Sunteți pe pagina 1din 1

Pag 1

OBIECTIV:

Proiect

OBIECTUL:

BLOC P+2

STADIUL FIZIC:

Pardoseli

Beneficiar:

________________________________________

Proiectant:

________________________________________

Executant:

________________________________________

Proiect:
Plansa:
Faza:

__________________
__________________
__________________

nr: ___
nr: ___

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru


12.07.2012
Nr.
crt. Denumirea meseriei

Consumul cu
manopera
- (om/ore) -

Tariful mediu
- lei/ora -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei -

Procentul

4=2x3

1 10321

Cioplitor piatra categoria a II-a

52.71

9.71

2 10341

Cioplitor piatra categoria a IV-a

52.71

9.71

511.60

3 11221

Finisor mase plastice categoria a II-a

53.60

9.71

520.24

4 11231

Finisor mase plastice categoria a III-a

42.88

9.71

416.19

5 11241

Finisor mase plastice categoria a IV-a

45.56

9.71

442.20

6 12621

Mozaicar categoria a II-a

203.01

9.71

1,970.39

7 12631

Mozaicar categoria a III-a

54.27

9.71

526.74

8 12611

Mozaicar categoria I

84.42

9.71

819.37

9 19921

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a


II-a

180.39

9.71

1,750.84

18.76

9.71

182.08

4.31

9.71

41.84

14.07

9.71

136.56

10 12721

Parchetar categoria a II-a

11 13421

Zidar categoria a II-a

12 13411

Zidar categoria I

Total ore manopera:

511.60

806.69

Valoare directa

lei

Recapitulatie

lei

3,840.11

lei

11,669.76

TOTAL

1 euro = 4.55 lei, curs la data de 7/15/2012

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

euro

7,829.65

2,564.78