Sunteți pe pagina 1din 2

EXTRAS DIN

Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurri sociale de sntate
Art. 25. - (1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate
temporar de munc cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, n una sau mai multe etape.
(2) n cazul mentinerii incapacittii temporare de munc pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi
de ctre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, n caz de internare, n etape succesive de maximum
30 de zile calendaristice, pn la 90 de zile calendaristice n decursul unui an, socotit de la prima zi de mbolnvire.
(3) Durata cumulat a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru
incapacitate temporar de munc nu poate depsi 30 de zile calendaristice n ultimul an, socotite de la prima zi
de mbolnvire, indiferent de cauza acesteia. Dup totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de ctre medicul de
familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de ctre medicul curant din ambulatoriul de
specialitate sau spital, n caz de internare, cu ncadrarea n duratele maxime prevzute de lege.
(articol modificat prin art. I pct. 13 din Ordinul C.N.A.S. nr. 470/2010, n vigoare de la 12 mai 2010)
Art. 37 - (4) n situatia n care unui asigurat i se acord certificat de concediu medical pentru o anumit
perioad, iar asiguratul doreste s si reia activitatea profesional nainte de expirarea perioadei de valabilitate a
certificatului de concediu medical, este obligatorie modificarea acestuia, n mod corespunztor, de ctre medicul
prescriptor. (alineatele (3) si (4) introduse prin art. I pct. 16 din Ordinul C.N.A.S. nr. 470/2010, n vigoare de la 12 mai
2010)
Art. 67. (1) Certificatul de concediu medical se prezint pltitorului pn cel mai trziu la data de 5 a lunii
urmtoare celei pentru care a fost acordat concediul.
[{*}] Art. 81. - (1) Asiguratii au obligatia de a nstiinta pltitorii de indemnizatii de asigurri sociale de sntate
privind aparitia strii de incapacitate temporar de munc si privind datele de identificare, respectiv numele
medicului prescriptor si unitatea n care functioneaz acesta, n termen de 24 ore de la data acordrii concediului
medical. n situatia n care aparitia strii de incapacitate temporar de munc a intervenit n zilele declarate
nelucrtoare, asiguratii au obligatia de a nstiinta pltitorii de indemnizatii de asigurri sociale de sntate n
prima zi lucrtoare.
(2) Asiguratii au obligatia s completeze si s depun la medicul prescriptor o declaratie pe propria rspundere
conform modelului prevzut n anexa nr. 4.
(3) Medicii prescriptori au obligatia ca n declaratia prevzut la alin. (2), la rubrica Observatiile medicului
prescriptor, s precizeze, dac este cazul, recomandrile legate de procesul de recuperare si dac este necesar
efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale.
(4) Medicii prescriptori au obligatia ca la solicitarea pltitorilor de indemnizatii de asigurri sociale de sntate s pun
la dispozitia acestora o copie a declaratiei prevzute la alin. (2) Conform cu originalul.
(5) Obligatia prevzut la alin. (4) se duce la ndeplinire de ctre medicul prescriptor numai n baza unei mputerniciri
date de conductorul unittii pltitoare.
(6) Angajatorii au obligatia s transmit casei de asigurri sociale de sntate, n termen de maximum 6 zile de
la data la care au fost nstiintati cu privire la aparitia strii de incapacitate temporar de munc, lista
persoanelor angajate aflate n incapacitate temporar de munc, precum si datele de identificare, respectiv
numele medicului prescriptor si unitatea n care functioneaz acesta si declaratia prevzut la alin (2), dac au
solicitat-o.
(7) Verificarea prezentei asiguratilor aflati n incapacitate temporar de munc la adresa de domiciliu sau la
resedinta indicat se poate efectua numai n intervalul orar 8,00 - 11,00, 12:00 - 17:00, 18:00 - 20:00, prilej cu
care se va ncheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de asigurat, conform modelului prevzut n
anexa nr. 5.
(8) Procesul-verbal prevzut la alin. (7) poate fi contestat n termen de 30 de zile de la data comunicrii, la sediul
pltitorului de indemnizatii, acesta avnd obligatia de a rspunde n maximum 30 de zile de la data nregistrrii
contestatiei.
Art. 88. - n ntelesul prevederilor Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 158/2005, constituie refuzuri justificate la
plata indemnizatiilor urmtoarele situatii:
a) nu se face dovada calittii de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurri sociale de sntate;
b) nendeplinirea stagiului complet de cotizare, cu exceptiile prevzute de lege;
c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de ctre medicul care a eliberat/vizat
respectivul certificat;
d) neprezentarea certificatului de concediu medical n termenele prevzute de lege;
e) acordarea retroactiv a certificatelor de concediu medical n afara situatiilor prevzute de lege;
f) certificate de concediu medical ce depsesc duratele maxime prevzute de prezentele norme;
g) amnarea pltii ca urmare a sesizrii comisiilor care efectueaz controlul, de ctre angajatorul care constat eliberri
nejustificate de certificate de concedii medicale;
g1) Refuzul persoanelor aflate n incapacitate temporar de munc de a se pune la dispozitia persoanelor
abilitate, pentru efectuarea verificrii la adresa de resedint; (liter introdus prin art. I pct. 27 din Ordinul
C.N.A.S. nr. 470/2010, n vigoare de la 12 mai 2010)
h) alte situatii similare temeinic fundamentate.

PRIN PREZENTA VA ADUCEM LA CUNOSTINTA


PRINCIPALELE MODIFICARI ADUSE NORMELOR METODOLOGICE
DE APLICARE A OUG 158/2005 PRIVIND CONCEDIILE SI
INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE,
PRIN ORDINUL M.S./C.N.A.S. NR.430/470/11-05-2010 ,
IN CE PRIVESTE REGLEMENTAREA PROCEDURII DE ELIBERARE A
CERTIFICATELOR DE CONCEDIU MEDICAL PENTRU INCAPACITATE
TEMPORARA DE MUNCA

SI OBLIGATIILE DVS. CA SALARIAT IN CAZUL IN


CARE BENEFICIATI DE CONCEDIU MEDICAL