Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPT CONSTITUIONAL I DREPT ADMINISTRATIV

APROBAT______________
eful Catedrei
Proces verbal nr.1 din 30.08.2013

CURRICULUM
la disciplina

DREPT VAMAL
Ciclul I, Licen
Autori:
Pavel URCAN,
magistru n drept,
lector superior
Octavian CIOBANU,
magistru n drept,
lector universitar

APROBAT_________la edina
Consiliului profesoral al Facultii
din ______________________

Chiinu 2014

I.

PRELIMINARII

Dreptul vamal, fiind o ramura a dreptului Republicii Moldova, este studiat in calitate de disciplina
juridica in cadrul Facultatii de Drept. Aceasta disciplina juridica are ca sarcina familiarizarea
studentilor Facultatii de Drept cu modul de organizare si functionare a sistemului vamal al Republicii
Moldova si a realizarii activitatii vamale. Conceptia strategica a cursului de Drept Vamal presupune
cunoasterea principiilor generale de organizare a sistemului vamal, a reglementarii tarifare a activitatii
economice externe, taxa vamala, originea marfii, evaluarea vamala, masurile netarifare de
reglementare a activitatii economice externe, procedura de vamuire si perfectarea actelor vamale,
regimurile vamale si colaborarea internationala in domeniul vamal. Cunoasterea acestora va permite
crearea unei conceptii transparente privind Dreptul Vamal si o aplicare practica a cunostintelor
obtinute.
In procesul studiilor postuniversitare (masterat, doctorat) disciplina Drept Vamal este studiata
mai aprofundat, tinindu-se cont de tendintele si perspectivele legislatiei, precum si activitatea practica
a organelor vamale si conceptiile din doctrina juridica.
Luind n consideraie dreptul vamal ca o ramur de drept complex, ea reprezint un sistem
integru pentru reglementarea relaiilor sociale din sfera activitii vamale, coninind prevederi ale
normelor diferitor ramuri de drept. De aceea, trebuie de evideniat corelaia dreptului vamal cu
urmtoarele ramuri de baz ale dreptului: drept constituional; drept civil; drept penal; drept
administrativ etc.
Disciplina Drept vamal se axeaz pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de
complexitate: cunoatere, aplicare, integrare. Nivelul cunoatere presupune acumularea cunotinelor
teoretice, formarea bazei conceptuale n domeniul Dreptului vamal. Aplicarea presupune formarea abilitilor tipice disciplinei Drept vamal, dezvoltarea capacitilor. Integrarea presupune formarea
capacitii de transfer al cunotinelor teoretice i al abilitilor practice n situaii atipice, soluionarea
situaiilor de problem, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea
atitudinilor personale fa de diverse activiti. Nivelul comportamental de integrare constituie
finalitatea procesului de nvmnt la disciplina Drept vamal, format prin realizarea obiectivelor de
cunoatere i aplicare.
Acest curs

universitar presupune o echilibrare a planurilor i programelor de nvmnt,

obinerea unor rezultate adecvate cerinelor zilei de azi i tendinelor dezvoltrii social-economice.
Astfel conceput, curriculumul universitar reprezint faeta incipient a oricrei discipline
universitare, prezentndu-se studentului, dar i profesorului, ca un program de activitate propriu.

Astfel, cursul de Drept vamal este destinat studenilor din anul II de studii, ce snt familiarizai cu
normele i instituiile acestei ramuri de drept.
Obinnd cunotine teoretice, studenii n acelai timp snt instruii referitor la aplicarea lor
practic prin analiza legislaiei din domeniu, sinteza generalizrilor practicii naionale i internaionale.
Concomitent cursul universitar Drept vamal are drept scop integrarea cunotinelor teoretico-practice
n rezolvarea situaiilor de problem, studiilor de caz, perfecionrii legislaiei vamale.

Codul
disciplinei

Denumirea
disciplinei

Responsabil
de disciplin

S04027

Drept vamal

P.urcan
O.Ciobanu
I.Erhan
E.Rotundu
P.urcan
O.Ciobanu

cu frecven
la zi
cu frecven
redus*

Nr.
d/o

S04027

Drept vamal

Semestru
l

Ore total:
inclusiv
Total

LI

Nr. de credite

Forma de
nvmnt

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Evaluarea

II.

120

30

30

60

ex

120

18

96

ex

IV

IV

Ore
Uniti de coninut

1.

Dreptul vamal ramura de drept si disciplina de

2.
3.

studiu.
Subiecii dreptului vamal.
Reglementarea de stat a activitii comerciale

4.

externe.
Reglementarea juridica a trecerii marfurilor,

Curs

zi
2

Seminar

f/r*

zi
2

f/r*

Lucrul
individual
zi
f/r*
10

2
2
4

10
2

15

15

2
4

10

10

10

10

10

10

mijloacelor de transport si mijloacelor banesti


5.
6.
7.

8.
9.

10.

peste frontiera vamala a Republicii Moldova.


Drepturile de import-export.
Regimurile i destinaiile vamale.
Declararea marfurilor si a mijloacelor de
transport
Controlul vamal.
Metodele de stabilire a valorii mrfurilor
importate pe teritoriul Republicii Moldova.
Raspunderea juridica in dreptul vamal.
Total

10

10
2

10

10
20

30

18

30

60

96

III.

COMPETENE

Prin studiul disciplinei Drept vamal studenii obin urmtoarele competene:

Competene generale:
- sa identifice elemetele, locul si importanta dreptului vamal ca ramura de drept si ca stiinta juridica;
- sa posede cunostinte teoretice privind normele si institutiile dreptului vamal;
- sa indice obiectivele dreptului vamal
- sa determine corelatia dintre doctrina dreptului vamal si practica judiciara;
- aplicarea cunotinelor teoretice n practic;
- stabilirea obiectivelor de studiu independent;
- demonstrarea gndirii critice n activitatea profesional;
- luarea deciziilor de sine stttor;
- generarea de noi idei;
- rezolvarea situaiilor de problem;
- actualizarea instituiilor de drept vamal n raport cu modificrile legislative;
- utilizarea corect a metodelor i mijloacelor moderne de studiu;
- abilitatea de a lucra n echip i de a colabora cu experi.

Competene specifice:
- analiza i sinteza abordrilor teoretice din domeniul dreptului vamal;
- exprimarea scris i oral,ntr-un limbaj juridic corect, folosind termeni i noiuni de drept vamal;
- interpretarea normelor de drept vamal;
- identificarea problemelor de cercetare n domeniul activitii vamale i organizrii activitii
respective;
- utilizarea modalitii eficiente de formare a contiinei i a culturii juridice ce vizeaz procesul
organizaional al activitii vamale;
- determinarea lacunelor n drept n domeniul organizrii activitii vamale,
- formularea iniiativelor n vederea adoptrii noilor norme de drept care ar reglementa mai eficient
domeniul respectiv;
- sa aprecieze tendintele legislatiei in ceea ce priveste reglementarea activitatii vamale;
- estimarea rolului fenomenelor juridice n practica social;

IV.

OBIECTIVE GENERALE

n baza studierii disciplinei Drept financiar studentul trebuie:

1. La nivel de cunoatere i nelegere:


-

sa posede cunostinte teoretice privind normele dreptului vamal

s identifice obiectul de studiu al dreptului vamal;

sa defineasca conceptul de activitate vamala;

sa identifice principiile, elementele si locul dreptului vamal in sistemul de drept

sa defineasca dreptul vamal ca ramura de Drept;

sa descrie etapele de vamuire a marfurilor;

sa determine rolul serviciului vamal in activitatea economica externa;

sa determine drepturile si obligatiile declarantilor si organelor vamale.

sa aplice noile reglementari din cadrul activitatii vamale in contextul integrarii europene si in
concordanta cu reformele din sistemul vamal.

2. La nivel de aplicare:
-

s generalizeze particularitaileplicrii normelor dreptului vamal la diferite etape de dezvoltare;

s generalizeze particularitatile raportului juridic de impunere vamal;

s clasifice izvoarele dreptului vamal;

s stabileasc actele vamale necesare pentru fiecare tip de regim vamal;

s stabileasc procedura de vamuire a mrfurilor i mijloacelor de transport;

s stabileasc legturi ntre normele dreptului vamal i normele de referin din actele normative ce
aparin altor ramuri de drept;

s argumenteze esena unor fenomene sau instituii de drept vamal;

sa identifice particularitatile supravegherii vamale;

s compare experiena doctrinar i practic n vederea atingerii scopurilor dreptului vamal.

sa evidentieze si sa clasifice dupa anumite criterii, diferite notiuni si categorii ale dreptului vamal;

sa determine metodele de evaluare vamala a marfurilor;

sa aplice cunostinele teoretice la situatiile din practica judiciara

3. La nivel de integrare:
-

s evaluieze rolul activitatii vamale in dezvoltarea economiei naionale;

s stabileasc rolul i locul dreptului vamal n sistemul ramurilor de drept;

s propun noi metode de perfecionare i simplificare a procedurii de vmuire i controlul vamal;

s propun noi modaliti de supravechere vamal;

s propun iniiative legislative n domeniul activitii vamale;

s stabileasc locul i rolul dreptului vamal n contextul altor tiine juridice;

s formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor autohtone cu prevederile


legislaiei europene;

s aprecieze importana tiinei dreptului vamal n evoluia tiinelor juridice;

s elaboreze planuri de aciune ce pot fi raportate la situaiile concrete din practica judiciar;

s contribuie la culturalizarea juridic a populaiei n materie de drept financiar.

sa determine perspectivele dezvoltarii dreptului vamal ca instrument de realizare a politicii


comerciale;

sa influenteze prin intermediul publicatiilor si comunicarilor stiintifice , asupra procesului de creare


si aplicare a normelor si a institutiilor de drept vamal .

V.

OBIECTIVE DE REFERIN I UNITI DE CONINUT


Subiectul .1 Dreptul vamal - ramur de drept si disciplin de studiu
Obiective de referin
Coninuturi
s defineasc obiectul i metoda ramurii
- Raportul de drept vamal i subiecii
de drept vamal

acestora

s determine elementele specifice ale

Normele de drept vamal

raportului juridic de drept vamal

Izvoarele dreptului vamal

s identifice izvoarele, rolul i locul

Locul i rolul dreptului vamal n sistemul

dreptului vamal n sistemul de drept i n


reglementarea

activitii

dreptului

economice

externe
-

Subiectul 2 Subiecii dreptului vamal


s defineasc noiunea i coninutul
- Noiunea, coninutul i structura activitii
activitii vamale

vamale

s determine rolul sistemului vamal n

Conceptul de sistem vamal

economiile contemporane

Noiunea

s defineasc conceptul de sistem vamal

s stabileasc drepturile i obligaiile

orgnizrii

Noiunea si statutul juridic al organelor


vamale

i transportatorilor vamali.

Sistema organelor vamale a R.M.

s identifice actele vamale la trecerea

Funciile

peste frontiera vamal.


-

obiectivele

activitii vamale

persoanelor fizice, juridice a declaranilor


-

organizrii

conducerii

activitii vamale

s definesc noiunea i statutul juridic al

organelor vamale

Esena i coninutul procedurii organizrii


activitii vamale

s caracterizeze sistemul organelor vamale

Atribuiile organelor vamale

determine

funciile

atribuiile

Persoanle fizice rezidente , nerezidente


6

organelor vamale
-

Brokerul vamal

s identifice formele i metodele de


realizare a politicii vamale i a politicii
fiscal-comerciale

operaiunile

de

export-import
Subiectul 3. Reglementarea de stat a activitii comerciale externe
s identifice formele i metodele de
- Politica vamal - parte component a
realizare a politicii vamale i a politicii
fiscal-comerciale

operaiunile

de

politicii fiscal-comerciale
-

export-import
-

comerciale externe.

s defineasc noiunea de tarif vamal i

utilizarea n practica internaional


-

s caracterizeze tarifele vamale i sistemul

reglementarea tarifar a operaiunilor de


import-export

taxelor vamale
-

metodele reglementrii de stat a activitii

reglementarea netarifar a operaiunilor de


import-export

s determine condiiile

de liceniere a

sistemul de liceniere, cotare.

operaiunilor de import-export

definiia i clasificarea tarifului vamal

s defineasc metodele reglementrii de

norme

stat a activitii economice externe


-

s defineasc noiunea de tarif vamal

s determine rolul i locul tarifului vamal

internaionale privind folosirea

tarifelor vamale
-

sistemul

armonizat

de

descriere

codificare a mrfurilor

n reglementarea activitii economice

Instrumente de tehnic vamal i tarifar

externe

practicate de rile care folosesc tarife vamale

Subiectul 4 Reglementarea juridica a trecerii marfurilor, mijloacelor de transport si mijloacelor


banesti peste frontiera vamala a Republicii Moldova
-

s defineasc principiile generale de

trecere a mrfurilor peste frontiera vamal

i mijloacelor bneti peste frontiera

s determine drepturile i obligaiile

vamal a Republicii Moldova

persoanei fizice la deplasarea mrfurilor i

s stabileasc condiiile de deplasare a

regimul juridic al bunurilor ce aparin


persoanelor fizice

mrfurilor peste frontiera vamal


-

trecerea frontierei vamale cu mijloace de


transport

mijloacelor bneti peste frontiera vamal


-

Principii generale de trecere a mrfurilor

s determine condiiile de trecere peste

autorizarea trecerii peste frontiera vamal

frontiera vamal a mijloacelor de transport

controlul importului

s defineasc metodele reglementrii de

operatiuni prealabile vamuirii


7

stat a activitii economice externe


-

s defineasc noiunea de operatiuni

introducere

prealabile.

banesti .

s determine conditiile de introducere si

scoatere a bunurilor ce apartin persoanelor


fizice .
-

reglementarea valutara a operatiunilor de


si scoatere

a mijloacelor

drepturile si obligatiile la introducerea si


scoaterea bunurilor a persoanelor fizice.

s identifice instrumentele de tehnic

importul pentru circulatie libera , admiterea


temporara , tranzitul .

vamal n reglementarea operaiunilor de


import-export
-

Subiectul 5 Drepturile de import-export.


s defineasc noiunea de taxa vamal
- Noiunea i natura juridic a taxei vamale

s determine drepturile de import i export

Funcia taxei vamale

aplicate

Taxa pe valoare adugat

s determine baza de calcul a drepturilor

Procedura aplicrii i perceperii taxei

de import i export
-

pentru proceduri vamale

s determine procedura aplicrii taxei

Funcia taxei vamale ca instrument fiscal

vamale

Aparitia obligatiei vamale , temeiurile

s determine funiile taxei vamale ca


instrument de politic fiscal comercial

nasterii si stingerii
-

Aminarea , esalonarea platii drepturilor de


drept import export

Subiectul 6. Regimurile si destintiile vamale


s defineasc noiunea de regim vamal i
- Noiune i tipurile regimurilor vamale
destinaie vamal

importul pentru circulaia liber

s determine procedura de acordare a

tranzitul

regimurilor vamale

perfecionarea activ

s determine condiiile de plasare a

transformarea sub supravegherea vamal

mrfurilor sub regimuri vamale

perfecionarea pasiv

s determine procedura de vmuire pentru

exportul

fiecare tip de regim vamal i destinaie

antrepozitul vamal

vamal

admiterea temporara

s determine msurile de politic economic

zona economica libera

aplicat mrfurilor pentru fiecare tip de regim

regimurile vamale suspensive si cu impact

vamal
economic
Subiectul 7. Declararea marfurilor si mijloacelor de transport
s defineasc procedura de vmuire
- Principii generale privind

s determine procedura de perfectare a

perfectarea

actelor vamale.
8

actelor vamale
-

s determine condiiile autorizrii trecerii


peste frontiera vamal

i acordarea liberului de vam


-

s determine etapele de vmuire i


declarare a mrfurilor i mijloacelor de

brokerul vamal

transport

declaraia vamal n detaliu primara si

s determine rolul i locul brokerului

complementara.

vamal la perfectarea actelor vamale

declaratia vamala si formularile tipizate

s determine drepturile i obligaiile

conditiile si procedura declararii

declarantului n procesul de vmuire

drepturile si obligatiile declarantului vamal

defineasc

Subiectul 8. Controlul vamal


noiunea i formele
- Noiunea esena si coninutul controlului
vamal

s identifice scopul controlului vamal

s determine etapele controlului vamal

s determine drepturile i obligaiile

vamal

direciile principiile

de organizare

particulariti

eseniale

formele controlului vamal

supravegherea vamala

controlului vamal

controlul vamal ulterior

s determine drepturile i obligaiile

determine

procedura

efecturii

ale

controlului

vamal
-

controlului vamal

organelor vamale la efectuarea controlului

principii generale de perfectare a actelor


vamale sub acoperirea Carnetului TIR

controlului vamal

Autorizarea trecerii peste frontiera vamal

controlul vamal corporal

declaranilor
-

sa determine conditiile de efectuare a

controlului vamal corporal


Subiectul 9. Metodele de stabilire a valorii mrfurilor
s defineasc metodele de stabilire a
- Sistemele de determinare a valorii n vam
valorii n vam

s determine principiile de aplicare a

a mrfurilor
-

metodelor de stabilire a valorii n vam


-

s determine condiiile de aplicare a

Metodele de determinare a valorii n vam


a mrfii i modul de aplicare a lor

Metodele de determinare a valorii n vam

metodelor de stabilire a valorii n vam

a mrfii n baza valorii tranzaciei cu marfa

s determine drepturile i obligaiile

respectiv ori n baza preului efectiv pltit

declaranilor i organelor vamale la

sau de pltit

stabilirea valorii n vam

Metodele de determinare a valorii n vam


a mrfii n baza valorii tranzaciei cu marf
9

identic
-

Metodele de determinare a valorii n vam


a mrfii n baza valorii tranzaciei cu marf

similar
Subiectul 10. Rspunderea juridic n dreptul vamal
s defineasc noiunea de contravenie
- Noiunea i tipurile rspunderii n dreptul
vamal

vamal

s determine actele de procedur n caz de

contravenie vamal
-

determine

procedura

svrirea lor (sanciunile)


de

atac

deciziilor organelor vamale


-

determine

procedura

cazurilor de contravenie

contraveniile vamale i rspunderea pentru

actele de procedur

contestarea deciziei organului vamal asupra

examinrii

cazului de contravenie vamal


-

rspunderea

pentru

infraciunile

din

domeniul activitii vamale.

10

VI. LUCRUL INDIVIDUAL

11

Produsul
preconizat

Strategii de realizare

Criterii de evaluare

Termen de
realizare

s fie transcris n format


electronic

Referat

s aleag tema din

s conin 10 pagini

lista temelor propuse de

s fie fundamentat o

profesor

problema teoretica bazndu-se

s identifice i s

pe actele normative i

consulte sursele

literatura recomandat

bibliografice, inclusiv

neadmiterea copierii

actele normative n

mecanice a fragmentelor din

vigoare

lucrrile recomandate

s consulte autorul,

s fie prezente concluzii

indicii bibliografici i a

proprii asupra subiectului

tuturor celor considerate

cercetat

utile pentru regsirea

prezena trimiterilor

mai operativa a sursei

corespunztoare la izvoare i

solicitate

note necesare la sfritul

s elaboreze planul

referatului(n note se indica:

referatului, obiectivele,

numele si prenumele

metodele i direcia de

autorului, titlul lucrrii, sau al

cercetare

articolului, locul i anul

s decid asupra

ediiei)

formei de prezentare

s prezinte referatul

Pe parcursul
semestrului

argumentat, expresiv, explicit


i s manifeste o buna
cunoatere a materiei.
Selectarea cazului
Analiza materialului
teoretic selectat
Studiu de caz

Analiza materialului
normativ aplicabil
cazului selectat

Articole

Profunzimea studiului
Corectitudinea utilizrii
termenilor
Analiza critic a rezultatelor

Pe parcursul
semestrului

prezentate

Formularea propriilor

Relevana concluziilor

concluzii
Identificarea surselor

Profunzimea studiului

Pe parcursul
12

bibliografice
Analiza i

tiinifice

Diversitatea surselor
Importana teoretico-practic

generalizarea

a temei selectate pentru

materialului teoretic i

cercetare

practic
Elaborarea propriuzis a articolului
Prezentarea public ( n
form scris) a

Relevana concluziilor
Analiza critic a rezultatelor

semestrului

prezentate
Identificarea posibilitilor
de aplicare a rezultatelor

rezultatelor obinute
Volumul ( 7-10 pag.)
Selectarea temei pentru
prezentare
Identificarea surselor
bibliografice
Prezentare PP

Identificarea aspectelor
practice ale temei
Elaborarea propriuzis a prezentrii

Profunzimea studiului
Corectitudinea utilizrii
termenilor
Originalitatea prezentrii
Forma prezentrii

ntre prima i a
doua testare

materialului

Prezentarea public a
rezultatelor obinute

VII. REFERINE BIBLIOGRAFICE:


Acte normative:
1. Constituia Republicii Moldova, adoptat la 27 iulie 1994;
13

2. Codul Vamal al Republicii Moldova, Legea nr.1149-XIV din 20.07.2000;


3. Codul fiscal (titlul III i titlul IV), Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997.
4. Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997;
5. Legea pentru punerea n aplicare a titlului III al Codului fiscal, nr.1417-XIII din 17.12.1997;
6. Legea cu privire la repatrierea mijloacelor bneti, mrfurilor i serviciilor obinute n urma
activitii economice externe, nr.1466-XIII din 29.01.1998;
7. Legea pentru punerea n aplicare a titlului IV din Codul fiscal, nr.1054-XIV din 16.06.2000;
8. Legea privind msurile antidumping, compensatorii i de salvagardare, nr.820-XIV din
17.02.2000;
9. Legea reglementrii de stat a activitii comeciale externe, nr.1031- XIV din 08.06.2000;
10. Legea serviciului n organele vamale, nr.1150-XIV din 20.07.2000;
11. Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului i tranzitului de mrfuri
strategice, nr. 1163 din 26.07.2000;
12. Legea cu privire la zonele economice libere, nr.440-XV din 27.07.2001;
13. Legea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor, nr.451-XV din
30.07.2001;
14. Legea cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii
Moldova de ctre persoane fizice, nr.1569-XV din 20.12.2002;
15. Legea privind protecia consumatorilor, nr.105 din 13.03.2003;
16. Legea privind reglemetarea valutar, nr.62-XVI din 21.03.2008;
Manuale, monografii, tratate, note de curs, articole tiinifice:

1. Aurel Teodor Moldovan, Drept vamal, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006;
2. Ianu Erhan, Teodor Crna, Drept vamal comunitar, Chiinu, 2011;
3. Ioan Condor, Silvia Cristea Condor, Drept vamal i fiscal, Lumina Lex
Bucureti, 2002;
4. Ghenadie Radu, Drept vamal comunitar, curs univesitar, Chiinu, Tacis 2001;
5. Cornel Cazacu, Gheorghe Caraiani, Vmuirea mrfurilor de export import,
Bucureti, 1996;
6. Gheorghe Caraiani Reglamentri interne i internaionale privind vmuirea
mrfurilor, Bucureti, 1997;

14

7. Ion Suceav, Codul i Regulamentul Vamal, Editura Cris Book Universal,


Bucureti, 1997;
8. Eduard Srbu, Viorel Melnic Reglementri vamale: Sistemul destinaiilor vamale
n Republica Moldova, Chiinau, 2009
9. Efim Obreja, Viorelia Gsc, Natalia Caleinic Activitatea vamal n Republica
Moldova i fenomenul corupiei, Chiinau, 2003
10.Ion Suceav, Drept vamal, Editura Cris Book Universal, Bucureti, 1997;
11.Valorea n vam a mrfurilor de import: Reglementri i comentarii, Lumina
Lex, Bucureti, 1998;
12.Gheorghe. Caraiani, Lexicon de termeni n domeniul transportului i a vmuirii,
Lumina Lex, Bucureti, 2000;
13.Gheorghe Caraiani, Gelu tefan Diaconu, Regimurile suspensive n legislaia
vamal comunitar i n cea romneasc, Lumina Lex, Bucureti, 2000;
14.Gheorghe Caraiani, Manualul pentru declaranii i experii vamali, Lumina Lex,
Bucureti, 2001;
15.Gheorghe Caraiani, Gelu tefan Diaconu, Tariful vamal integrat, Lumina Lex,
Bucureti, 2002;
16.Ghenadie Radu, Studiu comparativ privind regulile de origine, Chiinu, Tacis
2002;
17. Gheorghe Caraiani, Gelu tefan Diaconu, Tehnici vamale de facilitare a
comerului internaional, All Beck, Bucureti, 2003;
18.Carmen Mladen ,,Drept vamal romnesc i comunitar, Editura economica,
Bucureti, 2003;
19.Mihaela Belu, Cosmin Joldes, Laura Marinal, ,,Sistemul vamal, Economica,
Bucureti, 2003;
20. Ioan Popa ,,Sistemul vamal, Economica, Bucureti, 2003;
21.Valorile n vam culegere de acte normative, Lumina Lex, Bucureti, 2006;
22. . Mladen Drept vamal comunitar culegere de practic judiciar, Editura Sitech
Craiova 2008;
23... , , , 1998;
15

24. , , ..,
, 1998;
25... , .. , , ,
1998;
26.. . e, , , 2001
27. .. , , . .

. 2-

. ., - , 2001;
28.. . , . . , ,

, 2001;
29.. . , , ,
2002;
30.. . , , 3- . , -,
2006;
31... , , , . ,
2006;
32... , .. , , ,
2007;
33. , . .. , ..
. , , 2007;
34... , , , . 2007;
35.. .
, . , 2008;
36... , , :
, . , 2008;
37... ,
, . : ,
2008;
38... , .. , , , . ,
2009;

16

39.A. . , , . , ,
2009;
40. .., .., .., ,
. , , 2010;
41... , , , . 2010.
Evaluarea disciplinei
1. Evaluri sumative periodice: testri.
Mostra 1:
Lucrare de control la tema: Dreptul Vamal ramur distinct n sistemul de drept al
Republicii Moldova
Subiectul I. Dreptul Vamal ramur distinct n sistemul de drept al Republicii Moldova
1.1 Definii noiunea de drept vamal
1.2 Argumentai rolul dreptului vamal n contextul altor ramuri de drept
1.3 Apreciai elementele specifice ale raportului juridic de drept vamal
Subiectul II. Obiectul i metoda de reglementare al dreptului vamal
2.1 Definii obiectul i metoda de reglementare al dreptului vamal.
2.2 Stabilii caracteristicele distincte ale metodei de reglementare a dreptului vamal.
2.3 Identificai categoriile de relaii sociale ce se ncadreaz n obiectul de reglementare a dreptului
vamal.
Mostra 2:
Lucrare de control la tema: Controlul vamal
Subiectul I . Controlul vamal
1.1 Definii noiunea i principiile generale ale controlului vamal.
1.2 Caracterizai formele controlului vamal.
1.3 Descriei procedura i condiiile de efectuare a controlului vamal.
Subiectul II. Supravegherea vamal
2.1 Definii noiunea supravegherii vamale.
2.2 Distingei etapele supravegherii vamale.
2.3 Estimai atribuiile organelor vamale n cadrul supravegherii vamale.
1. Evaluare sumativ final
Mostra 1:
17

Test nr.
Subiectul I Serviciul n organele vamale
1.1

Definii noiunea de serviciu n organele vamale 3 puncte

1.2

Determinai condiiile serviciului n organele vamale 5 puncte.

1.3

Analizai drepturile i obligaiile colaboratorilor organelor vamale 7 puncte.

Subiectul II Tranzitul

2.1

Definii tranzitul ca regim vamal 3 puncte.

2.2

Determinai condiiile de plasare a mrfurilor sub regimul vamal de tranzit 5 puncte.

2.3

Argumentai rolul tranzitului n cooperarea economic internaional 7 puncte.

Barem de notare
Nota
5
6
7
8
9
10

Punctaj maxim
6-8
9-11
12-18
19-25
26-28
29-30

Mostra 2:
Test nr.
Subiectul I Organele vamale ale Republicii Moldova
1.1

Definii noiunea organelor vamale 3 puncte

1.2

Identificai sistemului organelor vamale ale Republicii Moldova 5 puncte.

1.3

Argumentai atribuiile organelor vamale 7 puncte.

Subiectul II Exportul mrfurilor


2.1

Descriei regimul vamal de export 3 puncte

2.2

Stabilii condiiile de plasare a mrfurilor sub regimul vamal de export 5 puncte.

2.3

Analizai procedura de supraveghere vamal a mrfurilor n cadrul regimului vamal de

export 7 puncte.

18

Barem de notare
Nota
5
6
7
8
9
10

Punctaj maxim
6-8
9-11
12-18
19-25
26-28
29-30
SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENILOR

1. Noiunea i statutul juridic al organelor vamale


2. Brokerul vamal
3. Particularitile generale de realizare a serviciului n organele vamale
4. Principii generale de aplicare a Conveniei TIR
5. Reglementarea juridic a trecerii bunurilor ce aparin persoanelor fizice peste frontiera vamal
6. Noiunea i clasificarea tarifului vamal
7. Reglementarea netarifar a operaiunilor de import-export
8. Originea mrfurilor
9. Drepturile de import i drepturile de export
10. Noiunea i natura juridic a taxei vamale
11. Obligaia vamal
12. Declararea mrfurilor i obiectelor
13. Operaiuni prealabile trecerii mrfurilor peste frontiera vamal
14. Noiunea, esena i formele controlului vamal
15. Controlul vamal corporal
16. Supravegherea vamal
17. Auditul postvmuire
18. Importul pentru circulaie liber. Reimportul
19. Exportul. Reexportul
20. Admiterea temporar
21. Perfectarea activ i perfectarea pasiv
22. Zonele economice libere
23. Magazinul duty free
24. Antrepozitul vamal
25. Tranzitul
26. Distrugerea i abandon n favoarea statului
27. Metodele de determinare a valorii n vam a mrfii i modul de aplicare a lor.
19