Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total
consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind organizarea reelei unitilor de nvmnt preuniversitar de stat a Comunei Periam,
ce va funciona n anul colar 2015-2016

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 29.01.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- propunerea comisiei III din cadrul Consiliului Local Periam, nregistrat la Primria Comunei
Periam sub nr.8870/27.11.2014 prin care se propune consiliului local aprobarea reelei unitilor de
nvmnt preuniversitar de stat a Comunei Periam, reea care va funciona n anul colar 2015-2016;
- referatul nregistrat sub nr.8920/28.11.2014 naintat de domnul Dumitra Cornel primarul
Comunei Periam, prin care se propune consiliului local aprobarea reelei unitilor de nvmnt
preuniversitar de stat ale Comunei Periam, reea care va funciona n anul colar 2015-2016;
- adresa nr.3333/25.11.2014 a Liceului Teoretic Periam nregistrat la Primria Comunei Periam
sub nr.8839/27.11.2014, prin care ne sunt naintate documentele transmise de ctre Inspectoratul colar
Judeean Timi prin adresa nr.10.911/25.11.2014;
- prevederile Ordinului M.E.N. nr.4894/10.11.2014 privind aprobarea Metodologiei pentru
fundamentarea cifrei de colarizare pentru nvmntul preuniversitar de stat finanat de la bugetele
locale i de la bugetul de stat i emiterea avizului conform n vederea organizrii reelei unit ilor de
nvmnt preuniversitar, pentru anul colar 2015-2016;
- avizul conform nr.11229/08.01.2015 emis de Inspectoratul colar Judeean Timi, nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.142/09.01.2015;
- prevederile art.19 alin.4 i ale art.61 alin.1-2 din Legea nr.1/2011 privind Educaia Naional,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.23 alin.1, ale art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.1, ale art.45
alin.1 i ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob organizarea reelei unitilor de nvmnt preuniversitar de stat a Comunei
Periam, reea ce va funciona n anul colar 2015-2016, dup cum urmeaz:

Nr. Crt.

1.

Denumirea unitii
colare

PJ/AR

LICEUL TEORETIC Periam

2.

GRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT


Periam

PJ

AR

Adresa

Local I - Comuna Periam,


str.Magnoliei, nr.2, Jud. Timi
Local II - Comuna Periam,
str.Viorelelor, nr.1, Jud. Timi
Local III - Comuna Periam,
str.Viorelelor, nr.1A, Jud. Timi
Comuna Periam, str. Calea
Aradului, nr.148, Jud. Timi

Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam, precum i doamna Hojda Diana-Mihaela, director al Liceului Teoretic
Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Inspectoratului colar Judeean Timi;
- Doamnei Hojda Diana-Mihaela, director al Liceului Teoretic Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

? STRUTINSCHI RODICA

SECRETARUL COMUNEI PERIAM

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr.3 din 29.01.2015