Sunteți pe pagina 1din 2

La fisa B3: documentare ( de regula se regasesc in Dosarul permanent)

Natura entitatii:
Aici includem:
Informatii luate de la registrul Comertului ( din ultimul certificat constatator, spre exemplu)
Contract de societate
Alte acte de infiintare ale firmei, inclusiv certificate fiscale si de functionare
Contracte de imprumut
Contracte de leasing ( cele semnificative)
Organigrama, tip de personal pe departamente, personal cheie
Informatii despre societate:

Obiect de activitate,
Numar de salariati ( spre exemplu cateva date din revisal, sau alte informatii)
Tipuri de bunuri si servicii vandute
Piete de desfacere
Furnizorii principali
Clientii principali ( pe tipuri: interni, externi, en-detail, en-gros, pe tipuri de bunuri vandute etc.)
Ultimele info se pot lua si din materialele de prezentare ale societatii

Concurenta

Informatii despre sectorul de activitate si reglementari specifice

Se culeg info din presa de specialitate sau baze de date


acreditate/recunoscute
Ideal ar fi sa existe o minima experienta privind obiectul de activitate ( este
mai facila intelegerea activitatii clientului, se stiu practicile specifice din
piata, problemele probabile etc.)
Se centralizeaza informatiile privind legislatia relevanta acelei entitati ( de
exemplu: elaborata de organisme specifice de reglementare)

Informatii financiare si privind raportarea si functionarea

Se centralizeaza informatiile privind legislatie financiara sau fiscala relevanta


Se identifica cadrul de raportare aplicabil entitatii respective
Se analizeaza manualul principiilor contabile
Se cer info privind sistemul informatic aplicat de entitate
Se cere manualul procedurilor utilizat de departamentul financiar
Se analizeaza deparatmentul financiar contabil ( se obtin si se documenteaza
info privind structura, componenta, calificarile)
Se cere registrul unic de control pentru a se urmari controalele efectuate de
autoritati si rezultatul lor

Performantele entitatii

Se analizeaza indicatorii economico financiari ( care se iau din notele la


situatiile financiare, se verifica musai)
Se cer KPI calculati si urmariti de conducere

Se analizeaza in timp indicatorii dar si comparativ cu media ( din literatura de


specialitate sau baze de date scumpe!)

Procesele de evaluare a riscurilor din cadrul entitatii

Se obtin info privind existenta unui departament de control intern sau audit
intern ( se interogheaza conducerea) sau ce face managementul sa identifice
riscurile semnificative, care sunt si cum le combate. Orice discutie este
consemnata ( dupa discutie se noteaza ideile principale)
Se analizeaza importanta IT in societate si modul in care aceasta este
stapanita de societate

Controlul intern

Se interogheaza conducerea despre existenta controlului intern, formal sau


nu
Se cer manuale de control intern/ de proceduri / de ce are societate
Daca auditorul decide sa se bazeze pe controlul intern va testa functionarea
lui. Daca procedurile de control intern nu sunt formalizate e greu pentru
auditor sa documenteze, sa testeze eficienta si sa se bazeze pe el.
Documentarea testarii sistemului de control intern poate fi
narativa/descriptiva, schematica (flowchart, in engleza) sau prin chestionare (
probabil cele mai utilizate)
Auditorul documenteaza controlul intern folosind chestionare de control
intern, chestionare de evaluare a controlului intern, flowchart sau control
matrix

La B4

In urma interviurilor / interogarilor luate / aplicate conducerii si personalului


din departementele financiar contabil si control / audit intern completam fisa,
bifand pe coloana corespunzatoare.
Putem adauga aspecte considerate semnificative
Unde este cazul putem atasa documente, spre exemplu calcul de indicatori,
analiza indicatorilor comparativ cu sectorul de activitate etc.
Unde e cazul facem trimitere la fisele relevante

La B7 vezi exemplu, separat


In plus auditorul prezinta informatii privind:
Metoda de esantionare aleasa
Modul de calcul al dimensiunii esantionului