Sunteți pe pagina 1din 2

ALCHENE

I
def: Hidrocarburile nesaturate (alifatice) cu o legatură dublă şi catenă aciclică liniară sau ramificată se numesc
monoalchene sau mai simplu alchene.
Alchenele au formula generală CnH2n. Toate alchenele au aceeaşi formulă procentuală: 85,71% C si 14,28%H.
Alchenele au N.E. = 1; au cu doi atomi de hidrogen mai puţin decât alcanii corespunzători.
Exemple de alchene: etenă (C2H4), propenă (C3H6), butenă (C4H8), pentenă (C5H10), hexenă (C6H12),
heptenă (C7H14), octenă (C8H16), nonenă (C9H18), decenă (C10H20), undecenă (C11H22).

Pentru denumirea alchenelor ramificate se ţine cont de:


1. -se alege cea mai lungă catenă care să conţina legatura dublă.
2. -se numerotează catena astfel încat legatura dublă să fie în poziţie minimă.
3. -dacă există simetrie privind poziţia dublei legături, se numerotează astfel încat si suma poziţiilor
ramificaţiilor
să fie minimă.

EX:

II
STRUCTURA: în alchene, cei doi atomi de carbon dublu legaţi sunt hibridizaţi sp2. Fiecare dintre ei se leagă de
alţi atomi din moleculă prin trei legături σ, şi o legătura π, adică printr-o legătură dublă si două
legături simple. Ceilalţi atomi de carbon sunt hibridizaţi sp3 şi fiecare dintre ei realizează patru
legături σ.
Legăturile σ ale celor doi atomi de carbon dublu legaţi se află în acelaşi plan, având unghiuri de
120o între ele. De aceea, acesti doi atomi de carbon şi cei patru atomi de care se leagă ei sunt
coplanari. Perpendicular pe acest plan este orientată legatura π a dublei legături. Restul catenei
adopta o orientare in zig-zag specifică unei catene saturate. Lungimea dublei legaturi este de
1,33 Å (mai mică decât legătura simplă C–C ).

III
IZOMERIE: 1: Plană (de constituţie) a) de catenă
b) de poziţie n>=4
c) de funcţiune n>=3
a) Alchenele cu aceeaşi formulă moleculară care diferă prin aranjamentul atomilor de carbon
în moleculă sunt izomeri de catenă.
b) Alchenele cu aceeaşi formula moleculară şi cu aceeaşi catenă care diferă prin poziţia dublei
legături în catenă sunt izomeri de poziţie.
c) Alchenele şi cicloalcanii cu aceeaşi formula moleculară sunt izomeri de funcţiune

2: Geometrică (sterica)

Pentru a exista izomeri geomerici trebuie respectate condiţiile:


- să existe legături rigide;
- să fie respectată condiţia de neidentitate;