Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Colegiul Tehnic GRIGORE ANTIPA, Bacu


Disciplina: Efectuarea analizelor specifice la obinerea produselor de origine animal
Clasa: a XII a B
Specializare:
ni!a!ea "e co#pe!en$: Determin caracteristicile fizico-chimice
Ti!lul lec iei: Branza telemea
Tipul lec$iei: de comunicare i nsu ire de noi cuno tin e
Ti#pul acor"a!: 5 min!
"abelul #! $ormularea competen elor specifice
%ompeten ele specifice
%odul %oninutul %ondiiile de probare %riteriul de
realizare
acceptabil
%&
#
Ele'ii sa defineasca br(nza telemea 5)
%&
*
Ele'ii s cunoasc etapele principale ale
fabricrii br(nzei telemea!
5)
%&
+
Ele'ii s cunoasc formele sub care e,ista
br(nza telemea!
5)
%&
-
Ele'ii s cunoasc defectele ce pot aprea
la br(nza telemea!
5)
"abelul *! Elemente de coninut ale competen elor specifice
Delimitarea coninutului pe competen e
%odul obiecti'elor
operaionale
Elemente de coninut. conform manualului
%&
#
De%ini ie
Br(nza telemea este o br(nz maturat impregnat /n saramur
0n aceast tehnologie . se pot folosi a adar. /n func ie de
disponibilit i. diferite tipuri de lapte. cum ar fi:
1apte de 'ac la o aciditate de #2 3"
1apte de bi'oli la o aciditate de *#3"
1apte de oaie la o aciditate de *+-*4 3"
%&
*
E!apele procesului !ehnologic
#! 5asteurizarea la o temperatur de 46-473 %. timp de
* minute!
*! 8dugarea de .#5 ) 9a%l .5) &treptococcus
1actis. 1actobacillus %asei
+! :aturarea
-! 8dugare de enzime coagulante ;cheag<
5! %oagulare la o temperatur de +#-++3 %.timp de 4-
2 minute!
4! "iere /n cuburi *-+ cm
6! $iltrare i eliminarea zerului timp de 5-# minute
7! 8utopresare cu filtrare /n saci din estur. timp de
*-+ min
2! = a doua autopresare. timp de + minute. dup ce s-
au eliminat pr ile periferice ale br(nzei!
#! :ala,area br(nzei
##! 5resare /ntr-o pres metalic cu o greutate de * >g
timp de #-#5 minute. dup care se adaug /nc o
maia de * >g i se preseaz /nc o dat timp de #*-
#5 minute! 5resarea se termin atunci c(nd
aciditatea atinge 'aloarea de 5-6 3 "
#*! "ierea ca ului
#+! ?epaus de #5 minute cu stropirea periodic a br(nzei
cu ap pentru rcire!
#-! Impregnare /n saramur
#5! &curgerea i eliminarea fazei lichide
#4! 5resrarea buc ilor de br(nz cu sare. /n butoaie sau
/n ambala@e
#6! :aturare /n noua saramur
#7! &tocare la o temperatur de *-73%
%&
+
8cest sortiment e,ist sub diferite forme. /n func ie de natura
materiei prime i de procedura de ob inere. cum ar fi:
Br(nz de Brila ;din lapte de oaie<A
"abelul +! :etodele de /n'm(nt
%odul
metodelor
de /n'm(nt
:etodele de /n'm(nt
%
#
%on'ersaia de 'erificare
%
*
E,punerea
%+ E,plica ia
%- E,erci iul
"abelul -! &etul de probleme. e,erciii Bi aplicaii
%odul
problemelor
;5<.
e,erciiilor ;E<.
aplicaiilor ;8<
&etul de probleme. e,erciii Bi aplicaii
5
#
E
#
8
#
"abelul 5! :i@loacele de /n'm(nt
%odul mi@loacelor de /n'm(nt :i@loacele de /n'm(nt
:
#
Cideoproiector
:
*
"abelu 4! DesfBurarea /n timp a acti'itilor din proiectul unitii de /n'are
"i
m-
pu
l.
/n
mi
n!
Etapele
de
instru-
ire
=bie
c-
ti'el
e
oper
a-
iona
le
%oninutul
de
instruire
8cti'itatea $ormele de
organizare a
instruirii
:et
o-
dele
de
/n'
-
-
m(nt
5ro-
ble-
me-
le.
e,er-
ci-
iile.
apli-
ca-
iile
?esursele materiale
:i@loace de
/n'm(nt
care
:e-
diul
de
in-
stru-
ire
cadrului didactic ele'ilor
?e-
par-
tiza-
rea
sar-
cini-
lor
5ar-
tici-
pa-
rea
ele'i
-lor
Diri-
@area
acti-
'itii
cuprin
d
mesa@
didact
ic
facili-
teaz
trans-
mitere
a
mesa-
@ului
didact
ic
# * + - 5 4 6 7 2 # ## #* #+ #-
# :oment
organizato
ric
8dreseaz ele'ilor
formula de salutA
$ace prezen a!
?spund la salutul
profesoruluiA
5ri'esc. ascult Bi
rspund prezent la
apel!
$ron
tal
&ala
de
clas
# * + - 5 4 6 7 2 # ## #* #+ #-
- Cerificarea
cunoBtinel
or generale
despre
lecia ce
urmeaz a
fi predat
- %e Btii 'oi despre
br(nza telemeaD
-%e etape cunoaBtei
de obinere a branzei
telemeaD
Ele'ul 8 rspunde:
-Br(nza telemea este o
br(nz srat!
Ele'ul B rspunde:
Etapele principale de
obinere a br(nzei
telemea sunt
coagularea. presarea.
srarea!
$ron
-tal
%ole
c-
ti'
De
cadrul
didact
ic
%# E
-%um se nume te
proteina care
precipit pentru a
forma coagululD
-1a ce folosim
br(nza telemaD
Ele'ul % rspunde:
-5roteina care
coaguleaz form(nd
coagulul este cazeina!
Ele'ul D raspunde:
-Br(nza telemea o
folosim /n
gastronomie.
alimenta ie etc!
$ron
-tal
%ole
c-
ti'
De
cadrul
didact
ic
%# E
# * + - 5 4 6 7 2 # ## #* #+ #-
#* %rearea
fondului
apercepti'
- %um ne putem da
seama dac o br(nz
este bun sau nuD
Ele'ul 8 rspunde:
-= br(nz este buna
dac /ndeplineBte
proprietile
organoleptice conform
&"8&-ului!
E E E E E
#+ %aptarea
ateniei
Bi
interesului
ele'ilor
- 8stzi 'om 'orbi
despre br(nza
telemea!
8scult! E E E E E
#- 8nunarea
titlului
leciei
&crie pe tabl titlul
leciei!
5ri'esc. ascult Bi
noteaz pe caiet
E E E E
# * + - 5 4 6 7 2 # ## #* #+ #-

#4
8nunarea
competen
elor
specifice!
%&#

%&-
"abelul !#! &pune Bi scrie pe
tabl competen ele
specifice!
5ri'esc. ascult Bi
noteaz pe caiet
E E E E

*
5rezentare
a
coninuturi
lor noi
%&#

%&-
"abelul *! 5rezint
coninuturile noi!
5ri'esc. ascult Bi
noteaz pe caiet
E E E % *-
%+
%-
:#
:*
:# E
-+ ?ealiza-
rea
cone,iunii
in'erse
%&#

%&-
-%are este definiia
br(nzei telemeaD
-%are sunt etapele
principale de
obinere a br(nzei
telemeaD
Ele'ul 8 rspunde :
Br(nza telemea este o
br(nz maturat
impregnat /n
saramur!
Ele'ul B rspunde:-
5asteurizarea la o
temperatur de 46-473
%. timp de * minute!
-8dugarea de .#5
) 9a%l .5)
&treptococcus 1actis.
1actobacillus %asei
-:aturarea
-8dugare de enzime
coagulante ;cheag<
# * + - 5 4 6 7 2 # ## #* #+ #-
%are sunt
sortimentele sub
care putem gsi
br(nza telemeaD:
-%are este material
prim pentru br(nza
telemeaD
Ele'ul % rspunde:
- Br(nz de Brila
;din lapte de oaie<A
-"elemea de 'ac
;telemeaua clasic<A
-"elemea de bi'oli A
-"elemea de 'ac cu
/nglobare de proteine
sericeA
-Br(nz $etta ;Italia<!
Ele'ul D rspunde:
-1apte de 'ac la o
aciditate de #2 3"
-1apte de bi'oli la o
aciditate de *#3"
-1apte de oaie la o
aciditate de *+-*4 3"
# * + - 5 4 6 7 2 # ## #* #+ #-
5 5rezentare
a unei
aprecieri
generale
pri'ind
acti'itatea
desfBurat
de ele'i
C mul umesc
pentru aten ia
acordatF
8scult!