Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

JUDEUL TIMI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Comuna Periam; CIF 4759543
307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total
consilieri
Consiliul
Local: 10
Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind ncetarea aplicabilitii Hotrrii nr.31/21.09.2012 adoptat de Consiliul Local Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.04.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- referatul nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.3254/29.04.2015 prezentat de
secretarul comunei prin care se propune consiliului local ncetarea aplicabilitii H.C.L. Periam
nr.31/21.09.2012;
- prevederile H.C.L. Periam nr.31/21.09.2012 privind aprobarea ncheierii unui contract ntre
Comuna Periam i S.C. BENDER & CO S.R.L. privind utilizarea infrastructurii rutiere;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- prevederile raportului comisiei de specialitate a Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.1, ale art.36 alin.9, ale art.45 i ale art.115 din Legea
nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Se aprob ncetarea aplicabilitii Hotrrii nr.31/21.09.2012 privind aprobarea
ncheierii unui contract ntre Comuna Periam i S.C. BENDER & CO S.R.L. privind utilizarea
infrastructurii rutiere, adoptat de ctre Consiliul Local Periam.
Art.2. Cu aceeai dat, se reziliaz contractul de utilizare nr.6208/26.09.2012 care a fost
ncheiat ntre Comuna Periam i S.C. BENDER & CO S.R.L.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam, doamna Bron Daciana, secretar al Comunei Periam, precum i
Compartimentul Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
1

- Primarului Comunei Periam;


- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe;
- S.C. BENDER & CO S.R.L.;
- La dosarul edinei;
- Ateniei publice, prin afiarea la sediul primriei.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

? CPUAN IONEL

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr.52 din 30.04.2015