Sunteți pe pagina 1din 2

ALCANI (Parafine)

Alcanii sunt hidrocarburi saturate aciclice care contin atomi de carbon legati prin
legaturi covalente simple (sigma), formand catene liniare sau ramnificate.
Alcanii au NE=0.
Atomii de carbon implicati in legatura σ sunt hibridizati sp3, avand configuratie
tetraedrica cu un unghi intre legaturi de 109°28’.

Distanta dintre 2 atomi de carbon legati printr-o legatura covalenta simpla (C-C)
este de 1,54A, iar distanta C-H este de 1,07A.
Legatura simpla C-C permite rotatia libera a grupelor de atomi pe care le uneste.
In cristalele si topiturile alcanilor liniari a fost pusa in evidenta asezarea in zig-
zag a atomilor de carbon, cu pastrarea geometriei tetraedrice a acestora.

CnH2n+2 – formula generala a alcanilor


n=1,2,3,4,…
Alcanii se clasifica in functie de tipul catenei in:
 Alcani cu catena liniara: alcani normali sau n-alcani
 Alcani cu catena ramnificata: izo-alcani

n=1 CH4 metan CH4


n=2 C2H6 etan CH3─CH3
n=3 C3H8 propan CH3─CH2─CH3
n=4 C4H10 butan CH3─CH2─CH2─CH3
n=5 C5H12 pentan CH3─CH2─CH2─CH2─CH3
n=6 C6H14 hexan CH3─CH2─CH2─CH2─CH2─CH3

Serie omoloaga este acea serie in care fiecare termen difera de precedentul cu o
grupare CH2 (metilen).

Radicali proveniti de la alcani


Se numesc radicali moleculele care prezinta un octet incomplet la unul dintre
atomi. Se obtin prin eliminarea unuia sau mai multor atomi de hidrogen din
hidrocarbura.
a) Radicalii monovalenti – radicali alchil
Se obtin indepartand un H din molecula alcanului. Nomenclatura se face
inlocuind sufixul “an” cu sufixul “il”.
b) Radicalii divalenti
Radicalii divalenti proveniti de la carboni diferiti se denumesc inlocuind sufixul
“an” cu “ilen”.
Radicalii divalenti de la acelasi carbon se denumesc inlocuind sufixul “an” cu
sufixul “iliden”.

CH4 – metan - CH2 – metilen


C2H6 – etan - CH2 – CH2 - etilen
CH3 – CH etiliden
C3H8 – propan - CH2 – CH – CH2 - 1,3 propilen
H3C – CH – CH2 - 1,2 propilen

c) Radicalii trivalenti
Radicalii trivalenti de la carboni diferiti se denumesc inlocuind sufixul “an” cu
“in”.
Radicalii trivalenti de la acelasi carbon se denumesc inlocuind sufixul “an” cu
“ilidin”.

CH4 – metan metilidin


metin

Izomeri
Izomerii sunt substante cu aceeasi formula moleculara, dar cu proprietati si
structuri diferite.
La alcani, izomeria este determinata de posibilitatea atomilor de carbon de a se
uni diferit in catena – izomerie de catena.
Primul alcani la care apare izomerie de catena este butanul.

Denumirea alcanilor ramnificati


1. Se cauta catena principala/ de baza – cea mai lunga catena de atomi de
carbon
2.