Sunteți pe pagina 1din 6

1.1.

BILANUL DE MATERIALE
Recepia laptelui
Li

Recepie
P1=0,1%

Lrp
Li= Lrp + P1
Lrp=Li P1 = Li ( 1 P1) = Li ( 1

0.1
100

) = 0.999Li

Lapte recepionat = 0.999 3208.722 = 3205.513 kg


Li - cantitatea de lapte integral, kg/zi
Lrp - cantitatea de lapte recepionat, kg/zi;
P1 - pierderi 1 la recepia laptelui, kg/zi.
Filtrarea laptelui
Lrp

Filtrare
P2=0,2%

Lrp = Lf+ P2 Lf
Lf= Lrp - P2 = Lrp ( 1 P2) = Lrp ( 1

0.2
100

) = 0.999Li 0.998 = 0.997 Li

Lapte filtrat =0.997 3208.722 = 3199.095 kg


Lrp - cantitatea de lapte recepionat, kg/zi
Lf - cantitatea de lapte filtrat, kg/zi
P2 - pierderi 2 la filtrarea laptelui, kg/s.

Normalizare

Lf
Lapte praf
smntnit

Normalizare

0,1%grsime

P3=0,3%

Ln
Lf + Ls = Ln+ P3
C (G G L )
C S= L ln
G SGln
C S=

0.997 L(3.52.8) 0.697 L


=
=0.205 L
0.13.5
3.4

CL-cantitatea de lapte
GLN-cantitatea de grasimi al laptelui normalizat
GS- continut de grasimi al smantanii
GL- grasime lapte
Lf + Cs = Ln+ P3
Ln= (Lf + Cs) P3(Lf + Cs)= (Lf + Cs) (1- P3)=0.792Li0.997
Ln=0.789Li
Lapte normalizat = 0.789 3208.722 = 2531.681 kg
Ln - cantitatea de lapte normalizat, kg/zi;
Cs - cantitatea de lapte smntnit, kg/zi;
P3 - pierderi 3 la normalizarea laptelui, kg/zi.
Omogenizare
Ln
Stabilizatori 0,3%
Omogenizare
Zahr 8%

Ln +S+Z=Lo+P4

P4=0,05%

Lo

Lo = (Ln+S + Z ) P4(Ln+S + Z )
Lo= (Ln+S + Z ) (1-0.0005)
Lo= (Ln+S + Z )0.999
Lo= (0.789Li + 0.3/100Li + 8/100Li) 0.999
Lo= 0.871Li
Lapte omogenizat = 0.871 3208.722 = 2794.796 kg
Ln - cantitatea de lapte normalizat, kg/zi;

Lo - cantitatea de lapte omogenizat, kg/zi;


Z - cantitatea de zahr, kg/zi;
S - cantitatea de stabilizatori, kg/zi;
P4 - pierderi 4 la omogenizarea laptelui, kg/zi.
Pasteurizare
Lo

Pasteurizare

P5=1%

Lp
Lo = Lp+ P5
Lp = Lo (1-1/100) = Lo 0.99 = 0.862Li
Lapte pasteurizat = 0.862 3208.722 = 2765.918 kg
Lo - cantitatea de lapte omogenizat, kg/zi;
Lp - cantitatea de lapte pasteurizat, kg/zi;
P5 pierderi 5 la pasteurizarea laptelui, kg/zi
Rcirea i dozarea fructelor
Lp

Rcire i dozare fructe


Fructe 10%

P6=0,01%

Lr2
Lp +F = Lr2+ P6
Lr2=( Lp +F) 0.01/100 (Lp +F) = (Lp +F) 0.999
Lr2= 0.961 Li
Lapte rcit2 = 0.961 3208.722 = 3083.581 kg
Lp - cantitatea de lapte pasteurizat, kg/zi;
Lrc - cantitatea de lapte cu fructe rcit, kg/zi;
F - cantitatea de fructe, kg/zi;
P8 - pierderi 8 la rcirea laptelui, kg/zi.
nsmnarea
Lr2
Bacterii Lactice 2%

nsmnare

P7=0,7%

Ln

Lr2 + B = Lin+ P7
Lin = (Lr2 + B) 0.7/100 (Lr2 + B)
Lin = (Lr2 + B) (1- 0.007)
Lin = [Li (0.961+ 0.02)] 0.993
Lin = 0.974 Li
Lapte nsmnat= 0.974 3208.722 = 3125.295 kg
Lrc - cantitatea de lapte cu fructe rcit, kg/zi;
Ln - cantitatea de lapte nsmnat, kg/zi;
B - cantitatea de bacterii lactice, kg/zi;
P7 - pierderi 7 la nsmnarea laptelui, kg/zi.
Termostatare
Ln

Termostatare

P8=0,1%

I
Lin= I + P8
I = Lin (1 P8) = Lin (1- 0.1/100)
I = 0.973 Li
Iaurt = 0.973 3208.722 = 3122.086 kg
Ln - cantitatea de lapte nsmnat, kg/zi
I - cantitatea de iaurt, kg/zi
P8 - pierderi 8 la termostatarea laptelui, kg/zi.
Prercirea
I

Prercirea

P9=0,02%

Ipr
I = Ipr+ P9
Ipr = I P9 = I ( 1- 0.02/100)
Ipr = 0.972 Li

Iaurt prercit = 0.972 3208.722 = 3118.877 kg


I - cantitatea de iaurt, kg/zi;
Ipr - cantitatea de iaurt prercit, kg/zi;
P9 - pierderi 9 la prercirea iaurtului, kg/zi.
Rcirea
Ipr

Rcirea

P10=0,01%

Ir
Ipr = Ir + P10
Ir = Ipr (1- P10) = Ipr (1- 0.01/100)
Ir = 0.971 Li
Iaurt rcit = 0.971 3208.722 = 3115.669 kg
Ipr - cantitatea de iaurt prercit, kg/zi;
Ir - cantitatea de iaurt rcit, kg/zi;
P10 - pierderi 10 la rcirea iaurtului, kg/zi.
Ambalarea
Ir
Ambalare

P11=0,5%

Ia
Ia = Ir - P11
Ia = Ir (1-0.5/100)
Ia = 0.966 Li
Iaurt ambalat = 0.966 3208.722 = 3099.625 kg
Ir - cantitatea de iaurt rcit, kg/zi;
Ia - cantitatea de iaurt ambalat, kg/zi;
P11 - pierderi 11la ambalarea iaurtului, kg/zi.
Depozitare
Ia

Depozitare

P12=0,3%

Id

Ia = Id+ P12
Id = Ia P12 = Ia ( 1- 0.3/100)
Id = 0.963 Li
Iaurt depozitat = 0.963 3208.722 = 3090 kg
Ir - cantitatea de iaurt rcit, kg/zi;
Id - cantitatea de iaurt depozitat, kg/zi;
P12 - pierderi 12 la depozitarea iaurtului, kg/zi.

Id = 3000 L = V
iaurt
= 1.029 kg/L
mid =

iaurt

mid=1.03 kg/L 3000L


mid=3090 kg
Li =

mid
3090
=
=3208 . 722kg
0. 963 0 . 963