Sunteți pe pagina 1din 2

Tatl nostru

Ciprian Porumbescu

pp
 


Ta

tl nos

pp
6


 
tru ca

 3  pp   

11

Sfin eas c se

 3  pp 
 3  
vo


 


ia

Ta,

 re

eti n
p
 3 

 
 3 

nu me le Tu!

 3  3 

 3 

 3 

Pre cum n cer i pe


  3 


 3 


Vi e 'mp r i

p  3 

 
3

ce ruri, Sfin eas c se nu me le

Tu,

 

p

(1853 1883) 


a

 3 

Ta,
 3 

3
  
  
3

fa c se

 3 

 3 

p mnt.

solo
p
 3  3  


Pre cum n cer i pe p mnt.

17

pp


Pi nea noas

pp

 

pp
   

 


pp


27

mf 
 

 3 

 
3

mf 


 
 3 

 
3

 

i ne iar t gre e li

 

nu ne du

 
 
 
 

 

 

le noas tre pre

 
ci ne mn tu ie te

 

Duet dolce

 lor no tri

 
 

ci ne mn tu ie te,
tzi!
cum i noi ier tm gre i i
33

d ne-o no u as

 


 

le,

 
22

le

 

tr cea de toa te zi le

 
 p


 
 
pi nea noas tr cea de toa te zi le
 
 p


 
 ce pe noiis pi


t,

f
 

ff


de cel

ru.

min.

f
 
 ff