Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA

JUDEUL TIMI
PRIMRIA COMUNEI PERIAM

ANEXA NR.1
la H.C.L.nr.18/16.02.2015

ACT ADIIONAL NR.4/17.02.2015


La Contractul de concesiune nr.2477/19.03.2013
I. PRILE CONTRACTANTE
1. COMUNA PERIAM, cu sediul n Comuna Periam, str. Mureului, nr.1 Bis, cod potal
307315, judeul Timi, Cod Fiscal 4759543, reprezentat de domnul DUMITRA CORNEL, n calitate
de Primar, n ndeplinirea atribuiilor conferite de art.63 alin.4 litera a din Legea nr.215/2001 privind
Administraia Public Local republicat, modificat i completat, precum i n baza ncheierii
nr.877/14.06.2012 a Judectoriei Snnicolau-Mare, n calitate de proprietar pe de o parte
i
2. ASOCIAIA CRESCTORILOR DE ANIMALE PERIAM , cu sediul n Comuna Periam,
str. Mureului, nr.1 bis, judeul Timi, reprezentat prin domnul SZOFRAN MATEI , domiciliat n
Comuna Periam, nr.743, Judeul Timi, avnd CNP 1700605353964, posesor al CI seria TM nr.413055,
eliberat de Or.Snnicolau-Mare, la data de 18.06.2004, n calitate de preedinte al Asociaiei
Cresctorilor de Animale din Comuna Periam, precum i n calitate de beneficiar al dreptului de
punat,
de comun acord, convin asupra modificrii Contractului de concesiune nregistrat la Primria Comunei
Periam sub nr.2477/19.03.2013, dup cum urmeaz:
I. OBIECTUL ACTULUI ADIIONAL
Se modific obiectul contractului, respectiv pct.2 art.1 al contractului de concesiune
nr.2477/19.03.2013, n sensul c se modific suprafaa concesionat, prin diminuarea acesteia cu
suprafaa de 284,10 ha din totalul de 478,09 ha, rmnnd astfel o suprafa concesionat total de
193,99 ha.
Suprafaa de pune concesionat de 193,99 ha este identificat conform Anexei nr.1, care face
parte integrant din prezentul act adiional.
II.TOATE CELELALTE CLAUZE ALE CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NREGISTRAT
LA PRIMRIA COMUNEI PERIAM SUB NR.2477/19.03.2013 RMN NESCHIMBATE.
Prezentul Act Adiional a fost ncheiat n 2 (dou) exemplare originale din care 1 (unul) pentru
proprietar i 1 (unul) pentru beneficiar, ambele cu aceeai valoare juridic.
ncheiat la Periam, azi 17.02.2015.
PROPRIETAR,
COMUNA PERIAM
prin
CONSILIUL LOCAL PERIAM
reprezentat de
Primar,
DUMITRA CORNEL
_____________________
Secretar comun,
BRON DACIANA
______________________

BENEFICIAR,
ASOCIAIA CRESCTORILOR
DE ANIMALE PERIAM,
prin
Preedinte,
SZOFRAN MATEI
_______________________