Sunteți pe pagina 1din 13

CONVENIA NAIUNILOR UNITE

cu privire la imunitile de jurisdicie ale statelor i ale !unurilor acestora


Adunarea General a ONU,
avnd n vedere paragraful 1 al art. 13 din Carta ONU,
reamintind Rezoluia !a 3"#1$1 din 1% de&em'rie 1%((, n &are re&omanda Comi!iei de
drept internaional ! realizeze un !tudiu de drept relativ la imunitile de )uri!di&ie ale
!tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora, n vederea dezvoltrii progre!ive *i &odifi&rii !ale, pre&um
*i rezoluiile adoptate ulterior, de e+emplu rezoluiile ,-#$$ din % de&em'rie 1%%1, ,%#-1 din
% de&em'rie 1%%,, $"#1$1 din 1$ de&em'rie 1%%(, $,#1.1 din % de&em'rie 1%%%, $$#1$. din
1" de&em'rie "..., $-#(/ din 1" de&em'rie "..1, $(#1- din 1% noiem'rie ".." *i $/#(, din
% de&em'rie "..3,
reamintind, de a!emenea, proie&tul final n!oit de o'!ervaii a!upra dreptului relativ la
imunitile de )uri!di&ie ale !tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora, prezentat de Comi!ia de drept
internaional n &ap. 00 al raportului !u a!upra lu&rrilor &elei de1a ,31a !e!iuni,
reamintind, de a!emenea, raporturile Grupului de lu&ru &u &omponen nelimitat al
Comi!iei a 201a, pre&um *i raportul Grupului de lu&ru a!upra imunitilor de )uri!di&ie ale
!tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora al Comi!iei de drept internaional, prezentat n apli&area
Rezoluiei $3#%/ a Adunrii Generale a ONU din data de / de&em'rie 1%%/,
reamintind, ntre altele, Rezoluia !a $$#1$. din 1" de&em'rie "..., prin &are a de&i!
nfiinarea Comitetului !pe&ial a!upra imunitilor de )uri!di&ie ale !tatelor *i ale 'unurilor
a&e!tora, de!&3i! parti&iprii !tatelor mem're ale in!tituiilor !pe&ializate ONU, n vederea
urmririi lu&rrilor, &on!olidrii pun&telor de &onvergen *i reglrii &3e!tiunilor a!upra
&rora nu !1a a)un! la o !oluie, n vederea ela'orrii unui in!trument &apa'il ! ntrunea!&
&on!en!ul general, 'azat pe proie&tul de arti&ole relativ la imunitile de )uri!di&ie ale
!tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora, adoptat de Comi!ia de drept internaional, *i pe 'aza
di!&uiilor Grupului de lu&ru &u &omponen nelimitat al Comi!iei a 201a,
dup e+aminarea raportului Comitetului !pe&ial a!upra imunitilor de )uri!di&ie ale
!tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora,
!u'liniind importana uniformitii *i &laritii dreptului relativ la imunitile de )uri!di&ie
ale !tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora *i evideniind rolul pe &are o &onvenie l1ar avea n a&e!t
!&op,
lund not de faptul & n&3eierea unei &onvenii a!upra imunitilor de )uri!di&ie ale
!tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora !e 'u&ur de un larg !pri)in,
&on!idernd de&laraia f&ut de pre*edintele Comitetului !pe&ial la prezentarea raportului
a&e!tui &omitet4
1. e+prim profunda !a !ati!fa&ie pentru rezultatul la &are a a)un! Comi!ia de drept
internaional *i Comitetul !pe&ial a!upra imunitilor de )uri!di&ie ale !tatelor *i ale
'unurilor a&e!tora n domeniul dreptului relativ la imunitile de )uri!di&ie ale !tatelor *i ale
'unurilor a&e!tora5
". mprt*e*te &on&luzia general la &are a a)un! Comitetul !pe&ial, potrivit &reia
Convenia Naiunilor Unite &u privire la imunitile de )uri!di&ie ale !tatelor *i ale 'unurilor
a&e!tora nu tre'uie ! a&opere urmrirea n domeniul penal5
3. adopt Convenia Naiunilor Unite &u privire la imunitile de )uri!di&ie ale !tatelor *i
ale 'unurilor a&e!tora, &are figureaz n ane+a la prezenta rezoluie, *i l roag pe !e&retarul
general, n &alitatea !a de depozitar, ! o de!&3id !pre !emnare5
,. invit !tatele ! devin pri la a&ea!t &onvenie.
AN67A 1
CON26N80A NA80UN09OR UN0:6
&u privire la imunitile de )uri!di&ie ale !tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora
;tatele pri la prezenta &onvenie,
&on!idernd & imunitile de )uri!di&ie ale !tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora &on!tituie un
prin&ipiu general a&&eptat n dreptul internaional &utumiar,
avnd n vedere prin&ipiile dreptului internaional &on!a&rate de Carta ONU,
&onvin!e de faptul & o &onvenie internaional a!upra imunitilor de )uri!di&ie ale
!tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora ar ntri preeminena dreptului *i !e&uritii )uridi&e, n
!pe&ial n interiorul raporturilor dintre !tate *i per!oanele fizi&e *i )uridi&e, *i ar &ontri'ui la
&odifi&area *i la dezvoltarea dreptului internaional *i la armonizarea pra&ti&ii n a&e!t
domeniu,
innd &ont de evoluia pra&ti&ii !tatelor n &eea &e prive*te imunitile de )uri!di&ie ale
!tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora,
afirmnd & regulile de drept internaional &utumiar &ontinu ! guverneze &3e!tiunile
&are nu au fo!t reglementate de di!poziiile prezentei &onvenii,
au &onvenit a!upra urmtoarelor4
<AR:6A 0
0ntrodu&ere
AR:. 1
=omeniul de apli&are a prezentei &onvenii
<rezenta &onvenie !e apli& imunitii de )uri!di&ie a unui !tat *i a 'unurilor !ale n faa
in!tanelor unui alt !tat.
AR:. "
>olo!irea termenilor
1. ?n !&opul prezentei &onvenii4
a@ termenul in!tan n!eamn ori&e organ al unui !tat, ori&are ar fi denumirea !a, a'ilitat
! e+er&ite atri'uii )udi&iare5
'@ termenul !tat de!emneaz4
Ai@ !tatul *i organele !ale de guvernare5
Aii@ &omponentele unui !tat federal !au !u'diviziunile politi&e ale !tatului, &are !unt
a'ilitate ! ndeplinea!& *i ndepline!& efe&tiv a&te n &adrul e+er&itrii autoritii !uverane a
!tatului5
Aiii@ !ta'ilimentele !au organi!mele !tatului ori alte entiti, n m!ura n &are !unt a'ilitate
! ndeplinea!& *i ndepline!& efe&tiv a&te &are pre!upun e+er&iiul autoritii !uverane de
!tat5
Aiv@ reprezentanii !tatului, &nd a&e*tia a&ioneaz !u' a&e!t titlu5
&@ e+pre!ia tranza&ie &omer&ial de!emneaz4
Ai@ ori&e &ontra&t !au tranza&ie &u &ara&ter &omer&ial f&ut n !&opul vnzrii de 'unuri
!au furnizrii de !ervi&ii5
Aii@ ori&e &ontra&t de mprumut !au alt tranza&ie de natur finan&iar, in&lu!iv ori&e
o'ligaie de garanie ori de indemnizare &are are legtur &u un a!emenea mprumut !au o
a!emenea tranza&ie5
Aiii@ ori&e alt &ontra&t !au ori&e alt tranza&ie de natur &omer&ial, indu!trial !au &are
prive*te pre!tarea de lu&rri ori !ervi&ii, &u e+&epia &ontra&telor individuale de mun&.
". <entru a determina da& un &ontra&t !au o tranza&ie e!te o tranza&ie &omer&ial n
!en!ul lit. &@ a paragrafului 1, tre'uie ! !e in !eama n primul rnd de natura &ontra&tului
!au a tranza&iei, dar va tre'ui, de a!emenea, ! !e in !eama *i de !&opul !u, da& prile la
&ontra&t !au la tranza&ie au &onvenit a!tfel !au da&, n pra&ti&a !tatului forului, a&e!t !&op
e!te de natur ! determine &ara&terul ne&omer&ial al &ontra&tului !au al tranza&iei.
3. =i!poziiile paragrafelor 1 *i " privind !en!ul termenilor folo!ii n prezenta &onvenie
nu afe&teaz utilizarea a&e!tora *i ni&i !en!ul &are le1ar putea fi atri'uit de alte in!trumente
internaionale !au de dreptul intern al unui !tat.
AR:. 3
<rivilegii *i imuniti neafe&tate de prezenta &onvenie
1. <rezenta &onvenie nu afe&teaz privilegiile *i imunitile de &are !e 'u&ur un !tat n
virtutea dreptului internaional n &eea &e prive*te e+er&itarea fun&iilor4
a@ mi!iunilor diplomati&e, po!turilor &on!ulare, mi!iunilor !pe&iale, mi!iunilor pe lng
organizaiile internaionale !au delegaiilor lor n organele organizaiilor internaionale ori la
&onferinele internaionale5 *i
'@ per!oanelor &are au legtur &u a&e!tea.
". <rezenta &onvenie nu afe&teaz ni&i privilegiile *i imunitile pe &are dreptul
internaional le re&unoa*te ratione per!onae *efilor de !tat.
3. <rezenta &onvenie nu afe&teaz privilegiile *i imunitile pe &are dreptul internaional
le re&unoa*te unui !tat &u privire la aeronavele !au o'ie&tele !paiale aflate n proprietatea ori
&are !unt e+ploatate de re!pe&tivul !tat.
AR:. ,
Neretroa&tivitatea prezentei &onvenii
>r a pre)udi&ia apli&area ori&ror reguli enunate n prezenta &onvenie, la &are
imunitile de )uri!di&ie ale !tatelor *i ale 'unurilor a&e!tora !unt !upu!e n virtutea
dreptului internaional, independent de prevederile prezentei &onvenii, a&ea!ta din urm nu
!e apli& ni&iunei &3e!tiuni relative la imunitile de )uri!di&ie ale !tatelor !au ale 'unurilor
a&e!tora, ridi&at ntr1un pro&e! &are a fo!t intentat &ontra unui !tat n faa in!tanei altui !tat
nainte de intrarea n vigoare a prezentei &onvenii ntre !tatele re!pe&tive.
<AR:6A a 001a
<rin&ipii generale
AR:. $
0munitatea !tatelor
Un !tat 'enefi&iaz, pentru el *i 'unurile !ale, de imunitate de )uri!di&ie n faa in!tanelor
unui alt !tat, !u' rezerva di!poziiilor prezentei &onvenii.
AR:. -
Bodaliti pentru a da efe&t imunitii !tatelor
1. Un !tat d efe&t imunitii !tatelor, prevzut n art. $, atun&i &nd !e a'ine !1*i
e+er&ite )uri!di&ia ntr1un pro&e! &are !e deruleaz n faa in!tanelor !ale &ontra unui alt !tat
*i &nd, n a&e!t !&op, veg3eaz &a in!tanele ! !ta'ilea!& din ofi&iu & imunitatea a&e!tui
alt !tat, prevzut la art. $, e!te re!pe&tat.
". Un pro&e! &are are lo& n faa in!tanelor unui !tat e!te &on!iderat &a fiind intentat
&ontra unui alt !tat &nd a&e!ta4
a@ e!te &itat &a parte la pro&e!5 !au
'@ &3iar da& nu e!te &itat &a parte la pro&e!, pro&e!ul vizeaz n fapt ! adu& atingere
'unurilor, drepturilor, intere!elor !au a&tivitilor a&e!tui alt !tat.
AR:. (
Con!immntul e+pre! pentru e+er&itarea )uri!di&iei
1. Un !tat nu poate invo&a imunitatea de )uri!di&ie ntr1un pro&e! &are !e deruleaz n faa
in!tanei unui alt !tat ntr1o materie !au ntr1un &az, da& a &on!imit n mod e+pre! la
e+er&itarea )uri!di&iei a&e!tei in!tane &u privire la a&ea!t materie !au la a&e!t &az4
a@ printr1un a&ord internaional5
'@ printr1un &ontra&t !&ri!5 !au
&@ printr1o de&laraie f&ut n faa unei in!tane !au printr1o &omuni&are !&ri! ntr1un
pro&e! determinat.
". A&ordul dat de un !tat pentru apli&area legii unui alt !tat nu !e &on!ider &on!immnt
la e+er&itarea )uri!di&iei de &tre in!tanele a&e!tui ultim !tat.
AR:. /
6fe&tul parti&iprii la un pro&e! n faa unei in!tane
1. Ni&iun !tat nu poate invo&a imunitatea de )uri!di&ie ntr1un pro&e! aflat pe rolul
in!tanei unui alt !tat4
a@ da& a intentat el n!u*i a&el pro&e!5 !au
'@ da&, pe fond, a intervenit la a&el pro&e! !au a parti&ipat n ori&e fel la el. :otu*i, da&
!tatul dovede*te in!tanei & nu a luat &uno*tin de faptele a!upra &rora o &erere de
a&ordare a imunitii poate fi fondat, dup &e a parti&ipat la pro&e!, !tatul poate invo&a
imunitatea pe 'aza a&e!tor fapte, &u &ondiia ! o fa& fr ntrziere.
". Nu !e &on!ider & un !tat a &on!imit la e+er&itarea )uri!di&iei in!tanei unui alt !tat
da& intervine ntr1o pro&edur !au parti&ip la a&ea!ta avnd drept uni& !&op4
a@ invo&area imunitii5 !au
'@ valorifi&area unui drept !au a unui intere! n privina 'unurilor n &auz n a&el pro&e!.
3. <rezentarea reprezentantului unui !tat n faa in!tanei unui alt !tat &a martor nu !e
&on!ider &a valornd &on!immnt al primului !tat la e+er&itarea )uri!di&iei a&e!tei
in!tane.
,. A'!ena reprezentrii unui !tat ntr1o pro&edur n faa in!tanei unui alt !tat nu !e
&on!ider &a avnd valoare de &on!immnt al primului !tat la e+er&itarea )uri!di&iei a&e!tei
in!tane.
AR:. %
Cereri re&onvenionale
1. Un !tat &are iniiaz un pro&e! n faa in!tanei unui alt !tat nu poate invo&a imunitatea
de )uri!di&ie n faa a&elei in!tane n &eea &e prive*te o &erere re&onvenional &are e!te
fondat pe a&ela*i raport de drept !au pe a&elea*i fapte &a &ererea prin&ipal.
". Un !tat &are intervine pentru a introdu&e o &erere ntr1un pro&e! &are !e deruleaz n faa
in!tanei unui alt !tat nu poate invo&a imunitatea de )uri!di&ie n faa a&elei in!tane n &eea
&e prive*te o &erere re&onvenional &are e!te fondat pe a&ela*i raport de drept !au pe
a&elea*i fapte &a &ererea introdu! de el.
3. Un !tat &are introdu&e o &erere re&onvenional ntr1un pro&e! intentat &ontra lui n faa
in!tanei unui alt !tat nu poate invo&a imunitatea de )uri!di&ie n faa a&elei in!tane n &eea
&e prive*te &ererea prin&ipal.
<AR:6A a 0001a
;ituaii n &are !tatele nu pot invo&a imunitatea
AR:. 1.
:ranza&iile &omer&iale
1. =a& un !tat efe&tueaz &u o per!oan fizi& !au )uridi& o tranza&ie &omer&ial *i
da&, n virtutea regulilor apli&a'ile de drept internaional privat, &onte!taiile relative la
a&ea!t tranza&ie &omer&ial !unt de &ompetena in!tanelor unui alt !tat, primul !tat nu
poate invo&a imunitatea de )uri!di&ie n faa a&e!tor in!tane ntr1o pro&edur &are de&urge
din a&ea!t tranza&ie.
". <aragraful 1 nu !e apli&4
a@ n &azul unei tranza&ii &omer&iale ntre !tate5 !au
'@ da& prile la tranza&ia &omer&ial au &onvenit altfel n mod e+pre!.
3. Cnd o ntreprindere de !tat !au o alt entitate &reat de !tat, dotat &u per!onalitate
)uridi& di!tin&t *i &are are &apa&itatea4
a@ ! !tea n )u!tiie5 *i
'@ ! do'ndea!&, ! po!ede, ! dein, ! &edeze 'unuri, in&lu!iv 'unuri pe &are !tatul a
autorizat1o ! le e+ploateze !au ! le gireze,
e!te impli&at ntr1un pro&e! &are are legtur &u o tranza&ie &omer&ial n &are e!te
anga)at, imunitatea de )uri!di&ie de &are 'enefi&iaz !tatul re!pe&tiv nu e!te afe&tat.
AR:. 11
Contra&tele de mun&
1. Cu e+&epia !ituaiei n &are !tatele re!pe&tive nu de&id altfel, un !tat nu poate ! invo&e
imunitatea de )uri!di&ie n faa in!tanei unui alt !tat, &ompetent n !pe, ntr1o pro&edur
privitoare la un &ontra&t de mun& dintre !tat *i o per!oan fizi& pentru o a&tivitate efe&tuat
!au &are tre'uie efe&tuat, n totalitate ori parial, pe teritoriul a&e!tui alt !tat.
". <aragraful 1 nu !e apli&4
a@ da& lu&rtorul a fo!t anga)at pentru a e+er&ita fun&ii parti&ulare n e+er&itarea
prerogativelor de putere pu'li&5
'@ da& e!te4
Ai@ diplomat, a*a &um e!te definit n Convenia de la 2iena din 1%-1 a!upra relaiilor
diplomati&e5
Aii@ fun&ionar &on!ular, a*a &um e!te definit n Convenia de la 2iena din 1%-3 a!upra
relaiilor &on!ulare5
Aiii@ mem'ru al per!onalului diplomati& al unei mi!iuni permanente pe lng o organizaie
internaional !au al unei mi!iuni !pe&iale ori da& e!te anga)at pentru a reprezenta un !tat
ntr1o &onferin internaional5 !au
Aiv@ ori&e alt per!oan &are 'enefi&iaz de imunitate diplomati&5
&@ da& a&iunea are &a o'ie&t anga)area, rennoirea anga)rii !au rein!talarea unei
per!oane5
d@ da& a&iunea are &a o'ie&t &on&edierea !au rezilierea &ontra&tului unui lu&rtor *i da&,
potrivit avizului *efului !tatului, al *efului guvernului !au al mini!trului afa&erilor e+terne al
!tatului anga)ator, a&ea!t a&iune ri!& ! interfereze &u intere!ele !tatului n materie de
!e&uritate5
e@ da& anga)atul e!te re!orti!ant al !tatului anga)ator la momentul la &are e!te intentat
a&iunea, &u e+&epia &azului &nd are rezidena permanent n !tatul forului5 !au
f@ da& anga)atul *i !tatul anga)ator au &onvenit altfel n !&ri!, !u' rezerva &on!ideraiilor
de ordin pu'li& &are &onfer in!tanelor !tatului forului )uri!di&ie e+&lu!iv determinat de
o'ie&tul a&iunii.
AR:. 1"
<re)udi&ii a!upra per!oanelor !au 'unurilor
Cu e+&epia !ituaiei n &are !tatele re!pe&tive nu de&id altfel, un !tat nu poate invo&a
imunitatea de )uri!di&ie n faa in!tanei unui alt !tat, &ompetent n a&ea !pe, ntr1o
pro&edur &are !e raporteaz la o a&iune n reparaie pe&uniar n &az de de&e! !au de
vtmare a integritii fizi&e a unei per!oane ori n &az de pre)udi&iu !au de pierdere a unui
'un &orporal, datorat unui a&t !au unei omi!iuni imputa'ile !tatului, da& a&e!t a&t !au
a&ea!t omi!iune !1a produ!, n totalitate !au n parte, pe teritoriul a&e!tui alt !tat *i da&
autorul a&tului !au al omi!iunii era prezent pe a&el teritoriu la momentul a&tului !au al
omi!iunii.
AR:. 13
<roprietatea, po!e!ia *i utilizarea 'unurilor
Cu e+&epia !ituaiei n &are !tatele re!pe&tive nu de&id altfel, un !tat nu poate invo&a
imunitatea de )uri!di&ie n faa in!tanei unui alt !tat, &ompetent n a&ea !pe, ntr1o
pro&edur relativ la determinarea4
a@ unui drept !au a unui intere! al !tatului a!upra unui 'un imo'iliar !ituat pe teritoriul
!tatului forului, po!e!iei !au utilizrii 'unului imo'iliar de &tre !tat ori unei o'ligaii a
!tatului, &are i in&um' a&e!tuia fie n &alitatea de titular al unui drept a!upra 'unului
imo'iliar, fie n &alitate de po!e!or !au utilizator al a&e!tui 'un5
'@ unui drept !au intere! al !tatului a!upra unui 'un mo'iliar ori imo'iliar n!&ut dintr1o
!u&&e!iune, donaie !au va&an a mo*tenirii5 ori
&@ unui drept !au intere! al !tatului legat de admini!trarea unor 'unuri &um ar fi 'unurile
aflate n &u!todie, 'unurile &are fa& parte din patrimoniul unei per!oane aflate n faliment ori
'unurile unei !o&ieti n &az de dizolvare a a&e!teia.
AR:. 1,
<roprietatea intele&tual *i indu!trial
Cu e+&epia !ituaiei n &are !tatele intere!ate nu de&id altfel, un !tat nu poate invo&a
imunitatea de )uri!di&ie n faa in!tanei altui !tat, &ompetent n a&el &az, ntr1o pro&edur
&are !e raporteaz la4
a@ determinarea ori&rui drept pe &are !tatul l are a!upra unui 'revet, de!en !au model
indu!trial, denumirii &omer&iale ori de afa&eri, &opCrig3t !au a!upra unui drept de autor !au
ori&rei alte forme de proprietate intele&tual ori indu!trial &are 'enefi&iaz de o m!ur de
prote&ie )uridi&, &3iar provizorie, din partea !tatului forului5 !au
'@ alegaii privind nere!pe&tarea de &tre un !tat, pe teritoriul !tatului forului, a unui drept
de natura &elor vizate la lit. a@ &are aparine unui ter *i e!te prote)at de !tatul forului.
AR:. 1$
<arti&iparea la !o&ieti !au alte organi!me &ole&tive
1. Ni&iun !tat nu poate invo&a imunitatea de )uri!di&ie n faa in!tanei unui alt !tat,
&ompetent n a&el &az, ntr1un pro&e! relativ la parti&iparea !a ntr1o &ompanie !au ntr1un
alt organi!m &ole&tiv, dotat !au nu &u per!onalitate )uridi&, n privina raporturilor dintre !tat
*i grupul re!pe&tiv !au ali a!o&iai, da& !o&ietatea !au grupul4
a@ are *i ali mem'ri n afara !tatelor !au organizaiilor internaionale5 *i
'@ e!te &on!tituit dup legea !tatului forului !au *i are !ediul ori lo&ul prin&ipal de
a&tivitate n a&e!t !tat.
". Un !tat poate, totu*i, ! invo&e imunitatea de )uri!di&ie ntr1un a!tfel de pro&e! da&
!tatele intere!ate au de&i! a!tfel, da& prile la diferend au &onvenit a!tfel printr1un a&ord
!&ri! !au da& in!trumentul &are !ta'ile*te ori prevede fun&ionarea !o&ietii !au grupului
vizat &onine di!poziii n a&e!t !en!.
AR:. 1-
Navele aflate n proprietatea !au n e+ploatarea unui !tat
1. Cu e+&epia !ituaiei n &are !tatele intere!ate nu de&id altfel, un !tat &are deine n
proprietate !au e+ploatare o nav nu poate invo&a imunitatea de )uri!di&ie n faa in!tanei
unui alt !tat, &ompetent n a&el &az, ntr1o pro&edur relativ la e+ploatarea a&elei nave
da&, la momentul produ&erii faptului &are a dat na*tere a&iunii, nava era utilizat n alte
!&opuri de&t &ele guvernamentale ne&omer&iale.
". <aragraful 1 nu !e apli& navelor de rz'oi, navelor au+iliare !au altor nave deinute ori
prin &are opereaz un !tat *i &are !unt, pentru moment, folo!ite n mod e+&lu!iv doar pentru
!&opuri guvernamentale ne&omer&iale.
3. Cu e+&epia !ituaiei n &are !tatele intere!ate nu de&id altfel, un !tat nu poate invo&a
imunitatea de )uri!di&ie n faa in!tanei unui alt !tat, &ompetent n a&el &az, ntr1o
pro&edur relativ la tran!portul unei n&r&turi la 'ordul unei nave al &rei proprietar !au
e+ploatant e!te !tatul, da&, la momentul produ&erii faptului &are a dat na*tere a&iunii, nava
era utilizat pentru alte !&opuri de&t &ele guvernamentale ne&omer&iale.
,. <aragraful 3 nu !e apli& n&r&turilor tran!portate la 'ordul navelor vizate la
paragraful ", &a *i ori&rei alte n&r&turi al &rei proprietar e!te !tatul *i &are e!te folo!it
!au de!tinat a fi folo!it e+&lu!iv pentru !&opuri guvernamentale ne&omer&iale.
$. ;tatele pot invo&a toate mi)loa&ele de aprare, pre!&ripie, limitare a re!pon!a'ilitii
&are pot fi invo&ate de reprezentanii navelor *i &argourilor private !au de &tre proprietarii
lor.
-. =a& ntr1un pro&e! e!te pu! !u' !emnul ndoielii &ara&terul neguvernamental *i
ne&omer&ial al navei aflate n proprietatea !au !u' operarea unui !tat !au al unei n&r&turi
aflate n proprietatea unui !tat, prezentarea &tre in!tan a unui &ertifi&at !emnat de un
reprezentant diplomati& !au de &tre o alt autoritate &ompetent a a&e!tui !tat va &on!titui
mi)lo& de pro' n &eea &e prive*te &ara&terul a&e!tei nave !au n&r&turi.
AR:. 1(
6fe&tul unui a&ord de ar'itra)
=a& un !tat n&3eie n !&ri! un a&ord &u o per!oan fizi& !au )uridi& !trin pentru a
!upune pro&edurii de ar'itra) &onte!taii relative la o tranza&ie &omer&ial, a&e!t !tat nu
poate invo&a imunitatea de )uri!di&ie n faa in!tanei unui alt !tat, &ompetent n !pe, ntr1
o pro&edur relativ la4
a@ validitatea, interpretarea !au apli&area a&ordului de ar'itra)5
'@ pro&edura de ar'itra)5 !au
&@ &onfirmarea !au anularea !entinei ar'itrale,
&u e+&epia &azului n &are prin a&ordul de ar'itra) !e prevede altfel.
<AR:6A a 021a
0munitatea !tatelor fa de m!urile a!igurtorii privitoare la un pro&e! n faa unei in!tane
AR:. 1/
0munitatea !tatului fa de m!uri a!igurtorii anterioare )ude&ii
Ni&io m!ur a!igurtorie, &um ar fi &onfi!&area, reinerea#poprirea, e+e&utarea, nu poate
fi luat anterior )ude&ii mpotriva 'unurilor unui !tat relativ la o pro&edur n faa in!tanei
unui alt !tat, de&t da& *i n m!ura n &are4
a@ !tatul a &on!imit e+pre! la apli&area m!urilor !u!1menionate4
Ai@ printr1un a&ord internaional5
Aii@ printr1o &onvenie de ar'itra) ori printr1un &ontra&t !&ri!5 !au
Aiii@ printr1o de&laraie n faa in!tanei !au printr1o &omuni&are !&ri! ulterior apariiei
diferendului dintre pri5 ori
'@ !tatul a rezervat !au a afe&tat 'unuri pentru !ati!fa&erea &reanei a!upra &reia poart
pro&e!ul.
AR:. 1%
0munitatea !tatului fa de m!uri a!igurtorii ulterioare )ude&ii
Ni&io m!ur a!igurtorie, &um ar fi &onfi!&area, reinerea#poprirea, e+e&utarea, nu poate
fi luat ulterior )ude&ii mpotriva 'unurilor unui !tat n legtur &u o pro&edur intentat n
faa in!tanei unui alt !tat, de&t da& *i n m!ura n &are4
a@ !tatul *i1a e+primat e+pre! &on!immntul la luarea unor a!tfel de m!uri4
Ai@ printr1un a&ord internaional5
Aii@ printr1un a&ord de ar'itra) !au &ontra&t !&ri!5 ori
Aiii@ printr1o de&laraie n faa tri'unalului !au printr1o &omuni&are !&ri! ulterior apariiei
unui diferend ntre pri5 ori
'@ !tatul a rezervat#afe&tat 'unuri pentru !ati!fa&erea &ererii &are &on!tituie o'ie&tul a&e!tei
pro&eduri5 !au
&@ a fo!t !ta'ilit & 'unurile !unt utilizate#de!tinate a fi utilizate de &tre !tat n alte !&opuri
de&t &ele guvernamentale ne&omer&iale *i !unt !ituate pe teritoriul !tatului forului, &u
&ondiia &a m!urile a!igurtorii ulterioare )ude&ii ! nu !e refere de&t la 'unurile &are au
legtur &u entitatea mpotriva &reia a fo!t intentat pro&e!ul.
AR:. ".
6fe&tul &on!immntului la e+er&itarea )uri!di&iei a!upra &on!immntului la adoptarea
m!urilor a!igurtorii
?n &azul n &are &on!immntul la adoptarea m!urilor a!igurtorii e!te &erut n apli&area
art. 1/ *i 1%, &on!immntul la e+er&itarea )uri!di&iei n virtutea art. ( nu impli& e+i!tena
&on!immntului la adoptarea m!urilor a!igurtorii.
AR:. "1
Categorii !pe&ifi&e de 'unuri
1. Urmtoarele &ategorii de 'unuri ale !tatului nu !unt &on!iderate a fi 'unuri utilizate !au
de!tinate a fi utilizate de !tat n alte !&opuri de&t &ele de !ervi&iu pu'li& ne&omer&ial n
!en!ul di!poziiilor lit. &@ a art. 1%4
a@ 'unurile, in&lu!iv &onturile 'an&are, folo!ite !au &are !unt de!tinate a fi folo!ite n
e+er&itarea fun&iilor mi!iunii diplomati&e a !tatului !au ale ofi&iilor &on!ulare, mi!iunilor
!pe&iale, mi!iunilor la organizaiile internaionale ori ale delegaiilor la organizaiile
internaionale !au la &onferinele internaionale5
'@ 'unurile &u &ara&ter militar !au 'unurile utilizate ori &are !e intenioneaz a fi utilizate
n e+er&iiul fun&iilor militare5
&@ 'unurile 'n&ii &entrale !au ale unei autoriti monetare a !tatului5
d@ 'unurile &are fa& parte din patrimoniul &ultural al !tatului !au al ar3ivelor !ale *i &are nu
!unt pu!e n vnzare *i ni&i nu !unt de!tinate punerii n vnzare5
e@ 'unurile &are fa& parte dintr1o e+poziie de o'ie&te de intere! *tiinifi&, &ultural !au
i!tori& *i &are nu !unt pu!e n vnzare *i ni&i nu !unt de!tinate punerii n vnzare.
". <aragraful 1 nu pre)udi&iaz art. 1/ *i 1%, lit. a@ *i '@.
<AR:6A a 21a
=i!poziii diver!e
AR:. ""
Notifi&area &ererii introdu&tive de in!tan
1. Cererea introdu&tiv de in!tan !au ori&e alt a&t prin &are !e iniiaz un pro&e!
mpotriva unui !tat !e va efe&tua4
a@ n &onformitate &u ori&e &onvenie internaional apli&a'il &are o'lig !tatul forului *i
!tatul intere!at5 !au
'@ &onform ori&rui aran)ament parti&ular n materie de notifi&are intervenit ntre &el &are
fa&e &ererea *i !tatul intere!at, da& legea !tatului forului nu !e opune5 !au
&@ n a'!ena unei a!emenea &onvenii !au a unui a!emenea aran)ament parti&ular4
Ai@ printr1o &omuni&are adre!at pe &ale diplomati& mini!terului afa&erilor e+terne al
!tatului intere!at5 !au
Aii@ prin ori&e alt mi)lo& a&&eptat de !tatul intere!at, da& legea !tatului forului nu o
interzi&e.
". Notifi&area &ererii introdu&tive de in!tan la &are !e refer lit. &@ Ai@ din paragraful 1 !e
&on!ider efe&tuat la primirea do&umentelor de &tre mini!terul afa&erilor e+terne.
3. A&e!te do&umente vor fi n!oite, da& e!te &azul, de o tradu&ere n lim'a ofi&ial !au
ntr1una dintre lim'ile ofi&iale ale !tatului vizat.
,. Ori&e !tat &are &ompare pe fond ntr1o pro&edur intentat &ontra lui nu poate apoi !
!u!in & notifi&area &ererii introdu&tive de in!tan a fo!t f&ut &u nere!pe&tarea
di!poziiilor paragrafelor 1 *i 3.
AR:. "3
<ronunarea de&iziei n lip!
1. <entru &a o de&izie n lip! ! poat fi pronunat mpotriva unui !tat, in!tana tre'uie !
!e a!igure4
a@ de re!pe&tarea &ondiiilor prevzute la paragrafele 1 *i 3 ale art. ""5
'@ de tre&erea unei perioade de &el puin , luni de la data la &are &ererea introdu&tiv de
in!tan !au alt do&ument &are in!tituie a&ea!t pro&edur a fo!t efe&tuat !au !e pre!upune
& a fo!t efe&tuat &onform di!poziiilor paragrafelor 1 *i " ale art. ""5 *i
&@ & prezenta &onvenie nu i interzi&e a&e!tei in!tane !1*i e+er&ite )uri!di&ia.
". O &opie de pe de&izia pronunat n lip!, n!oit, da& e!te &azul, de o tradu&ere n
lim'a !au ntr1una dintre lim'ile ofi&iale ale !tatului re!pe&tiv, va fi tran!mi! !tatului *i va fi
&omuni&at a&e!tuia printr1unul dintre mi)loa&ele menionate la paragraful 1 al art. "" *i n
&onformitate &u di!poziiile a&e!tui paragraf.
3. :ermenul pentru a nainta un re&ur! de anulare a unei de&izii pronunate n a'!en nu
va putea fi mai mi& de , luni *i va n&epe ! &urg de la data la &are !tatul re!pe&tiv a primit
!au !e pre!upune & a primit &opia de pe de&izie.
AR:. ",
<rivilegii *i imuniti n timpul derulrii pro&e!ului
1. Ori&e omi!iune !au refuz din partea unui !tat de a !e &onforma de&iziei unei in!tane a
unui alt !tat, &are i impune ! ndeplinea!& !au ! !e a'in de la a ndeplini un a&t
determinat, de a prezenta un do&ument ori de a divulga ori&e alt informaie n !&opul unui
pro&e!, nu antreneaz alte &on!e&ine n afara &elor &are pot rezulta, &u privire la fondul
pro'lemei, din a&e!t &omportament. 6+i!tena a&e!tei omi!iuni !au a unui a!emenea refuz nu
va putea motiva apli&area ni&iunei amenzi !au alte pedep!e a!upra !tatului.
". Ni&iun !tat nu e!te inut ! depun o &auiune *i ni&i ! &on!tituie un depozit, !u' ori&e
denumire ar fi a&e!ta, pentru a garanta plata ta+elor *i a &3eltuielilor o&azionate de un pro&e!
la &are e!te parte n faa in!tanei unui alt !tat.
<AR:6A A 201A
Clauze finale
AR:. "$
Ane+a
Ane+a la prezenta &onvenie fa&e parte integrant din a&ea!ta.
AR:. "-
Alte a&orduri internaionale
=i!poziiile prezentei &onvenii nu adu& atingere drepturilor *i o'ligaiilor pe &are !tatele
pri le pot avea n virtutea a&ordurilor internaionale n vigoare *i la &are !unt pri, n
privina pro'lemati&ii &are fa&e o'ie&tul prezentei &onvenii.
AR:. "(
;oluionarea diferendelor
1. ;tatele pri !e anga)eaz ! !oluioneze diferendele privind interpretarea !au apli&area
prezentei &onvenii pe &alea nego&ierilor.
". Ori&e diferend ntre dou !au mai multe !tate pri privind interpretarea !au apli&area
prezentei &onvenii, &are nu poate fi !oluionat pe &ale de nego&iere ntr1un interval de - luni,
va fi, la &ererea ori&ruia dintre !tatele pri, !upu! pro&edurii de ar'itra). =a& ntr1o
perioad de - luni n&epnd de la data &ererii de ar'itra) !tatele pri nu !e pot nelege
a!upra organizrii pro&edurii de ar'itra), ori&are dintre ele poate prezenta diferendul n faa
Curii 0nternaionale de Du!tiie, adre!nd o &erere a&e!teia n &onformitate &u regulile
prevzute n !tatutul Curii.
3. >ie&are !tat parte poate, la momentul !emnrii, al ratifi&rii, a&&eptrii !au apro'rii
prezentei &onvenii !au al aderrii la a&ea!ta, ! de&lare & nu !e &on!ider legat de
di!poziiile paragrafului ". Celelalte !tate pri nu !unt legate de di!poziiile paragrafului " n
relaia &u un !tat parte &are a f&ut o a!emenea de&laraie.
,. Ori&are !tat parte &are a f&ut o de&laraie n virtutea paragrafului 3 poate ! *i1o retrag
n ori&e moment, adre!nd o notifi&are n a&e!t !en! !e&retarului general al ONU.
AR:. "/
;emnarea
<rezenta &onvenie va fi de!&3i! !pre !emnare de &tre toate !tatele pn la data de 1(
ianuarie "..(, la !ediul ONU din NeE ForG.
AR:. "%
Ratifi&area, a&&eptarea, apro'area *i aderarea
1. <rezenta &onvenie va fi !upu! ratifi&rii, a&&eptrii !au apro'rii de &tre !tatele
!emnatare.
". <rezenta &onvenie va fi de!&3i! !pre aderare ori&rui !tat.
3. 0n!trumentele de ratifi&are, a&&eptare, apro'are !au aderare vor fi depu!e pe lng
!e&retarul general al ONU.
AR:. 3.
0ntrarea n vigoare
1. <rezenta &onvenie va intra n vigoare n &ea de1a 3.1a zi de la data depunerii pe lng
!e&retarul general al ONU a &elui de1al 3.1lea in!trument de ratifi&are, a&&eptare, apro'are
!au aderare.
". <entru fie&are !tat &are va ratifi&a, va a&&epta, va apro'a prezenta &onvenie !au va
adera la a&ea!ta dup depunerea &elui de1al 3.1lea in!trument de ratifi&are, a&&eptare,
apro'are !au aderare, &onvenia va intra n vigoare n &ea de1a 3.1a zi &are urmeaz datei
depunerii in!trumentului pertinent de &tre a&e!t !tat.
AR:. 31
=enunarea
1. Ori&e !tat parte poate denuna prezenta &onvenie printr1o notifi&are !&ri! adre!at
!e&retarului general al ONU.
". =enunarea produ&e efe&te la un an de la data primirii notifi&rii de &tre !e&retarul
general al ONU. :otu*i, prezenta &onvenie va &ontinua ! !e apli&e n ori&e &3e!tiune
relativ la imunitile de )uri!di&ie ale !tatelor !au n &eea &e prive*te 'unurile lor, ridi&at
ntr1un pro&e! &are a fo!t intentat &ontra unui !tat n faa unei in!tane a altui !tat, nainte de
data la &are denunarea produ&e efe&te fa de ori&are dintre !tatele re!pe&tive.
3. =enunarea nu va adu&e atingere n ni&iun fel o'ligaiei pe &are o are fie&are !tat parte
de a ndeplini ori&e o'ligaie prevzut n prezenta &onvenie, &are i1ar fi revenit n virtutea
dreptului internaional, independent de prevederile prezentei &onvenii.
AR:. 3"
=epozitarul *i notifi&ri
1. ;e&retarul general al ONU e!te depozitarul prezentei &onvenii.
". ?n &alitatea !a de depozitar al prezentei &onvenii, !e&retarul general al ONU notifi&
tuturor !tatelor4
a@ ori&e !emnare a prezentei &onvenii *i ori&e depunere a unui in!trument de ratifi&are,
a&&eptare, apro'are !au aderare ori a unei notifi&ri de denunare, potrivit prevederilor art. "%
*i 315
'@ data intrrii n vigoare a prezentei &onvenii, &onform art. 3.5
&@ ori&e alt a&t *i ori&e alt notifi&are !au &omuni&are &are are legtur &u prezenta
&onvenie.
AR:. 33
:e+te autenti&e
:e+tele n lim'ile englez, ara', &3inez, !paniol, fran&ez *i ru! ale prezentei
&onvenii !unt egal autenti&e.
=rept &are !u'!emnaii, &are au fo!t autorizai de guvernele lor, au !emnat prezenta
&onvenie, &are e!te de!&3i! !pre !emnare la !ediul ONU din NeE ForG n&epnd din data
de 1( ianuarie "..$.
AN67A 1
la &onvenie
0N:6R<R6:HR0 CON26N0:6
n &eea &e prive*te !en!ul anumitor di!poziii ale &onveniei
<rezenta ane+ are &a !&op !ta'ilirea !en!ului anumitor di!poziii &are nu au fo!t &lar
definite n te+tul prezentei &onvenii.
?n privina art. 1.
:ermenul imunitate folo!it la art. 1. tre'uie ! fie nele! n &onte+tul general al prezentei
&onvenii.
<aragraful 3 al art. 1. nu afe&teaz anga)area r!punderii per!onale a a&ionarilor !au
anga)ailor *i ni&i &3e!tiunile referitoare la !ituaia n &are o entitate a !tatului a a!&un! n
mod deli'erat !ituaia !a finan&iar !au *i1a redu! a&tivele pentru a evita !ati!fa&erea unei
pretenii !au ori&e alte !ituaii a!emntoare a&e!teia.
?n privina art. 11
Referirea la intere!e n materie de !e&uritate ale !tatului anga)ator, &uprin! n art. 11
paragraful " lit. d@, vizeaz n prin&ipal &3e!tiunile de !e&uritate naional *i de !e&uritate a
mi!iunilor diplomati&e *i a ofi&iilor &on!ulare.
Conform prevederilor art. ,1 din Convenia de la 2iena din 1%-1 a!upra relaiilor
diplomati&e *i ale art. $$ din Convenia de la 2iena din 1%-3 a!upra relaiilor &on!ulare,
toate per!oanele vizate n a&e!te arti&ole au datoria de a re!pe&ta legile *i reglementrile
!tatului de reziden, in&lu!iv n &eea &e prive*te legi!laia mun&ii. =e a!emenea, &onform
prevederilor art. 3/ din Convenia de la 2iena din 1%-1 a!upra relaiilor diplomati&e *i ale
art. (1 din Convenia de la 2iena din 1%-3 a!upra relaiilor &on!ulare, !tatul a&reditar tre'uie
!1*i e+er&ite )uri!di&ia a!upra a&e!tor per!oane n a*a fel n&t ! nu o'!tru&ioneze ntr1o
manier e+&e!iv ndeplinirea fun&iilor mi!iunii !au pe &ele ale ofi&iului &on!ular.
?n privina art. 13 *i 1,
:ermenul determinare e!te folo!it pentru a !e referi nu numai la !ta'ilirea !au verifi&area
e+i!tenei drepturilor prote)ate, &i *i la evaluarea !au apre&ierea !u'!tanei, in&lu!iv a
&oninutului, !&opului *i ntinderii a&e!tor drepturi.
?n privina art. 1(
6+pre!ia tranza&ie &omer&ial in&lude inve!tiiile.
?n privina art. 1%
:ermenul entitate folo!it la lit. &@ vizeaz !tatul &a per!oan )uridi& independent, dar
in&lude *i unitile &on!titutive ale unui !tat federal, !u'diviziunile !tatului, un organi!m ori
o in!tituie de !tat !au ori&e alt entitate, dotat &u per!onalitate )uridi& independent.
6+pre!ia 'unurile &are au legtur &u entitatea, utilizat la lit. &@, are un !en! mai larg
de&t numai proprietatea !au po!e!ia.
Art. 1% nu afe&teaz anga)area r!punderii per!onale a a&ionarilor !au anga)ailor *i ni&i
&3e!tiunile referitoare la !ituaia n &are o entitate a !tatului a a!&un! n mod deli'erat !ituaia
!a finan&iar !au *i1a redu! a&tivele pentru a evita !ati!fa&erea unei pretenii !au ori&e alte
!ituaii a!emntoare a&e!teia.
111111111111111