Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de scurgere a pelor

CONDICA PENTRU EVIDENTA BETOANELOR TURNATE


Nr.
crt.

Data/
schimb

Elementul si datele de indentificare

Cantit.
de
beton
(mc)

Clasa
de
beton

Temperatura
Ext.

Beton
proaspat

Statia de
betoane

Prelev.
epruv. cu
borderou
nr. la poz.

Nume/prenume
Semnatura

Rezult. Obt. Rap.


incerc. Nr.

Rezultate
inc.
nedistr.

Suprav.
betonare
Nume/Prenume