masurate la nivelul final al stratului de forma, trebuie sa fie executate in
zona aratata. In cazul in care terasamentele masurate la cota finala a stratului de forma
vor avea o inaltime mai mare de 2 m, trunchiurile si radacinile vor fi indepartate pe o
adancime nu mai mare de 1m sub nivelul final al stratului de forma. Cand lucrarile de
taiere au loc pe domeniul public sau pe domeniul forestier privat, taierea copacilor va fi
executata de catre un sub-contractor specializat aprobat de catre Ministerul Padurilor,
Apelor si al Protectiei Mediului si supervizat de catre Auroritatile Forestiere locale.
Materialul rezultat din taierea copacilor va fi la dispozitia proprietarului terenului.
202.5. Control de Calitate pentru Acceptare
Calitatea lucrarilor va fi evaluata prin inspectii vizuale.