Sunteți pe pagina 1din 26

Calitatea serviciilor în rețele

de calculatoare

Tipuri de trafic Definirea calității serviciilor în rețele de calculatoare Calitatea serviciilor la nivelul unui ruter IP Cadre de lucru pentru implementarea calității serviciilor în rețele de calculatoare

Cooperarea SIP RSVP

Tipuri de trafic

Elastic

– Nu necesită o rată de transfer specifică

– Întârzierea si rata de transfer pot varia în limite largi

Clase

• Neîntârziabile (nondeferrable)

– Rețeaua trebuie să inițieze transferul imediat

FTP, HTTP

• Întârziabile (deferrable)

– Rețeaua nu trebuie să inițieze transferul imediat

SMTP

– Cerințele de calitate a serviciului pentru traficul elastic

pot include

• Întârzierea si variația întârzierii sunt tolerate în limite largi

• Rata de transfer este tolerată în limite largi

• Pierderea datelor nu este tolerată la nivelul aplicației

Inelastic

– Necesită o rată de transfer specifică

– Întârzierea poate varia în limite predefinite si rata de

transfer nu poate coborî sub o valoare minimă stabilită

Traficul de timp real

Clase

Hard

Poate tolera pierderea unui procent din date

Soft

– Nu tolerează pierderea datelor

– Cerințele de calitate a serviciului pentru traficul inelastic pot include

• Întârzierea si variatia întârzierii trebuie controlate

• Rata de transfer necesită o valoare minimă stabilită

• Pierderea datelor poate fi tolerată în limite specifice în cazul anumitor aplicații

Definirea calității serviciilor în

rețele de calculatoare

Serviciul

– Performanța cu care clientul primeste traficul

– Este de obicei definit de un contract între client si furnizorul de servicii

Calitatea serviciilor

Quality of Service QoS

– Capabilitatea unei rețele de a furniza servicii mai bune

pentru un anumit trafic selectat peste diferite tehnologii

Principalele scopuri ale QoS

Prioritate

– Lățime de bandă dedicată

– Latență si jitter controlat

– Caracteristici de pierdere îmbunătățite

Furnizarea parametrilor de calitate a serviciului

pentru unul sau mai multe fluxuri să nu determine

scăderea semnificativă a performanțelor sau chiar

eliminarea celorlalte fluxuri

• Asigurarea calității serviciilor presupune

respectarea parametrilor care definesc calitatea

serviciului

Parametri care definesc calitatea serviciilor

Rata de pierdere

– Întârzierea

– Variația întârzierii sau jitterul

– Disponibilitatea rețelei

– Lățimea de bandă

Tehnicile QoS

– Metodele specifice de implementare a calității serviciilor Constituie blocurile constructive care sunt folosite pentru asigurarea serviciului

Exemple

Identificarea si marcarea traficului

Managementul congestiei si al cozii

• Eficiența legăturii

Modelarea si politica traficului

Protocoale specifice

Cadre de lucru (framework-uri)

Calitatea serviciilor la nivelul

unui ruter IP

• Pentru furnizarea QoS peste rețele IP rețeaua trebuie să execute două sarcini

– Diferențierea între tipurile de trafic sau serviciu

• Crearea posibilității tratării diferite a claselor de trafic

• Executată la interfețele utilizator-rețea și rețea-rețea

Include

Marcarea pachetelor

Clasificarea pachetelor

– Tratarea diferită a claselor de trafic prin

furnizarea asigurării resurselor si diferențierii

serviciilor în rețea

• Executată de către rețea

Include

Selectarea traficului (traffic policing)

Managementul Activ al Cozii (Active Queue Management - AQM)

Planificarea pachetelor

Modelarea pachetelor

Marcarea pachetelor

– Setarea unor biți din anumite câmpuri ale

headerului IP

Clasificarea pachetelor

– Gruparea pachetelor în funcție de o regulă de

clasificare

Selectarea traficului

– Verifică dacă traficul la un port de intrare se

conformează ratelor de trafic stabilite între client si furnizorul de servicii de rețea

– Traficul este măsurat si în funcție de rezultatul

măsurătorii, este marcat, remarcat sau chiar eliminat

Managementul activ al cozii

Mecanismul implicit pasiv de management al

cozii este tail drop

• Elimină automat pachetele sosite atunci când coada este plină

Avantaj: simplitatea

Dezavantaj: sincronizarea TCP globală care determină utilizarea ineficientă a resurselor rețelei

Managementul activ al cozii este un mecanism

de control al congestiei care previne totodată sincronizarea TCP

Principalele metode AQM sunt

Random Early Discarding (RED)

Weighted Random Early Discarding (WRED)

Explicit Congestion Notification (ECN)

Planificarea pachetelor

Se aplică porturilor de iesire

Programarea pachetelor în cozi astfel încât

lățimea de bandă a portului de iesire să fie distribuită între clasele de trafic

Tipuri

First-in-first-out (FIFO)

Priority Queuing (PQ)

Fair Queuing (FQ)

Weighted Round Robin (WRR)

Weighted Fair Queuing (WFQ)

Class-Based WFQ (CB WFQ)

Modelarea traficului

Modificarea ratei fluxului de intrare cu scopul

controlului ratei fluxului de iesire

– Fluxul de trafic se va încadra în profilul de trafic predefinit

Tipuri

Modelator de trafic pur

• Modelator de trafic cu găleată cu jetoane sau cu

găleată găurită

Cadre de lucru pentru implementarea calității serviciilor în rețele de calculatoare

Frameworks

• Seturi de mecanisme care rulează peste mai multe echipamente de rețea cu scopul asigurării serviciilor

Cele mai folosite

Serviciile Integrate

– Serviciile Diferențiate

Serviciile Integrate

– Arhitectură pentru alocarea resurselor cu scopul satisfacerii cerințelor aplicațiilor de timp real – Rezervarea resurselor pentru fiecare flux

– Păstrarea modelului bazat pe datagrame al rețelelor IP si în acelasi timp rezervarea resurselor pentru aplicațiile de timp real

Set de mecanisme si protocoale pentru rezervarea

explicită a resurselor în Internet

– Înainte de a transmite pachetele, aplicațiile rezervă resursele necesare de-a lungul căii

Serviciile Integrate (continuare)

– Transmițătorul începe setarea rezervării prin

descrierea caracteristicilor fluxului si a resurselor

necesare

– Rețeaua poate accepta această nouă aplicație doar dacă există suficiente resurse

– După ce este stabilită rezervarea, aplicația poate

trimite pachetele de-a lungul căii rezervate

– Principalul parametru al calității serviciului pentru care rețeaua garantează este întârzierea pachetelor

Protocolul Resource Reservation Setup Protocol a fost dezvoltat de către IETF ca si protocol de setare a rezervării resurselor pentru Internet

Resource Reservation Setup Protocol

RSVP

– Protocol de setare a rezervării resurselor pentru Internet

Caracteristici

Rezervare simplex

Orientat pe receptor

Independent de rutare

• Independent de politică

Stare soft

Stilul de rezervare

• Suport pentru unicast şi multicast

• Suport pentru IPv4 şi IPv6

Resource Reservation Setup Protocol (cont.)

Mesaje: PATH si RESV

PATH

• Transmise spre receptori de către transmiţători

• Funcţii

– Identifică fluxul transmis de către sursa de trafic

– Distribuie informaţii receptorilor despre sursa de trafic

– Transmit caracteristicile căii

– Instalează starea necesară pentru mesajele RESV pentru a

afla cum să ajungă la transmiţători de la receptori

• Înaintarea mesajelor PATH este determinată de către protocoalele de rutare

Resource Reservation Setup Protocol (cont.)

RESV

• După primirea mesajelor PATH receptorii pot cere o rezervare

trimiţînd mesaje RESV spre sursă pe calea folosită de

mesajele PATH

Funcţii

– Specifică QoS-ul dorit

– Specifică parametri care trebuie folosiţi în planificarea

pachetelor

– Definesc fluxul care primeşte QoS-ul specificat

– Specifică cerinţele de resurse

– Setează starea soft de rezervare a resurselor în ruterele din cale

• După primirea mesajelor RESV, transmiţătorii pot transmite pachete de-a lugul căilor rezervate

Resource Reservation Setup Protocol (cont.)

– Folosit atât în comunicaţiile unicast cât şi în

comunicaţiile multicast

– Comunicaţiile unicast sunt tratate ca şi un caz particular de comunicaţie multicast

– Paşii necesari pentru o comunicaţie

1. Un receptor se alătură unui grup multicast transmiţând un mesaj join IGMP (Internet Group Message Protocol) routerului vecin

2. Un potenţial transmiţător transmite un mesaj PATH adresei de

grup multicast

PATH RESV DATA Transmitator
PATH
RESV
DATA
Transmitator
transmite un mesaj PATH adresei de grup multicast PATH RESV DATA Transmitator Internet IGMP PATH RESV
Internet
Internet

IGMP

transmite un mesaj PATH adresei de grup multicast PATH RESV DATA Transmitator Internet IGMP PATH RESV
PATH RESV
PATH
RESV

DATA

transmite un mesaj PATH adresei de grup multicast PATH RESV DATA Transmitator Internet IGMP PATH RESV

Receptortransmite un mesaj PATH adresei de grup multicast PATH RESV DATA Transmitator Internet IGMP PATH RESV

Resource Reservation Setup Protocol (cont.)

– Paşii necesari pentru o comunicaţie (continuare)

3. Receptorul primeşte mesajul PATH identificând un transmiţător şi transmite mesaje RESV pe aceeaşi cale pe care a venit mesajul PATH specificând descriptorii de flux doriţi

4. Mesajele RESV setează starea soft de rezervare a resurselor în rutere din calea specificată de mesajul PATH

5. Transmiţătorul recepţionează mesajele RESV şi transmite datele pe calea stabilită de mesajele PATH şi RESV

6. Receptorul recepţionează datele de la transmiţător

PATH RESV DATA Transmitator
PATH
RESV
DATA
Transmitator
recepţionează datele de la transmiţător PATH RESV DATA Transmitator Internet IGMP PATH RESV DATA Receptor
Internet
Internet

IGMP

recepţionează datele de la transmiţător PATH RESV DATA Transmitator Internet IGMP PATH RESV DATA Receptor
PATH RESV
PATH
RESV

DATA

recepţionează datele de la transmiţător PATH RESV DATA Transmitator Internet IGMP PATH RESV DATA Receptor

Receptor6. Receptorul recepţionează datele de la transmiţător PATH RESV DATA Transmitator Internet IGMP PATH RESV DATA

• Serviciile Diferențiate

– Traficul este împărțit într-un număr mic de grupuri numit clase de înaintare (forwarding classes)

– Clasa de înaintare din care face parte pachetul este

codată într-un câmp din headerul pachetului IP

– Fiecare clasă de înaintare reprezintă un tratament de

înaintare predefinit în termenii priorității de eliminare si

alocării lățimii de bandă.

– Clasele individuale reprezintă traficul agregat.

• Serviciile Diferențiate (cont.)

– Nodurile de la granița rețelei (boundary nodes sau edge

nodes)

Clasificarea pachetelor

• Condiționarea traficului

– Nodurile din interiorul rețelei (interior nodes sau core

nodes)

• Înaintează pachetele pe baza claselor de înaintare din headerul pachetului

Clasificare Clasificare Masurare Managementul Marcare cozii Modelare Eliminare Nod de Nod Nod de Nod de
Clasificare
Clasificare
Masurare
Managementul
Marcare
cozii
Modelare
Eliminare
Nod de
Nod
Nod de
Nod de
Nod
Nod de
granita
interior
granita
granita
interior
granita
Domeniu DS
Domeniu DS
Host
Host

• Serviciile Diferențiate (cont.)

– Tratarea înaintării este descrisă de termenul comportament perhop (per-hop behavior PHB

– Fiecare PHB este reprezentat de o valoare pe 6 biți

numită Differentiated Services codepoint (DSCP)

Toate pachetele cu acelasi DSCP sunt referite ca si behavior aggregate, si primesc acelasi tratament la

înaintare

Un set de PHB-uri poate forma un grup PHB

PHB-urile sunt implementate cu ajutorul

managementului buferului si a planificării pachetelor

• Serviciile Diferențiate (cont.)

– Standardul Serviciilor Diferențiate redefineste câmpul IP TOS pentru a indica comportamentele la înaintare

– Câmpul înlocuitor, numit câmp DS, înlocuieste

definițiile existente ale octetului TOS si, de asemenea, ale octetului clasă de trafic IPv6

– Primii 6 biți ai câmpului DS sunt folosiți ca si DSCP

pentru a coda PHB-ul pentru un pachet la fiecare nod DS

– Cei doi biți rămasi nu sunt folosiți în prezent (CU)

Cooperarea SIP RSVP

Schimb de informatii

referitoare la codec-

uri

PRACK provisonal acknowledgement

RSVP PATH

descrierea cantitatii resurselor necesare

RSVP RESV

rezerva resursele

INVITE SDP1 PRACK 183 SESSION PROGRESS SDP2 200 OK PATH RESV UPDATE SDP3 200 OK
INVITE SDP1
PRACK
183 SESSION
PROGRESS SDP2
200 OK
PATH
RESV
UPDATE SDP3
200 OK (UPDATE) SDP4
PRACK
180 Ringing
200 OK (PRACK)
Internet

UPDATE

raporteaza faptul ca

resursele au fost rezervate

Ringing informeaza

asupra faptului ca resursele au fost

rezervate in ambele

directii si apeleaza masina pereche

INVITE SDP1 PRACK 183 SESSION PROGRESS SDP2 200 OK PATH RESV UPDATE SDP3 200 OK
INVITE SDP1
PRACK
183 SESSION
PROGRESS SDP2
200 OK
PATH
RESV
UPDATE SDP3
200 OK (UPDATE) SDP4
PRACK
180 Ringing
200 OK (PRACK)
Internet