Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de act normative cu

aplicabilitate generalaVV

COMUNICARE
?

T<10 zile
DA

NU

Sunt
?
DA

NU
Dezbaterea

Analiza recomandrilor

?
NU

DA

edin de dezbatere public

T min=30 de zile

Analiza recomandrilor

Revizuire proiect
Elaborare referat
Analiz

Emitere

Expunere de
motive

Proiect de
HCL

Raport de
specialitate

Vizat
DA

NU

Aprobat

?
NU

OPRIRE EMITERE
(dac provine de la aparatul propriu

DA
COMISIA Nr.:

AVIZ

Compartimentul
Secretariat
Arhiv

EDINA CONSILIULUI LOCAL

S-A

?
NU

Referat de
comunicare ctre
iniiator

DA

SERVICIUL
SECRETARIAT

HCL

NREGISTRARE

COMUNICARE

Referat de
aprobare

Direcia../Serviciul
EMITENT

DISPOZIIA

Acord
?
NU

Vizat pentru

DA
NU

DA
Aprobat

NU

OFERIRE
EMITERE

Compartimentul
Secretariat Arhiv

DA

NREGISTRA
RE
DISPOZIII

COMUNICARE
DISPOZIIE

LOCUITORII MUNICIPIULUI