Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local:
Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

10
7
7
x
x

HOTRREA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2014
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 20.12.2014, avnd n vedere
urmtoarele:
- adresa nr.16123/17.12.2014 a Consiliului Judeean Timi, nregistrat la Primria Comunei
Periam sub nr.9434/17.12.2014;
- prevederile Ordinului ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice nr.2508/2014
pentru modificarea i nlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltrii regionale i
administraiei publice nr.432/2014 privind aprobarea listei obiectivelor de investiii i sumele alocate
acestora pentru finanarea Programului naional de dezvoltare local, pentru judeul Timi, pentru anul
2014;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.9501/19.12.2014 ntocmit de doamna
Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n cadrul Compartimentului Financiar-contabil,
impozite i taxe al Primriei Comunei Periam i avizat de domnul Dumitra Cornel, Primarul Comunei
Periam, prin care se propune Consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2014;
- prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, modificat i completat;
- prevederile H.C.L. Periam nr.6/31.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam
pe anul 2014, cu modificrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, ale art.45 alin.2 lit.a i ale art.115 lit.b
din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob rectificarea bugetului local de venituri i cheltuieli al Comunei Periam pe anul
2014, dup cum urmeaz:
VENITURI Trim. IV:
- 42.02.65 - Finanarea Programului Naional de Dezvoltare Local

1.398.470 lei
1.398.470 lei
1

CHELTUIELI Trim. IV :

1.398.470 lei

- 74.02.71.01.30 - nfiinare sistem de canalizare n Comuna Periam


- 84.02.71.01.30 - Modernizare drumuri de interes local n Comuna Periam

549.980 lei
848.490 lei

Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil n cadrul
Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timi;
- Trezoreriei Snnicolau Mare;
- Consiliului Judeean Timi;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul primriei;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- Domnului Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal n cadrul primriei;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.
PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

STRUTINSCHI RODICA

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr.101 din 20.12.2014


2

S-ar putea să vă placă și