Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 13 Veniturile si cheltuelile intreprinderii

1)Veniturile intreprinderii
Venitul reprezint afluxul de avantaje economice n cursul perioadei de gestiune rezultat n
procesul activitii ordinare a ntreprinderii sub form de majorare a activelor sau diminuare a
datoriilor care conduc la creterea capitalului propriu cu excepia sporurilor de la contribuiile
proprietii ntreprinderii.
Clasificari: Veniturile din activitatea operationala cuprind sumele rezultate din activitatea de baza
-Veniturile din vinzari reprezinta incasarile din vinzarea produselor finite, marfurilor,
-Alte venituri operationale includ sumele primite sau de primit din iesirea activelor curente, cu
exceptia produselor finite si marfurilor, din arenda curenta, precum si sub forma de amenda,
penalitati, despagubiri, recuperari de daune materiale rezultate din modificarea metodelor de
evaluare a activelor curente.
venituri din activitatea neoperationala-sumele primate din alte activitati ale intreprinderii
-venit din activit de investitii-sume obtinute din iesirea si recalcularea activelor pe TL a
intreprinderii,sume incasate din vinzarea activelor nemateriale
-venituri financiare , adic venituri din participaii, titluri de plasament, aciuni, diferene de curs
valutar, dobnzi, creane imobilizate, etc.
-venituri excepionale - din operaiuni de gestiune (din despgubiri i penaliti), din operaiuni de
capital (din cedarea activelor subvenii pentru investiii), i altele.
TVA ,ACCIZE nu sunt veniturile intrepr,deoarece sunt colectate la buget.
2)Cheltuelile intreprinderii
Cheltuielile reprezinta cheltuielile si pierderile(daunele) care apar in rezultatul activitatii
economico-financiare si nu sunt legate nemijlocit de procesul de productie. Spre deosebire de
consumuri, cheltuielile nu se includ in costul produselor, se reflecta in raportul privind rezultatele
financiare si se scad din venituri la determinarea profitului(pierderii) perioadei de gestiune.
Cheltuielile activitatii operationale cuprind cheltuielile aferente desfasurarii activitatii de baza a
intreprinderii.
-Costul vinzarilor o parte din consumurile aferente produselor, marfurilor vindute si serviciilor
prestate.
-Cheltuieli comerciale cheltuielile aferente desfacerii produselor, marfurilor si prestarilor de
servicii si anume: cheltuieli privind serviciile de marketing aferente incheierii sau rezilierii
contractelor; cheltuieli privind ambalarea, incarcarea-descarcarea produselor si marfurilor;
cheltuieli de transport aferente; pentru reclama.
-Cheltuieli generale si administrative cuprind cheltuieli privind deservirea si gestiunea
intreprinderii in ansamblu. Ele cuprind cheltuieli ce tin de retribuirea muncii salariatilor, atribuite
personalului de conducere si gospodaresc,.
-Alte cheltuieli operationale cuprind cheltuieli privind vinzarea altor active curente, pentru arenda
curenta, cheltuieli sub forma de amenzi, penalitati, despagubiri; cheltuieli din modificarea
metodelor de evaluare a activelor curente etc.
Cheltuieli ale activitatii neoperationale cuprind cheltuilelile suportate de intreprindere la
efectuarea altor feluri de activitati.
-Cheltuieli ale activitatii de investitii sunt generate de scoaterea din functiune a activelor pe
termen lung si cuprind cheltuieli privind iesirea activelor nemateriale, activelor materiale pe termen
lung, activelor financiare pe termen lung, pierdirile din partictipatiile in alte intreprinderi si din
operatiile cu parti legate etc.
-Cheltuili ale activitatii financiare sunt generate de modificarea marimii si structurii capitalului
propriu, imprumuturilor si creditelor intreprinderii. Acestea cuprind cheltuielile privind plata
redeventelor, privind arenta finantata a activelor materiale pe termen lung, privind diferentele de
curs valutar nefavorabile etc.
-Pierderi exceptionale rezulta din evenimentele sau operatiunile rare si netipice, nelegate de
activitatea financiar-economica a intreprinderii. Acestea cuprind pierdirile provocate de calamitatile
naturale, pierdirile rezultate din perturbarile politice, pierderile ocazionate de modificarea legislatiei.
-Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totala a cheltuielilor privind impozitul pe
venit, luate in considerare la calcularea profitului(pierderii) net al perioadei de gestiune.

Consumurile resursele utilizate pentru fabricarea produselor si prestarea serviciilor in scopul


obtinerii venitului. Ele sunt nemijlocit legate de procesul de productie, isi gasesc intruchipare
materiala in stocurile productiei finite si produselor in curs de executie,
Cosumurile directe consumurile identificate nemijlocit pe un anumit produs sau serviciu in
momentul efectuarii lor.
-Consumuri directe de materiale valoarea materiei prime, mateirialelor, semifabricatelor, utilizate
la fabricarea produselor care, in mod substantial, intra in componenta acestora si se includ direct in
costul produselor finite.
-Consumuri directe privind retribuirea muncii consumurile privind remunerarea muncitorilor,
incluse in mod direct in costul produselor finite.
Consumuri indirecte de productie consumurile aferente deserviriisi conducerii subdiviziunilor de
productie, care nu pot fi incluse in mod direct in costul produselor finite si se repartizeaza la sfirsitul
perioadei de gestiune pe tipuri de produse.
-Consumuri indirecte de productie variabila consumurile intreprinderii, marimea carora depinde
de volumul de productie, cum ar fi remunerarea muncitorilor ce deservesc sectiile de productie,
consumul de materiale pentru gestiunea generala a sectiilor etc.
-Consumuri indirecte de productie constante consumurile intreprinderii, marimea carora nu
depinde de volumul productiei, cum ar fi uzura calculata mijloacelor fixe, consumul de energie
Profitul reprezint un indicator de baz al aprecierii eficienei economice, permite identificarea
disponibilitilor i posibilitilor de dezvoltare ale firmei. Se determin ca diferen dintre suma
veniturilor i suma cheltuielilor efectuate pentru desfurarea activitii.
Profitul ndeplinete mai multe funcii, printre care:
-Este indicator sintetic de apreciere a eficienei activitilor ntreprinderii.
Este mijloc de control asupra gestiunii economice i financiare.
Este surs de autofinanare i de autodezvoltare a firmei.
Reprezint prghia de cointeresare a acionarilor sau asociailor, proprietarilor individuali i
salariailor.
Este surs de plat a costurilor capitalurilor mprumutate.
Profit brut-profit obtinut din vinzarea produs,marf,serv si se determina ca diferenta dintre vinzari si
costul vinzarilor
Profit din activit operation-diferenta dintre venituri si cheltueli obtinute de intrepr din acti de baza
Profit din activit de invest-difer dintre veniuri si chelt obtinute de intrepr din operat ce tin de
miscarea activelor pe TL
Profit din activit financiara-dif dintre venit si chelt aferente opeat legate de modific in marimea si
structura capit propr si mijloacelor imprumutate
Profit din activit econ-financ-rezult financiar obtinut de intrepr in cursul per de gestiune din activit
operat si exceptionale
Profit exceptional-dif dintre venituri si chelt aparute ca rezultat al eveniment si operatiunilor
exceptionale neprevazute
Profit pina la impozit-profit obtinut in urma tuturor activitatilor
Profit net-profit ramas la dispozitia intreprinderii dupa calculare acheltuelilor privind impz pe venit
si se determina ca dif dintre prof pina la impz si chelt privind impz pe venit
Prag de rentabilitate-Indicator financiar care exprima acel nivel de activitate pentru care firma nu
obtine nici profit nici pierdere
Pret de vinzare unitary-cantit de bani cheltuita pu cumpararea 1 unit de produs sau serviciu
Cantitatea-nr unitatilor de prodct planificate pu vinzare
Chelt variabile unitare-chelt care variaza direct cu producerea unei unitati suplimentare
Chelt vaiabile-produs dintre cantit si cheltueli variabile unitare
Marja de contributie-marimea diferentei intre prt de vinzare unitary si chelt variabile.
Costuri fixe-suma tuturor costuriloe necesare pu producerea primei unitati de produs
Costuri totale-reprez suma dintre costuri fixe si costuri variabile

Profit(pierder)-rezultat obtinut in urma desfasurarii activit economico-financiare.difer dintre VV-CT

S-ar putea să vă placă și