Sunteți pe pagina 1din 14

ANEXA 1

ANALIZA PERFORMANELOR NTREPRINDERII


SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.
Elemente

2008

2009

2010

2011

2012

Cifra de afaceri

58.939.826

28.866.450

35.543.933

43.255.975

35.526.086 29.103.730 26.520.220

216.523

163.242

214.958

311.012

186.557

148.019

316.895

124.518

96.837

156.799

250.604

133.708

133.500

277.040

92.005
58.723.303
3.187.057

66.405
28.703.208
1.543.204

58.159
35.344.785
5.722.398

3.532.710
65.443.070

1.244.747
31.491.159

1.940.909
43.008.092

60.408
52.849
14.519
39.855
42.954.946 35.372.963 29.037.618 26.262.171
11.765.725 (3.884.920 (9.239.633 (8.436.079
)
)
)
54.720.671 31.488.043 19.797.985 17.826.092

1.880.595
63.654.480
-

1.546.601
30.010.963
-

1.549.295
41.516.956
-

1.896.847 2.255.198 2.008.772 1.898.520


52.884.232 29.285.694 17.803.732 15.867.427
-

15.810

9.983

33.434

81.907

58.846

15.673.753

7.775.974

9.846.402

8.985.993

6.636.019

4.674.253

1.585.783

V. din vnzarea
mrfurilor
Ch. privind
mrfurile
Marja comercial
Producia vndut
Variaia stocurilor
Producia imob.
Producia
exerciiului
Consumuri externe
Valoare adugat
V. din subv. De
exploatare af. CA
Reduceri
comerciale
acordate/primite
Ch. cu personalul

2013

2014

Ch. cu alte imp.,


taxe,vrsm.asim.
EBE
EBITDA
EBIT
EBT
Rezultat net (NI)
CAF

505.114

618.189

682.716

47.475.613
12.752.089
7.902.367
6.506.539
5.532.676
10.382.398

21.616.800
5.655.525
1.490.798
654.021
302.977
4.467.704

30.972.028
5.964.716
1.023.457
643.532
335.165
5.276.424

759.048

839.169

932.139

1.057.773

43.129.208 21.777.072 12.115.433 13.165.025


8.227.413 8.795.771 8.988.029 7.916.207
1.770.279 3.999.417
4.853.916 3.347.919
1.502.148 2.613.365 3.383.171 1.870.918
1.085.936 2.156.606 2.701.287 1.658.039
7.543.070 2.589.076 6.835.400 6.226.327

ANEXA 2
Elemente de calcul aferente ratelor de rotaie la
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.
Elemente calcul
rate de rotaie
Cifra de afaceri
Stocuri
Creane
Activ circulant
net (ACR)
Datorii
Activ Economic
(AE)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

58.939.826 28.866.450 35.543.933 43.255.975 35.526.086 29.103.730


841.261 2.131.909 13.969.441 26.035.643 14.660.314 7.574.024
8.634.406 8.762.545 4.761.592 5.418.853 1.376.197 3.754.898
8.323.600 3.201.053 5.324.036 10.235.529
29.717 -4.434.581

2014

28.130.466 24.264.155 23.499.046 63.176.016 55.523.955 45.221.818

26.520.220
3.461.856
5.642.588
13.785.441
78.524.886

145.880.022

131.157.327

137.195.426

130.846.136

148.919.614

147.410.851

141.362.637

ANEXA 3
Elemente de calcul aferente ratelor de rentabilitate economic la
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.
Elemente de calcul
ale ratei de
rentabilitate
economic
Activ Economic
(AE)
EBIT
EBE
Impozit pe profit
Rezultat net (NI)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

145.880.022

137.195.426

130.846.136

148.919.614

147.410.85
1

141.362.637

131.157.32
7

7.902.367
47.475.613
973.863
5.532.676

1.490.798
21.616.800
351.044
302.977

1.023.457
30.972.028
308.367
335.165

1.770.279
43.129.208
416.212
1.085.936

3.999.417
21.777.072
791.027
2.156.606

4.853.916
12.115.433
775.533
2.701.287

3.347.919
13.165.025
503.785
1.658.039

Ratele rentabilitii economice:


1) Rec (ROA) = (EBIT1 Impozit/profit1) / AE0
2) REBE = EBE1 / AE0
3) RPN (ROI) = PN1 / AE0

ANEXA 4
Elemente de calcul ale analizei factoriale Rec
2013 (0)
2014 (1)
Cifra de afaceri (CA)
29.103.730
26.520.220
Activ total (AT)
159.193.336
156.925.919
EBIT
4.853.916
3.347.919
CA / AT
0,18
0,17
(EBIT/CA) x 100 ( Rentabilitatea comercial)
16,68
12,62
Elemente de calcul aferente analizei factoriale a rentabilitii economice la
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.

ANEXA 5
Elemente de calcul aferente analizei factoriale a rentabilitii economice la
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.
Elemente de calcul
ale ratei de
rentabilitate
financiar
Rezultat net (NI)
Capitaluri proprii

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5.532.676
123.065.693

302.977
122.881.534

335.165
123.216.699

1.085.936
129.964.290

2.156.606
111.825.942

2.701.287
113.392.25
6

1.658.039
78.167.249

Rfin (ROE) =

Profit Net 1
Capital propriu 0

Elemente de calcul ale analizei factoriale Rfin


2013 (0)
2014 (1)
Venituri totale (VT)
20.653.477
18.508.562
Activ total (AT)
159.193.336
156.925.919
113.392.256
78.167.249
Capitaluri proprii (Kp)
2.701.287
1.658.039
Profit net (Pn)
0,13
0,12
VT / AT
1,40
2,01
AT / Kp
0,13
0,09
Pn / VT
2,37
2,17
Rfin
Datorii
45.221.818
78.524.886
Gradul de ndatorare
0,40
1,01
ANEXA 6
Elemente de calcul aferente analizei factoriale a rentabilitii financiare la
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.

Gradul de ndatorare =

Datorii
Kp

ANEXA 7
Elemente de calcul ale coeficientului de capitalizare bursier (PER) la
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.
Elemente de calcul
ale coeficientului de
capitalizare bursier
(PER)
Numr aciuni
Curs bursier
Capitalizare bursier
Profit net
PER

2009

2010

2011

2012

709.520
46
32.636.682
302.977
107,72

945.803
33,40
32.155.730
335.165
95,94

945.803
24,30
23.640.827
1.085.936
21,77

945.803
59,60
56.373.681
2.156.606
26,14

2013

945.803
52,29
49.460.565
2.701.287
18,31

2014

1.101.624
34,9
38.449.924
1.658.039
23,19

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ANEXA 8
Elemente de calcul ale ratelor de lichiditate i solvabilitate la
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.
Elemente calcul
rate de
solvabilitate i
lichiditate
Active curente
Datorii curente
Stocuri
Clieni

2008

18.275.262
8.480.473
841.261
8.634.406

2009

14.907.892
10.045.263
2.131.909
8.762.545

2010

19.853.774
16.019.609
13.969.441
4.761.592

2011

37.044.234
20.337.347
26.035.643
5.833.318

2012

21.323.189
21.546.142
14.660.314
1.376.197

2013

13.213.992
17.830.699
7.574.024
3.754.898

2014

11.963.961
25.768.592
3.461.856
5.642.588

Disponibiliti
Activ Total
Datorii Totale
Capital Propriu

8.799.595
156.493.492
28.130.466
123.065.693

4.013.438
149.460.910
24.264.155
122.881.534

1.122.741
129.390.215
23.499.046
123.216.699

4.374.801
174.606.002
64.936.666
129.964.290

5.286.678
168.956.995
57.131.053
111.825.942

1.885.070
159.193.336
45.801.080
113.392.256

2.859.517
156.925.919
78.524.886
78.167.249

ANEXA 9
Elemente de calcul ale ratelor de variabilitate (elasticitate) la
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.
Elemente calcul
rate de
variabilitate
Cifra de afaceri
CA
Profit net
PN
EBIT
EBIT

2008

58.939.826
5.532.676
7.902.367
-

2009

28.866.450
-30.073.376
302.977
-5.229.699
1.490.798
-6.411.569

2010

35.543.933
6.677.483
335.165
32.188
1.023.457
-467.341

2011

43.255.975
7.712.042
1.085.936
750.771
1.770.279
746.822

2012

35.526.086
-7.729.889
2.156.606
1.070.670
3.999.417
2.229.138

2013

29.103.730
-6.422.356
2.701.287
544.681
4.853.916
854.499

2014

26.520.220
-2.583.510
1.658.039
-1.043.248
3.347.919
-1.505.997

a) Coeficient de elasticitate e =

EBIT
PN 0
CA
CA 0
PN
PN 0
CA
CA 0

b) Coeficient de elasticitate e =

b) Coeficient de elasticitate e =

PN
PN 0
EBIT
EBIT 0

ANEXA 10
Elemente de calcul ale ratelor echilibrului financiar la
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.

FR SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.


Elemente de calcul
I.FR =Capitaluri permanente
Active imobilizate nete
1. Capital propriu
2. Datorii pe termen lung
3. Subvenii pentru investiii
4. Provizioane (pe termen lung)

2009

2010

2011

122.881.534
14.218.892
95.000

123.216.699
7.479.437
150.000

109.669.336
37.489.628
1.760.650

2012

2013

2014

111.825.942
33.977.813
1.607.096

113.392.256
27.391.119
579.262

78.167.249
52.756.294
233.784

Capitaluri permanente
Active imobilizate
Fond de rulment I
II. FR = Activ circulant net
Datorii mai mici de un an
1. Active circulante
2. Cheltuieli efectuate n avans
Activ circulant net (total)
3.Datorii pe termen scurt
4. Venituri ncasate n avans
Datorii pe termen scurt (total)
Fond de rulment II

137.195.426
133.994.373
3.198.053

130.846.136
125.522.100
5.324.036

148.919.614
138.684.085
10.235.529

147.410.853
147.381.134
29.717

141.362.637
145.797.218
-4.434.581

131.157.327
144.942.768
-13.785.441

14.907.892
558.645
15.463.537
10.045.263
2.220.221
12.265.484
3.198.053

19.853.774
1.882.738
21.736.512
16.019.609
392.867
16.412.476
5.324.036

35.829.297
92.620
35.921.917
25.686.388
25.686.388
10.235.529

21.323.189
252.670
21.575.859
21.546.142
21.546.142
29.717

13.213.992
182.126
13.396.118
17.830.699
17.830.699
-4.434.581

11.963.961
19.190
11.983.151
25.768.592
25.768.592
-13.785.441

NFR SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.


Elemente de calcul
NFR =(Active circulante
Disponibiliti

Investiii
financiare) Obligaii pe termen
scurt
1. Active circulante
2. Disponibiliti
3. Investiii financiare
4. Datorii pe termen scurt
Necesarul de fond de rulment

2009

14.907.892
4.013.438
10.045.263
849.191

2010

19.853.774
1.122.741
16.019.609
2.711.424

2011

35.829.297
4.374.801
25.686.388
5.768.108

2012

21.323.189
5.286.678
21.546.142
-5.509.631

2013

13.213.992
1.885.070
17.830.699
-6.501.777

2014

11.963.961
2.859.517
25.768.592
-16.664.148

TN SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.


Elemente de calcul
1. FR
2. NFR
TN =(FR - NFR)

2009
3.198.053
849.191
2.348.862

2010
5.324.036
2.711.424
2.612.612

2011
10.235.529
5.768.108
4.467.421

2012
29.717
-5.509.631
5.539.348

2013
-4.434.581
-6.501.777
2.067.196

2014
-13.785.441
-16.664.148
2.878.707

ANEXA 11
Elemente de calcul ale indicatorilor de rambursare a datoriilor i de autonomie financiar
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.

TN SC EMVICON PAN S.R.L


Elemente de calcul
Datorii > 1 an
CAF
EBIT
Ch. dobnzi
Ch. amortizare
Capitaluri proprii

2009
14.218.892

2010
7.479.437

2011
37.489.628

2012
33.977.813

2013
27.391.119

2014
52.756.294

4.467.704

5.276.424

7.543.070

2.589.076

6.835.400

6.226.327

1.490.798
836.777
7.118.052
123.216.699

1.023.457
379.925
4.874.297
109.669.336

1.770.279
268.131
4.551.228
111.825.942

3.999.417
1.386.052
4.848.760
113.392.256

4.853.916
1.470.745
5.161.946
78.167.249

3.347.919
1.477.001
4.913.766
123.216.699

a) Rata capacitii de rambursare =

Datorii >1 an
CAF

b) Rata capacitii de plat a dobnzii =

EBIT + Amortizare
Ch .dobnzi

c) Rata capacitii de plat a dobnzii =

Datorii> 1an
Capitaluri proprii

ANEXA 12
Elemente de calcul ale diagnosticului riscului economic la
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.

Elemente calcul
diagnosticul
riscului
economic
V. din
exploatare

2008

66.071.284

2009

32.265.816

2010

43.357.144

2011

66.755.190

2012

32.176.747

2013

20.523.580

2014

18.406.364

Ch. din
exploatare
Rezultat din
exploatare
Rez. Expl.
Cifra de afaceri
CA

57.550.784

29.993.864

42.450.762

64.797.290

27.196.304

15.520.456

14.742.008

8.520.500

2.271.952

906.382

1.957.900

4.980.443

5.003.124

3.664.356

58.939.826
-

-6.248.548
28.866.450
-30.073.376

-1.365.570
35.543.933
6.677.483

1.051.518
43.255.975
7.712.042

3.022.543
35.526.086
-7.729.889

22.681
29.103.730
-6.422.356

-1.338.768
26.520.220
-2.583.510

Rez . exploatare
Rez . exploatare 0
=
CA
CA 0

ANEXA 13
Elemente de calcul ale diagnosticului riscului financiar la
SC TRANSILVANIA CONSTRUCII S.A.
Elemente
Reconomic
Rdobnzii
Datorii
Capital propriu
Rezultat net

2008
5.532.676

2009

2010

2011

2012

0,78
4,26
24.264.155
123.216.699
302.977

0,52
2,67
23.499.046
109.669.336
335.165

1,03
3,58
64.936.666
111.825.942
1.085.936

2,15
4,57
57.131.053
113.392.256
2.156.606

2013
2,77
4,33
45.801.080
78.167.249
2.701.287

2014
2,01
5,39
78.524.886
123.216.699
1.658.039

RN
Rezultat din
exploatare
Rez. Expl.

Rf =

Rezultat net
Capital propriu

8.520.500

-5.229.699
2.271.952

32.188
906.382

750.771
1.957.900

1.070.670
4.980.443

544.681
5.003.124

-1.043.248
3.664.356

-6.248.548

-1.365.570

1.051.518

3.022.543

22.681

-1.338.768

= Reconomic + (Recnomic- Rdobnzii) x

Rnet
Rexp 1
Rnet
Rnet 2 Rnet1
Lf

x
Rexp
Rnet1
Rexp 2 Rexp 1
Rexp

Datorii
Capital propriu