Sunteți pe pagina 1din 21

ABORDAREA

PE BAZA DE VENIT

Prof.univ.dr. Ion ANGHEL

Teme propuse
Logica abordarii pe baza de venit
Metoda capitalizarii venitului
Metoda DCF
Aplicatii

EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

1. Logica abordarii pe baza de venit


De ce un investitor plateste pretul (iesire de cash flow)

pentru o proprietate ?
Principiul anticiparii valoarea provine din beneficiile
viitoare anticipate care urmeaza a fi generate de
proprietatea detinuta
Principiul substituiei Atunci cand pe piata sunt
disponibile investitii cu rentabilitati si riscuri diferite,
prima oportunitate investitionala care se va epuiza va fi
aceea cu rentabilitatea cea mai ridicata si riscul cel mai
mic.
Principiul cererii si ofertei, principiul contributiei
EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

2. Metoda capitalizarii profitului


raportarea unui singur flux de venit/ beneficiu

economic, aferent unei singure perioade la o rata


de capitalizare.
Este considerata o simplificare a metodei
actualizarii fluxurilor de lichiditati - DCF
formula prezentata in 1890 de Alfred Marshall
care a identificat legatura intre venit si valoare :
Valoarea = Venit/ Rata dobanzii sau
Valoarea = Venit / Rata de capitalizare
EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

2. Metoda capitalizarii profitului


Relatii de calcul:

VCP = PN / ( a g)
sau

VCP = PN0 x (1 + g) / ( a g)

EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

2. Metoda capitalizarii profitului


Rata de capitalizare (c)= rata de actualizare (a) rata de

crestere (g), sau


c=a-g
c utilizata pentru a converti un flux

constant si reproductibil in valoarea


prezenta a proprietatii
a utilizata pentru a converti fluxuri
viitoare diferite ca marime si evolutie in
valoarea prezenta a proprietatii care
genereaza acele fluxuri;
EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

2. Metoda capitalizarii profitului

c preia toate modificarile viitoare ale venitului considerat


pentru estimarea valorii;
Modificarile in veniturile viitoare sunt preluate in capitalizare
prin deducerea din rata de actualizare a ratei de crestere prin
intermediul relatiei Gordon Shapiro;
Actualizare: orice crestere a venitului este previzionata pentru
fiecare an fiind preluata in estimarea valorii la numarator.
Capitalizare, modificarile viitoare ale venitului sunt estimate ca
o medie anuala (g) si preluate in estimarea valorii la numitor
(rata de crestere se deduce din rata de actualizare).
Din punct de vedere matematic, daca rata de crestere este
estimata corect, capitalizarea va produce aceeasi valoare ca
si tehnica bazata pe actualizare;
EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

2. Metoda capitalizarii profitului


Profitul net

Trebuie estimat pe baza performanele anterioare


si considerarea evoluiei sperate a acesteia,
Profitul net poate fi estimat pornind de la:

Realizarile dintr-un an anterior;


Realizarile probabile pentru anul in curs;
Realizarile probabile in perioada imediat urmatoare.

EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

2. Metoda capitalizarii profitului


considerarea realizarilor dintr-un an anterior

reprezentativ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

analiza si interpretarea (din prisma evaluarii) a


contului de rezultate pentru ultimii 3 5 ani.
Alegerea unui an reprezentativ
Ajustarea rezultatelor
Determinarea profitului anual reproductibil
Estimarea ratei de capitalizare
Aplicarea formulei
EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

2. Metoda capitalizarii profitului - ajustari


Ajustarea elementelor de venit si/sau de cheltuieli ca urmare

a impactului unor evenimente intamplatoare (asigurarea


cerintei de reproductibilitate in viitor): Greve, Inundatii,
furtuni, incendii, ch.punere in functiune a unor instalatii;
Ajustarea elementelor de venit si/sau de cheltuieli pe baza
cerintei normalitate ;

Compensarea proprietarilor;
Impactul contabilizarii stocurilor;
Chelt.materiale sau servicii atunci cand exista diferente fata de
valorile de piata a acelor materiale sau servicii;
Personalul in surplus;

EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

2. Metoda capitalizarii profitului - ajustari


Ajustarea elementelor de venit si de cheltuieli ca

urmare a unor modificari iminente in intreprindere,;

Punerea in functiune a unor investititii;


Aparitia unui concurent major;
Modificarea sistemului de impozitare;

Ajustarea elementelor de venit si/sau de cheltuieli

generate de activele redundante (in afara exploatarii).


VCP

= PN / ( a g) + VRNAAE
EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

2. Metoda capitalizarii profitului


In cazul in care evaluatorul opteaza pentru

considerarea realizarilor probabile ale anului in


curs (fata de data evaluarii) sau cele ale unui an
viitor:

construieste un cont de rezultate tipic pentru


intreprinderea evaluata.

EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

3. Metoda DCF
Este una dintre cele mai complexe metode de

evaluare, dar si cea mai corecta din punct de


vedere teoretic.
actualizarea tuturor beneficiilor economice
proiectate ale intreprinderii utilizand o rata de
actualizare ce reprezinta costul capitalului
pentru acea investitie.
Actualizarea presupune o perioada explicita
de previziune si o valoare reziduala (perioada
non-explicita).
EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

3. Metoda DCF
Formula de calcul
Te fel de Cash Flow/ Ce evaluam ?

CF la dispozitia actionarilor
CF la dispozitia firmei (furnizorilor de capital)

EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

3. Metoda DCF etape


1) Reanalizarea concluziilor diagnosticului
intreprinderii.
2) Stabilirea parametrilor cheie de evolutie a
intreprinderii (in contextul economic in care
opereaza).

EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

3. Metoda DCF
3) Alegerea duratei de previziune

Uzantele 3 7 ani;
Intervalul de timp in care firma va ajunge la stabilitate;
ciclul de viat al produselor/ serviciilor societtii;
ciclul normal de investire;
cantitatea si calitatea informatiilor de care dispune
echipa de evaluare pentru a face previziunile;
durata de amortizare fiscal si tehnic a imobilizarilor;
durata de recuperare asteptata pentru investitia fcut
de cumprtor;
durata de functionare a intreprinderii;
EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

3. Metoda DCF
4) Stabilirea ipotezelor de previziune. Scenariile/ stadiile
de evolutie a intreprinderi

Activitatea operationala, respectiv dinamica volumului


de activitate, evolutia costurilor si a rezultatelor pe
durata de previziune ;
Estimarea NFR pe baza unor ipoteze privind viteza de
rotatie a activelor si pasivelor curente;
Activitatea investitionala, retinandu-se parametrii
esentiali ai politicii de investitii a intreprinderii;
Activitatea de finantare (pentru estimarea valorii
capitalului actionarilor);
EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

3. Metoda DCF
5. Estimarea valorii reziduale
durata de viata finita: valoarea de lichidare a
intreprinderii.
durata de viata nedeterminata : capitalizarea
venitului disponibil (profit net, cash-flow etc.).

EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

3. Metoda DCF
6. Activele redundante (in afara exploatarii)
acele active detinute de intreprindere, dar care sunt n
surplus fata de necesarul actual si de perspectiva al
activitatii operationale sau care nu sunt necesare pentru
activitatea operationala normala.

licente neutilizate,
terenuri libere,
cladiri neutilizate sau aflate in exploatarea unei alte firme/
persoane,
case de vacanta,
echipamente si utilaje in surplus fata de utilizarea actuala si
previzibila a capacitatii,
automobile de lux,
disponibilitati in exces etc.
EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

riscul de exploatare:

dependena de un furnizor cheie,


nvechirea tehnologiei,
dependena fabricaiei de o licen sau de un
contract de franciz pe durat limitat,
insuficiena unor capaciti de producie,
lipsa forei de munc instruit;
riscul vnzrilor:
dependena de un cumprtor important,
diversificarea insuficient a produselor,
lipsa diversificrii geografice a vnzrilor;

EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL

riscul de pia:

bariere pentru intrarea pe pia,


constrngeri ale pieei sau segmentului de
pia,
intensitatea concurenei,
atitudinea cumprtorilor fa de produse sau
servicii,
modificarea preferinelor consumatorilor;
mrimea RPi este cuprins ntre 1 5%.

EVALUAREA INTREPRINDERII. Prof.dr.Ion ANGHEL