Sunteți pe pagina 1din 6

Bilantul contabil-.

procedeu al metodei contabilitatii prin care se asigura dubla inregistrare a


averii.El evideniaz n expresie valoric, la un moment dat, echilibrul dintre bunurile
economice i sursele lor de finanare. Bilanul se prezint sub forma unui tablou, format din
dou pri: partea din stnga denumit activ, iar cea din dreapta pasiv
Clasificare:
1)Dup statul juridic al ntreprinderii
BC iniial se ntocmete la nfiinarea ntreprinderii, cnd fondatorii i
pun la dispoziie mijloace materiale i bneti n vederea realizrii scopului pentru care a fost
creat. Aceste valori sunt enumerate i precizate n inventarul de constituire a ntreprinderii i
din acesta prin intermediul conturilor n bilanul iniial n care sunt grupate dup principiul dublei
reprezentri.
BC curent se ntocmete n cursul activitii ntreprinderii, la termenele impuse de legislaia n
vigoare. Acesta se ntocmete pe baza situaiei din conturi, a soldurilor conturilor preluate ca
posturi de bilan.
BC final se ntocmete n momentul cesionrii activitii de ctre ntreprindere sau al lichidrii
2) Dup perioada de ntocmire
BC anual se ntocmete la sfritul anului pe baza datelor din conturi i presupune n mod
obligatoriu verificarea prealabil a realitii acestora prin inventariere.
BC intermediar se ntocmete i se prezint semianual.
3) Dup sfera de cuprindere a elementelor patrimoniale
BC primar se consider bilanul contabil ntocmit la nivel de ntreprindere.
BC consolidat este ntocmit la nivelul grupurilor de ntreprinderi.
BC centralizat sunt bilanurile ntocmite la nivelul, ministerelor, departamentelor,economiei
naionale n ansamblu
ACTIV: 1-active pe TL 2-active curente
PASIV: 3-capital propriu 4-datorii pe TL 5-datorii pe TS
Categoria I: Operaii economice care produc modificri numai n activul bilanului, n sensul
creterii unui post de activ i concomitent i cu aceiai sum, micorarea unui alt post de
activ, totalul activului rmnnd neschimbat, egalitatea meninndu-se (A+X-X = P)
Categoria II: Operaii economice care produc modificri numai n pasivul bilanului, n
sensul creterii unui post de pasiv i concomitent i cu aceiai sum, micorarea unui alt post
de pasiv, totalul pasivului rmnnd neschimbat, egalitatea bilanier meninndu-se (A = P+XX).
Categoria a III Operaii economice care produc modificri n ambele pri ale bilanului, n
sensul creterii unui post de activ i concomitent i cu aceiai sum, creterea unui post de
pasiv, totalul activului i pasivului crescnd cu suma respectiv, (A+X = P+X)
Categoria a IV;Operaii economice care produc modificri n ambele pri ale bilanului,
n sensul micorrii unui post de activ i concomitent i cu aceiai sum, micorarea unui post
de pasiv, totalul activului i pasivului micorndu-se cu suma respectiv, (A-X = P-X)
Funciile bilanului contabil
Funcia de generalizare a bilanul sistematizeaz i grupeaz informaiile contabile dup o
structur bine determinat, care este unic i obligatorie pentru toate ntreprinderile.
Funcia de informareeste Ea rezult din analiza datelor prezentate n bilan care astfel este
transformat ntrun instrument de gestionare eficient i conducere a ntreprinderii. Prin bilan se
prezint situaia elementelor patrimoniale i rezultatul perioadei de gestiune. Se cunosc starea
bunurilor economice la un moment dat, creanele, datoriile i sursele proprii ale ntreprinderii.
Funcia de analiz. n baza datelor din bilanul contabil se analizeaz situaia patrimonial i
financiar a ntreprinderii, capacitatea de plat a acesteia, starea decontrilor cu cumprtorii i
furnizorii

Planul de conturi-eprezint un sistem de clasificare constnd dintr-o list a


tuturor conturilor folosite de o entitate economic, ordonate dup coninutul economic i funcia
contabil.
Clase de conturi1-9; Grupul de conturi 1.1 Active nemateriale; Cont de gr 1- 211Materiale
Cont de gr 2-211.1 materie prima
Clasele planului de conturi: 1Active pe TL;2-Active curente; 3-Capital propriu; 4-Datorii pe TL; 5Datorii pe TS; 6-Venituri ; 7-Cheltueli; 8-Conturi ale cont de gestiune; 9-Conturi extrabilantiere
Clasele 1-7 conturi ale cont financiare care se utilizeaza pu generalizarea informatiei ce
urmeaza a fi prezentata in rapoartele financiare pu utilizatorii interni si externi
Clasele 1-5->conturi de bilant
Clasele 6,7->conturi de rezultat
Clasa 8 cuprinde conturile contab de gestiune care sunt destinate generalizarii inform privind
consumurile de productie,costul productiei si sunt utilizate pu necesitatule interne ale intrepr
Clasa 9 include conturile extrabil destinate generaliz inform privind exist si miscarea active care
nu apartin intrepr cu drept de proprietat dar se afla in folosinta sau dispozitia acesteia exist si
miscarea .
Cont 1,2,7,8 ACTIVE Cu exceptia (113,124,126,214,222,233-CONTRA ACTIV ca pasiv
133-rectificativ si pasiv si active
Cont 3,4,5,6 PASIV C u exceptia(313,314,334 CONTRA PASIV ca active
Cont 312,333,332,341- rectificativ
Balanta de verificare-proced specific met contab care asigura in contab echilibru permanent
impus de dubla inregistrare a operat economice.
Dupa natura conturilor ea poate fi sintetica si analitica

T8 Inventarierea
Inventarierea-procedeu al met contab de verificare faptica a existentei si starii mijloacelor
economice a creantelor si datoriilor unei intrepr.
Functiile inventarierii:
1.stabilirea existentei efective a bunurilor conomice
2.functia de control a concordantei dintre inform furnizate de contab si realitatea
3.verificarea respectarii regulilor si cond de pastrare a stocurilor de marfuri,utilaje,bunuri
Cu ajutorul invent se identifica bunurile inutile,comenzi sistate,creante vechi.
Tipuri de inventarieri
I)DUPA GRADUL DE CUPRINDERE:
a)generale-cuprinde in actiune toate bunurile intrepr aflate in posesiune,de regula la sf per de
ges
b)partiale-invent unei parti din patrimoniu
II)DUPA MOMENTUL IN CARE SE EFECTUIAZA
a)anuala-inaintea intocm raportului financiar si are rol deosebit la exprimarea datelor in
bilant,acestea fiind reale si concrete
b)periodica-se efect la o per de timp ,luna ,trim sem
c)ocazionala-se effect in cazuri specifice cum ar fi primiri predari de gestiune,caz except
d)inopinata-pe neprins de veste gestionarul nu este informat dar partricipa la invent
Modul de efectuare si inregistrare a invent
Etape:pregatirea,efectuarea,stabilirea rezultatului financiar.
Pregatirea-are loc prin luarea a unor decizii de natura organizat si unele lucrari conatbile :cele
mai importante sunt:
-se emite un ordin privind formarea comisiei de inventariere
-se asigura caile de acces in locul in care are loc invent
-se opresc opera de intrare si iesire a bunurilor
-se verifica aparatele d emasurat
-se grupeaza bunurile pe sortiment de productie si categ de preturi
Lucrari d enat contabila:se asigura inregistrs tuturor operat in contabilit; se verifica exact inregist
Efectuarea aceasta etapa presupune constatatrea si descrierea elem patrimoniale supuse
invent.
Denumirea bunurilor supuse invent,cantitatile lor,se reflecta in lista de inventariereIn aceasta
se precizeaza denumirea codul,unit de masura,pretul etc.In lista nu s epermit corectari si s
efface in 3 exemplare.Rezult invent se inscriu in Balanta de verificare a result invent unde se
reflecta plusurile si neajuns in comparative cu datele contabile.
Stabilirea result financiar diferentele constatatte la invent pot fi sub forma de plusuri sau
minusuri.

Plusurile se inregistr in patrimoniu prin major veniturilor.


1.Plusuri de active pe TL
DT: 111,123,125,112,121
CT:621
2.Plusuri din active curente
DT;211,212,213,215,216,217
CT: 612
3.Plusuri de mijl banesti in docum baneasca
DT: 241,246
CT: 612
Lipsurile se inreg ca o iesire si se trec la cheltueli
1.Lipsuri de active pe TL
DT 721
CT 123,111,125
2.Lipsuri de active curente
DT 714
CT 211,212,213,215,216,217,241,246
Minusurile constat la invent din cauza pers vinovate trebuie sa fie compensate de acesta.Se
restituie bunuriel la valoarea venala(de piata)
1.La suma daunei imputate pers vinovate
DT 227
CT 612
2.La suma daunei recuperate
-cind se achita in casierie DT 241
-cind se retine din salariu
DT 531

CT 227
CT 227

T5Schema generala a contabilitatii


Materia prima-bunuri care participa direct la fabr produselor si pot fi gasite in produsul final
Matriale consumabile-categ de bunuri care participa la procesul de producere insa nu se
gasesc in produsul final (combust,piese)
La intrarea materialelor evaluarea acestora are loc la valoarea de intrare.Valoarea de intrare se
compune din:pret de procurare;taxe vamale; CTA
Pu evidenta mater este destinat contul 211 Materiale acesta este cont de A in DT caruia se
inregistreaza valoarea deintrare a mater iar in CT val mater iesite.Soldul este debitor si
reprezinta suma mater existente la intrepr la finele per de gestiune.

T6 Evaluarea si calculatia
Evaluarea-procedeu al met contab care consta in masurarea si exprimarea valorica a existentei
si miscarii elementelor patrim.In scopul realizarii unei imagini reale a patrim la efectuarea
evaluarii se restecta urmatoarele principii:
-prudentei- a evalua elem rezonabil incit sa se previna surplusul activelor si subevaluarea pasiv
-permanennta metod-aplicarea regulilor si metod de evaluare stipulate in politica de contab
trabuie s aramina constatnte mereu
-costului istocric- eval elem patrim la valoarea de intrare pe toata perioada cit se afla al
dispozitia intrepr
Metode de evaluare:
1)Curenta-este legata de 2 momente intrarea si iesirea din patrimoniu a bunurilor.
La intrarea bunurile acestea se evalueaza la valoarea de intrare care se determina in functie de
sursele de intrare a acestora.
*intrare din afara intreprinderii
a)evaluarea la cost de achizitie+chelt aferente
b)valoarea venala(de piata) se utilizeaza in cazul sch de bunuri sau primire cu titlu gratuity
*intr din productie proprie eval are loc la costul de productie
Cost de productie: SI productiei in curs de exvcutie+consumuri
SF productie in curs de executie
2) Iesirea la iesirea din patrimoniu bunurile se evalueaza sis e scad din patrim,la evaluarea de
intrare.In cazul mijloacelor fixe si activelor nemateriale eval are loc la valoarea de intrare-U,A
Pt stocuri de marfuri si materiale conform SCN2 la iesirea lor se prevad urmatoarele met de
eval
-met vinzarilor cu amanuntul
-me identificarii
-me CMP,FIFO,LIFO
Evaluarea periodica se efectuiaza in 2 momente:
-la inventarierea elem patrimoniale
-cu prilejul intocmirii raport financiar
Calculatia-procedeu al met cont care ste folosit pu detrm valorii elem patrim care stau la baza
oper econom inscrise in doc primare La efectuare se stabilesc obiectul si unitatea de calculatie
Ca obiect al calculatiei pot fi:comanda,prod finit
Unitatea de calculatie poate fi:
-unitati naturale kg,m,l
-unitati comasate perechi
-unitati conventionale cutii
-unitati mixte-km/h
Calculatiile se deosebesc:
1-planificate-au ca scop determinarea costului de plan a obiectelor contabilitatii
2-efective-se intocmeste dupa terminarea per de gestiune si au drept scop calcularea cost
efectiv al elem patrimoniale
Dupa periodicitate pot fi *periodice *anuale
Calculatia reprez un elem imp pu gest intr permite evaluarea stocurilor la dif stadii de activitate
si permite determinarea ajunsurilor si neajunsurilor fata de concurenta.Totodata permite stab
unui tariff pu comercializ produselor,prestarea serviciilor

S-ar putea să vă placă și