Sunteți pe pagina 1din 5

Asigurrile sociale de sntate n Romnia

(realiti i perspective)

Asigurrile sociale de sntate, ca subsistem al sistemului asigurrilor


sociale, vizeaz riscul mbolnavirii, al bolii; reprezint principalul sistem de
ocrotire a sntii populaiei.
Dezbaterile privind reforma n sistemul asigurarilor sociale de sanatate din
Romnia, au nceput nca din anul 1990, n noul context social-economic al
tranzitiei catre economia de piata. Compensarea preturilor medicamentelor a
constituit prima masura legislativa prin care s-a declansat efectiv reforma n
sistemul de sanatate din Romnia.
Reforma sistemului sanitar are la baza urmatoarele principii:
- obligativitatea asigurarii - presupune participarea la sistemul de asigurari
sociale de sanatate n mod obligatoriu, att pentru persoanele fizice, care realizeaza
venituri ct si pentru cele juridice, prin contributiile la fondul de sanatate. n
cuantumurile si la termenele prevazute.
- principiul solidaritatii si subsidiaritatii n constituirea si utilizarea
fondurilor - acest sistem presupune o solidaritate ntre cei sanatosi si cei bolnavi,
ntre cei tineri si cei batrni, ntre persoane cu venituri diferite.
Asigurarile sociale de sanatate functioneaza dupa urmatoarele principii:
- principiul alegerii libere - de catre asigurat a casei de asigurari, a
furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale. Prin
asigurarea dreptului de libera alegere precum si prin aparitia, alaturi de unitatile
sanitare publice, a celor private se creeaza un cadru propice pentru dezvoltarea
competitiei si cresterea gradului de reactie a sistemului sanitar.
- principiul autonomiei - promoveaza parteneriatul social si organizarea
dupa criterii ocupationale. S-a creat:

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si un sistem


de case de asigurari de sanatate judetene, precum si doua case de asigurari
de sanatate departamentale

Casa de Asigurari de Sanatate a Armatei, Ordinii Publice,


Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (CASAOPSNAJ)

Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor (CAST).

- accesarea serviciilor medicale n mod echitabil si nediscriminatoriu de


catre oricare asigurat;
- principiul deschiderii si functionarii altor forme de asigurare a
sanatatii. Aceste asigurari sunt facultative.
Sistemul de asigurari sociale de sanatate n legatura cu furnizarea si
finantarea serviciilor medicale se bazeaza pe o armonizare eficienta a
participantilor. Acestia sunt:
- asiguratul - respectiv pacientul care suporta contributia de asigurari de
sanatate n mod individual sau mpreuna cu angajatorul;
- furnizorul de servicii medicale;
- casele de asigurari de sanatate care gestioneaza finantarea serviciilor
medicale;
In sistemul de asigurare de sanatate, n mod obligatoriu se regasesc:
- asigurati care platesc o contributie lunara pentru asigurarile sociale de
sanatate - salariatii si asiguratii individuali;
- asigurati fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, astfel:

copiii si tinerii pna la vrsta de 26 de ani, daca sunt elevi,


studenti sau ucenici si daca nu realizeaza venituri din munca;

persoanele cu handicap, care nu realizeaza venituri din munca,


pensie sau alte surse ori se afla n grija familiei;

sotul, sotia, parintii si bunicii, fara venituri proprii, aflati n


ntretinerea unei persoane asigurate;

persoanele cu drepturi stabilite prin legi speciale - veterani de


razboi, detinutii politici, refugiati, revolutionari etc;

bolnavii cu afectiuni incluse n programele nationale de


sanatate;

femeile nsarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au


venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;
- asigurati pentru care contributia se plateste de la bugetul de stat sau din
bugetul asigurarilor sociale de stat. Din aceasta categorie fac parte persoanele care:

satisfac serviciul militar n termen;

se afla n concediu pentru incapacitate temporara de munca


acordat n urma unui accident de munca;

se afla n concediu pentru cresterea copilului pna la mplinirea


vrstei de 2 ani si n cazul copilului cu handicap, pna la mplinirea vrstei
de 3 ani;


executa o pedeapsa privativa de libertate sau sunt n arest
preventiv;

persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;

fac parte dintr-o familie, care are dreptul la venitul minim


garantat;

pensionarii, pentru veniturile din pensii pna la limita supusa


impozitului pe venit;
Asigurarea de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de
persoane:
- membrii misiunilor diplomatice acreditate n Romnia;
- cetatenii straini si apatrizi, care se afla temporar n tara;
- cetatenii romni cu domiciliul n strainatate, care se afla temporar n tara;
Asiguratii n sistemul asigurarilor sociale de sanatate au dreptul la:
- un pachet de servicii de baza acordata cu consultarea:
- Colegiului Medicilor din Romnia (CMR);
- Colegiului Medicilor Dentisti din Romnia (CMDR);
- Colegiului Farmacistilor din Romnia (CFR);
- Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romnia (OAMMR);
- Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor (OBBC), precum si a
organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical;
Pentru a putea beneficia de drepturile de asigurari sociale de sanatate
asiguratii au urmatoarele obligatii:
- sa se nscrie pe lista unui medic de familie;
- sa anunte medicul de familie ori de cte ori apar modificari n starea lor
de sanatate;
- sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin
contractul-cadru;
- sa anunte n termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari
asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la
ncadrarea lor ntr-o anumita categorie de asigurati;
- sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
- sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
- sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentnd coplata, n
conditiile stabilite prin contractul-cadru;
- sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care
atesta calitatea de asigurat;

Sursele de formare a veniturilor Fondului National Unic de Asigurari Sociale


de Sanatate se constituie din:
- contributii ale persoanelor fizice si juridice;
- subventii de la bugetul de stat;
- dobnzi;
- donatii;
- sponsorizari;
- venituri obtinute din exploatarea patrimoniului CNAS si caselor de
asigurari;
- alte venituri;
Etapele de elaborare a proiectului de buget al fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate:
n mod practic, elaborarea proiectului bugetului Fondului se realizeaza,
potrivit prevederilor legii privind finantele publice, de catre Ministerul Finantelor
Publice, dar pe baza propunerilor ordonatorului principal de credite (calitatea de
ordonator principal de credite cu delegatie pentru administrarea si gestionarea
fondului o are, conform legii, presedintele CNAS).
Atributia de avizare a
proiectului bugetului Fondului si de supunere a acestuia spre aprobare
ordonatorului principal de credite cu delegatie revine Consiliului de Administratie
al CNAS.
Pna la data de 15 iulie a fiecarui an, ordonatorul principal de credite are
obligatia de a depune la MFP propunerile pentru proiectul bugetului Fondului,
potrivit metodologiei si conditiilor stabilite de catre acesta.
Ministerul Finantelor Publice examineaza proiectul de buget si poarta
discutii cu ordonatorul principal de credite asupra nivelului maxim al cheltuielilor
bugetare.
Proiectul de buget astfel definitivat, se depune la Ministerul Finantelor
Publice pna la data de 1 august a fiecarui an, nsotit de o documentatie si
fundamentare detaliata, att pentru venituri, ct si pentru cheltuieli.
Acest proiect de buget al Fondului, mpreuna cu proiectul bugetului de stat
se depune, de catre Ministerul Finantelor Publice, la Guvern, pna la data de 30
septembrie a fiecarui an,nsotit de proiectul legii bugetare.
Dupa nsusirea proiectului de buget de catre Guvern, acesta l supune spre
aprobare Parlamentului, odata cu proiectul bugetului de stat, cel mai trziu pna la
data de 15 octombrie a fiecarui an, nsotit de un raport privind situatia economico-

financiara a tarii si proiectia acesteia n anul viitor, precum si de proiectele legilor


bugetare.
Bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor
speciale se aproba de Parlament pe ansamblu, pe parti, capitole, subcapitole, titluri,
articole, precum si alineate, dupa caz, si pe ordonatorii principali de credite pentru
anul bugetar.
Dupa adoptarea de catre Parlament, proiectul de lege bugetara se nainteaza
Presedintelui Romniei, n vederea promulgarii.

REALITATI
Sistemul de sanatate romanesc raspunde n continuare ineficient problemelor
majore de sanatate ale romanilor, modelul actual punand accentul pe asistenta
curativa si preponderant pe cea spitaliceasca, n defavoarea celei ambulatorii si de
asistenta primara. Cateva consideratii critice privind reforma sistemului de
asigurare a sanatatii n Romania vizeaza:
- subfinantarea sistemului sanitar;
- utilizare arbitrar a resurselor;
- lipsa de integrare a serviciilor de sanatate;
- managementul deficitar al informaiilor din sanatate;
- lipsa unui sistem viabil de asigurare a calitii serviciilor de sanatate;
Consider c se impune gsirea de soluii urgente, axate pe urmtoarele
recomandri cu privire la finanarea sistemului asigurrilor sociale de sntate din
Romnia :
- Creterea nivelului de finanare pentru sectorul de sntate din Romnia;
- Dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor n sntate bazat pe
criteria transparente i pe evidene medicale;
- Introducerea i susinerea mecanismelor de plat bazate pe eficiena i
calitatea actului medical;

Enoaie Leonard
BFKT, An III, Gr. 3