Sunteți pe pagina 1din 1

Pag 1

OBIECTIV:

Proiect

OBIECTUL:

BLOC P+2

STADIUL FIZIC:

Suprastructura

Beneficiar:

________________________________________

Proiectant:

________________________________________

Executant:

________________________________________

Proiect:
Plansa:
Faza:

__________________
__________________
__________________

nr: ___
nr: ___

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


11.07.2012
Nr.
crt. Denumirea utilajului de constructii

Ore de
functionare

Tariful unitar
(exclusiv TVA)
- lei / ora -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei -

4=2x3

1 3553

Buldozar pe senile 65-80cp

1.60

111.52

177.99

2 3710

Centrala de beton semiautomatizata 21-40mc/ora

4.90

197.79

969.57

3 3709

Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/n

9.29

158.87

1,475.95

4 4201

Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10

17.28

12.42

214.50

5 4205

Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw

58.96

2.97

175.21

6 4203

Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 mm

18.94

3.48

66.00

7 6609

Troliu electric 3,1-5tf

10.58

25.77

272.65

8 3716

Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw

56.50

1.61

91.12

Valoare directa

lei

3,442.99

Recapitulatie

lei

533.66

lei

3,976.65

TOTAL

1 euro = 4.55 lei, curs la data de 7/15/2012

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

euro

873.99