Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Prin care din urmatoratoarele mecanisme poate interveni


angiotensina II in inducerea hipertrofiei miocardice din
insuficienta cardiaca?
a. stimularea expresiei genelor pentru diferiti factori de crestere
celulara
b. stimularea factorilor de transcriptie a genelor pentru factorii
de crestere
c. stimularea unor protooncogene care cresc raspunsul celular la
diferiti factori de crestere
2. Care din urmatoarele mecanisme pot interveni in reducerea
compliantei ventriculare in insuficienta cardiaca?
a. diminuarea gradului si vitezei de umplere a patului coronarian
b. forta de suctiune ventriculara asupra atriului diminuata
c. fixarea redusa a Ca+ in reticulul sarcoplasmic in timpul
diastolei
d. scaderea fortei de resort elastic intern a ventriculului
insuficient
3. Care sunt dezavantajele (limitele) dilatatiei cardiace in
insuficienta cardiaca?
a. cresterea volumului telediastolic ventricular (VTDV) este
limitata de multe ori datorita scaderii umplerii ventriculare
prin complianta ventriculara mica, prin scaderea presiunii
elective de umplere atrioventriculara sau prin obstacole
mecanice sau functionale
b. posibilitatea neetaseizarii orificiului atrioventricular
c. cresterea exagerata a tensiunii intraparietale ventriculare
4. Care sunt avantajele mecanismului diastolic in insuficienta
cardiaca?
a. cresterea tensiunii intraparietale ventriculare
b. efectul geometric dilatativ ventricular
c. alungirea unitatilor contractile miocardice
5. Care sunt principalele fenomene ce caracterizeaza disfunctia
endoteliala in insuficienta cardiaca?
a. cresterea productiei de NO
b. cresterea productiei de endotelina
c. scaderea productiei de NO datorita scaderii sintezei de NOsintetaza
d. scaderea productiei de NO datorita scaderii activarii NOsintetazei
e. cresterea degradarii NO
6. Care ar putea fi mecanisme prin care, in insuficienta cardiaca,
efectele peptidelor natriuretice nu se fac resimtite?
a. scade secretia lor sub cea normala
b. secretie mai mare decat cea normala dar neconcordanta cu
necesitatile, datorita scaderi sensibilitatii receptorilor de
distensie atriali si ventriculari
c. scaderea numarului de receptori specifici pentru peptidele
natriuretice
d. secretia unor forme de peptide natriuretice inactivate biologic

7. Care pot fi efectele favorabile ale nivelului ridicat de


angiotensina II din insuficienta cardiaca?
a. intervine in mentinerea presiunii arteriale si deci a unei
presiuni de perfuzie tisulara acceptabila in conditiile reducerii
debitului cardiac
b. intervine in mentinerea unei filtrari glomerulare acceptabile in
conditiile reducerii debitului cardiac
c. hipertrofia miocardica daca nu este excesiva
d. stimularea excesiva a centrilor vegetativi simpatici
e. toate
f. niciunul
8. Care din urmatoarele efecte adrenergice asupra circulatiei
perferice pot fi favorabile in insuficienta cardiaca?
a. arteriolo si arterioconstrictie selectiva
b. venoconstrictia
c. stimularea hipertrofiei tunicii musculare arteriale si arteriolare
d. nici unul
e. toate
9. Grupati urmatoarele fenomene nefavorabile (A si B) ale stimularii
adrenergice excesive a cordului (din insuficienta cardiaca) cu
mecanismele fiziopatologice corespunzatoare:
A. diminuarea concentratiei intramiocardice de NA
B. efectul citotoxic al NA
a. dilutia terminatiilor nervoase simpatice intr-o masa musculara
ventriculara hipertrofiata
b. scaderea densitatii de receptori beta1-adrenergici intramiocardici
c. epuizarea capacitatii secretorii a terminatiilor nervoase simpatice
intramiocardice
d. stimularea proceselor de necroza si apoptoza ale cardiomiocitelor
10. Care din urmatoarele fenomene reprezinta efecte favorabile (cel
putin o prima perioada de timp) ale stimularii adrenergice a cordului
in insuficienta cardiaca?
a. tahicardia
b. cresterea inotropismului
c. favorizarea hipertrofiei miocardice
d. favorizarea apoptozei cardiomiocitelot
e. toate
f. nici unul
11. Care sunt verigile prin care inschemia miocardica poate fi
implicata direct sau indirect in geneza (sau precipitarea, sau
agravarea) insuficientei cardiace?
a. deprimarea contractilitatii miocardice
b. afectarea umplerii ventriculare
c. favorizarea unor tulburari de ritm importante
d. favorizarea unor tulburari de conducere importante
e. inducerea unui deficit de masa musculara ventriculara
f. inducerea unor asincronii mecanice ale contractiei
g. toate
h. nici unul

12. Care dintre urmatorii factori pot determina insuficienta cardiaca


prin scaderea eficientei contractiei ventriculare?
a. dilatatiile ventriculare mari
b. tahicardiile sau bradicardiile marcate
c. asincronismele mecanice sau electromecanice ale contractiei
d. toate
e. nici unul
13. Care din urmatorii factori pot determina insuficienta cardiaca
prin scaderea primara a contractilitatii miocardice?
a. dilatatiile ventriculare mari
b. miocarditele imunoalergice
c. miocarditele infectioase si toxice
d. miocarditele nutritionale si metabolice
e. tahicardiile marcate
f. asincronismele mecanice sau electromecanice ale contractiei
g. toate
h. nici unul
14. Precizati care din urmatoarele doua afirmatii este corecta:
insuficienta cardiaca disdinamica poate aparea prin suprasolicitari
ventriculare de presiune (rezistenta) de cauza cardiaca cum ar fi
unele defecte de mecanica valvulara (unele stenoze), CMHO, dar,
poate apare si prin suprasolicitari ventriculare de presiune decauza
extracardiaca cum ar fi volemie crescuta, intoarcere venoasa
crescuta (ex fistule arteriovenoase importante).
a. ambele afirmatii sunt corecte
b. ambele sunt false
c. prima este corecta, a doua este falsa
d. prima este falsa, a doua este corecta
15. Care este elementul definitoriu in caracterizarea notiunii de
insuficienta cardiaca?
a. debitul cardiac scazut
b. debitul cardiac crescut
c. debit cardiac inadecvat necesitatilor metabolice tisulare
16. Care din urmatoarele mecanisme fiziopatologice pot participa la
producere si agravarea edemului pulmonar acut cardiogen?
a. cresterea presiunii hidrostatice in capilarele pulmonare
b. scaderea presiunii coloid-osmotice plasmatice
c. scaderea drenajului limfatic al apei interstitiale pulmonare
17. Precizati care din urmatoarele anomalii ale sistemului nervos
vegetativ pot interveni, cu caracter predominant in astmul bronsic
intrinsec in producerea bronhospasmului:
a. eliberarea crescuta de tahikinine la nivel pulmonar
b. numar de receptori alfa-adrenergici bronsici redus
c. hiperactivitatea sistemului nervos parasimpatic
d. numar de receptori beta- adrenergici bronsici crescut
18. Care din urmatorii mediatori intervin in producerea
bronhospamului din astmul bronsic alergic?
a. PGD2
b. PAF

c. LTB4
d. TXA2
e. histamina
f. TGF-beta
19. Care dintre urmatoarele anomalii determinate genetic pot
interveni in patogenia astmului bronsic intrinsec?
a. un numar crescut de LTH epsilon
b. un numar crescut de LB epsilon
c. un numar scazut de LTs
d. anumite modificari ale moleculelor MHC II
e.
20. Care generarii hiper arteriale pulmonare din BPOC?
a. reducerea patului capilar pulmonar
b. vasoconstrictia pulmonara reflexa hipoxica
c. hipertrofia tunicii medii a arteriolelor pulmonare
d. cresterea vascozitatii sangelui
21. Care sunt mecanismele obstructiei cailor aeriene in BPOC
generate directe de procesul inflamator bronsic?
a. spasmul (contractia) musculaturii bronsice
b. ocluzia cailor aeriene de calibru mic prin secretie excesiva de
mucus
c. inlocuirea surfactantului de la suprafata epiteliului bronhiolar prin
secretie excesiva de mucus
d. edemul mucoasei bronsice
e. ingrosarea peretilor bronsici datorita remanierilor fibroase
f. scaderea reculului elastic pulmonar
g. compresia unor bronhiole de catre unele alveole vecine
hiperinflate
22. Care dintre urmatoarele conditii pot determina efectul de sunt
vascular intrapulmonar?
a. reducerea importanta a patului capilar pulmonar
b. pneumoniile
c. atelectaziile
d. insuficienta ventriculara stg cu staza venoasa pulmonara
retrograda
23. Care din urmatoarele mecanisme fiziopatologice reprezinta
modalitati indirecte de scadere a difuziunii oxigenului prin
membrana alveolo-capilara?
a. inegalitatea raporturilor V/Q
b. reducerea timpului de contact pulmonar
c. edem interstitial pulmonar
24. Care sunt mecanismele fiziopatologice care intervin in distributia
neuniforma a aerului inspirat?

a. expansiunea neuniforma a spatiilor alveolare datorita


inegalitatilor constantelor mecanice de timp
b. aparitia aerului pendulant
c. nici unul
25. Care din urmatoarele afirmatii nu corespunde cu insuficienta
respiratorie de origine pulmonara globala?
a. se caracterizaeaza prin hipoxemie insotita de normo sau
hipocapnie
b. se caracterizeaz prin hipoxemie insotita de hipercapnie
c. se caracterizeaza prin prezenta hipoxemiei in stare de repaus
muscular
d. se caracterizeaza prin afectarea atat a cailor aeriene
intrapulmonare cat si prin afectarea parenchimului pulmonar
26. Care dintre urmatoarele mecanisme pot determina hipoxie prin
scaderea PaO2?
a. diminuarea pO2 in aerul atmosferic
b. incetinirea circulatiei periferice
c. contaminarea venoasa a sangelui arterial
d. perturbarea momentului pulomnar al respiratiei
e. scaderea cantitatii de Hb
27. Care dintre urmatoarele mecanisme nefavorabile pot contribui la
scaderea performantei cardiacein insuficienta cardiaca in cazul unei
retentii renale hidrosaline exagerate?
a. suprasolicitarea ventriculara de volum
b. cresterea rezistentelor vasculare periferice
c. disfunctia volum si baroreceptorilor arteriali
d. toate
e. nici unul
28. Care dintre urmatoarele mecanisme intervin in generarea
sindromului hemoragic din insuficienta hepatica?
a. scaderea utilizarii vitaminei K
b. hiperfibrinoliza
c. scaderea sintezei factorilor de coagulare vitamino-K dependenti
d. scaderea sintezei hepatice a unor factori ai coagularii vitamino-K
independenti
e. trombocitopenia
29. Care dintre urmatoarele mecanisme pot conduce la scaderea
performantei cardiace in cazul unei hipertrofii ventriculare excesive?
a. neconcordanta intre masa musculara hipertrofiata si dimensiunea
patului coronarian
b. fibroza interstitiala miocardica
c. cresterea disproportionata a consumului cardiomiocitelor in
comparatie cu cresterea mai mica a suprafetei celulare
d. diminuarea tensiunii parietale de la inceputul ventriculare