Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Petre Andrei din Iai

Facultatea de DE ASISTEN SOCIAL


I SOCIOLOGIE

REFERAT
La disciplina Elemente de legislaie n
probaiune
Titlul referatului: Msuri educative aplicabile
minorului

Titular
de disciplin:
Lect.univ.drd.Alina POPESCU

Autor: Prisacariu Ciprian


Anul de studiu : III,Specializarea Asisten Social

2013