Sunteți pe pagina 1din 1

Delta Dunrii este plasat, din punct vedere geologic, ntr-o regiune mobil a scoarei terestre

numit Platforma Deltei Dunrii (regiunea predobrogean). Platforma Deltei Dunrii vine n contact
n partea de sud-vest cu Orogenul Nord Dobrogean, prin falia Oancea-Sf. Gheorghe, care este
aproximativ paralel cu braul Sfntu Gheorghe.
Structura geologic a acesteia este alctuit dintr-un fundament cristalin peste care se dispune
transgresiv o cuvertur sedimentar reprezentat printr-o succesiune de depozite paleozoice,
triasice, jurasice, cretacice, neogene i cuaternare, derminate prin forajele de mare i mic
adncime efectuate n zon. Depozitele de vrst Paleozoic, ce aparin etajelor Silurian-Permian
(438-230 milioane de ani), sunt alctuite din calcare, dolomite, siltite, gresii litice, cu intercalaii de
tufuri vitroclastice.
Depozitele de vrst Triasic (248-213 milioane de ani) sunt alctuite, la baz, din siltite
feruginoase, argilite, gresii, microconglomerate, cu intercalaii de porfire feldspatice, diabaze i
melafire, iar transgresiv apar dolomite, gresii calcaroase, siltite, marne .a., ce conin specii vegetale
(Striatoabietites sp., Ovalipollis ovalis .a.), foraminifere (Glomospirella sp., Spirillina sp. .a.),
conodonde (Gondolella navicula, Gladiogondolella tethydis .a.). Depozitele de vrst Jurasic
(epocile Dogger-Malm 176-142 milioane de ani) sunt alctuite n principal din calcare (la baz),
argile calcaroase, gresii, precum i calcare cenuii i glbui (la partea superioar), cu fosile de
foraminifere (Textularia jurassica, Spirillina orbicula .a.), dinofagelate (Nannoceceratopsis
spicula, N. pellucida, Ctenidodinium panneum .a.) etc. Depozitele de vrst Cretacic ce aparin
etajelor Apian-Senonian (121-65 milioane de ani) sunt alctuite, n principal, din argile i siltite
feruginoase, cu intercalaii de gresii fine sau dolomite gipsifere, ce conin o fitocenoz srac
cu Trilobosporilites apiverucatus, Clavifera triplex etc.
Depozitele de vrst Neogen (etajele Sarmaian-Romanian 13,5-1,8 milioane de ani) sunt
alctuite dintr-o succesiune de strate cu calcare lumaelice, nisipuri, siltite i argile, cu Mactra sp.,
nisipuri, siltite i argile rocate, cu Dosinia maeotica, nisipuri fine cenuii (cu Dreissena
rimestiensis, Limnocardium sp., nisipuri cu Stylodacna orientalis i nisipuri cu intercalaii de argile,
ce conin specimene de Viviparus bifarcinatus,Dreissena polymorpha etc. Depozitele de vrst
Cuaternar (depozite deltaice ce aparin etajelor Pleistocen-Holocen 1,8-0,01 milioane de ani) sunt
alctuite, la baz, dintr-un strat de argile roii-carmizii urmate de o succesiune de strate de
pietriuri, nisipuri, siltite, argile i strate de loess, iar la partea superioar se dispun aluviuni de
origine fluviatil i fluvio-lacustr.