Sunteți pe pagina 1din 9

Muzica bizantina pe

teritoriul ROMANIEI
pina in sec. al XVIII-
lea

Muzica Bizantina a patruns in tarile care


s-au gasit in legatura canonica cu Patriarhia
de CONSTANTINOPOL.
Intre poporul roman si Bizant au existat
legaturi economice si culturale permanente,
datorita pozitiei geografice a teritoriului
Romaniei ,a prestigiului politic si cultural al
Bizantului.
Inceputurile muzicii bizantine la
romani sunt strans legate de aparitia si
raspandirea crestinismului pe aceste
meleaguri, consemnat inca din primele
secole ale erei noastre.
Biserica incepe sa se organizeze in
Dacia Pontica sau Scythia Minor in secolul IV
, cand este atestat existenta primei episcopii
la Tomis(369) si cum dovedesc numeroasele
urme de basilici si cimitire, ca si obiectele si
inscriptiile scoase la iveala de sapaturile
arheologice. Nu numai in Dobrogea ,ci si in
celelalte provincii de pe teritoriul Daciei
Romane gasim astfel de urme.In secolul IV
,imparatul bizantin Justinian ,recucerind pe
malul sting al Dunarii o serie de capete de
pod,aduce aici soldati si misionari,refacind in
intregime cetatea militara de la Sucidava-
unde s-a descoperit cea mai veche basilica
de la nord de Dunare
In faza comunitatilor satesti si populare
(sec IV-IX), crestinismul populatiei stra-
romane s-a redus ,pina la organizarea,la
insusirea elementelor de baza ale noii
credinte si la practica simpla a cultului ,din
care muzica nu poate lipsi.Astfel, in secolul
IV, pe vremea persecutiei lui Athanaric,Sava
de la Buzau,martirizat la 12 aprilie 372,cinta
psalmi in biserica si cultiva cintarea psalmilor
cu mare zel.
Pina in secolul VI ,muzica de cult in faza
sa de formare,nu existau deosebiri esentiale
intre felul de –a se cinta la Bizant si la R oma.
Marturie a muzicii bizantine in perioada
de inceput este Η Παρθενοσ σηµερον,Condacul
Nasterii care a circulat intr-o forma mult mai
simpla probabil,decit cea transmisa de
manuscrisele medievale, cum era posibila
intr-o transmitere orala.Constructia modala a
condacului – glas 3 autentic-este aceeasi in
manuscrisele secolelor XIII,XVIII,sau
contemporane ,fapt ce dovedeste vechimea
acestui imn.Incepind cu secoleleIX-X si pina
dupa jumatatea secolului XVII este cunoscuta
si prezenta limbii slavone ca limba de
cult.Printre cele mai vechi texte slavone
scrise in tinuturile rominesti ,dupa care s-a
cintat,se pastreaza un MINEI pe luna
martie,numit „CODEX SUPRASLIENSIS”,
datind din secolul XI .Din sec. XIII,se
pastreaza fragmente dintr-un minei cu
indicatia ehului la tropare si condace,din
sec.XIII-XIV se pastreaza partea a doua a
Octoihului de la Caransebes cu cintarile
glasului 5-8 iar din sec XIV (1346), provenit
de la Bistrita-Oltenia, Psaltirea slavona , cu
pretioase lamuriri asupra cintarii psalmilor la
originea lor ,,scrisa la Boreci de Branco
Mladenovici,cu mina lui Ion Azov theologul”.
Paralel cu limba slavona ,a circulat in
continuare pe teritoriul Rominiei intre sec. V-
XIV,limba greaca .Odata cu aceasta a circulat
si muzica bizantina cu text grecesc,in toate
tinuturile rominesti,desi acestea s-au
dezvoltat separat multe secole.
Odata cu aparitia formatiilor feudale se
semnaleaza existenta mai multor biserici in
provinciile rominesti,ceea ce face ca intr-o
scrisoare din anul 1234 a Papei Grigorie al IX-
lea,adresata fiului regelui Ungariei,sa se
vorbeasca de existenta unor episcopi
romini,numiti ,,pseudo- episcopi ai ritului
grec”,de unde concluzia ca, in aceasta
vreme,muzica bizantina capata o mai mare
raspindire pe teritoriul locuit de romini.
In Dobrogea incepind cu 1204,se
infiinteaza arhiepiscopia Vicinei,se
organizeaza biserica si implicit,muzica
bizantina patrunde si mai mult.
Dupa formarea statelor feudale,in
Tara Romineasca (1330) si Moldova (1359)
are loc o mai temeinica organizare a
bisericii.Primii mitropoliti ai Tarii Rominesti
(Iachint,Hariton, Antim Critopulos) greci de
origine,depinzind de Constantinopol,a
contribuit mult la raspindirea muzicii
bizantine.
In sec.XIV si XV,muzica bizantina este
promovata tot mai sistematic,ca urmare a
infiintarii unui mare numar de manastiri
rominesti-in toate provinciile –centre de
cultura muzicala,unde se invata cu
temeinicie cintarea traditionala bizantina,
fixata ,canonizata si conservata
Prin numeroase ctitorii,daruri si
inchinari de manastiri,domnitorii romini din
sec.XIV,XV si XVI intretin legaturi directe cu
centrele culturale importante din Orientul
ortodox ,in primul rind cu Athos si
Constantinopol,sprijinit astfel cultivarea
muzicii bizantine pe teritoriul Rominiei .
Aceasta este calea directa prin care rominii
sunt mostenitorii culturii si civilizatiei
bizantine,Muntele Athos dispunind de o
celebritate deosebita ca centru de practica
liturgica si implicit de muzica bizantina
,atragind aici la studiu calugari din toata
lumea ortodoxa.Inca de la intemeierea
Principatelor, Vladislav I (1354-1377) trimite
numerosi calugari la Muntele Athos ,in
manastirile Zograful , Hilindar si
Cutlumuz,pentru desavirsire
Avintul cultural de la inceputul sec.XV
este marcat de o creatie poetico- muzicala
autohtona ,,Pripealele” lui Filotei de la Cozia –
fost logofat al lui Mircea cel Batrin(1386-
1418) sub numele de Filos –nascute sub
denumirea de ,,Marimuri’’ sau ,,Veliceanii’’
.Micile tropare ale lui Filotei care se canta
dupa polieleu ,scrise in jurul anului 1400,cu
stihuri alese din psalmi de Nichifor Vlemmidis
(1197-1272)-unul dintre cei mai de seama
reprezentanti ai societatii grecesti de la
Nikeia sec. XIII-au circulat in manuscrise
medievale la romani,ca si la toate popoarele
slave ortodoxe,pastrandu-se in cel putin 24
manuscrise slave (sec.XV-XVII),dintre care 13
sunt pe teritoriul Romaniei,cel mai vechi
datand din1437.
Pana in sec.XV nu cunoastem
manuscrise muzicale bizantine scrise pe
teritoriul Romaniei ,cele existente fiind
aduse din alte parti .Din acestea
amintim:,,Lectionarul”grecesc din Iasi ,scris
in notatie ecfonetica,la Constantinopol in
sec. XI-XII si apoi adus in Romania si de
care s-a ocupat Gr.Pantiru.
Manuscrisele grecesti :IV-39 de la
Biblioteca Centrala Universitara-Iasi,scris in
sec. XIII si 953 de LA Biblioteca
AcademieiRomane,scris in sec.XIV,ambele in
notatie medio-bizantina sunt de asemenea
aduse la noi din alte parti.
In sec. XV documentele ne arata ca ,,pe
vremea lui Stefan cel Mare psaltii cantau
dupa carti numite (mai tarziu n.n.)
,,Psaltichii”,iar Kogalniceanu in
,,Letopiseti”pomeneste de ,,Cartea de muzica
Psaltiki”,a capelei domnesti de la Cetatea
Neamtului, din timpul lui Stefan cel Mare.
Daca pana acum am facut doar unele
mentiuni despre muzica bizantina ce se
invata practic, pe cale orala, in Moldova, la
Putna, incepand cu ultimele decenii ale
sec.XV si pana spre sfarsitul sec.XVI, muzica
bizantina a fost invatata pe manuale dupa
neume muzicale, in scoala organizata cu
dascali.Existenta scolii nu este atestata
documentar direct, cercetarile intreprinse in
ultimele decenii insa, au dus la descoperirea
unor manuscrise cu semiografie bizantina
care ne-a permis sa stabilim existenta pe
teritoriul Romaniei a catorva scoli in perioada
medievala, dintre care cea mai veche a fiintat
la Putna.
Printre compozitorii si dascalii de muzica
bizantina de la Putna, alaturi de Eustatie,
Ioasaf, Antonie, Ioan Diaconu, Kyr Gheorghie,
ne atrage atentia Dometian Vlahu, al carui
nume vadeste originea lui romana.
Faima scolii de la Putna mersese pana
dincolo de hotarele tarii cum aflam din
scrisoarea lui Al. Lapusneanu, domnul
Moldovei, datata din 6 iunie 1558, adresata
comunitatii ortodoxe din Lvov:,,Trimiteti-ne
de asemenea ,patru cantareti ,tineri si buni
si noi ii vom invata cantarea greceasca si
sarbeasca (slavona) .Dupa ce vor invata ii
vom trimite la voi(inapoi);trebuie numai sa
aiba glas bun;ne-au fost,de asemenea,trimisi
la invatatura si cantareti din Przemysl”.
Circulatia cantarilor psaltilorputneni din
cele noua manuscrise scoate in evidenta atit
valoarea muzicii cat si durabilitatea ei in
timp, fiind utilizata in practica de strana a
centrelor manastiresti din Moldova in tot
sec.XVI. Aceste manuscrise contin o muzica
bizantina autentica, aflata in uz la Bizant, la
Muntele Athos si multe alte centre
manastiresti din Orient , fiind pastrata in
manuscrise si in traditia orala, cai prin care a
patruns si in tarile romane.
Acest centru de mare inflorire
spirituala si artistica ce a stralucit in Moldova
mai bine de o suta de ani (sec.XV-XVI),a fost
reliefat aproape de catre toti muzicologii
romani care s-au ocupat de muzica
romaneasca medievala.In ultimele decenii,
numeroase sunt studiile consacrate a acestei
scoli, iar in ultimii ani, 1980-1981, Gheorghe
Ciobanu, Marin Ionescu si Titus Moisescu au
publicat in intregime 2 manuscrise muzicale,
provenind de la Putna, in colectia Izvoare ale
muzicii romanesti, vol.III si IV ,,Documenta”,
scotand in evidenta contributia psaltilor-
compozitori romani la patrimoniul culturii
muzicale bizantine.
In Tara Romaneasca, Transilvania si
Banat a circulat aceeasi muzica de tip
bizantin, in biserici, in manastiri si in scoli
organizate.Chiar daca nu ne-au ramas
manuscrise din aceasta vreme (sec.XV-XVI),
se stie c-au existat centre culturale
manastiresti unde, dupa obiceiul timpului,
trebuie sa se fi predat si muzica psaltica.
La Brasov ia fiinta prima scoala
romaneasca inca din 1495, unde muzica
psaltica va fi cultivata fara intrerupere.
In sec.XVII arta bizantina din Muntenia
si Moldova incepe sa fie romanizata, pe
vremea lui Matei Basarab si Vasile Lupu,
cantandu-se la strana-practic, fara neume
muzicale-si romaneste.
Pentru sec.XVII nu se cunosc pe
teritoriul Romaniei scoli de muzica bizantina,
in sensul celor de la Putna, Scheii Brasovului
sau cea din vremea lui Brincoveanu, se
continua insa alcatuirea unor colectii de
cantari, in exclusivitate in limba greaca,
necesare manastirilor, mitropoliilor si
bisericilor domnesti. Se cunosc circa 20 de
manuscrise din acest secol, scrise
aproximativ jumatate de romani sau de
romani,dupa cum urmeaza:Biblioteca Academiei
R.S.Romania ,mss.nr.m,1096(anul 1624), 791(anul
1665), 663(anul 1695),564(Cozia), 102,
832(ante 1710) etc. ;Muzeul Olteniei-Craiova,ms. nr.
52(1695?),99;Biblioteca Centrala Universitara-Iasi,mss.
nr.III.73(anul 1626) ,III.85, III.86, III.88;Biblioteca
Academiei Cluj-Napoca ,ms. nr. 0356(scris probabil
in Transilvania,are insemnari din anul
1712);BUC.mss. nr.552 si 550.
O buna parte din aceste manuscrise,
alaturi de altele, care se pastreaza in
biblioteci straine, au fost folosite-la sfarsitul
sec.XVII si inceputul sec.XVIII-ca izvoare sau
surse originale de catre Filothei sin Agai
Jipei, pentru ,,romanirea cantarilor”.

,, Cultura muzicala de
traditie bizantina pe teritoriul ROMANIEI in sec. XVIII si inceputul sec.
XIX si aportul original al culturii autohtone” ; pag. 23-30

SEBASTIAN BARBU-BUCUR

S-ar putea să vă placă și