Sunteți pe pagina 1din 8

Organizarea cabinetului medicului de familie ,atribuiile i sarcinile asistentei medicale.

Portofoliu Practic cabinet medical de familie


Ciortea Lorin Alexandru

ORGANIZAREA CABINETULUI MEDICULUI DE FAMILIE


Domeniile managementului in Medicina de Familie
Pentru a putea rezolva problemele extrem de variate si de complicate cu care este
confruntat, mf trebuie sa desfasoare o activitate de management la fel de complicata cu
care trebuie sa acopere toate domeniile incepand cu infiintarea cabinetului si terminand cu
coordonarea relatiilor cu casa de asigurari, asa cum ar fi:
A. Infiintarea cabinetului, pentru care trebuie sa faca un proiect privind situatia din
punct de vedere medical din comunitatea respectiva, privind numarul de mf si nr. de
pacienti, privind costurile infiintarii cabinetului si sursele de finantare.
Inainte de a-si face proiectul, mf trebuie sa stie ca un cabinet de mf poate functiona
sub forma de:
a.

Cabinet individual

b.

Cabinete grupate

c.

Cabinete asociate

d.

Societate civila

e.

Societate cu raspundere limitata.

Apoi medical de familie trebuie sa stie ca pentru infiintarea cabinetului va avea


nevoie de o serie de documente, asa cum ar fi:
a.

Avizul de libera practica

b.

Dovada de medic specialist de MF

c.

Adeverinta examenului sustinut

d. Dovada detinerii unui spatiu necesar, sub forma de proprietate, de chirias sau
de comodat
e.

Autorizatie sanitara de functionare

f.

Cod parafa

g.

Certificatul de inregistrare fiscala

h.

Asigurarea de raspundere civila

i.

Cont bancar

Coordonator: Dr. Isarie Julieta Maria


Page 1

Organizarea cabinetului medicului de familie ,atribuiile i sarcinile asistentei medicale.


Portofoliu Practic cabinet medical de familie
Ciortea Lorin Alexandru

j.

Contracte cu furnizorii de electricitate, de apa si de indepartare a rezidurilor .

Toate aceste acte se obtin de la Colegiul Medicilor, de la Administratia Financiara,


etc si se depun la Directia de Sanatate Publica pentru inregistrarea cabinetului in Registrul
unic al cabinetelor medicale.
B. Asigurarea unui local corespunzator, care sa cuprinda unul sau mai multe
cabinete de consultatie, o sala de asteptare, o sala de tratament, un vestiar, o debara si un
grup sanitar. Cabinetul trebuie sa dispuna de apa curenta, lumina, caldura si sa respecte
conditiile igienico-sanitare in conformitate cu normele in vigoare.
C. Mobilarea cabinetului cu mobila necesara desfasurarii activitatii curente, asa
cum ar fi :
a.

Birouri

b.

Canapele de consultatie

c.

Scaune, fotolii

d.

Dulapuri de instrumente

e.

Dulapuri de medicamente

f.

Masa ginecologica

g.

Rafturi, biblioteci

h.

Fisiere

i.

Cuiere

j.

Paravane .

D. Dotarea cabinetului. Desi medical de familie este un medic sarac in aparate si


instrumente, el trebuie sa dispuna totusi de anumite instrumente, asa cum ar fi:
a.

Stetoscop

b.

Tensiometru

c.

Termometre

d.

Ciocan reflexe

e.

Apasator limba

Coordonator: Dr. Isarie Julieta Maria


Page 2

Organizarea cabinetului medicului de familie ,atribuiile i sarcinile asistentei medicale.


Portofoliu Practic cabinet medical de familie
Ciortea Lorin Alexandru

f.

Valve

g.

Stetoscop obstetrical

h.

Sonde

i.

Seringi

j.

Cutii de instrumente

k. Cantar de adulti si copii


l.

Taliametru

m. Trusa de urgenta
Daca este posibil si de urmatoarele aparate:
a.

Electrocardiograf

b.

Ecograf

c.

Trusa ORL

d.

Otoscop

e.

Oftalmoscop

f.

Analysere

Iar pentru a putea acorda primul ajutor medical medical de familie trebuie sa
dispuna de o trusa de urgenta care trebuie sa contina urmatoarele medicamente:
1.

Adrenalina

2.

Algocalmin

3.

Apa distilata

4.

Calciu bromat

5.

Calciu clorat

6.

Cofeina

7.

Efedrina

8.

Hemisuscinat

Coordonator: Dr. Isarie Julieta Maria


Page 3

Organizarea cabinetului medicului de familie ,atribuiile i sarcinile asistentei medicale.


Portofoliu Practic cabinet medical de familie
Ciortea Lorin Alexandru
9.

Fenobarbital

10. Diazepam
11. Deslanatorid
12. Furosemid
13. Levomepromazin
14. Miofilin
15. Nitroglicerina
16. Novadrenalina
17. Papaverina
18. Prometaziu
19. Scobutil
20. Ser fiziologic
21. Ser glucozat
22. Sulfat de atropina
23. Sulfat de magneziu

Precum si urmatoarele materiale:


1.

Seringi

2.

Vata

3.

Fese

4.

Comprese sterile

5.

Alcool sanitar

6.

Alcool iodat

7.

Apa oxigenata

8.

Garouri

9.

Atele

Coordonator: Dr. Isarie Julieta Maria


Page 4

Organizarea cabinetului medicului de familie ,atribuiile i sarcinile asistentei medicale.


Portofoliu Practic cabinet medical de familie
Ciortea Lorin Alexandru

10. Ace chirurgicale


11. Ata chirurgicala
12. Agrafe chirurgicale
13. Pense
14. Valve
15. Aspirator de secretii
16. Aparat de sterilizare

Coordonator: Dr. Isarie Julieta Maria


Page 5

Organizarea cabinetului medicului de familie ,atribuiile i sarcinile asistentei medicale.


Portofoliu Practic cabinet medical de familie
Ciortea Lorin Alexandru

ATRIBUTIILE I SARCINILE ASISTENTULUI MEDICAL DE FAMILIE

Atributiile asistentilor medicali decurg din competentele certificate de actele de studii


obtinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate recunoscuta de
lege. In exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse in
cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat.
Activitatea asistentului medical de familie se desfasoara in: cabinete medicale,
dispensar teritorial, la domiciliul asistatului, in alte institutii de pe tentoriul comunitatii.Ca
asistenti medicali de familie pot lucra asistenti medicali din urmatoarele specialitati:
asistentul medical generalise asistentul medical de ocrotire, asistentul medical de pediatrie,
asistentul medical de obstetricaginecologie.

1. Asistentul medical de familie isi organizeaza activitatea, utilizand eficient timpul.


2. Raspunde de corecta inregistrare a datelor in evidentele primare, (registrul de
catagrafie a populatiei, registrul de evidenta speciala - adulti si copii, registrul de
preluare a gravidelor, registrul de vaccinari, screening, etc., dosarul pacientului, plan
de activitate a vizitelor la domiciliu, registru de tratamente - unde este cazul, caiet de
comunicare in cadrul echipei.
3. Raspunde de actele pe care le intreprinde si de deciziile luate, conform pregatirii si in
limitele competentei profesionale.
4. Recunoaste si identifica grupurile la rise si problemele de sanatate din tentoriu,
stabileste prioritatile, intocmeste planul de ingrijire si il comunica celorlalti membri ai
echipei.
5. Depisteaza precoce imbolnavirile, urmareste evolutia bolii, efecrueaza tratamentul sau
supravegheaza respectarea efectuarii tratamentului si a regimului igieno-dietetic
prescris de medic si asigura ingrijirile ce se impun.
6. Semnaleaza, in scris, cazurile deosebite depistate in teritoriu, le analizeaza impreuna
cu medicul si stabilesc modul de interventie.
7. Efectueaza tratamentele, imunizarile si testarile biologice, conform prescriptiei
medicale.
8. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea
infectiilor nosocomiale.
9. Depisteaza bolnavii cu afectiuni infecto-contagioase si ia masuri de izolare a acestora.
10. Participa, in cadrul echipei, la desfasurarea diferitelor actiuni colective, pe tentoriul
comunitatii (vaccinari, programe de screening population^, aplicarea masurilor de
lupta in focar, etc.).
11. Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de
consiliere, lectii educative si demonstratii practice, pentru populatie si diferite
categorii profesionale aflate in formare.
12. Intervine in situatii de urgenta si acorda prim ajutor, indiferent de locul

Coordonator: Dr. Isarie Julieta Maria


Page 6

Organizarea cabinetului medicului de familie ,atribuiile i sarcinile asistentei medicale.


Portofoliu Practic cabinet medical de familie
Ciortea Lorin Alexandru

13. Consemneaza, in dosanil de ingrijire al clientului, periodicitate vizitelor la domiciliu


si interventiile efectuate.
14. Organizarea si desfasurarea activitatii are la baza procesul de ingrijire, pentru:
aprecierea nevoilor, in ftinctie de problemele actuale sau potentiale de sanatate
ale clientului si elaboreaza planul de ingrijire impreuna cu aeesta, cu familia
sau cu apartinatorii;
stabileste obiectivele privind prevenirea, mentinerea si recuperarea sanatatii;
participa si supravegheaza implementarea interventiilor;
evalueaza rezultatele planului de ingrijire
15. Acorda o atentie deosebita urmatoarelor categorii de populatie, care prezinta
probleme sociale si de sanatate:
a) nou-nascuti;
b) prematuri;
c) copii in primul an de viata;
d) copii intre unu si sase ani;
e) copii cu boli cronice;
f) scolari si adolescenti;
g) adulti tineri,
h) gravide;
i) persoane varstnice;
j) persoane cu nevoi speciale,
k) grupuri la rise.
16. Participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii
pentru acordarea acestora.
17. Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a
stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza.
18. Colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale pentru realizarea programelor ce se
adreseaza unor grupuri tinta de populatie (ex. bolnavi psihici, varstnici, alcoolici,
consumatori de droguri, etc.), in conformitate cu strategia nationala de sanatate.
19. Se preocupa in permanenta de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu
individual sau alte forme de educatie continua.
20. Participa activ la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali.
21. Participa si/sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor
pentru sanatate.
22. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.
23. Respecta si apara drepturile pacientului.
24. Respecta regulamentului de ordine interioara.

Coordonator: Dr. Isarie Julieta Maria


Page 7

Organizarea cabinetului medicului de familie ,atribuiile i sarcinile asistentei medicale.


Portofoliu Practic cabinet medical de familie
Ciortea Lorin Alexandru

25. Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare,


supravegheaza colecterea materialelor si instmrnentarului de unica folosinta utilizat si
se asigura de depozitarea acestora ui vederea distrugerii.
COMPETENTELE ASISTENTULUI MEDICAL DE FAMILIE:
1) . Stabileste priontatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire;
2) . Efectueaza urmatoarele tehnici:

tratamente parenterale (i.m., i.v.,intradermica, perfuzii, punctii, etc.);


vitaminizari;
imunizari;
sondaje si spalaturi intracavitare;
clisme in scop terapeutic si evacuator;
pansamente si bandaje,
bai medicamentoase,
prisnite si cataplasme;
tapotari si frectii;
mobilizarea pacientului;
masiirarea functiilor vitale;
recoltarea de produse biologice;
tehnici fizice de combatere a hipotermiei si hipertermiei;
resuscitare cardio-respiratorie;
masuraton antropometrice;
interventii pentru mobilizarea secretiilor (hidratare, drenaj postural, umidificare,
vibratie, tapotari, masaje, etc.);
ingrijirea ochilor, mucoasei nazale si a mucoasei bucale;
prevenirea si combaterea escarelor;
calmarea si tratarea durerii;
intretinerea unei plastii anale si prevenirea anozei;
ingrijirea si educarea persoanelor cu stoma;
educarea membrilor familiei pentru a ajuta pacientul in redobandirea independntei.

Coordonator: Dr. Isarie Julieta Maria


Page 8

S-ar putea să vă placă și