Sunteți pe pagina 1din 137

2..

ornr iI INTRODUCTnf:
"

Virusologia este pentru medicina ceea ce este fizica nuclearii pentru

fizicii.

Acad. Stefan.S. Nicolau .

.Acesta nu este un manual de .virusologie medicala, Este un rezumat .' al cunostintelor . .


...

elementare necesare studenrului in medicine pentm 'a intelege 'patogenia" prevenirea ~i


r+r->

lii"" ~::
..

tratamentul unni segment important al patologiei infectioase: virozele,


,

, ' .. ,.
I' . ,

'

Microbii au fost primele organisme vii aparute pe ,parnan~.Microbii au precedat plantele


&
'.

$i animalele

en peste 3 milioane
cat

de ani $i au contribnit la fonnarea biosferei amt dinpunct

..

de vedere evolutionist
bscteriene ~eazi

.~i din punct de vedere ~_cologic. Se estimeazs

'ca. speciile

60% din biomass

parnantului.,

Ceea ce cunoastem azi reprezinta

numai 0.5% din totalnlde circa 2-3 mil iarde de specii microbiene care probabil exista,

Virusurile,

sjml1ar microb ilor, sunt, microorgaDj~e

prokBriote. eu potential patogen. '.

Virusurile au apanrt consecutiv bacteriilor si, implicit, consecutiv evolupei eukariotelor,

ExistA yirusuri ale. bacterii1or. (bacteriofagi), _yirusuri -aJe planteloT si ale animalelor.
Dintre acestea din urma fac pane circa 20 famiiii ell poten'jial patogen pentru om.

,... ,

Virusurile se deosebesc de bacterii prin~


parazitism exclusiv intracelular

dependent! de_ sursele de energie ale celulei (virusurile nu au mitocondrii)


'-...

"

dependenta de mecanismele celulelor parazitate; .

de sinteza proteica (virusurile nu au ribozomi) ale

cultivate numai pe substraruri celulare vii;


organizare simpla dictate de codificarea informatiei genetice de
0

specie unica de '

acid nucleic: .~

- da ribovirusuri si .A..D~ la dezoxiribovirusuri;