Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAOV

FACULTATEA DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII DREPT

LUCRARE DE LICENA

COORDONATOR TIINIFIC:
Cadrul didactic (grad universitar, nume, prenume)

Autor:
Ion Vasile

BRAOV
2014

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAOV


FACULTATEA DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII DREPT

DISCIPLINA:

DREPT PENAL (se trece disciplina aferenta temei)


TEMA:

CONSIDERATII TEORETICE SI
PRACTICE PRIVIND TENTATIVA

Subsemnatul __________________________ declar pe proprie raspundere,


sub incidenta legii penale i a Legii dreptului de autor c lucrarea de diploma
prezentata este elaborata de mine si am respectat normele deontologice de
folosire a bibliografiei
Data predarii lucrarii,

Semnatura,

BRAOV
- 2014-

Setri text ------------ text font ARIAL 14pct Justify la un rand


- margini stanga 3 cm
dreapta, sus, jos 2 cm
- antet subsol conform modelului Arial 10 pct
Capitole / Arial 14 Bold, majuscule
Sectiuni (Subcapitole) / arial 14 bold
Lucrarea va contine un minim de __60 pag. Licenta
_40 DISERTAIE
Si va fi predata intr-un exemplar legat la legatorie si un CD
cu forma electronica a lucrarii

Cadre didactice ale Facultatii de Drept ce au dreptul de


a coordona lucrari de licenta/lucrari de disertatie
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NUME I PRENUME
CADRE DIDACTICE TITULARE
MURZEA CRISTINEL IOAN
FULGA GHEORGHE
ADAM IOAN
PRESCURE TITUS
SCHIAU IOAN
GHEORGHE CARMEN ADRIANA
VLDOIU NASTY MARIAN
NICOLAE IOANA
BARBU SILVIU GABRIEL
TIA-NICOLESCU GABRIEL
CIUREA ANDREEA CTLINA
MARIN ION
SALC ROTARU CRISTINA
MIHAELA
MATEFI ROXANA
ARAMET OANA
CIOBANU RAMONA
HLIPC MIRON PETRU
GLIGA IOAN CONSTANTIN
DRILEA-MARGA MARIAN
POMPILIU
ARON IOAN
FOLTI ADINA IULIA
GHIGHECI COSTEL CRISTINEL
CADRE DIDACTICE ASOCIATE
BUJDOIU NICOLAE
BARABAS BARNA MIHAIL
COSMA MARIUS DANIEL
NECSULESCU IOAN
ANGHEL-DOBRESCU CRISTINA
FRANGULOIU SIMONA

GRAD DIDACTIC
Prof.univ.dr.
Prof.univ.dr.
Prof.univ.dr.
Conf.univ.dr.
Conf.univ.dr.
Conf.univ.dr.
Conf.univ.dr.
Conf.univ.dr.
Conf.univ.dr.
Conf.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Prof.univ.dr.

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.