Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

JUDEUL TIMI
PRIMRIA COMUNEI PERIAM

ANEXA NR.1
la H.C.L.nr.92/18.12.2014

ACT ADIIONAL NR.3/19.12.2014


La Contractul de delegare a gestiunii Serviciilor publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune, nregistrat
la Primria Comunei Periam sub nr.16/21.02.2006

1. PRILE CONTRACTANTE
1. COMUNA PERIAM CONSILIUL LOCAL PERIAM, cu sediul n Comuna Periam, str.
Mureului, nr.1 Bis, cod potal 307315, judeul Timi, Cod Fiscal 4759543, reprezentat de domnul
DUMITRA CORNEL, n calitate de Primar, n ndeplinirea atribuiilor conferite de art.63 alin.4 litera
a din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local republicat, modificat i completat,
precum i n baza ncheierii nr.877/14.06.2012 a Judectoriei Snnicolau-Mare, n calitate de concedent
pe de o parte i
2. S.C. G & E INVEST 2003 S.R.L. cu sediul principal n Bucureti, Str.Ficusului, nr.12,
sector 1, avnd Cod unic de nregistrare J40/6574/19.05.2003 i CUI R15438795, reprezentat prin
domnul Gheorghe Ioan, avnd funcia de administrator, n calitate de concesionar,
de comun acord, convin asupra modificrii i completrii Contractului de delegare a gestiunii Serviciilor
publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune, nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.16/21.02.2006, dup cum urmeaz:

OBIECTUL ACTULUI ADIIONAL


1. Modificarea art.7 din contractul de delegare a gestiunii Serviciilor publice de salubrizare a
Comunei Periam prin concesiune, nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.16/21.02.2006, respectiv prelungirea contractului nr.16/21.12.2006 ncheiat cu operatorul S.C. G &
E INVEST 2003 S.R.L. pentru o perioad de 4 ani, perioad n care se preconizeaz a fi desemnat
operatorul unic la nivelul ADID Timi, respectiv pn la preluarea de ctre acesta din urm a serviciului
public de salubrizare al Comunei Periam, cu condiia ca n primul an, s se compenseze toate datoriile
contractuale neonorate, mpreun cu toate debitele i creanele dintre concedent i concesionar, sub
rezerva rezilierii contractului de delegare a gestiunii Serviciilor publice de salubrizare a Comunei
Periam prin concesiune.
Dac ncheierea unui nou contract de salubrizare cu operatorul unic desemnat la nivelul ADID
Timi se va realiza naintea mplinirii termenului de 4 ani, contractul nr.16/21.12.2006 ncheiat cu S.C.
G & E Invest 2003 S.R.L. va nceta la acea dat.

2.

TOATE CELELALTE CLAUZE ALE CONTRACTULUI de delegare a gestiunii


Serviciilor publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune, nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.16/21.02.2006 RMN NESCHIMBATE.

Prezentul Act Adiional a fost ncheiat n 2 (dou) exemplare originale din care 1 (unul) pentru
concedent i 1 (unul) pentru concesionar, ambele cu aceeai valoare juridic.
ncheiat, azi __________ 2014.
CONCEDENT

CONCESIONAR

PRIMAR,
DUMITRA CORNEL
_______________

ADMINISTRATOR,
GHEORGHE IOAN
________________

SECRETAR,
BRON DACIANA
______________

S-ar putea să vă placă și