Sunteți pe pagina 1din 48

PARACLISUL PREASFINTEI

NSCTOAREI DE DUMNEZEU
ce se cnt la ntristarea sufletului i la vreme de nevoie
Alctuit de Teostirict Monahul (dup alii, de Teofan)
i potrivit pe note de printele diacon Cornel Constantin Coman
(transcris dup cum se cnt la Stavropoleos)
Preotul: Binecuvntat este Dumnezeul nostru totdeauna acum i
pururea i n vecii vecilor.
Strana: Amin. Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.
mprate ceresc, Mngietorule, Duhul adevrului, Care pretutindenea
eti i toate le mplineti, Vistierul buntilor i Dttorule de via,
vino i Te slluiete ntru noi i ne curete pe noi de toat
ntinciunea i mntuiete, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fr de moarte, miluiete-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fr de moarte, miluiete-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fr de moarte, miluiete-ne pe
noi.
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
Preasfnt Treime, miluiete-ne pe noi. Doamne, curete pcatele
noastre. Stpne, iart frdelegile noastre. Sfinte, cerceteaz i vin-
dec neputinele noastre, pentru numele Tu.
Doamne miluiete (de 3 ori).
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
Tatl nostru, Care eti n ceruri, sfineasc-se numele Tu. Vie
mpria Ta. Fac-se voia Ta, precum n cer, aa i pe pmnt. Pinea
noastr cea de toate zilele d-ne-o nou astzi. i ne iart nou greelile
noastre, precum i noi iertm greiilor notri. i nu ne duce pe noi n
ispit, ci ne izbvete de cel ru.
Preotul: C a Ta este mpria...
Strana: Amin.
Doamne miluiete (de 12 ori).
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
1
www.stavropoleos.ro
Venii s ne nchinm mpratului nostru Dumnezeu.
Venii s ne nchinm i s cdem la Hristos, mpratul nostru
Dumnezeu.
Venii s ne nchinm i s cdem la nsui Hristos, mpratul i
Dumnezeul nostru (cu 3 nchinciuni).
Psalmul 142
Doamne, auzi rugciunea mea, ascult cererea mea ntru credincioia
Ta, auzi-m ntru dreptatea Ta. S nu intri la judecat cu robul Tu, c
nimeni din cei vii nu-i drept naintea Ta. Vrjmaul prigonete sufletul
meu i viaa mea o calc n picioare; m-a fcut s locuiesc n ntuneric
ca morii cei din veacuri. Mhnit e duhul n mine i inima mea ncre-
menit nluntrul meu. Mi-am adus aminte de zilele cele de demult; am
cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele minilor Tale
m-am gndit. Am ntins ctre Tine minile mele, sufletul meu ca un
pmnt nsetoat. Degrab auzi-m, Doamne, c a slbit duhul meu.
Nu-i ntoarce faa Ta de la mine, ca s nu m asemn celor ce se
coboar n mormnt. F s aud dimineaa mila Ta, c la Tine mi-e n-
dejdea. Arat-mi calea pe care voi merge, c la Tine am ridicat sufletul
meu. Scap-m de vrjmaii mei, c la Tine alerg, Doamne. nva-
-m s fac voia Ta, c Tu eti Dumnezeul meu. Duhul Tu cel bun s
m povuiasc la pmntul dreptii. Pentru numele Tu, Doamne,
druiete-mi via. ntru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
F buntate de strpete pe vrjmaii mei i pierde pe toi cei ce nec-
jesc sufletul meu, c eu snt robul Tu.
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
Aliluia, aliluia, aliluia, slav ie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slav ie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.
Glas


Dum ne ze e eu es te Domnul i S-a a r

tat no o u Bi ne e es te cu vn tat Cel ce vi ne

n tru nu me le Dom nu lui (de 3 ori)
2
www.stavropoleos.ro
Troparele, asemenea


C tre Ns c toa rea de Dum ne zeu a cum cu dea

din sul s a ler g mnoi p c to ii i sme ri ii i

s c dem cu po o c i in din tru a dn cul su

fle tu lui stri gnd St p n a ju u t ne spre no oi mi

los ti vin du te Sr gu ie te c pie rim de mul i

mea is pi te lor nu n toar ce pe ro o bii ti n de

ert c pe ti ne U na n de ej de te-amc ti gat

S la v Ta t lui i Fiului i Sfntului Duh
Repetm: Ctre Nsctoarea de Dumnezeu...


i a cum i pu rurea i n vecii vecilor A min

N ici o da t nu vom t cea de Dum ne zeu Ns c

toa a re a ves ti pu te ri le ta le noi ne

vred ni cii c de nu ai fi stat na in te ru gn
'
du te pen tru noi ci ne ne-ar fi iz b vit din tru
3
www.stavropoleos.ro

a t tea pri mej dii sau ci ne ne-ar fi p zit p n a

cum slo bozi de la ti ne St p n nu ne vom de pr

ta c pe ro bii ti pu ru rea i iz b veti dintoa te

ne vo i i le e
Psalmul 50
Miluiete-m, Dumnezeule, dup mare mila Ta i dup mulimea
ndurrilor Tale terge frdelegea mea. Mai vrtos m spal de
frdelegea mea i de pcatul meu m curete. C frdelegea mea
eu o cunosc i pcatul meu naintea mea este pururea. ie unuia am
greit i ru naintea Ta am fcut, aa nct drept eti Tu ntru cuvintele
Tale i biruitor cnd vei judeca Tu. C iat ntru frdelegi m-am
zmislit i ntru pcate m-a nscut maica mea. C iat, adevrul ai
iubit; cele neartate i cele ascunse ale nepciunii Tale mi-ai artat
mie. M vei stropi cu isop i m voi curi; m vei spla i mai vrtos
dect zpada m voi albi. Auzului meu vei da bucurie i veselie; se vor
bucura oasele cele smerite. ntoarce faa Ta de ctre pcatele mele i
toate frdelegile mele terge-le. Inim curat zidete ntru mine,
Dumnezeule, i duh drept nnoiete ntru cele dinluntru ale mele. Nu
m lepda de la faa Ta i Duhul Tu cel Sfnt nu-L lua de la mine.
D-mi bucuria mntuirii Tale i cu duh stpnitor m ntrete. Voi
nva pe cei frdelege cile Tale i cei necredincioi la Tine se vor
ntoarce. Izbvete-m de vrsarea de snge, Dumnezeule, Dumnezeul
mntuirii mele; se va bucura limba mea de dreptatea Ta. Doamne,
buzele mele vei deschide i gura mea va vesti lauda Ta. C de-ai fi voit
jertf, i-a fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui
Dumnezeu: duhul umilit; inima nfrnt i smerit Dumnezeu nu o va
urgisi. F bine, Doamne, ntru bunvoirea Ta Sionului i s se zideasc
zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptii, prinosul i
arderile de tot; atunci vor pune viei pe altarul Tu.
4
www.stavropoleos.ro
CANONUL NSCTOAREI DE DUMNEZEU
Cntarea 1, glas T

Irmosul:

P e fa ra on ce se pur ta n car l-a a fun dat mi

nu ne f c nd oa re cnd to ia gul lui Mo i

si n chi pul Crucii a pa lo vin du o i ma rea

des pr in du o pe Is ra il pri go ni tul cel ce mer gea

pe des tru l-a mn tu it ca re nl a cn ta re

lui Dumne zeu

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te nepe noi

A le-n tris t ri lor por niri n v lu ie sme ri tul

su u fle tul meu i no rii is pi te lor a co pe

r i i ni ma mea Mi rea s a luiDumne zeu ca

re-ai ns cut Lu mi na dumne ze ias c i ve ni c str
5
www.stavropoleos.ro

lu ce te-mi lu mi n de bu cu ri i i i e

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te nepe noi

D in tru ne voi i din tru scr be f r de nu mr i

de vrj ma a ii cei ri i din tr-a le vie ii ne ca

a zuri Prea cu ra t iz b vin du m cu prea ta re pu

te rea ta i m resc i i la ud ne m su ra ta

mi los ti vi i re i mn g ie rea ta cea c tre

mi ne

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui

Duh

n cre zn du m n pu ter ni c fo lo sin a ta cu

tot su u fle tul meu a lerg a cumcu dea di in sul

la al tu a co pe r mnt i mi plec ge nun chii mei i
6
www.stavropoleos.ro

pl ngcu sus pi na re nu m tre ce pe mi ne ti

c lo o sul ce ea ce eti a d pos ti rea cre ti ni

lor

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A

min

N u voi t cea de a stri ga cu t ri e m ri

ri le ta a le ce le f r de nu u mr c de

n-ai fi stat ru gn du-L pen tru mi ne pu ru rea pe Fi ul

i Du um ne ze ul tu din tul bu ra rea vi e ii

ci ne de gra b m-ar fi sc pat i din pri mej di i

le ce e le re le
Cntarea a 3-a

Irmosul:

Doam ne Ce la ce ai f cut ce le de dea su pra cru gu

lui ce resc i ai zi dit Bi se ri ca Tu n t re
7
www.stavropoleos.ro

te m n tru iu bi rea Ta mar gi nea do ri ri

lor i cre din cio i lor n t ri i re U nu le

de oa meni Iu bi to o ru le

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te nepe noi

Lip sit fi ind de toa a te cu du re re strig i i

e Gr be te fier bin te o cro ti toa re i a ju to

rul tu d-l mi e ro bu lui tu ce lui sme rit i ne me

er nic ca re cu cl du r ca ut spri i ji nul tu

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te nepe noi

M i nu na t-ai spre mi i ne a cum St p n cu-a

de v rat fa ce rea de bi i ne i mi le le ta a

le ci te sl vesc i te la ud cins tindu-i ne m su
8
www.stavropoleos.ro

ra a ta i mul ta pur ta re de gri i j a ta

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui

Duh

M cu prin de St p n vis co li rea is pi

te lor i n tre i te le va a luri a le-n tris t ri

lorm-a co pe r ci tu gr bin du te d-mi m n de

e a ju tor spri ji ni toa a rea i o cro ti toa rea

fier bi in te a mea

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A

min

A de v ra t deDumne zeu Ns c toa re te mr

tu ri sesc pe ti ne St p n ce ea ce ai pier dut

st p ni a mo or ii cci ca Mai ca Vi e e ii

din p mn tul stri cat la vi a a m-ai dus
9
www.stavropoleos.ro
Stihirile ce se zic dup Cntarea a 3-a i a 6-a
glas T (mai rar)


I z b ve te din ne voi pre ro bii t i de

Dum ne zeu euNs c toa a re c toi du p Dum ne zeu

la ti ne n zu im ca la o fo lo si toa re

i i zid ne sur pat

C a u t cu mi los ti vi re Prea cn ta a t

de Dum ne zeu eu Ns c toa a re spre ne ca zul meu cel

cum plit al tru pu lui i vin de c du re rea su fle

tu lui me e e e eu
Preotul: Miluiete-ne, Dumnezeule...
Strana: glas T


Doam ne mi lu ie te Doam ne mi lu ie te Doam ne

mi lu ie te
Preotul: Pentru mila, viaa...
Strana:

Doam ne mi lu ie te Doam ne mi lu ie te Doam ne
10
www.stavropoleos.ro

mi lu ie te
Preotul: Auzi-ne, Dumnezeule...
Strana:

Doamne mi lu ie te Doam ne mi lu ie teDoamne mi

lu ie te
Preotul: C milostiv i iubitor de oameni Dumezeu eti...
Strana: Amin.
Sedealna glas TC e e e ea a ce eti ru g toa re o srd ni c

i zid ne bi ru it iz vor de mi l i lu mii sc pa re

cu dea din sul stri gm i i i e St p n Ns

c toa re de Dumne zeu vi i no i ne iz b ve

tedin ne voi Ce ea ce eti U na fo lo si toa re grab ni

c
Cntarea a 4-a glas T

Irmosul:

Tu eti vr tu tea mea Doamne Tu i pu te rea mea

TuDum ne ze ul meu Tu bu cu ri a mea Ce lace de
11
www.stavropoleos.ro

p rin te ti le s nuri nu Te-ai des pr it i a

noas tr s r ci e ai cer ce ta a t-o pen tru

a ceas ta cu pro o ro cul A va cumi strig i e Sla

v pu te rii Ta le de oa meni Iu bi to ru le

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te nepe noi

Un de de-a cum al t spri ji ni re mi voi a fla

un de voi me er ge un de m voi iz b vi ce a

ju t toa re cal d voi a vea cel cl ti nat de

n tris t ri le i vi fo re le vi e e ii

n tru ti ne U na ndj du iesc i ndrz nesc i m la a

ud i la a co pe r mn tultu a lerg iz b ve te

m

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie
12
www.stavropoleos.ro

te nepe noi

R ul cel dul ce al mi los ti vi ri lor ta a le

cel ce cu bo ga a te d ru iri mi-a r co rit + ti

c lo sul i sme ri i tul su fle tul meu Cu ra t

cel chi nu it n cup to rul is pi te lor i scr be lor

l m resc i l la a ud i la a co pe r mn

tul tu a lerg iz b ve te m

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui

Duh

P e ti ne U na Cu ra t f r de pri ha n Fe

cioa a r p c to sul te a duc n t ri re

ne bi ru i t a d pos ti re i zi id ne tre cut ar

m de iz b vi re nu m tre ce pe mi ne des fr

na a tul spri ji ni rea ce lor slabi n dej dea ce lor
13
www.stavropoleos.ro

f r n de ej de i n tris ta i lor bu cu ri e i

a ju tor

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A

min

Cum voi pu tea du p vred ni ci e a spu u ne ce

le f r de nu u mr n du r ri le ta le ca re

ca o a a pmi-aur co rit su fle tul meu St p n ce

se a prin de de pa ti m ci o, pur ta rea ta de gri i

j i a ta bi ne fa ce re ce din bel ug a supra mea

a le-ai vr sat
Cntarea a 5-a

Irmosul:

Pen tru ce m-ai le p dat de la fa a Ta Lu mi n

ne a pu s i m-a a co pe rit pe mi ne ti c

lo o sul n tu ne ri cul cel str in ci m-n toar ce
14
www.stavropoleos.ro

Doamne i la lu mi na po ru u un ci lor Ta le c

i le me le n drep tea z le ro gu m

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te nepe noi

C u mul u mi re strig i e Bu cu r te Mai c Fe

cioa r dum ne ze ias c Mi rea s a co pe r mn

tul cel dumne ze iesc Bu cu r te ar m i zi id ne

sur pat Bu cu r te spri jin i a ju tor i iz

b vi re ce lor ce cu cre din la ti ne se-a d pos

tesc

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te nepe noi

C ei ce m u r sc n de ert su li e i s bii

i groa pmi-au pre g tit i cum plit se lu up t
15
www.stavropoleos.ro

ti c lo sul meu trup s l sf i e la p mnt s-l sur

pe cum plit se lup t Prea cu ra t ci de a ce

tia gr bin du te sca p m

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui

Duh

Din tru toa t ne vo ia i din n tris ta re i boa l

tu sca p m i cu-a ta pu te e re sub a co

pe ri rea ta p ze te m ne a tins de m pre su

ra re i de vrj ma ii ce m lup t i m u

rsc Prea cu ra t St p na mea

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A

min

Ce-i voi a du ce n schim bul da ru ri lor ta le cu

ca re m-a ai des f tat i ne m su ra a tei
16
www.stavropoleos.ro

bu n t ii ta le St p na mea ci i prea m resc

du p pu te re i i la ud ne gr i ta mi

l cea c tre mi i ne
Cntarea a 6-a

Irmosul:

R u g ciu u u nea mea voi vr sa c tre Do om nul

i Lui voi spu ne scr be le me le c s-a umplut de ne

voi su fle tul meu i vi a a meade iad s-a a pro pi

at ci ca I o na i e m rog din stri c ciu

ne Dumne ze u le scoa te m

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te nepe noi

N o rii tris te e e i lor mi-au a co pe rit i

ni ma i ti c lo o sul meusu flet i-n tu ne ca re mi

fac mi e Fe cioa a r ci tu Lu mi na ne a pro pi
17
www.stavropoleos.ro

a a t ns cnd a lun g-i de par te de a ici cu

su fla rea dum ne ze ie tii ta le ru g ciuni

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te nepe noi
'
Mn g ie e e re te tiu n tru sc r be i

tu tu ror bo li lor vin de ca re i sf r ma re cu

to tul a mo or ii i ru al vi e ii ne de er tat

i tu tu ro or ce lor din ne voi spri ji ni re prea

ta re i grab ni c

Sla v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui

Duh

N u u u as cund a dn cul mi lei ta a le nici no

ia nul mi nu ni lor f r numr i nici iz vo rul ce

pu ru rea cu ur ge al mi los ti vi rii ta le c tre
18
www.stavropoleos.ro

mi i ne ci tu tu ro or le mr tu ri sesc i le

strig i le ves tesc cu o sr di e

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A

min

n con ju ra a a tu m-au va lu ri le vi e e

ii ca al bi ne le fa gu re le Fe cioa r i cu

prin zn du-mi i ni ma o r nesc cu s ge i le ne

ca a zu ri lor ci s te a flu a ju tor iz b

vi re i spri jin St p na mea
Stihirile ce se zic dup Cntarea a 3-a i a 6-a

glas T (mai rar)


I z b ve te din ne voi pe ro bii t i de

Dum ne zeu euNs c toa a re c toi du p Dum ne zeu

la ti ne n zu im ca la o fo lo si toa re

i i zid ne sur pat
19
www.stavropoleos.ro

C a u t cu mi los ti vi re Prea cn ta a t

de Dum ne zeu eu Ns c toa a re spre ne ca zul meu cel

cum plit al tru pu lui i vin de c du re rea su fle

tu lui me e e e eu
Preotul: Miluiete-ne, Dumnezeule...
Strana: glas T


Doam ne mi lu ie te Doam ne mi lu ie te Doam ne

mi lu ie te
Preotul: Pentru mila, viaa...
Strana:

Doam ne mi lu ie te Doam ne mi lu ie te Doam ne

mi lu ie te
Preotul: Auzi-ne, Dumnezeule...
Strana:

Doamne mi lu ie te Doam ne mi lu ie teDoamne mi

lu ie te
Preotul: C milostiv i iubitor de oameni Dumezeu eti...
Strana: Amin.
20
www.stavropoleos.ro
Condacul glas T


N u a vemalt a ju tor nu a vem al t n dej

de f r nu u mai pe ti ne Prea cu ra t Fe

cioa a r tu ne a ju u t no u c spre ti ne ndj du

im i pe ti ne te l u dm ca s nu u ne ru

i nm c sn tem ro bii t i
Preotul: S lum aminte. Pace tuturor.
Strana: i duhului tu. Prochimen glasul al 4-lea.
Prochimenul glas T


P o me ni i i voi nu me le Tu n tru tot

nea mul i nea mul
Stih: Ascult, fiic, i vezi i pleac urechea ta i uit poporul tu i
casa printelui tu.

P o me ni i i voi nu me le Tu n tru tot

nea mul i nea mul
' '
P o me ni i i i i voi nu me le T u

n tru tot nea mul i nea a mu u ul
21
www.stavropoleos.ro
Apostolul
Preotul: nelepciune.
Citeul: Din Epistola ctre evrei a Sfntului Apostol Pavel, citire:
Preotul: S lum aminte.
Citeul:
Frailor, fr de nici o ndoial, cel mai mic se binecuvnteaz de la cel
mai mare. i aici iau zeciuial nite oameni muritori, pe cnd dincolo,
Unul mrturisit c este viu. Apoi trebuie s spunem c prin Avraam a
dat zeciuial i Levi, zeciuitorul, fiindc el era nc n coapsele lui
Avraam cnd l-a ntmpinat Melchisedec. Dac deci desvrirea ar fi
fost prin preoia leviilor, cci Legea s-a dat poporului pe temeiul pre-
oiei lor, ce nevoie mai era s se ridice un alt preot dup rnduiala lui
Melchisedec, i nu dup rnduiala lui Aaron? Iar dac preoia s-a
schimbat, urmeaz numaidect i schimbarea Legii. Fiindc Acela,
despre Care se spun acestea, este dintr-o alt seminie, de unde nimeni
n-a slujit altarului, preatiut fiind c Domnul nostru a rsrit din Iuda,
iar despre seminia aceasta, cu privire la preoi, Moise n-a vorbit
nimic. Apoi este lucru i mai lmurit c dac se ridic un alt preot dup
asemnarea lui Melchisedec, El s-a fcut nu dup legea unei porunci
trupeti, ci cu puterea unei viei nepieritoare, cci mrturisete despre
el:Tu eti Preot n veac dup rnduiala lui Melchisedec.
Preotul: Pace ie, celui ce ai citit.
Citeul: i duhului tu. glas T


A li lu i a A li lu i a A li lu i a
Stih: Acum slobozete pe robul Tu, Stpne, dup cuvntul Tu n
pace.

A li lu i a A li lu i a A li lu i a
Stih: Lumin spre descoperire neamurilor.

A li lu i a A li lu i i i a A li lu i

a a a a
22
www.stavropoleos.ro
Evanghelia
Preotul: nelepciune drepi s ascultm Sfnta Evanghelie. Pace tuturor.
Strana: i duhului tu (recitativ).
Preotul: Din Sfnta Evanghelie dup Luca, citire.
Strana: glas


S la v i e Doam ne sla v i e
Preotul:
n vremea aceea, a intrat Iisus ntr-un sat, iar o femeie cu numele Mar-
ta L-a primit n casa ei. i aceasta avea o sor, ce se numea Maria, care
eznd jos, lng picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Lui. Iar Marta se
silea s fac osp mare i, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socoteti
c sora mea m-a lsat singur s slujesc? Spune-i dar ca s-mi ajute.
Dar Iisus, rspunznd, i-a zis: Marto, Marto, te sileti i te ngrijeti de
multe; dar un singur lucru trebuie. Maria ns, partea cea bun i-a
ales, care nu se va lua de la ea. Iar cnd zicea El acestea, o femeie din
popor, ridicndu-i glasul, a zis ctre El: Fericit este pntecele care
Te-a purtat i snii la care ai supt. Dar Iisus a rspuns: Aa este, dar
fericii snt cei ce ascult cuvntul lui Dumnezeu i-l pzesc.
Strana: glas


S la v i e Doam ne sla v i e

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh

P rin te Cu vn tu le Du hu le Sfin te Tre i me n
'
U ni me cu r e te mul i meagre e e li lor

noas tre

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor
23
www.stavropoleos.ro

A min

Pen tru ru g ciu ni le Ns c toa rei deDum ne zeu Mi
'
los ti i ve cu r e te mul i mea gre e e

li lornoas tre
Stih:

M i lu ie te ne Dumnezeule dup mare mila Ta i

dup mulimea ndurrilor Tale cu r e e te f r de

le gi i le noas tre
Stihirile glas T


Sub a co pe r mn tul tu de Dum ne zeu Ns c toa a

re p c to ii n zu im i cu la crimi te e ru gmnooi ne

vredni cii Gr be te a ju t ne n cea sul a ce e
' '
es ta de spa a ai ma pri mej di ei ce lei mult n pras

ni ce de moar te cum pli t i grab ni c ca s nu
'
ne s ge tm prin por ni re iu u te n vi fo ra t o N
24
www.stavropoleos.ro
'
dejdea noa a as tr stri gmcu u mi li in noi ro

bii ti Nu ne tre ce ru g ciu ni le ci le m pli

ne te de gra ab

N i meni din cei ce a lear g la ti i ne nu ie se

ru i nat Ns c toa a re de Dumne zeu Fe cioa r ci

ce rndbun da ar pri me te d ru i re c tre ce re

rea cea de fo lo os

Pre fa ce rea celor scr bii iz b vi i rea ce lor ne

pu tin cioi fi ind Ns c toa a re deDumne zeu Fecioa r

iz b ve te ce ta a tea i no rodul pa cea ce lor din rz

boa a ie li ni tea ce lo or n vi fo rai U na fo
T

lo si toa rea cre din cio o i lo o or
Preotul: Mntuiete Dumnezeule, poporul Tu...
Strana: glas T


Doam ne mi lu ie te Doam ne mi lu iete te Doam ne
25
www.stavropoleos.ro

mi lu ie te

Doamne mi lu ie te Doam ne mi lu ie te Doamne mi

lu ie te

Doam ne mi lu ie te Doam ne mi lu iete te Doam ne

mi lu ie te

Doamne mi lu ie te Doam ne mi lu ie te Doamne mi

lu ie te
Preotul: Cu mila i cu ndurrile...
Cntarea a 7-a glas T

Irmosul:

n cup tor fe cio rii iu de i lor cu n drz

ni re fla a c ra au cl ca t-o i fo cul n r coa a

re l-au pre f cut cn tnd Bi ne eti cu vn tat Doa a am

ne Dum ne ze u le n tru toi ve cii

P rea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie
26
www.stavropoleos.ro

te ne pe noi

C e ea ce Lu mi na ai ns cut de Dum ne zeu

Ns c toa re pe mi ne-n tu ne ca a tul din tr-a p

ca a te lornoapte la lu mi n m poar t ce ea ce

eti Lu mi nii ne pri h nit i prea cu rat s la

ca s te sl vesc cu rv n

P rea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te ne pe noi

A co pe r mnt fii mi i e i o cro ti re

i a p ra a re i la u d Fe cioa r ce lui ce snt

gol a cu umde tot a ju to rul t ri a p r

si i i lor i dez n dj du i i lor ndej de

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh

C u tot su fle tul St p n i cu gn dul cu
27
www.stavropoleos.ro

i ni ma i bu ze le te sl vesc pe ti ne des f tn

du m de ma ari da ru ri le ta le ci o bu

n ta tea a ta i mi nu ni le nes fr i te

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor

A min

C a u t cu o ochi mi los tiv spre mi ne i ne

ca zul ce l a am cer ce tea z-l i din ne voi cum pli te

din v t ma a re i din pri mej dii i din is pi

te iz b ve te e m du p mi la ta cea ma re
Cntarea a 8-a

Irmos:

Pre Cel ce n mun te le cel sfnt S-aprea sl vit i

n rug prin foc lui Mo i si i i-a f cu ut cu nos cu t

tai na cea prea ma re a pu ru rea Fe cioa rei pe

Dom nul l u da a a i-L i prea nl a a i-L n
28
www.stavropoleos.ro

tru toi ve cii

P rea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te ne pe noi

Pen tru n du ra rea mi los ti vi rii ta le

Fe cioa r nu m tre e ce Cu ra t cu ve de rea pe

cel ce m nec n fur tu na va lu ri lor vi e ii

ci m n de a ju tor mi d ce lui ce m-a fu und

n re le le vi e ii

P rea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te ne pe noi

m pre su rri i n tris tri i ne ca zuri

m-au a flat Cu ra a t i scr be le vi e ii i de

pre tu tin deni is pi i te m n con joa r ci tu

a d pos te te e m sub a co pe r mn tul tu cel ta re
29
www.stavropoleos.ro

B i ne cu vn tm pe Ta tl pe Fi ul i pe

Sfn tul DuhDum ne zeu

n tru fur tuni li man s te a flu pe ti

ne n scr be ve se li i e i bu cu ri i e St

p n i n tru boli a ju t toa re de gra b

iz b vi toa re n pri me e ej dii i o cro ti

toa re n tru is pi te

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor

A min

B u cu r te sca u nul Domnu lui cel n chi pul

fo cu lui dum ne ze ias c ns tra a p de ma n

pri mi toa re Bu cu r te sfe nic de a ur cu lu

mi n ne stin s Bu cu r te sla va fe cioa re e

lor i a mai ci lor fru mu se e
30
www.stavropoleos.ro
Irmosul:

S l u dm bi ne s cuvntm i s ne nchinm

Domnului cn tn du-I i prea nl ndu-L n tru

toi ve cii

Pre Cel ce n mun te le cel sfnt S-aprea sl vit i

n rug prin foc lui Mo i si i i-a f cu ut cu nos cu t

tai na cea prea ma re a pu ru rea Fe cioa rei pe

Dom nul l u da a a i-L i prea nl a a i-L n tru

toi ve e cii
Cntarea a 9-a glas T


Irmosul:

n fri co a tu s-a ce rul de a cea as ta i

s-au spi mn ta at mar gi ni le p mn tului c Dum ne

zeu oa me ni lor tru pe te S-a a r tat i pn te ce le

t u s-a f cut mai n c p tor de ct ce e ru ri

le de Dum ne zeu Ns c toa re pen tru a
31
www.stavropoleos.ro

cea as ta te m re te so bo rul n ge resc i nea mul

o me nesc

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te nepe noi

C tre ca re a al ta Prea cu ra t voi a ler ga

n co tro m voi du ce un de m voi iz b vi un de

voi mer ge ce a d pos ti re mi voi a fla ce cal d

p zi toa re i spri ji ni re n n tris tri n tru ti

ne U u na n dj du iesc n tru ti ne U u na

m i la ud i n drz nind c tre ti i ne a lerg

Prea sfn t Ns c toa re de Dumne zeu mi lu ie

te nepe noi

N u e es te cu pu tin a nu m ra m ri ri

le ta le de Dum ne zeu Ns c toa a re i a ves ti
32
www.stavropoleos.ro

ce lorlali a dncul de ne ur mat al mi nu ni lor ta le

mai pre sus de mi in te ce f r-n ce ta re se s vr

esc ce lor ce cu r v n te cins tesc i

n tru cre di in i se-n chi n ca a de v

ra tei Ns c toa rei de Dumne zeu

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui

Duh

n cn t ri de mul u mi re sla vo slo vesc i cins

tesc ne m su ra t mi la ta i mr tu ri sesc ce lor lali

bo ga t pu te rea ta i bi ne fa ce ri le ta a

le ca re c tre mi ne le-ai re vr sat de-a pu u ru

rea le la ud cu i i ni ma i du hul i cu gn

dul i cu lim ba mea

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A
33
www.stavropoleos.ro

min

Pri me e te ru g ciu nea mea cea s ra a c i

tn gu i rea nu mi-o tre ce i la cri mi le i sus pi na

rea ci ca o bu n a ju t m i pli ne te ce re ri

le c toa te le poi ce ea ce eti Mai ca Stp nu lui

i Dum ne ze e u lui prea pu ter nic chiar i nu umai

un semnde-ai fa ce c tre s ra c sme re e ni a mea
Catavasia glas T


O prea lu mi na te nor Ma ai ca lui Dumne zeu pre

cei ce se lup t cu noi su ur p-i cudreap ta ta cea

st p ni toa re i a tot pu ter ni c ce lor ce-s n

sc r be le a ju t pe cei a su pri ii i iz b

ve te i dez lea g de p ca a te pe cei ce se

roa g i e c toa te le poi c te le vo ieti
34
www.stavropoleos.ro
i ndat cntm (mai aezat):

Cu vi ne se cu u a de v rat s te fe ri cim

Ns c toa re de Dum ne zeu cea pu ru rea fe ri ci

t i cu to o tul f r pri ha a n i Ma a
'
ai ca Dum ne ze e u lui nos tru Pre cea mai cin sti t

de ct He ru vi mii i mai prea sl vi i t frde-a se

m na re de ct Se ra fi i mii ca re f r stri

c ciu u ne pe Dum ne zeu Cu vn tul ai ns cut pe ti
'
ne cea cu a de v rat Ns c toa a a re de Dum

ne ze eu te m rim
Apoi aceste stihiri, glas T

Podobie: Cnd de pe lemn...T u tu ror le a jui Preacu ra t ce lor ce cu

cre din a lea ar g la pu ter ni c m na ta ne

a vndalt un de va p c to ii c tre Du um ne e zeu

n pri mej dii i-n n tris tri mij lo ci toa re prea bu u
35
www.stavropoleos.ro

n cei ce sn tem gr bo vii de c tre mu ul te e gre

eli Ma ai ca Dum ne ze u lui Prea nalt la ti ne

cu toi c dem din toa t ne vo ia iz b ve e te

pre ro bii ti

P o me ni voi nu me le tu n tru tot neaa mul i nea a mul

T u tu ror ce lor n tris tai bu cu ri e i ne drep
'
t i i lor spri i jin i hra n ce e lor s raci

mn g ie re spre str ini i ce e lor orbi to iag cer

ce ta re bol na vi lor n du re ra i lor foa ar te

a co pe ri re i-a ju tor i mai c ce e loor or fani

Ma ai ca Dum ne ze u lui Prea nalt Cu ra t sr gu

ie e te ru g mu ne i e i iz b ve e te

pe ro bii ti
36
www.stavropoleos.ro

A s cul t fiic i vezi i pleac urechea Ta i uit po

po rul tu i ca a sa p rin te lui tu

B u u cu r te Prea cu ra t Fe cioa r cins ti tul
'
sce ep tru al m p ra tu lui Hris tos Bu cu r te

c-ai cres cut Stru gu re le e ce el de tai n Bu u cu r te

a ce ru lui u u Bu cu r te rug ne ars ce lu

mi ne ezi toaa t lu mea Bu u cu r te a tu tu ror

bu cu ri i e mn tu i rea cre din cio o i

lor a p r toa rea i sc pa rea tu tu rorcre ti

ni lor St p n
glas T

]
S la v Ta a a a T lui i Fi
'
u u lui i Sf n tu u u lu u ui Duh
]
i a cu umi i pu u u u ru u u u u rea
37
www.stavropoleos.ro
'
i n ve e cii ve e e ci lo o o or A a a a min
'
B u u u cu r te e la u u da a + a toa a
'
t lu u [u u mea Bu u u cu r
'
te ca a a a a sa Do o ca sa Do om nu
] '

lui Bu u cu u r te e mu u u u u un
'
te u u um bri i [i i it Bu u cu r te
] US '
sc pa a re Bu u u cu u r te
] '
ce ea ce eti sfe e e nic de e e a a a a a
]
ur Bu u u u cu r te e e e Prea
]
cu ra a a t ca re eti sla a va a a
'
cre ti i i ni i i i lor Bu cu r te

Ma a ri i i e Mai ca lui Hris to o os Du um ne e zeu
' ]
Bu u cu r te e rai Bu u u u cu u r
]
te ma a a a a a sa cea a a du u um
38
www.stavropoleos.ro
'
ne e e ze ia as c Bu u u
'
cu u u r te Bi se e e e e e e e

e ]e e e e e Bi se e e e ri i i i i c

Bu u u u cu u u r te

ns tra a a p de e a a a a a a a a

u ur Bu u u u cu r te bu cu ri i i
k '
i i i i i a a tu u u tu u u

u ror Alte tropare ale Nsctoarei de Dumnezeu
glas T


P re cea de ct ce ru ul mai pre sus i mai str lu ci i

t de ct ra ze le soa re lui ca re a stri cat bles

te e mul nos tru s o m ri i im tot dea u u na

cu la u de

De mul te le me le ne le giu iri mi bo le te tru u
39
www.stavropoleos.ro

pul i-mi sl be te su fle tul meu ci tu cea cu da ruri

d ru i t cu n du r ri le ta a le

a ju t m

F e cioa r i Mai ca lui Dumne zeu de gra b pri

me e te ru g ciu nea ro bu lui tu i fii so li toa

re c tre Domnul cu mij lo ci i i ri le

ta a le St p na mea

P g nii r m n mui f r glas ca re nu se-n

chi i n la cin sti t i coa na ta de E van ghe lis

tul zu u gr vi t ca re se chea a a m n dru

m toa area cre ti ni lor

n du r te mi e ce lui ro bit c-a fa r de

ti i ne n zu in al ta nu am cel plin de tot

fe lul de e p ca te m mi lu ie e e te n
40
www.stavropoleos.ro

de ej dea cre ti ni lor

Cn tmcu o sr di e cu un glas i e l u

da a t Ns c toa re de Dumne zeu ci cu Mer g

to rul na in te i cu toi sfi i in ii sc

pa a re so le te ne

Cu toa te O ti ri le n ge reti cu Bo te z

to o rul cu A pos to lii lui Hris tos i cu sfin ii toi

Fe cioa a r Mai c ne n ce ta a at mn tu

i i re so le te ne e e e e
Preotul: Miluiete-ne Dumnezeule dup mare mila Ta...
Strana: glas T


Doam ne mi lu ie te Doam ne mi lu iete te Doam ne

mi lu ie te
Preotul: nc ne rugm pentru tot sufletul cretinesc...
Strana:

Doamne mi lu ie te Doam ne mi lu ie teDoamne mi
41
www.stavropoleos.ro

lu ie te
Preotul: nc ne rugm ca s fie pzite...
Strana:

Doam ne mi lu ie te Doam ne mi lu iete te Doam ne

mi lu ie te
Preotul: nc ne rugm pentru ca Domnul Dumnezeu...
Strana:

Doamne mi lu ie te Doam ne mi lu ie teDoamne mi

lu ie te
Preotul: nc ne rugm pentru mila, viaa, pacea, sntatea, mntuirea,
cercetarea, lsarea i iertarea pcatelor robilor lui Dumnezeu care s-au
pomenit, care snt de fa, care ne-au cerut nou nevrednicilor s ne
rugm pentru ei i care acum se pomenesc (numele) [Strana: Doamne
miluiete, n tain] pentru mila, ajutorul...
Strana:

Doam ne mi lu ie te Doam ne mi lu iete te Doam ne

mi lu ie te
Preotul: Auzi-ne Dumnezeule...
Strana:

Doamne mi lu ie te Doam ne mi lu ie teDoamne mi

lu ie te
42
www.stavropoleos.ro
Preotul: C bun i iubitor de oameni Dumnezeu eti...
Strana: Amin.
Preotul: Pace tuturor.
Strana: i duhului tu.
Preotul: Capetele noastre Domnului s le plecm.
Strana: ie Doamne.
Preotul: Stpne mult milostive... Strana: Amin... ca un bun i de
oameni iubitor.
Strana: Amin.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fr de moarte, miluiete-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fr de moarte, miluiete-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fr de moarte, miluiete-ne pe
noi.
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
Preasfnt Treime, miluiete-ne pe noi. Doamne, curete pcatele
noastre. Stpne, iart frdelegile noastre. Sfinte, cerceteaz i vin-
dec neputinele noastre, pentru numele Tu.
Doamne miluiete (de 3 ori).
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
Tatl nostru, Care eti n ceruri, sfineasc-se numele Tu. Vie
mpria Ta. Fac-se voia Ta, precum n cer, aa i pe pmnt. Pinea
noastr cea de toate zilele d-ne-o nou astzi. i ne iart nou greelile
noastre, precum i noi iertm greiilor notri. i nu ne duce pe noi n
ispit, ci ne izbvete de cel ru.
Preotul: C a Ta este mpria... Strana: Amin.
Troparele de umilin glas T


M i lu ie te ne Doam ne mi lu ie te ne c

ne pri ce pn du ne de nici un rs puns a ceas t

ru g ciu ne a ducemi e ca u nui St pn noi pc to

ii ro bii T i mi lu ie te ne e
43
www.stavropoleos.ro

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh

D oam ne mi lu ie te ne c n tru Ti ne am n dj

du it nu te m ni a pe noi foar ar te nici
]'
nu po me ni f r de le e e gi le noa as tre ci

ca u u t i a cum ca un mi los tiv i ne iz

b ve te de e vrj ma ii no o tri c Tu eti Dum ne ze

ul nos tru i noi sntempo po rul Tu to oi lu crul mi

ni lor Ta a le i nu me le Tu che m m

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor

A min
]
U u u u a mi los ti vi i rii des chi i de o

no o u bi ne cu vn ta tNs c toa re de Dumne zeu

Fe cioa r ca s nu pie rim cei ce n dj du i im n

tru ti ne ci s ne iz b vimprin ti i ne din
44
www.stavropoleos.ro

ne vo oi c tu eti mn tu i rea nea mu lui cre

ti ne e esc
Preotul: Slav ie Hristoase Dumnezeule, ndejdea noastr, slav ie.
Strana: Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh. i acum i pururea i
n vecii vecilor. Amin. Doamne miluiete (de 3 ori). Printe binecuvn-
teaz.
Preotul: Hristos adevratul Dumnezeul nostru...
Strana: Amin.
Preotul: Domnului s ne rugm.
Strana: Doamne miluiete.
Preotul: Doamne Dumnezeul mntuirii...


St p n pri me e te ru g ciu ni le ro o bi lor ti

i ne iz b ve te din toa t ne vo ia i ne ca

a zul

T oa t n dej deameaspre ti ne o o nal Mai ca lui

Dum ne zeu p ze tem sub a co pe r mn tul tu

P en tru ru g ciu ni le tu tu ror sfin i lor Ti

Doam ne i a le Ns c toa a rei deDum ne zeu pa
'
cea Ta ne d ru ie te i ne mi lu ie e te ca un n sui

n du ra a at
Preotul: Pentru rugciunile Sfinilor Prinilor notri... Strana: Amin.
45
www.stavropoleos.ro

S-ar putea să vă placă și