Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 7
mpotriv: 3
Abineri: x

HOTRREA
privind modificarea i completarea H.C.L. Periam nr.17/20.08.2012 privind aprobarea
Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.02.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- referatul secretarului Comunei Periam nregistrat sub nr.1155/19.02.2015 naintat de doamna
Bron Daciana, prin care propune consiliului local modificarea art.35 din Anexa nr.1 a H.C.L. Periam
nr.17/20.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local
Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.17/20.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare al Consiliului Local Periam;
- prevederile art.2 i art.17 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare i funcionare a consiliilor locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.a, art.36 alin.9 i art.45, precum i ale
art.115 alin.l lit.b, alin.3 i alin.6-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob modificarea art.35 alin.1 din Anexa nr.1 a H.C.L. Periam nr.17/20.08.2012
privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam, n sensul c,
ncepnd cu data prezentei hotrri, Consiliul Local al Comunei Periam se va convoca n edin
ordinar, de regul, n ultima zi de joi a fiecrei luni.
Art.2. Se aprob modificarea art.71 alin.1 din Anexa nr.1 a H.C.L. Periam nr.17/20.08.2012
privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam, care va avea
urmtorul coninut:
La nivelul Consiliului Local Periam, numrul maxim de edine pentru care se poate acorda
indemnizaia este de 1 edin ordinar de consiliu i 1 edin de comisie de specialitate pe lun .
1

Astfel, fiecrui consilier local i se vor putea plti lunar maximum 2 edine, respectiv maxim 10% din
indemnizaia acordat primarului n luna decembrie 2013.
n cazul n care comisia de specialitate din care face parte consilierul local nu se ntrunete ntro lun calendaristic, consilierul local va putea fi remunerat doar pentru participarea la edina
ordinar, beneficiind n acest caz doar de plata a 5% din indemnizaia acordat primarului n luna
decembrie 2013.
Membrii Consiliului Local Periam vor beneficia de indemnizaia cuvenit, plata acesteia fiind
ns condiionat i de participarea la edinele extraordinare ale consiliului local, dup cum urmeaz:
- neparticiparea la o edin extraordinar convocat n aceeai lun calendaristic se
sancioneaz prin diminuarea cu 50% a cuantumului indemnizaiei cuvenite;
- neparticiparea la dou sau mai multe edine extraordinare convocate n aceeai lun
calendaristic va conduce la pierderea indemnizaiei cuvenite pe luna respectiv;
- consilierul local care particip doar la edina/edinele extraordinar/extraordinare
convocat/convocate n aceeai lun calendaristic, fr a participa la edina ordinar
i/sau la cea a comisiei de specialitate nu beneficiaz de indemnizaia aferent lunii
respective.
Art.3. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. Periam nr.17/20.08.2012 rmn neschimbate.
Art.4. Cu data prezentei, se revoc orice prevederi contrare.
Art.5. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam, doamna Bron Daciana, secretar al Comunei Periam i Consiliul Local al
Comunei Periam.
Art.6. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

CPUAN IONEL
________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 26 din 26.02.2015