Sunteți pe pagina 1din 15

de Dima Danut

&
Aigean Bilal

Produsul: Metamfetamina

Costurile de conceptie
Costuri legate direct de dezvoltarea produsului:

30.000.000 de $
Costuri de prestare a pietei:
500.000 de $
Cheltuieli administrative pe durata de dezvoltare a
produsului:
30.000 de $

Total: 30.530.000 de $

Costuri de productie
Costuri fixe: - 20.000 de $ (chirie)

- 2.000 de $ (iluminat, incalzire)


- 1.000 de $ ( alte cheltuieli
administrative)
- 3.000 de $ ( salarii administrative)
Cheltuieli variabile: - 2.000.000 de $ (cheltuieli cu

materii prime)
- 6.000 de $ (energie electrica,
combustibili)
- 4.000 de $ ( alte materiale)
- 3.000.000 de $ ( salarii directe)
Total: 5.036.000

Costuri de distributie
Costuri de depozitare: 20.000 de $
Costuri de transport: 1.000.000 de $
Costuri de vanzare: 50.000 de $

Total: 1.070.000 de $

Costuri de promovare
Costuri de publicitate: 0
Costuri legate de facilitati acordate clientilor: 0
Alte costuri de promovare: 0

Costurile totale ale afacerii (CT): 36.636.000 de $

Nivelul productiei(Q): 362 kg/luna .

Costul mediu unitar( )=

36.636.000
362

= 101.204 de $/Kg

Pretul de vanzare unitar:

= + =101.204 +(20% x 101.204)=121.444 de $/Kg