Sunteți pe pagina 1din 44

COMPANIA NATIONALA

ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.


CONSTANTA
DIRECTIA GENERALA
SERV. INFORMATIONAL DE TRAFIC

NUMAR DE CONVOAIE SI UNITATI NAVALE TRANZITATE PE CANALELE NAVIGABILE


1989
CDMN
Total convoaie
Total unitati
CPAMN
Total convoaie
Total unitati

CDMN
Total convoaie
Total unitati
CPAMN
Total convoaie
Total unitati

16289

1990

11249

1991

5946

1992

5575

1993

7203

1994

1995

1996

1997

1998

1999

12923

3250
15317

3121
15539

3784
17997

3568
15818

130

231

222
498

302
627

445
946

664
1395

8884

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4418
18160

4391
16852

4244
17608

17722

4050
19316

4566
21219

4490
20038

4080
18957

4390
20777

3853
17116

4332
19776

1297
2705

1504
3038

1907

580
2008

870
2122

1083
2649

1719
4054

1584
2707

1046
2081

1177
2118

2013

UNITATI NAVALE TRANZITATE PRIN ECLUZE


Nr. unitati navale
tranzitate prin :

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ecluza Agigea

13743

15785

18024

16708

14731

16056

13527

16163

15192

Ecluza Cernavoda

15549

17216

19497

18731

20995

19365

16220

18635

20014

230

277

274

146

316

468

571

463

569

1505

1953

2047

2073

3751

3555

2612

2645

3739

Ecluza Navodari
Ecluza Ovidiu
DG/SIT/L.RADUSCA

2011
4455
20775
1501
2595

Unitati navale tranzitate prin ecluze


Nr. unitati navale
tranzitate prin :
Ecluza Agigea
Ecluza Cernavoda
Ecluza Navodari
Ecluza Ovidiu

2003

2004

2005

2006

2007

13743
15549
230

15785
17216
277

18024
19497
274

16708
18731
146

14731
20995
316

1505

1953

2047

2073

3751

Unitati navale tranzitate pe canale navigabile


2000
2001
2002
2003
2004
CDMN
Total convoaie
Total unitati
CPAMN
Total convoaie
Total unitati

4418
18160

4391
16852

4244
17608

4319
17722

4050
19316

1297
2705

1504
3038

1102
2013

861
1907

580
2008

2008

2009

2010

2011

16056
19365
468

13527
16220
571

16163
18635
463

15192
20014
569

3555

2612

2645

3739

ale navigabile
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4566
21219

4490
20038

4080
18957

4390
20777

3853
17116

4332
19776

4455
20775

870
2122

1083
2649

1719
4054

1584
2707

1046
2081

1177
2118

1501
2595

CONVOAIE / UNITATI NAVALE


2011
IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
TOTAL
2011

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
Total 2011
2011

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
Total 2011

TOTAL CONVOAIE
283
233
293
331
341
358
409
465
413
494
432
403
4455

TOTAL UNITATI
1437
1074
1309
1455
1603
1653
1821
2243
1790
2357
2075
1958
20775
NR.CONVOAIE

NR. UNITATI

CDMN

CPAMN

CDMN

283
233
293
331
341
358
409
465
413
494
432
403
4455

51
71
94
125
143
157
164
166
187
126
117
100
1501

1437
1074
1309
1455
1603
1653
1821
2243
1790
2357
2075
1958
20775

AGIGEA
1364
886
1014
1041
1028
1052
1217
1620
1124
1806
1543
1497
15192

NR.NAVE TRANZITATE PRIN ECLUZE


CERNAVODA
NAVODARI
1403
41
1040
39
1271
63
1392
66
1556
58
1560
58
1718
37
2183
30
1697
33
2293
35
2013
40
1888
69
20014
569

NR. UNITATI
CPAMN

77
123
175
215
259
283
288
320
290
217
171
177
2595

OVIDIU
96
165
215
310
380
420
429
473
451
308
248
244
3739

CONVOAIE / UNITATI NAVALE


2010
IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
TOTAL
2010

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
Total 2010
2010

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
Total 2010

TOTAL CONVOAIE
190
192
300
306
370
347
450
435
422
456
456
408
4332

TOTAL UNITATI
1040
994
1298
1325
1623
1513
2082
1973
1980
2021
2098
1829
19776
NR.CONVOAIE

NR. UNITATI

CDMN

CPAMN

CDMN

190
192
300
306
370
347
450
435
422
456
456
408
4332

23
20
59
91
95
104
117
126
97
167
154
124
1177

1040
994
1298
1325
1623
1513
2082
1973
1980
2021
2098
1829
19776

AGIGEA
935
869
1053
1044
1308
1200
1658
1628
1607
1606
1716
1539
16163

NR.NAVE TRANZITATE PRIN ECLUZE


CERNAVODA
NAVODARI
984
36
947
49
1253
42
1254
39
1570
30
1464
42
1939
36
1923
31
1893
29
1907
44
2032
20
1769
65
18935
463

NR. UNITATI
CPAMN

65
64
135
175
179
168
224
216
176
244
248
224
2118

OVIDIU
76
75
161
232
240
219
217
260
212
323
334
296
2645

CONVOAIE / UNITATI NAVALE


2009
IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
TOTAL

2009
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 200
2009

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG

TOTAL CONVOAIE

TOTAL UNITATI

283
338
377
312
289
314
312
280
317
332
381
318

3853
NR.CONVOAIE
CDMN
283
338
377
312
289
314
312
280
317
332
381
318
3853

AGIGEA
1059
1164
1311
1001
946
977
1108
1032

17116
NR.UNITATI
CPAMN
111
108
126
86
134
90
83
71
52
65
44
1046

2009
76 Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2009

NR.NAVE TRANZITATE PRIN ECLUZE


CERNAVODA
NAVODARI
1219
36
1430
68
1553
41
1265
67
1155
52
1185
81
1310
61
1227
50

SEP
OCT
NOV
DEC
Total 2009

1136
1205
1344
1244
13527

1356
1478
1656
1386
16220

39
15
32
29
571

NR.UNITATI
CDMN

CPAMN

17116

OVIDIU
195
302
277
297
215
305
228
211

2081

158
130
169
125
2612

CONVOAIE / UNITATI NAVALE


2008
IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
TOTAL

2008

TOTAL CONVOAIE
62
89
98
126
145
163
132
191
158
190
118
112
1584
NR.CONVOAIE
CDMN

Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2008

2008

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL

TOTAL UNITATI
106
138
181
227
267
289
242
298
245
320
211
183
2707

NR.UN
CPAMN

2009
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2009

AGIGEA
761
999
1266
1144
1222
1228
1569

NR.NAVE TRANZITATE PRIN ECLUZE


CERNAVODA
NAVODARI
847
40
1206
31
1485
48
1409
58
1515
75
1477
62
1858
18

AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
Total 2008

1609
1306
1784
1814
1354
16056

1953
1648
2225
2110
1632
19365

41
34
23
18
20
468

NR.UNITATI
CDMN

UZE
OVIDIU
138
181
219
298
321
360
303

CPAMN

395
342
447
278
273
3555

CONVOAIE / UNITATI NAVALE


2007

TOTAL CONVOAIE

TOTAL UNITATI

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
TOTAL

2007
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2008

2007

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL

NR.CONVOAIE
CDMN

4080

AGIGEA
1389
1316
1341
1247
1215
1258
1395

NR.UN
CPAMN

1719

2007
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2007

NR.NAVE TRANZITATE PRIN ECLUZE


CERNAVODA
NAVODARI
4564
5
1489
17
1636
25
1562
27
1584
14
1626
30
1701
19

AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
Total 2007

1029
1145
1084
1185
1127
14731

1354
1405
1331
1453
1290
20995

19
29
48
44
39
316

NR.UNITATI
CDMN

18957

UZE
OVIDIU
143
143
288
381
510
528
400

CPAMN

4054

259
314
305
300
180
3751

CONVOAIE / UNITATI NAVALE


2006

TOTAL CONVOAIE

TOTAL UNITATI

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
TOTAL

2006
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2006

2006

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG

NR.CONVOAIE
CDMN

AGIGEA
992
1362
1369
1205
1413
1348
1451
1567

NR.UN
CPAMN

2007
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2006

NR.NAVE TRANZITATE PRIN ECLUZE


CERNAVODA
NAVODARI
931
19
1298
7
1447
39
1370
7
1572
3
1627
9
1689
7
1825
8

SEP
OCT
NOV
DEC
Total 2006

1499
1491
1585
1426
16708

1755
1753
1839
1625
18731

9
13
21
4
146

NR.UNITATI
CDMN

UZE
OVIDIU
27
29
179
156
200
240
221
214

CPAMN

228
240
177
162
2073

CONVOAIE / UNITATI NAVALE


2005

TOTAL CONVOAIE

TOTAL UNITATI

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
TOTAL

2005
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2005

2005

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG

NR.CONVOAIE
CDMN

AGIGEA
1453
1156
1576
1407
1568
1602
1632
1653

NR.UN
CPAMN

2005
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2005

NR.NAVE TRANZITATE PRIN ECLUZE


CERNAVODA
NAVODARI
1487
19
1126
19
1653
14
1627
18
1721
16
1726
26
1820
42
1866
33

SEP
OCT
NOV
DEC
Total 2005

1386
1446
1539
1606
18024

1539
1625
1644
1663
19497

20
18
13
36
274

NR.UNITATI
CDMN

UZE
OVIDIU
70
63
166
190
209
168
238
249

CPAMN

201
215
137
141
2047

CONVOAIE / UNITATI NAVALE


2004
IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
TOTAL

2004
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2004

2004

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG

TOTAL CONVOAIE

0
NR.CONVOAIE
CDMN

AGIGEA
878
1279
1545
1432
1313
1161
1153
1352

TOTAL UNITATI

NR.UN
CPAMN

2004
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2004

NR.NAVE TRANZITATE PRIN ECLUZE


CERNAVODA
NAVODARI
908
20
1382
37
1622
35
1537
15
1480
40
1352
22
1310
14
1461
29

SEP
OCT
NOV
DEC
Total 2004

1298
1484
1462
1428
15785

1428
1577
1589
1570
17216

8
16
0
41
277

NR.UNITATI
CDMN

UZE
OVIDIU
56
88
201
153
240
216
175
191

CPAMN

180
180
128
145
1953

CONVOAIE / UNITATI NAVALE


2003
IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
TOTAL

2003
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2003

2003

IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG

TOTAL CONVOAIE

0
NR.CONVOAIE
CDMN

AGIGEA
1065
1074
1488
1225
1359
1164
1388
1180

TOTAL UNITATI

NR.UN
CPAMN

2003
Ian
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an 2003

NR.NAVE TRANZITATE PRIN ECLUZE


CERNAVODA
NAVODARI
1095
9
1070
2
1609
18
1446
18
1540
9
1403
15
1624
16
1330
47

SEP
OCT
NOV
DEC
Total 2003

708
797
1137
1158
13743

876
951
1322
1283
15549

5
22
33
36
230

NR.UNITATI
CDMN

UZE
OVIDIU
33
21
135
170
151
166
161
193

CPAMN

98
110
127
140
1505

LUNA
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
TRIM.I
APRILIE
MAI
IUNIE
TRIM.II
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
TRIM.III
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE
TRIM.IV
2002

C.D.M.N.
TOTAL
UNIT.

TOTAL
CONV.
156
271
347
774
391
317
395
1103
443
374
366
1183
391
403
390
1184
4244

803
1190
1445
3438
1529
1247
1687
4463
1860
1625
1460
4945
1702
1744
1700
5146
17992

C.P.A.M.N.
TOTAL
UNIT.

UNIT
STR.
148
167
169
484
191
145
136
472
182
115
129
426
229
176
200
605
1987

7
60
172
239
231
185
220
636
252
205
187
644
183
231
180
494
2013

UNIT
STR.
3
7
5
15
5
6
3
14
3
6
3
12
6
11
6
23
64

LUNA
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
TRIM.I
APRILIE
MAI
IUNIE
TRIM.II
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
TRIM.III
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE
TRIM.IV
2001

C.D.M.N.
TOTAL
UNIT.

TOTAL
CONV.
356
260
343
959
388
411
411
1210
390
426
408
1224
353
390
255
998
4391

1530
1160
1362
4052
1490
1504
1503
4497
1306
1515
1530
4351
1278
1504
1170
3952
16852

UNIT.
STR.

TOTAL
CONV.
39
19
24
82
23
65
40
128
50
75
140
265
164
145
220
529
1004

103
61
116
280
143
160
153
456
160
175
125
460
133
135
40
308
1504

C.P.A.M.N.
TOTAL
UNIT
UNIT.
STR.
207
121
238
566
286
321
307
914
329
354
254
937
269
271
81
621
3038

7
9
6
22
6
6
9
21
4
4
4
12
5
4
1
10
65

COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.
CONSTANTA
DIRECTIA SIGURANTA SI EXPLOATARE
SERV. P.P.U.T.S.N.
Nr.
crt.

1
2

2010
Nr. total de unitati navale care au tranzitat canalele navigabile
Nr. total de unitati navale care au tranzitat CPAMN
Categorii de nave
Nr. total de nave autopropulsate, cu un tonaj de:

egal sau mai mic de 250 t


intre 250 - 1500 t
mai mare de 1500 t

Nr. total de nave maritime, cu un tonaj registru net de:


4 egal sau mai mic de 1000 TRN
mai mare de 1000 TRN
Nr. total de remorchere si impingatoare, cu o putere de:
egal sau mai mica de 250 CP
5 intre 250 - 399 CP
intre 400 - 999 CP
egal sau mai mare decat 1000 CP
6

Nr. total de nave de pasageri:

DSE/SPPUTSN/L.Radusca

19776
2118
2216
82
1447
687
401
201
200
3876
7
244
1438
2187
24