Sunteți pe pagina 1din 2

CLASIFICAREA CONSTRUCTIILOR

Scopul clasificarii constructiilor este de a da posibilitatea aplicarii


standardelor, normativelor, instructiunilor tehnice in vederea conceptiei acesto
ra.
Clasificarea constructilor permite realizarea unei mai bune documentari cu ajuto
rul bancilor de date, bibliotecilor.
Criteriile de clasificare a constructilor pot fi diverse functie de: importanta,
destinatia, durata de exploatare, structura de rezistenta, modul de executie, g
eometrie (inaltime, deschidere), materiale utilizate.
Clasificarea general utilizata imparte constructiile in cladiri si constructii
speciale ingineresti (fig. 3.1).
Cladirile sunt constructii care servesc drept adapost pentru oameni in timpul de
sfasurarii activitatii, a odihnei si in timpul realizarii unor bunuri necesare v
ietii. Aceste adaposturi au grade diferite de confort, fiind dotate cu echipamen
te si instalatii specifice functie de destinatia cladirilor.
Cladirile se clasifica in: cladiri de locuit, cladiri sociale, circulatia marfur
ilor, cladiri pentru calatori (transport), cladiri pentru posta si telecomunicat
ii, cladiri pentru centrale electrice, cladiri industriale si cladiri agrozooteh
nice.
Cladirile de locuit pot fi individuale, izolate sau grupate avand regimul de in
altime de parter sau de parter si etaj. Locuintele pot fi si sub forma de aparta
mente grupate in cladiri, la care regimul de inaltime variaza de la parter si tr
ei etaje, la parter si 25 de etaje sau mai mult. In grupul cladirilor de locuit
intra si caminele pentru tineri sau batrani, hotelurile, cabanele, motelurile.
In conceptia cladirilor de locuit exigentele de confort higrotermic, acustic, il
uminare naturala capata o importanta speciala avand in vedere aportul acestora i
n aprecierea calitatii vietii oamenilor.
Cladirile social-culturale cuprind constructii pentru invatamant de toate gradel
e (preuniversitar, universitar, scoli speciale sau tehnice, cladiri pentru cerce
tare stiintifica), muzee, biblioteci, arhive. In aceasta categorie de cladiri su
nt incluse si cele administrative, sediile companiilor, cladiri publice, studiou
ri de radio si televiziune, spitale, laboratoare, sali polivalente (sport, expoz
itii, spectacole), tribunale. Aceasta categorie cuprinde si cladirile cu destina
tie religioasa: catedrala, biserica, templu, manastirile
Din categoria cladirilor cu destinatie speciala fac parte: institutiile de corec
tie, institutiile militare, cladirile pentru bai publice, restaurante.
Cladirile pentru transportul calatorilor vor cuprinde: autogari, gari, aerogari
. Din aceasta categorie mai fac parte: depourile, ce au ca destinatie repararea
mijloacelor de transport.
Cladirile pentru posta si telecomunicatii vor cuprinde si birourile, depozitele,
instalatiile de transmitere a informatiilor comunicarii.
O alta grupare sunt cladirile centralelor electrice si de transformare din siste
mul energetic.
Cladirile industriale sunt destinate productiei din diverse ramuri, de la cea me
talurgica la cea textila cuprinzand: hale, depozite, ateliere.
Cladirile agrozootehnice cuprind sectoarele: zootehnic (adaposturi animale, abat
oare); sectorul cerealier (depozite pentru produse agricole, mori); sectorul hor
tiviticol (crame de vinificare).
Structura de rezistenta a cladirilor mai sus mentionate se concepe functie de im
portanta cladirii, de amplasament (conditii climatice, teren de fundare, grad de
seismicitate), regim de inaltime, destinatie.
Cladirile vor fi concepute cu structura de rezistenta rigida alcatuita din diafr
agme verticale pozate dupa cele doua directii ortogonale (beton armat monolit sa
u prefabricat, zidarie de caramida).
O alta conceptie a structurii de rezistenta este cea flexibila alcatuita din cad
re de beton armat, metal sau lemn, cu elemente orizontale de rigidizare (plansee
) alcatuite constructiv si din diverse materiale functie de aportul antiseismic
al structurii.
Constructiile special ingineresti din figura 3.2 prezinta evantaiul larg al con
structilor speciale.
Constructiile speciale ingineresti ating deseori dimensiuni impresionante, ca in
altime, deschidere , suprafata, volum ca si cladirile foarte inalte sau cu desch
idere foarte mare ce atesta nivelul atins de tehnica constructiilor in etapa res
pectiva.