Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 11
Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind modificarea i completarea H.C.L. Periam nr.19 din 16.02.2015, precum i modificarea,
respectiv completarea contractului de concesiune ncheiat cu Asociaia Cresctorilor de Animale
Periam i a contractelor de nchiriere a pajitilor ncheiate cu cresctorii de animale

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.07.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.5635/21.07.2015 prezentat de
doamna Nicolescu Olimpia-Angela - inspector I principal n cadrul Compartimentului Agricol al
Primriei Comunei Periam, prin care propune Consiliului Local Periam modificarea i completarea
Hotrrii Consiliului Local Periam nr.19/16.02.2015, precum i modificarea, respectiv completarea
contractului de concesiune ncheiat cu Asociaia Cresctorilor de Animale Periam i a contractelor
nchiriere a suprafeelor de pajiti aflate n domeniul privat al Comunei Periam, contracte ncheiate cu
cresctorii de animale;
- prevederile H.C.L. Periam nr.19 din 16.02.2015 privind aprobarea amenajamentului pastoral
care se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Periam, precum i iniierea procedurii de
nchiriere a pajitilor disponibile;
- prevederile Legii nr.156/2015 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
63/2014 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul agriculturii;
- prevederile contractului de concesiune nr.2477/19.03.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i
Asociaia Cresctorilor de Animale Periam;
- prevederile contractelor de nchiriere a suprafeelor de pajiti aflate n domeniul privat al
Comunei Periam ncheiate cu cresctorii de animale;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.b, ale art.45, ale art.115 alin.1 lit.b,
alin.3, alin.5-7 i ale art.119 din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Se modific i se completeaz Hotrrea nr.19/16.02.2015 privind aprobarea
amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Periam, precum i
1

iniierea procedurii de nchiriere a pajitilor disponibile, adoptat de Consiliul Local Periam, n sensul
introducerii unei noi anexe la H.C.L. Periam nr.19/16.02.2015, respectiv se introduce ANEXA nr.8 Calendarul lucrrilor pe pajite, care s cuprind inclusiv obligaiile prevzute de Legea nr.156/2015.
ANEXA nr.8 - Calendarul lucrrilor pe pajite reprezint Anexa nr.1, care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art.2. Se modific i se completeaz contractul de concesiune nr.2477/19.03.2013 ncheiat ntre
Comuna Periam i Asociaia Cresctorilor de Animale Periam prin introducerea unei noi anexe la
contract, respectiv ANEXA nr.6 - Calendarul lucrrilor pe pajite care s cuprind i obligaiile
prevzute de Legea nr.156/2015. Anexa nr.6 - Calendarul lucrrilor pe pajite reprezint Anexa nr.2,
care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.3. Se modific i se completeaz contractele de nchiriere a suprafeelor de pajiti aflate n
domeniul privat al Comunei Periam ncheiate cu cresctorii de animale prin introducerea unei noi anexe
la fiecare contract, respectiv ANEXA nr.5 - Calendarul lucrrilor pe pajite , care s cuprind i
obligaiile prevzute de Legea nr.156/2015. Anexa nr.5 - Calendarul lucrrilor pe pajite reprezint
Anexa nr.3, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.4. Cu aceeai dat, i nceteaz aplicabilitatea orice prevederi contrare.
Art.5. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul Dumitra Cornel
- primarul Comunei Periam, doamna Bron Daciana - secretarul Comunei Periam, precum i doamna
Nicolescu Olimpia-Angela, inspector I principal n cadrul Compartimentului Agricol al Primriei
Comunei Periam.
Art.6. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Nicolescu Olimpia-Angela, inspector I principal n cadrul Primriei
Comunei Periam;
- Direciei Agricole Judeene Timi;
- Asociaiei Cresctorilor de Animale Periam;
- Cresctorilor de animale;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

COZMA VASILE

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

____________________________________
______________________________________

Nr. 74 din 30.07.2015