Sunteți pe pagina 1din 1

1

Sfinte Dumnezeule
de Ion Minoiu
Glas2
Sfin teDumne ze e e e u le Sfin te ta a re Sfin te fr'
demoa a ar te mi lu ie te ne pe noi
(dedou ori)
Sfin teDumne ze e e e u le Sfin te ta a re Sfin te fr'
demoa a ar te mi lu ie te ne e pe noi
Sla v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A min
Sfin te fr' demoa a ar te mi lu ie te ne pe noi
P u te e e er nic
Sfin teDumne ze e e e u le Sfi in te ta a a re
Sfin te fr' demoa a ar te mi lu ie te ne e pe noi