Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL !

COLAR AL MUNICIPIULUI
BUCURE!TI

CONCURSUL DE CHIMIE
Etapa pe sector 24.01.2004
clasa a X-a

I. ncercuie!te r"spunsul corect (r"spunsurile corecte).
1. Sunt procese endoterme :
a) sinteza HI
b) descompunerea
3
KClO
c) ob#inerea NO din elemente
d) reac#ia Fe S ! "
2. n reac#iile termochimice :
a) varia#ia de entalpie nu este influen#at" de num"rul de moli ai
fiec"rui component ;
b) o substan#" este cu att mai stabil" cu ct entalpia de formare
este mai mare ;
c) n reac#iile exoterme 0 H # $ !i 0 Q % ;
d) n reac#iile care au loc la volum constant c"ldura de reac#ie este
egal" cu varia#ia energiei interne.
3. Ordinea cre!terii stabilit"#ii este :
a) CO,
2
CO ,
3
NH ,
2
SO
b)
3
NH ,
2
SO , CO,
2
CO
c)
3
NH , CO,
2
SO ,
2
CO
d)
2
SO ,
2
CO , CO,
3
NH .
4. Reac#ia
2 (g) 2 (g) 2 (g)
2H O 2H O ! !
a) este influen#at" de presiune
b) este endoterm"
c) la sc"derea temperaturii echilibrul se deplaseaz" spre dreapta
d) ad"ugarea de oxigen deplaseaz" echilibrul spre stnga.
5. Care din transform"rile de mai jos r"mn neschimbate la modificarea
presiunii ?
a)
3(s) (s) 2(g)
CaCO CaO CO ! !
b)
2(g) 2(g) (g)
N O 2 NO ! !
c)
(s) (aq) 2 2(g)
Zn 2HCl ZnCl H ! " ! &
d)
2(g) 2(g) 3(g)
N 3H 2 NH ! !
6. Varia#ia de entalpie la arderea a 1 000 L de metan (c. n.) este :
a)
1
683, 2 kJ mol
'
(
b)
1
801, 52 kJ mol
'
' (
c)
3
35 784, 82 kJ / m '
d)
1
80,152 kJ mol
'
' (
7. Cunoscnd speciile chimice din vasul de reac#ie dup" ncetarea
procesului chimic alege procesul ireversibil.
a) CO,
2
CO ,
2
O
b)
2
N ,
2
H ,
3
NH
c)
2
Cu(OH) ,
2 4
Na SO
d)
5
PCl ,
3
PCl ,
2
Cl
8. Pentru reac#ia A"produ!i. [A] scade dup" un minut de la 0, 6 mol / L
la 0, 3 mol / L .
Viteza medie a reac#iei este :
a)
1 1 1
3 10 mol L s
' ' '
( ( (
b)
3 1 1
5 10 mol L s
' ' '
( ( (
c)
3 1 1
2 10 mol L s
' ' '
( ( (
d)
3 1 1
3 10 mol L s
' ' '
( ( (
9. Pentru reac#ia :
2 2
2 NO O 2 NO ! ! la 500 C !i presiune normal" ntr-un vas cu volumul
de 10 L sunt prezen#i : 0,5 moli
2
NO ; 0,025 moli NO !i 0,5 moli
2
O .
Kp este :
a)
1
800 atm
'

b)
1
1, 2621 atm
'

c)
1
126, 21 atm
'

d) alt" valoare.

II. Se consider" reac#ia :
3(g) (g) 4 (g)
NH HCl NH Cl ! !
La echilibru :
3
[NH ] 1mol / L ) ; [HCl] 2moli / L ) ;
4
[NH Cl] 4moli / L ) .
a) Calculeaz" valoarea
c
K .
b) Cum se va modifica echilibrul reac#iei prin cre!terea presiunii ? Argumenteaz".
c) n ce sens se va deplasa echilibrul la nc"lzirea mediului de reac#ie !i de ce ?
d) Determin" viteza reac#iei la echilibru (
7
K 5 10 L/ mol s ) ( ( ).
e) Reprezint" grafic varia#ia de entalpie a reac#iei.

III. Pentru a descompune termic 34,3 g
3
CuCO de puritate 90 % se utilizeaz" flac"ra unui bec
de gaz. $tiind c" puterea caloric" a metanului este 32500kJ / kg , determin" volumul de
metan consumat (c. n) pentru calcinarea carbonatului de cupru.
Impurit"#ile nu se descompun, dar absorb 4 % din c"ldur".

C"lduri de formare
0
f
H (
1
kJ mol
'
( )
(g)
HI : 25, 9 ' ;
2(g)
CO : 393, 2 ' ;
(g)
CO : 110, 4 ' ;
(g)
HCl : 92, 31 ' ;
3(g)
NH : 45, 95 ' ;
2(g)
SO : 395, 2 ' ;
3(s)
KClO : 391, 2 ' ;
(s)
KCl : 435, 86 ' ;
4
CH : 74, 82 ' ;
2 (g)
H O : 241, 60 ' ;
(g)
NO : 90, 29 ! ; FeS: 96, 55 ' ;
4
NH Cl : 315,17 ' ;
(s)
CuO : 155 ' ;
3(s)
CuCO : 603 ' .
Constanta gazelor :
R 0, 082L atm/ mol K ) ( (
Mase atomice :
Cu 63,5 ; C 12 ; O 16.