Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total
consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind stabilirea Statului de Funcii i a Organigramei aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Periam, precum i ale SPCLEP Periam, pe anul 2015

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 29.01.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- nota de fundamentare nregistrat sub nr.472/22.01.2015 prezentat de domnul Dumitra
Cornel primarul Comunei Periam, prin care solicit consiliului local stabilirea Statului de Funcii i a
Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, precum i ale SPCLEP Periam,
pe anul 2015;
- referatul nregistrat sub nr.473/22.01.2015, prezentat de doamna Bron Daciana secretarul
Comunei Periam, prin care solicit consiliului local stabilirea i aprobarea statului de funcii i a
organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam pe anul 2015;
- prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri
publice;
- prevederile O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice n
anul 2015, precum i alte msuri n domeniul cheltuielilor publice;
- prevederile H.G. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe ar garantat
n plat;
- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat (r2), cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare ;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.b i ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001
privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob Statul de funcii i Organigrama aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Periam, precum i al S.P.C.L.E.P. Periam pe anul 2015, dup cum urmeaz:
- se aprob i se stabilete Statul de funcii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Periam, precum i al S.P.C.L.E.P. Periam pe anul 2015, conform Anexei nr.1, care face parte integrant
din prezenta hotrre;
1

- se aprob i se stabilete Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei


Periam, precum i a S.P.C.L.E.P. Periam pe anul 2015, conform Anexei nr.2, care face parte integrant
din prezenta hotrre.
Art.2. ncepnd cu data prezentei hotrri i nceteaz aplicabilitatea orice alte prevederi
contrare.
Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina primarul Comunei Periam,
Dumitra Cornel i secretarul Comunei Periam, Bron Daciana.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Bron Daciana, secretarul Comunei Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent-contabil;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

? STRUTINSCHI RODICA

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr.2 din 29.01.2015