Sunteți pe pagina 1din 12

ANTET

APROBAT,
REGISTRUL RISCURILOR
LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI CONTABILITATE DIN CADRUL ______________

Nr.crt.

1
1.

2.

3.

4.

Obiective
2
Registrul-jurnal

Registrul-inventar

Registrul Cartea
Mare

Contabilitatea
imobilizrilor i
investiiilor

Descrierea riscurilor

3
1. Inexistena unor
proceduri
scrise/
monografii
privind
modul de ntocmire a
Registrului-jurnal
2. Neactualizarea
Registrului-jurnal
3. Completarea eronat
a Registrului-jurnal cu
ajutorul sistemelor
informatice de
prelucrare automat a
datelor
4. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind modul de
ntocmire a
Registrului-inventar
5. Nedesemnarea
persoanei responsabile
cu conducerea
Registrului-inventar
6. Completarea
incorect a Registruluiinventar
7. Neactualizarea
sistematic a
Registrului-inventar
8. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind modul de
ntocmire a registrului
Cartea Mare
9. Completarea
incorect a registrului
Cartea Mare
10. Nedesemnarea
persoanei responsabile
cu conducerea
registrului Cartea Mare
11. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
imobilizrilor i
investiiilor
12. Procedurile/

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

4
Modificri
legislative

Modificri
legislative
Modificri
legislative

Modificri
legislative

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expunere

Risc inerent

Contabilul sef

Contabilul sef

Mare

Mic

Mare

Contabilul sef

Contabilul sef

R
Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri

Mare

Instrumente
de control
intern

Termenul
de punere
in opera

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Probabilitate

Impact

Expunere

10

11

12

13

14

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Intocmirea procedurilor
scrise privind modul de
intocmire a Registrului Jurnal

Supervizare/
Monitorizare

Actualizarea Registrului
jurnal
Completarea corecta a
Registrului-jurnal cu
ajutorul sistemelor
informatice de prelucrare
automat a datelor

Supervizare/
Monitorizare
Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea procedurilor
scrise privind modul de
intocmire a Registrului inventar

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanei
responsanile cu condcerea
Registrului-inventar

Supervizare/
Monitorizare

Mic

Mare

Completarea corect a
Registrului-inventar

Supervizare/
Monitorizare

Mic

Actualizarea sistematic a
Registrului-inventar

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea procedurilor
scrise privind modul de
intocmire a registrului
Cartea Mare

Supervizare/
Monitorizare

Completarea corect a
registrului Cartea Mare

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanei
responsabile cu
conducerea registrului
Cartea Mare
Intocmirea procedurilor
scrise privind evidenta
contabil a imobilizrilor
i investiiilor

Supervizare/
Monitorizare

Personalul desemnat va

Supervizare/

Mare

Mediu

Contabilul sef

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Mediu

Mic

Mediu

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201

30.06.201

Supervizare/
Monitorizare

Nr.crt.

5.

Obiective
2

Contabilitatea
materiilor,
materialelor
inclusiv a celor de
natura obiectelor
de inventar

Descrierea riscurilor

3
monografia privind
evidena contabil a
imobilizrilor i
investiiilor nu este
cunoscut de
personalul desemnat
13. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a
imobilizrilor i
investiiilor
14. Evidenierea
eronat a
plilor/cheltuielilor
efectuate cu
achiziionarea
imobilizrilor sau
construirea unor
obiective (custodii,
recepii pariale i
finale etc.)
15. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a materiilor,
materialelor inclusiv a
celor de natura
obiectelor de inventar
16.
Procedurile/monografia
privind evidena
contabil a materiilor,
materialelor inclusiv a
celor de natura
obiectelor de inventar
nu este cunoscut de
personalul desemnat
17. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile materiilor,
materialelor inclusiv a
celor de natura
obiectelor de inventar
18. Evidenierea
eronat a
plilor/cheltuielilor
efectuate cu
achiziionarea
materiilor, materialelor
inclusiv a celor de
natura obiectelor de
inventar
19. Evidenierea
eronat a costurilor de

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expunere

Risc inerent

legislative

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Mediu

Mic

Contabilul sef

Modificri
legislative

Mic

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Mediu

Contabilul sef

Modificri
legislative

Mediu

Contabilul sef

Contabilul sef

Mediu

Mic

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Instrumente
de control
intern

Termenul
de punere
in opera

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Probabilitate

Impact

Expunere

11

12

13

14

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

10

instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contabil a imobilizrilor
i investiiilor
Desemnarea persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a imobilizrilor
i investiiilor

Monitorizare

Evidenierea corecta a
plilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziionarea
imobilizrilor sau
construirea unor obiective
(custodii, recepii pariale
i finale etc.)

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea unor proceduri


scrise/monografii privind
evidena contabil a
materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar

Supervizare/
Monitorizare

Personalul desemnat va
instruit
in
vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanelor
responsabile
cu
conducerea
evidenei
contabile
materiilor,
materialelor inclusiv a
celor de natura obiectelor
de inventar

Supervizare/
Monitorizare

Evidenierea corecta a
plilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziionarea
materiilor,
materialelor
inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar

Supervizare/
Monitorizare

Evidenierea corecta a
costurilor de achiziie, de

Supervizare/
Monitorizare

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Supervizare/
Monitorizare

Nr.crt.

6.

Obiective
2

Contabilitatea
datoriilor si
creanelor

Contabilitatea
trezoreriei

Descrierea riscurilor

3
achiziie, de prelucrare
i a valorii de ieire,
prin nerespectarea
principiului
permanenei metodelor
de evaluare
20. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a datoriilor i
creanelor
21. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
datoriilor i creanelor
nu este cunoscut de
personalul desemnat n
conducerea acesteia
22. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a datoriilor i
creanelor
23. Neactualizarea
sumelor datorate sau de
ncasat
24. nregistrarea
eronat n alte conturi
dect cele aferente
naturii acestor
operaiuni
25. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
organizare i
funcionare a casieriei
26. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
operaiunilor de cas i
de banc
27. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
operaiunilor de cas i
de banc nu este
cunoscut de
personalul desemnat n
conducerea acesteia
28. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expunere

Risc inerent

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Instrumente
de control
intern

Termenul
de punere
in opera

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Probabilitate

Impact

Expunere

10

11

12

13

14

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

prelucrare i a valorii de
ieire, prin nerespectarea
principiului permanenei
metodelor de evaluare
Modificri
legislative

Contabilul sef

S
Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Lipsa
personalului

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare

Mic

Mare

Actualizarea sumelor
datorate sau de ncasat

Supervizare/
Monitorizare
Supervizare/
Monitorizare

Mic

nregistrarea corecta in
conturile aferente naturii
acestor operaiuni
Intocmirea
procedurilor
scrise privind activitatea
de
organizare
i
funcionare a casieriei

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contabil a operaiunilor
de cas i de banc

Supervizare/
Monitorizare

Personalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contabil a operaiunilor
de cas i de banc

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a operaiunilor
de cas i de banc

Supervizare/
Monitorizare

Contabilul sef

Mic

Contabilul sef

Mic

Contabilul sef

Contabilul sef

Personalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contabil a datoriilor i
creanelor
Desemnarea persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a datoriilor i
creanelor

Lipsa
personalului

Mic

Supervizare/
Monitorizare

S
Lipsa
personalului

Contabilul sef

Modificri
legislative

Lipsa
personalului

Mic

Contabilul sef

Modificri
legislative

Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contabil a datoriilor i
creanelor

Mic

Mic

Nr.crt.

Obiective
2

Descrierea riscurilor

3
operaiunilor de cas i
de banc
29. nregistrarea
eronat n alte conturi a
sumelor derulate prin
trezorerie, bnci sau
casierie
30. Lipsa actelor
justificative, anexe la
extrasele de cont sau la
fila registrului de cas

8.

9.

Contabilitatea
cheltuielilor cu
personalul

Contabilitatea
subveniilor

31. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
controlul sistematic al
activitii de casierie
32. Neasigurarea
securitii spaiului
destinat casieriei
33. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a cheltuielilor
de personal
34. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
cheltuielilor cu
personalul nu este
cunoscut de
personalul desemnat n
conducerea acesteia
35. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a cheltuielilor
cu personalul
36. nregistrarea
eronat n contabilitate
a cheltuielilor cu
personalul
37. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a subveniilor
38. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
subveniilor nu este
cunoscut de
personalul desemnat n
conducerea acesteia
39. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Lipsa
personalului

Lipsa
personalului

Lipsa
personalului

Contabilul sef

Expunere

10

11

12

13

14

nregistrarea corecta in
conturile aferente a
sumelor derulate prin
trezorerie, bnci sau
casierie
Completarea actelor
justificative, anexe la
extrasele de cont sau la
fila registrului de cas care
lipsesc
Desemnarea persoanelor
responsabile cu controlul
sistematic al activitii de
casierie

Supervizare/
Monitorizare

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Mediu

Mic

Supervizare/
Monitorizare

Mare

Asigurarea securitii
spaiului destinat casieriei

Supervizare/
Monitorizare
Supervizare/
Monitorizare

Mare

Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contabil a cheltuielilor cu
personalul
Personalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contabil a cheltuielilor cu
personalul

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a cheltuielilor cu
personalul

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare

Mare

nregistrarea corecta n
contabilitate a cheltuielilor
cu personalul

Supervizare/
Monitorizare

Mic

Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contabil a subveniilor
Personalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contabil a subveniilor

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei

Supervizare/
Monitorizare

Contabilul sef

Mare

Contabilul sef

Mic

Contabilul sef

Contabilul sef

Contabilul sef

Contabilul sef

Supervizare/
Monitorizare

Mare

Modificri
legislative

Impact

Modificri
legislative

Probabilitate

Modificri
legislative

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Contabilul sef

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Termenul
de punere
in opera

Contabilul sef

Contabilul sef

Modificri
legislative

Instrumente
de control
intern

Contabilul sef

Lipsa
personalului

Modificri
legislative

Expunere

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Risc inerent

Mic

Mic

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Nr.crt.

10

11

Obiective
2

Contabilitatea
transferurilor

Contabilitatea
rezultatelor
inventarierii

Descrierea riscurilor

3
conducerea evidenei
contabile a subveniilor
40. nregistrarea
eronat a subveniei
primite
41. Lipsa documentelor
justificative la
nregistrarea n
contabilitate a
subveniilor
42. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
transferurilor
43. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
transferurilor nu este
cunoscut de
personalul desemnat
44. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a
transferurilor
45. nregistrarea
eronat a sumelor
transferate diferene
ntre sumele transferate
i cele evideniate
46. Lipsa documentelor
justificative privind
transferurile
47. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a rezultatelor
inventarierii
48. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
rezultatelor
inventarierii nu este
cunoscut de
personalul desemnat
49. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a rezultatelor
inventarierii
50. Evidenierea
eronat a diferenelor
rezultate din
inventariere, a

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expunere

Risc inerent

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Instrumente
de control
intern

Termenul
de punere
in opera

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Probabilitate

Impact

Expunere

10

11

12

13

14

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

contabile a subveniilor
Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Mic

Mic

Mediu

Mic

Contabilul sef

Mic

Contabilul sef

Modificri
legislative

S
Modificri
legislative

Mic

Contabilul sef

Contabilul sef
Modificri
legislative

Contabilul sef

S
Modificri
legislative

Mic

Contabilul sef

S
Modificri
legislative

Mic

Contabilul sef

S
Modificri
legislative

Mare

Contabilul sef

Contabilul sef

Mic

Mic

nregistrarea corecta a
subveniei primite

Supervizare/
Monitorizare

Completrea documentelor
justificative lipsa la
nregistrarea n
contabilitate a subveniilor

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contabil a transferurilor

Supervizare/
Monitorizare

Personalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contabil a transferurilor
Desemnarea persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a transferurilor

Supervizare/
Monitorizare

nregistrarea corecta a
sumelor transferate
diferene ntre sumele
transferate i cele
evideniate
Completarea
documentelor justificative
lipsa privind transferurile
Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contabil a rezultatelor
inventarierii

Supervizare/
Monitorizare

Personalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contabil a rezultatelor
inventarierii
Desemnarea persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a rezultatelor
inventarierii

Supervizare/
Monitorizare

Evidenierea corecta a
diferenelor rezultate din
inventariere, a soldurilor
conturilor inventariate n

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare
Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare

Nr.crt.

12

13.

14.

Obiective
2

ntocmirea
balanelor de
verificare

Evidena tehnicoperativ

Activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor,
respectiv
creanelor

Descrierea riscurilor

3
soldurilor conturilor
inventariate n
Registrul-inventar,
51. Stabilirea eronat a
soldurilor conturilor
inventariate n
Registrul-inventar
52. Netransmiterea
ctre debitori a
extraselor de cont
privind sumele datorate
etc.
53. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind ntocmirea
balanelor de verificare
54.
Procedurile/monografia
privind evidena
contabil a ntocmirii
balanelor de verificare
nu este cunoscut de
personalul desemnat
55. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
ntocmirea balanelor
de verificare
56. Preluarea eronat a
datelor cuprinse n
fiele conturilor
57. Balanele de
verificare nu cuprind
rubricile minime
obligatorii
58. Inexistena unui
sistem privind evidena
tehnic-operativ
59. Nedesemnarea
persoanelor cu atribuii
n organizarea
evidenei tehnicoperative
60. nregistrarea
eronat n sistemul de
eviden tehnicoperativ (evidena pe
gestiuni, evidena
documentelor cu
regim special etc.).
61. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor
62. Nedesemnarea

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expunere

Risc inerent

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Instrumente
de control
intern

Termenul
de punere
in opera

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Probabilitate

Impact

Expunere

10

11

12

13

14

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201

30.06.201

Registrul-inventar,
Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Mediu

Mare

Contabilul sef

Mic

Contabilul sef

Modificri
legislative

Mic

Contabilul sef

Contabilul sef

Mic

Mare

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Mic

Mediu

Modificri

Mediu

Contabilul sef

Modificri
legislative

Mediu

Contabilul sef

Contabilul sef

Mic

Mare

Stabilirea corecta a
soldurilor conturilor
inventariate n Registrulinventar
Transmiterea ctre
debitori a extraselor de
cont privind sumele
datorate etc.

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea procedurilor
scrise privind ntocmirea
balanelor de verificare

Supervizare/
Monitorizare

Personalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind ntocmirii
balanelor de verificare

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanelor
responsabile cu ntocmirea
balanelor de verificare

Supervizare/
Monitorizare

Preluarea corecta a datelor


cuprinse n fiele
conturilor
Balanele de verificare vor
fi modificate pentru a
cuprinde rubricile minime
obligatorii
Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
tehnic-operativ
Desemnarea persoanelor
cu atribuii n organizarea
evidenei tehnic-operative

Supervizare/
Monitorizare

nregistrarea corecta n
sistemul de eviden
tehnic-operativ (evidena
pe gestiuni, evidena
documentelor cu regim
special etc.).

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea
de plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanelor

Supervizare/

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare
Supervizare/
Monitorizare
Supervizare/
Monitorizare

Nr.crt.

15.

16.

17.

Obiective
2

Activitatea de
stabilire i
raportare a
impozitelor i
taxelor datorate
statului

Activitatea de
realizare a
veniturilor
extrabugetare

nchiderea
execuiei bugetare
anuale

Descrierea riscurilor

3
persoanelor
responsabile cu
urmrirea operativ a
datoriilor i creanelor
63. Situaia analitic a
creditorilor i
debitorilor nu concord
cu cea sintetic a
acestora
64. Netransmiterea
ctre debitori a
ntiinrilor de plat
privind sumele datorate
n vederea evitrii
prescrierii sumelor
65. Inexistena unui
sistem de valorificare
operativ a situaiilor
rezultate din activitatea
de plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor
66. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
stabilire i raportare a
impozitelor i taxelor
datorate statului
67. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de stabilire
i raportare a
impozitelor i taxelor
datorate statului
68. Calculul eronat al
sumelor datorate
statului
69. ntrzieri n plata
impozitelor i taxelor
datorate statului
70. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
realizare a veniturilor
extrabugetare
71. Inexistena
evidenei realizrii
veniturilor
extrabugetare
72. Nenchiderea
conturilor care nu care
trebuie s aib sold la
sfritul anului (casa,
disponibiliti n cont
n lei/valut, cheltuieli,
venituri)

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expunere

Risc inerent

legislative

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Contabilul sef

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Mic

Mic

Mic

Mic

Mare

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Mic

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Mediu

Contabilul sef

S
Modificri
legislative

Mic

Contabilul sef

Contabilul sef

Mic

Mic

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Instrumente
de control
intern

Termenul
de punere
in opera

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Probabilitate

Impact

Expunere

11

12

13

14

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

10

responsabile cu urmrirea
operativ a datoriilor i
creanelor

Monitorizare

Verificarea concordantei
dintre situaia analitic a
creditorilor i debitorilor
cu cea sintetic a acestora

Supervizare/
Monitorizare

Transmiterea ctre
debitori a ntiinrilor de
plat privind sumele
datorate n vederea evitrii
prescrierii sumelor

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea procedurilor
scrise privind sistemul de
valorificare operativ a
situaiilor rezultate din
activitatea de
plat/ncasare a datoriilor
respectiv creanelor
Intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea
de stabilire i raportare a
impozitelor i taxelor
datorate statului

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea
de stabilire i raportare a
impozitelor i taxelor
datorate statului

Supervizare/
Monitorizare

Calculul corect al sumelor


datorate statului

Supervizare/
Monitorizare

Plata
la
termen
a
impozitelor i taxelor
datorate statului
Intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea
de realizare a veniturilor
extrabugetare

Supervizare/
Monitorizare

Evidenei realizrii
veniturilor extrabugetare

Supervizare/
Monitorizare

Inchiderea conturilor care


nu care trebuie s aib
sold la sfritul anului
(casa, disponibiliti n
cont n lei/valut,
cheltuieli, venituri)

Supervizare/
Monitorizare

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare

Nr.crt.

18.

19.

20.

21.

Obiective
2

Regularizarea cu
bugetul statului

Elaborarea i
verificarea
bilanului contabil

Preluarea plilor
din fiele sintetice
n contul de
execuie bugetar

Preluarea plilor
din fiele sintetice
n contul de
execuie bugetar

Descrierea riscurilor

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Expunere

10

11

12

13

14

Respectarea principiului
independenei exerciiului
(momentul recunoaterii
veniturilor i cheltuielilor)

Supervizare/
Monitorizare
30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Mic

Calcularea i nregistrarea
n contabilitate a
provizioanelor
(deprecierea reversibil)

Supervizare/
Monitorizare

Realizarea decontrilor
interne
Regularizarea
excedentelor rezultate din
execuia bugetelor
instituiilor publice cu
bugetul statului la sfritul
anului
Intocmirea procedurilor
scrise privind elaborarea
bilanului contabil

Supervizare/
Monitorizare
Supervizare/
Monitorizare

Respectarea procedurilor
de ntocmire a bilanului
contabil

Supervizare/
Monitorizare

Raportarea unor date


corecte n situaiile
financiare anexe la
bilanul contabil

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea
de elaborare a bilanului
contabil

Supervizare/
Monitorizare

Respectarea corelaiilor
bilaniere
Completarea
documentelor justificative
lipsa pentru rectificarea
bugetar
Stabilirea influenelor
financiare asupra
bugetului, din diferite acte
normative, pe structura
clasificaiei bugetare

Supervizare/
Monitorizare
Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/

Modificri
legislative
Modificri
legislative

Contabilul sef

83. Nestabilirea
influenelor financiare
asupra bugetului, din
diferite acte normative,
pe structura
clasificaiei bugetare
84. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind elaborarea
contului de execuie
bugetar
85. Nedesemnarea

Modificri
legislative

Contabilul sef

Contabilul sef

Mic

Mic

Mic

Contabilul sef

Contabilul sef

S
Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Mic

Mic

Mediu

Contabilul sef

Mic

Mediu

Mic

Contabilul sef

Modificri

Impact

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Probabilitate

5
Contabilul sef

Contabilul sef

Modificri
legislative

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Expunere

Risc inerent

Modificri
legislative

Termenul
de punere
in opera

Impact

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Instrumente
de control
intern

Probabilitate

73. Nerespectarea
principiului
independenei
exerciiului (momentul
recunoaterii
veniturilor i
cheltuielilor)
74. Necalcularea i
nenregistrarea n
contabilitate a
provizioanelor
(deprecierea
reversibil)
75. Nerealizarea
decontrilor interne
76. Neregularizarea
excedentelor rezultate
din execuia bugetelor
instituiilor publice cu
bugetul statului la
sfritul anului
77. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind elaborarea
bilanului contabil
78. Nerespectarea
procedurilor de
ntocmire a bilanului
contabil
79. Raportarea unor
date eronate n
situaiile financiare
anexe la bilanul
contabil
80. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de elaborare
a bilanului contabil
81. Nerespectarea
corelaiilor bilaniere
82. Lipsa documentelor
justificative pentru
rectificarea bugetar

Modificri
legislative

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Mic

Contabilul sef

Contabilul sef

Mic

Intocmirea procedurilor
scrise privind elaborarea
contului de execuie
bugetar

Mic

Desemnarea persoanelor

Supervizare/
Monitorizare

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201

30.06.201

Supervizare/
Monitorizare

Nr.crt.

22.

23.

24.

25.

Obiective
2

Elaborarea
anexelor la contul
de execuie
bugetar

Sistemul
raportrilor
financiarcontabile, cu
excepia bilanului
contabil i a
contului de
execuie bugetar

Asigurarea
exactitii
sistemului de
raportare
financiar-contabil

Cadrul de
reglementare al

Descrierea riscurilor

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expunere

persoanelor
responsabile cu
activitatea de elaborare
a contului de execuie
bugetar
86. Preluarea eronat a
sumelor din fiele
conturilor sintetice n
contul de execuie
bugetar
87. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind elaborarea
anexelor la contul de
execuie bugetar
88. Nerespectarea
corelaiilor de baz
ntre contul de execuie
bugetar i anexe
89. Nerespectarea
procedurilor de
ntocmire a anexelor la
contul de execuie
bugetar
90. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind
organizarea
sistemului de raportare
a datelor financiarcontabile, cu excepia
bilanului contabil i a
contului de execuie
bugetar
91. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de elaborare
a raportrilor financiarcontabile
92. Lipsa raportrilor
sistematice a
informaiilor financiarcontabile ctre
management
93. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de analiz a
informaiilor financiarcontabile
94. Comunicarea unor
informaii incorecte sau
inadecvate

legislative

Modificri
legislative

Contabilul sef

95. Inexistena
procedurilor scrise
/cadrului metodologic

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Risc inerent

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Mic

Mic

Mic

Mic

Contabilul sef

S
Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Mic

Contabilul sef

Modificri
legislative

Mic

Contabilul sef

Mic

Contabilul sef

Mediu

Mic

Mare

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Instrumente
de control
intern

Termenul
de punere
in opera

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Probabilitate

Impact

Expunere

11

12

13

14

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

10

responsabile cu activitatea
de elaborare a contului de
execuie bugetar

Monitorizare

Preluarea corecta a
sumelor din fiele
conturilor sintetice n
contul de execuie
bugetar
Intocmirea procedurilor
scrise privind elaborarea
anexelor la contul de
execuie bugetar

Supervizare/
Monitorizare

Respectarea corelaiilor de
baz ntre contul de
execuie bugetar i anexe

Supervizare/
Monitorizare

Respectarea procedurilor
de ntocmire a anexelor la
contul de execuie
bugetar

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea
procedurilor
scrise privind organizarea
sistemului de raportare a
datelor
financiarcontabile, cu excepia
bilanului contabil i a
contului
de
execuie
bugetar

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea
de elaborare a raportrilor
financiar-contabile

Supervizare/
Monitorizare

Raportrile sistematice a
informaiilor
financiarcontabile
ctre
management se vor face
periodic.
Desemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea
de analiz a informaiilor
financiar-contabile

Supervizare/
Monitorizare

Comunicarea
unor
informaii corecte sau
adecvate

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea
procedurilor
scrise
privind
cadrul
metodologic de aplicare a

Supervizare/
Monitorizare

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare

Obiective

Nr.crt.

1
CFP

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Nominalizarea/
retragerea i
evaluarea
persoanelor care
acord viza CFP

Exercitarea
acordrii/refuzului
vizei CFP
Conducerea
Registrului privind
operaiunile
prezentate la viza
CFP

Raportarea
trimestrial i
anual a activitii
CFP
Manualul de
utilizare a
sistemului
informatic
financiar-contabil

Atribuirea
responsabilitii
persoanelor care
au acces la
sistemul

Descrierea riscurilor

3
de aplicare a CFP
96. Neactualizarea
cadrului metodologic
de aplicare a CFP
97. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
elaborarea i
actualizarea cadrului
metodologic de
aplicare a CFP
98. Inexistena
ordinului de numire a
persoanelor care acord
viza CFP
99. Desemnarea unor
persoane incompatibile
pentru acordarea vizei
CFP
100. Nerealizarea
evalurii persoanelor
care acord viza CFP
101. Lipsa vizelor CFP
pe documente
102. Acordarea
nejustificat a vizei
CFP
103. Inexistena sau
necompletarea
Registrului privind
operaiunile prezentate
la viza CFP
104. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
completarea
Registrului privind
operaiunile prezentate
la viza CFP
105. Raportarea unor
date incomplete sau
nereale
106. Nerespectarea
termenelor de raportare
107. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind funcionalitatea
sistemului informatic
financiar-contabil
108. Lipsa aprobrii
manualului de utilizare
109. Neatribuirea
responsabilitilor
persoanelor care au
drept de operare i
consultare a sistemului
informatic;

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expunere

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Risc inerent

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative
Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Modificri
legislative
Modificri
legislative

Contabilul sef

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mare

Contabilul sef

Modificri
legislative

Contabilul sef

Lips
personal
specializat

Contabilul sef

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Instrumente
de control
intern

Termenul
de punere
in opera

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Probabilitate

Impact

Expunere

10

11

12

13

14

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

CFP
Actualizarea cadrului
metodologic de aplicare a
CFP
Desemnarea persoanelor
responsabile cu elaborarea
i actualizarea cadrului
metodologic de aplicare a
CFP

Supervizare/
Monitorizare

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea ordinului de
numire a persoanelor care
acord viza CFP

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea unor
persoane compatibile
pentru acordarea vizei
CFP
Realizarea evalurii
persoanelor care acord
viza CFP
Aplicarea vizelor CFP pe
documente
Acordarea justificat a
vizei CFP

Supervizare/
Monitorizare

Existena si completarea
Registrului privind
operaiunile prezentate la
viza CFP

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanelor
responsabile cu
completarea Registrului
privind operaiunile
prezentate la viza CFP

Supervizare/
Monitorizare

Raportarea unor date


complete si reale

Supervizare/
Monitorizare

Respectarea termenelor de
raportare
Intocmirea procedurilor
scrise privind
funcionalitatea sistemului
informatic financiarcontabil

Supervizare/
Monitorizare
Supervizare/
Monitorizare

Aprobrii manualului de
utilizare a sistemului
informatic
Atribuirea
responsabilitilor
persoanelor care au drept
de operare i consultare a
sistemului informatic;

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare
Supervizare/
Monitorizare
Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare

10

Nr.crt.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Obiective
2
informatic

Pregtirea
profesional a
personalului
implicat n
utilizarea
sistemului
informatic

Procesarea datelor
n cadrul
sistemului
informatic
Sistemul de
prevenire/detectar
e a accesrilor i
modificrilor
neautorizate ale
bazelor de date
(parole, programe
antivirus .a.)

Cadrul normativ i
procedural privind
arhivarea
documentelor
rezultate din
activitatea
financiar-contabil
Desemnarea
personalului
responsabil
privind arhivarea
documentelor

Sistemul de
pstrare al

Descrierea riscurilor

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expunere

110. Neasigurarea
proteciei mpotriva
accesrii de ctre
persoane neautorizate
prin sistem de parole
111. Separarea
atribuiilor pentru
utilizatori cu rol de
control de cele cu rol
de execuie
112. Neinstruirea
sistematic a
utilizatorilor sistemului
informatic
113. Neinformarea
periodic sau ori de
cte ori este necesar
asupra modificrilor
survenite n sistemul
informatic
114. Utilizarea unor
proceduri automate
neautorizate
115. Utilizarea unor
proceduri automate
incorecte
116. Acces neautorizat
la informaiile
financiar-contabile din
baza de date
117. Nerespectarea
calendarului privind
modificarea periodica a
parolelor de acces
118. Nedesemnarea
personalului pentru
verificarea i
modificarea periodic a
parolelor de acces
119. Inexistena
procedurilor privind
arhivarea dosarelor
financiar-contabile

Lips
personal
specializat

Contabilul sef

Lips
personal
specializat

Contabilul sef

Lips
personal
specializat

Contabilul sef

Lips
personal
specializat

Contabilul sef

Lips
personal
specializat
Lips
personal
specializat
Lips
personal
specializat

Contabilul sef

Lips
personal
specializat

Contabilul sef

Lips
personal
specializat

Contabilul sef

Lipsa
personalului

Contabilul sef

120. Nedesemnarea
persoanelor cu atribuii
privind arhivarea
documentelor pe suport
de hrtie i/sau pe
suport informatic
121. Neinstruirea
persoanelor cu atribuii
n activitatea de
arhivare
122. Inexistena unor
proceduri scrise privind

Lipsa
personalului

Risc inerent

Contabilul sef

Mic

Mic

Mic

Probabilitate

Impact

Expunere

11

12

13

14

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

10

Asigurarea proteciei
mpotriva accesrii de
ctre persoane
neautorizate prin sistem de
parole
Separarea atribuiilor
pentru utilizatori cu rol de
control de cele cu rol de
execuie

Supervizare/
Monitorizare

Instruirea sistematic a
utilizatorilor sistemului
informatic

Supervizare/
Monitorizare

Informarea periodic sau


ori de cte ori este necesar
asupra modificrilor
survenite n sistemul
informatic

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare

Mic

Utilizarea unor proceduri


automate autorizate

Supervizare/
Monitorizare

Mic

Utilizarea unor proceduri


automate corecte

Supervizare/
Monitorizare

Acces autorizat la
informaiile financiarcontabile din baza de date

Supervizare/
Monitorizare

Respectarea calendarului
privind modificarea
periodica a parolelor de
acces
Desemnarea personalului
pentru verificarea i
modificarea periodic a
parolelor de acces

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea
procedurilor
scrise privind arhivarea
dosarelor
financiarcontabile

Supervizare/
Monitorizare

Desemnarea persoanelor
cu atribuii privind
arhivarea documentelor pe
suport de hrtie i/sau pe
suport informatic

Supervizare/
Monitorizare

Instruirea persoanelor cu
atribuii n activitatea de
arhivare

Supervizare/
Monitorizare

Intocmirea procedurilor
scrise privind pstrarea

Supervizare/
Monitorizare

Mediu

Mare

Mic

Mediu

Contabilul sef

Contabilul sef

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Mediu

Lipsa
personalului

Termenul
de punere
in opera

Contabilul sef

Instrumente
de control
intern

Contabilul sef

Lipsa
personalului

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Mic

Mic

Mic

Supervizare/
Monitorizare

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

11

Nr.crt.

38.

39.

Obiective
2
documentelor pn
la predarea la
arhiv
Locaiile de
depozitare
provizorii i
definitive a
documentelor
financiar-contabile
Activitatea de
arhivare

Descrierea riscurilor

Circumstante
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expunere

Risc inerent

pstrarea documentelor
n timpul anului

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Instrumente
de control
intern

Termenul
de punere
in opera

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Probabilitate

Impact

Expunere

10

11

12

13

14

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

30.06.201
1

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

documentelor n timpul
anului

123. Neasigurarea unui


spaiu
corespunztor
arhivrii

Lipsa
personalului

124. Pregtirea
necorespunztoare a
dosarelor financiarcontabile n vederea
arhivrii.
125. Nepredarea
dosarelor financiarcontabile la termenele
legale

Lipsa
personalului

Contabilul sef

Asigurarea unui spaiu


corespunztor arhivrii

Lipsa
personalului

Mare

Contabilul sef

Mic

Contabilul sef

Supervizare/
Monitorizare

Mic

Pregtirea
corespunztoare a
dosarelor financiarcontabile n vederea
arhivrii.
Predarea dosarelor
financiar-contabile la
termenele legale

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare

INTOCMIT,
CONTABIL SEF
EC. CRACIUN MIRELA

12